Skip til primært indhold

Vejlederkursus

Vejlederkurset er obligatorisk for læger i introduktionsstilling - se Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger af 2. februar 2018 (retsinformation).

I Region Syddanmark afvikles kurset som et 2-dages eksternatkursus. Du skal kun gennemføre kurset én gang, uanset hvor mange introduktionsstillinger, du tager, og har du for eksempel gennemført kurset i en anden region, gælder det også i Region Syddanmark, hvis du har dokumentation for det.

Formål

Blandt andet at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne vejlede og supervisere andre - se mere under Formål, mål og indhold i menuen til venstre (pdf).

Kurset skal

  • Styrke deltagernes viden om, og færdigheder i, pædagogisk tilrettelæggelse - herunder identificering af deltagerforudsætninger og deltagerbehov
  • Bibringe deltagerne en basal viden om, hvilke faktorer, der fremmer og hæmmer læringsprocesser med henblik på at fremme et godt læringsmiljø i en afdeling.
  • Styrke deltagernes forudsætninger for at kunne varetage vejlederens rolle og funktion - herunder rådgivning, instruktion, supervision og evaluering.

Kursusdatoer, tidspunkter og sted

Følg linket og vejledningen under Tilmelding nedenfor, for at se datoerne.

Tilmelding og afmelding

Hvis du er introlæge i Almen medicin, bliver du tilmeldt sammen med dine kolleger i området og får besked af Den Lægelige Videreuddannelse. Du skal selv sørge for at få fri.

Er du introlæge i et andet speciale, skal du selv sørge for at tilmelde dig og få fri til det.

Tilmelding foregår via Plan2Learn


Log på Plan2Learn, åben kataloget og søg på 'Vejlederkursus for introlæger'. Klik på 'Se alle hold' nederst til højre. Når du er tilmeldt, modtager du en bekræftelsesmail.

Kursusmateriale

Ca. 1 måned før kurset modtager du en mail med informationsbrev samt materiale. Husk at sørge for, at din e-mailadresse er opdateret i Plan2Learn.

Evaluering

Evaluering af kurset foregår elektronisk via SurveyXact.

Dokumentation for deltagelse

Kurset godkendes på din profil i uddannelseslæge.dk, når du har gennemført begge dage. Den elektroniske godkendelse tjekkes, når du søger hoveduddannelsesforløb.

Hvis du har gennemført vejlederkurset i en tidligere introstilling, hvor du ikke havde en elektronisk logbog, har du fået et kursusbevis tilsendt. Det skal du uploade på din profil i uddannelseslæge.dk under punktet Obligatoriske kurser/Introduktionsuddannelsen og udfylde felterne ud for kurset. Den uddannelsesansvarlige overlæge/tutorlæge i din nuværende stilling skal derpå tjekke dokumentet og på den baggrund godkende kurset. 

Kontakt vedrørende undervisere, infomail, logistik med videre

Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland.

Kontaktvedrørende afmelding, problemer med tilmelding og venteliste

Ann Vølkers Engelbrechtsen, Den Lægelige Videreuddannelse.

Kontakt

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


76 63 18 13 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)

Lærings- og Forskningshuset

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa


21 77 88 27 hverdage mellem kl. 8-16
APPFWU01V