Skip til primært indhold

Basiskursus for nye uddannelsesansvarlige overlæger

Basiskursus for nye uddannelsesansvarlige overlæger i Videreuddannelsesregion Syd. Kurset bliver på en dag, og vil have til formål at introducere nye uddannelsesansvarlige overlæger til opgaven.

Målgruppe

Kurset henvender sig til nye Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Syddanmark.

Kursets formål

Formålet med kurset er at introducere nye Uddannelsesansvarlige overlæger til opgaven. 

Indhold og omfang

Kurset er praktisk orienteret og man vil efter kurset vide noget om:

  • Hvad skal jeg som uddannelsesansvarlig overlæge - hvilke opgaver?
  • Hvad må jeg som ny uddannelsesansvarlig overlæge, hvad siger juraen?
  • Hvilket netværk om den lægelige videreuddannelse kan jeg finde og bruge udenfor afdelingen?
  • Hvordan planlægger jeg introduktion til nye uddannelseslæger
  • Hvordan får jeg et godt samarbejde med mine vejledere?
  • Hvad med skemalægningen?
  • og meget mere
     

For at få det bedste udbytte af basiskurset er det en god ide, at du har "redskaberne" på plads. Det vil sige at du fornyeligt har deltaget i et vejlederkursus for speciallæger. Det kan grundet mange covid-aflyste kurser være svært, at have det helt på plads.

Tilmelding

Der er løbende tilmelding således at nye uddannelsesansvarlige overlæger kan deltage i kurset.

Program og kursusmateriale vil blive udleveret på dagen.

Tilmeld dig kurset i Plan2Learn


Tid og sted

Kurset afholdes på Praksisenheden, Kokholm 3, 6000 Kolding og starter kl. 9.00 og slutter kl. 15.30.

Torsdag, den 25. maj 2023

Pris

Kurset finansieres af den Lægelige Videreuddannelse og er gratis at deltage på, men såfremt man udebliver fra kurset eller melder fra efter sidste tilmeldingsfrist, vil der blive pålagt et deltagergebyr på kr. 500,-.

Kontakt

Helle Guldager Aaskoven

Helle Guldager Aaskoven

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


23 66 75 17 Kontakt
APPFWU01V