Skip til primært indhold

Merit - almen medicin

Som uddannelseslæge i almen medicin kan du søge merit for sygehusansættelser, når du har de rette forudsætninger

Forudsætninger for at søge merit

 • Meritvurderinger kan kun ske på baggrund af stillinger, som er klassificeret til uddannelse.
 • Meritvurdering kan ikke finde sted fra stillinger, som har varet under 6 måneder.
 • En godkendt meritvurdering betyder ikke automatisk frisættelse fra den konkrete ansættelse, da arbejdsgiveren har krav på lægens arbejdskraft i perioden, uafhængigt af den uddannelsesmæssige meritvurdering. Det kan derfor være en fordel at forhøre sig på sin afdeling om muligheden for frisættelse fra sin ansættelse, inden man ansøger om merit.
 • Det er uddannelseslægens opgave at ansøge sin afdeling om frisættelse fra ansættelsen og den efterfølgende koordinering af resten af uddannelsesforløbet med de øvrige ansættelsessteder, hvis lægen ønsker at flytte de resterende ansættelser.

Det er muligt at opnå merit for sygehusophold, hvis du har godkendt 12 måneders introduktionsstilling i:

 • Pædiatri
 • Psykiatri
 • Gynækologi & Obstetrik
 • Organkirurgi
 • Ortopædkirurgi

En godkendt introduktionsstilling erstatter kvalifikationskort i det pågældende speciale, så de konkrete kompetencer kan godkendes i fase 1-praksis uden brug af kvalifikationskort.

Specielt vedr. merit for intern medicin:

 • Ved gennemført speciallægeuddannelse i et intern medicinsk speciale gives fuld merit for intern medicin i almen medicinsk hoveduddannelse.
 • Ved gennemført introduktionsstilling samt væsentlig ansættelse i intern medicin i mindst 12 mdr. ud over introduktionsstillingen gives fuld merit for intern medicin i almen medicinsk hoveduddannelse.
 • Ved gennemført introduktionsstilling i intern medicin gives merit for den del af intern medicin, som ligger ud over 6 mdr. i den almen medicinske hoveduddannelse.

Efter gennemført introduktionsstilling i intern medicin er der opnået godkendelse af håndtering af følgende interne medicinske kompetencer:

 1. Brystsmerter
 2. Åndenød
 3. Bevægeapparatets smerter
 4. Feber
 5. Vægttab
 6. Fald og svimmelhed
 7. Ødemer
 8. Mavesmerter og afføringsforstyrrelser
 9. Den terminale patient
 10. Bevidsthedspåvirkning og/eller lokale neurologiske udfald
 11. Væske og elektrolytforstyrrelser
 12. Det abnorme blodbillede

Dette kan konverteres til følgende kvalifikationer i kvalifikationskortene for Almen medicin:

Kvalifikationskort 1, akutområdet, hele side 1
Kvalifikationskort 2, intern medicin inden for områderne:

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Alvorligere infektionssygdomme
 • Patienter med ledsmerter
 • Kramper
 • Tremor betinget af neurologisk lidelse
 • Symptomer på intracerebral lidelse
 • Øvre og nedre gastrointestinal lidelse

Når der er givet merit for den del, der ligger ud over 6 mdr. ophold i intern medicin, kan afdelingen fokusere på de øvrige kvalifikationer i kvalifikationskort 1 og 2.

De kompetencer, som skulle have været godkendt i forbindelse med returdage under det ophold, der søges merit for, skal godkendes i løbet af fase 1. De øvrige kompetencer bliver løbende godkendt af tutorlægen i praksis under returdage eller fase 1, 2 og 3, som hvis der ikke var afgivet merit.

På baggrund af udfyldt ”Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement” samt godkendt tid og kompetencer fra uddannelsesstillingerne indsendt til Videreuddannelsessekretariatet, vurderer sekretariatet og/eller det almen medicinske uddannelsesudvalg, hvor lang uddannelsesmæssig merit, der kan gives.

Sekretariatet meddeler ansøgeren svar på meritansøgningen og uploader meritsvar på Uddannelseslæge.dk.

Kontakt

Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
APPFWU01V