Skip til primært indhold

Læringskursus

Kurset er et obligatorisk 2-dages eksternatkursus for læger ansat i første delforløb af klinisk basisuddannelse

Kurset opfylder Sundhedsstyrelsens vejledning om Generelt kursus i læring/pædagogik, som beskrevet i Vejledning om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse.

Formål

At give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne styrke og videreudvikle egen læring - herunder styrke deltagerne i skiftet fra teoretisk til praktisk læring ved hjælp af konkrete redskaber og baggrundsviden.
Kurset vil også berøre, hvordan KBU-lægen håndterer både at skulle bidrage til driften på en sygehusafdeling og samtidig erhverve sig nye praktiske kundskaber.
Endvidere er formålet at skabe netværk til andre KBU-læger.

Kurset skal gennemgå og evt. træne

 • de formelle krav til lægelig videreuddannelse, herunder KBU-målbeskrivelsen og de 7 lægeroller
 • redskaber til karrierevalg
 • teoretisk viden (præsentationsteorier)
 • grundlæggende viden om læreprocesser, kompetenceudvikling samt hindrende og fremmende faktorer for læring (læringsrammer),
  herunder opmærksomhed på egen læring og evt. brug af andre fremgangsmåder
 • deltagerne i at identificere og kvalificere mulige læringssituationer i den kliniske hverdag
 • systematik ift. at opdage huller i egen viden
 • deltagernes evne til at give og modtage feedback
 • vejledersamtalens funktion
 • systematisk erfaringsudveksling.

Tildeling

Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark er hovedansvarlig for, at du tilbydes kurset, og tildelingen sker i samarbejde med Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa. Du og din afdeling får besked om kursustildelingen ca. 3 måneder før, du begynder i basisuddannelsens 1. delforløb. I indkaldelsen vil du kunne se datoer, tidspunkter og sted. Ca. 3-4 uger før kurset, modtager du en mail med yderligere oplysninger.

Evaluering

Evaluering af kurset foregår elektronisk via Plan2Learn.

Dokumentation for deltagelse

Når du har gennemført kurset, bliver det godkendt på din profil i uddannelseslæge.dk. Den elektroniske godkendelse skal være i orden, når du skal søge om selvstændigt virke.

Kontakt

Lærings- og Forskningshuset

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa


21 77 88 27 hverdage mellem kl. 8-16
APPFWU01V