Skip til primært indhold

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Som speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin har du et indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknikker, metodevurderinger, strålebiologi og strålehygiejne. Specialet bidrager til den basale og kliniske biomedicinske forskning

Du vil som speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin skulle udføre og fortolke diagnostiske undersøgelser samt behandling ved indgift af isotoper.

Opgaverne omfatter akut og ikke-akut diagnostik og rådgivning til andre specialer og praksissektoren. Størstedelen af de diagnostiske undersøgelser er funktionsundersøgelser af organsystemer og sygdomsprocesser. Foruden nuklearmedicinske teknikker anvendes fysiologiske metoder som fx trykmåling, lungefunktionsundersøgelse, ultralyd-doppler og osteodensitometri.

I klinisk fysiologi og nuklearmedicin er der følgende kerneopgaver:

  • Fremstilling af radioaktive lægemidler til diagnostiske funktionsundersøgelser og til behandling.
  • Diagnostiske funktionsundersøgelser, både ved hjælp af billeddannende og ikke billeddannende teknikker, herunder laboratorieanalyser med radioaktive lægemidler, molekylær billeddiagnostikmed gammakamera, SPECT og PET-scanning med eller uden tilkoblet CT-scanning. Desuden funktionel MR-scanning, lungefunktionsdiagnostik, hjerte/kredsløbsundersøgelser med anvendelse af invasiv og non-invasiv trykudstyr og ultralyd-doppler-udstyr, knoglemineralmåling og måling aflegemssammensætning med DXA-scanning.
  • Behandling af benigne og maligne sygdomme med radioaktive lægemidler, herunder behandling af benigne og maligne thyreoideasygdomme, neuroendokrine tumorer og andre cancerformer, fx maligne lymfomer samt behandling ved visse knoglemetastaserende sygdomme.

Specialet kan desuden indgå i sygehusenes beredskab med undersøgelse og visitation af patienter, der ved et uheld har været udsat for ioniserende stråling ved åbne radioaktive kilder.

Der er ca. 65-70 speciallæger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin i Danmark.

Introduktionsstillinger

Der er dimensioneret 3 introduktionsstillinger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin i Region Syd. Det er sygehusene i Odense og Vejle, der opslår introduktionsstillinger.

Find ledige introduktionsstillinger i Region Syddanmark på sundhedsjob.dk

 

Hoveduddannelsesstillinger

Der opslås 1 hoveduddannelsesstilling i klinisk fysiologi og nuklearmedicin årligt i Region Syddanmark

Find ledige hoveduddannelsesstillinger på sundhedsjobs.dk

Opret din egen jobagent, så får du besked, når der er nye opslag.

 

Kontakt

Claus Østergaard

Claus Østergaard

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 17 25 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
APPFWU01V