Skip til primært indhold

Basistutor kursus

Den Lægelige Videreuddannelse udbyder et basiskursus for nye medlemmer af tutorkorpset og dem, der ikke har været på kursus efter 1/1 2014.

Formål

Formålet med kurset er at blive klædt på til at varetage opgaven som tutorlæge.

Kurset vil komme omkring emner som praktiske og formelle forhold som tutor, kompetencevurdering, logbog, karrierevejledning og uhensigtsmæssige forløb. Undervisningsformen er interaktiv med krav om indsats fra deltagerne.

BEMÆRK: På dag 2 skal praksis' uddannelseslæge deltage med henblik på at øve kompetencevurdering med videre. Du behøver ikke selv at være vejleder for den uddannelseslæge, der kommer med.

Vi anbefaler, at man deltager på opfølgningskurset ca. 5 år efter basiskurset. 

Tid og sted

Det har desværre ikke været muligt at finde datoer i efteråret 2022, så det næste hold bliver til foråret 2023.

Undervisere

Mette Egebjerg og Anne Louise Ove Holm-Hansen, praktiserende læger og koordinatorer.

Tilmelding

Der er 20 pladser på kurset. 
Tilmelding sker ved indsendelse af denne blanket til Ann V. Engelbrechtsen senest d. .

Efter fristen får du endelig besked, om du er optaget på kurset. Deltagere fra en praksis med en uddannelseslæge på kursustidspunktet prioriteres først, da der er lagt op til, at uddannelseslægen fra praksis deltager på kursets anden dag. Ved stor søgning til kurset, lægges der vægt på, at flest mulige praksis får en deltager med.

Praktisk at vide

Kurset er oprettet i kursussystemet Plan2Learn, og materialerne til modulerne vil kunne hentes dér. Nye brugere i systemet modtager log in til systemet sammen med kursusbekræftelsen.

Ved virtuelle moduler sendes link ud til det virtuelle møderum før hvert modul.

De deltagere, der ikke har adgang til den elektroniske logbog, vil få tilsendt log in kort før kurset. Det er derfor vigtigt at oplyse e-mail og mobilnr. på den indsendte blanket. Deltagere, der har adgang til logbogen, vil få deres profil opdateret med en tutoradgang inden kurset.

Kurset er finansieret af Den Lægelige Videreuddannelse. Tutor kan søge refusion for selvvalgt efteruddannelse fra Fonden for Almen praksis - link udsendes til deltagerne.

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


76 63 18 13 Kontakt
APPFWU01V