Gå til indhold
Gå til forsiden

Hoveduddannelse

Hoveduddannelse til speciallæge tager 4-5 år. 

Uddannelsen foregår som hovedregel både på funktionsbærende enheder og højt specialerede enheder, så du kan opnå både specialiserede og brede komptencer inden for specialet.

Uddannelsen er lovmæssigt reguleret i bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger (BEK nr. 96 af 2/2/2018) (link til retsinforamtion)

Inden du kan søge hoveduddannelse, skal du gennem medicinstudiet, have gennemført KBU og et introduktionforløb i specialet. Vejen til at blive speciallæge er altså væsentlig længere en 4-5 år. 

vejen til speciallæge figur

Find oplysninger om uddannelsesforløb, hvor og hvordan du søger, de faglige profiler, obligatoriske kurser, forskningstræning m.m. under de enkelte specialer

Funktionstid

Vær opmærksom på bestemmelsen om funktionstid, når du skal søge hoveuddannelse.

6-års-fristen er afskaffet

Sundheds- og ædnreministeriet afskaffede 6 års fristen 1. marts 2019.

Det betyder, at der ikke lægere er et tidsmæssigt loft på, hvor lang tid du som uddannelsessøgende læge må have inden du skal påbegynde en hoveduddannelse efter påbegyndt klinisk basisuddannelse (KBU).


Siden er sidst opdateret 14-10-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring