Skip til primært indhold

Koordinatorer og koordinatorudvalg

I Region Syddanmark er der ansat 9 uddannelseskoordinatorer samt 4 yngre almenmedicinske uddannelseskoordinatorer (DYNAMU'er).

Koordinatorer og DYNAMU'er

Praksis i Region Syddanmark er opdelt i 4 geografiske områder:

Sønderjylland

Uddannelseskoordinatorer:
Formand for koordinatorerne, praktiserende læge Kim Agerholm Brogaard, kab@dadlnet.dk 
Praktiserende læge Jesper Schumann, Schumann71@hotmail.com 

DYNAMU:
Uddannelseslæge Ann-Kathrine Schou Teglgaard, ak.schou@gmail.com 

Fyn

Uddannelseskoordinatorer: 
Praktiserende læge Erling Bo Jacobsen, erling.jacobsen@dadlnet.dk 
Praktiserende læge Søren Roshave Madsen, s.roshave@gmail.com 

DYNAMU:
Uddannelseslæge Simon Grøn, simon.groen@me.com 

Sydvestjylland

Uddannelseskoordinatorer:
Praktiserende læge Sys Melchiors, sys@melchiors.dk 
Praktiserende læge Mette Egebjerg, mette.egebjerg@gmail.com 

DYNAMU: 
Uddannelseslæge Lea Tykgaard Hansen, leatykgaardhansen@outlook.dk 

Lillebælt

Uddannelseskoordinatorer:
Praktiserende læge  Vakant 
Kontakt evt. Den Lægelige Videreuddannelse v/Anette Grum-Nymann, agn@rsyd.dk, eller Camilla Jagd Jørgensen, cjj@rsyd.dk 

DYNAMU:
Uddannelseslæge Charlotte Amalie Settergren Buhl, charlotte.a.buhl@gmail.com 

Koordinatorudvalget for almen medicin

Koordinatorudvalget består af uddannelseskoordinatorerne og DYNAMU'er for de 4 områder. Specialets lektorer i medicinsk pædagogik deltager i møderne ad hoc.

Udvalget sekretariatsbetjenes af specialets sagsbehandler

Du kan læse mere om koordinationsudvalgets opgaver i dette kommissorium

APPFWU01V