Skip til primært indhold

Klinisk genetik

Som speciallæge i klinisk genetik diagnotiserer og rådgiver du patienter og deres slægtninge om genetisk betingede sygdomme

Specialet består af en klinisk del og en laboratoriemæssig del, som er stærkt integrerede.

Den kliniske del:
Patienter fra såvel den primære sundhedstjeneste som fra sygehusafdelinger bliver henvist til klinisk genetisk udredning og genetisk diagnostik, risikovurderinger, prognosefastlæggelse, information og individualiseret genetisk rådgivning.

Specialet har i stor udstrækning sine egne patienter, der ofte er raske familiemedlemmer fra familier og slægter, hvori genetisk sygdom optræder, og hvoraf mange ikke har andre kontakter i sundhedsvæsenet.

Den laboratoriemæssige del:
Specialet beskæftiger sig med klinisk og laboratoriediagnostisk kromosomsygdomme, kromosomabnormiteter, monogene- og multifaktorielt nedarvede sygdomme, misdannelsessyndromer og misdannelsessekvenser. Den laboratoriediagnostiske del omfatter som følge heraf klassiske cytogenetiske, molekylær cytogenetiske, metaboliske og molekylær genetiske undersøgelser, herunder DNA analyser.

Specialet fungerer i et tæt samarbejde med stort set alle andre kliniske specialer, og varetager foruden de direkte patientkontakter også den lægefaglige rådgivning vedr. genetiske udredninger, resultatfortolkninger, profylakse m.v. til andre specialer, herunder primærsektoren.

Klinisk genetik er midt i en forrygende udvikling som følge af kortlægningen og beskrivelsen af det humane genom, der ikke alene vil medføre tiltagende diagnostiske, men også terapeutiske muligheder.

Der findes fem klinisk genetiske centre, der alle fungerer på højt specialiseret niveau. To af centrene findes i København, mens de tre øvrige findes i henholdsvis Århus, Vejle og Odense.

 

Introduktionsstillinger

Der er dimensioneret 3 introduktionsstillinger i klinisk genetik i Region Syd. Det er sygehusene i Odense og Vejle, der opslår introduktionsstillinger.

Find ledige introduktionsstillinger i Region Syddanmark på sundhedsjob.dk

 

Hoveduddannelsesstillinger

Der opslås 1½ hoveduddannelsesstillinger i klinisk genetik årligt i Region Syddanmark med tiltrædelse henholdsvis 1. marts og 1. september.

Find ledige hoveduddannelsesstillinger på sundhedsjobs.dk

Opret din egen jobagent, så får du besked, når der er nye opslag.

 

Kontakt

Marika Dalsgaard Aagaard

Marika Dalsgaard Aagaard

AC-Fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


24 42 51 66 Kontakt
APPFWU01V