Skip til primært indhold

Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til, at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs vejledning for den obligatoriske forskningstræning på retsinformation.dk

 

Grundkursus

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU), der udbyder grundkursus 1 i forskningstræning. Kurset afvikles som 1 dags teoretisk kursus efterfulgt af 9 ugers netbaseret undervisning. Samlet svarer kurset til 3 kursusdage. 

Læs mere om grundkurset og tilmeld dig på SDUs hjemmeside

 

Specialespecifikt forskningstræningskursus

I børne- og ungdomspsykiatri afholdes specialespecifikt forskningstræningskursus efter grundkurset på SDU. Kurset afvikles af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.

Find nærmere oplysninger om hvor du tilmelder dig H-kurset i forskning og forskningsmetode på bupnet.dk hjemmeside

 

Forskningstræningsansvarlige

Overlæge og professor Niels Bilenberg, Forskningsenheden, Psykiatrien i Region Syddanmark, E-mail: niels.bilenberg@rsyd.dk 

Læs den samlede beskrivelse af forskningstræning i børne- og ungdomspsykiatri i Region Syd (word) 

APPFWU01V