Skip til primært indhold

Fase 3: Fordeling af praksis og ansøgningsskema

Hoveduddannelseslæger i almen medicin skal selv finde deres fase 3-praksis senest 6 måneder før ansættelsen i fase 3

Du har mulighed for selv at finde en praksis til fase 3 i din uddannelse. Start processen ca. 12 måneder før du skal begynde i fase 3, så du er sikker på, at have aftale og accept fra videreuddannelsen senest 6 måneder inden start.

Det er også muligt at gå i gang tidligere end 12 mdr. før, men det anbefales ikke, da der ofte sker ændringer i uddannelsesforløbet i form af barsel, sygdom, deltid m.v. som kan forrykke fase 3 ansættelsen. Det er ikke sikkert, at den praksis man har aftale med, kan flytte ansættelsen ved disse ændringer.

I fase 3-rulleplanerne for de geografisk opdelte praksisområder, kan du se, hvilke praksis, der har plads og som opfylder kravene til at have fase 3 læger ansat.

Se rulleplanerne for de 4 praksisområder.

Videreuddannelsessekretariatet kan være behjælpeligt, hvis ikke du selv lykkedes med at finde en praksis.

Ansøgningsskema om fase 3-praksis

Er betingelserne nedenfor opfyldt, og er du enig med praksis om ansættelse, skal du søge om godkendelse af aftalen i videreuddannelsessekretariatet.

Indsend ansøgningsskema om fase-3-praktik til videreuddanelsen@rsyd.dk (word)

Betingelser for fase 3-praksis

A. Logistik
Der må ikke være andre uddannelsesaftaler i praksis med f.eks. KBU eller introduktionsstillinger (inkl. 12 måneders stillinger) og hoveduddannelsesforløb, der kolliderer tidsmæssigt med fase 3 ansættelsen således, at disse forløb ikke kan gennemføres eller vil forringes uddannelsesmæssigt.

B. Geografi
Man kan ikke skifte optagelsesområde, dog kan der dispenseres fra Fyn og Lillebælt til øvrige områder, men ikke den anden vej. Tungtvejende sociale årsager vil dog blive vurderet efter konkret ansøgning.

C. Betingelser
Man kan ikke have et fase-3-forløb i samme praksis som fase 1 og fase 2.

D. Krav til tutorpraksis

  • Tutorpraksis skal som minimum have påbegyndt ét hoveduddannelsesforløb.
  • Tutorpraksis kan ikke, uden aftale med Videreuddannelsen, øge antallet af uddannelsespladser i praksis.
  • Patientgrundlag: Ved ønske om fase 3 i solopraksis, vurderes det, om der er tilstrækkeligt patientgrundlag.
  • Familiemæssige relationer mellem uddannelsessted og uddannelseslæge: Sundhedsstyrelsen lægger vægt på, at der i Den Lægelige Videreuddannelse ikke kan rejses tvivl om habiliteten hos den læge, der superviserer og forestår uddannelsesforløbet og i den forbindelse attesterer opnåede kompetencer. Det betyder, at man som uddannelseslæge ikke kan være ansat i en tutorpraksis, som et nærtstående familiemedlem er en del af.
  • Planlagt kompagniskab: Det er ikke hensigtsmæssigt at planlægge uddannelsesforløb med henblik på kompagniskab. Der kan naturligvis være gode forløb, men ud fra tidligere fase 3-lægers evalueringer, kan der opstå problemer i forhold til fokus på uddannelsesaspektet, og i nogle af de tilfælde, hvor praksishandlen ikke gennemføres, er der opstået alvorlige samarbejdsproblemer i resterende fase 3-forløb.

Kontakt

Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
APPFWU02V