Skip til primært indhold

Uddannelsesudvalget

Medlemmer af uddannelsesudvalget for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Overlæge Anne Lerberg Nielsen, OUH (formand)
Overlæge Jesper Bondo Medhus, SLB Vejle Sygehus
Yngre læge Kasper Tholstrup Pedersen

Udvalget sekretariatsbetjenes af videreuddannelsessekretariatets sagsbehandler i specialet

Opgaver

Læs mere om, hvilke opgaver udvalget skal varetage

Kontakt

Claus Østergaard

Claus Østergaard

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 17 25 Kontakt
APPFWU01V