Skip til primært indhold

Læringskursus

Kurset er et obligatorisk 2-dages internatkursus for læger ansat i første delforløb af klinisk basisuddannelse

Kurset opfylder Sundhedsstyrelsens vejledning om Generelt kursus i læring/pædagogik, som beskrevet i Vejledning om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse.

Formål

At give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne styrke og videreudvikle egen læring - herunder styrke deltagerne i skiftet fra teoretisk til praktisk læring ved hjælp af konkrete redskaber og baggrundsviden.
Kurset vil også berøre, hvordan KBU-lægen håndterer både at skulle bidrage til driften på en sygehusafdeling, og samtidig erhverve sig nye praktiske kundskaber.
Endvidere er formålet at skabe netværk til andre KBU-læger.

Kurset skal gennemgå og evt. træne

 • de formelle krav til lægelig videreuddannelse, herunder KBU-målbeskrivelsen og de 7 lægeroller
 • redskaber til karrierevalg
 • teoretisk viden (præsentationsteorier)
 • grundlæggende viden om læreprocesser, kompetenceudvikling samt hindrende og fremmende faktorer for læring (læringsrammer),
  herunder opmærksomhed på egen læring og evt. brug af andre fremgangsmåder
 • deltagerne i at identificere og kvalificere mulige læringssituationer i den kliniske hverdag
 • systematik ift. at opdage huller i egen viden
 • deltagernes evne til at give og modtage feedback
 • vejledersamtalens funktion
 • systematisk erfaringsudveksling.

Tildeling

Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark er hovedansvarlig for, at du tilbydes kurset, og tildelingen sker i samarbejde med Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa. Du og din afdeling får besked om kursustildelingen ca. 3 måneder før, du begynder i basisuddannelsens 1. delforløb. I indkaldelsen vil datoer, tidspunkter og sted fremgå. Ca. 3-4 uger før kurset, modtager du en mail med yderligere oplysninger.

Evaluering

Evaluering af kurset foregår elektronisk via SurveyExact.

Dokumentation for deltagelse

Når du har gennemført kurset, bliver det godkendt i din logbog. Den elektroniske godkendelse skal være i orden, når du skal søge om selvstændigt virke.

Kontakt

Lærings- og Forskningshuset

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa


21 77 88 27
APPFWU01V