Skip til primært indhold

Praksisområde Fyn

Uddannelsesprogrammet for hoveduddannelse i almen medicin består af en praksisbeskrivelse samt et program for hver sygehusafdeling, som indgår i dit uddannelsesforløb.

Praksisbeskrivelser

Beskrivelse af praksis

Læge Tine Dreijer APS
Skovvej 11
5610 Assens
Tlf. 64715020
Fax 64711459
Hjemmeside www.64715020.dk 
Praksis har tidligere været både solo- og kompagniskabspraksis. Der er tilmeldt godt 2.200 patienter inklusive børn. Der er kun enkelte gruppe-2 patienter.

Lægepraksis ejes fra 1/4 2017 af Tine Dreijer og er organiseret i selskabsform.

Vores vision for praksis er en fagligt højt kvalificeret arbejdsplads med sygdomshåndtering og profylakse som lever op til god faglig standard. Vi tilstræber at klare det praksis-relevante selv og sørge for en god forundersøgelse af de patienter, som alligevel henvises til speciallæge eller sygehusindlæggelse. Vi har sat 15 minutter af som standard konsultationstid, men med længere afsat tid til specielle problemstillinger samt til samtalebehandling.

Vi tilstræber at praksis skal være en god uddannelsespraksis med en god og tryg indføring i almen praksis.

Vi er i praksis:

1 fast læge – Tine Dreijer
1 sygeplejerske – Helle Rasmussen
1 sekretær – Sandie B. Sprechler
2 medicinstuderende – Ida-Marie Dreijer og Anni N. Poulsen
1 uddannelseslæge 6-12 mdr. ad gangen.

Praksis historie:

Vores nuværende praksis har eksisteret i Assens igennem talrige år.
Før 1930’erne blev praksis drevet af læge Jørgensen.
I starten af 1930’erne blev den overtaget af læge Kirketerp. I 1970 blev den til en 2- mandskompagniskabspraksis med optagelsen af Poul Neergaard.
I 1973 måtte Kirketerp ophøre og kort efter trådte Poul Neergaards hustru Sonja Neergaard ind i praksis.
I 1982 overtog Jens Bielefeldt Sonja Neergaards praksisandel og var i kompagniskab med Poul Neergaard frem til 1991, hvor kompagniskabet blev omdannet til en samarbejdspraksis med fælles lokale og fælles personale.
Efter Poul Neergaards ophør i oktober 2002 er kompagniskabspraksis blevet gendannet ved, at JB har opkøbt hans ydernummer, og der blev dannet en 2-mands kompagni-skabspraksis fra 1/10 2006, med Kate Grønning som den anden kompagnon frem til marts 2009.
Maj 2009 er Tine Dreijer (TD) indtrådt som ny kompagnon.
1. april 2017 går Jens Bielefeldt på pension og praksis bliver igen solopraksis.
Praksis var i 1975 flyttet til lokaler ved siden af apoteket, men fra Påsken 2003 er vi flyttet til større og bedre lokaler i Assens nye sundhedscenter.
Praksis havde i tiden fra 1982 til 1991 mange uddannelseslæger og har også haft lægestuderende til uddannelse. Dette ophørte i 1991, men er nu blevet implementeret igen i meget bedre rammer.

Områdets historie:

Oprindeligt var der i Assens området 3 enmandspraksis foruden 1 enmandspraksis i Sandager og 1 enmandspraksis i Ebberup.
Oprindeligt havde alle disse praksis konstant vagtforpligtigelse 24 timer i døgnet alle ugens dage. En given nat kunne der således køre flere læger rundt i byen samtidigt.
Der blev herefter etableret et vagtsamarbejde mellem de daværende nu 8 læger i Assens / Ebberup området.
Der blev herefter talt om en mere central vagtordning på Fyn, men det lykkedes kun for Vestfyn at etablere en større vagt ring, idet der blev etableret en 19- skiftet nattevagts ordning, mens aftenvagten uændret var 8 – skiftet.
Nu er vi selvfølgeligt med i den fælles fynske vagtordning, som er en visiteret vagt.
Lokalt har vi etableret en dagvagtring med samarbejde med Vibeke Sørvin og Ivan Rasmussen begge Ebberup indtil 1/7-2017.
Vibeke Sørvin og Ivan Rasmussen har i 2006 dannet en samarbejdspraksis og er i 2008 indgået i kompagniskab.
Vi passer skiftevis vagten torsdag fra 8.00 til 13.00, og alle eftermiddagene mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 13.30 til 16.00. Ligeledes koordinerer vi ferierne indbyrdes.
Lægehuset på Skelvej i Assens udgøres af 4 læger: Kirsten Andersen, Lena Vagn Sele, Esther Vad og Rasmus Vesterlykke Pedersen. De afvikler dagarbejde og ferier ”indenfor huset”.

Vores dagsplan:

Konsultation:
Konsultation foregår kun efter aftale.
Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 08.00-15.15 (TD fra 7.30 3 dage).
Akuttider efter aftale er kl. 11.30. Torsdage er der konsultation i tidsrummet 8.00-16.30. Akuttider efter aftale kl. 14.45-15.15.

Telefonkonsultation:
Den faste lægetelefon tid fra 8-9 er blevet ophævet fra 1/5 2011.
Tiderne bliver i stedet anvendt til konsultationstider, således at der bliver bedre mulighed for de tidlige konsultationstider, som er meget efterspurgte. Lægetelefontiden er blevet erstattet med:
1: Tilbageringning fra lægerne
2: Svar besked fra sekretær eller sygeplejerske
3 Mulighed for akutte tider samme dag kl. 11.30 efter aftale. Akut tid torsdag dog kl. 14.45-15.15.
4: Der er fortsat almindelige konsultationstid fra kl. 8.00 til 15.15, torsdag kl. 8.00-16.30 (fra kl. 9.00 for uddannelseslæge).
5: Fortsat og udvidet brug af denne hjemmeside på www.64715020.dk, hvor der kan svares på korte spørgsmål, bestilles medicin og gives svar på prøver og røntgenbilleder.

Tidsbestilling og receptfornyelse:
I tidsrummet 08.00-12.30 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser. Klinikken har middagslukket fra 12.30-13.00; i dette tidsrum kan vi dog træffes ved akut opstået sygdom. Efter kl. 12.30 er telefonen lukket og der henvises til akuttelefon.

Kommunikation via hjemmesiden:
Under menupunktet "Kontakt klinikken" kan du forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Du kan desuden bestille tid til konsultation. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Klik på menupunktet og opret dig som bruger.

Der er konsultationer fra klokken 8.00 til klokken 12.00. Der er spærret tider til tilbageringning til patienter og gennemlæsning af post. Der er planlagt kaffepause fra 10.00 til 10.15.
Der er akuttider fra kl. 11.30, hvor alle akutte patienter bliver sat til klokken 11.30, med besked om at det er akuttider, og at der derfor ikke er tid til længere udredning.
Der er frokostpause fra 12.30-13.00, hvor der tilstræbes fælles pause for alle.
Fra klokken 13.00-13.30 er der fast supervision med deltagelse Tine Dreijer og uddannelseslægen med gennemgang af alle patientforløb. Herefter er der atter konsultation fra 13.30-15.15.
Der er torsdag konsultationstider fra 8.00-16.30 (uddannelseslæge 9.00-16.30) med planlagt akuttid fra klokken 14.45-15.15.
Der er for de faste læger afsat 15 minutter til konsultationer dog 30 minutter til bl.a. 1.graviditetsundersøgelse og spiraloplægning, mindre operationer og kørekortsattest >70 år.
For uddannelseslæger er der planlagt konsultationstid på 15 minutter med spærring af hver 3. tid de første 3 mdr.

Personale:

Sekretær:
Vores sekretær hedder Sandie Sprechler; hun arbejder 7.30-14.00. Hun er startet i praksis den 1/1 2017. Hun er klinikkens ansigt udadtil. Hun arbejder primært med patientkontakten både telefonisk og ved deres fremmøde i klinikken med tidsbestillinger, receptfornyelser og registrering af ankomst. Tager desuden EKG og blodprøver og hjælper med akutte patienter med bl.a. CRP måling. Derudover sørger hun for rengøring og sterilisation af instrumenter og rengøring af klinikken.

Sygeplejerske:

Fra 1. september 2005 er Helle Rasmussen startet som konsultationssygeplejerske med 33 timers arbejde om ugen dvs. næsten fuldtidsstilling. Hun arbejder dels med laborant-arbejde, men også med alle sygeplejekompetencer bl.a. kontrol af DM, hypertension, vægt, kost og rygestop. Desuden ser hun patienter til akut vurdering eventuelt med færdigbehandling. Helle giver også akupunktur.

EDB-system:

Vores EDB system er EG-Clinea, som er opkoblet til en central serverløsning, så det er altid den nyeste version herunder med opdateret medicin liste. Henvisninger til laboratorium, mikrobiologi og patologi foregår via web-req.
Man kan bestille tider, medicin og skrive til læge eller sygeplejerske via vores hjemmeside, som er www.64715020.dk.

Rengøring:

Vores rengøring varetages dels af os selv (særlig vejledning) og ved hovedrengøring weekend.

Uddannelsesforløb:

Der vil hele i hele uddannelsesforløbet være mulighed før umiddelbar drøftelse af de enkelte patienter.
I frokostpausen er der tid til uformel drøftelse af patienter og mere principielle spørgsmål, men fra 13 til 13.30 er der afsat tid til gennemgang af alle patienter fra den foregående eftermiddag og den aktuelle formiddag.
Efter 3-4 uger er det planlagt at Tine skal være ”flue på væggen” og dette skal gentages cirka 1 måned før afslutningen af uddannelsen.
Der er planlagt 3 formelle evalueringer: startevaluering indenfor den 1.måned; midtvejsevaluering efter cirka 3 måneder samt slutevaluering nogle få uger før udløbet af det ½ år.

Arbejdstilrettelæggelse for uddannelseslægen:

Mandag: 8.00-15.30 - 7,50 timer
Tirsdag: 8.00-15.30 - 7,50 timer
Onsdag: 8.00-15.30 - 7,50 timer
Torsdag: 10.00-18.00 - 8,00 timer
Fredag: 8.00-13.30 - 5,50 timer
I alt 36,00 timer (1 time til selvstudie/overarbejde).

Vedrørende ferie skal vi gøre opmærksom på at 5/6, 24/12 og 31/12 er lukkedage for praksis, men almindelige arbejdsdage for yngre læge, men vi vil aftale nærmere om dette.
I tilfælde af sygdom vil vi gerne kontaktes så tidligt som muligt med opringning til Tines mobiltelefon.

Vi planlægger løbende gennemgang og godkendelse af kompetencer ved den daglige gennemgang. Udover ½ times daglig supervision afsættes 1 time om ugen til undervisning/godkendelse og kompetencer m.m.
Vedrørende lægevagter henvises til Videreuddannelsens hjemmeside med henblik på, hvilke og hvor mange vagter der ligger i de forskellige faser. Vi kører ikke vagter selv, men kan udmærket være bagvagter. Med henblik på ledsagevagter formidler vi kontakt til vagtaktiv kollega.

Returdagene mellem fase 1 og 2 har vi lagt på fast dag hver måned så de på forhånd kan prioriteres i sygehusenes vagtplanlægning. Vi vil forsøge at give uddannelseslægen tider med kendte patienter og vil desuden følge med i uddannelsen på afdelingerne med henblik på vores nye opgave med kompetencegodkendelse af sygehusopholdene.

Præsentation af uddannelsesforløb og ansættelsessted

Velkommen som uddannelseslæge/student i Lægehuset, Skelvænget 2, 5610 Assens, Tlf.nr. 64 71 10 65

Vi har uddannelsessøgende læger ansat, enten som praksisreservelæge, introduktionsamanuensis, eller læger ansat i blokstilling. I nærværende skrivelse benævnt uddannelseslægen.

Vi er lægerne Kirsten Dahl Andersen, Lena Falk Sele, Esther Vad og Rasmus Vesterløkke Pedersen. Vi har oprindeligt haft 3 ydernumre, og fik i 1998 mulighed for at optage den 4. kompagnon som aflastningskompagnon. Pr.1. februar 2016 overtog vi yderligere et ydernummer, fra en solopraksis i byen, hvor indehaver ønskede at gå på pension.  Patientgrundlaget er ca. 7000 gr. 1 patienter.

Lægehuset er bygget i 1976, Kirsten Dahl Andersen har været kompagnon siden 1993, Lena Falk Sele fra 1998, Esther Vad fra 2006 og Rasmus Vesterløkke Pedersen siden 2013

Huset består af 7 konsultationslokaler med undersøgelses rum/ hvile- skifte- og EKG rum.

Sekretariatet, som man møder, når man kommer til huset har 3 EDB arbejdsplader, og endelig har vi et venteværelse og sidst men ikke mindst vores ”social rum”. Vi har i efteråret 2014 foretaget en større ombygning af Lægehuset.

Der er EDB arbejdspladser i alle konsultationslokaler og i laboratoriet, foruden i sekretariatet, således at der er i alt 12 arbejdsstationer, EDB programmet er Windows baseret og hedder XMO. ( Vi har skiftet fra Medwin til XMO januar 16)

Personale

I sekretariatet møder du vores 2 sekretærer. Sekretærerne vil være behjælpelige med  div. Ad hoc. Opgaver, tidsbestilling og evt. EDB problemer. En af sekretærerne tilbyder rygestopsamtaler og kostsamtaler.

Til at udføre laboratorieopgaver, sårskifte, suturfjernelse, assistere ved mindre operationer, kostsamtaler, diabeteskontroller samt meget mere er ansat 3 sygeplejersker og 2 bioanalytikere, foruden en medarbejder ansat i skånejob. Der er som hovedregel 3 af disse på arbejde dagligt.

Vi har en regnskabsmedarbejder ansat til at arbejde med regnskab ca. 6 timer om ugen.

3-4 gange årligt har vi personalemøde hvor forskellige problemstillinger drøftes. Møderne finder sted efter arbejdstid fra kl. 16 til 18.

Arbejdsgang

Alle møder og er klar til arbejdet kl. 08:00. 1 medarbejder fra laboratoriet møder kl. 7,30 og starter dagen med oprydning og klargøring, samt blodprøver på morgenfriske patienter.

Der er telefontid i tiden 09:00 til 09:30.Der er konsultationer allerede fra kl. 8, og så igen efter telefontiden. Vi har siden 1. maj 2017 anvendt systemet Tid samme Dag. Dagen er derfor opdelt med ca. 45% aftalte tider til fex. Attester, årskontroller, graviditetsundersøgelser, mindre operationer og 55 % tider til tid samme dag, som er stort set alle øvrige kontakter Der er afsat et kvarter pr. patient, og der kan i visse tilfælde være afsat 2 eller flere tider. Patienterne ses samme dag, når de henvender sig inden kl. 12

Vi har patienter frem til kl. 11:30. Tiden inden frokost kl 12.00 bruges til kontortid med besvarelser af mails og korrespondancer mm. Efter frokost fra kl. 12.30 frem til kl. 15:00 er der patientkontakter. Lægehuset passes til kl. 16:00 og lægerne passer på skift opgaven med de akutte patienter om eftermiddagen, der måtte komme frem til kl. 16:00.

Der er aftenkonsultation hver torsdag, men således at det kun er en af lægerne, der har aftenkonsultation, og denne møder først kl. 11:00.

Alle læger, incl. Uddannelseslægen har på skift en eftermiddag til aftalte – og akutte sygebesøg.

Hver torsdag er der møde for alle læger kl. 12 -13. Den første torsdag i måneden med deltagelse fra jobcenteret, hvor spørgsmål om sygemeldte borgere gennemgås, den 3. torsdag med mulighed for undervisning for hele klinikken, og de øvrige torsdage til drøftelse af forskellige faglige og praktiske gøremål.

Behandlings- og undersøgelsesudstyr

I alle konsultationslokaler er der lejer, der kan anvendes til gu. og til almindelig undersøgelse. I behandlingsrummet er der et righoldigt udvalg af instrumenter til chirurgia minor, som ofte foregår der. Der behandles også mange akutte skader, og der kan anlægges gipsskinner, og sårbehandling. I laboratoriet er der EKG, og spirometri, fasekontrast-mikroskop, og udstyr til at bestemme INR, SR, HGB, BS, CRP, Leucocyttælling og urinundersøgelse.

Apoteker/håndkøbsudsalg

Vi anvender fortrinsvis Assens apotek, som har håndkøbsudsalg i Sandager og Helnæs, men også apotekerne i Aarup, Ejby og Haarby. Haarby apotek er i samarbejde med Assens apotek, og håndkøbsudsalget i Ebberup udgår fra Haarby. Ligeledes udgår al dosisdispenseret medicin fra Haarby apotek Alle apoteker er kodet ind i EDB programmet og der kan derfor sendes recepter til apoteker i stort set hele landet, og til receptserver.

Sygehuse

Vi indlægger patienterne på de forskellige sygehuse i Regionen. Kirurgiske og Medicinske patienter fortrinsvis til Svendborg. På Odense Universitetshospital anvendes især gynækologisk, neurologisk og børneafdelingerne, men også andre specialafdelinger.

Speciallæger

Vi henviser til speciallæger i fortrinsvis Odense, I Assens er der speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme og i psykiatri. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at konferere henvisninger med os ud fra vores kendskab til de enkelte specialer.

Desuden har vi et samarbejde med kommunens hjemmepleje og sundhedsplejersker, som ofte kommer forbi for at drøfte fælles patienter, eller vi tager kontakt til dem.

Der er en stor moderne fysioterapi klinik som nærmeste nabo til vores klinik.

Vagtordning

Som tidligere nævnt passes vore patienter til kl. 16:00. Herefter og i weekends og helligdage er det Lægevagt Region Syd. Alle husets læger deltager i større eller mindre grad i vagtarbejdet. Uddannelseslægen deltager som anvist i uddannelsesforløbet til Almen Medicin.

Introduktion og supervision

Den første formiddag er tutorlægens program ryddet i 2 timer. Sammen bruges denne tid til at vise dig huset og præsentere dig for husets øvrige medarbejdere, hvis du ikke har været på besøg hos os forinden. Du vil blive orienteret om EDB system, telefonsystem, papirer mm. Resten af dagen bruger du til at sidde med hos tutorlægen. De næste dage sidder du dels med hos en af husets læger, dels begynder du også at have akutte patienter.

Efter nogle dage vil du begynde at få sat patienter til i din kalender i et roligt tempo. Vi vil  gennemgå dine patientkontakter hver dag, lige efter frokost, kl. 12.30 til 13 og du vil altid kunne hente en af lægerne i tvivlsspørgsmål. En gang om ugen, også fra 12,30 er der mulighed for en længere supervision, hvor vi gennemgår og godkender kompetencer

I løbet af de første 2 uger vil vi afsætte tid til introduktionssamtale. Vi vil her tale om dine og vore forventninger til opholdet, dine færdigheder og kompetencer samt din aktuelle uddannelsesplan. Vi stræber efter at fastlægge behovet for undervisning og supervision.

Vi har formaliserede samtaler igen midtvejs, og slutevalueringssamtaler.

Der er dagligt mulighed for at konferere patientforløb og mere overordnede spørgsmål, og vi forventer, at du altid spørger, hvis der er den mindste tvivl. Alle læger er interesserede i, at du får så godt et ophold som muligt og vil hjælpe dig. De kliniske færdigheder erhverves gennem det daglige arbejde.

Ved introduktionssamtalen vil vi også få et overblik over dine ferieønsker i perioden. Den endelige ferieplan lægges løbende, og for sommerferiens vedkommende er den klar ca. 3 måneder inden start.

Evt. sygefravær meldes pr telefon inden arbejdstids begyndelse til tutorlæge Kirsten (24267599). Raskmelding til Lægehuset (64711065) dagen før inden kl. 14

For læger i blokstilling fastlægges returdage til en fast ugentlig dag 1 gang om måneden. Dette fastlægges inden du afslutter fase 1 ansættelsen. Også her vil der være afsat til tid supervision og til godkendelse af kompetencer

Teoretisk selvstudium

Litteratur og læsning: Det forventes, at du under opholdet i praksis aktiverer dig i selvstudier og vedligeholder en teoretisk viden på niveau med lærebogen i ”Almen medicin, Grundbog Fadl, Kbh. 1997 Bentzen N., Hollanagel H., Lauritzen T. eller tilsvarende anbefalet af praksis. Det anbefales også at følge med i praksis relaterede artikler i Ugeskrift for Læger og Månedsskrift for praktisk lægegerning.

Økonomi i almen praksis

En almen praksis er også en privat erhvervsvirksomhed. Afhængig af dine ønsker vil du have mulighed for at få indblik de mere administrative og økonomiske sider af praksis.

Men det er også naturligt, at alle er opmærksomme på de økonomiske konsekvenser af deres handlinger.

Lægens faglige tiltag kan have store økonomiske konsekvenser, almen praksis er ansvarlig for del af det samlede ressourceforbrug i sundhedssektoren.

Vær derfor opmærksom på

Hvad den medicin, der ordineres, koster patienten og samfundet
Hvad de diagnostiske undersøgelser, der ordineres, koster. Mange laboratorieundersøgelser er kostbare, er de nødvendige?
Store sociale udgifter udløses ofte på basis af vore erklæringer og sygemeldinger.

Sygesikringen fortæller hver enkelt praksis, hvordan dennes niveau er for forskellige ydelser i forhold til gennemsnittet i amtet – de såkaldte nøgletal.

Holdninger og etik

Under hele opholdet i praksis skal du demonstrere respekt for de patienter, der opsøger dig professionelt. I al daglig faglig håndtering i temadiskussionerne bør indgå en etisk dimension, sådan som vi er forpligtede af lægeløftet og de internationale regler og deklarationer.

 

Praksisbeskrivelse

Lægerne Solgården, Skovvej 3, 5400 Bogense

Historie og udvikling

Lægerne Solgården er en 3-mands kompagniskabspraksis, men fungerer også som samarbejdspraksis med en solo-læge, som også er placeret på Solgården. Bogense ligger ca. 30 km. Nord for Odense og det tager 30-35 minutter i bil.

Oprindelig var praksis en 2-mands praksis, og placeret andet sted i byen. Tidligere Lægerne i Adelgade. I 2013 blev der købt 1 ekstra ydernummer, idet en solopraksis i oplandet lukkede grundet pensionering af lægen.

I november 2013 flyttede praksis lokaler fra Adelgade til Solgården. Solgården var tidligere et plejecenter, men er ombygget til sundhedscenter. I 2011 fik Region Syddanmark og Nordfyns kommune 11 mill. kr. fra en satspulje, der skulle afhjælpe lægemanglen i yderområder. Nu er det gamle plejehjem i Bogense derfor totalt renoveret og huser i dag både praktiserende læger, kommunal genoptræning, dagcenter, hjemmeplejen, sundhedsplejersker, jordemoder, kiropraktor, fodterapeuter og andre sundhedstilbud. Det betyder de fysiske afstande er korte, men i dagligdagen fungerer vi som andre praksis. Praksis er således nyindrettet, med nyt inventar og nyt EDB, derudover lokaler med opdateret udstyr, der sikrer optimale fysiske arbejdsforhold

Læger og personale

Vi er 3 speciallæger i almen medicin:

Helle Godskesen: I praksis siden 2012 og kompagnon siden 2013.

Bo Jakobsen: I praksis siden 2000

Lisbeth Breum Østergaard: I praksis siden 2014 og kompagnon i 2015.

Desuden er der ansat:

Sanni Lange: Sygeplejerske i praksis siden 2002

Maiken Bech: Sygeplejerske i praksis siden 2013

Jette Nielsen. Sekretær i praksis siden 2011

Vores sygeplejersker arbejder selvstændigt og varetager blodprøvetagning, kontrol af patienter med kroniske lidelser, Ak-behandling samt forebyggende arbejde og mange andre småopgaver.

Lægerne tager også selv blodprøver på de patienter, vi alligevel har i vores konsultation.

Ånden i praksis er, at vi hjælper hinanden og faggrænser betyder mindre.

Patientgrundlag

Vi har ca. 3600 patienter, og er en praksis i vækst. Der er en bred aldersfordeling i patientgruppen, men det er selvfølgelig de ældre og børn, der er de hyppigste gæster.

Vi har vagtfællesskab med 3 solopraksis i området, hvor vi dækker perioden fra 12 -16 på skift.

Vi har vagten til kl 16 hver onsdag og torsdag.

Organisation af arbejdet

Vi starter dagen med telefontid mellem kl. 8 - 9. I den time er der et krus kaffe/the.

Fra kl. 9.00-9.45 har vi planlagte konsultationer.

Fra kl. 9.45-10.00 er der pause, hvor vi kan nå en kop ekstra kaffe.

Fra kl. 10.00-11.00 har vi igen planlagte konsultationer.

Fra kl. 11.00 – 12.30 har vi akutte patienter. De visiteres primært af os selv i telefontiden, men sekretæren kan også sætte akutte patienter på her. Vi forsøger i starten at udvælge lidt nemme patienter til vores uddannelseslæger, men efterhånden som kompetencerne stiger vil der blive sværere patienter.  Der afvikles desuden hjemmebesøg i akuttiden. Uddannelseslægen deltager også i besøg, men først når man er tryg herved.

Vi spiser fælles frokost fra kl. 12.45 – 13.15.

Fra kl. 13.15 – 15.00 er der planlagte konsultationer.

Uddannelseslægen har fra kl. 14.45. -15.00 tid til opsamling på dagens patienter. Den faste supervision er skemalagt dagligt, så den ligger lige efter frokost.

1. mandag i hver måned har vi personalemøde efter frokost, og 1 gang pr måned er der tid til undervisning, vidensdeling mm.

Vi har 15 minutter til en almindelig konsultation, der sættes længere tid af til fx attester, graviditetsundersøgelser oa.

Din arbejdsuge er 37 timer. Mandag, tirsdag, onsdag/torsdag kl. 8-15. Enten onsdag eller torsdag er det fra kl. 8-16.30.  Fredag er fra kl. 8-14.30.

Ferie og fridage

Uddannelseslæger indgår ikke i vores normering, så vi er grundlæggende fleksible i forhold til ferietilrettelæggelse. Vi ser dog gerne at man hurtigst muligt siger til når man gerne vil holde ferie, fridage eller giver besked ved kurser osv. Praksis lukker sjældent helt, da vi skiftes til at holde ferie mm. Der kan dog forekomme lukkedage.

Introduktionsforløbet i praksis

Vi ser gerne at uddannelseslægen i god tid tager kontakt til praksis og kommer og spiser frokost sammen med os en dag inden ansættelsen begynder. Her hilser vi på hinanden og der vises rundt i lokalerne. Det er også vigtigt for os at få diverse data fra uddannelseslægen til oprettelse i vores system og digital signatur, så alt er klart til den første dag.

Dag 1. Møder kl. 9.

Hovedvejleder har patientfri indtil kl. 11 hvor der vises rundt og introduceres til EDB og diverse procedurer. Fra kl. 11. ses akutte patienter sammen med tutorlæge. Om eftermiddagen kan man følge tutorlæge eller sidde lidt selv med EDB.

Dag 2. Møder kl. 8

Følger anden fast læge indtil frokost. Evt. ses selv et par patienter. Introduktion ved sekretær om eftermiddagen.

Dag 3. Møder kl. 8

Følger den sidste faste læge. Ser selv lidt patienter. Arbejder videre med tjekliste og EDB.

Dag 4. Møder kl. 8

Følger sygeplejerske indtil frokost. Ser selv patienter efter frokost.

Dag 5. Møder kl. 8

Ser selv patienter, arbejder med tjekliste og EDB.

Dag 10-12.

Introduktionssamtale, 1 time afsat med hovedvejleder.

Vi starter altid med 30 minutter til hver patient og justerer efterhånden.

Vi har udarbejdet en tjekliste med praktiske ting, viden og arbejdsgange i praksis som vi forventer at man gennemgår i introduktionsugen.

I 1. eller 2. uge af ansættelsen vil der være introduktion til hjertestopbehandling og akutkasse.

Supervision og vejledning

Hver dag har vi 30 min fast skemalagt supervision, samt 1 gang om ugen 1 times supervision hvor vi går i dybden med større emner, herunder introduktion-, midtvejs- og evalueringssamtale, kompetencegodkendelse og direkte supervision.

Vores supervision er derudover situationsbestemt. Vi superviserer løbende hele dagen, da der ofte er brug for at få afklaret en patient med det samme. Vi tror man lærer bedst, ved at vi sammen får det løst. Derfor er det specielt i starten, næsten hver patient, som vi ser sammen. Hellere spørge en gang for meget en for lidt.

For introlæger er direkte supervision et krav ved forebyggende børneundersøgelser (4) samt at skabe rammer for god kommunikation (7).

For læger i fase-1,-2 og -3 er der direkte supervision ved anvendelse af medicoteknisk udstyr i almen praksis (16), patienten med behov for forebyggende indsats (17), patienten med ondt i ryggen (20), kommunikation med børnefamilier (29), patienten med udflåd eller mistanke om seksuelt overført sygdom (40), patienten med neurologiske symptomer (59).

Vi sørger for at du når de planlagte kvalifikationer i ansættelsen, men det er for os en minimumsbetragtning. Vi vil gerne have du ser og lærer så meget som muligt, også udover, de fastlagte krav. Vi bruger kompetencevurdering og læring af videokonsultationer rutinemæssigt.

Under opholdet har du en fast tutor, men vi varetager alle i huset læring, supervision og vejledning, da vi alle føler ansvar for vores uddannelseslæger.

Undervisning

Vi forventer, at du afholder mindst 2 undervisningsseancer i et relevante emner under dit ophold. Desuden at du bidrager aktivt i forbindelse med klinikkens temadage. Vi har desuden jævnlig gennemgang af akutkasse, kvalitetskontroller og udarbejdelse af instrukser.

EDB program og internetadgang

Vi arbejder med EDB programmet XMO, som er fuldt integreret med FMK. Vi har IP-telefoni og en hurtig internet adgang. Vores hjemmeside www.lægernesolgården.dk holdes opdateret og bruges af patienterne til medicinbestilling, tidsbestilling og mailkorrespondancer.

Vagtlægefunktion og mulighed for supervision af vagtarbejdet

Vi er tre læger der alle kører vagt, der vil være mulighed for at komme med på vagt. KBU-læger kan deltage i kørevagter efter ønske. Introlæger skal deltage i 3 vagter med tutorlægen. KBU og introvagter afspadseres.

For læger i hoveduddannelse gælder:

Fase-1 læger skal have 3 kørevagter.

Fase-2 læger: 4 køre- og konsultationsvagter.

Fase-3 læger: 4 køre- og konsultationsvagter + 2 visitationsledsagevagter 2-4 timer med tutor, og til sidst 2 selvstændige visitationsvagter.

Indtjeningen i Fase-1,2 og -3 kan enten gå til uddannelseslægen eller afspadseres. Det aftales inden vagten. Kørevagterne i fase-1,2 og -3 er med telefonisk backup af tutor.  De 2 selvstændige visitationsvagter er med backup fra de øvrige visitatorer. Det afsættes tid efterfølgende arbejdsdag til gennemgang af vagterne.

Program returdage

Der afsættes 1 times supervision i alt fra kl 14-15. Her superviseres de patienter der har været på returdagen. Uddannelseslægen fortæller om ”nyt fra sygehussektoren” og tutor fortæller om ”nyt fra praksissektor”. Desuden diskuteres kvalifikationskortene fra sygehusopholdet og godkendelse af kompetencer.

Til uddannelseslægen

Vores vigtigste opgave er, at du lærer mest muligt, at du får en bred viden inden for specialet almen medicin og forhåbentlig bliver afklaret om det er noget for dig.

Under opholdet vil vi også gennemgå vores praksis økonomi og organisation, så du får indsigt i praksisdrift og bliver bekendt med overenskomstmæssige forhold for praktiserende læger.

Vi prioriterer en god hverdag højt, vi hjælper alle hinanden og føler fælles ansvar. Vi lægger vægt på en høj faglig standard, herunder en struktureret behandling af vores kroniske patienter.

Vi lægger desuden vægt på i vores arbejde at vi, så vidt muligt, overholder vores aftalte tider. Vi skal udvise respekt for patienternes tid, de har ofte ventet længe på at komme til læge og har taget fri fra arbejde.

Vi prioriterer at holde pauser sammen, hygge, socialt samvær og et godt arbejdsmiljø for alle.

Nyttige links

Ang. vagter

Den Lægelige Videreuddannelse 

Nyhedsbreve og relevante nyheder

IRF: www.irf.dk

EPI nyt: http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT.aspx

Praksisnyt Region Syd: praksisnyt@rsyd.dk

Nyheder Lægeforeningen: www.laeger.dk -log ind

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder/Abonner%20p%C3%A5%20nyheder

DSAM: www.dsam.dk   -hvor man på forsiden kan tilmelde sig nyheder

SST abonner på nyheder: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/abonner

Kalender faglige arrangementer Region Syd

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/kalender/

Præsentation

Rugårdsvej 195, 5464 Brenderup. Tlf: 64441007

INDLEDNING

1) Praksisbeskrivelse

Der har været sololægepraksis i Brenderup lige siden begyndelsen af 1900-tallet, og praksis har haft til huse på Rugårdsvej 195 siden først i 30’erne.

Praksis ejes af Line Bøtner Kristensen og Niels Frydshou Munck.

Der er i øjeblikket tilmeldt ca. 3.200 gruppe 1 patienter til praksis. Der er aktuelt lukket for tilgang af patienter.

Praksis ligger i Middelfart Kommune, som har 30.000 indbyggere.

Praksis har et tillidsfuldt samarbejde med nabopraksis i Harndrup og Fjeldsted, som vi er i dagvagt-ring med.

2) Personale

Læge Niels Frydshou Munck, speciallæge i Almen Medicin. Praktiserende læge i Brenderup siden 2014.

Læge Line Bøtner Kristensen, speciallæge i Almen Medicin. Praktiserende læge i Brenderup siden 2020.

Lægesekretær Dorte Rasmussen. Ansat 01.03.1992. Varetager sekretærarbejde, regnskab, indkøb, laboratoriearbejde samt assistance ved undersøgelser og små-operationer.

Lægesekretær Kathe Pedersen. Ansat i praksis 01.05.2002. Varetager klinisk arbejde, sekretærarbejde, regnskab, indkøb, laboratoriearbejde samt assistance ved undersøgelser og små-operationer.

Sygeplejerske Rikke Panduro. Ansat 01.02.2018. Varetager primært kronikerkontrol og klinisk arbejde.

Sygeplejerske Christina Eriksen. Ansat 01.12.2020. Varetager primært kronikerkontrol og klinisk arbejde.

Herudover er der rengøringsassistance og gårdmand tilknyttet praksis.

Lægehuset varetager klinisk undervisning af medicinstuderende 2-4 gange om året.

3) Introduktion

Når praksis får oplyst navn på den kommende uddannelseslæge, inviterer praksis til formøde senest en måned før tiltrædelse.

Den første dag præsenteres/introduceres uddannelseslægen til huset. Der orienteres om telefonsystem, indhold i relevante skabe og skuffer, papirer med mere. Vi gennemgår arbejdsplan og rutiner. Frem til frokost bruger uddannelseslægen tiden til at gå med hos principallægen eller –lægerne. Efter frokost sætter sekretæren praksisreservelægen ind i husets edb-system. Det er sekretæren, der skal søges hjælp hos, hvis der er problemer med computeren. Ved første arbejdsdags afslutning gennemgår tutorlægen og praksisreservelægen alle de sete patienter, dette er i øvrigt noget der tilstræbes generelt.

Anden dag om formiddagen er uddannelseslægen med klinikpersonale laboratoriet og får undervisning i, hvorledes vi tager de forskellige prøver og i det hele taget hvorledes laboratoriet fungerer. Der bliver tid til enkelte selvstændige konsultationer og der bliver mulighed for repetition af edb-systemet.

Tredje formiddag arbejder uddannelseslægen selvstændigt med det antal patienter, vi skønner vedkommende har kapacitet til. Det bliver pointeret, at tutorlægen skal hentes ved mindste tvivlsspørgsmål. Efter frokost er der sat halvanden time af både hos tutorlæge og hos uddannelseslægen, så de kan gennemføre introduktionssamtalen og skriftligt nedfælde forventninger, kunnen og tilbud samt gennemgå tjeklister. Som afslutning på dagen gennemgås patienterne igen.

De næste to dage skal der sættes patienter til i langsomt stigende tempo som uddannelseslægen selv styrer. Hver dag er der gennemgang af alle patienter som er relevante at gennemgå.

4) Arbejdsgangen

 • Dagen starter kl. 8.00.  Vi forventer at man sidder klar ved computeren kl. 08.00 da telefonerne begynder at ringe her. Der er telefonkonsultation fra kl. 08.00 – 09.00 hvor lægerne og sygeplejerske sidder ved telefonen.
 • Kl. 09.00 – 10.00 er der konsultationer.
 • Kl. 10.00-10.15 er der administrationstid.
 • Kl. 10.15 – 10.30 kaffepause, hvor der er mulighed for konferering af specielle tilfælde.
 • Kl. 10.30 til kl. 13.00 Konsultationer
 • Kl. 13.00 – 13.30 Frokost. Praksis har frokostordning.
 • Kl. 13.30 – 14.00 Supervision
 • Kl. 14.00 – ca. 15.24 Konsultationer og eventuelle sygebesøg samt færdiggørelse af dagens arbejde.

Uddannelseslægen deltager i alle dele af arbejdet. Uddannelseslægens arbejde planlægges under hensyntagen til hans/hendes erfaring.

Der er fastlagt en halv times supervision i dagsprogrammet fra kl. 13.30-14.00. En gang om ugen er der 1 times supervision, denne ligger om onsdagen.

Uddannelseslægens arbejdstid er 37 timer, der er mulighed for flekstid. En normal arbejdsuge vil være fra kl. 8.00 til 15.24 alle ugens dage.

Hvis uddannelseslægen bliver til kl. 16.00 på en vagtdag, skal dette naturligvis afspadseres.

Når uddannelseslægen er faldet til i praksis, vil vi efter en måned tilstræbe at lave direkte supervision af en konsultation, hvor tutorlæge sidder ”som flue på væggen” eller som videooptaget konsultation. Som en fast del af uddannelseskravet vil vi tilstræbe at gøre dette flere gange i løbet af uddannelseslægens ophold. Uddannelseslægen må gerne være opsøgende ifht. dette også.

Der er desuden mulighed for uformel drøftelse mellem uddannelseslæge og principallæger i kaffepausen og i frokostpausen, og det er altid i hele konsultationstidens forløb muligt at få akut supervision, når der er behov for det.

Der er desuden en introsamtale efter ca. 2-4 uger, en midtvejsevaluering samt en slutevaluering.

Ved sekretæren lægges en plan over de undersøgelser, man skal nå igennem.  Hun sætter et flueben hver gang en undersøgelse er sat på, så praksis derved sikrer en bred uddannelse.

5) Behandlings- og undersøgelsesudstyr

Praksis har 6 fuldt indrettede konsultationslokaler, hvoraf det ene stilles til rådighed for praksisreservelægen. Vi har lagt vægt på, at det er et egnet lokale med ligeværdigt udstyr i forhold til praksis’ øvrige læger. Det skal anføres, at alle vores konsultationsrum er fuldt udstyret med blodtryksapparat, otoskop, forskellige undersøgelseslamper, vægt og elektrisk leje. Det er endvidere muligt at foretage gynækologiske undersøgelser. Der findes ekg og spirometri i praksis, desuden fuldt udstyret laboratorium med mulighed for måling af hæmoglobin, blodsukker, CRP og INR, fasekontrastmikroskop samt mulighed for afsendelse af enhver blodprøve til det lokale laboratorium i Odense, idet en bil dagligt afhenter blodprøver kl. 10.00 og kl. 14.00.

Der vil altid være god adgang til undersøgelsesfaciliteter og hjælp af personalet.

Akutudstyr (hjertestarter/akuttaske/ilt) er i klinikken. Uddannelseslægen vil blive introduceret til brug af dette udstyr. Personalet får hvert år brush-up kursus i hjertestop.

6) Apotek/håndkøbsudsalg

Praksis betjenes overvejende af apotekerne i Ejby, Nr. Åby og Bogense, som ligger ca. 10 km fra praksis. Recepterne sendes pr. edifact og telefaxes, apotekerne udbringer medicin til en række håndkøbsudsalg i Brenderup og omegn. Det drejer sig om Strøgkiosken og Dagli’Brugsen i Brenderup, Harndrup Brugs, samt håndkøb i Asperup og Nørre Aaby. Endvidere kan patienterne dagligt hente medicin selv på apotekerne.

7) Sygehuset og speciallæger

Praksis ’ indlæggelser følger visitationsreglerne i Region Syddanmark, se sundhed.dk

De fleste almenmedicinske, kirurgiske og gynækologiske tilfælde går til Kolding sygehus. Skadestuehenvendelser går til skadestuen i Kolding.

Praksis har et godt samarbejde med en række speciallæger. Der er et link til disse på vores hjemmeside.

8) Vagtordning

Vi har en dagvagtordning med lægepraksisserne i hhv. Harndrup og Fjelsted. Mandag – fredag omstilles telefonen for akut henvendelse kl. 13.00, og vi har  på skift vagten fra kl. 13.00 – 16.00. Uddannelseslægen deltager i vagtarbejdet. Efter kl. 16.00 overgår vagten til Lægevagten.

Praksis sikrer at basislæger får tilbud om at komme med på vagt, at introlægerne sikres følge-besøgsvagter, at vi varetager bagvagtsfunktionen ved fase I og fase II lægernes obligatoriske kørevagter, ligesom vi aftaler ”sidde hos” vagter i visitationen ved fase III lægerne.

9) Plan for lægehusets mødeaktivitet med hjemmesygeplejerske, sundhedsplejerske og andre samarbejdspartnere.

Vi har et godt samarbejde med hjemmesygeplejen i Middelfart Kommune, og benytter os også i vid udstrækning af deres ”akut” funktion med sygeplejersker, som kan tage på besøg og måle CRP, lave klinisk vurderinger med mere.

Praksis er medlem af PLO Middelfart samt Middelfart klyngen, hvor de faste læger deltager i møder 3-4 gange om året. Uddannelseslægen kan inviteres med i særlige tilfælde.

10) Mulighed for formaliseret undervisning og videooptagelser af konsultation.

Uddannelseslægen deltager i den formaliserede undervisning, der er planlagt centralt. Desuden aftaler vi individuelt den formaliserede undervisning, den enkelte uddannelseslæge ytrer ønske om.

11) Mulighed for anden uddannelse samt besøg hos speciallæge, fysioterapeut, socialforvaltning og lign.

Det vil være muligt nogle gange i uddannelsesforløbet at blive udstationeret hos f.eks. fysioterapeut eller speciallæge. Det planlægges efter individuelle ønsker og foranstaltes, således det praktisk kan lade sig gøre.

12) Ferie

Normalt er praksis ikke lukket, de to kompagnoner skiftes til at passe praksis i ferieperioden. Vi plejer at kunne tilgodese uddannelseslægens ferieønsker - af hensyn til planlægningen bør disse fremsættes i god tid. Klinikken er lukket alle helligdage, 24/12, 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal holdes ferie eller afspadsering disse dage.

13) Sygemelding

Uddannelseslægen skal informere en af tutorlægerne enten pr. telefon eller sms så snart vedkommende ved, at de er fraværende pga. sygdom. Gerne senest kl. 7.15 samme dag.

Vi vil på samme dag gerne have en tilbagemelding ved middagstid om man forventer at være rask til den efterfølgende dag af hensyn til planlægning af programmet i lægehuset.

14) Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 er der returdag en gang om måneden til praksis. Disse skal meldes i god tid til praksis, af hensyn til planlægning, - gerne for 3 måneder af gangen. Her afsættes tid til supervision samt kompetencegodkendelse.

15) Fravær

Sygdom og fravær skal meldes til lønkontoret via appen MinLøn. Fravær skal ikke indberettes til videreuddannelsen, med mindre der er tale om en størrelsesorden, der kræver forlængelse.

16) Kørsel

Kørsel afregnes efter gældende regler ved sygebesøg, - tutorlæges bil står også til rådighed, hvis det er muligt.

17) Afslutning og forventninger

Vi glæder os til at se dig i klinikken, og tilstræber et samarbejde baseret på tillid og gensidig respekt.

Niels Frydshou Munck og Line Bøtner Kristensen.

Praksisbeskrivelse

Lægehuset Ferritslev, Ørbækvej 871 B, 5863 Ferritslev

Ydernummer: 042781 og telefonnummer: 65981002

Hjemmeside: www.lægehusetferritslev.dk

Facebook: Lægehuset Ferritslev

Messenger: Skriv til Lone Lund Thomsen eller Michael Hejmadi

Husets historie

Lægehuset Ferritslev er et nyrenoveret Lægehus i landlige omgivelser beliggende mellem Odense og Nyborg, syd for Langeskov, 16 km fra Odense centrum.

Lægehuset er Fyns ældste landpraksis. Matriklen er stadig den samme som i 1896. I 1973 gennemgik huset en større renovering, hvor der bag huset blev udvidet med 300 m2 nye lokaler. Det var oprindeligt en kompagniskabspraksis med 3 ydernumre.

Indtil 2014 bestod kompagniskabet af lægerne Stig Ussing, Susanne Ussing, Vibeke Kolmos og Jess Kolmos.

I 2014 overtog lægerne Michael Hejmadi, Dorte Høj Drostrup, Dorthe Oxholm og Lone Lund Thomsen kapaciteterne og lægehuset.

I 2016 har vi afsluttet en større ombygning, hvor vi bla. byggede et handicap-venligt indgangsparti, handicaptoilet, nyt laboratorie, ny reception, sikrede tidssvarende lokaler og en ny p-plads.

Vi købte et ekstra ydernummer pr. 1. januar 2016 af læge Erik Falkø, der havde sin egen praksis i nabobyen Ullerslev. Han var efterfølgende ansat som lægevikar i lægehuset indtil 2018. Vi er 4 speciallæger i almen medicin der oprindeligt lærte hinanden at kende på speciallægeuddannelsen i 2008, vi er nogenlunde jævnaldrende.

Lægehuset ligger i Fåborg-Midtfyn kommune. Vi har patienter i yderligere 3 kommuner i oplandet, nemlig Nyborg kommune (Herrested, Ørbæk, Ullerslev), Kerteminde kommune (Langeskov) og Odense kommune (ind mod det syd-østlige Odense). De fleste af vores patienter (fraset dem i Odense kommune) hører til Svendborg sygehus.

Læger og personale

Lægerne:

Michael Hejmadi. Født 1977

Dorthe Oxholm. Født 1972

Dorte Høj Drostrup. Født 1976

Lone Lund Thomsen. Født 1972

Social-og sundhedsassistent:

Rikke Rask Thomassen

Sygeplejersker:

Anita Vanggaard

Anette Bonde

Lotte Hammer Egelund

Beskrivelse af praksis

Patientgrundlag:

Vores praksis ligger i den lille by Ferritslev 15 km øst for Odense. Ferritslev har en velfungerende Brugs, et fritidshus, en børnehave og en friskole.

Der er et stort opland og en del af vores patienter bor på landet. Vi kommer til at ligge tæt på supersygehuset nyt OUH.

Patientgrundlaget er 5.300 gruppe 1 sikrede.

Vi har mange ældre. De tunge sociale problemer fylder ikke meget.

Værdigrundlag:

Vi har sammen med vores personale arbejdet med vores værdigrundlag og vores visioner på temadage i lægehuset. Vores værdigrundlag er “ et sundt lægehus med patienten i fokus”.

Vi vil flytte den lokale sundhed mest muligt. Ændringer kommer indefra og ud. Vi skal passe på os selv fysisk og mentalt, så vi bedst muligt kan gøre denne forskel. Når man skal flytte andre skal man starte med sig selv. Derfor vægter vi vores interne arbejdsmiljø højt. Vi har personale-møde hver 4.uge og den fælles frokost prioriteres højt. Vores personale har deres eget møde en onsdag om måneden, hvor de kan drøfte interne arbejdsgange, udfordringer samt tale i fred for cheferne.

Vi holder sommerfest og julefrokost hvert år.

Vi arbejder i teams for at optimere vores faglige udvikling og arbejdsgange, i teams kommer alle til at tage ejerskab for denne udvikling. I 2019 arbejder vi med videreudvikling af diabetesbehandling og kontroller samt opsøgende hjemmebesøg hos ældre.

Uddannelseslægen deltager i dette arbejde (i arbejdstiden).

EDB:

EDB-systemet er Novax.

Arbejdstilrettelæggelse

Læger:

Åbningstiden er daglig kl. 8-16. Onsdage har vi lang eftermiddag med konsultationer til kl. 16.30.

Dagsprogram:

Kl. 8.00-9.00: Drop-in tider med akutte patienter. Uddannelseslæge og anden læge samt 2 personaler tager akutte.

Kl. 8.00-11.00: En fast læge samt en personale sidder ved telefonerne i receptionen. Dette giver en rigtig god visitation og man kan fagligt sparre sammen.

Kl. 8.30: Konsultationer

Kl. 10.50-11.15: Ringe tilbage tider og diverse

Kl. 11.00-11.30: Personale frokost

Kl. 11.15-11.45: Læger frokost (overlap)

Kl. 11.50-12.30: Supervision uddannelseslæge

De andre har konsultationer til kl.ca.15.00

Vi tilrettelægger uddannelseslægens arbejdstid under introduktionssamtalen. Den samlede arbejdstid er 37 timer/uge for uddannelseslægen.

Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag holder praksis lukket.

Vi arbejder med 10-minutters moduler. De fleste konsultationer sættes til 20 minutter, indimellem er der 10 minutters moduler til korte problemstillinger. Til samtaler, børneundersøgelser og 1.graviditetsundersøgelse er der booket ekstra tid.

Vi skriver selv vores notater, vi har ingen sekretær.

De faste læger skiftes til at have vagten til kl. 16.

Sygeplejersker og sosu-assistent

De første møder ind allerede kl. 7.30 og svarer på sms-tidsbestillinger, samt åbner post, dækker frokostbord mv.

Personalet har selvstændige konsultationer. Kl. 8-8.30 hjælper noget personale med akutte patienter. Senere foretages forberedelse til årskontroller, astma-kontroller, blodprøver, kørekortsattester for unge, smear, vaccinationer, sårpleje, p-pille kontroller mv.

Blodprøver, mikrobiologiske prøver samt patologiprøver afhentes af portør kl. 14.00.

Vi indgår i praksiskonsulentordning med kvalitetssikring af analyser og udstyr.

Tid-samme-dag (TSD)

Dette koncept har vi haft i snart 2 år.

Det har sin oprindelse i Californien og bliver taget i brug af flere og flere praksisklinikker, der tilbyder patienter en tid samme dag, som de henvender sig. Dette er for at minimere ventelister, der kan give stor frustration hos både patienter og personale. Vores patienter har efterhånden vænnet sig systemet. Man skal ringe om morgenen eller sende en mail eller sms samme dag som man vil ses af en læge. Patienten kan ønske et bestemt tidspunkt samt en bestemt læge, og det vil blive prioriteret. Hvis en patient har et forløb hos en bestemt læge, vil der blive taget hensyn til dette. Vores dagsprogram er op-bygget forudbestilte tider først på dagen (kronikerkontroller, samtaler, børne-undersøgelser, svangreundersøgelser, spiralanlæggelse) og “tid-samme-dag”-tider senere.

Dage op til og efter helligdage og ferier, hvor der kan være stor travlhed, er der flest “tid-samme-dag”-tider.

Vi har valgt at vores patienter ikke på nuværende tidspunkt selv kan booke tider.

Introduktion og supervision

Vi sender en mail til udd.lægen, lige efter vi har modtaget kontaktoplysninger fra videreuddannelse. Her inviteres udd.lægen til en kemisamtale nogle uger før start. Her foretages rundvisning, gensidige forventninger, principper for supervision samt evt. afklaring af ferie, fridagsønsker og kursusdage.

Uddannelsesansvarlig læge i lægehuset er Lone Lund Thomsen.

Introduktion:

De første 2 uger er afsat til introduktion. Den første uge går udd.lægen med både faste læger og personale og ser hvad vi laver. Hvor længe man sidder med afhænger af individuelle kompetencer og behov. Der er afsat tid til at udd.lægen bliver introduceret til Novax, FMK, digital medarbejdersignatur, dødsattester, attester, kronikerprogrammer, sygesikringsydelser og nærmeste samarbejdspartnere. Udd.lægen får en grundig introduktion til vores laborato-rium og medicinskab samt akutudstyr.

Der udleveres en telefontavle og en beskrivelse af hvor de mest brugte sygehusafdelinger/ambulatorier samt henvisningsmuligheder er.

I løbet af de første uger begynder vi at sætte patienter på udd.lægens program, med passende intervaller, så der er mulighed for supervision og tid til at komme ind i rutinerne i.f.t arbejdsgange.

Vi har en del instrukser som udd.lægen kan bruge og ellers vil vi anbefale Lægehåndbogen.dk.

I Novax EDB-system har vi det, der hedder “procesregistrering”. Her har vi lagt rigtigt mange fraser ind der er koblede til de rigtige sygesikringsydelser. Udd.lægen introduceres til dette arbejdsredskab.

Introduktionssamtalen:

Holdes den første dag udd.lægen kommer.

Der gennemgåes uddannelsesprogrammets kompetencer, udd.lægens indivi-duelle ønsker og behov og det individuelle uddannelsesprogram udfærdiges. Udd.lægen er medansvarlig i.f.t. at uddannelsesprogrammets kompetencer opnås.

Øvrige læger og personale informeres om bestemte ønsker fx. en “ønskeliste” der kan ophænges ved telefonerne i receptionen. Fx. om man ønsker at se ptt. med skulderproblemer, lægge spiral eller andre faglige interesser.

Ved introduktionssamtalen kan flg. punkter indgå:

 •   Arbejdsgange
 •   Arbejdstider
 •   Udd.lægens forudsætninger
 •   Interesser, specielle behov
 •   Gensidige forventninger
 •   Arbejdsmængde
 •   Ferie, kurser, fridage, omsorgsdage
 •   Supervision og evaluering
 •   Undervisning

Justeringssamtale efter 1 måned og derefter hver.3.mdr.

Supervision:

Der er dagligt supervision i 40 minutter, fra kl. 11.50-12.30.

Vi gennemgår dagens patienter og efter behov gås i dybden med problemstillinger og faglig sparring.

Udd.lægen kan løbende få supervision ved at banke på døren og stikke hovedet ind hos de faste læger eller hive fast i os på gangen.

Vi forsøger også at sikre os, at uddannelseslægen lærer at tage de rigtige sygesikringsydelser.

Udover gennemgang af patienterne arbejder vi med direkte supervision af både konsultation og procedurer (video) og vi laver 360 graders evaluering.

Vi ønsker at udd.lægen også kan lære os noget.

Kurser

Udd.lægen skal have de fastlagte kursusdage fra den lægelige videreuddan-nelse. Derudover er vi åbne overfor, at udd.lægen fx. får en dag hos en speciallæge. Andre kurser ser vi positivt på.

Returdage

Under sygehusopholdet mellem fase 1 og 2 er der en returdag pr.måned hos os. Vi vil meget gerne være med til at planlægge disse datoer, da det har betydning for planlægningen af antal læger/dag i lægehuset. Vi tager naturligvis hensyn både til udd.lægens ønsker og sygehusafdelingens planlægning.

Andre uddannelsesrelevante forhold

Ferie, fridage, fravær og sygdom

Vi følger regionens regler for ferie, arbejdstid og fravær. Ved sygdom hos udd.lægen skal denne sende en sms til Lone Lund Thomsen og Dorte Høj Drostrup inden kl. 7.00 om morgenen.

Uddannelseslægen skal selv indberette fravær på app'en MinLøn, som kan downloades til telefon og tablet. Alternativt indberettes via Medarbejdernet.dk.

Det er vigtigt, at udd.lægen indberetter fraværet umiddelbart efter fraværet, da det har indflydelse på afregningen til praksis, samt evt. dagpengerefusion mv. Inden uddannelsesforløbet afsluttes vil praksis modtage en oversigt over evt. fravær til godkendelse.

Lægevagter

Introduktionslæger introduceres til lægevagten ved at ledsage tutorlægen (følgevagt). Vi arrangerer dette i samarbejde med udd.lægen.

Hvis ikke det er muligt at følge tutorlægen, er vi behjælpelige med at få at arrangeret følgevagt med en kollega.

Fase 1 og fase 2 udd.læger tildeles besøgs og- konsultationsvagter af Lægevagten. Fase 3 tillige tildeles visitationsvagter.

Vi står til rådighed som bagvagter på disse vagter.

De faste læger, undtagen Dorthe Oxholm tager lægevagter.

Lægetaske

Hvis udd.lægen ikke selv har en lægetaske, kan denne låne en. Har udd.lægen sin egen lægetaske, kan den fyldes med medicin fra medicinskabet i praksis.

Lægehuset Ferritslev, juni 2019

Lægerne Lindø, Kvistbjerg og Nielsen
Mellemgade 19,5600 Faaborg
Tlf. 6261 0050

Klinik@mellemgade19.dk 

Praksisbeskrivelse

Navn: Lægerne Mellemgade 19
Adresse: Mellemgade 19A, 5600 Faaborg
Tlf.: 6261 0050 / bagom nummer 6261 3099
E-mail: klinik@mellemgade19.dk
Hjemmeside: https://62610050.dk

Historie

Vores kompaniskabspraksis har bestået siden 1973.
I 2007 indgik kompaniskabspraksis samarbejde med Per Andersen.

Værdigrundlag:

At have en veldrevet praksis med en høj faglig standard med vedvarende udvikling af praksis, løbende
efteruddannelse af personale og læger, et godt arbejdsmiljø, optimal betjening af vores patienter både fagligt og menneskeligt samt god tilgængelighed.

Praksisfunktion og patientgrundlag:

Praksis er en blandet by- og landpraksis med lidt skadestuefunktion, da nærmeste skadestue befinder sig ca. 30 km væk (Svendborg eller Odense). Vi har pr. 01.03.19 ca. 4300 patienter, mange ældre og forholdsvist få børn og unge.

Læger:

Morten Falk Kvistbjerg
Jesper Nielsen
Kirsten Lindø

Personalet:

Der er ansat 3 lægesekretærer og 3 sygeplejersker, som alle er ansat i samarbejdspraksis. De er til en vis grad hinandens suppleanter og de har hver især særlige opgaver/kompetencer.

Sygeplejersker:

Sanne Lindal Hansen, superbruger, ansvarlig for hygiejne.
Ane Marie Veggerskilde, ansvarlig for laboratorieuddannelse af uddannelseslæger, diabetesbehandling og
kontrol af diabetes.
Susanne Hansen, ansvarlig i forhold til KOL patienter, Den Svære Samtale, Døgn-BT og varebestilling.

Lægesekretærer:

Tina Uglebjerg Kristensen, ansvarlig for regnskab og tovholder for ferie og kursusplanlægning i samarbejde med lægerne.
Tina Lorenzen, ansvarlig for Per Andersens regnskab og er uddannet rejsevaccinator.
Jane Dibbern, ansvarlig for skemaplanlægning, superbruger i It og patientsystem og controller.

Præsentationssamtale:

Nogle uger før din ansættelse starter, inviterer vi til en samtale, hvor dine og vores forventninger til den
kommende uddannelsesperiode afstemmes. Uddannelsesprogrammet gennemgås og huset bliver forevist. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning.
Du vil blive tilknyttet en fast tutor, men i øvrigt vil alle lægerne deltage i den daglige supervision. Vi har brug for dit autorisationsnummer i forbindelse med din ansættelse og du vil blive kontaktet mhp. dette.

Introduktionsperiode:

Den første uge følges du med en af de faste læger på skift, men ret hurtigt vil du få dine egne patienter. I starten vil der være tale om få patienter, men efterhånden øges omfanget og sværhedsgraden.

Introduktionssamtale:

Efter 4 uger holder vi introduktionssamtale og her vil dit kompetenceniveau blive vurderet og din uddannelse
planlægges herud fra. Uddannelsesprogrammets kompetencer bliver gennemgået i detaljer og dine ønsker og behov vil blive drøftet. Det aftales, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal opfyldes, herunder
specifikke aftaler mht. evaluering og attestering af kompetencerne. Vi forudsætter, at du selv er medansvarlig for opnåelse af uddannelsesprogrammets kompetencer og sørger for at læse op på retningslinjer osv.

Evaluering af opholdet starter dag 1 for både tutor og uddannelseslæge, dvs. er der problemer eller uhensigtsmæssigheder, skal vi tale om disse hurtigst muligt, så de kan blive løst til alles tilfredsstillelse.

Midtvejssamtale:

Der bliver afholdt midtvejs-/justeringssamtale efter 3 måneder. Ved denne samtale følger vi op på, hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de sidste måneder af opholdet, så du kan få det optimale ud af opholdet hos os og så alle kompetencer kan godkendes.

Evalueringssamtale:

Ved opholdets afslutning laver vi en slutevaluering. De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende, ellers godkender vi de sidste mål. Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk, og du bedes evaluere dit ophold i vores praksis. Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og gerne medtager den til vores slutsamtale. Vi skal bruge denne til vores fortsatte forbedring.

Supervision:

Der er dagligt afsat ½ time til supervision. Her vil de patienter, du har set i løbet af dagen, blive gennemgået i det omfang, det er nødvendigt. Desuden kan patienter som tutorlægen har haft i løbet af dagen blive gennemgået.
Lægerne vil desuden bestræbe sig på at medinddrage dig løbende, hvis de møder interessante patienter. Hver uge er der afsat 1 times supervision hvor specifikke emner tages op. Børne-, svangre- og andre undersøgelser samt attester, henvisninger, epikriser med mere vil efter behov blive gennemgået. Ud over fastlagt supervision, er der dagligt løbende mulighed for at konferere patienter med de øvrige læger. Til de praktiske ting er der også god hjælp at hente ved personalet.

Teoretisk viden:

Vi forventer, at du i uddannelsesperioden søger relevant viden gennem selvstudie. Det er relevant at kende
Sundhedsstyrelsens vejledninger (www.sundhed.dk), DSAMS kliniske vejledninger, Månedsskrift for Praktisk Lægegerning (kan anbefales at abonnere på – der er særpris til uddannelseslæger), IRF, EPI-nyt, bogen Praktisk Praksis er ligeledes en god hjælp i de første ophold i praksis og denne er til rådighed her i klinikken.

Arbejdsplan og organisering af arbejdet:

Arbejdstiden for uddannelseslægen vil ligge i tidsrummet hverdage fra kl. 07.50 – 15.20.
Dagen er tilrettet således:
07.50 – 08.00: Morgenmøde i kaffestuen.
08.00 – 11.00: Konsultationer
11.00 – 11.30: Telefonkonsultationer og gennemgang af post.
11.30 – 12.00: Kaffe og frokost.
12.00 – 12.30: Konsultationer.
12.30 – 13.30: Akutte patienter (1 problemstilling pr. patient).
14.00 – 14.30: (kun tirsdag og onsdag) Konsultationer.
13.30/14.30 – 15.30: Opsamling, papirarbejde, supervision og evt. besøg.

Patienterne bestiller tid enten via patientsystemet eller via sekretærerne, som arbejder på skift i skranken.
Der er i starten afsat 20 min. til konsultation inkl. skrivearbejde. Der er hos de fleste læger afsat 10 min. tider.
Der afsættes længere tid til patienter ved behov (f.eks. samtaler, svangre- og børneundersøgelser samt
attestarbejde). I starten vil du have ca. 3 patienter i timen, men vi forventer, at du arbejder henimod 4 patienter i timen for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis. Er der særlige patientkategorier, du har behov for at se, kan du give besked til sekretærerne, så vil de booke disse.
Ved behov for assistance er sygeplejerskerne behjælpelige så vidt muligt i forhold til deres planlagte aktiviteter.
Du lærer at tage blodprøver på egne patienter. Akutsygeplejersken hjælper dig i det daglige med at få foretaget akutte EKGér og yder blodprøveassistance.
geplejerskerne varetager blodprøvetagning, måling af blodsukre, urinundersøgelser (stix, mikroskopi, dyrkning og resistens), lungefunktionsundersøgelser, priktest, assisterer ved fjernelse af mindre hudtumores, spiraloplægning, KAD-anlæggelse, øreskylning, sårbehandling og de har desuden konsultationer omkring rygestop, kostvejledning og årskontrol af KOL, diabetes og hypertension.
Hver måned holdes fællesmøde for hele klinikken. Ved møderne diskuteres praktiske forhold, ligesom der som regel er et uddannelses-/udviklingsmæssigt element i møderne. Enkelte gange holdes fællesmøderne som undervisning. Uddannelseslægerne forventes, at bidrage aktivt heri.

Hver torsdag er der kl. 14.00 – 15.00 lægemøde i kaffestuen. Her drøftes praktiske eller teoretiske ting samt
økonomi.
1. torsdag i måneden holdes møde i den lokale Lægeforening kl. 16.00 – ca. 17.00. Til tider er der formaliseret undervisning. Uddannelseslægen er meget velkommen til at deltage heri.

Ferie og fridage:

I sommerferien er klinikken åben. Klinikken er lukket på alle helligdage, d. 24.12., d. 31.12. og Grundlovsdag. På disse dage henvises patienterne til vagtlæge. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Dine ønsker omkring ferie og fri- samt evt. omsorgsdage forsøges imødekommet så vidt muligt under gensidigt hensyntagen til de øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri-, ferieønsker i god tid, da dette letter planlægningen.

KBU, intro-, og fase 1- læger har 6 ugers ferie, mens fase 2 og fase 3 læger kun har 5 ugers ferie, da 6. ferieuge udbetales jf. Yngre Lægers Overenskomst. Yderligere optjent ferie f.eks. i forbindelse med barsel udbetales.

Vagtuddannelse:

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter. I introstillingen her indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres.
Fase 1: Tre køre-/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt.
Fase 2: Fire køre-/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt.
Fase 3: Fire køre-konsultationsvagter, to visitations-ledsagevagter a´2-4 timer med tutor og to selvstændige
visitationsvagter.
Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering, men
uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst og efter aftale i stedet for honorar, vælge afspadsering. Ved valg af afspadsering, tilfalder kørepenge for vagten dog uddannelseslægen, hvis uddannelseslægen benytter egen bil. Der er lægetaske til rådighed i klinikken. Medicin til lægetasken bestilles via apoteket på regionens regning.

Returdage:

Under sygehusophold mellem fase 1 og fase 2 stillingen er der returdage til praksis en gang om måneden. Vi aftaler en fast månedlig returdag for at lette skemaplanlægningen. På returdagene skal de kompetencer i
målbeskrivelsen, hvori der er opnået færdigheder på sygehusafdelingerne jf. kvalifikationskortene godkendes.
Der er typisk afsat tid til supervision fra kl. 14.00 – 15.00.
Se evt. også: https://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort//?Highligt=kvalifikationskort

Sygdom:

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal du kl. 07.30 ringe på vores bagnummer 6261 3099 og meddele dette, så evt. patienter kan aflyses. Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret via appén ”Min Løn”. Det er uddannelseslægens ansvar i samarbejde med Tina Uglebjerg Kristensen, at arbejdstiden bliver ajourført.

Patientsystem:

I klinikken bruger vi Clinea.

Samarbejdspartnere:

Telefonerne lukkes kl. 14.00, fredage dog kl. 13.30, hvorefter der henvises til Faaborgs Vagtring på tlf. 6261
2050. Praksis er i vagtring med 6 andre praktiserende læger, som passer hinandens patienter på skift fra kl.
14.00 – 16.00, fredage dog fra kl. 13.00. Du vil have mulighed for at tilbringe ½-1 dag hos en af sygeplejerskerne, i en speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere (fysioterapeut, apotek, hjemmesygeplejen).

Forventninger:

Vi forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål.
Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for
hinandens kompetencer og med respekt for patienterne. Arbejdet er sjovt og afvekslende og vi vil bidrage med undervisning og supervision så uddannelseslægen får så optimale forhold som muligt for læring.
Flere generelle oplysninger kan findes på Den Lægelige Videreuddannelse

Lægerne i Holkegade Holkegade 2a 5600 Faaborg tlf 62613333

Uddannelsesprogram

Faaborg

Er en charmerende lille provinsby med ca. 7.200 indbyggere. Der er 2 folkeskoler, en friskole og et gymnasium. Der er er hyggeligt bymiljø med torv og gågade. Der er havnemiljø med et populært havnebad ved bymidten samt en sandstrand ved Klinten.

Svanninge Bakker ligger lige uden for byen og er et skønt naturområde med muligheder for løb, vandring og mountainbike -eller bare naturoplevelser og udsigter.

Selve Faaborg by har i alt 8 praktiserende læger fordelt på 2 lægehuse og en sololæge.

Klinikkens historie

Læge Lars Kensmark overtog klinikken 1. oktober 2001 efter læge Johs. Gothen. Klinikkens fysiske rammer blev flyttet fra Torvet og 100 meter ned ad gaden til Holkegade, hvor et bindingsværkshus fra 1720 ( den gamle apotekerlade) blev indrettet til en moderne lægeklinik.

I 2003 flyttede soloklinikken ind i de nye rammer.

Januar 2013 købte Lars Kensmark en soloklinik fra læge Jørn Borring og 1. november samme år, købte han endnu en solo klinik fra læge Jørgen Rise. 1. salen i Holkegade blev inddraget til klinik. Læge Sarah Dalskov og Læge Thorbjørn Haslund blev ansat til at passe de mange nye patienter. Begge læger har i 2015 købt sig ind som kompagnoner, således at klinikken nu er et klassisk lægehus med 3 ejere.

Personalet

Personale gruppen er løbende udvidet og ser aktuelt således ud:

Sygeplejerske Anne Kensmark: Blodprøver , blodtrykskontrol, kroniker kontroller, vaccinationer, INR målinger, urindyrkninger , mikroskopi og aflæsninger

Bioanalytiker Annette Hansen: Laboratorie ansvarlig, urindyrkninger , mikroskopi og aflæsninger, kvalitetskontroller, blodprøver, kronikerkontroller, INR målinger, vaccinationer

Jordemoder Mette Sloth: Gravide, Smear, Prævention, spiralanlæggelse, inkontinensringe, blodprøver, kronikerkontroller, urindyrkninger , mikroskopi og aflæsninger, 5 ugers børneundersøgelser, vaccinationer

Sekretær Helle Sanggaard: Telefonvisitation, sekretæropgaver, skranke, bogholderi

Sekretær og farmakonom Ditte Jakobsen: Telefonvisitation, sekretæropgaver, skranke, medicin og recepter

Sekretær og farmakonim Signe S. Madsen: Telefonvisitation, sekretæropgaver, skranke, medicin og recepter, blodprøver, crp Sygeplejerske Elsebeth Lundgreen : Flexjob. Sygeplejerske opgaver, Kommer hver torsdag

Lægerne

Læge Lars Kensmark: Kandidat fra Købenshavns Universitet 1993. Speciallæge i almenmedicin. Har arbejdet på flere Københavnske og Sjællandske hospitaler og har erfaringer fra Norge og Færøerne. Bosat i Faaborg og gift med Anne, der er sygelejerske i klinikken

Læge Thorbjørn Haslund: Kandidat fra Århus Universitet 2004. Speciallæge i almen medicin 2012. Har arbejdet på flere jyske hospitaler og har erfaringer fra Norge og 2 år som praktiserende læge i New Zealand. Bosat lige udenfor Faaborg.

Læge Sarah Dalskov: Kandidat fra Københav ns Universitet 2004. Speciallæge i almenmedicin 2013. Har arbejdet på både Københavnske og fynske hospitaler. Bosat i Faaborg

Lægefagligt

Vi lægger stor vægt på, løbende at udvikle klinikken og lægefagligheden. Dagligt diskuterer vi udfordrende sygehistorier. Vi er online på store skærme i frokoststuen, så vi kan se epikriser, laboratorie svar og også mobilfoto af diverse udsæt eller lign. på storskærm.

Vi har intern undervisning ca 1 gang om måneden.

Lægerne (og personalet) deltager i fyraftens møder om relevante faglige emner, dags- og ugekurser. Vi deltager i Lægedag Syd og nogle år i Lægedage. Thorbjørn er specielt interesseret i hudens tumores og dermatoskoperer. Sarah er aktiv i supervisionsgruppe med henblik på udvikling af samtaleterapi.

Lars Kensmark er PLO lokal formand for Faaborg Midtfyn Kommune og varetager således samarbejdet mellem kommune og almen praksis. Dertil ar Lars Formand for Helios Film & Kulturhus der tegner byens kulturtilbud inden for film og musik samt andre kulturelle begivenheder. Thorbjørn har sammen med Lars det sidste år taget initiativer vedrørende ultralyds scanning som klinikken løbende udbygger sin erfaring med. Klinikken har en ultralydsskanner.

Socialt

Som alle klinikker har vi en travl hverdag. Vi lægger vægt på også at have det sjovt sammen og kan godt lide lidt spas i pauserne. Vi holder en årlig julefrokost samt et sommerarrangement. Frugtordning fra Aarstiderne og morgenbrød hver fredag. 1. fredag i måneden er der mulighed for fyraftensøl.

Patienterne

Der er tilmeldt ca. 5000 patienter til klinikken. Patientgruppen består af et bredt udsnit af lokalbefolkningen. Der er således god variation i konsultationsemnerne, som spænder over alt lige fra kronikere til børneundersøgelser og skadestuearbejde.

Alle rum har desuden mulighed for videotolkning direkte fra PC'en

Samarbejdspartnere

Faaborg Lægelaug består af de praktiserende læger i og omkring Faaborg. Vi mødes sidste torsdag i måneden på Færgegarden til en uformel snak, eller regelret undervisning i udvalgt emne.

Speciallæger: Faaborg har 3 speciallæger. Øjenlæge Mikkel Hovendal, Øre-næsehalslæge Morten Johansen og psykiater Karen Waagø. Ellers henviser vi til speciallæger i Odense og Svendborg. Se Sundhed.dk

Apoteker: Faaborg Løve Apotek har direkte nr. til klinikken. De leverer til div. håndkøbsudsalg. V. Skerninge Apotek leverer til Plejehjemmet Lysbjergparken mens Haarby Apotek leverer til købmanden i Haastrup. Ringe Apotek leverer til Bakkegaarden. Kommunens aflastnings-og rehabiliteringscenter.

Plejehjem: Vi har patienter på Steensvang i Falsled, Lysbjergparken i V. Åby og Prices Have Centret i Faaborg. Det kan give nogle lange køreture i forbindelse med sygebesøg. Der kommunikeres med plejehjem via edifact

Bakkegaarden er kommunens aflastnings – og rehabiliteringscenter og er placeret i Espe. Det er en meget lang køretur, men mange opgaver klares ved telefonkontakt til de dygtige sygeplejersker på stedet.

Faaborg-Midtfyn Kommune: Attestarbejde. Kommunen har mange fine tilbud til kronikere (diabetesskole, KOL-skole, stresskursus osv.). Se sundhed.dk

Fysioterapeuter: Byen har flere fysioterapeuter der har overenskomst med sygesikringen (tilskud) samt en enkelt uden overenskomst. Se sundhed.dk

Kiropraktor: Faaborg Rygcenter har en kiropraktor. Der er IKKE sygesikringstilskud til behandling.

Tid samme dag

Fra 15/1 2018 indføres konceptet ” Tid samme dag”. Det betyder, at patienterne får tid den dag de ringer. Undtagelser er årskontroller, børneundersøgelser og visse andre. Uddannelseslægen har flere forhåndsbestilte tider end resten af lægerne, således vi har kontrol over hvad uddannelseslægen skal se afhængigt af uddannelsesniveau.

Dagsplan

 • 7.50: Møder, hilser godmorgen, tænder skærm
 • 8.00-8.30: Lægernes telefontid. Uddannelses lægen har ikke telefontid i starten og det er kun uddannelseslæge i fase 2 og 3 der har telefontid.
 • 8.30-9.00: Patienter
 • 9.00-9.30: Kaffe og morgen møde. 3 dage om ugen har lægerne 10 ekstra minutter til at diskutere faglige problemstillinger.
 • 9.30-12.00: Patienter (og evt. sygebesøg). Løbende supervision ved behov. Patienter. De faste læger har 5 patienter i timen. Uddannelses læger mindre afhængigt af niveau. Nye uddannelses læger har 2 patienter i timen til at starte med.
 • 12.00-12.40: Frokost, man kan godt gå et ærinde eller en tur indimellem, men det er meningen at vi samles til frokost.
 • 12.40-14.00: Patienter
 • 14.00-15.00: Supervision , administrativt arbejde og patienter. Supervisionen foregår på skift hos husets læger. 30 minutter dagligt samt ad hoc. Hver onsdag yderligere 30 min supervision med udvalgte emner.
 • Ca. 15.00: Uddannelseslægen har fri

Dagsplan, Returdage

 • 7.50 : Møder, hilser godmorgen, tænder skærm, gør klar til 1. patient
 • 8.00-9.00: Patienter. 2-3 patienter i timen, så der er tid til at spørge vedr. computer, faglige problemstillinger osv.
 • 9.00-9.30: Kaffe og morgen møde. Sidste nyt fra praksis og sygehusverden udveksles.
 • 9.30-12.00 Patienter (og evt. sygebesøg). Løbende supervision ved behov.
 • 12.00-12.40: Frokost
 • 12.40-14.00: Patienter og evt. sygebesøg, løbende supervision ved behov.
 • 14.00-15.00: Opsamling Daglig supervision, på skift hos lægerne, gennemgang af dagens patienter. Focus på forløb på sygehusafdelinger/kvalifikationskort og godkendelse af kompetencer knyttet til kvalifikationskort
 • 15.00: fri

Kemisamtalen

Før ansættelsen inviteres uddannelses lægen på besøg i praksis, hvor uddannelseslægen kan få en rundvisning, tale med alle læger, men også udpege primærtutor, møde øvrige personale + evt. anden uddannelseslæge. Desuden aftales evt ferie, kurser osv.

Introduktions program KBU læge

 • Dag 1 Velkomst, introduktionssamtale (90 min): Ved samtalen fastsættes datoer for evalueringer, direkte supervision osv. Resten af dagen :føl hos læger
 • Dag 2 Novax-kursus, føl hos læger, 1-2 patienter (eftermiddag)
 • Dag 3 Føl hos læger, introduktion til honorartabellen/overenskomsten (20 min), 1-2 patienter (eftermiddag) Dag 4 Føl hos AH (Der skal lukkes buffertider) introduktion til urindyrkning, kroniker kontroller, blodprøvetagning. 2-3 patienter (eftermiddag)
 • Dag 5 Føl hos læger, introduktion til CRP, HGB, BS, Strep A ved et personale. 2-3 patienter
 • Dag 6 Patienter, 1-2 i timen, ”lette” patienter fx, ledsmerter, infektioner, Introduktion til kodning og journalorden, Kobles på Skype (HK)
 • Dag 7 patienter 1-2 i timen, ”lette patienter”, Introduktion til Dropbox
 • Dag 8 Føl hos MS formiddag, introduktion til ”Profylakseaftalen” .Patienter eftermiddag ca. 2 i timen
 • Dag 9 Patienter ca. 2 i timen
 • Dag 10 Patienter ca. 2 i timen
  Derefter gradvis øgning i patient antal og opgaver i forhold til kompetancer. Daglig supervision.. Løbende evaluering (aftales og datosættes)

Introduktions program Intro-læge

 • Dag 1 Velkomst, introduktionssamtale (90 min), føl hos læger
 • Dag 2 Novax-kursus, føl hos læger, 1-2 patienter (eftermiddag), Kobles på Skype (HK)
 • Dag 3 Føl hos AH (Der skal lukkes buffertider) introduktion til urindyrkning, kroniker kontroller, blodprøvetagning. 2-3 patienter (eftermiddag)
 • Dag 4 Føl hos læger ,Patienter 2 -3 i timen, Introduktion til Dropbox
 • Dag 5 Patienter, 2-3 i timen. Gennemgang af Honorartabel/afregning
 • Dag 6 Patienter, 2-3 i timen, Introduktion til kodning og journalorden.
 • Dag 7 patienter 2-3 i timen,
 • Dag 8 Føl hos MS formiddag .Patienter eftermiddag 2-3 i timen
 • Dag 9 Patienter
 • Dag 10 Patienter Derefter gradvis øgning i patient antal og opgaver i forhold til kompetancer.
 • Daglig supervision.
 • Løbende evaluering (aftales og datosættes

Introduktions program fase 1-2 og 3 læger

 • Dag 1 Velkomst, introduktionssamtale (90 min), føl hos læger
 • Dag 2 Novax-kursus, føl hos læger, 2-5 patienter (eftermiddag), Kobles på Skype (HK)
 • Dag 3 Føl hos AH (Der skal lukkes buffertider) introduktion til urindyrkning, kroniker kontroller, blodprøvetagning. 2-3 patienter (eftermiddag)
 • Dag 4 Føl hos læger, Patienter 2 -4 i timen, Introduktion til Dropbox
 • Dag 5 Patienter, 2-3 i timen. Gennemgang af Honorartabel/afregning
 • Dag 6 Patienter, 2-4 i timen, Introduktion til kodning og journalorden.
 • Dag 7 patienter 2-4 i timen,
 • Dag 8 Føl hos MS formiddag. Patienter eftermiddag 2-3 i timen
 • Dag 9 Patienter
 • Dag 10 Patienter
  Derefter gradvis øgning i patient antal og opgaver i forhold til kompetancer.
  Daglig supervision.
  Løbende evaluering (aftales og datosættes) Fase 3 læger forventes i løbet af ansættelsen, at kunne arbejde med 4-5 patienter i timen.

Direkte supervision

Uddannelses lægen får i introduktionen mulighed for af følge flere læger og personalers arbejde. Senere vil lægerne følge uddannelseslægens konsultationer direkte eller ved brug af videooptagelser.

Specielt er direkte supervision obligatorisk for nedenstående kompetencer:

Intro

 • 4: Forebyggende børneundersøgelse
 • 7: Skabe rammer for god kommunikation

Fase I-II-III

 • 16 Anvendelse af medicoteknisk udstyr i almen praksis
 • 17 Patienten med behov for forebyggende indsats
 • 20 Patienten med ondt i ryggen
 • 29 Kommunikation med børnefamilier
 • 40 Patienten med udflåd eller mistanke om seksuelt overført sygdom
 • 59 Patienten med neurologiske symptomer

Praksisdrift

Uddannelseslæger i hoveduddannelse evt. i introstilling, hvis der er interesse, vil blive introduceret til praksisdrift/økonomi i praksis. Uddannelseslægen vil blive introduceret for : årsrapport fra Revisor og bogholder, afregningsportalen på Sundhed.dk, afregning fra lægesystemet (NOVAX) til regionen, $100 opgørelse og hvordan man bruger den til at analysere klinikkens aktivitet.

Lægevagter

Alle 3 læger deltager i lægevagtsordningen. Der er mulighed for at komme med på vagt samt hjælp til planlægning, afvikling og supervision i forbindelse med obligatoriske vagter.

Basis læger tilbydes at være med på 1-2 kørevagter. Ikke obligatoriske timer afspadseres.

For intro- og hoveduddannelseslæger er vagtuddannelse obligatorisk

I begyndelsen af fase I, inden de obligatoriske kørevagter i fase I, afholdes vagtkursus som led i de centraliserede kurser i Odense.

Introlæger: 3 obligatoriske ledsage vagter. Timer afspadseres.

Fase 1 læger: 3 køre og konsultationsvagter, tutorlæge bagvagt

Fase 2 læger: 4 køre og konsultationsvagter, tutorlæge bagvagt

Fase 3 læger: 4 køre og konsultationsvagter, tutorlæge bagvagt (etårig stilling)

2 visitationsledsagevagter 2-4 timer tutor ansvar for aftaler

2 selvstændige visitationsvagter (øvrige visitatorer fungerer som vejledere)

I fase 1, 2 og 3 kan vagter efter overenskomsten afspadseres, men der kan i stedet aftales udbetaling af honorar.

Selvstændig ydernummer. Ikke obligatorisk. Efter vagtkursus og 3 kørevagter i Fase I kan søges om selvstændigt vagtydernummer til kørevagter.

Returdage

For fase 2 læger aftales med praksis. Oftes sidste torsdag i måneden, men andre dage kan aftales. Der vil være 30 minutters supervision på retur dagene.

Ferie

Basislæger, introduktionslæger og læger fase 1 har ret til 5 ugers ferie og 5 feriefri- dage.

Læger fase 2 og 3 er omfattet af overenskomsten for uddannelsesamanuensis og har kun ret til 5 ugers ferie, idet 6. ferieuge er konverteret til et tillæg. Afholdelse af feriefridage kan dog ske efter aftale med praksis. Ferie afholdes efter aftale med praksis i henhold til ferieloven.

Det tilstræbes at afholdelse af ferie fordeles mellem ansættelserne, så der ikke sker ophobning af restferie.

Løn under ferie udbetales via feriekort, som skal attesteres af praksis. Løn for ferie- fridage udbetales på forskud dvs. uden attestation. Det er frivilligt om man vil afholde feriefridage

Alle uddannelseslæger har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår barnet fylder 7 år. Omsorgsdage afholdes efter aftale med praksis i god tid. De skal afholdes inden for det kalenderår de optjenes, ellers går de tabt.

I forbindelse med barselsorlov kan man vælge at overflytte 2 omsorgsdage til næste kalenderår.

Sommerferieplanen ligger klar 1/3 med frist for ferieønsker 1/2. Øvrige ferier planlægges med 1-3 måneders frist. Vi ønsker, at medarbejderne så vidt muligt får ferie når de ønsker det, men skolernes ferie kan være en udfordring at dække.

Hidtil er ferien altid gået op til alles tilfredshed.

Klinikken holde åbent hele sommeren/hele året. De faste læger har et sommerferie rul der ser således ud:

Læge 1: Ferie uge 27-28-29

Læge 2: Ferie uge 30-31-32

Læge 3: Ferie uge 29-30 + 2 valgfri uger *uden for spidsbelastningen

Uddannelseslægen kan som hovedregel få 3 ugers sommerferie som ønsket

Fravær

Sygdom eller barns 1. sygedag meldes telefonisk til Sarah på telefon 26132484 mellem 7.00-7.30. Ved Sarahs fravær er det til Lars 31170644 eller Thorbjørn 50511841.

Raskmelding til næste dag ved sms til Sarah før 12.00.

Det højst tilladelige fravær er 10% af den fastsatte varighed for en given uddannelsesdel ud over kurser og ferie.

Fraværsregler:

6 måneders ansættelse består således af 180 arbejdsdage, svarende til et maximalt fravær på 18 dage.

Ved fravær ud over 10% skal Den Lægelige Videreuddannelse kontaktes med henblik på forlængelse af ansættelsen.

Ved fravær forstås fraværsperioder pga.:

 • Sygdom
 • Graviditet
 • Barsel
 • Omsorgsdage
 • Adoption barns 1. sygedag, ikke-obligatorisk/valgfri kursusdeltagelse, tjenestefrihed til lægebesøg, tandlæge, ledsagelse af mindreårigt barn til læge og lign. 
*) Også fravær i forbindelse med deltagelse i valgfrie kurser m.v. medregnes i det samlede fravær i den kliniske uddannelse. Derimod tæller de obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen og kurser, der indgår i den enkelte læges uddannelsesplan i den kliniske uddannelse, ikke som fravær.

Til fravær regnes ikke:

 • Fravær som følge af tillidsmandsarbejde betragtes som del af det kliniske arbejde og tælles derfor ikke med i de 10% - såfremt fraværet er særlig stort, må ledelsen i stedet træffe beslutning om, hvorvidt den yngre læge opfylder målene for uddannelsesopholdet
 • Ferie og særlige feriedage (feriefridage)

IT-politik

Det er tilladt, at medarbejderne - i mindre omgang - benytter internettet til private formål. Det forudsættes dog, at medarbejderens brug af internettet ikke medfører en forringet arbejdsindsats, og at medarbejderen agerer loyalt over for arbejdspladsen ved brug af sociale netværkstjenester, som fx Facebook. Det er strengt forbudt at åbne mails man ikke er 100 % sikker på og alt download kun efter aftale med Lars.

Rygning

Rygning er IKKE tilladt I arbejdstiden.

Brug af smartphone i pauserne

Smartphones skal være indstillet på lydløs Brugen af smartphones bruges i pauserne kun til at dele information med deltagerne i pausen. Hvis man har ansvar for børn eller ældre i privatlivet er det naturligt at telefonen giver lyd og at man besvarer en samtale, i givet fald naturligvis uden for pauselokalet eller som lydløs sms ved bordet Brug udover ovennævnte prøver vi at undgå.

IT telefoni

Vi bruger vores IT telefoni aktivt og som uddannelseslæge vil du blive introduceret til følgende metoder:

 1. Telefonsamtaler optages, således at evt. interessante eller utilfredsstillende samtaler kan evalueres med kollegerne
 2. Særligt syge patienter har et “privat” gennemvalgsnummer til lægerne
 3. Patienterne kan aktivere “ * “ i telefonkøen hvorefter de automatiks omstilles til første ledige medarbejder.
 4. Vi et statistik program kan klinikken løbende følge belastningen på telefonkøen, og evt. evaluere hvis det er relevant.

Informations skærme

Klinikken bruger aktivt flere informationsskærme til at informere patienterne om nyheder på den korte og lange bane. Det kan dreje sig om basale sundheds nyheder eller evt. meddelelser hvis lægen bliver forsinket. Uddannelseslægen vil blive introduceret til denne type kommunikation i klinikkens venteværelser.

Sikkerhed

Klinikken interesserer sig naturligvis for de enkelte medarbejderes sikkerhed, og holder årligt øvelser i brand og varsling. Ved evt. ubehagelig patient i konsultationen (hvis det sker en dag) har klinikken et alarmtryk på telefonen

Frugtkurv

Klinikken stiller frugt og kaffe/te til rådighed for alle medarbejdere i arbejdstiden samt rundstykker hver fredag.

Vigtige links, hvor det er en ide at orienterer sig inden ansættelsesstart.

I klinikken bruger vi Dropbox til at samle alle relevant faglige og praktiske informationer. Du vil modtage en invitation før ansættelsesstart og bedes orientere dig før start.

Se evt www.Holkegade.dk  

Facebook/Lægerne i Holkegade

IRF www.irf.dk 

EPI nyt: http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT.aspx 

Kalender faglige arrangementer Region Syd: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almenpraksis/syddanmark/kalender/ 

Tilmelding Praksis nyt Region Syd: praksisnyt@rsyd.dk 

Tilmelding nyheder Lægeforeningen www.laeger.dk  log ind

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder/ Abonner%20p%C3%A5%20nyheder hvor man selv kan vælge, hvilke nyheder, man vil modtage.

DSAM www.dsam.dk  hvor man på forsiden kan tilmelde sig nyheder

SS abonner på nyheder: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/abonner 

Præsentation for uddannelseslæger

Lægehuset i Østerbrogade i Faaborg

Kære Uddannelseslæge.

Med denne præsentation af Østerbrogade Lægehus ønsker vi dig velkommen og håber, at vi får et godt samarbejde.

Vi vil bede om, at du aftaler et besøg hos os et par uger før din tiltrædelse.

På denne måde kan vi få hilst på hinanden, og du kan træffe personalet og se klinikken.

Lægehusets historie:

Praksis er beliggende i en tidligere købmandsgård fra 1802. Gennem tiderne har der været flere ombygninger af ejendommen. Der har altid været solopraksis i ejendommen, og de tidligere læger har samtidig fungeret som kredslæge i området.

Gennemgående træk i praksis er, at alle læger har haft en langvarig karriere i samme praksis. En sådan ”familielæge” har gennem alle årene betydet, at der i praksis er patienter, hvor familien repræsenterer 4 generationer.

Den seneste og 4. sololæge, René Milling Eriksen, overtog praksis i 1987, samtidig med, at privatboligen blev nedlagt, og huset blev ombygget og moderniseret, så der opstod en stor lægepraksis med et grundplan på 244 kvm.

Bygningen er karakteriseret ved store, lyse, højtloftede rum.

Uddannelseslægens konsultationsrum udgør ca. 30 kvm.

Patientgrundlaget er ca. 1650 gruppe I patienter og heraf ca. 275 børn.

Herudover er der tilknyttet adskillige patienter fra de nærliggende øer - Lyø, Bjørnø, Avernakø - som i princippet har frit lægevalg, men som føler sig knyttet til praksis.

De fleste patienter er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Personale:

Læge René Milling Eriksen er kandidat fra Odense Universitet 1977.

Har før praksistid arbejdet på hospitaler på Fyn og i Jylland og har derudover sammenlagt haft praksistid i Sverige i 1,5 år.

Lægesekretær Annette Sigersted er ansat fra august 2011.

Er ansat 31 timer pr. uge.

Erfaring fra tidligere ansættelse ved sygehus og lægehus.

Hun har mange funktioner og tager bl.a også bp. og EKG.

Samtidig er hun IT-ansvarlig og sørger for opdatering af lægehusets lægesystem.

Lægesekretær Ulla Glasdam er tilknyttet lægehuset og har lang erfaring fra tidligere ansættelse i solopraksis i byen. Hendes funktion er fast vikar.

Lene Bjerre tager sig af regnskabsfunktionen, herunder lønudbetalinger.

Præsentation af uddannelsesforløb

Introduktion:

Som uddannelseslæge møder du første dag kl. 09.00, hvor der er lagt et program for hele dagen.

Dette omfatter bl.a introduktion til personale, lokaliteter og udstyr, arbejdsgange i huset og IT- samt telefonsystem.

Fra dag 2 skal du oprette dig med dit autorisationsnummer som bruger af IT- systemet i lægehuset.

Dernæst vil du have rig lejlighed til at øve med patienter i lægesystemet og hvis du føler dig tryg nok, vil der være mulighed for enkelte selvstændige konsultationer.

Det forventes, at Uddannelseslægen opretter alle konsultationerne i ICPC-systemet.

Det vil sige med diagnosebaserede koder.

Tutor vejleder naturligvis grundigt i systemet.

Det vil overvejende være sekretæren, der skal søges hjælp hos til lægesystemet.

Den første uge vil uddannelseslægen efter behov kunne sidde med hos tutor og om muligt køre med ved sygebesøg.

Fra dag 3 arbejder uddannelseslægen selvstændigt med et beskedent antal patienter, afhængigt af uddannelseslægens kompetenceniveau.

Den første uge vil der endvidere være introduktionssamtale, hvor vi udveksler og nedskriver forventninger til dit ophold i praksis.

Supervision:

De kliniske færdigheder læres gennem det daglige arbejde. Ad hoc supervision (det vil sige hjælp til patientkontakter her og nu) er en konstant mulighed ved tilkald af tutor.

Hellere konferere én gang for meget end én gang for lidt.

Der er dagligt en halv times supervision, fra 11.30-12.00 og igen fra kl. 14.30, hvor vi gennemgår de patienter, du har set i løbet af dagen.

Senere i forløbet vil der være tid til at kunne diskutere specifikke faglige emner eller indøve undersøgelsesteknikker med udgang i en konkret sygehistorie.

Tutor vil med din accept kunne sidde med i konsultationen hos dig.

Endelig vil der være videosupervision af konsultationsprocessen.

Den direkte supervision indgår obligatorisk i evaluering ved:

Intro:

4: Forebyggende børneundersøgelser 

7: Skabe rammer for god kommunikation

Fase I-II og III:

16: Anvendelse af medicoteknisk udstyr i almen praksis  

17: Patienten med behov for forebyggende indsats 

20:  Patienten med ondt i ryggen

29:  Kommunikation med børnefamilier

40: Patienten med udflåd eller mistanke om seksuelt overført sygdom

59: Patienten med neurologiske symptomer

Herudover forsøger vi at sikre direkte supervision ved nogle af nedenstående kompetencer:

(30: Patienten med misbrug)

(31: Den psykotiske patient)

(34: Barnet med afføringsproblemer)

(36: Det gentagne møde med patienten)

(45: Patienten med symptomer på perifer karlidelse)

(47: Graviditet, fødsel og puerperium 2 af 2)

(48: Barnet med symptomer fra centralnervesystemet)

(49: Barnet med gener fra bevægeapparatet)

(50: Det socialt utilpassede barn)

(51: Barnet med udviklingsforstyrrelse eller trivselsproblem)

(53: Barnet med ondt i maven)

(54: Det kroniske syge barn)

(56: Den gamle patient)

(62: Patienten med spiseforstyrrelse)

(66: Patienten med uforklarede symptomer)

(68: Den kroniske patient II)

Man vil forsøge at få lagt nogle forløbspatienter på returdage.

Returdagene afholdes en gang månedligt og tidspunktet fastsætter uddannelseslægen.

Vejledning og evaluering:

Efter introduktionssamtalen og når vi lige har erfaret hvilke forudsætninger, du som uddannelseslæge møder op med, vil forløbet efter 1 måned evalueres ved en justeringssamtale, hvor evt. skævheder kan rettes og en videre plan inden for dit forløb kan lægges.

Efter 3 måneder er der en midtvejsevaluering, hvor vi tager udgangspunkt i forventningerne fra de første samtaler og justerer/opgraderer de sidste 3 måneder i forhold til det, der er aftalt i introduktionssamtalen.

Konkrete planer for manglende kompetencer vil blive klarlagt.

Umiddelbart før afslutningen af opholdet er der slutevaluering af det samlede forløb og af, hvorvidt de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt.

Det forventes, at evalueringen går begge veje, så praksis kan udvikle sig og forhåbentlig blive et endnu bedre uddannelsessted.

Når kravene ved de enkelte kompetencer er opfyldt, godkender man det løbende.

Arbejdsgangen for uddannelseslægen:

Dine arbejdstider vil være inden for nedenstående tidspunkter: 

Mandag Kl. 8-16
Tirsdag Kl. 8-16
Onsdag Kl. 8-16
Torsdag Kl. 8-15
Fredag Kl. 8-14

Det giver sammenlagt 37 timer/ uge.

Uddannelseslægen har i princippet konsultationer af 15 minutters varighed, men uddannelseslægen kan selv booke passende tider for patienter.

Den daglige tidsplan:

Kl. 8-9.                       Telefontid + læsning af elektronisk post

Kl. 9-10.00                 Konsultationer

Kl. 10.00-10.20           Fælles kaffepause

Kl. 11.30- 12.00          Opsamling + supervision

Kl. 12.00-12.30           Frokost

Kl. 12.30-14.30           Konsultationer og supervision i 30 min.

Kl. 14.30-                   Hjemmebesøg enten alene eller som ledsager til tutor

Fredag er en kort dag. Huset giver brød til formiddagskaffen. Telefonerne lukkes kl. 13.00. Der kan være akut behov for konsultationstider eller besøg derefter.

Vagtring:

Vi er med i en vagtring omfattende de praktiserende læger i Faaborg og Korinth.

Vi er i alt 10 læger, som på skift en uge ad gangen passer de akutte henvendelser om eftermiddagen.

Fra mandag til torsdag er akuttelefonen åben fra kl. 14-16 og fredag kl. 13-16.

Det forventes, at uddannelseslægerne medvirker og i perioden får 2 vagter, hvor du selv vælger ugedage, og hvor tutor sidder med ved telefonpasningen.

Sædvanligvis er der 0-4 patientkontakter, og der kommer maks. 2-3 patienter i praksis.

Alt fravær (både kurser, ferie, sygdom, omsorgsdage osv.) skal indberettes til lønkontoret.

Sygdom:

Ved sygdom eller barns 1. sygedag kontakter du praksis på det hemmelige telefonnummer  6361 0100,  helst i tidsrummet 07.35-8.00.

Ferie/fridagsønsker:

Bedes meddelt i god tid af hensyn til planlægningen.

Som uddannelseslæge i en solopraksis må man forvente at man respektere de planlagte ferier, som er aftalt med de øvrige praksis i området.

Man kan selvfølgelig altid have specielle ønsker, som vi kan forsøge  at efterkomme, specielt hvis det meldes ud i god tid.

Samarbejde:

Vi har et telefonisk tæt samarbejde med hjemmesygeplejerskerne i kommunen. Der kan være behov for andre aktører i kommunen, såsom så sagsbehandler og lign., hvor samarbejdet gennemføres telefonisk eller ved møder.

Praksis er medlem af Faaborg Lægelaug og Faaborg Lægeforening og deltager i vid udstrækning, når der er mulighed for det.

Uddannelseslægerne er altid inviteret med.

Praksis har ingen foretrukne speciallæger, fysioterapeuter eller psykologer, men forsøger så vidt muligt at bruge de lokale.

Besøg hos speciallæger, fysioterapeuter, hjemmesygeplejerske, socialforvaltning og lign:

Der vil være mulighed for i uddannelsesforløbet at blive udstationeret 1-2 dage hos speciallæger. Dette planlægges efter individuelle ønsker og foranstaltes, såfremt det praktisk kan lade sig gøre.

I Faaborg by findes speciallæger inden for øjne og øre-næse-hals. Desuden en psykiater en psykolog og 2 fysioterapier.

Returdage:

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. Vi aftaler en fast månedlig returdag, for at lette skemaplanlægningen. På returdagene skal de kompetencer i målbeskrivelsen hvori der er opnået færdigheder på sygehusafdelingerne jvf. kvalifikationskortene godkendes. Der er typisk afsat tid til supervision fra kl. 14.30 til 15.00.

Se også:
http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort//?Highlight=kvalifikationskort

KBU-læger kan deltage i kørevagter efter ønske.

Introlæger skal deltage i 3 vagter med tutorlægen

Fase I læger skal have 3 kørevagter med bagvagt. Indtjeningen kan enten gå til uddannelseslægen eller afspadseres. Det aftales inden den 1. vagt.

Fase 2 læger: 4 køre og konsultationsvagter

Fase 3 læger: 4 køre og konsultationsvagter

+ 2 visitationsledsagevagter 2-4 timer med tutor.  2 selvstændige visitationsvagter.

Forventningerne fra din side vil være afhængig af, om du er praksisreservelæge, introduktionslæge eller i blokstilling.

Det forventes, at du er aktiv og imødekommende i dit samarbejde med sekretær og øvrige samarbejdspartnere. Når man arbejder i almen praksis, er man en del af et team.

Vi tilstræber at hjælpe hinanden i løbet af og sidst på dagen.

Det forventes, at uddannelseslægen under opholdet aktiverer sig selv i studier og vedligeholder sin teoretiske viden.

Det anbefales, at man følger med i praksisrelaterede artikler i månedsskrift for praktisk lægegerning, ugeskrift for læger samt de relevante links, der findes på nettet vedr. arbejdet i almen praksis.

Holdninger og etik:

I al daglig, faglig håndtering og i temadiskussionerne bør indgå en etisk dimension, idet vi er forpligtede af lægeløftet og de internationale regler og deklarationer.

Vi møder vores patient med respekt.

Som læge bør vi arbejde med egne fordomme og barrierer og forsøge at erkende, hvorfor vi reagerer udadvendt og uhensigtsmæssigt i visse situationer.

Vi må arbejde så meget med vores egne følelser og holdninger, at vi bevidst kan bruge os selv i konsultationssituationen.

Ved optagelser af samtaler med patienter kan vi opleve, hvordan vi selv håndterer processen. Dette vil give adgang til yderligere drøftelser i forløbet.

Arbejdsgangen i lægehuset

Telefontid kl. 8.00-9.00:

Patienterne ringer mellem kl. 8.00 og 9.00. Opkaldet besvares af sekretæren, der stiller om til lægerne.

Ved ventetid kan patienten tilbydes opringning. I telefontiden kan der være enkelte patienter, som møder til blodprøvetagning.

Arbejdsgange og tilrettelæggelse:

I princippet har alle patienter en fast mødetid.

Praksis har ingen faste regler for aftenkonsultation, men aftentider kan aftales med tutorlægen. Uddannelseslæger pålægges ikke aftenkonsultationer.

Nye patienter starter altid med en tid hos tutorlægen, så vidt muligt.

Patienterne registrerer sig med sygesikringskortet ved kortlæseren hos sekretæren eller hos den pågældende læge.

På EDB skærmen kan man se, at patienten er fremmødt.

Akutte patienter, eksempelvis med blødende sår, har fortrinsret og tilses umiddelbart i konsultationen til behandling eller henvises til skadestue/indlæggelse.

Lægen henter patienten i venteværelset og følger patienten til konsultationslokalet.

Man hilser på patienten giver evt. hånd og præsenterer sig.

Konsultationstiden er hos tutorlægen differentieret i 10 minutters moduler, hos uddannelseslægen i 15 minutters moduler.

Ved telefonisk henvendelse til sekretæren tager denne stilling til modulets længde, typisk 10 min. Hvis der er behov for opfølgende konsultation, afgør lægen modulets længde.

Patienten henvender sig til sekretæren for booking af næste konsultationstid, som datosættes efter patientens ønske, og der udfærdiges aftalekort.

Medicin:

Flergangsrecepter udfærdiges via læge.

Medicin, der er fast, kan sekretæren forny.

Apoteker/håndkøbsudsalg:

Vi samarbejder med 4 apoteker, Faaborg, Hårby, Vester Skerninge og Ringe, og til hver er tilknyttet håndkøbsudsalg.

Samtlige recepter udfærdiges elektronisk og sendes til det pågældende apotek eller til receptserver.

Patientservice:

Praksis ligger i en lille by med tilmeldte patienter fra både by og land.

Det er som tidligere beskrevet en udpræget familiepraksis.

Patienterne skal modtages venligt både i telefonen og ved skranken. Der skal være tid til den personlige betjening, og patienten skal føle sig værdsat og taget alvorligt. Serviceniveauet skal være genkendeligt og personuafhængigt og gælde i hele huset. Udadtil skal huset fremstå som en samlet enhed.

Ved utilfredshed:

Prøv at finde ud, hvad der er årsagen og evt. undskylde på husets vegne.

Der skal være overensstemmelse mellem patientens forventninger og det, patienten oplever.

Ved tidsbestilling af ikke akutte problemstillinger bør vi kunne give en tid inden for 7 arbejdsdage.

Vedrørende patienttilgængelighed ved telefonerne bør patienterne kunne komme igennem inden for få minutter.

I telefontiden bør samtaler være af højst 3-4 minutters varighed. Man skal undgå lange forklaringer på, hvorfor et ønske ikke kan opfyldes. Sig i stedet, hvad du kan tilbyde og gentag kun det. Udvis fleksibilitet.

Ved uoverensstemmelser kan du tilbyde samtaler i konsultationen.

Hvis ventetiden i venteværelset er for lang, det vil sige over 15-20 minutter, bør man kontakte patienten og tilbyde alternativer, evt. tutorlæge eller uddannelseslæge.

Vedrørende ris, ros og idéer bør vi være imødekommende og opmærksomme.

Behandlings og undersøgelsesudstyr:

Der er 3 konsultationsrum med elektriske hæve/sænkelejer til GU-undersøgelser, rectoskopier og andre undersøgelser samt manipulationer.

Sololægen råder over 2 konsultationer og uddannelseslægen over 1 konsultationsrum med ligeværdigt udstyr.

Der er omfattende instrumentarium for almindelige kirurgiske indgreb, så som fjernelse af cutane/subcutane/muskulære tumores, operation af springfinger, ganglioner, nedgroede negle, varicer, tumores hæmorrhoidalis, bartolinitter, samt frysning og elkoagulering af småtumores. 

Efter lukning af skadestuen i Fåborg er der sket en øget tilgang af akutte skader. Der foretages en del akutte sutureringer, herunder skinne-immobiliseringer, fjernelse af fremmedlegemer i hud, subcutis og cornea.

Der er rhino-otologisk apparatur for direkte og indirekte skopier,  tympanometriapparat samt dermoskop og udstyr for anoproctoskopi.

Derudover har praksis et fasekontrast mikroskop til undersøgelse af urin, wet-smear, ledpunktater ect.

Der forefindes et EKG-apparat, audiometer for spirometer og måling af ilt-saturation , CRP, Doppler for AB-index og føtal hjertelyd.

Der er apparatur for hæmoglobin og glucose. Endvidere forefindes en inkubator, og der foretages sensicult- og uricult-dyrkninger. Der forefindes en centrifuge. Og endelig findes der nødudstyr, herunder iltflaske, sug og nødtracheostomi.

Lægerne foretager selv de nødvendige blodprøver og undersøgelser.

Alle laboratorieprøver bliver sendt til Svendborg. Laboratoriet har chauffører, som afhenter prøver her i praksis 2 gange dagligt kl. 10.00 og kl. 13.50 - dog fredag kun kl. 10.00.

Social omgang i lægehuset:

Vi ønsker en god atmosfære og et godt arbejdsklima, hvorfor social trivsel er vigtig.

Vi hilser altid godmorgen og siger farvel.

Det er vigtigt for os, at vi har en fornemmelse af hinanden og accepterer såvel gode som dårlige dage.

Det er vigtigt for os at holde pauser sammen hver dag, så vi kan udveksle stort og småt.

Inden sommerferien og ved særlige lejligheder får vi frokost udefra på husets regning.

Vi har fælles arrangementer ud af huset 2 gange om året:

Julefrokost, som lige så vel kan være i december som i januar eller februar og sommerfest midt på året, når det er mest belejligt for alle parter.

Sommerfesten er åben for alle tidligere uddannelseslæger med ægtefæller og børn og starter altid med rundtur på én af de nærliggende øer, frokost og dernæst i Faaborg et aftenarrangement med middag.

Kommunikation:

Kernen i lægepraksis er åbenhed, hvilket gælder både når det er positivt og negativ kritik.

Skjult uenighed skaber kun irritation og på længere sigt konflikt.

Uenighed kan bruges til at styrke udviklingen og fremme fornyelse og bør derfor formuleres.

Man skal værdsætte hinandens indsats på en tydelig måde, ved at sætte ord på.

Der findes ikke såkaldte ”dumme spørgsmål”, idet det er vigtigt at opretholde en god faglighed og gensidig tillid, hvilket bl.a. kan opnås ved at spørge om alt det, du er usikker på.

Hvad den eksterne kommunikation angår, vil alle attester, før de sendes ud af huset, af hensyn til din tryghed blive gennemlæst af tutorlægen.

Telefonliste

Lægehuset i Østerbrogade
Østerbrogade 16,

5600 Faaborg
Tlf.                     6261 0080
Fax                    6261 4480
Sekretær           6361 0100
Køkken              6361 0102

Beskrivelse af praksis

Glamsbjerg Sundhedscenter, Lægehuset, Stensgårdsvej 20 Glamsbjerg, 5620 Glamsbjerg
Ydernr. 037842, tlf. 6472 1006, fax 6472 1191, hjemmeside: http://www.glamsbjerglaegerne.dk/

Praksis

Praksis er en 6 mands kompagniskabspraksis med følgende læger
Elke Baurichter (EB) i praksis siden 2000
Helle Aarenstrup Jensen (HAJ) i praksis siden 2002
Karin Kjeldsen (KK) i praksis siden 2008
Lasse Juel Andersen (LJ) i praksis siden 2012
Rasmus Egede (RE) i praksis siden 2017
Caroline Hoffmark (CH) i praksis siden 2018

I praksis er der desuden sædvanligvis to uddannelsessøgende læger ansat, enten praksisreservelæge, IA eller bloklæge fase 1-2 eller 3.

Derudover kan der være læger under uddannelse på returdage 1 gang per måned.

3-4 gange årligt er der også studerende på et 2 ugers ophold.

Vi har de sidste mange år ønsket at være udadvendte, både fagligt, organisatorisk og undervisningsaktive på mange niveauer. Fra ordningens begyndelse har vi haft medicinske studenter fra Odense, også enkelte sygeplejestuderende. Her er uddannet flere praksissekretærer foruden naturligvis praksisreservelæger og amanuenser (fire af lægerne har været her i deres uddannelsestid). Alle læger i huset er tutorlæger.  Helle Aarenstrup Jensen har været medlem af praksisudvalget fra 2007 og var formand for PLO i region Syddanmark fra 2013 til 2016. Karin Kjeldsen er praksiskonsulent på afd. I/Allergicenter. Elke Baurichter er praksiskonsulent på afd N, neurologisk + neurorehabilitering (Svendborg) + demensklinikken og på arbejds- og miljømedicinsk klinik. Lasse Juel underviser på medicinstudiet. Rasmus Egede er praksiskonsulent i Assens kommune.

For alle gælder, at egen efteruddannelse er højt prioriteret, og vi har kontraktligt forpligtet hinanden til at støtte denne, både i tid og økonomi udover hvad der er overenskomstaftalt.

Medarbejdere i praksis

Sygeplejerske:                                                               

Louise Brodersen (01.09.10)
Charlotte Reuter (01.09.10)
Lone Gejl (01.09.14)

Bioanalytiker:    

Karin Slyk Jørgensen (01.09.00)

Sekretærerne: 

Hanne Banke (01.02.07)
Ellen Bojsen Nielsen (01.12.07)
Mona Riis Mortensen (01.02.11)

Indretning

Huset rummer 8 konsultationsrum, 2 sygeplejerum, 1 GU-rum og 1 skadestue foruden sekretariat, laboratorium og konferencerum med køkken.

Hver læge har sit faste konsultationsrum.

Skadestuen er udstyret med instrumentarium til udførelse af almindelige kirurgiske indgreb, som incision af abscesser, fjernelse af kutane/subkutane tumores, operation af nedgroede negle etc.

I skadestuen findes ligeledes instrumenter til undersøgelse og behandling af akutte øjensygdomme som fremmedlegmer, abrasio cornea osv.

Desuden kan der på skadestuen laves anoskopi, lægges kateter, gøres ledpunktur, fryses vorter og lægges spiral.

Spirometret og EKG står i rum nr. 4. ligesom audiometer til høreprøver. Udstyret til at skylle ører er i rum nr. 3. I laboratoriet har vi et fasekontrastmikroskop til mikroskopi af wetsmear, urin og svamp.

Derudover foretager vi hgb, BS, INR-målinger og på ”Berta” kan vi direkte analysere L+D+CRP.

Alle blodprøver og vaccinationer foretages af bioanalytikeren eller sygeplejersken.

Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer, bl.a. til KOL, diabetes, vægtkontrol og rejsemedicin.

Vores computersystem er XMO

Den daglige tidsplan

 • Kl. 7.55 – 8.00 kort fælles morgenmøde i lægehuset
 • Kl. 08.00-10.00 konsultationer. Mellem kl. 8 – 9 er alle ansvarlige for akutte, men kun akutte,              som ikke kan vente. Ses her af vanlig læge.
 • Kl. 09.00 – 09.30: akutte -> EB
 • Kl. 09.30 – 10.00: akutte -> CH
 • Kl. 10.00-10.30 Formiddagskonference (og kaffe)
  Lægerne ringer tilbage fra kl. 10.00 –
 • Kl. 10.30 – 12.00 Konsultationer
 • Kl. 10.30 – 11.00: akutte -> KK
 • Kl. 11.00 – 11.30: akutte ->uddannelseslæge (fase 3)
 • Kl. 11.30 – 12.00: akutte -> HAJ
  Mandag, tirsdag og onsdag kan der sættes én ekstra akut på kl. 14.30
 • Torsdag og fredag er det kl. 12.00. Torsdag er der akutopsamling for alle læger kl. 12.00
 • Kl. 12.00-12.30 Lægerne ringer tilbage til ptt..
 • Kl. 12.30 – 13.00 Fælles frokost
 • Kl. 13.00 – 14.30 Konsultationer
 • Kl. 13.30-14.00 akutte: RE + LJ
 • Kl. 14.00 –14.30 akutte: vagthavende

Obs. Mandag: 1 times akut-tid til alle læger
Torsdag: akutte: vagthavende fra 13.00 til 16.00
Læge/obs.møder 15.00 – 16.15: konsultationer                                                                                                                     

Fredag: konsultationer til kl. 14.00.  Fra kl. 14.00 til kl. 16.00 -> vagthavende.

LJ udfærdiger hver måned et skema for vagten fra kl. 13 til 16. Sidste sekretær går kl. 15.

Som uddannelseslæge deltager man i vagterne til kl. 16.00 på lige fod med de faste læger,

som fungerer som bagvagt og vil være til stede.

På skift har alle en halv time om dagen, hvor der ikke er sat patienter til i forvejen. Pågældende læge har ansvaret for at tage sig af akutte patienter, evt. besøg i denne halve time.

Torsdag slutter formiddagsarbejdet kl. 12. Der vil ofte være møde med sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, jobcenter eller andre kl. 13. Evt. underviser vi hinanden. Der er aftenkonsultation – kun med aftalte tider – fra kl. 15.00 til 16.15. Din deltagelse her vil nok alternere, dvs. eftermiddagsvagt hver 2. torsdag.

Fredagen slutter med sidste konsultationstid kl. 13.45.

Ferie og Sygdom

Ferie, kurser o.lign. aftales gerne i god tid mhp. planlægning af arbejdet for hele huset.

Vedrørende ferie skal vi gøre opmærksom på at 5/6, 24/12 og 31/12 er lukkedage for praksis, men almindelige arbejdsdage for yngre læge, men vi vil aftale nærmere om dette.

I tilfælde af sygdom vil vi gerne kontaktes så tidligt som muligt med opringning til tutorlægens mobiltelefon. Raskmelding senest kl. 14.00 dagen før.

Deltagelse i lægevagtsarbejde er fastlagt og vi følger rekommandationerne:

Praksisreservelæger: ingen vagter må gerne ledsage tutor på vagt

Introduktionslæger: 3 følgevagter

Fase 1 læger: 3 køre- og konsultationsvagter

Fase II læger: 4 køre- og konsultationsvagter.

Fase III læger: 4 køre- og konsultationsvagter

(et-årig stilling) 2 visitationsledsagevagter 2-4 timer, tutor ansvarlig for aftaler

2 selvstændige visitationsvagter

Indtjening under vagtarbejde som led i uddannelse tilfalder tutorpraksis. Tiden skal afspadseres

Uddannelse, introduktion

Før du begynder i vores praksis vil du blive inviteret til en gensidig præsentationssamtale. Her vil man diskutere dine forventninger til den kommende uddannelsesperiode og tutorlægens forventninger til dig. Du vil blive vist rundt i huset og den praktiske arbejdsgang gennemgås. Principperne for vejledning og supervision i almen praksis gennemgås. 

Supervisionstid hver dag fra kl. 13.00 til 13.30.  undtagen for fase 3 læger.

En af praksis’ faste læger har for en uge ad gangen ansvaret.  Den første tid vil denne supervision være at gennemgå dine egne og tutorlægens patienter ”på skærmen”, senere med mulighed for emneundervisning/diskussion, for vi vil ikke undlade at udnytte den friske viden, vi regner med du medbringer.

Fase 3 læger har 1 time supervision ugentligt med i forvejen fastlagte emner udefra kompetencer i logbogen. Derudover er der daglig tid til formiddagskonference fra 10.-10.30 til supervision.

Som anført er vi alle tutorlæger og føler ansvar for undervisningen.

For hver uddannelsessøgende vil en af os være overordnet ansvarlig, specielt for at tingene forløber efter programmerne, og de nødvendige samtaler og aftaler bliver holdt (dvs. introduktions-, midtvejs- og slutsamtaler).

Vi vil søge at tilpasse introduktionen individuelt. Den første uge vil du følge et par af os på skift, så vi kan lære hinanden at kende, og du kan lære husets vaner (og EDB). Det er således planlagt, at du ”sidder med” en hel eller halv dag hos os alle og i starten kun har ganske få patienter efter aftale med sekretæren. Den almindelige procedurer i praksis, både administrativt og klinisk forventes demonstreret og gennemgået.

Vi vil gerne starte dig blidt med god tid til den enkelte patient for din og patienternes skyld, men vi forventer, at du efterhånden kommer op i en passende kadence, for hvis du er praksisreservelæge er et af formålene at opleve og tage stilling til det usorterede patientflow og ”lære at være læge” og træffe de mange beslutninger, erhverve kompetencer, og hvis du er intro- eller uddannelsesamanuensis at erhverve erfaring og arbejde effektivt nok til at kunne leve af dit fremtidige fag.

De første henvisninger bør drøftes i den daglige supervisionstid. Foruden til pauserne og supervisionstiden er du velkommen til at banke på når som helst hos en af os, til at klare et akut problem.

Hellere et par gange for meget i starten.

Samarbejdspartnere

I lokalsamfundet drejer det sig især om socialforvaltningen, og hvad der er afledt heraf: hjemmesygeplejen, hjemmehjælperne, socialforvaltningen, plejehjemmene, sundhedsplejen. Hovedparten af vore patienter bor i Glamsbjerg, og vi er læger for ca. 80 % af indbyggerne, men vi har også mange patienter i Hårby og Tommerup, foruden nogle i Nr. Broby og Assens, dvs. hele ny Assens Kommune.

Sygehuse, ambulatorier og speciallæger: gennemgås i løbet af introduktionsugen.                                                                                                                                                                                   

Præsentation af praksis

Lægerne i Harndrup, Skovvej 2, 5463 Harndrup, Tlf. 64 88 11 27
www.harndruplaegehus.dk
Mail: harndruplaegehus@mail.dk                         

Beliggenhed: 30 km fra Odense, 25 km fra Middelfart og 15 km fra Bogense.
Afstand til motorvejen 7 km.

Praksis er en kompagniskabspraksis med to læger: Kirsten Ulstrup og Kirstine Schjerning

Praksis har desuden en uddannelsesstilling, således at der oftest er ansat en KBU-læge, introlæge eller hoveduddannelseslæge. Der kan således også være læger på returdage.

Praksis har oprindeligt været solopraksis med tilhørende beboelse.

Ved oprettelse af kompagniskab med 2 læger blev beboelsen ombygget til lægehus med tilhørende faciliteter således, at der nu er plads til, at 3 læger kan arbejde selvstændigt i hver sin fuldt indrettede klinik.

Praksis deltager i uddannelsen af medicinstuderende.

Patientgrundlaget for praksis er 2400 patienter.

Der er tale om en landpraksis, hvor patientfordelingen aldersmæssigt ligner gennemsnittet for regionen. Der er en lille overvægt af børnefamilier. Vi har tilmeldt nogle østeuropæere som arbejder periodisk i landbruget. Indvandrere og flygtninge er der få af, og de fleste er velintegrerede når de flytter til vores område. I Brenderup ligger en større institution for voksne psykiske udviklingshæmmede, hvor flere har valgt os som læge.

Lægerne

Kirsten Ulstrup er indtrådt i kompagniskabet 1. juli 2006.
Speciallæge i almen medicin 2001. Har siden arbejdet på medicinsk afdeling og vikarieret i almen praksis. Praksiskonsulet i kronikker blokken OUH. Plejehjemslæge på Plejecenter Egebo i Ejby
Godkendt tutor.

Kirstine Schjerning er indtrådt i kompagniskabet 1. januar 2018.
Speciallæge i almen medicin 2017. Har siden været ansat som vikar i denne praksis frem til hun overtog. Bestyrelsesmedlem PLO-Middelfart.
Godkendt tutor                                                                                                                               

Personale

Generelt for vores personale er, at de er bredt uddannet, således at de kan varetage flere funktioner.

Der er pt. ansat 3 lægesekretærer

De er efteruddannet i laboratoriemedicin, tager sig af blodprøver, EKG, lungefunktionsundersøgelse, priktest, øreskylning, suturfjernelse, urinmikroskopi m.m.

Undersøgelsesudstyr

Blodprøver tages i laboratoriet og sendes ind til OUH samme dag kl. 10.15 og 13.30

Tympanometer

Apparatur til doppler undersøgelse af kar og til hjertelydsundersøgelse hos gravide

Fasekontrastmikroskop

Spirometer

EKG apparat.

EDB udstyr

Elektronisk journal siden 1999

XMO. V8

IP-telefoni integreret med lægesystemet.

Printer i hver klinik.

Fast internetforbindelse

Arbejdsdagen

Praksis åbner dagligt kl. 8.00

Torsdag er praksis åben til kl. 18.00. De øvrige dage så lang tid, der er arbejde

Torsdag møder mindst 1 læge og 1 sekretær kl. 8.00. Øvrige kl. 13.00

8.00-9.00 : Telefontid, lægerne passer telefonen.

Det øvrige personale tager blodprøver, lægger instrumenter o.a. klar i klinikerne,

Fylder op i depoter osv.

9.00-12.15 : Konsultationer med kaffepauser kl. 9.30-10.00

12.30-13.00: Frokost, hvor alle spiser sammen, diskuterer fag, problemer, eller bare hygger.

13.00-13.30: Supervision af uddannelseslægen, onsdag dog til kl. 14.00 hvor den afsatte tid benyttes til gennemgang af større emner, godkendelse af kompetencer eller direkte supervision.

Fra kl. 13.00/13.30 igen konsultationer så længe, der er patienter.

der kan bruges til henvisninger, attester, forberedelse og refleksion. Evt. køres planlagte besøg.

Hvis besøg skønnes at være akutte, køres de straks, og de øvrige læger hjælper med at få dagen til at fungere så roligt som muligt.

Kl. 13.00 lukkes telefonen for almindelig henvendelse, og der stilles om til den vagthavende læge i vores eftermiddags vagtring, som består af lægerne i Brenderup og Nr. Åby.

Praksis har eftermiddagsvagt 1-2 dag ugentligt. Uddannelseslægen hjælper med.

Uddannelseslægens arbejdsdag følger klinikkens.

Arbejdstiden er normalt fra kl. 8.00 til 16.00 mandag til onsdag, torsdag kl. 13.00 til 18.00 og 8.00 til 15.00 fredag.

Patienterne booker tider hos sekretærene eller via hjemmesiden. Vi har afsat 15 min pr patient.

Dog 30 min til børneundersøgelser, som foretages af lægen. Attester til kommune og forsikringsselskaber kan kræve længere tid, hvorfor tiden bookes af den læge, der udfylder attesten.

Som regel bookes 30 min. til samtaler

De mest anvendte apoteker kan findes på apotekslisten i vores lægesystem, hvor også alle speciallæger og sygehusafdelinger er opført.

Samarbejdspartnere

Eftermiddags vagtringen består af lægerne i Nr. Åby, Brenderup og Harndrup, i alt 8 læger.

Når patienter fra andres praksis behandles, sendes besked via korrespondance modulet til egen læge.

Vi har patienter i 3 kommuner. Nordfyn, Assens og Middelfart. De fleste i Middelfart hvor sundhedschefen 2 gange årligt inviterer til frokostmøde hvor uddannelslæger er velkomne.

Telefonlister og adresselister til sygehuse, hjemmeplejen, fysioterapeuter,” AMK”, kommuner osv. er oprettet i lægesystemet.

Vi samarbejde med både Sygehus Lillebælt og OUH/Svendborg. Borgere fra Middelfart visiteres oftest til Sygehus Lillebælt. Borgere fra Assens til Svendborg. Borgere fra Nordfyn til Odense.

Psykiatripatienter visiteres dog til Middelfart.

Visitations reglerne er så komplicerede og omskiftelige at man ofte må repeterer dem på Sundhed.dk/sygehuse. Eller spørge.

Præsentationssamtale

Ved ansættelsen tages kontakt parterne imellem, og der aftales et møde 1-2 mdr. før starten, hvor den nye læge hilser på og præsenteres for de forskellige personaler og vises rundt i huset.

Uddannelseslægen tilknyttes en tutor. Forventninger diskuteres og uddannelsesprogrammet gennemgås.

Introduktion

På ansættelsens første dag vil vi introducere dig i husets rutiner og Edb-system.

De følgende dages program aftales og bliver tilrettet uddannelseslægens erfaring.

Der vil blive mulighed for at se på de første patienter. Der bliver afsat ekstra tid.

I begyndelsen dobbelttider og efterhånden som du er parat aftales tilnærmelse til den almindelige hverdag. Den første tid vil du også have mulighed for at bruge telefontiden om morgenen til at forberede dig på dagens arbejde. Når du er fortrolig med arbejdsgangene, deltager du i telefontiden.

Ved Introduktionssamtalen den følgende uge lægges program for forløbet, der også vil indeholde justeringssamtale efter 1-2 måneder, midtvejsevaluering og slutevalueringssamtale.

Vi kommer allerede her ind på ferier, omsorgsdage, kurser og andet fravær fra praksis.

Obligatoriske kurser meddeles så tidligt som muligt.

Gennemgang af de 16 Akkrediterings standarter prioriteres så tidligt i forløbet som muligt.

Supervision og evaluering

Der er dagligt sat tid af til supervision fra kl 13.00 til 13.30. Onsdag dog til kl 14.00 hvor den afsatte tid benyttes til gennemgang af større emner, godkendelse af kompetencer eller direkte supervision.

Tutorlægernes dør/telefon er til hver en tid åben for spørgsmål og rådgivning.

Under ansættelsen vil der være undervisningsdage hvor også uddannelseslægen er underviser.

Nogle af uddannelseskompetencerne kræver direkte supervision som aftales med tutorlægen.

Du vil desuden have mulighed for direkte supervision ved praktiske procedurer som led blokade, mamma undersøgelse og lignende.  

Der foretages justeringssamtale efter 1-2 måneder, midtvejsevaluering og slutevalueringssamtale.

Under superviseringen vil overenskomsten og økonomien, hvorunder praksis fungere, blive gennemgået.

Returdage planlægges med opfølgning af ”egne” patienter om formiddagen.

Eftermiddagen friholdes til godkendelse af kompetencer mm.

Ferie og fridage

Lægerne har en fridag hver anden uge. Kirsten holder fri fredag i lige uger. Kirstine fredag i ulige uger.

I sommerferien er klinikken åben. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Den uddannelsessøgendes ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

Vagtuddannelse

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.

I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres.

I fase 1 uddannelsen indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt

Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering.

Uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering.

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så hurtigt som muligt kontakte praksis på det hemmelige nummer, så vi kan nå at aflyse patienter.

Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret via app'en MinLøn. Det er uddannelseslægens ansvar, at der indberettes.

Forventninger

Vi ønsker, at vores praksis skal være et fagligt godt og trygt sted at videreuddanne sig.

Vi sætter pris på godt humør og venlighed, både indbyrdes og overfor patienterne. Vi hilser pænt goddag om morgen og farvel om eftermiddagen.

Nyttige links

Vores hjemmeside http://www.harndruplaegehus.dk/

Oplysninger om kommuner, sygehuse, speciallæger, psykologer, fysioterapeuter mm:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/

IRF: http://www.irf.dk/

EPI nyt: http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT.aspx

Kalender faglige arrangementer region syd:  https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/kalender/

Tilmelding Praksis ny region syd: praksisnyt@rsyd.dk

Tilmelding nyheder  Lægeforeningen: http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder/Abonner%20p%C3%A5%20nyheder

hvor man selv kan vælge  hvilke nyheder man vil modtage.

DSAM:  www.dsam.dk   hvor man på forsiden kan tilmelde sig nyheder

SS abonner på nyheder: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/abonner

 

Praksisbeskrivelse

Lægerne i Hesselager har eksisteret siden 2006, hvor vi overtog praksis fra to tidligere læger, der har haft praksis i huset siden 1976.

Lægepraksis har tidligere fungeret som kommunekontor og skole men blev bygget om af tidligere ejer tilbage i 70’erne. Vi har i efteråret 2015 bygget den vestlige fløj om.

Praksis er en 3-mands kompagniskabspraksis med ca. 4500 patienter. Herudover konsulteres praksis af elever fra Oure Idrætsefterskole/højskole og idrætsgymnasium hvor der i alt går ca. 1000 elever.

Værdigrundlag:

 • At have høj kvalitet i vores behandlinger, samt at være bevidst om vores primære
  rolle som gatekeeper, primære kontakt og tovholder for vores patienter.
 • At have en dagligdag præget af tryghed med en respektfuld og glad omgangstone.
 • At være en attraktiv læreplads for reservelæger.

Læger:

 • Susanne Löchte
 • Martin Bo Sørensen
 • Morten Wolf

Personale:     

 • Susanne Petersen (Sus), Lægesekretær
 • Trine Skamris, Konsultationssygeplejerske
 • Elisabeth Rørbye Søndergård, Konsultationssygeplejerske
 • Alexandra Hoeck, Lægesekretær
 • Ulla Holme, Vikar Konsultationssygeplejerske
 • Anne Mark, Medicinstuderende med laboratoriefunktion   

Arbejdsplan:

Mandag-fredag

 • Kl. 08.00-10.00                  Konsultation
 • Kl. 10.00-10.15                  kaffe
 • Kl. 10.15-11.00                  Tilbageringning/administration
 • Kl. 11.00-13.00                  Konsultation                                                                
 • Kl. 13.00-13.30                  Frokost
 • Kl. 13.30-15.00                  Konsultation                                                      

Torsdag   

 • Kl. 12.30-13.00                  Frokost                                                                                                 
 • Kl. 13.00-14.00                  Møder
 • Kl. 14.00-17.00                  Konsultation

Reservelægen vil få sit eget konsultationsrum med fuldt udstyr og vil indgå på lige fod
med de andre læger i den daglige patientbehandling. Tiden til hver patient vil blive tilpasset uddannelseslægens formåen.

Introduktion:

Inden start på ansættelsen vil der være en for-samtale hvor vi får hilst på hinanden, vi laver en kort præsentation af klinikken, afstemmer forventninger, planlægger ferie o.lign.

Første uge:

Indføring i EDB-systemet og præsentation af kliniske hjælpemidler Online.

Praksis anvender XMO. Eventuel deltagelse i praksispersonalets opgaver.

Procedure følger DSAM’s vejledninger samt de indlagte noter i intranet.

Den første uge oprettes der Digital Signatur.

Vi forventer at uddannelseslægen hurtigt deltager selvstændigt i det kliniske arbejde Der vil være daglig supervision efter frokost.

Supervisionen vil foregå skiftende mellem praksis lægerne, for det meste ½ time lige efter frokost. Tutorlægen vil lave direkte supervision flere gange under ansættelsen. I den første uge udleveres plan for introduktions, justerings, midtvejs og slutevalueringssamtaler. Disse er planlagt til en time og der vil vi løbende gennemgå og godkende kompetencer som er opnået siden sidste møde.

En gang om måneden vil der efter frokost torsdag være møder, formaliseret undervisning og evt. forebyggende ældrebesøg, således vil reservelægen også  blive bedt om at fremlægge et emne/ referat fra kursus.

Der vil i praksis være en kontaktperson som er primær tutor, der endvidere følger op på uddannelsesplan.

Vi håber på at reservelægen deltager som en naturlig del af praksis arbejdsmiljø og funktion under opholdet.

Samarbejdspartnere:

I Gudme er der fysioterapeuter som vi har et godt og uformelt samarbejde med samt god kontakt til områdets hjemmepleje og plejehjem.

Har et tæt samarbejde dagligt med Hesselager Apotek .

Se også vores hjemmeside på WWW.hesselaeger.dk

Vagtuddannelse:

Der vil være mulighed for at deltage i lægevagts arbejde, da Morten og Martin er aktive som lægevagter.

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter

I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres.

I fase 1 uddannelsen indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er
bagvagt.

Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering. 

Returdage:

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. På returdagene skal kompetencer knyttet til kvalifikationskortene godkendes.  Jf. Kvalifikationskort: http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort//?Highlight=kvalifikationskort

Der bliver lavet en plan og program for kommende returdag sammen med uddannelseslægen.

Sygdom:

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så hurtigt som muligt kontakte praksis dvs. Tutorlægen på mobil 2340 1692, så vi kan nå at aflyse patienter.

Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret vi app'en MinLøn. Det er uddannelseslægens ansvar, at der indberettes.

Ferie:

Skal planlægges i god tid, så uddannelseslægen bedes medbringe ferieønsker allerede til kemi eller introduktionssamtale. I sommerferien har vi faste uger hvor praksis er lukket og der er der obligatorisk ferie.

Personalehåndbog:

Uddannelseslægen vil kunne læse vores personalehåndbog på intranettet via den genvej, der findes på alle computere.

MVH Lægerne i Hesselager

 

 

 

Haarbylægerne - Præsentation for uddannelseslæger

Med denne præsentation af uddannelsesforløbet ved Haarbylægerne, ønsker vi dig velkommen og håber, at vi får et godt samarbejde.

Vi vil gerne have, at du aftaler et besøg hos os et par uger før din tiltrædelse. På den måde kan vi få hilst på hinanden, og du kan træffe personalet og se klinikken.

Lægehusets historie:

Hos Haarbylægerne er vi en 3-mands kompagnipraksis, som deles af 3 faste læger, Lisbeth Johansen, Anne Holm Larsen og Kamilla Prammann Jakobsen

I tidernes morgen startede praksis som en solopraksis og er stille og roligt blevet udvidet.

Vi er den ½-2008 flyttet fra et 100 år gammelt lægehus midt i Hårby til det gamle rådhus i byen. Rådhuset ejer vi sammen med Rådhuslægerne-Hårby (Mia Skytte Pedersen og Henrik Bach Andersen ), og vi har bygget det om til et moderne og funktionelt lægehus og sundhedshus.

Haarbylægerne:

Vi er en landpraksis. Vi har tilknyttet ca. 4.300 patienter tilmeldt gruppe 1. Derudover er vi læger for Haarby Efterskole med ca. 120 elever.

Vores patienter kan vi som regel tilbyde tid indenfor en til to uger, akutte kommer til samme dag. Det giver stor tryghed for vores patienter og en lettere arbejdsgang for alle.

Vi sætter faglighed, motivation og trivsel meget højt.

Lægerne:

Lisbeth Johansen: Født 1969. Er kandidat fra Odense universitet 1996, speciallæge i almen medicin 2007.
Har arbejdet på hospitaler i København og på Fyn. Har blandt andet haft introduktionsstilling i onkologi og været sociallæge i Odense Kommune.
Siden januar 2007 praktiserende læge i Haarby. Har fast fridag hver onsdag.

Anne Holm Larsen: Født 1975. Er kandidat fra Aarhus Universitet 2003, speciallæge i almen medicin 2012.
Siden januar 2013 praktiserende læge i Haarby. Har fast fridag hver mandag.

Kamilla Prammann Jakobsen. Født i 1983. er kandidat fra Syddansk Universitet , Speciallæge i almen medicin 2020. Har haft introduktionstilling i cardiologi.

Personalet:

Vi har valgt udelukkende at have sygeplejersker ansat, da vi er af den opfattelse og erfaring, at det giver en god og professionel visitation og behandling.

Vi har ansat 3 sygeplejersker:  Marianne Craggs, Christina Lykke og Laila Maigaard Kaiser.

De 3 sygeplejersker dækker nogenlunde hinandens arbejdsfunktioner i et ugeskiftssystem. De 2 har patientkontakt hele formiddagen, medens den tredje passer telefon og reception.

Laila er vores diabetessygeplejerske, og tager sig også af rygestop og diætvejledning.

Marianne er specialist i sår, og vaccinationer.
Christina er vores KOL- og astma-sygeplejerske.

Vi har daglig rengøring.

Sundhedshuset i øvrigt:

I huset findes forruden os læger og sygeplejersker også kiropraktorer (Anne Dolleris og Nanna Madsen), en fodterapeut (Helle Bedsted Steffensen), en psykoterapeut (Julie Hvilshøj Andersen)og en kranio-sacral-terapeut og massør (Hanne Leth Svendsen).

Vi har et rigtig godt tværfagligt samarbejde.

Præsentation af uddannelsesforløbet Haarbylægerne

Introduktion:

Den første dag møder du klokken 8.00. Den første dag bruges sammen med den faste læge der skal være din tutorlæge. De første par timer bruges til introduktion til personale, læger, lokaliteter, arbejdsgange og EDB-system. Du følger din tutorlæge hele den første dag, og er med til nogle enkelte konsultationer, hvor der er sat god tid af til snak imellem patienterne.

De næste dage bruger du en dag med hver af de to andre faste læger, så du lærer os at kende. Du får også en halv eller hel dag med sygeplejersken i konsultationen.

Der er også mulighed for i nogle timer i ro og fred at sidde alene og lære EDB-systemet at kende. Efter den første uge (eller inden afhængig af din tidligere erfaring) går du så småt i gang med at se patienter. Den tid, der sættes af til hver patient tilpasses dit behov.

Ovenstående kan selvfølgelig rettes ind efter, hvor meget tidligere erfaring du har med arbejdet i praksis.

Den første uge, vil der også være introduktionssamtale, hvor vi udveksler og nedskriver forventninger til dit ophold.

Supervision:

De kliniske færdigheder læres gennem det daglige arbejde. Det gælder om at få set nogle patienter. Vi står til enhver tid til rådighed ved tvivlsspørgsmål. Hellere konferere en gang for meget end en gang for lidt. Der er ingen dumme spørgsmål.

Der er daglig supervision i ½ time. En gang ugentlig er supervisionen sat til at vare 1 time.

1 times supervisionen kan anvendes til gennemgang og diskussion af større emner, herunder gennem-gang af praksis regnskabet (fase 3), Direkte supervision, Evalueringssamtaler og kompetence godkendelse.

Supervisionen vil typisk ligge klokken 14.00, hvor du sammen med en af os faste læger gennemgår dagens patienter, og andre faglige emner mm.

En af de faste læger vil kunne sidde med i konsultationsprocessen ved dig og omvendt.

Direkte observation indgår obligatorisk i evaluering ved:

Intro: 4:
forebyggende børneundersøgelse
7: skabe rammer for god kommunikation

Fase I-II-III:

16: anvendelse af medicoteknisk udstyr i almen praksis
17: Patienten med behov for forebyggende indsats
20: Patienten med ondt i ryggen
29: Kommunikation med børnefamilier
40: Patienten med udflåd eller mistanke om seksuelt overført sygdom
59: Patienten med neurologiske symptomer

Evaluering:

Der vil ske en løbende evaluering, gerne begge veje, men derudover vil der være en justeringssamtale efter ca. 1 mdr. og efter 3 mdr., en midtvejsevaluering, hvor vi tager udgangspunkt i forventningerne fra de første samtaler og justerer/ opgraderer til de sidste 3 måneder.

Slutevaluering ligger en af de sidste dage, du er her.

Opnåelsen af kompetencerne vil blive fulgt løbende, og godkendelsen bliver vurderet i slutningen af hver fase.

Arbejdsgang for uddannelseslægen:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:

Kl. 8.00-9.00: telefontid, læsning af post.
Kl. 9.00-10.20: konsultationer (indlagt 10 minutters opsamlingspause)
Kl. 10.20-10.50: kaffepause
Kl. 10.50-12.00: konsultationer
Kl. 12.00-13.00: frokostpause
Kl. 13.00.14.00: konsultationer
Kl. 14.00-14.30: supervision
Kl. 14.30-  : evt. sygebesøg

Torsdag har vi lang dag:

Fra 12-15 er der møder internt med samarbejdspartnere (fx jobcenter, sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker med flere), attestskrivning og pause.

Første torsdag i måneden er der personalemøde, en torsdag mødes vi med jobcenteret.

Fra 15-17 er der igen konsultationer.

Huset giver brød til kaffen 2 gange ugentligt, og vi har daglig frugtordning.

Vagtring:

Alle hverdage passes patienterne fra 12.30-16.00 af en læge i vores lille vagtkreds indtil den centrale lægevagt træder til klokken 16.00. Dvs.: vi får ikke flere akutte patienter efter klokken 12.30.

Den lille vagtkreds består foruden af os hos Haarbylægerne af 2 læger hos Rådhuslægerne, 2 læger i Brobyværk og 1 læge i Nørre Broby.

Lægehuset stiller mobiltelefon til rådighed.

Jer unge læger deltager også i vagtringen, når det vurderes, at I er klar til det. For basis- og introlæger vil en af de faste læger være til stede, for fase I-III med en af de faste læger som backup. Der er vanligvis ikke travlt i vagten, med mellem 0 og 6 kontakter, hvor kun de færreste skal ses.

Fravær:

Al fravær (både kurser, ferie, sygdom, omsorgsdage med videre) skal indberettes til lønkontoret på app'en MinLøn, se Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside Ferie og fravær i almen praksis (videreuddannelsen-syd.dk) 

Sygdom: ved sygdom, barns 1. sygedag kontakter du praksis, så tidligt som muligt.

Ferie: Vi afvikler ferie løbende, og lægehuset holder ikke lukket.

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have ferieønskerne i god tid. Sommerferien planlægges så der altid er 2 læger tilstede. 

Samarbejde:

Vi samarbejder tæt med hjemmesygeplejerskerne, der også kan komme akut i huset til en snak om patienterne.

Vi mødes med jobcentrene en gang om måneden.

Vores primære sygehus er Svendborg Sygehus.

Vi samarbejder tæt med kiropraktorerne, der har lejet sig ind i huset.

Returdage:

Mellem fase I og II stillingen er der en returdag om måneden, så vidt mulig på en fast dag. Vi forsøger at få lagt forløbspatienterne på disse dage.

Kompetencer tilknyttet kvalifikationskortgodkendt på sygehusafdelingerne diskuteres på returdage. Kompetencer opnået på sygehuset godkendes på returdagene.

Plan for returdag:

Kl. 8.00-9.00: Hvad er der sket siden sidst og telefon
Kl. 9.00-12.00: konsultationer, og kaffepause.
Kl. 13.00-14.00: konsultationer
Kl. 14.00-15.00: opsamling, supervision, godkendelse mm.

Lægevagter:

KBU-læger kan deltage i kørevagter efter ønske.

Intro-læger skal deltage i 3 vagter med en af de faste læger. Tidsforbruget afspadseres.

Fase 1 læger skal have 3 kørevagter med bagvagt. Indtjeningen kan enten gå til uddannelseslægen, eller der kan afspadseres. Det aftales inden den første vagt.

Fase 2 læger: 4 køre og konsultationsvagter

Fase 3 læger: 4 køre og konsultationsvagter + 2 visitationsvagter 2-4 timer med tutor + 2 selvstændige visitationsvagter.

Se: Vagtuddannelse i almen medicin (videreuddannelsen-syd.dk)

Vagterne gennemgås førstkommende arbejdsdag efter vagten.

Forventninger:

Forventningerne fra din side vil formentlig bl.a. afhænge af om du er praksisreservelæge, introduktionsamanuensis eller i blokstilling. Vores forventninger til dig vil selvfølgelig også være tilpasset det. Vi forventer, at du er en god kollega, uanset din baggrund, og at du forventer det samme af os. Vi forventer, at du er aktiv og imødekommende i samarbejdet med sygeplejersker og andre samarbejdspartnere. Vi forventer, at du indgår i vores team, og at vi alle hjælper hinanden, når det er nødvendigt.

Det forventes, at du er aktiv i selvstudier og vedligeholder din teoretiske viden (ugeskrift for læger, Månedsskrift for Praktisk Lægegerning).

For at du kan trives hos os, er det vigtigt at vi finder balancen mellem udfordringer og kompetencer. Vi håber, at du siger til, hvis dette ikke er tilfældet, så vi kan justere.

Vi beder dig om at være specielt opmærksom på, at lægens faglige tiltag kan have store samfundsmæssige konsekvenser. Almen praksis er ansvarlig for en stor del af det samlede ressourceforbrug i sundhedssektoren.

 • Hvad koster den ordinerede medicin?
 • Hvad koster de diagnostiske undersøgelser (laboratorieprøver, rtg med mere)
 • Konsekvenser af vores erklæringer og sygemeldinger.

Sygesikringen fortæller hver enkelt praksis, hvordan dens niveau er for forskellige ydelser i forhold til gennemsnittet i regionen.

Holdninger og etik:

I al daglig, faglig håndtering bør indgå en etisk dimension, sådan som vi er forpligtet til i henhold til lægeløftet og de internationale regler og deklarationer.

VI MØDER PATIENTEN MED RESPEKT.

Som læge bør vi arbejde med egne fordomme og barrierer, og lære os håndgreb til at erkende, hvorfor vi reagerer uventet eller uhensigtsmæssigt i visse situationer. Vi må arbejde så meget med egne følelser og holdninger, at vi bevidst kan bruge os selv i konsultationen.

Arbejdstilrettelæggelse hos Haarbylægerne:

Telefontid kl. 08.00-09.00:

Der er flere telefonlinjer ind i huset. Når patienterne ringer ind, får de mulighed for at vælge den læge eller sygeplejerske de ønsker at tale med.

Der er ikke sat planlagte konsultationer til i telefontiden. Akutte problemstillinger, kan dog blive nødvendig at håndtere her.

Tidsbestillingen:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag er der ikke planlagte konsultationer efter klokken 14.30.

Patienterne får så vidt muligt tid ved den læge de ønsker. Ved behov for akut lægehjælp, kommer man dog til hos den, der har tid.

Der er hver dag 12-18 akuttider, der først må frigives samme dag. Disse er så vidt muligt jævnt fordelt mellem lægerne.

I juli måned og mellem jul og nytår er der ikke eftermiddagskonsultation.

Medicin:

Medicin som står som fast medicin, kan bestilles via sygeplejerske.

Alle recepter godkendes af læge før de sendes ud af huset.

Værdigrundlag for Haarbylægerne:

Vi tilstræber at have et hus, hvor såvel personale, læger som patienter føler sig godt tilpas og velbehandlet. Dvs. et hus, hvor der er en positiv stemning, godt arbejdsklima, god arbejdskvalitet og tilfredse patienter.

Patienttilfredshed:

Patienterne skal modtages venligt både i telefonen, ved skranken og i konsultationen. Der skal være tid til den personlige betjening, og patienten skal føle sig værdsat og taget alvorlig.

Huset skal udadtil fremstå som en samlet enhed.

Ved utilfredshed prøver vi at finde ud af, hvad årsagen har været og retter op på dette.

Akutte problemstilliner kommer til samme dag, ikke akutte problemstillinger kommer som regel til indenfor 8-10 hverdage (bortset fra i ferieperioder). Hvis dette ikke kan overholdes, bør arbejdsgangen drøftes.

Vedr. tilgængeligheden på telefonen. Der er seks linjer ind. Om morgenen mellem 08.00-09.00 sidder samtlige læger, der er på arbejde, og sygeplejersken, der er i skranken og tager telefoner.

Patienterne kan selv vælge den læge, de vil tale med.

Venteværelset tilstræbes at have en hyggelig atmosfære med en lys og åben indretning.

Social trivsel:

Vi vil gerne have en god atmosfære og et godt arbejdsklima, derfor er social trivsel vigtig.

Vi siger altid godmorgen og farvel.

Det er vigtigt, at vi har en fornemmelse af hinanden, og accepterer hinandens gode og dårlige dage. Vi accepterer hinandens forskelligheder og betragter det som en styrke.

Vi tilstræber at holde både kaffepause og frokostpause sammen, og at pauserne har en sådan længde, at det kan lade sig gøre.

Vi har hvert år et sommerarrangement, en julefrokost, hvor ægtefæller også er inviteret med, og en fest for hele huset .

Kommunikation:

Der tilstræbes åbenhed både for det positive og det negative. Vi skal værdsætte hinandens indsats og huske at rose, når der er grund til det. Det er meget vigtigt, at kommunikationen, både positiv og negativ, er loyal.

Vi lægger vægt på at se det positive i vores hverdag.

Uenighed skal frem i lyset, så vi sammen kan finde en løsning.

Det er vigtigt, at alle informeres på et højt niveau og føler sig inddraget i dagligdagens forløb og ændringer.  For at lette kommunikationen har vi aftalt faste møder:

 • Personalemøde (1. torsdag i måneden)
 • Medarbejdersamtaler (en gang om året)
 • Kommunikationsmøde (kort møde hver anden torsdag, til alt hvad der lige er brug for at tale om)

Faglighed:

Vi sætter tid af afhængig af hvor meget tid, vi vurderer der er brug for til den enkelte problemstilling. Dette for at have tid til at hjælpe patienten bedst mulig i forhold til deres problemstilling.

Vi prøver at holde en god faglig standard, f.eks. ved at følge vejledninger fra DSAM.

Vi informerer hinanden om interessant ny viden, efter vi har været på kurser med mere.

Det, at vi er et uddannelsessted, skal bruges til at vedligeholde og udvikle den faglige standard.

Alle skal ud af huset til kurser o.l. (læger og sygeplejersker)

Lægerne deltager i hver deres 12-mandsforening og supervisionsgruppe.

Økonomi:

Faglighed går frem for økonomi, dvs. beslutningen om undersøgelser og behandling er ud fra faglige vurderinger og ikke økonomiske interesser.

Vi vil meget gerne gennemgå klinikkens årsregnskab med jer. I fase I og III er gennemgang af regnskab obligatorisk.

Telefonliste:

Haarbylægerne:

 • Tlf.: 6473 1616
 • Hemmeligt nummer: 6473 1797
 • Akutnummer: 4037 3661
 • FAX: 6413 2516

Lisbeth Johansen: Mobil: 2320 0055
Anne Holm Larsen: Mobil: 2011 3356
Kamilla Prammann Jakobsen :Mobil: 40685867

Links:

IRF: www.irf.dk  

EPi-nyt: http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT.aspx  

Kalender faglige arrangementer region syd:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/kalender/  

Tilmelding Praksisnyt region syd: praksisnyt@rsyd.dk  

Tilmelding nyheder Lægeforeningen: www.Laeger.dk   (log in)

http://www.laeger.dk/portal/page/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder/abonner%20p%C3%A5%20nyheder 

DSAM: www.dsam.dk  (på forsiden kan man tilmelde sig nyheder)

Sundhedsstyrelsen: http://sundhedssyrelsen.dk/da/nyeder/abonner 

Præsentation

Rådhuslægerne-Hårby - Ydernr. 040681

Mia Skytte Petersen & Erland Møss Christoffersen
"Det Gamle Rådhus"
Møllevej 2, 5683 Hårby
telf. 64732312   fax 64732212
email: Laegerne@raadhuslaegerne-haarby.dk
www.rådhuslægerne-hårby.dk 

Rådhuslægerne-Hårby startede ud som Jordløselægerne, beliggende i Jordløse som en solopraksis. I 2008 flyttede klinikken til Det gamle Rådhus i Hårby sammen med Haarbylægerne, samme hus men fortsat 2 adskilte klinikker med eget personale og egne patienter.

Jordløse er en lille landsby (ca. 500 indbyggere) i Assens kommune, hvor der siden 1960 har eksisteret en solopraksis. Oprindelig nedsatte læge Vestergård sig i Jordløse. Praksis blev i 1974 overtaget af læge Erik Holm Hansen der byggede huset hvor praksis var placeret frem til 1. februar 2008. Herefter flyttede praksis til Hårby og fik lokalefællesskab med Hårbylægerne i det tidligere Rådhus for Hårby Kommune.

I 1989 overtog Holger Rasmussen praksis og delte i 1999 denne med Hans Jørgen Henriksen.

I 2009 omkom Holger Rasmussen tragisk ved en drukneulykke på Azorerne og Erland Møss Christoffersen blev ansat som vikar. Kort derefter blev Hans Jørgen Henriksen sygemeldt pga en hjernesvulst og Erland Christoffersen drev praksis videre alene og overtog i 2011 Holger Rasmussens ydernummer. I 2013 kom Mia Skytte Petersen til og overtog Hans Jørgen Henriksens plads.

Erland Christoffersen har tidl arbejdet i en stor praksis i Odense centrum men fik lyst til at flytte på landet. Han har også uddannelse indenfor akupunktur. Mia Skytte Petersen er medlem af DSMM (Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin) og tager løbende kurser indenfor dette.

PATIENTGRUNDLAG:

Der er aktuelt tilmeldt ca. 3800 patienter til praksis. Patienterne kommer fra et stort opland samt flere omkringliggende byer hvor der ikke er lægepraksis.

Vi har patienter fra 2 forskellige kommuner (Fåborg-Midtfyn og Assens kommune).

I juni 2017 lukkede Ebberup lægehus og vi overtog ca 2500 patienter. Vibeke Sørvin fra Ebberuplægerne flyttede med og arbejder aktuelt i lægehuset som vikar 2 dage om ugen. Samtidig er vi øget i antal sygeplejerske og laboranttimer. Samt udbygning af lokaler med 3 yderligere konsultationsrum med plads til uddannelseslæge og evt lægevikar samt ekstra sygeplejerskerum.

PERSONALE:

Der er i praksis ansat 2 sygeplejesker - Sanne Højlund - 24 timer ugentligt og Mia Hansen 24 timer pr uge (aktuelt på plejeorlov), 1 SSH Mette Brodal 30 timer ugl og SSA Jane Lind Skovsende på 30 timer samt en sekretær – Tina Jørgensen - 32 timer ugentligt.

Klinikpersonalet varetager mange funktioner i dagligdagen - laborantfunktioner, vaccinationer, kontroller af kronisk syge, AK-kontrol, sårbehandling, øreskylning, vortebehandling samt flere samt selvstændige patientkontakter. Tina og Mette varetager desuden telefonpasning, patientmodtagelse, undersøgelse af uriner obs UVI, INR, CRP og EKG ved behov samt yderligere sekretærfunktioner.

ARBEJDSGANGEN:

Klinikken er åben daglig fra 8 til 15, samt torsdag til kl 17.

Vi har 1 times telefontid dgl ml kl 11-12 hvor man kan ringe direkte til lægerne. Telefonen er åben dgl ml 8-12.30 hvor sekretæren besvarer opkald, booker patienter inkl akutte patienter og sygebesøg og varetager receptfornyelser, oplyser om prøvesvar m.v Der er desuden mulighed for email kontakt via klinikkens hjemmeside

Der er dgl konsultationer ml kl 8-15 (15 min varighed) og hjemmebesøg,

herefter varierende mængde af henvisnings-, attest- og administrationsarbejde.

Torsdag desuden konsultationer ml kl 15-17.

Kl. 12.30 stilles telefonen om til vagtringens fælles telefonsvarer (lægepraksis i Hårby, Broby og Brobyværk) der passer akutarbejde frem til kl 16.00 hvor Lægevagt Fyn tager over.

Vi passer selv eftermiddagsvagten ca. hver 7. dag.

Erland og Mia har fri hver 2. fredag på skift såfremt arbejdsopgaverne tillader dette og Sanne har ugl fridag fredag.

Vi dækker for hinanden i forbindelse med kurser og ferier således at praksis aldrig er lukket.

KLINIKLOKALER:

Praksis er placeret i Hårby Gamle Rådhus som er et 1200 kvadratmeter stort hus med gode parkerings og adgangsforhold.

Lægepraksis råder over 7 konsultationslokaler, 1 sekretariatskontor og reception. Desuden råder praksis over laboratorie, 2 venteværelser, skadestue og kaffestue i fællesskab med Hårbylægerne.

Ud over de 2 lægepraksis har flere andre behandlere også etableret sig i huset. Det drejer sig om kiropraktorklinik, fodterapeut, fysioterapeut incl. træningssal, psykoterapeut, kraniosakral terapeut/massør og diætist.

Vi har tilstræbt at være omhyggelige med arbejdstilrettelæggelsen så der i huset opnås effektive arbejdsgange hvor alle får udnyttet deres ressourcer bedst muligt. Desuden tilstræbes at opretholde en god og venlig atmosfære i huset.

Praksis har fælles EDB udstyr med Hårbylægerne og råder over 8 arbejdstationer i netværk og fibernet adgang. Vi anvender XMO programmet der anvendes til journalføring samt alle forsendelser ind og ud af huset (recepter, henvisninger, lægebreve, epikriser m.v.) samt indrapportering til diabetesdatabasen.

BEHANDLINGS- OG UNDERSØGELSESUDSTYR:

Klinikken er udstyret med:

 • 4 elektriske lejer + 2 manuelle
 • EKG
 • Vitalograf
 • Tympanometer
 • audiometer
 • fase mikroskop
 • døgn-BT
 • doppler
 • pulsoxymeter
 • et righoldigt sæt instrumenter til kirurgia minor
 • Vi tager i klinikken blodprøver og har udstyr til bestemmelse af hæmoglobin, blodsukker, INR, SR og CRP

INTRODUKTION :

Før uddannelseslægen starter i praksis inviteres til en gensidig præsentationssamtale - gerne før start eller senest på startdagen. Her fremvises klinikken og arbejdstilrettelæggelsen gennemgås.

Herefter diskuteres de gensidige forventninger til den kommende uddannelsesperiode.

Den første uge i praksis vurderes uddannelseslægens kompetenceniveau og uddannelsen planlægges på baggrund af dette.

Uddannelseslægen får lejlighed til af "sidde med" hos begge læger i praksis samt følge sygeplejerskens arbejde.

De almindelige procedurer i praksis, både administrative og kliniske søges demonstreret og gennemgået, herunder indføring i praksis EDB-system.

Praksistutor gennemgår efter denne uge uddannelsesprogrammets kompetencer i detaljer med uddannelseslægen, og drøfter herefter uddannelseslægens ønsker og behov i den anledning og den endelige uddannelsesplan udfærdiges.

KLINISK UDDANNELSE:         

Efter introduktionsugen får uddannelseslægen sat patienter til i langsomt stigende tempo, som uddannelseslægen selv styrer.

Efter aftale med sekretær/sygeplejerske tilbydes de patienter der henvender sig i stigende omfang konsultation hos uddannelseslægen, der herefter frit kan lave aftale om eventuel opfølgning på konsultationen.

Når uddannelseslægen bliver i tvivl og har brug for råd/vejledning kan tutorlægen eller øvrige læger umiddelbart tilkaldes.

Midt på dagen gennemgås uddannelseslægens patientkontakter med tutorlægen. Der er afsat 30 min til dette. Uddannelseslægen fører journal over patientkontakterne i overensstemmelse med traditionen i praksis incl. ICPC kodning.

Udsendelse af post fra praksis (henvisninger m.v,) konfereres i starten med tutorlæge, der herefter vejleder i videre procedure.

KBU-læger kan deltage i kørevagter efter ønske.

Intro-læger skal deltage i 3 vagter med en af de faste læger. Tidsforbruget afspadseres.

Fase 1 læger skal have 3 kørevagter med bagvagt. Indtjeningen kan enten gå til uddannelseslægen eller der kan afspadseres. Det aftales inden den første vagt.

Fase 2 læger: 4 køre og konsultationsvagter

Fase 3 læger: 4 køre og konsultationsvagter + 2 visitationsvagter 2-4 timer med tutor + 2 selvstændige visitationsvagter.

Se også Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside 

Vagterne gennemgås førstkommende arbejdsdag efter vagten.

Vi deltager jævnligt i kvalitetsudviklingsaktiviteter, som uddannelseslægen forventes at tage aktivt del i. Uddannelseslægen er desuden velkommen til at deltage i efteruddannelsesarrangementer efter aftale med tutorlæge.

Ved ønske/behov for ophold hos speciallæge kan dette arrangeres. Det forventes at uddannelseslægen deltager i samarbejdsmøderne med socialforvaltning, sundhedsplejen og hjemmeplejen.

Uddannelseslægen tilbydes løbende supervision fra tutorlæge i det omfang uddannelseslægen efterspørger dette, eventuelt i tilknytning til at tutorlæge "sidder med" hos uddannelseslægen.

HOLDNINGER OG ETIK:

Under dit ophold skal du udvise respekt for de patienter, der opsøger dig professionelt, som vi er forpligtede til af lægeløftet og de internationale regler og deklarationer. Det er særdeles vigtigt at være opmærksom på tavshedspligten, da du vil komme til at arbejde i et lille lokalsamfund, og her hurtigt blive et kendt ansigt.

KOMPETENCEVURDERINGSMETODER:

Kompetencevurderingsmetoderne er beskrevet i Uddanneleslæge.dk.

Ved introduktionssamtalen, som afholdes i løbet af de første 2 uger, planlægges gennemførelsen af kompetencevurderingen, herunder aftaler om tidspunkter, brug af video eller direkte observation, hvilke typer af kliniske problemstillinger, der skal observeres, hvem der sørger for at finde egnede patienter mv.

EVALUERING:

En mere generel beskrivelse findes sidst i uddannelsesprogrammet.

Ved afslutningen af introduktionsugen udarbejdes uddannelsesprogrammet. Efter en måned gennemføres en justeringssamtale, hvor eventuelle skævheder kan rettes og aftalerne oprustes. Efter 3 måneder afholdes der midtvejs-evaluering, hvor vi gør op, hvor langt uddannelseslægen er nået med kompetencerne og hvordan de ting der mangler kan opnås. Herunder godkendelse af opnåede kompetencer.

Umiddelbart før afslutningen af opholdet afholdes slutevaluerinssamtale, hvor resterende kompetencer som er opnåede godkendes, der udarbejdes skriftlig evaluering af det samlede forløb, specielt om de opstillede mål blev nået og en evaluering af praksis som uddannelsessted. Samtidig udarbejder tutorlægen en evaluering af uddannelseslægen.

Praksisbeskrivelse følger

Beskrivelse af Praksis: Hanne Hollænder Nielsen.

Velkommen til. Vi er vant til at have uddannelseslæger og glæder os til at have dig i praksis.

Praksis:

Er beliggende Birkevej 2, 5300 Kerteminde. Praksis er en del af et større lægehus med tre andre praksis. Vi består af en læge, en sygeplejerske og en sekretær. Praksis har ca. 1.750 gruppe 1 patienter.

Historie:

I 2006 købte jeg mig ind i en kompagniskabspraksis med Birthe Larsen og Simon Glenthøj. I oktober 2018 døde Birthe Larsen efter længerevarende sygdom, herefter besluttede Simon Glenthøj og jeg at splitte praksis. Siden 1. april 2019 har jeg således haft solopraksis.

Lægehuset:

Er bygget som lægehus i 1976. Det består af i alt 4 praksis. Lili tronegård-Madsen og Michael Schmidt, Morten Toftager, Simon Glenthøj og jeg. Lægehuset er indrettet med et stort fælles venteværelse for patienter til alle 5 læger. Vi har fælles laborant, rengøring og havemand. Vi har fælles køkken/personalerum og holder kaffe- og spisepauser sammen. De andre praksis i huset har også uddannelseslæger.

Personale:

Ditte Jørgensen er ansat som sekretær 30 timer ugentligt.
Anita Hagelskjær er ansat som sygeplejerske 32 timer ugentligt.
Laborant: Pernille Gjengedal er fælles laborant for hele lægehuset. Laboratoriet har åbent alle dage 8-13.30 for blodprøver og EKG tagning.

Åbningstid:

Man-onsdag 8-15.00, torsdag 8-12 og 15-17.45 og fredag 8-14.00.

Introduktion:

Første dag: Vil du følges med Hanne, samt blive introduceret til vores EDB program mm ved sekretæren.

Anden dag: Vil du følges med sygeplejersken om formiddagen, blive introduceret til hendes arbejdsopgaver og få vist hvor alle ting er. Over middag vil du følges med Hanne.

Tredje dag: Skal du i laboratoriet om formiddagen og hvis du er klar, have 1-2 selvstændige konsultationer pm eftermiddagen.

Herefter vil din kalender gradvist blive fyldt med patienter i det tempo, som du er klar til.

Supervision:

Der er altid mulighed for supervision. Derudover er der hver dag planlagt en ½ time til supervision. Om torsdagen er der planlagt en time til supervision, som også bliver brugt til at tale om mere overordnede emner.

Vagt:

Vi skiftes med de andre læger i lægehuset og familielægerne i Kerteminde by om at passe vagten til kl. 16. Således har vi ca. hver 7. uge vagtforpligtigelsen (Mandag-onsdag 15-16, torsdag 12-16 og fredag 14-16), hvor vi passer alle byens patienter ved akut opstået sygdom. Når det er praksis, der har vagt forpligtigelsen, er det uddannelseslægen, der varetager denne. Altid med Hanne som bagvagt.

Sygdom:

Meldes pr. telefon inden kl. 7.45 til Hanne på mobil nr. 51884544.

Ferie:

Praksis har lukket 3 uger i sommerferien, samt en uge om vinteren og en uge om efteråret (efterårsferien hvert 2. år). Praksis holder lukket, når Hanne er på kursus.

Fravær:

l fravær (kursus, ferie, sygdom, omsorgsdage) indberettes til lønkontoret via app’en MinLøn.

Økonomi:

Almen praksis adskiller sig fra det øvrige sundhedsvæsen ved at være private virksomheder, der arbejder indenfor en økonomi aftale med det offentlige. Vi kan derfor ikke være ligeglade med, hvad og hvordan vi arbejder som læger, men er nødt til at se på vores, men også samfundets økonomi, når vi tager beslutninger. Helt konkret er afregning efter hver eneste patientkontakt helt nødvendig. Hvordan vi ordinerer undersøgelser og medicin især, kan have store konsekvenser for patient og samfund, det er vigtigt at tænke ind i alle vurderinger.

Vejledning og evaluering:

I løbet af første uge vil vi afholde en introduktionssamtale, hvor vi vil gennemgå dine forudsætninger, samt dine og vores forventninger. Vi vil sammen gennemgå uddannelsesprogrammets kompetencer.

Efter 1 måned holder vi justerings samtale, hvor vi retter evt. skævheder og får lagt planer for dine næste måneder hos os.

Efter 3 måneder er der midtvejs-evaluering, hvor vi gør op, hvor langt du er nået med kompetencerne og med det, der i øvrigt er aftalt. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du skal komme igennem de ting du mangler.

Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af det samlede forløb, specielt om de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt.

Kommunikation og samarbejde:

Vi glæder os til at byde en ny kollega velkommen i praksis. Vi vil gerne have, at du udvikler dig bedst muligt i løbet af opholdet, men det er ofte en balancegang imellem for meget og for lidt. For mange eller for få konsultationer, for simple eller for komplekse  konsultationer. Ingen kan helt vide på forhånd, hvad en konsultation kommer til at indeholde, men vi tror, at du med den rette støtte og supervision vil kunne klare langt de fleste udfordringer selv.

Vi arbejder løbende med at gøre vores kontakt med patienter og pårørende så god som mulig. Det er vigtigt for os, at alle henvendelser bliver mødt med en ensartet, professionel tilgang. Det er altid en udfordring, at være på gennemtræk i en praksis. Patienterne er forskellige, nogle er ligefremme, nogle er skeptiske og nogle vil kun have kontakt til den faste læge. Vi vil gerne hjælpe og støtte dig i denne proces og gør også vores patienter opmærksomme på dette.

Under hele opholdet i praksis, forventer vi at du demonstrerer respekt for de patienter, der opsøger dig professionelt. Det forventes at du arbejder med egne fordomme og barrierer og lærer dig håndgreb til at erkende, hvorfor du reagerer uventet eller uhensigtsmæssigt i visse situationer. Du må arbejde så meget med egne følelser og holdninger, at du bevidst kan bruge dig selv i konsultationen.

Vi samarbejder med mange forskellige personer i løbet af en arbejdsdag, udover patienter, også hjemmeplejen, apoteker, terapeuter og pårørende.

Kontaktoplysninger:

Hanne Hollænder Nielsen
Birkevej 2, 5300 Kerteminde
Tlf. nr. 69880044
Hemmeligt bagom nr.
Privat mobil nr. 51884544.


Maj 2019

Beskrivelse af praksis

Lægepraksis Morten Toftager er en solopraksis i en samarbejdspraksis i Lægehuset i Kerteminde.

Lægehuset på Birkevej 2 i Kerteminde er opført i 1976. Det var 3 lægepraksis med i alt 4 læger, som besluttede at opføre et fælles lægehus. Opdelingen i 3 selvstændige samarbejdspraksis er stadig gældende trods flere generationsskift og udvidelser.

Den 1. november 2006 blev Lægehuset alvorligt beskadiget af en voldsom stormflod. Efter en omfattende renovering og tilbygning fremstår Lægehuset nu som nyrenoveret.

Lægehusets areal er nu ca. 700 kvm.

Lægehuset i Kerteminde drives som et selskab med 3 samarbejdspraksis. Udover min solopraksis er der to 2-mands kompagniskabspraksis bestående af henholdsvis Lili Tronegård-Madsen og Michael Schmidt samt Simon Glenthøj og Hanne Nielsen.

Alle praksis har uddannelseslæger.

Lægehuset har fælles venteværelse, laboratorium og frokoststue.

Der er ansat en bioanalytiker, som betjener alle praksis. Det øvrige personale er ansat i de enkelte praksis.

Praksis er en blandet by/landpraksis med ca. 1680 gruppe I patienter heraf ca. 150 børn. Der er en del ældre patienter. Der er få flygtninge / indvandrere.

Lidt om mig selv:

Jeg har drevet min praksis siden 1984. Jeg efterfulgte nu afdøde læge Carl Schondel, som var 3. generation af Schondel-læge-dynastiet i Kerteminde. Jeg er født i 1950. Kandidat fra Københavns Universitet i 1976.

Efter kortere ansættelser på sygehus i Næstved og Vordingborg fik jeg min hoveduddannelse på sygehuset i Herning, hvortil jeg kom i 1977. Herefter amanuensis i praksis i Kerteminde i 1983-1984.

Udover praksisarbejdet har jeg i tidsrummet 1990-2007 været lægekonsulent ved socialforvaltningen i Kerteminde Kommune. 2007 - 2011 lægekonsulent ved ældre- handicapforvaltningen i Kerteminde Kommune. Fra 2005-2008 praksiskonsulent på Røntgenafdelingen, OUH. 2008 - 2011 praksiskonsulent i Kerteminde Kommune.

Siden 2012 formand for PLO - Kerteminde.

Jeg ophørte med lægevagtsarbejde i 2008.

Personalet i praksis:

Sygeplejerske Lise Toftager (min kone), arbejder ca. 30 timer ugentlig Sekretær Chelvi Sebastiampillai, arbejder 30 timer ugentlig Bioanalytiker Pernille Frost Gjengedal er fælles laborant for alle lægerne i Lægehuset.

Hun arbejder dagligt fra kl. 8.00-13.30.

Vores edb-system er XMO.

Værdiggrundlag:

Vi tilstræber, at alle personalegrupper trives godt i praksis.

Vi udviser imødekommenhed og fleksibilitet overfor patienterne. Vi har nem tilgængelighed med dagsåben telefon og generelt meget kort ventetid. Der tilstræbes selvfølgelig høj faglig standard.

Praksisarbejdet:

Praksisarbejdet er meget alsidigt. Der behandles akutte tilfælde, og det er altid muligt i akutte situationer at få en tid samme dag. Kontrol af kroniske lidelser fylder meget, bl.a. behandling af hypertension, KOL og diabetes. Vi tager os af mindre skadestuearbejde med suturering, bandageanlæggelse m.m. Der foretages jævnligt mindre operationer med fjernelse af "dimser" og ateromer m.m. Jeg oplægger spiraler. Der foretages mikroskopi af urin og wet smear. Der foretages EKG, spirometri og tympanometri.

Lægehuset har i fællesskab et velfungerende laboratorium. Bioanalytikeren tager blodprøver, som sendes til analyse på OUH. Prøverne afhentes med portørbil kl. 10 og kl. 14.

Mange patienter, som er i et forløb på sygehus, får taget blodprøverne lokalt og sparer dermed tid og transport. Bioanalytikeren tager EKG, og i eget laboratorium kan foretages bestemmelse af INR, HB, BS, CRP og SR.

Der er tæt samarbejde med hjemmeplejen og plejecentrene. Jeg har patienter på følgende plejehjem: Fjordly og Svanehøj i Kerteminde, Dalsbo i Rynkebo og Lindhøj Plejecenter i Munkebo.

På Lindhøj Plejecenter er der desuden rehabiliteringsafd. På Rehabiliteringsafdelingen modtages patienter fra sygehus, hvis de er for dårlige til at klare sig i eget hjem og har behov for genoptræning.

Der er en stadig stigende tendens til, at patienter udskrives fra sygehus uden at være selvhjulpne.

Dagsplan:

Praksis har daglig telefontid fra kl. 8.00-9.00.

Konsultationstid:
mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.00-15.00
torsdag kl. 9.00-12.00 og 16.00-18.00
fredag kl. 9.00-14.00.

Sygebesøg aflægges typisk om eftermiddagen. Akutte sygebesøg må indpasses i dagskemaet.

Der er dagvagtssamarbejde med Lægehusets øvrige læger samt lægerne i Muusgården, Kerteminde og Morten Steen Jensen, Mesinge i tidsrummet:

mandag - onsdag kl. 15.00-16.00
torsdag kl. 12.00-16.00
fredag kl. 14.00-16.00.

Det betyder, at min praksis har dagvagten ca. hver 8. uge.

I tidsrummet kl. 16.00-08.00 samt i weekender og helligdage henvises til Lægevagten Region Syddanmark på tlf. 70 11 07 07

Der er som udgangspunkt afsat 15 min. pr. konsultation, men ved travlhed og akutte patienter må der sættes ekstra patienter til.

Under ferie og kursus er praksis lukket og passes af de øvrige læger i området.

Øvrige samarbejdspartnere:

Sygehuse: OUH og Svendborg. Desuden andre sygehuse i regionen.

På Nyborg Sygehus har vi stor glæde af drop-in røntgenundersøgelse kl. 8 om morgenen.

Speciallæger: se VisInfoSyd under sundhed.dk.

Kerteminde Apotek med håndkøbsudsalg i Munkebo, Rynkeby, Mesinge og Martofte.

Fysioterapeuter

Kiropraktorer

På sundhed.dk findes mange nyttige oplysninger herunder VisInfoSyd med mange vejledninger og forløbsprogrammer herunder kræftpakkeforløb m.m.

Økonomi:

En almen lægepraksis er en privat erhvervsvirksomhed. Sygesikringen giver honorarer for hver ydelse efter regning i henhold til overenskomst. Derudover modtages et basishonorar, som er en fast ydelse per tilmeldt gruppe I patient.

En mindre del af omsætningen kommer fra privathonorarer i form af kørekortattester, attester fra forsikringsselskaber og kommuner, vaccinationer, gruppe 2 patienter og andre privatpatienter.

Alle medarbejdere i praksis, herunder uddannelseslægen, skal være opmærksom på de økonomiske konsekvenser af deres handlinger. Det gælder lige fra de små detaljer til det store samfundsøkonomiske perspektiv.

Lægens faglige tiltag kan have store økonomiske konsekvenser. Almen praksis er ansvarlig for en stor del af det samlede ressourceforbrug i sundhedssektoren.

Man skal være opmærksom på

* Hvad den medicin, der ordineres, koster patienter og samfundet. Findes der acceptable, billigere alternativer?

* Hvad de diagnostiske undersøgelser, der ordineres, koster. Mange laboratorieprøver er kostbare.  Er de nødvendige? Hvad med røntgenundersøgelser, podninger, dyrkninger?

BESKRIVELSE AF UDDANNELSESFORLØB:

Introduktion:

Det vil være en fordel, hvis uddannelseslægen har aflagt besøg i vores praksis og hilst på os inden uddannelsesforløbet påbegyndes.

Den 1. dag møder uddannelseslægen kl. 08.30 og bliver vist rundt i huset og præsenteret for de øvrige medarbejdere.

Uddannelseslægen har selvfølgelig sit eget veludstyret konsultationsrum.

Du vil få udleveret nøgle, og der skal oprettes digital signatur, og vi skal have aut.-ID Du vil gradvist blive sat ind i EDB-systemet, herunder journalskrivning, receptudskrivning, henvisning til laboratorium, sygehuse og speciallæger m.m. samt udarbejdelse af regninger.

De første dage vil du følges med mig under konsultationer og dermed blive mere fortrolig med arbejdsgangen. Du har også mulighed for at følges med sygeplejersken og bioanalytikeren.

Efter 3-4 dage vil du, alt efter omstændighederne, begynde at have dine egne patienter. Der vil blive afsat god tid - 30 min. til hver patient. Efterhånden vil du få flere patienter på dit dagsskema.

Du kan til enhver tid komme og spørge mig og det øvrige personale ved tvivlstilfælde af faglig og praktisk karakter.

Der er afsat ca. ½ time daglig til supervision. Det kan være i form af løbende spørgsmål dagen igennem i forbindelse med dine patientkontakter, men vi vil også hver dag som regel lige efter frokost kl. 13 - 13.30 gennemgå dagens patienter. En dag om ugen - onsdag eftermiddag eller torsdag over middag har vi lidt længere supervision.

Interessante patienter, som jeg har set, vil også kunne drøftes.

Der er også mulighed for grundigere fordybelse i specifikke emner.

I løbet af den første uge vil vi gennemføre introduktionssamtalen, hvor vi vil finde ud af, hvilke forudsætninger du møder op med, og hvad denne praksis kan tilbyde dig.

Vi vil sammen gennemgå uddannelsesprogrammets tjeklister, så de kommer til at fungere som din kontrakt med din praksis. Den første tid i praksis er introduktionsperioden.

Du vil efterhånden få flere og flere patienter og komme til at arbejde mere og mere selvstændigt.

Jeg vil gerne have, i hvert fald de første mdr., at alle viderehenvisninger ud af huset er aftalt med mig.

Der henvises i øvrigt til videreuddannelsesplanen på www.videreuddannelsen-syd.dk 

Efter ca. 1 måned er der en skemalagt justeringssamtale, hvor vi kan få talt om evt. problemer og få lagt en god plan for de næste 5 mdr. i praksis.

Efter 3 mdr. er der en midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt du er nået med kompetencerne. Vi vil lægge planer for, hvordan du skal komme igennem de ting, du mangler.

Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af det samlede forløb, specielt om de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt.

Slutevalueringen af praksis er både en gennemgang med dig, og din vurdering af praksis via Uddannelseslæge.dk 

Du skal medbringe din evaluering til slutsamtalen. Under supervisionerne vil kompetencerne som beskrives i målbeskrivelsen / logbogen blive godkendt løbende.

Det forventes, at uddannelseslægen er engageret i arbejdet og bidrager til den positive stemning i praksis.

Ferie og fridage skal så vidt muligt aftales i god tid. Når jeg holder ferie / kursusdage er praksis lukket, da det jo er en solopraksis. Du kan således ikke være her på disse dage. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er arbejdsdage for yngre læger. Dvs. at der skal afholdes ferie eller afspadsering på disse dage.

Vagtuddannelse

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter. I introduktionsstilling indgår 3 ledsagevagter med en speciallæge i almen medicin. Jeg har ikke længere lægevagt, men vil være behjælpelig med at finde en læge, du kan ledsage. Tidsforbruget afspadseres. I fase 1-uddannelsen indgår 3 køre-/ konsultationsvagter, hvor jeg er bagvagt. Du kan låne min lægetaske.

Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering.

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes iht. logbogen.

Ved sygdom / barns 1. sygedag skal uddannelseslægen kontakte praksis hurtigst muligt.

Mvh Morten Toftager

 

Praksisbeskrivelse:

Praksis ejes af læge Simon Glenthøj, født 1962 og færdiguddannet i  1994. Praksis er en  solopraksis
beliggende Birkevej 2, 5300 Kerteminde                                                                                                            Tlf. nr. 6988 0099.  Mail: simon@laegesimon.dk  Ydernr. 043745.

Lokalisation og præsentation:

Lægehuset ligger centralt i Kerteminde by, en by med små 6.000 indbyggere i et dejligt naturskønt område. Lægehuset rummer udover egen praksis, også en kompagniskabspraksis, som består af læge Michael Schmidt og læge Lili Tronegaard Madsen samt 2 solopraksis, som udgøres af læge Morten Toftager og en solopraksis med læge Hanne Nielsen. Huset rummer et fælles  venteværelse, en fælles frokoststue og et fælles laboratorium, hvor der er ansat en bioanalytiker, som betjener alle praksis i tidsrummet 8-13.30.

Vi har ca. 1.500 patienter fordelt  i alle aldersgrupper. Patienterne kommer fra et større opland samt fra Kerteminde by. I praksis har vi en sygeplejerske, Susanne Ørvad Jensen, der arbejder 32 timer ugentligt og en sekretær, Anne Krüger Rasmussen, der arbejder 23 timer ugentligt. Jeg holder af at undervise og dele viden, idet jeg betragter det, som en gensidig dialog, hvor begge parter har noget at byde ind  med uanset uddannelsestrin.

Sygeplejerskens arbejde består i et bredt udsnit af forskellige funktioner. Hun laver lungefunktionsunder-søgelser, priktest, urinundersøgelser, øreskylninger og sår- og vortebehandling. Ligeledes udfører sygeple-jersken alle udlandsvaccinationer. Hun tager sig af kronikerne (diabetes og KOL pt.), som typisk kommer med 3 mdr. interval, hvor medicinen gennemgås, og de relevante justeringer iværksættes. Sygeplejersken laver også rutine smear (celleskrab fra livmoderhalsen) samt udfærdiger graviditetspapirer ved 1. gravidi-tetsundersøgelse. Sygeplejersken varetager også blodtrykskontroller og vejleder i livsstilændringer (kost-omlægning og rygestop m.m.). Desuden står sygeplejersken for rengøring af instrumenter.

Sekretærens opgaver består i modtagelse af patienter, telefonpasning, herunder tidsbestilling og receptfor-nyelse, diverse administrative opgaver og udfærdigelse af  attester og genhenvisninger.

Arbejdsdag:

Daglig telefontid fra kl. 8-12. Sekretæren tager alle opkald, og patienten vil blive ringet op af lægen, hvis problemet ikke kan løses ved kontakt med sekretæren.

Mandag, tirsdag, onsdag er klinikken åben fra kl. 8 – 15. Torsdag fra kl. 8 – 12 og fra kl. 14.15 – 16-15. Fredag er der åbent fra kl. 8 – kl. 14.00                                                                                                              Alle dage har vi åben konsultation fra 8-9 og fra kl. 11-12.  Fra kl. 12 til 13.15  er der frokost samt tid til sygebesøg og evt. evaluering med uddannelseslæge.

Samarbejdspartnere:

Vi har i Lægehuset et vagtfælleskab i dagtiden sammen med Familielægerne, Borgmester Hansensvej, i Kerteminde. Vagtfællesskabet består i, at vi skiftes til 1 uge ad gangen, at passe  telefonerne for hinanden sidst i praksis åbningstid, dvs. man-tirs-onsdag mellem kl. 15 og 16, torsdag mellem kl. 12-16 samt fredag mellem kl. 14-16. Uddannelseslægerne deltager også i denne ordning. Efter kl. 16 overtager Lægevagten pasningen.

Som hovedregel bruges Svendborg Sygehus, Odense Universitetshospital eller Nyborg Sygehus.

Vi samarbejder med alle speciallæger på Fyn, samt med hjemmeplejen, fysioterapeuter, sundhedsplejer-sker, apoteker etc.

Præsentationssamtale:

Før uddannelseslægens ansættelse starter, inviterer praksis til et møde, hvor der udveksles forventninger fra hhv. tutor og den uddannelsessøgende. Uddannelsesprogrammet gennemgås, og huset bliver forevist. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning. Ferie og fridagsønsker forsøges samordnet ved forsamtalen.

Introduktion:

Den første uge vil uddannelseslægen blive introduceret af lægen samt af sekretær og sygeplejerske. Introduktionen vil foregå således, at uddannelseslægen selvfølgelig vil blive vist rundt i huset og få den praktiske arbejdsgang introduceret. Denne vil ligeledes blive introduceret til edb-program, telefonsystem mv.

Allerede den første dag vil uddannelseslægen få en til to patienter, så han/hun har ro til at øve dig i edb-programmet mv.

Afhængig af hvordan det går, vil antallet af pt. langsomt blive øget. Det forventes, at uddannelseslægen skal hente lægen ved mindste tvivlsspørgsmål. Der er skemalagt fast daglig supervisionstid på ca. ½ time lige efter frokostpausen. En gang ugentlig vil supervisionen være udvidet til 1 time, hvor specielle emner tages op. Tillige vil der indimellem også være direkte supervision.

Det forventes, at uddannelseslægen deltager ved undervisning i klinikken og under forløbet også selv finder et emne at undervise i.

Det er ønskeligt at uddannelseslægen laver en skriftlig præsentation af sig selv, som hænges i venteværelset.

Organisation af arbejdet (dagsplan):

Patienterne bestiller tid enten via hjemmesiden eller telefonisk.

Ved ankomsten til praksis indlæser patienterne deres sygesikringskort. Herved sker der en farve-markering på dagsplanen, og man kan se, at patienten er kommet.

Der er hos os afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde. Ved samtaler, svangre- og børne-undersøgelser, operationer m.m. gives dobbelttider. Ved attester afsættes, alt afhængig af, hvilken attest, fra ½ time og op til en hel times tid.

I starten vil uddannelseslægen have ca. 2- 3 patienter i timen, men vi forventer, at uddannelseslægen arbej-der hen imod 4 patienter i timen, for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis.

Vedrørende lægevagt:

Praksis sikrer, at basislæger får tilbud om at komme med på vagt, at introlægerne sikres følgebesøgsvagter, at vi varetager bagvagtsfunktionen ved fase 1- og fase 2- lægernes obligatoriske kørevagter, ligesom vi aftaler  ”sidde hos”-vagter i visitationen ved fase 3-lægerne.

Returdage:

Under sygehusopholdene mellem fase 1- og 2-stillingen er der returdag til praksis én gang om måneden.

På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes. Jf. kvalifikationskort: http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort//?Highlight=kvalifikationskort  

Sygdom:

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så hurtigt som muligt kontakte en af lægerne telefonisk, så vi kan nå at aflyse patienter.

Sygdom eller andet fravær skal indberettes til HR på OUH via app’en MinLøn.

Ferie og fridage:

I sommerferien og øvrige ferier er klinikken lukket, og patienterne henvises til kollega.

Klinikken holder lukket alle helligdage, d. 24/12 og d. 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten.

Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage.

Den uddannelsessøgendes ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet, så vidt det er muligt, under hensyntagen til klinikkens fastsatte ferier.

Klinisk uddannelse:

De kliniske færdigheder erhverves gennem det daglige arbejde. Denne tilegnelse er i sagens natur gradvis.

For at få fornuftigt styr på dette, benytter vi checklister/kompetencer, som de fremgår af uddannelsesplan og din logbog. I forbindelse med supervisionen vil vi gennemgå din checkliste/logbog/kvalifikationskort, for på den måde at sikre, at alle færdigheder opnås.

Det forventes, at du især i begyndelsen søger råd hos tutorlægen ved alle tvivlsspørgsmål. Det er en måde at lære hinanden at kende på, det øger vores viden om, hvad du evner.

Samarbejde med sekundære sundhedsvæsen og speciallæger:

Du skal under opholdet lære en rationel brug af det sekundære (og dyrere) sundhedsvæsen under hensyntagen til den enkelte patients behov, vurdering af egne evner og grænser, samt den hjælp, der kan hentes hos kolleger i praksis.

Økonomi i almen praksis:

En almen praksis er – også – en privat erhvervsvirksomhed. I en sådan er det naturligt, at alle, inklusive ud-dannelseslægen, er opmærksomme på de økonomiske konsekvenser af deres handlinger.

Lægens faglige tiltag kan have store økonomiske konsekvenser. Almen praksis er ansvarlig for en stor del af det samlede ressourceforbrug i sundhedssektoren.

Holdninger og etik:

Under hele opholdet i praksis skal du vise respekt for de patienter, der opsøger dig professionelt. I al faglig håndtering bør der indgå en etisk overvejelse, ligesom vi er forpligtet af lægeløftet.

Tutorlægerne tilstræber i deres daglige optræden selv at være bevidste om, at de i denne sammenhæng vil blive opfattet som modeller. Emnet bliver berørt i supervisionssamtalerne.

Du bør arbejde med egne fordomme og barrierer og lære dig håndgreb til at erkende, hvorfor du reagerer uventet eller uhensigtsmæssigt i visse situationer. Du må arbejde så meget med egne følelser og holdning-er, at du bevidst kan bruge dig selv i konsultationen. Det er vigtigt at huske, at du har tavshedspligt.

Vejledning og evaluering i din ansættelse:

En mere generel beskrivelse findes sidst i uddannelsesprogrammet. Her er beskrevet, hvordan vi vil gøre det i vores praksis:

I løbet af de første dage bliver der afsat tid til en introduktionssamtale, hvor vi finder ud af, hvilke forudsætninger, du møder op med, og  hvad denne praksis kan tilbyde dig. Det bliver aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn  til evaluering og attestering af kompetencerne.

Efter 3 måneder er der afsat tid til en midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt du er nået med kompetencerne og med det, der i øvrigt blev aftalt i introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du skal komme igennem de ting, du mangler.

Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af det samlede forløb, specielt om de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt.

Vi glæder os til at udvikle praksis i samarbejde med dig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Præsentation

Med denne præsentation af uddannelsesforløbet i Korinth Lægehus ønsker vi dig velkommen og håber, at vi får et godt samarbejde.

Vi vil gerne have, at du aftaler et besøg hos os et par uger før din tiltrædelse. På den måde kan vi få hilst på hinanden, og du kan træffe personalet og se klinikken.

NB: Vi vil allerede gerne før du starter have oplyst dit autorisationsnummer, som skal bruges til at oprette dig som bruger af EDB i lægehuset.

Lægehusets historie

I Korinth Lægehus er vi to faste læger, Jette Garde Christensen og Torsten Dilling. Lægehuset er en kompaniskabspraksis, der er startet i 2004 ved sammenlægning af to solopraksis.

Torsten Dilling havde gennem 13 år siddet som solo-praktiserende læge i Korinth med praksis i relation til privatboligen. Efter at have deltaget i gensidigt praksisbesøg med dengang praktiserede læge Niels Kortegård, Hårby Lægehus, fik han ideen om at udvide sin praksis og få en kollega.

I V. Åby havde praktiserende læge Munk Andersen gennem godt et år haft sin solo-praksis til salg. Torsten Dilling købte Munk Andersens ydernummer, og blev bygherre for Korinth Lægehus. Lægehuset stod færdigbygget i september 2004 og Jette Garde startede i oktober 2004, og købte sig ind som kompagnon sommeren 2005.

Korinth Lægehus

Du vil opleve en landpraksis, hvor du kan se traktorer holde på parkeringspladsen. Vi har et opland der strækker sig i en radius på 15 km ud fra Korinth. På uddannelseslægens konsultation hænger et kort over området.

Vi har tilknyttet 2286 voksne gruppe 1 patienter, og 392 børn. Af gruppe 2 patienter har vi 2 stk.

Vores patienter kan vi som regel altid tilbyde tid inden for en uge og oftest indenfor 1-2 dage. Det giver stor tryghed hos vores patienter og en lettere arbejdsgang for alle.

Vi sætter faglighed, motivation og trivsel meget højt. I fællesskab har vi i Korinth Lægehus udarbejdet et værdigrundlag, som ses i forlængelse af denne skrivelse.

Du kan finde en beskrivelse af lægehuset på vores hjemmeside www.korinthlaegehus.dk 

Lægerne

Læge Torsten Dilling

Født 1955. Er kandidat fra Københavns Universitet 1982. Har forud for sin praksistid arbejdet på hospitaler i Københavnsområdet, på Fyn og i Ribe.

1984 til 86 var han som ulandsfrivillig udstationeret på distriktshospital i Lesotho i det sydlige Afrika.

Siden 1992 praktiserende læge i Korinth.

Et af hans særlige interesseområder er muskuloskeletal medicin som bl.a. går ud på manuel behandling af dårlige rygge og lignende.

Er ansat som efteruddannelsesvejleder i Region Syd og konsulent i Syd POL

Formand for de praktiserende læger i kommunen. Det indebærer bl.a. deltagelse i møder i kontaktudvalget med Sundhedsforvaltningen i kommunen og deltagelse i diverse arbejdsgrupper, f.eks. udvikling af kommunens kronikker strategi og kvalitetssikring af aflastningspladser

Læge Jette Garde Christensen:

Født 1964. Er kandidat fra Odense Universitets 1995 og speciallæge i almen medicin 2002. Tog forud for dette en diplomeksamen fra børneafdelingen OUH omhandlende neurologiske handicap hos børn i første leveår.  Har haft turnusuddannelse på Faaborg Sygehus siden introduktionsuddannelse på geriatrisk afd. OUH.  Under blokuddannelsen til almen medicin var hun tilknyttet Nyborg Sygehus medicinsk og kirurgisk afd., Svendborg gynækologisk og psykiatrisk afd. og OUH børneafdelingen samt Vissenbjerg Lægehus.

Efter speciallægeuddannelsen har hun vikarieret almen praksis i Svendborg, Fraugde Lægehus, Søndersø Lægehus og på Sct. Anne Odense. Sideløbende har hun været deltids børne-/ungelæge i Svendborg Kommune.

Startede i oktober 2004 i Korinth Lægehus.

Privat er jeg gift med Jens. Jens er lærer og arbejder på Nr. Lyndelse friskole. Sammen har vi Peter fra 1997 og Laura fra 1993. Vi bor i Nr. Lyndelse.

Personale

Lægesekretær Bente Ladegaard:

Født 1962. Hun er oprindelig uddannet farmakonom fra Fåborg Apotek, og har arbejdet som lægesekretær i praksis i Korinth siden 1992.  BL er ansat 37 timer per uge.

Sygeplejerske Vibeke Egsvang:

Født 1559. Uddannet fra Odense i 1987. Hun har erfaring fra barselsafdelingen, børneafdelingen, geriatrisk afdeling og hudafdelingen i Odense. Har endvidere været ansat i speciallægepraksis i hudsygdomme. Siden februar 2007 ansat i Korinth Lægehus.

Vibeke tilbyder samtaler vedrørende kost, motion og rygestop. Hun varetager årskontroller af hypertensions- og diabetes patienter. VE er ansat 31 timer per uge.

Præsentation af uddannelsesforløbet

INTRODUKTION

Du møder kl. 08.30 den første dag, hvor vi har lagt et program for hele dagen. Det omfatter bl.a. introduktion til personale, læger, lokaliteter, arbejdsgange og EDB-system.

Fra dag 2 kan du så småt begynde at se nogle enkelte patienter, hvis du ønsker det. Du kan også vente en dag eller to mere, hvis du føler, du har brug for lidt mere tid til at finde ind i de praktiske ting og husets "rytme".  Du har mulighed for at følge en eller flere af tutorlægerne ved deres konsultationer, du kan lære medarbejderne og arbejdsgangen at kende. Det afhænger af hvilken erfaring du har fra arbejde i almen praksis.

Den første uge vil der også være introduktionssamtale, hvor vi udveksler og nedskriver forventninger til dit ophold.

SUPERVISION

De kliniske færdigheder læres gennem det daglige arbejde. Det gælder om at få set nogle patienter. Vi står til hver en tid til rådighed i tvivlsspørgsmål. Hellere konferere en gang for meget end en gang for lidt. Der findes ingen dumme eller overflødige spørgsmål.

Der er dagligt ½ times supervision, typisk kl 14:30, hvor du sammen med en af os faste læger gennemgår de patienter, du har set i dagens løb. Det vil i starten nok kunne fylde hele tiden, mens der senere i forløbet nok vil være tid til at kunne diskutere specifikke faglige emner eller øve undersøgelsesteknikker, evt. med udgangspunkt i en sygehistorie.

Du vil også skulle sidde med i konsultationen hos en af de faste læger, og en af de faste læger sidder med hos dig.

Endelig vil der være videosupervision af konsultationsprocessen.

Direkte observation indgår obligatorisk i evaluering ved:

Intro

4: Forebyggende børneundersøgelse.

7: Skabe rammer for god kommunikation.

Fase I-II-III

16: Anvendelse af medicoteknisk udstyr i almen praksis.

17: Patienten med behov for forebyggende indsats.

20: Patienten med ondt i ryggen.

29: Kommunikation med børnefamilier.

40: Patienten med udflåd eller mistanke om seksuelt overført sygdom.

59: Patienten med neurologiske symptomer.

EVALUERING

Der vil ske en løbende evaluering, gerne begge veje, men derudover vil der være en justeringssamtale efter en mdr. og efter 3 mdr. en midtvejsevaluering, hvor vi tager udgangspunkt i forventningerne fra de første samtaler og justerer/opgraderer til de sidste 3 måneder.

Slutevalueringen vil ligge en af de sidste dage, du er her.

Vi forventer, at evalueringen går begge veje, så vi også kan udvikle os og forhåbentlig blive et endnu bedre uddannelsessted.

Opnåelse af kompetencerne vil blive fulgt løbende, og godkendelsen bliver vurderet i slutningen af hver fase.

ARBEJDSGANG FOR UDDANNELSESLÆGEN

Dine arbejdstider bliver inden for nedenstående tider:

Mandag Kl. 08-15.30
Tirsdag Kl. 08-15.30
Onsdag Kl. 08-17.30
Torsdag Kl. 08-15
Fredag Kl. 08-14

Du kommer til at køre med 15 minutters konsultationer.

Mandag, tirsdag, og torsdag samt fredag formiddag følger nedenstående tidsplan

kl. 08.00-08.30                   telefontid       læsning af elektronisk post

kl. 08.30-10.15                   konsultationer

kl. 10.15-10.30                   opsamling for dig selv

kl. 10.30-10.50                   fælles kaffepause

kl. 10.50-11.00                   akuttid der bruges som den sidste – om muligt pause

kl. 11.00-12.15                   konsultationer

kl. 12.15-13.00                   frokost

kl. 13.00-14.30                   konsultationer og supervision i ½ time med TD/JG

kl. 14.30-                            evt. besøg enten som ledsager til kollega eller alene

Onsdag er lang dag i Korinth lægehus

Kl. 12.15-14.00                  frokost samt undervisning, sygeplejekonference eller                      personalemøde.                                                               

Kl. 14.00-17.00                  konsultationer fraset 15 minutters kaffepause.

Fredag er kort dag

Huset giver brød til formiddagskaffen.

Vi undlader som regel at holde frokost før vi er færdige og om muligt sættes sidste patient til kl. 12.00. Telefonen lukkes kl. 13.00. Der kan efter kl. 12 være akut behov for konsultationstider eller besøg.

Vi forventer ikke, at du kører fuldt program fra starten. Der vil blive lagt stille og roligt ud fra start og øgningen i arbejdsmængden vil blive justeret efter dine kvalifikationer.

VAGTRING

Vi er med i en vagtring med de praktiserende læger i Fåborg. Vi er i alt 10 læger der på skift en uge af gangen passer det akutte om eftermiddagen. Mandag-torsdag er akuttelefonen åben kl. 14-16 og fredag kl. 13-16. Med os som bagvagter vil du komme til at varetage enkelte af disse vagter. Vanligt er der i eftermiddagstiden under vagten 0-6 patientkontakter, hvor vi ikke ser mere end 2-4 patienter.

MØDER/KONFERENCER

De vil typisk ligge om onsdagen, hvor der ikke er konsultationer mellem kl. 12 - 14.

En onsdag om måneden har vi personalemøde, en anden onsdag møde med hjemmesygeplejerskerne, den tredje onsdag er reserveret til undervisning efter et fastlagt program og den sidste onsdag kan bruges til møder med andre eller den kan bruges til en spadseretur, hvis vejret er til det.

Al fravær (både kurser, ferie, sygdom, omsorgsdage mv) skal indberettes til lønkontoret via app'en MinLøn.

Sygdom: ved sygdom, barns 1. sygedag kontakter du praksis på det hemmelige nr., helst i tidrummet 7:45 til 8:00 tlf.: 62 65 10 88

Ferie:

Vi afvikler ferie løbende, og lægehuset holder ikke lukket.

Der vil normalt ikke være problemer med dine ferie-/fridagsønsker, men vi vil gerne vide det i god tid af hensyn til planlægningen.

Samarbejde: vi har ikke noget formaliseret samarbejde med andre end hjemmesygeplejerskerne. Vi mødes efter behov med andre kommunale aktører.

Vores primære sygehus er (så længe det varer) Svendborg.

Vi har ingen foretrukne speciallæger eller psykologer. Så vidt det er muligt bruger vi de lokale, og det gælder også fysioterapeut, hvor vi især benytter Faaborg Fysioterapi.

Returdage: mellem fase 1 og 2 stillingen er der en returdag om måneden, så vidt muligt på en fast dag. Vi forsøger at få lagt nogle forløbspatienter på returdagene.

Kompetencer tilknyttet kvalifikations kort godkendt på sygehusafdelinger, diskuteres  på returdage.

Kompetencer opnået på sygehuset godkendes på returdagene.

Plan for returdag:

8:00  – 8:30    Hvad er der sket siden sidst og evt. telefon

8:30  - 12:15   Konsultationer afbrudt af den sædvanlige kaffepause

13:00 -14:30   Konsultationer

14:30 -15:30   Opsamling, gennemgang/supervision og evt. godkendelser.

KBU-læger kan deltage i kørevagter efter ønske.

Intro-læger skal deltage i 3 vagter med en af de faste læger. Tidsforbruget afspadseres.

Fase 1 læger skal have 3 kørevagter med bagvagt. Indtjeningen kan enten gå til uddannelseslægen eller der kan afspadseres. Det aftaler vi inden den første vagt.

FORVENTNINGER

Forventningerne fra din side vil formentlig bl.a. afhænge af, om du er praksisreservelæge, introduktionsamanuensis eller i blokstilling. Vores forventninger til dig vil selvfølgelig også være tilpasset det. Hvad enten du er det ene eller det andet forventer vi, at du først og fremmest er kollega til os faste læger, formentlig en yngre udgave af standen, og at du betragter os som kollegaer. Vi forventer ligeledes, at du er aktiv og imødekommende i samarbejdet med sygeplejerske, sekretær og samarbejdspartnere. Når man arbejder i almen praksis, er man del af et team. Vi tilstræber at hjælpe hinanden i løbet af og sidst på dagen.

Det forventes, at PRL under opholdet i praksis aktiverer sig i selvstudier og vedligeholder en teoretisk viden. Vi anbefaler at du følger med i praksisrelaterede artikler i Ugeskrift for Læger samt Månedsskrift for praktisk lægegerning samt på VisInfoSyd.

Vi ser gerne at du indgår i en udforskende og videbegærlig dialog vedrørende det faglige dels det lægelige dels praksisdriften. Vi ønsker at udvikles sammen med dig.

Figur: Flow-modellen

For at opnå en god trivsel og udvikling er det vigtigt, at man finder en balance mellem udfordringer og kompetencer. Målet er at du føler, at du er placeret midt i flow-banen og på vej skråt opad i henhold til Flow-modellen. Vi håber at du siger til, hvis dette ikke er tilfældet under dit ophold i lægehuset.

Vi beder dig om at være specielt opmærksom på at lægens faglige tiltag kan have store økonomiske konsekvenser. Almen praksis er ansvarlig for en stor del af det samlede ressourceforbrug i sundhedssektoren.

Tænk på:

 • hvad den medicin, der ordineres, koster patienten og samfundet. Findes der acceptable, billigere alternativer.
 • hvad de diagnostiske undersøgelser, der ordineres, koster. Mange laboratorieprøver er kostbare. Er de nødvendige? Hvad med røntgenundersøgelser, podninger, dyrkninger?
 • store sociale udgifter udløses ofte på basis af vores erklæringer og sygemeldinger.

Derfor bør enhver af disse være velovervejede med tanke på de økonomiske konsekvenser - både for patienten og for samfundet.

Sygesikringen fortæller hver enkelt praksis, hvordan dens niveau er for forskellige ydelser i forhold til gennemsnittet i amtet - de såkaldte nøgletal.

HOLDNINGER OG ETIK

I al daglig, faglig håndtering og i temadiskussionerne bør indgå en etisk dimension, sådan som vi er forpligtede af lægeløftet og de internationale regler og deklarationer. Vi møder patienten med respekt.

Som læge bør vi arbejde med egne fordomme og barrierer og lære os håndgreb til at erkende, hvorfor vi reagerer uventet eller uhensigtsmæssigt i visse situationer. Vi må arbejde så meget med egne følelser og holdninger, at vi bevidst kan bruge os selv i konsultationen.

Vi deler gerne kendskab til funktion og struktur i 12‑mandsforeninger eller supervisionsgupper, hvor der også arbejdes med selverkendelse eller selvindsigt og problemløsning.

Videooptagelser af samtalen med patienten anbefales for at opleve, hvordan man selv håndterer konsultationsprocessen. Lægehuset har eget videokamera.

I øvrigt henvises til lægehusets værdigrundlag.

Arbejdstilrettelæggelse i Korinth Lægehus

Vi har med henblik på at få de uskrevne regler i lægehuset synliggjort skrevet dem ned og i fællesskab udarbejdet en skrivelse om arbejdstilrettelæggelse, der løbende tilrettes eller suppleres.

Telefontid kl. 08-09

Der er kun en telefonlinie ind til huset. Fra sekretæren afvikles telefonerne videre til de 3 lægelinier, idet der tilstræbes optimal tilgængelighed.

Ved ventetid kan patienten tilbydes opringning.

Opfølgende samtaler videregives til kontaktlæge.

Uddannelseslægen har telefontid indtil kl. 8:30 , og kan visitere akutte problemstillinger.

Der sættes vanligt ikke konsultationer til hos de faste læger i telefontiden, med undtagelse af lægevisiterede akutte problemstillinger, der ikke kan vente.

Enkelte patienter har en kontrakt med kontaktlægen om, hvor ofte de må ringe. Aftalen ses på patientjournalens forside, hvor det vil fremgå, hvor ofte de må kontakte lægen og hvilke undtagelser, der kan være.

Tidsbestillingen

Ingen planlagte tider efter kl. 14:00 mandag, tirsdag og torsdag. Fredag efter kl. 12:00.

Nye patienter starter altid med tid hos fast læge. Patienter der har været indlagt, planlægges set ved fast læge 1. gang efter udskrivelsen.

Patienter der har været i forløb ved uddannelseslæge skal efterfølgende tilbage til fast læge i en periode.

De bookede planlagte tider forsøges fordelt, så vi stopper nogenlunde samtidigt fraset i vagtugerne. Lægerne har hver især vagt til kl. 16 i Fåborgringen hver 10. uge.

Ved TD er der en ”rygkvote” på højst 3-4 rygpatienter per dag. Hold i ryggen skal helst have ”sat sig”, og det foretrækkes, at de får tid ved TD i mindst 1. døgn efter debut. Informeres om faresignaler. Anbefales, såfremt de ikke lider af mavesyreproblemer, tabl. Ipren 200 mg 2-3 tabletter * 3 dagligt.

Der ønskes kun en motorattest til patienter over 70 år per dag hos de enkelte læger.

Ved de faste læger er der følgende akuttider:

 •  Kl. 10.15-10.30
 •  Kl. 10.50-11.00
 •  Kl. 14.00-14.10                 
 •  Kl. 14.10-14.20
 •  Kl. 14.20-14.30

Endvidere akuttider ved uddannelseslæge og akuttider til halse, bihuler og hud ved sygeplejerske. Børn med feber ses af læge.

I skolernes sommerferie, onsdag før helligdage eller kalendersatte fridage og mellem jul og nytår er der ikke eftermiddagskonsultation.

Gråzone patienter som ikke er akutte og alligevel har svært ved at vente til tid hos kontaktlæge haves kan være vanskelige at visitere for sekretæren. Det kan dreje sig om patienter med psykiske problemstillinger, kroniske smertepatienter, patienter som selv har set an i 14 dage og mener, at nu skal der gives tid og helst samme dag. Ved tvivl om patienten visiteres korrekt, drøftes problemstillingen med læge samme dag eller patienten henvises til telefontiden næste morgen.

Bente lægger mærke til mavefornemmelsen ifm. visitation og noterer de vanskelige vurderinger med dato og crp. nr.

Kalenderen i kaffestuen holdes løbende ajour. Hver især er ansvarlig for at notere hele fraværsdage i kalenderen samt at give vores sekretær Bente besked.

Medicin

Flergangsrecepter kan kun fås via lægen.

Medicin som står som fast medicin kan sekretær eller sygeplejerske forny.

Ved engangsmedicin skal der tales med lægen.

Periodisk medicin som steroidcremer og bricanyl skal drøftes med lægen en gang årligt. 

Værdigrundlag for Korinth Lægehus

Det første værdigrundlag for Korinth Lægehus blev udarbejdet i 2006, hvor vi deltog i pilotprojektet for Center for PraksisUdvikling – CPU.

Den gode cirkel

Vi tilstræber et hus i balance, hvor alle såvel personale, læger som patienter føler sig godt tilpas og behandlet. Det synes vi, at vi har som det ser ud i dag. Det ønsker vi at fastholde og videreudvikle.

Dynamikken er illustreret ved ”den god cirkel”                                                            

 • Tilfredse patienter             
 • Undgå stress og patientklager                                                                                                   
 • Positiv stemning               
 • God arbejdskvalitet                                                         
 • Godt arbejdsklima
 • Patientservice

Vi er et lægehus på landet. Vi ligger i lokalområdet, som vi interesserer os for. Vi prøver at følge med i, hvad der sker af stort og småt.

Patienterne skal modtages venligt både i telefonen og ved skranken. Der skal være tid til den personlige betjening, og patienten skal føle sig værdsat og taget alvorligt. Serviceniveauet skal være genkendeligt og personuafhængigt og gælde i hele huset. Huset skal udadtil fremstå som en samlet enhed.

Ved utilfredshed: prøv at finde ud, hvad der er årsagen og evt. undskylde på husets vegne.

Der skal være overensstemmelse mellem patientens forventninger og det patienten oplever. Vi skal derfor løbende opdatere og gøre opmærksom på vores patientfolder og hjemmeside.

Ved tidsbestilling af ikke akutte problemstillinger bør vi kunne give en tid indenfor 10 arbejdsdage. Hvis ikke dette kan overholdes, må vi drøfte arbejdsgangen.

Angående patienttilgængelighed ved telefonerne. Det er optimalt at patienterne kan komme igennem indenfor 10 minutter. Vi forsøger at have telefonsamtaler af højst 4 minutters varighed. Grundregel ved telefonen: Sig hvad du kan gøre for patienten, ikke hvad der ikke kan lade sig gøre. Undgå lange forklaringer på, hvorfor et ønske ikke kan opfyldes. Sig hvad du kan tilbyde og gentag kun det. Udvis fleksibilitet.

Ventetider i venteværelset, må helst ikke overskride 15 minutter. Der er en ”smertegrænse” på 30 minutter. Nærmer vi os den, tilbyder vi alternativer, f.eks. information, kaffe, receptfornyelse eller anden læge i huset.

Venteværelset skal gerne have en god atmosfære med forståelse for husets drift. Det kan fungere som et rart mødested i lokalsamfundet, men der skal også være plads til at side i fred. Atmosfæren understøttes af musikvalg, planter, læsestof og lys.

Vedrørende ris, ros og ideer gør vi patienterne opmærksomme på imødekommenhed over for dette via patientfolder og hjemmeside.

Social trivsel i Korinth Lægehus

Vi vil gerne have en god atmosfære og godt arbejdsklima, derfor er social trivsel vigtig.

Vi hilser altid godmorgen og siger farvel.

Det er vigtigt for os, at vi har en fornemmelse af hinanden, og accepterer hinandens såvel gode som dårlige dage.

Vi har glæden af at kunne smitte hinanden med begejstring, og samtidig give plads.

Vi er forskellige som personer, det betragter vi som en styrke.

Det er vigtigt for os at holde pauser sammen hver dag, så vi kan udveksle stort og småt. I kaffepausen henvises til akuttelefonen. Om sommeren spiser vi ude, hvis vejret tillader det. Vi tilstræber at gå en tur sammen en gang imellem.

Inden sommerferien, jul og ved særlige lejligheder får vi frokost udefra på husets regning.

Der skal være mindst et fællesarrangement ud af huset om året.

Kommunikation

Intern kommunikation

Kernen i vores interne kommunikation er åbenhed, det gælder både det positive og det negative. Værdsæt hinandens indsats på en tydelig måde ved at sætte ord på. Husk at rose, når der er grund til det. Vi forsøger, at fokusere på vores fælles værdigrundlag i stedet for bagatellerne. Vi sætter hellere ord på de positive sider af hverdagen, end de negative.  Eks. I stedet for at sige: sikke et møgvejr, siger vi: det er rigtig hyggevejr i dag.

Der skal være plads til, at vi har en dårlig dag i ny og næ, men er det længerevarende, kræver det åbenhed.

Skjult uenighed skaber kun irritation og på længere sigt konflikt. Det er i orden, at være uenige og det skal frem i lyset. Uenighed kan bruges til at styrke udviklingen og fremme fornyelse, under forudsætning af en tillidsfuld kommunikation med åbne konflikter.

Det er vigtigt, at ingen føler sig taget for givet. Er man i tvivl så spørg og prøv at få en forklaring. Informationsniveauet skal være højt.

Mistillid
Skjulte konflikter
Åbne konflikter
Tillid
Ingen udvikling
Udvikling/fornyelse
Enighed
Uenighed

Der skal være plads til at stille dumme spørgsmål og blive ved med at stille dumme spørgsmål. Det er med til at opretholde en god faglighed og en gensidig tillid.

Det er vigtigt at kommunikationen, såvel den positive, som den negative, er loyal.

Vi lægger vægt på løbende supervision, træning og uddannelse af kommunikationsfærdigheder.

Under udarbejdelsen af værdigrundlaget blev der med fokus på værdibaseret ledelse aftalt faste møder:

Personalemøde afholdes hver måned, den 1. onsdag i måneden, hvor alle har pligt til at tænke over punkter, der skal på dagsordnen. Vi skiftes til at være tovholder for udarbejdelse af en dagsorden. På dagsordenen er der enkelte faste punkter som godkendelse af referat, trivsel, ferie, udvikling/kurser.

Medarbejdersamtaler afholdes en gang om året.

Patientservice og kommunikation er faste punkter ved udviklingssamtalerne, der tager udgangspunkt i PLA´s skemaer.

Ledermøde afholdes en gang om måneden.

Temadag om værdigrundlaget afholdes minimum en gang årligt. Dette for at få en løbende dialog om værdier og den praktiske hverdag som grundlag for kvalitetsudvikling af praksis. Temadagen tager udgangspunkt i følgende:

a) SWAT analyse

b) De enkeltes beskrivelse af en god og en dårlig dag i praksis

c) Observationspunkter (bilag 1)

Vedr. observationspunkterne vil det for de enkelte temadage være forskelligt hvilke punkter, det findes relevante at lægge vægt på. Dette aftales i forbindelse med planlægning af dagen.

Værdigrundlaget revideres ved temadagene.

Ekstern kommunikation

Henvisninger og attester læses igennem af lægerne før de sendes.

Skriftlig patientinformation om lægehuset er udarbejdet på hjemmesiden og i patientfolder til venteværelset.

Brugerundersøgelser ved spørgeskemaer.

Faglighed

Vi vil gerne bevare identiteten som familielæge. Vi følger patienterne i stort og småt, ”fra vugge til grav”. Vi læger vil gerne se patienterne, også når de kommer med småting for at få gensidigt kendskab. Dette er en styrke, såfremt der skulle komme en alvorlig sygdom eller krise. Vi ønsker således ikke at omdanne lægehuset til et Almen Medicinsk Ambulatorium.

Kommunikationen er hele grundstenen i, at vi kan bruge vores faglighed. Vi har prioriteret, at konsultationerne varer 15 minutter, for at have ordentlig tid til den enkelte problemstilling og evt. tid til faglig sparring. Vi vil så vidt muligt hjælpe patienterne til at forholde sig til egne problemer. Konsultationer der tager patientens dagsorden ind kræver god kommunikation, og dette tager tid.

Vi prøver at holde en god faglig standard f.eks. ved at følge vejledningerne fra DSAM.

Det, at vi er et uddannelsessted, skal bruges til at vedligeholde og udvikle den faglige standard.

Det er vigtigt, at vores forskellige personlighed, faglige interesser og uddannelse bliver brugt til at styrke fagligheden i huset. Vi har en forpligtigelse til at interessere os for hinandens faglighed, dvs. stille spørgsmål og delagtiggøre hinanden. F.eks. rapporterer efter kurser.

Alle skal ud af huset på kurser, gensidigt praksisbesøg og lignende.

Onsdag prøver vi at holde et fagligt forum, dels er der mulighed for intern undervisning, dels mødes vi med samarbejdspartnere.

Lægerne deltager i hver deres supervisionsgruppe.

Læger, sekretær og sygeplejerske holder sig opdateret gennem gensidige praksisbesøg, kurser og ”feedback” f. eks. intern undervisning.

Hvis huset bliver mere presset overvejes mulighederne: ekstra personale eller lukke for tilgang.

Faglige svagheder f.eks. EDB, håndteres ikke ved, at opgaven går på skift.

Økonomi

Faglighed går frem for økonomi.

Beslutning om undersøgelser og behandling er ud fra faglige vurdering og ikke økonomiske interesser, dvs. ingen overflødige prøver eller kontroller.

For at kunne opretholde fagligheden og de andre værdier i huset er det vigtigt, at økonomien er i orden og afspejler den tid og energi, vi bruger i lægehuset.

Huskeseddel for Korinth Lægehus

 • Praksisdrift
 • Temadag om værdigrundlag (august)
 • Temadag vedr. aktuelt emne (februar)
 • Medarbejderudviklingssamtaler for Bente, Vibeke og Marie (rengøring) (Januar)
 • Personalemøder (1. onsdag i måneden)
 • Ledermøder TD og JG (1  gang om måneden)
 • I/S møde for lægerne (forår)
 • Sygeplejemøder (2. onsdag i måneden)
 • Præsentation af samarbejdspartnere og huset (onsdage)
 • Kontoreftermiddag ved en af lægerne sammen med Bente (maj/juni)
 • Brugerundersøgelser
 • Fåborg Lægeforening – vagtringen (1. torsdag i måneden kl. 16)
 • Generalforsamling i Fåborg Midtfyns Lægeforening
 • Fagligt
 • Onsdagsundervisning
 • Kurser
 • Gensidigt praksisbesøg
 • Socialt
 • Fællesspisning inden sommer- og juleferie
 • Fællesarrangement ud af huset
 • Fælles gåtur f.eks. rododendron haven

Telefonliste

Korinth Lægehus
Lykkemarken 1
5600 Fåborg
Tlf. nr. 62 65 10 60
Hemmeligt tlf.nr. 62 65 10 88
Fax 62 65 10 61
Akut tlf. nr. 30 54 51 17

Torsten Dilling
Fjordbakken 8
5800 Nyborg
Tlf. nr. privat 62 65 19 20
Mobil  23 42 98 28

Jette Garde
Bregnevej 18
5792 Årslev
Tlf. nr. privat 65 90 21 11
Mobil 20 28 72 08

I lægehuset har vi udarbejdet et telefonhæfte med kontaktoplysninger på alle i lægehuset samt samarbejdspartnere. Der forefindes et hæfte i alle konsultationer.

Lægerne i Kværndrup

Vi er en kompagniskabspraksis med 3 lægekapaciteter beliggende Svendborgvej 8, 5772 Kværndrup. Praksis er opstået som en landpraksis for næsten 100 år siden. Vi har stadig et ret stort optageområde men også en del paracelhusområder med småbørnsfamilier. Området rummer også 3 bo-institutioner. Patientgrundlaget udgør ca. 3500 tilmeldte

Der er 20 minutters transporttid til både Odense og Svendborg via motorvejen, og der er også mulighed for at tage toget fra Odense til Svendborg. Togstationen er indenfor gå afstand fra praksis.(7 min)

Praksis består af 3 læger, 1 sygeplejerske, 1 sekretær og 1 farmakonom. Vi har til huse i et helt nyombygget lægehus på 600 kvadratmeter i grundplan, vi har også kælder og 1. sal. Der er gode parkeringsforhold for både personale og patienter.

Vores værdigrundlag er god service overfor patienter og hinanden samt høj faglig standard. Respekt for hinanden og hinandens måde at være og handle på, god omgangstone og gerne brug af humor. Fælles ansvar overfor at få arbejdet gjort og for et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt for os, at her er rart at være..

Vi prioriterer arbejdsglæde, høj faglig standard samt tilgængelighed højt.

Læger og personale

Speciallæge i alm medicin Jette Baden ( f 1958).

Speciallæge i alm medicin Tina Riis Jørgensen (f 1969)

Speciallæge i alm medicin Christina Lund Andersen (f 1975)

Sygeplejerske Mette Borum (f 1976)

Sekretær Mie Buch Rasmussen (f 1984)

Farmakonom Lisette Dahl Jeppesen (f 1972)

Vores hjælpepersonale har alle 30 timer ugentligt. Sygeplejersken varetager kroniker kontroller, sår, LFU tager blodprøver og giver vacciner.

Sekretæren kan også tage blodprøver og give vacciner, derudover passer hun telefonen, giver vacciner, betaler regninger etc. Hun sørger for digital signatur og journaladgang til uddannelseslægen.

Vores farmakonom rådgiver omkring medicin, fornyer recepter, er ansvarlig for personaleløn og kan også klare en vaccine.

Hverdagen

Telefontid fra 8-9 ved lægerne.

Sekretæren tager imod medicinbestillinger og tidsbestillinger fra 9-12

Efter kl 12 er telefonen kun åben for akutte henvendelser, sekretæren passer den og stiller videre efter vurdering.

Konsultationer for læger fra 9-10, herefter har alle fælles kaffepause i 30 min. Fra 10.30 til 13 konsultationer for læger. Vi har 15 min tider. Fra 13-13.30 supervision for uddannelseslæge, 13.30-14 frokostpause og fra 14-16 atter konsultationer.

Vi har et vagtsamarbejde med Ørbæk og Gislev Lægehuse, således dækker vi for hinanden i ferier og deler fredagsvagten efter kl 13. Vi samarbejder også om relevant undervisning f.eks. i genoplivning etc.

Vi afvikler ferie efter et rul, hvor vi hvert år holder lukket 3 uger i skolernes sommerferie. Vi orienterer dig om ugerne allerede ved 1.praksisbesøg, så du kan nå at planlægge din sommerferie.

Omkring fravær skal vi gøre opmærksomme på at Grundlovsdag, 24/12 samt 31/12 er lukkedage jvn overenskomsten, samtidig er det arbejdsdage for yngre læger

Vi ved, det kan være udfordrende at være børnefamilie og kan være fleksible i forhold til syge børn.

En gang ugentligt vil der være en times undervisning for eller af uddannelseslægen.

Introduktion

Inden første arbejdsdag forventer vi, du har været på besøg i praksis. Vi vil gerne have et billede af dig til ophængning i venteværelset, så patienterne er forberedte på din tilstedeværelse.

På din første arbejdsdag er tutorlægens program ryddet fra 8-10 og du vil blive præsenteret for huset. Der informeres om telefonsystem, arbejdsgange, indhold i relevante skabe og skuffer, papirer mm. Du får en digital medarbejder signatur og adgang til FMK og vores journalsystem. Vi har XMO, som er ganske brugervenligt.

Efter kaffen bliver du introduceret til vores journalsystem. Det er planen at uddannelseslægen allerede første dag har superviserede eller selvstændig konsultationer afhængig af erfaring. Der bliver selvfølgelig sat god tid af.

Den næste formiddag følger du sygeplejersken, som foruden blodprøver laver EKG, LFU og perifer trykmåling samt sårbehandling og vaccinationer.

Du får også tid sammen med sekretæren og farmakonomen i vores kommandocentral og mulighed for at overvære konsultationer fra andre læger end din tutor.

Der bliver sat patienter på til uddannelseslægen i et fredeligt tempo, og det er meget vigtigt du selv siger fra, hvis du har brug for mere tid. Endnu vigtigere er det du altid spørger om hjælp, når du har brug for det.. Vi skiftes til at supervisere uddannelseslægen, således, vi har en uge hver.

Introduktionssamtalen holdes inden for første uge og justeringssamtalen efter den første måned. Derudover er der som bekendt midtvejssamtale og slutevalueringssamtale.

Ved forløbets start laves en plan over, hvornår de forskellige kompetencer i logbogen godkendes

Introlæger får lavet en 360 graders evaluering efter ca. en måned.

Sygdom meldes pr sms til alle i lægehuset, du får en opdateret telefonliste, når du starter.

Returdage. Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. På returdagene skal kompetencer opnået på syghuset godkendes.

Vagtlægekørsel

Christina Lund Andersen kører lægevagter. KBU læger tilbydes at deltage i en kørevagt.

Introduktionslæger får tre følgevagter, som afspadseres.

Fase 1: tre køre/konsultationsvagter som enten afspadseres eller udbetales

Fase 2: fire køre/konsultationsvagter som enten afspadseres eller udbetales

Fase 3: 1 -2 visitations følgevagter a 2 – 4 timer. Fase 3 kører selvstændige vagter, som kan udbetales eller afspadseres.

Det er altid muligt at komme på besøg og se vores praksis og møde kollegerne, hvis man skulle få lyst til at blive uddannelseslæge hos os. Ring 62271089 mellem 9 og 12.

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Lægernes Hus Langeskov, Butikscentret 24, 5550 Langeskov

Ydernr.: 037931, telefon 6538 1202, fax 6538 1371, e-mail mail@langeskov.laegens.net 

hjemmeside www.langeskov.laegens.net 

Historie

Lægerne Bent Bjerre, Rynkeby, og Harald Hansen, Langeskov, blev i 1969 enige om at gå i kompagniskab og byggede Lægernes Hus Langeskov, som stod klar til brug 1/1 1970.

Lægehuset er siden udvidet 2 gange til en 5-mands kompagniskabspraksis med følgende læger:

Søren Faurschou
Maria Pia Bonnema
Christian Dall Kreutzfeldt
Camilla Trebbien Lorentzen
Christian Kruse Stjernebjerg

Værdigrundlag

God service over for patienter og hinanden samt høj faglig standard. Respekt for hinanden og hinandens måde at være og handle på, god omgangstone og gerne brug af humor. Fælles ansvar over for at få arbejdet gjort og for et godt arbejdsmiljø. Ved problemer gå direkte til den involverede person, frem for at tale med andre, for at få løst problemet.

Funktion

I praksis er der desuden ansat 1-3 uddannelsessøgende læger, enten KBU, Intro- eller læge ansat i blokstilling, fase 1, 2 og 3.

Herudover kan der være læger under uddannelse til almen praksis på returdage.

Husets læger fungerer på skift som tutorlæger for uddannelseslægerne, dog har den enkelte uddannelseslæge tilknyttet hver sin faste tutor.

Patientgrundlag

8.300 gr. 1 patienter.

Patient populationen er relativ ung, da vi har mange familier med børn. Praksisområdet er primært Langeskov, Ullerslev og Rynkeby samt yderkanten af Odense Kommune og de øvrige omliggende kommuner.

Vore patienter på plejehjemmene er fortrinsvis på Birkelund i Langeskov, Egevang i Ullerslev samt Dalsbo i Rynkeby. Derudover kan der være enkelte på plejehjemmene i Kerteminde, Munkebo, Aunslev samt Odense.

Arbejdsplan for uddannelseslægen:

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge og aftales individuelt.

Der er altid en af de faste læger eller fase 3-læger på arbejde til kl. 16.

For returlæger (fase 2) aftales en månedlig returdag, som regel 2. onsdag i måneden.

Arbejdsdagen i praksis er således tilrettelagt (NB: Praksistelefonen er åben 8-16 dagligt)

Kl. 8-9 Subakutte og akutte patienter
Kl. 9.00–9.30 pause (kaffe + drøftelse af løst og fast, kun lægerne)
Kl. 9.30–12.00 konsultation. I starten vil uddannelseslægen have ca. 2 patienter i timen
Kl. 10.30-11.00 Video/telefontid faste læger og mulighed for F2- og F3-læger.
Kl. 12.00–12.30 frokostpause, fælles sammen med personalet
Kl. 12.30–13.00 Supervision med egen tutorlæge
Kl. 13.00–14.15 konsultation
Kl. 13.30-14.30 supervision returlæge
Kl. 14.30–15.00 akutte patienter, her deltager alle læger, så der hurtigt bliver ryddet op, dette er fælles ansvar
Kl. 15.00–16.00 akutte patienter, sygebesøg, opsamling på dagen.

Torsdag er der tillige konsultation fra 15.30-17.00.

Torsdage er der supervision 1 time fra 12.30 til 13.30 beregnet til større emner, (herunder indsigt i praksis økonomi og gennemgang af årsregnskab) kompetence godkendelse og direkte supervision.

Øvrigt personale

Personalegruppen består af:

Sygeplejersker
Sekretærer og SOSU’er.
Medicinerhold 2-4 stk.

Behandlings- og undersøgelsesudstyr

Alle konsultationslokaler er tilstræbt udstyret ens med lejer med hæve-sænkefunktion, indrettet til både GU og manipulation/undersøgelsesleje.

Der er instrumenter til de mest almindelige undersøgelser af patienten på alle stuer.

Nyere mobil ultralydsscanner er tilgængelig.

Præsentationssamtale

Før uddannelseslægen begynder i praksis, inviteres vedkommende til en gensidig samtale her i praksis, hvor der diskuteres forventninger til kommende uddannelsesperiode, og tutors forventninger til uddannelseslægen.

Hele huset vil blive forevist, og den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået, og principperne for supervision og vejledning.

Vi har brug for dit CPR-nummer og din autorisationskode allerede inden ansættelsen for oprettelse af din tidsbestilling og til oprettelse af receptfunktionen.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

Inden for de første 2 uger i praksis vil kompetenceniveauet for uddannelseslægen kunne bedømmes, og uddannelsen planlægges herud fra, samtidig vil uddannelseslægen have haft lejlighed til at se tutor/tutorlægerne arbejde i konsultationen og ved sygebesøg. Uddannelseslægen instrueres i det praktiske administrative arbejde.

Der er mulighed for at sidde med en hel eller halv dag hos alle 5 læger i praksis. Indføring i praksis’ EDB-system (Clinicare) vil også finde sted, ved hjælp af ½ dag hos en sekretær, herudover har vi en instruktionsmappe. Det gælder især inden første tid bare at bede om hjælp, hvis man er kørt fast.

Alle uddannelseslægens patientkontakter bliver gennemgået dagligt af ansvarlige tutorlæge. Samtidigt er der mulighed for at gennemgå tutorlægens patientkontakter. Undervisningen forgå væsentligt via praksistutor og de øvrige tutorlæger, men der er også mulighed for at gå med sygeplejersken, for at få undervisning der.

I løbet af de første 2 uger, gennemgås uddannelsesprogrammets kompetence i detaljer med uddannelseslægen, og dennes ønsker og behov i den anledning drøftes.

Den individuelle uddannelsesplan for uddannelseslægen udfærdiges ved introduktionssamtalen, der også finder sted inden for de første 2 uger.

Efter 1-2 mdr. er der justeringssamtale, efter 3 mdr. midtvejsevaluering og til sidst slutevaluering.

Der aftales, hvordan og hvornår kompetencerne skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering, attestering af de forskellige kompetencer.

Gensidigt internt praksisbesøg mellem tutorlæge og uddannelseslæge er noget vi prioriterer som en del af uddannelsen.

Ved kurser og andre møder med undervisning forventer vi at høre, om der er noget spændende nyt udefra, gerne i form af et lille mundtligt referat.

Der er i de forskellige uddannelsestrin vagtarbejde både følgevagt og rigtig vagt, hvor tutorlægen er bagvagt. Meningen er, at man opnår kompetencer på området og sit eget vagtydernummer.

Supervision

Uddannelseslægen konfererer dagens patienter med praksistutor fra kl. 12.30 – 13.00, herudover er man velkommen til at komme og stille spørgsmål i løbet af dagen (husk at banke på døren og få ”ja” til at gå ind) eller tage emner/problemer op i kaffepausen fra kl. 9-9.30 og i frokostpausen kl. 12-12.30. Dog ser vi helst frokostpausen som en PAUSE.

Torsdag er tutortiden 12.30 til 13.30.

Vagtuddannelse:

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter

I introstillingen indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset, tidsforbruget afspadseres.

Fase 1 stillingen indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt.

Fase 2 læger: 4 køre og konsultationsvagter med bagvagt.

Fase 3 læger: 4 kørevagter og konsultationsvagter+ 2 visitationsledsagevagter 2-4 timer med tutor. 2 selvstændige visitationsvagter.

Indtjeningen tilfalder uddannelseslægen, men man kan vælge i stedet for honorar at afspadsere i henhold til overenskomsten.

Se endvidere Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside 

Returdage:

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 er der returdag til praksis én gang månedligt, oftest 2. onsdag i måneden.

På returdagene skal kompetencer opnået på sygehusene godkendes jv. Kvalifikationskort.

Ferier og fravær:

Ferie aftales på forhånd med lægerne.

Ferieønskerne prøver vi så vidt muligt at tage hensyn til, man kan dog ikke altid forvente at få alle ønsker opfyldt.

Praksis holder ikke ferielukket.

Øvrige fridage/ omsorgsdage samt kursusdage forsøges så vidt muligt imødekommet under hensyntagen til klinikkens drift.

Ferie/ omsorgsdage/ fridagsønsker samt kursusønsker ønskes indgivet så tidligt som muligt af hensyn til planlægning.

Klinikken holder lukket alle helligdage. Bemærk. 24.12, 31.12 og 5.6 holdes også lukket. Disse 3 dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal enten afspadseres eller holdes ferie på disse dage.

Personalemøder

Der er personalemøder x 1 i kvartalet, som holdes for alle læger og ansatte. Der udkommer en dagsorden ca. 1 uge før.

Møderne holdes altid tirsdage fra kl. 15 som regel varer de 1 time.

I det interne samarbejde skal uddannelseslægen især opnå praktisk erfaring i den daglige arbejdstilrettelæggelse samt opgavefordeling mellem de forskellige personalegrupper – sekretærer, sygeplejersker og læge (rollen som leder, administrator, samarbejde, kommunikator).

I det eksterne samarbejde er det muligt at tilbringe ½-1 dag i speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere, fysioterapeut, sundhedssygeplejerske, hjemmesygeplejerske, apotek med videre.

En stor del af det eksterne samarbejde læres under almindelig gennemgang af henvisninger, attester, brev, udskrivningskort og andre informationer fra samarbejdspartnere.

Uddannelseslægen forventes at tilegne sig viden om interaktion mellem forskellige faggrupper internt i praksis.

Apoteker og håndkøbsudsalg

I Langeskov findes der et apotek, som har mange håndkøbsudsalg i omegnen af Langeskov.

Speciallæger

Med hensyn til speciallæger har vi alle vore præferencer, hvad angår ventetid og kommunikation samt specialisternes subspecialiseringer.

Her benyttes igen Vis Info via sundhed.dk

Arbejdsgang

Patienten kommer til lægehuset, hvor sygesikringskortet køres igennem en kortlæser. Der vil være farvemarkering på lægens EDB-skærm, så man kan se, at patienten er mødt. Det er lægen, der kalder pt. ind og lægens ansvar, at ventetiden er minimal og patienten så vidt muligt kommer ind til tiden.

Møder patienterne uden tidsbestilling, bliver de henvist til akuttiden eller må vente, til der er tid.

Såfremt der er behov for opfølgende konsultation, giver lægen som regel patienten en ny tid.

Vores sygeplejersker har selvstændige tidsbestillinger på forskellige dage, hvor de tager sig af selvstændige opgaver – så som vortebehandling, blodprøvetagning, priktest, forundersøgelser til diabetes årskontrol, KOL årskontrol,  Hypertensionsårskontrol med mere.

Forventninger til uddannelseslægen

Vi forventer: at man kommer og er klar til tiden og ikke går før arbejdstidsophør, er engageret, stiller spørgsmål, er opsøgende. Vore patienter er vant til at komme ind til tiden. Har man brug for at gå før tiden, skal dette aftales med lægen, der har vagten til kl. 16. Vi forventer også ansvar for egen læring.

Vi kan tilbyde: sjovt og afvekslende arbejde, engagement, interesse, undervisning og supervision.

Ved evt. sygdom skal denne meddeles samme dags morgen telefonisk til en af lægerne på …….. eller tutorlæges mobil.

Henrik Boye Kromann henrikkromann@dadlnet.dk og Bernhard Winkler.
24. april 2016 

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Ansættelsen finder sted i Marstal Lægehus i perioden fra __________ til __________

Stillingen er led i turnusuddannelsen (praksisreservelæge)/led i specialeuddannelsen i almen medicin (introduktionsamanuensis, praksisamanuensis fase 1, praksisamanuensis fase 2 eller praksisamanuensis fase 3).

Præsentation af Marstal Lægehus

Marstal Lægehus er en kompagniskabspraksis som har eksisteret i den form det har nu siden 1979.

I øjeblikket er der to læger i lægehuset. Henrik Kromann og Bernhard Winkler.

Henrik Kromann er født i 1954 og fik tilladelse til selvstændigt virke i 1983. Han er gammel Grønlandslæge og vendte herefter hjem til Ærø. Speciallæge i almen medicin siden 1994.

Bernhard Winkler er født 1970 og er uddannet i Tyskland. Han fik Dansk Speciallægeanerkendelse i 2010.

Vi lægger vægt på alsidighed og ansvarlighed. Da vi har langt til nærmeste speciallæger og sygehuse, vil du opleve vi har en meget varieret arbejdsdag. Vi laver meget småkirurgi og sørger for patienterne har fået taget alle relevante blodprøver og får lavet relevante undersøgelser inden vi henviser. Sekretærerne svarer telefonen og sørger for blodprøver og EKG: Der er 3 sekretærer ansat.

Vi har 2900 patienter der består af en blanding af familier, ældre og en god del unge der går på HF og navigationsskolen Vi møder hver morgen kl 0800 og har fri kl 16. Om fredagen holder vi fri kl 1330.  Der er telefontid mellem 8 og 9 og vi holder frokost fra 12-1240. Den sidste halve time samles til en hel fridag. Der er vagtring hverdage fra kl 14 og fredag fra kl 13. Du vil have mulighed for at deltage i denne under direkte supervision.

Hvis du er syg eller har sygt barn, ringer du til Henrik Kroman og giver meddelelse om dette. Omsorgsdage planlægges så vidt muligt med en uges varsel. Du kan afholde din ferie når det passer i dine planer. Vi sørger for at tilrettelægge praksis arbejde, så det ikke får negativ indflydelse på din uddannelse.

Vi har gode lokaler og du vil naturligvis få dit eget kontor med samme udstyr som de andre læger har.

Vi visiterer primært til Svendborg og Ærøskøbing Sygehus. Ærøskøbing sygehus har mulighed for at tage sig af akutte patienter og videresende dem til relevante afdelinger på fastlandet.

Vi bor i samme hus som både sårsygeplejersker og fysioterapeuter og har et nært samarbejde med disse.

Enkelte speciallæger kommer til øen en gang om måneden. Blandt andet kommer der en gynækolog fra Sandborg sygehus og hudlæge Bo Lasthein. Disse har vi et nært samarbejde med.

Kommunen har en særdeles velfungerende hjemmesygeplejerskeordning. Hjemmesygeplejerskerne mødes vi med en gang om måneden og diskuterer svære patienter/borgere.

Beskrivelse af uddannelsesforholdene i Marstal Lægehus.

Før du starter her vil det være muligt og ønskeligt om du kom på besøg. Her vil du kunne tale med afgående/tidligere uddannelseslæge og få set stedet lidt an.

Den første uge vil bestå af introduktion til DocBase som er vores it-system samt indretning af dit undersøgelsesrum så det passer til dig. Du vil endvidere deltage i seniorlægernes konsultationer og henvisninger mv. bliver gennemgået.

Sekretærerne vil introducerer dig for de arbejdsopgaver du kan uddelegere til dem.

Der er altid mulighed for at få en læge til at kigge med, hvis du er i tvivl. Vi har ikke et presset program, så du vil finde det let at få den supervision du har brug for. Det vil både kunne være direkte supervision ved behov eller mulighed for at konferere.

Mellem 15 og 1530 er der fast supervision og hver fredag mellem 11 og 12 er der afsat 1 time til supervision af sværere patientforløb.

Sideløbende hermed vil vi sammen gennemgå Uddanelseslæge.dk og tale om de målsætninger der er, samt aftale en plan for hvordan de skal opnås. Vi godkender dine kompetencer løbende og tager hensyn, hvis du mangler bestemte kompetencer.

Returdage vil være planlagt således du har mulighed for at følge patienter du har set tidligere. Sekretærerne vil være særligt opmærksomme på de patienter du har fulgt tidligere. Den første time om morgenen vil du have mulighed for at følge op på dine patienter. Herefter vil du have et normalt program, dog således der er sat 1 times supervision af fra 1430 til 1530, hvor du har mulighed for at få gennemgået patienter og hvor vi også vil kunne gennemgå kompetencekort fra dit sygehusophold. Samtidig vil vi naturligvis gerne høre om nye tiltag i hospitalssektoren eller om konkrete oplevelser du har haft på afdelingerne.

Hver dag kl. 1030-1100 konfereres svære patienter. Alle læger deltager.

Der er mulighed for at deltage i lægevagten. Dine obligatoriske vagter skal du naturligvis have. Hvis du ønsker mere end dette, er der ligeledes rig mulighed for det.

I løbet af den første uge afholdes en introduktionssamtale. Når du har været her i 3 måneder vil der blive afholdt en midtvejssamtale og den sidste måned afholder vi evaluering. Hver fredag vil der være mulighed for justeringssamtaler således du får det fulde udbytte af dit ophold

Økonomi: Henrik Kromann planlægger en halv dag, hvor økonomi i praksis gennemgås. Denne vil foregå tilpasset den fase du er i.

De obligatoriske vagter kan du køre her. Hvis du har et ønske om flere vagter er vi meget fleksible og vil hjælpe dig med at få det praktiske på plads. Du vil altid have en bagvagt når du kører lægevagt på Ærø.

Direkte supervision foretages ligeledes ved de obligatoriske undersøgelser/problemstillinger såsom børneundersøgelser mv.

Direkte supervision er for nuværende obligatorisk  for

Intro:

4:    Forebyggende børneundersøgelse

7:  Skabe rammer for god kommunikation

Fase I-II-III

16  Anvendelse af medicoteknisk udstyr i almen praksis

17   Patienten med behov for forebyggende indsats

20  Patienten med ondt i ryggen

29  Kommunikation med børnefamilier

40  Patienten med udflåd eller mistanke om seksuelt overført sygdom

59  Patienten med neurologiske symptomer

Se Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside 

Særlige forhold for KBU læger

Der vil blive planlagt en dag i laboratoriet på sygehuset, hvor du har mulighed for at se, hvorledes arbejdet der er tilrettelagt.

Særlige forhold for introlæger

Du har mulighed for at deltage i kørevagter udover de 3 obligatoriske vagter med Henrik Kromann. Samtidig vil du kunne følge med i den løbende visitation. Du må ikke selvstændigt køre vagter, men du vil kunne deltage i dem du føler behov for.

Der vil blive planlagt en dag på Ærø sygehus, hvor du har mulighed for at se, hvorledes arbejdet der er tilrettelagt.

Vagter skal afspadseres.

Særlige forhold for fase 1 læger

Du kører de 3 obligatoriske kørevagter med Henrik Kromann som bagvagt. Du vil ikke selv foretage visitationen, men vil gøre det i samråd med bagvagten. Herudover kan flere vagter aftales på samme vilkår.

Vagter kan enten afspadseres eller udbetales efter aftale.

Der vil blive planlagt en dag ved ambulancetjenesten, hvor du har mulighed for at se hvorledes arbejdet der er tilrettelagt.

Særlige forhold for fase 2 læger

Du kører de 4 obligatoriske køre og konsultationsvagter med Henrik Kromann som bagvagt. Du vil selv foretage visitationen under direkte supervision af Henrik Kromann.

Vagter kan enten afspadseres eller udbetales efter aftale.

Fordi særlige forhold gør sig gældende på Ærø, vil du aldrig have vagten alene. Der vil altid være en bagvagt.

Særlige forhold for fase 3 læger

Du kører de 4 obligatoriske køre og konsultationsvagter med Henrik Kromann som bagvagt. Herefter vil du have 2 selvstændige vagter, hvor du selv visiterer. Henrik Kromann vil supervisere og fungere som bagvagt.

Vagter kan enten afspadseres eller udbetales efter aftale.

Fordi særlige forhold gør sig gældende på Ærø, vil du aldrig have vagten alene. Der vil altid være en bagvagt.

Nyttige links:

IRF    www.irf.dk 

EPI nyt:   http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT.aspx 

Kalender  faglige arrangementer region syd:  

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/kalender/ 

Tilmelding Praksis nyt  region syd:   praksisnyt@rsyd.dk 

Tilmelding nyheder  Lægeforeningen

www.laeger.dk log ind

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder/Abonner%20p%C3%A5%20nyheder

hvor man selv kan vælge  hvilke nyheder man vil modtage.

DSAM   www.dsam.dk hvor man på forsiden kan tilmelde sig nyheder

SS abonner på nyheder:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/abonner 
 

Praksisbeskrivelse for Lægehuset i Morud

Værdigrundlag:

Klinikken skal kunne levere ydelser som lever op til gældende standarder. Klinikken vil forsøge at opnå dette gennem videreuddannelse og kvalitetssikring til stadighed. Hverdagen tilstræbes at være velorganiseret med klare opgavefordelinger. Vi prioriterer en god omgangstone med plads til uenighed og humor.

Læger og personale:

Lægehuset er et I/S selskab med ligelig deling af indtægter og udgifter.

Der er ca. 5.000 patienter tilknyttet lægehuset i jævn fordeling af alder.

Lægehuset er en typisk landsbypraksis med stor geografisk spredning af vores patienter.

Peter Juel Hansen købte sig ind i lægehuset den 1. september 2000.

Jesper Vinter blev kompagnon i marts 2010 på et ekstra ydernummer.

Inge Løvenskjold blev kompagnon den 1. september 2017.

Vi er således tre faste læger og kompagnoner.

Jesper har tidligere været introduktionslæge her i lægehuset og efterfølgende været her som vikar.

Inge Løvenskjold har ligeledes været i lægehuset under sin uddannelse.

Vi har siden 2003 haft uddannelseslæger i lægehuset.

Vi har et godt tværfagligt samarbejde, hvor vi bruger de forskellige faggruppers kompetencer.

Så vidt det er muligt, forsøger vi at holde vores pauser samlet, hvor vi bestræber os på, at det ikke kun er faglig snak

Vi har 1 times personalemøde den 2. tirsdag i måneden. De faste læger holder I/S møde den første torsdag i måneden.

Lægehuset giver frugt hver dag samt rundstykker om fredagen.

Der er mulighed for at melde sig på en frokostordning, som består af: Brød, pålæg og grønt.

Prisen variere alt efter, hvor mange der er tilmeldt, men p.t. kr. 200,- pr. måned.

Vores personale er:  Rikke som er Social- og Sundhedsassistent, Dorthe som er sygeplejerske, Christina og Louise som er lægesekretærer.

Derudover har vi fast rengøring hver dag og en bogholder, Jytte, som kommer i lægehuset ca. hver 3. uge.

Vores sekretær står for regnskab, afregning med sygesikringen. De deltager i telefonvisitation, tidsbestilling, receptfornyelse på medicin samt andet sekretærarbejde.

Vores sygeplejerske og social- og sundhedsassistent har selvstændige konsultationer indenfor diabetes, KOL og hypertension. De står for blodprøvetagning, EKG optagelser, lungefunktionsundersøgelser, urinundersøgelser, sårbehandling. Herudover vægtkontroller, øreskylning, sutur- fjernelser, vaccinationer og rutineundersøgelser i forbindelse med indkaldelse til smearundersøgelser.

Samarbejdspartnere:

Vi samarbejder med afdelinger på OUH både i Odense, Middelfart og Svendborg.

Vi samarbejder med speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer på Fyn og i trekantsområdet.

Vi har et stort samarbejde med hjemmeplejen i Nordfyns og Odense Kommune og mødes med disse og aktører ved behov.

Organisation i arbejdet:

Vi starter hver dag (lægerne) med telefontid mellem kl. 08.00 – 09.00.

Der er to pauser i løbet af dagen: Kaffepause kl. 10.00 – 10.20 og frokost kl. 12.00 – 12.30.

Onsdag er vores ”lange” dag, hvor arbejdsdagen ser lidt anderledes ud. Der er stadig pause

kl. 10.00 – 10.20, men der er først frokost kl. 12.30 – 13.00 denne dag og efterfølgende supervi-sion. Mellem kl. 13.00 og kl. 15.00 er der et slip uden patienter. Til gengæld har vi telefonvagten, hvor vi passer patienterne fra Aarup Lægehus og Vissenbjerg Lægehus fra kl. 13.00 – 16.00.

Man-, tirs- og torsdag har vi åbent fra kl. 08.00 – 15.00.

Onsdag kl. 08.00 – 17.00.

Fredag kl. 08.00 – 14.00.

I vagten samarbejder vi med Aarup Lægehus og Vissenbjerg Lægehus. Vi har som nævnt vagten onsdag.

Vores telefoner er åbne hver dag fra kl. 08.00 – 14.00, onsdag dog kun til kl. 12.00.

De faste læger arbejder med 10 min. tider pr. patient (selvfølgelig alt efter, hvad det drejer sig om) og vores uddannelseslæger arbejder med tider alt efter, hvor meget erfaring de har.

Der er en akutlæge sat på hver dag, så der altid kan bookes en akuttid, hvis der er behov.

Derudover kører vi alle relativt mange sygebesøg.

Uddannelseslæger:

Kemisamtalen finder sted før uddannelseslægen starter i praksis. Uddannelseslægen vises rundt i klinikken, ser sit lokale og møder de øvrige kollegaer. Tutorlægen informerer om klinikken og uddannelsesprogrammet udleveres og gennemgås. Gensidige forventninger gennemgås. Der laves aftale om mødetid første dag.

Den første dag vises uddannelseslægen rundt i klinikken, introduceres for personalet og de daglige arbejdsgange gennemgås. Herefter starter uddannelseslægen langsom op med patienter og antallet øges gradvist afhængig af erfaring og uddannelsesniveau.

Introduktionssamtalen afholdes indenfor de første 2 uger. Justeringssamtalen og evalueringssamtalen planlægges i god tid før samtalerne.

Vores uddannelseslæger har hver dag supervision mellem kl. 12.30 – 13.00, hvor de faste læger skiftes til at supervisere på månedsbasis.

Vi forventer at uddannelseslægen møder rettidigt og at der udvises engagement og interesse i det daglige arbejde. Det forventes at uddannelseslægen holder sin viden opdateret. Vi forventer at uddannelseslægen er imødekommende overfor patienter, personale og os læger og indgår i det samarbejde, vi har i praksis.

Returdage:

Der indgår en månedlig returdag i sygehusdelen mellem fase 1 og fase 2 i hoveduddannelsesforløbet. Hvis muligt helst en fast dag. Det er ønskværdigt at praksis får besked om dagene i god tid, da det så er lettere at sætte patienter på hos uddannelseslægen som denne kender i forvejen.

Kompetencer knyttet til kvalifikationskortene gennemgås og godkendes på returdagene.

Ferie og fravær:

Praksis holder ikke ferielukket og derfor vil ferieønsker i vid udstrækning kunne opfyldes. Juleaften, nytårsaften og grundlovsdag er praksis lukket og det er derfor feriedag for uddannelseslægen.

Ved sygdom kontaktes lægerne om morgenen.

Al fravær indberettes til lønkontoret via app'en MinLøn. 

Uddannelseslægen må udover ferie og obligatoriske kurser max have 10 % fravær-Se regler for fravær på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside 

Kære uddannelseslæge

Vi håber på, at vi med denne præsentation af vores praksis, vil give dig en fornemmelse af hvem vi er, og hvad vi står for. Derudover ønsker vi at byde dig velkommen, og vi håber, at vi får et godt samarbejde. For at forberede dit forløb bedst muligt, vil vi gerne bede dig om at kontakte os inden du starter her, hvor du kan komme forbi til en snak, se huset og hilse på personalet.

Vi glæder os til samarbejdet. 

Kontaktoplysninger

Munkebolægerne I/S
Bycentret 304, 5330 Munkebo
Tlf.65972121, 30226597

Helle Christiansen: 51289210, helle@munkebolaegerne.dk 

Ida Agerkrog Bro: 26153610, ida@kjeldsen@hotmail.dk 

Lægerne

Munkebolægerne er en kompagnipraksis bestående af to læger:

Helle Christiansen, født 1964, læge fra Århus Universitet 1993, speciallæge i almen medicin 1999, praktiserende læge fra år 2000. Helle er gift med Thomas, som er arkitekt og sammen har de to voksne børn.

Ida Agerkrog Bro, født 1981, læge fra SDU 2010, speciallæge i almen medicin 2018, praktiserende læge fra 2019. Ida er gift med Lasse, som ligeledes er læge og sammen har de 3 børn.

Historie

Der har været lægepraksis på pågældende adresse igennem de sidste ca. 40 år.

Det har også tidligere været en kompagnipraksis bestående af to læger. Helle har efterfølgende i en periode været sololæge. Helle har haft uddannelseslæger de sidste 18 år og har arbejdet som læge lægehuset siden år 2000.  Ida købte sig ind i 2019 og lægehuset er nu en meget velfungerende kompagnipraksis.

Huset er gennem renoveret i 2019, så lokaler fremstår forholdsvis nye og vi tilstræber os at have en hyggelig atmosfære og indretning.

Lægehuset er et ud af to lægehuse Munkebo. Vi ligger i midten af Munkebo, som er en lille by beliggende mellem Kerteminde og Odense i Kerteminde Kommune.

Munkebolægerne

Vi er en landpraksis med ca. 3600 patienter. Vi kan normalt tilbyde tid inden for en uge. Akutte patienter kommer til samme dag.  I og med vi er en landpraksis er der en del skadestuefunktion. Der er kun konsultation efter aftale.

Der er lægetelefontid om morgenen kl. 08.00-09.00. Dette har du ikke som uddannelseslæge, der har du almindelig konsultation. Vi bestræber os på at holde frokostpause sammen.

Vores dagsplan i Lægehuset:

Kl. 08.00-09.00: Telefontid

Kl. 09.00 – 11.00: Konsultationer

Kl. 11.00 – 12.30: Akutte patienter/sygebesøg

Kl. 12.30- 13.00: Frokostpause

Kl. 13.00 – 13.45: Evaluering / konsultationer

Kl. 13.45 – 15.00: Konsultationer

Torsdag er der konsultationer til kl. 17.00 (her en indlagt en pause på 15 min.)

Fredag er der konsultationer til kl. 12.00 (herefter evt. sygebesøg/opfølgning)

Vi passer selv vores telefon hver dag til kl. 16.00, vi er altså ikke en del af en vagtkreds indtil lægevagten træder til kl. 16.00. Fra 12.30 – 16.00 opfordres der dog kun til akutte henvendelser.

Personale

Personalet består af en lægesekretær, Anne-Dorthe Skovbo Jensen født 1986, en sygeplejerske Liselotte Pedersen født 1983 samt en social og sundhedsassistent.

Klinikpersonalet varetager opgaver som blodprøver, EKG, urinprøver, suturfjernelse, øreskyl, sårbehandling, analyser af prøver, rengøring, telefonen, skranke, skrivearbejde, diverse administrative opgaver (også i forbindelse med oprettelse af fx uddannelseslæger, registrering af fravær og andet) Derudover diverse ad hoc opgaver

De har hver deres kompetencer, men ideen er at de så vidt muligt kan dække nogle af hinandens opgaver i kortere perioder ved sygdom eller lignende.

De er vores ansigt udadtil og patienternes første møde med Lægehuset. Det er yderst vigtigt for os, at de agerer professionelt, og at der samtidig er en varme og imødekommenhed, som kan mærkes ud over skranken og igennem telefonen.  

Værdigrundlag

Vi tilstræber, at både personale og patienter trives i praksis. Vi bestræber os på, at der er en positiv stemning, imødekommenhed og fleksibilitet samt høj faglig standard med vedvarende udvikling af praksis. Det er vigtigt, at der er et godt tværfagligt samarbejde mellem personalet. En positiv tone og stemning samt respekt for hinanden og hinandens arbejde er altafgørende i en travl hverdag.  

Vi ønsker at gøre vores kontakt med patienter og pårørende så god som muligt. Alle henvendelser skal blive mødt af en ensartet og professionel tilgang. Der skal være en sammenhæng mellem det vi siger og det vi gør.

Præsentation af uddannelsesforløbet hos Munkebolægerne

Præsentationssamtale

Nogle uger før din ansættelse, skal du aftale en tid til besøg, hvor vi kan hilse på hinanden og du kan se huset. Her vil vi også afstemme forventninger til den kommende uddannelsesperiode og uddannelsesprogrammet kan evt. gennemgås. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning. Herudover vil vi gerne have ferie- og fridageønsker samt oplysninger om kursusdage i så god tid som muligt. Endvidere har vi brug for dit autorisations-id og kontaktoplysninger, så du kan blive oprettet i systemet.

Introduktionsperiode

Den første dag møder du kl. 08.00. De første par timer bruges på at blive introduceret for personale, arbejdsgange, computersystem (XMO) og generelt finde sig til rette.  De første to dage bruges sammen med de faste læge Helle og Ida, hvor uddannelseslægen vil sidde med ved konsultationer. Der vil her være sat tid af mellem patienterne, så der er tid til snak og drøftelser af patienterne. Du vil også få en formiddag i laboratoriet.

Herefter vil du begynde at have selvstændige konsultationer. Efter et par ugers ansættelse forventer vi, at du har egne patienter sat til med ca. 30 til 45 minutter pr. patient, naturligvis med fleksibilitet afhængig af problemstillinger.

Hvis du har brug for hjælp til noget teknisk, administrativt eller lignende står sekretæren klar til at hjælpe dig så godt som muligt.

Introduktionssamtale

Efter ca. 2 uger afholdes en introduktionssamtale, her vil vi gennemgå dit kompetenceniveau og uddannelsen planlægges ud fra dette. Dette bliver aftalt, hvordan de enkelte kompetencer erhverves således, at der kan foretages specifikke aftaler mht. evaluering og attestering af kompetencer. Evaluering af opholdet starter fra dag 1 både for tutor og uddannelseslæge. Såfremt der er problemer eller uhensigtsmæssigheder er det vigtigt, at vi får talt om det så hurtigt som muligt så det kan blive løst forhåbentligt til alles tilfredsstillelse.

Midtvejssamtale

Der bliver holdt midtvejssamtale efter 3 mdr. Ved denne samtale bliver der fulgt op på, hvor langt du er nået i dine faglige mål og planlægger de sidste mdr. således, at du kan få det optimale ud af opholdet hos os og alle kompetencer kan godkendes.

Evalueringssamtale

Ved opholdets afslutning laver vi slutevaluering. De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende ellers godkender vi ved sidste mål.

Evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via www.evaluer.dk  Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og medtager den til vores slutsamtale, vi skal bruge den til stadig at forbedre os.

Supervision

Der er afsat 30-45 min. til supervision dagligt. Der vil patienterne, du har set, blive gennemgået i det omfang, at det er nødvendigt, og desuden kan patienterne tutorlængen har haft gennemgås. Ved godkendelse af kompetencer sættes lidt mere tid af. Der kan være afsat ekstra tid supervisionen, hvor specifikke emner kan tages op, eksempelvis børne- svangre og andre undersøgelser samt attester, henvisning, epikrise m.m.

Det er relevant at kende Sundhedsstyrelsens vejledninger. De kan findes på www.Sundhed.dk.  Endvidere DSAMs kliniske vejledninger. Månedsskrift for praksis, Lægegerning, IRF, Epi nyt m.m.

Arbejdsdag for uddannelseslægen

Kl. 08.00 - 12.00 : Konsultationer

Kl. 12.00 – 12.30 : Opfølgning/skrivning ect.

Kl. 12.30 -13.00 : Frokostpause

Kl. 13.00 – 13.45: Evaluering

KL. 13.45 – 15.00: Konsultationer

Torsdag har du konsultationer til kl. 17.00 (her en indlagt en pause på 15 min.)

Fredag har du konsultationer til kl. 12.00

Der bliver i starten afsat godt tid til konsultationer (30-60 min.). Når du har været i en praksis i nogen tid forventer vi, at du arbejder hen imod at have 3 til 4 patienter i timen for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis. Hos de faste læger arbejdes med 15 min. konsultationer inkl. skrivearbejdet. Du kan sætte mere tid af ved behov, og vi kan justere løbende. Er der en særlig patient du vil se, kan du give sekretæren besked, så vil de booke dem. 

Ferie/fridage

Klinikken holder lukket alle helligdage samt den 24.12. og den 31.12. og Grundlovsdagen, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdag for yngre læge dvs., at der skal afholdes ferie eller afspadsering de dage. Dine ønsker mht. feriefri og evt. omsorgsdage forsøgs imødekommet så vidt det er muligt under gensidig hensynstagen til den øvrige drift af Klinikken. Vi vil gerne have kursusfri og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen. KBU, intro og fase 1 læger har 6 ugers ferie imens fase 2 og 3 læger kun har 5 ugers ferie, da 6. ferieuge udbetales jævnfør yngre lægers overenskomst. Yderligere optjent ferie f.eks. i forbindelse med barsel udbetales. Vagtuddannelse; KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.

Introduktionsstilling

Der indgår 3 ledsagervagter. Tidsforbruget afspadseres. Fase 1: der indgår 3 køre-/konsultationsvagter, hvor Ida eller Helle er bagvagt. Fase 2: der indgår 4 kørevagter og konsultationsvagter. Fase 3: der indgår 4 kørevagter og konsultationsvagter. Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen dvs., der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomsten efter aftale i stedet for honorar vælge afspadsering. Se i øvrigt http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm418142. Du er velkommen til at låne lægetaske til du får din egen.

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og fase 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. Vi aftaler en fast månedlig returdag, for at lette skemaplanlægningen. På returdagene skal de kompetencer i målbeskrivelsen hvori der er opnået færdigheder på sygehusafdelingerne jf. kvalifikationskortene godkendes.

http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreudannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort//?Highlight=kvalifikationskort  

Sygdom

Ved sygdom/barns første sygedage skal du mellem kl. 7.00 og 8.00 ringe til Helle eller Ida, så vi kan nå at aflyse patienterne. Alt fravær registreres og bliver godkendt via Regionen.

Samarbejdspartnere

Vi benytter hovedsagligt håndkøbsudsalget i Munkebo, som får medicin sendt fra Kerteminde apotek. Munkebo hører under Kerteminde kommune og vores optagerområde ligger mellem Svendborg Hospital, Odense Universitetshospital samt Middelfart Rygcenter. Endvidere benytter vi os ofte af Nyborg Sygehus og deres Røntgenafdeling, hvor vi kan får taget røntgen fra dag til dag. Vi anvender i vid udstrækning speciallæger fra primærsektoren i Odense. Endvidere er der kommunalt samarbejde med sagsbehandler og sundhedsplejerske.

Forventninger

Rent fagligt vil forventningerne selvfølgelig afhænge af, hvor du er i dit forløb. Vi forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde en velfungerende praksis med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med stor respekt for hinandens kompetencer og patienter. Vi er som en lille ”familie”, som man indgår i, hvor vi alle er lige vigtige og hvor vi hjælper hinanden, når det er nødvendigt. Vi håber derfor også, at du siger højt, hvis der er ubalance mellem arbejdsbyrde, arbejdstid og kompetencer, så vi kan justere og hjælpe dig bedst muligt, hvis det er tilfældet.  

Vi er bevidste om, at det til tider kan være udfordrende at være i en praksis eller på en sygehusafdeling i kortere tid, da nogle patienter vil have deres ”faste” læge. Patienterne er forskellige, og vi forventer blot at du tager denne udfordring med ”oprejst pande”, så vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælp og støtte dig i denne proces ved at informere patienterne om, hvem de kommer ind til, når de bestiller tid. Uanset om du ender med almen medicin som speciale eller ej, synes vi det er yderst vigtig, at der hele tiden uddannes nye læger med viden og erfaring fra netop almen praksis.

Yderligere oplysninger af generel karakter:

http://videreuddannelsen-syd.dk 

Kalender faglige arrangementer region syd:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/kalender/  

Tilmelding Praksis nyt region syd: Praksisnyt@rsyd.dk  

Tilmelding nyheder Lægeforeningen www.laeger.dk  log ind

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Nyheder/Abonner%20p%C3%A5%20nyheder  

hvor man selv kan vælge, hvilke nyheder man vil modtage

DSAM www.dsam.dk hvor man på forsiden kan tilmelde sig nyheder

SS abonner på nyheder: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/abonner  

IRF www.irf.dk  

EPI nyt: http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT.aspx  

 

Praksisbeskrivelse

Familielægen Lægehuset Nyenstad
Nyenstad 31A
5800 Nyborg
6532 0675/6331 8064 (hemligt nr.)
www.familielaegennyborg.dk 

Praksis er en kompagniskabspraksis med to ydernumre med 2 speciallæger i almen medicin, hvoraf 1 læge har delepraksistilladelse.

Charlotte Kaae, født 1971, læge fra SDU i 2004, speciallæge i almen medicin i 2014.
Heidi Arnswood, født 1973, læge fra SDU i 2001, speciallæge i almen medicin i 2013.
Camilla Barnkou Korsgaard, speciallæge i almen medicin, vikar for praktiserende læge.

Charlotte har været i praksis siden 2014. I 2017 indtræder Heidi, hun har delepraksistilladelse grundet kronisk sygdom. Camilla Korsgaard blev ansat som vikar i marts 2022.

Vi har tilknyttet ca. 3.400 patienter.

Værdigrundlag

Vi ønsker en praksis med høj faglig standard og et godt arbejdsmiljø med en åben, ærlig dialog, hvor der er plads til forskelligheder.
Patientbehandlingen skal være god, høflig og faglig kompetent.
Vi ønsker at videreuddanne os løbende for at følge den faglige udvikling.

Praksis funktion

I den daglige arbejdsgang varetages akutte og kroniske problemstillinger.
Om morgenen kl. 8-9 bookes akutte patienter via telefonisk kontakt til sekretærerne. E-mailkonsultation besvares inden for 5 dage. Øvrige patienter bookes over telefon efter kl. 9.

Supervision/kompetence

Der er aftalt løbende supervision og mulighed for at konferere ved akutte problemstillinger, det vil sige, at uddannelseslægen skal føle sig velkommen til at banke på døren på et hvilket som helst tidspunkt, dog med hensyntagen til patienten.
Der er afsat ½ times daglig fælles gennemgang og supervision af dagens patienter. Dette fra ca. kl. 12-12.30.
1 gang om ugen er der 1 times supervision/formaliseret undervisning og/el kurser ad hoc. Emnerne for supervision besluttes forinden fra gang til gang, herunder samtaler, forebyggende undersøgelser etc.
Vi har oftest lægemøder/personalemøder ca. en gang om måneden, herunder også lægemøder.
Vi har undervisning efter endt kursus, således at alle i praksis kan have glæde heraf, dette er ikke fast skemalagt, men afhænger af, hvornår kurserne foregår.
I forbindelse med returdage i fase 2 følger uddannelseslægen samme patient over et forløb samt patienter relateret til kompetenceudvikling i forhold til Uddannelseslæge.dk.

Afvikling af returdage

Akutte og planlagte konsultationer fra kl. 8-10.00, kl. 10.15-12.30, kl. 13.15-15.30.
Supervision fra kl. 12-12.30, eller hvordan det passer i dagsprogrammet.
Frokost fra kl. 12.45-13.15.
Planlæggelse af kompetencegodkendelse i Uddannelseslæge.dk sker ved den daglige supervision afhængigt af, om det anslås ud fra emnerne, at det kan varetages på planlagte tid.
Tutorlægen hjælper uddannelseslægen med at planlægge ud fra de patientkategorier, som kompetencen skal opfylde.

Personalet

I klinikken arbejder sygeplejerske Mette Holmegaard, lægesekretær Diana Lykkegaard, lægesekretær Jiri Skov Larsen og lægesekretær Heidi Duedal. Der er desuden 3 medicinstuderende, Annline, Emilie og Christoffer som varetager blodprøvetagninger og ad hoc arbejdsopgaver.
Lægesekretærerne hjælper også med laboratorieundersøgelser, urinundersøgelser, EKG samt LFU samt passer telefonen dagligt fra kl. 8-12.15. Herefter overtager Lægernes Telefonpasning.
Personalet sørger ligeledes for det meste af de administrative opgaver samt klargøring til regnskab og bestilling af utensilier.
Vores sygeplejerske har mange af vores diabetes- og KOL-patienter.

Arbejdsgang

Konsultation fra kl. 8-10
Formiddagspause fra kl. 10-10.15
Konsultation fra kl. 10.15-12.30
Frokostpause fra kl. 12.30-13.15
Konsultation fra kl. 13.15 til hver dag kl. ca. 15.15, om onsdagen indtil kl. 17.30.
Det er gældende for alle dage, at vi i fællesskab rydder al indkommen post op, herunder epikriser samt e-mails fra patienterne og ingen forlader klinikken, før dette er udført.

Præsentationssamtale

Vi bestræber os på, at vi kan afholde en forventningssamtale inden ansættelsen, hvor vi får mulighed for at hilse på hinanden, herunder fremvise klinikken, og den daglige gang i klinikken gennemgås samt overordnede principper for supervision, som også tidligere beskrevet i denne praksisbeskrivelse. Desuden gennemgang i fællesskab af praksisbeskrivelsen.
Ligeledes drøftes ønsker og behov for afholdelse af ferie/fridage samt obligatoriske kurser, for at kunne planlægge programmet i klinikken samt behovet for uddannelseslægen.

Introduktionsperiode

Vi bestræber os på de første 2-3 uger, at uddannelseslægen vil have mulighed for at have nogle patienter under tæt opbakning samt lære edb-programmet at kende, som er XMO.
Herudover supervision i praktiske procedurer. Der vil altid være mulighed for at følge de faste læger og overvære diverse procedurer på daglig basis og ved behov. I introduktionsperioden vil uddannelsesprogrammet blive gennemgået flere gange i forhold til opnåelse af kompetencer.

Ferie og fridage

Ferie, fridage og omsorgsdage planlægges så vidt muligt, så alle er tilfredse.
Ønsker om ferie tilkendegives så hurtigt som muligt. Vi er som oftest flexible og alle ansatte inkl. uddannelseslægers ønsker imødekommes som regel.
Hvis ønske om andre arbejdstider kan dette som regel også indfries ( skal dog passe med normtiden og klinikkens åbningstider).

Sygdom blandt personalet

Klinikken kontaktes pr. telefon så snart man er syg eller har barn sygt.
Herefter vil personalet aflyse dagens patienter eller flytte dem til de øvrige læger.
Det er vigtigt, at uddannelseslægen melder tilbage pr. telefon hver dag inden middag til læge Charlotte Kaae el Heidi Arnswood for at fortælle om, hvorvidt sygdommen er overstået, eller om der skal aflyses patienter til dagen efter.
Ovenstående gælder også for øvrige ansatte i klinikken.

Behandlings- og undersøgelsesudstyr

Vi har EKG apparat og LFU apparat, som begge er tilkoblet computerprogrammet.
Herudover er der mikroskop, tympanometer, varmeskab til urin samt fryseaggregat til vortebehandling.
Vi udfører oftest stort set alle laboratorieprøver, som det er muligt i klinikken, men vi kan også videresende patienterne til laboratorieprøver på Nyborg Sygehus.
Nyborg Laboratorium bruges udelukkende til prøver som ikke er muligt at tage i praksis, f.eks. PTH samt calcium-ion.
Ved tvivl om prøver/tolkningsspørgsmål kontaktes mikrobiologisk vagthavende eller KKA/internt mellem lægerne.

Apotek

Vi samarbejder med alle byens apoteker og håndskøbsudsalg.
Vi sender recepter via Edifact og alle vores apoteker er tilgængelige i edb-systemet.

Sygehuse og speciallæger

I forbindelse med akut indlæggelse henviser vi oftest til Svendborg Sygehus, dog skal akutte patienter visiteres til fælles akutnr. 65417166.
Vi anvender speciallæger i relativ nærhed til Nyborg, oftest Svendborg i forhold til hudlæge og organkirurgisk vurdering.
I Nyborg har vi tilgængelig øjenlæge samt øre-, næse- og halslæge, hudlæge og psykiater.
De speciallæger, som ikke findes i Nyborg eller Svendborg, henviser vi naturligvis til Odense.

Røntgen

På Nyborg Sygehus tages der røntgenundersøgelser i drop-in dvs. fra dag til dag.
Undersøgelser, som ikke er akutte, henvises elektivt til røntgenundersøgelse i Nyborg, hvor der også er udført ultralydsskanning af abdomen.

Vagtordninger

Vi passer alle dage vores patienter indtil kl. 12.15, herefter overtager Lægernes Telefonpasning alle indkomne telefonsamtaler, og tilstedeværende læge overtager opgaven og behandler patienten ved kald herfra.
Vi har ingen samarbejdspartnere i forhold til pasningsaftale mellem de øvrige læger i byen, og hver klinik varetager egne patienter, med mindre der er sygdom eller kurser, hvor alle skal deltage.
Vi er alle dage i ugen to læger til stede med mindre der er sygdom/kursus.

Litteratur

Det forventes, at du under opholdet i praksis vedligeholder og udvider dine faglige kompetencer ved selvstudium i forhold til relevante emner samt kompetenceområder. I klinikken har vi i konsultationen et bredt udvalg af fagbøger, som du er velkommen til at låne, eller ved forespørgsel har vi det formentlig også derhjemme på hylden.
Ligeledes vil vi være behjælpelige med at finde relevante hjemmesider, hvor er kan søges viden, herunder www.sundhed.dk og Lægehåndbogen.
Vi har også en instruksmappe og en akkrediteringsmappe, som du er velkommen til at bruge, hvis du skal søge specifikke emner omkring behandlingskadence.

Supervision

Der vil være daglig løbende supervision. Hvis der opstår akut behov for tilstedeværelse af en anden læge, ringes der ind til en af lægerne, der er til stede den dag, og vi kommer så snart vores egne forhold tillader det i forhold til behandling af patienter. Du er også velkommen til at banke på døren i stedet, men må respektere et nej, hvis vi f.eks. er i gang med en gynækologisk undersøgelse.
I samarbejde behandler vi således patienten, og der vil være mulighed for næste dag at gennemgå patienten til supervision, hvis det kan vente.
Det vil være formålstjenligt, hvis uddannelseslægen løbende vurderer, hvorvidt et spørgsmål er akut, eller om det kan vente til supervision dagen efter før frokosten. Dette for at skabe bedst mulige flow i arbejdsgangen.

Klinisk uddannelse

Den kliniske uddannelse foregår således i det daglige arbejde med eller uden hjælp fra de øvrige læger samt ved selvstudium og praktiske udførelser.
Der er således tale om en gradvis opbyggende proces, hvor man stille og roligt udvikler de kliniske kompetencer, som forespørges i logbogen for at sikre, at de kliniske kompetencer opnås i Uddannelseslæge.dk.

Uddannelsesplan

Vi har hver måned gennemgang af emnerne samt fokus på, at netop de relevante patienter hertil indgår i den daglige arbejdsgang, dette i samarbejde med vores sekretær, som vil hjælpe til med at sørge herfor.
Vi vil i løbet af 2-3 måneder efter igangværende arbejde lave en midtvejsevaluering, hvor vi gør status over opnåede kompetencer samt ligeledes ved slutningen af opholdet.
Vi forventer, at du ved tvivlsspørgsmål kontakter os løbende, således at vi ikke pludselig står i en situation, hvor du ikke kan opnå kompetencerne.
Under den daglige supervision vil vi gennemgå din journalnotater. Dette giver en god basis for en problemorienteret gennemgang samt en åbenhed omkring mulige svage områder, som eventuelt skal prioriteres ved booking af patienter.

Vagtlægekørsel/vagtuddannelse for KBUlæger etc.

Såfremt du skulle være interesseret i at deltage i vagter, er du selvfølgelig altid velkommen til at følge en af os.
Vi kører alle tre lægevagter.
Introduktionslæger afvikler alle tre ledsagevagter med uddannelseslægen og tidsforbruget afspadseres.
Fase 1-læger afvikler tre køre-/konsultationsvager med uddannelseslægen som bagvagt. Indtjeningen tilfalder uddannelseslægen.

Samarbejde med det sekundære sundhedsvæsen og speciallæger

Da vi har en bred vifte af samarbejdspartnere, herunder sygehusvæsnet, speciallæger, hjemmeplejen, apoteker og plejehjem vil du under opholdet lære at udfærdige henvisninger samt kommunikere med dine daglige samarbejdspartnere, ligeledes over telefonen, da vi har mange opkald om morgenen f.eks. fra plejehjem eller hjemmeplejen, hvor borger skal diskuteres med lægen, samt hvor vi planlægger sygebesøg, opfølgning i klinikken eller blot hjælper patienten videre i hjemmet under kyndig vejledning.
Vi foreslår, at du i begyndelsen, inden du afsender korrespondancer til vores samarbejdspartnere, konfererer med en af os læger.

Økonomi

Praksis er en privat virksomhed.
Vi skal alle være økonomisk bevidst lige fra de små udgifter til de store samfundsøkonomiske udskrivninger, hvorfor der skal holdes fokus på, hvilke behandlinger/undersøgelser, der er nødvendige, og hvilke der ikke er.

Husk:

 • i forbindelse med medicinordination at tilstræbe billigst mulig med ligeværdige alternativer, dette ved hjælp af anbefalinger fra basislisten samt IFR rød-gul-grøn-liste (spørg herom)
 • hver undersøgelse i laboratoriet og hver røntgenundersøgelse er kostbare for samfundet, hvorfor der skal være en indikation herfor
 • alle sygemeldinger, erklæringer samt attester kan få store økonomiske konsekvenser for patient og samfund, hvorfor disse skal være yderst velovervejede.

Holdninger og etik

Vi forventer, at du under dit ophold i praksis viser venlighed og imødekommenhed overfor patienterne.
Det vil være en stor fordel for dig selv, hvis du under dit ophold også arbejder med egne følelser og holdninger og reflekterer over patienternes problemstillinger samt behandlinger for bedre at kunne bruge dig selv bevidst i konsultationsprocessen.
Der vil ved den daglige supervision samt lægemøder og personalemøder være mulighed for at berøre både etiske og holdningsmæssige aspekter i lægehuset.
Vi bestræber os på dagligt at være lydhøre overofr ekstraordinære oplevelser og behov for i forum at løse disse, enten på fælles konference eller med supervisor.

Vejledning og evaluering under opholdet

 1. introduktionssamtale
 2. justeringssamtale efter ca. én måned
 3. midtvejssamtale efter ca. tre måneder
 4. slutevaluering og det samlede forløb
 5. konsultationsaftaler med supervision af uddannelseslæge

Edb

Vi har XMO-lægesystem, og al vores kommunikation foregår herved, både i de daglige journalnotater samt i forhold til henvisninger ud af huset til alle øvrige samarbejdspartnere, herunder også psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer.
Du vil i løbet af første uge under dit ophold modtage undervisning i brugen af vores edb-system, og der vil løbende være support ved hjælp af vores lægesekretær.

 

 

Præsentation af uddannelsesforløbet og praksis

Lægerne Enghavevej , Enghavevej 2,1., 5800 Nyborg
Tlf. 6531 0876
www.enghavevej2.dk
Enghavevej@privat.dk 

Vi er en lægepraksis, som har haft til huse på Torvet i Nyborg siden 1934.
I oktober 2008 flyttede vi til nye lokaler i det tidligere posthus.
Vi er nu 6 læger, som deler 4 ydernumre, i vores kompagniskabspraksis/ delepraksis:

 • Eilif Hedemann
 • Anne Mette Andersen
 • Mads Kryger
 • Lise Dragsbæk Madsen
 • Nanna Brødsgaard
 • Pia Guldager Biba.

Desuden har vi gennem snart 30 år næsten konstant haft uddannelseslæger. Vi modtager læger på alle uddannelsestrin.
Vi har ca. 6.700 voksne patienter og 1.200 børn tilmeldt. Vi har stort set kun patienter fra den tidligere Nyborg kommune og enkelte fra andre kommuner.
Vi deler arbejdsmængde, patienter, undervisning og økonomi ligeligt imellem os.

Personale

Der er ansat 4 lægesekretærer, 2 sygeplejersker, 1 jordemoder, 7 praksisassistenter samt en serviceassistent i praksis. Sekretærerne foretager skrivearbejde, klarer tidsbestilling, receptfornyelser, hjælper patienterne til rette og foretager det laboratoriearbejde, som analyseres i praksis samt blodprøvetagning. Sygeplejerskerne foretager sygeplejemæssige opgaver og foretager kontrol og opfølgning af bl.a. diabetes, KOL med videre i egne selvstændige konsultationer.

Jordemoderen varetager bl.a. gynækologi, præventionskonsultationer samt børneundersøgelser og hjælper også til i andre funktioner, når der er tid til det.

Vi har ansat 7 praksisassistenter (medicinstuderende), som ser patienter i konsultationen til lettere opgaver og blodprøvetagning/vaccinationer. De aflaster derudover i alle funktioner, hvor det er muligt.

Arbejdsgangen

I henhold til overenskomsten med sygesikringen er vi tilgængelige for patienterne:

 • mandag til fredag kl. 8-16
 • onsdag er vores lange dag med elektive patienter til kl.17.30.

- uden for almindelig dagtid er det Lægevagt Fyn der varetager akutte opgaver.

Uddannelseslæger (undtaget KBU) har vagtforpligtigelse som anført i videreuddannelseprogrammet og superviseres som sådan.
Der køres akutte besøg ved behov for dette dagligt - vi har dog også et rigtig godt samarbejde med Nyborg kommunes akutteam, som er behjælpelige med akutte vurderinger af patienter, der måtte have behov for dette.
KBUlæger kan, om interesse er, også aflægge sygebesøg. Øvrige uddannelseslæger vil også have sygebesøgs tid planlagt i skemaet.
Vi har patienter fra kl. 8-11.15, indtil kl. 12 er der administrativ tid og frokostpause til 12.30 og igen ses patienter herefter så længe, det er nødvendigt - om muligt helst tid til kontorarbejde mellem 15-16.
Vi har almindeligvis ca. 1 patient pr. 15 minutter, men patienter som ringer samme dag, og får en akut tid for et mindre problem, får oftest ca. 10 minutter. Andre konsultationer som samtaler, attester kan have længere tider.
Uddannelseslægen finder selv sit eget tempo, og i begyndelsen er det ganske almindeligt, at man har 3 patienter pr. time, og at tempoet så senere i forløbet skrues op, så det afspejler de faste lægers hverdag. Det aftales gennem supervisionen, hvornår man er klar til det.
Lægerne arbejder i et halvårligt rulleskema med variation fra dag til dag - der er alm. konsultationer, subakutte tider, akuttider, videotider, aftalte tlf. tid, tider afsat til akut billedevurdering, akutte besøg og tider til opsøgende besøg. Dagene er bygget op med forskellige kombinationer tilpasset en ligelig fordeling lægerne imellem.
Der er hver dag en læge som supervisor i sekretariatet fra kl. 8-12 - denne tager de lægelige telefoner, der er behov for, superviserer sekretærer, sygeplejesker, uddannelselæge og praksis assistenter.
Vi har plejehjemslægefunktion på Vindinge plejecenter.
Vi har supervision fra psykiater x 4 årligt og varetager derfor også samtaleterapier.
Vi har læge i klinikken, som også er ansat i  praksiskonsulentfunktionen i Nyborg kommune. Vi deltager i Nyborg lægelaug og i Østfyn klyngen.

Ferier og sygdom

Ferie, afspadsering og lignende bør varsles i god tid - gerne en måned før af hensyn til patientplanlægningen. Sommerferie dog 3 måneder før.
Ved pludseligt opstået sygdom bedes du meddele det til sekretæren, som er i konsultationen fra kl. 7.30, således at patienter kan flyttes til de øvrige læger eller aflyses. Tlf. 65311793 (internt nummer).

Behandlings- og undersøgelsesudstyr

EKG-apparat, spirometer, tympanometer, fasekontrastmikroskoper, dermatoskop, urin til dyrkning og resistens, CRP, hgb., bls., INR måling, hjemmeblodtryksmåling, perifer kredsløbsmåling.
Desuden et righoldigt sæt instrumenter til chirurgica minor, vortebehandling, spiralanlæggelse med mere.
Vi har igennem ca. 3 år brugt ultralyd (point of care ultralyd) i lægehuset.Flere af lægerne gennemgår yderligere uddannelse i ultralyd gennem PLO, og i 2024 skal 4 af lægerne med i et forskningsprojekt vedrørende ultralyd i almen praksis.

Sygehus og speciallæger

Der er et velfungerende sygehus i Nyborg (hørende under OUH Universitetshospital, Svendborg) med en god røntgenafdeling med CT-scanner samt forskellige kirurgiske og medicinske specialer. Vi henviser i høj grad til dette til ambulante undersøgelser, men anvender også primært andre fynske sygehuse til specialopgaver. Herudover henviser vi til en bred vifte af praktiserende speciallæger inkl. teledermatologi.

Introduktion

Introduktionen vil naturligvis være individualiseret efter dine tidligere erfaringer. 
Vi tror på, at det er vigtigt med en god introduktion, et ligeværdigt samarbejde og en præcis kommunikation. Derfor vil vi spørge ind til dine erfaringer og behov. Det er en måde at undgå de fleste misforståelser på, og vi får redskaber til at tackle problemer hurtigt og professionelt. Til slut i programmet finder du en række bilag med cheklister til brug for samtalerne.
Nedenstående skabelon er en generel skabelon, som vi udfylder til dine behov efter vores samtale.
Et stykke tid før du begynder arbejdet i praksis, vil vi gerne, hvis du har mulighed for at komme og blive præsenteret, diskutere forventninger til den kommende uddannelsesperiode og få forevist klinikken samt få opklaret tvivlspørgsmål, praktiske forhold og lignende.
Den dag du begynder, vil en kollega typisk vise telefonsystemet, diverse indhold i skuffer og skabe, demonstrere det let tilgængelige edb-system osv.
Herefter vil det være oplagt at følge lægen i hans/hendes omgang med patienterne resten af formiddagen, øve lidt ved edb-systemet og måske herefter køre med en kollega på et par sygebesøg (hvoraf der typisk er 2-5 dagligt), måske have en patient eller to med et mindre akut opstået problem.
Næste dag kan der eksempelvis være sat få patienter af til dig, og du kan følge de andre lægers konsultationer i pauserne.
Herefter vil der typisk de næste par dage blive sat et tiltagende antal patienter på. Vi vil også afsætte tid til introduktion hos sygeplejersken og i sekretærgruppen, det fremgår af dit introduktionsprogram.
Der vil typisk, i begyndelsen, være mange spørgsmål vedr. procedure, diagnostik og behandling, henvisninger og lignende, men så tager du fat i supervisor lægen for hjælp, og du er altid velkommen til derudover at banke på hos den læge du har brug for hjælp hos. Du er på ingen måde overladt til dig selv.
Finder de faste læger typiske patienter med cases, som det forventes, at du ikke tidligere har set under studiet eller på hospitalsafdelingerne, kalder man på dig for at delagtiggøre dig i dette, og ad den vej øge viden og læring.
Mange patienter vil i begyndelsen komme mere eller mindre akut til dig, og da det er vigtigt for dig at køre nogle patientforløb selvstændigt, må du sikre, at patienten ved næste kontrol så vidt muligt kommer hos dig, således at du oplever en kontinuitet i behandlingen.
I løbet af den første tid vil vi gennemføre introduktionssamtalen og skriftligt nedfælde de forventninger, kunnen og tilbud samt gennemgå kompetencer.

Klinisk uddannelse

De kliniske færdigheder erhverves bedst gennem det daglige selvstændige arbejde. Denne tilegnelse er i sagens natur gradvis, og vil derfor være vanskelig erkendbar med mindre, at man har gjort status i begyndelsen af perioden og sammenligner dette med opnået niveau på udvalgte tidspunkter (se senere under evaluering). For at få et fornuftigt styr på dette benytter vi også logbog/kompetencer.
Vi har afsat ½ time hver dag efter middag, hvor lægerne i klinikken på skift er til rådighed for dig, hvor diverse problemstillinger kan debatteres. I begyndelsen vil det typisk foregå på den måde, at vi gennemgår alle dine patienter fra den samme dag og fra eftermiddagen dagen før, hvad der er foretaget med patienterne, dine udfordringer, spørgsmål og lignende - efterhånden som din erfaring og viden øges, og efter behov - kun de patienter, der har været tvivl om. De første henvisninger bliver også gennemlæst og konfereret her. Gennemgang af patientnotaterne med tutorlægen kan således tjene til at afstemme behandlingsprocedurer og give anledning til relevant problemorienteret diskussion.
I almindelighed ønskes et notat efter den problemorienterede model (PSOAP). Journalnotater der skal overføres til henvisninger, bør ideelt set være skrevet efter PSOAP-modellen.

Supervision og evaluering

Ved introduktionssamtalen vil vi sammen definere dine behov.
Som udgangspunkt sættes hver dag ½ time af efter frokost til gennemgang. Det fremgår af dagsskemaet, hvem der superviserer. Hver 3.-4. uge vil vi sammen se på kompetencer/logbog.
1 gang ugentligt vil der være afsat 1 time til supervision, hvor vi tager større emner op, samtaler i forhold til evaluering, kompetence godkender eller laver direkte supervision i forhold til de krav, der er i din uddannelse, og hvad du i øvrigt må have behov for.
Efter et stykke tid vil du typisk opleve, at der kan være nogle "huller" vedrørende de forskellige praktiske færdigheder - måske i forbindelse med specielle patienttyper. Der vil så typisk efter ønske blive undervist i dette - det kunne være praktisk astmadiagnostik og behandling, hormon substitution, inkontinens, børneundersøgelser, antikonception, blokadebehandling, allergi hos børn osv.
For alle uddannelseslæger, uanset forløb, gælder det, at der bliver gjort status med hensyn til de kliniske færdigheder som sagt ved introduktionssamtalen. Videre i forløbet afsættes tid til justeringssamtale - typisk efter 1 måned. Midtvejs-evaluering, efter 3 måneder og umiddelbart før afslutningen af opholdet en slut-evaluering af det samlede forløb og specielt om de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet godkendt, så du kan komme videre i uddannelsen.
Vi anvender 360° evaluering og vil i forløbet vejlede dig i konsultation ved enten at deltage eller at gennemgå videokonsultation.

Samarbejde med sekundære sundhedsvæsen og speciallæger

Under opholdet indlæres rationelt brug af det sekundære og samtidigt dyre sundhedsvæsen under hensyntagen til den enkelte patients behov og vurdering af egne evner og grænser samt den hjælp, der kan hentes hos kolleger i praksis.
Henvisningerne til dette skal være klare og problemorienterede og efter PSOAP- modellen. I begyndelsen er det formålstjenligt, at henvisningerne diskuteres med tutorlægen inden afsendelse.

Andre samarbejdspartnere

Vi samarbejder med Akutteam, hjemmepleje, sundhedspleje, fysioterapeuter, apoteker, socialforvaltning, kiropraktorer etc.
Herunder hører også kendskab til et omfattende arsenal af attester, erklæringer og lignende bl.a. også til forsikringsselskaber.

Økonomi

Almen praksis er en privat erhvervsvirksomhed, og i en sådan gælder, at alle, der arbejder her, er opmærksomme på de økonomiske konsekvenser af deres handlinger. Det er fra små detaljer til større samfundsøkonomiske perspektiver.
Lægens faglige handlinger, kan have store samfundsøkonomiske konsekvenser og udgøre en stor del af det samlede ressourceforbrug i sundhedssektoren.
Vi skal alle sammen være opmærksomme på vores medicinordinationsvaner - at man finder billige alternativer samt være opmærksomme på at kun de nødvendige diagnostiske undersøgelser foretages, ligesom røntgenundersøgelser og lignende. Vores erklæringer og sygemeldinger udløser ofte store samfundsmæssige udgifter samt udgifter til den enkelte patient.

Holdninger og etik

Også i praksis demonstrerer vi respekt for de patienter, der opsøger os professionelt, og i al faglig håndtering indgår en etisk dimension, sådan som vi er forpligtet til af lægeløftet og forskellige internationale regler samt deklarationer.
Tutorlægerne tilstræber i deres daglige optræden selv at være bevidste om, at de i denne sammenhæng vil blive opfattet som rollemodeller. Lovgivning og deklarationer bliver berørt også for at adskille en empatisk, medmenneskelig og respektfuld holdning for mistanken om økonomisk begrundet patientpleje.
Som uddannelseslæger er det vigtigt at gøre sig bevidst om egne fordomme og barrierer og lære sig håndgreb til at erkende og håndtere eventuelle uventede eller uhensigtsmæssige reaktioner i visse situationer.
Du må til stadighed forholde dig kritisk til dit faglige arbejde. Kendskab til funktion og struktur i velfungerende 12-mandslægeforeninger eller supervisionsgrupper, hvor der også arbejdes med en sådan selverkendelse og selvindsigt kan anbefales.
Afsluttende kan siges, at alle lægerne i praksis vil forsøge at dele vejlederfunktionen efter, hvad der har den enkeltes særlige interesser. Vi føler os alle ansvarlige for uddannelseslægens ophold, men én af lægerne vil være den hovedansvarlige.

Nyttige Links

IRF:  www.irf.dk 
Epi nyt: http://www.ssi.sk/aktuelt/nyhedsbreve/EPI-NYT.aspx 
Kalender med faglige arrangementer region syd:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almenpraksis/syddanmark/kalender 
Lægehåndbogen: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/ 
Tilmelding Praksis nyt region syd: praksisnyt@rsyd.dk 
Tilmelding nyheder Lægeforeningen: www.laeger.dk    log in
http://laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/laeger dk/Nyheder/Abonner%20p%C3%A5%20nyheder
- hvor man selv kan vælge hvilke nyheder man vil modtage.

DSAM:  www.dsam.dk, hvor man på forsiden kan tilmelde sig nyheder
SS abonner på nyheder: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/abonner 

Præsentation af lægehuset Lægerne Nyenstad

Historie

Lægehusets historie går ca. 70 år tilbage, hvor det startede som en solopraksis.

I 1955 blev det udvidet til kompagniskab med to læger, samtidig med at klinikken flyttede i nybyggede lokaler. I 2004 flyttede klinikken ind i de nuværende lokaler. Siden da er kompagniskabet udvidet til fire læger med knap 6.400 patienter.

Værdigrundlag

Man skal gå glad på arbejde, og derfor er medarbejdernes trivsel helt afgørende for, hvordan vi driver klinikken. Vi arbejder for en kultur, hvor vi kan være uformelle i omgangen med hinanden og grine sammen hver dag. En kultur, hvor man er imødekommende, løsningsorienteret og fleksibel fra alle parter.

Vi ønsker en høj faglighed og prioriterer løbende supervision og efteruddannelse af læger og ansatte højt. Vi anser os selv uafhængige af lægemiddelindustrien.

Funktion i praksis

Som uddannelseslæge vil du have dit eget arbejdsprogram hver dag, hvor du skal se patienter på lige fod med de øvrige læger i praksis. Men arbejdsprogrammet og indholdet af det tilpasses løbende dit uddannelses- og erfaringsniveau.

Læger og øvrigt personale 

Anders Lassen, speciallæge i almen medicin 1995, ejer
Christel Kronborg, speciallæge i almen medicin 2006, ejer
Lisbeth Rossel, speciallæge i almen medicin 2013, ejer
Sebastian Aagaard, speciallæge i almen medicin 2021, ejer

Naja Bülow-Andersen, sygeplejerske
Janne Ørgaard Christiansen, social- og sundhedsassistent
Maria Engel, social- og sundhedsassistent
Mette Hansen, ledende lægesekretær
Helle Kaarby, lægesekretær

Introduktion

Du får introduktion til patientarbejdet, vores IT-systemer, Det Fælles Medicinkort (FMK) mv. Du følger et introduktionsforløb den første tid i klinikken, som afhænger af dit uddannelsesniveau. Vi gennemgår forløbet med dig på din første arbejdsdag og kan forvente forholdsvist hurtigt at få egne patientkonsultationer. Antallet af patienter og sværhedsgraden udvider vi løbende i takt med din erfaring.  

Indenfor de første dage holder vi introduktionssamtale, hvor vi vurderer dit kompetenceniveau og laver en uddannelsesplan. Vi gennemgår uddannelsesprogrammet og drøfter dine ønsker og behov. Vi aftaler hvordan og hvornår de enkelte kompetencer opnås, evaluering og godkendelse af dem. Du har et medansvar for at opnå kompetencerne ved bl.a. at få læst retningslinjer og andet relevant. Du kan forvente en evalueringssamtale midtvejs og til sidst i forløbet.

Organisation af arbejdet

Du vil som udgangspunkt være ansat 37 timer pr. uge. Dit arbejdsprogram afhænger af dit uddannelsesniveau, men forvent patientkontakt fra kl. 08:00 – 11:30 og kl. 12:30 – 15:24.

Er du deltidsansat tilpasse patientkontakten til det. Vi har som udgangspunkt 15 minutter pr patient, men alt efter dit uddannelsesniveau og behov lægges administrationstid ind i programmet.

Supervision og vejledning 

En eller flere af de faste læger i klinikken superviserer dig fire dage om ugen i 30 minutter og en dag om ugen i 60 minutter. Under supervisionen gennemgår vi dagens patienter, og får afklaret de spørgsmål, du må have.

Dine kompetencer vurderes løbende. Udover de formelle supervisionsmøder opfordrer vi til at spørge klinikkens øvrige læger og personale til råds.

Beskrivelse af konferencer og evt. anden formaliseret undervisning 

Vi har 30 minutter frokostpause hver dag, hvor vi  af og til drøfter patienter. Derudover har vi personalemøde a cirka 60 minutter hver måned. Vi forventer, at du undervejs i forløbet skal undervise i et selvvalgt relevant fagligt emne på et personalemøde, ligesom du kan forvente undervisningsoplæg fra øvrigt personale af og til.

Øvrige uddannelsesrelevante forhold 

Vi forventer, at du løbende sætter dig ind i relevant viden ved selvstudie. Vi vejleder gerne med litteratur foruden de sædvanlige lærebøger.

Derudover anbefaler vi, at du søger indblik i:

DSAM.dk - kliniske behandlingsvejledninger.

Sundhed.dk – lægefaglig opslagsværk og adgang til sundhedstilbud i Kommunen og Kræftpakkebeskrivelser etc.

IRF.dk – Institut for Rationel Farmakoterapi, råd til bedst praksis ift. præparatvalg etc.

IT 

Vi arbejder med journalsystemet EG Clinea.

Råd og regler for ophold i praksis 

Ved sygdom eller barnets 1. sygedag skal du ringe til sekretæren mellem kl. 7.30 og 8.00 på tlf. 6331 2221, så planlagte patienter kan aflyses.

Du skal registrere ferie, sygdom og andet fravær efter gældende regler på videreuddannelsen-syd.dk.

Der må ikke ryges på klinikkens grund (inde eller ude).

Private telefonsamtaler, privat brug af computer osv. skal minimeres i arbejdstiden.

Vagtarbejde 

KBU-læger kan vælge at deltage i kørevagter. Det er interessetimer og aflønnes eller afspadseres ikke.

Introduktionslæger skal på tre ledsagevagter med en vagtlæge. Tiden afspadseres.

Hoveduddannelseslæger har obligatoriske køre- og visitationsvagter i lægevagten.

Antal af vagter og reglerne for disse kan ses på www.videreuddannelsen-syd.dk og ud fra gældende kvalifikationskort på DSAM.dk

Det er uddannelseslægens ansvar at få afviklet disse vagter og planlægges med tutorlæge i praksis.

Som udgangspunkt får du som uddannelseslæge løn for vagterne og kan derfor ikke afspadsere tiden. Men i følge overenskomsten kan du aftale med praksis, at du hellere vil afspadsere end få løn for lægevagten.

Du er velkommen til at låne vores lægetasker på vagterne, indtil du får din egen.

Praksisbeskrivelse

Lægerne Nr. Voldgade 58, Nyborg

Inden længe skal du i et uddannelsesforløb hos Lægerne Nr. Voldgade 58, Nyborg, og vi sender dig hermed en praksisbeskrivelse, så du på forhånd kan blive præsenteret for kolleger og arbejdsgangene i hovedtræk i vores klinik.

Vi glæder os til du kommer og håber på et godt samarbejde! Vi vil bede dig om at kontakte klinikken hurtigst muligt, så vi kan aftale en dag, hvor du forud for din tiltrædelse kan besøge os. På den måde kan vi få lejlighed til at hilse på hinanden, og du kan træffe personalet og se klinikken.

Det er også vigtigt, at vi forud for din tiltrædelse får oprettet dig som bruger af EDB-systemet i klinikken, så vi vil bede dig om at oplyse os dit autorisationsnummer. I lægehuset bruger vi XMO-systemet.

Historie:

Praksis er startet som en solopraksis af Dr. Hove. Senere tilkom to kompagnoner, først Knud Møller Sørensen i 1977 og senere i 1987 Thorkil Frederiksen. I 1990 købte Randi Christensen Dr. Hoves andel og i 2008 solgte Knud Møller Sørensen sin andel til Tine Gadegaard. I 2019 solgte Thorkil Frederiksen sin andel til Michael Lissner og i marts 20 valgte Tine Gadegaard at flytte fra klinikken.

Patientgrundlag:

I praksis er tilmeldt ca. 4000 gruppe 1 sikrede patienter fordelt på alle aldersgrupper og vi har mange børnefamilier. Ca. 200 af vores patienter er fra Bosnien, men vi har også patienter fra mange andre lande, f. ex. fra Sri Lanka, Burma, Syrien, Somalia og Mellemøsten. Der er et velfungerende tolkesystem.

Vi passer desuden enkelte patienter, der er beboere på institutioner for psykisk handicappede i Nyborg.

Læger og personale:

Vi har en 2-mands kompagniskabspraksis med følgende to faste læger:

Randi Christensen:

Født 1952. Uddannet på Århus Universitet. Har arbejdet 7 år i Sverige og rundt omkring på fynske sygehuse. Har deltaget i Praksisudvalget og LBR i Nyborg Kommune.

Michael Lissner:

Født i 1963. Færdiguddannet i 1998. Har arbejdet i 16 år i lægepraksis i Norge.
Til klinikken er tilknyttet 2 deltidssekretærer, der alle tre passer arbejdet ved skranken, hvor der sikres, at patienterne bliver registreret ved ankomst. Desuden passes telefonerne og patienterne serviceres mht. tidsbestilling og receptfornyelser. Desuden sørger sekretærerne for afsendelse af prøver og undersøgelse af uriner. Hertil skrivning af notater og henvisninger samt renskrivning af attester.

Heidi Roed Matthiesen:   

Ansat 1992. Heidi er særlig uddannet i urinundersøgelser og kan mikroskopere. Laver desuden priktest, EKG og lungefunktionsundersøgelse. Rådgivning af patienter ved rejsevaccinationer. Heidi sørger for klinikkens regnskaber, herunder løn.

Lotte Dreier:

Ansat 2003. Lotte har ansvar for indkøb af materialer, kalenderplanlægning og regler for transport af patienter.

Lotte står desuden for vedligeholdelse af vores EDB.

I klinikken er ansat en fuldtidssygeplejerske:

Alis Vesterbjerg Nielsen:

Ansat 2008. Alis har speciale i diabetes og har tidligere været ansat i diabetesambulatoriet. Hun varetager bl.a. diabetesstatus, KOLstatus, sårbehandling, blodprøvetagning, vaccinationer samt ernæringsvej-ledning.

Dine arbejdstider:

 • Mandag:8-15.30        
 • Tirsdag: 8-15.30
 • Onsdag: 8-15.30
 • Torsdag: 8-15.30
 • Fredag: 8-15.00

Arbejdsgangen i praksis:

 • Kl. 8-9: Telefontid
 • Kl. 9-11.30: Konsultationer
 • Kl. 11.30-12.00: Supervision efter behov
 • Kl. 12-13: Frokost + evt. besøg
 • Kl. 13-15.30 Konsultationer

Vi har konsultationstider på 10-20 minutter.

De faste læger har på skift én uge af gangen akuttider mellem kl. 11.00 og 12.00 og mellem kl. 15.00 og 16.00, og de har fri på skift om fredagen.

Lægerne kører sygebesøg efter behov i middagspausen.

Patienterne kan kontakte praksis telefonisk mellem kl. 8.00 og 16.00.

Vi har en hjemmeside på adressen: www.huslaegerne.dk. Her kan patienterne bestille tid til

konsultation, bestille fast medicin og sende forespørgsler til lægen via E-konsultation.

I løbet af arbejdsdagen sørger de faste læger for at læse indkommen post, godkende recepter og afsende henvisninger og korrespondancer.

Vi holder personalemøde én gang om måneden.

Du har dit eget rum til konsultationer. Vi forventer ikke, at du kører fuldt program fra starten. Arbejdsmængden justeres og øges efter dine kvalifikationer.

Behandlings- og undersøgelsesudstyr:

Vi har lungefunktionsapparat, EKG-apparat, tympanometer, mikroskop og laboratorieudstyr til blod- og urinundersøgelser, der udføres i klinikken. Vi har desuden instrumenter til kirurgi og vortebehandling.

Samarbejdspartnere:

Angående indlæggelser hører vi til Svendborg Sygehus’ optagelsesområde. Børn og syge inden for visse særlige specialer indlægges på OUH.

Vi samarbejder med hjemmeplejen, fysioterapeuter, kiropraktorer og sundhedsplejersker.

I Nyborg findes både psykiatrisk speciallægepraksis og øjenlægepraksis samt ØNH-læge.

Vi har fortrinsvis kontakt til Nyborg Apotek, men også apoteker i de omgivende byer.

Vagtordning:

Vi er ikke tilknyttet nogen vagtordning men holder fri på skift, så klinikken aldrig er lukket.

Introduktionsprogram

Vi har fast introduktionsprogram for uddannelseslægen. De første dage efter ankomsten kan uddannelseslægen følge en af de faste læger. Herefter har uddannelseslægen selvstændigt nogle patienter og antallet pr. dag afhænger af erfaring og overskud. Der er daglig supervision efter behov.

Uddannelseslægen har mulighed for at deltage i konferencer og anden formaliseret undervisning. Uddannelseslægen underviser også selv til et personalemøde i løbet af opholdet.

Vores uddannelseslæge vil komme til at deltage i alt klinisk arbejde. Der stiles efter, at lægen også oplever længerevarende patientforløb, og vi bestræber os på, at lægen beskæftiger sig med så mange sygdomskategorier, som muligt.

Forløbssamtaler:

Man følger naturligvis uddannelsesprogrammet mht. introduktions-, midtvejs- og afsluttende evalueringer samt aftaler for godkendelse af kompetencer.

Introduktionssamtalen afholdes inden for de første par uger. Her vil vores arbejdsrutiner atter blive gennemgået. Vi vil foretage en forventningsafstemning. Desuden vil vi planlægge forløb med datoer for justeringssamtaler, midtvejssamtaler og slutevaluering.

Justeringssamtale foretages efter ca. 1 måned.

Midtvejsevaluering: Der tages udgangspunkt i forventningerne fra de første 2 samtaler og der justeres og opgraderes i forhold til de sidste 3 måneder.

Slutevalueringen vi ligge på én af de sidste dage, du er hos os. Du skal medbringe din evaluering af opholdet fra Evaluer.dk til slutsamtalen.

Vi forventer, at evalueringen går begge veje, så vi som uddannelsessted kan lære noget og forbedre os.

Vagter:

KBU-læger kan deltage i kørevagter efter ønske, Introlæger og fase 1-3 læger tager vagter efter gældende regler.

Fravær:

Kurser, ferie, sygdom, omsorgsdage m.v. indberettes til lønkontoret på app’en MinLøn.

Juleaften, Nytårsaften og Grundlovsdag er arbejdsdage for yngre læger, og holder du fri disse dage, gælder det for feriedage.

Sygdom: 

Ved sygdom og barns 1. sygedag kontaktes praksis senest kl. 7.45. på telefon 63313732.

Ferie:     

Der afholdes ferie løbende. Lægehuset holder ikke lukket. Hvis du har ferie/fridagsønsker, vil vi gerne vide det i god tid af hensyn til planlægningen.

Returdage:

Mellem fase 1 og 2 er der returdag en gang om måneden. Vi vil tilstræbe, at det bliver en fast ugedag, og vi vil forsøge at få lagt nogle forløbspatienter returdagene. På returdagene følges også op på kompetencerne.

Klinisk uddannelse og supervision:

Vi finder, at de kliniske færdigheder erhverves bedst gennem det daglige selvstændige arbejde. Denne tilegnelse sker naturligvis gradvist, og det er derfor vigtigt, at der gøres status i løbet af perioden. For at få fornuftigt styr på dette, benytter vi logbog/kompetencer.

Kompetencer beskrevet i målbeskrivelsen og logbogen vil blive godkendt løbende.

Vi har daglig supervision i ½ time med gennemgang af uddannelseslægens notater og henvis-ninger. Vi forventer, at uddannelseslægen søger råd hos tutorlægerne ved tvivlsspørgsmål, problemer eller ønsker. Vi forventer samtidig, at det giver tryghed hos begge parter.

Torsdag kan vi gennemgå et større emne.

Der er web-cam til rådighed i din konsultation.

Efteruddannelse:

De faste læger afholder hver 5 kursusdage årligt. Desuden deltager de i smågruppebaseret efteruddannelse (12-mandsgruppe), supervisionsgrupper og andre efteruddannelsestilbud, mest om aftenen.

Forskning – audit – kvalitetsudvikling:

Vi deltager i praksis jævnligt i flere projekter – mest som dataindsamlere. Som led i kvalitets-sikring deltager vi i forskellige audits. Vi laver desuden de obligatoriske kvalitetskontroller via Laboratorie-Konsulent-Ordningen fra Sygehus Fyn.

En aktiv deltagelse i kvalitetsudviklingsarbejdet kan være med til at øge uddannelseslægens læring og viden om almen medicinske emner.

Økonomi i almen praksis:

Almen praksis er en privat erhvervsvirksomhed, og lægens faglige tiltag kan have store øko-nomiske konsekvenser. Almen praksis er ansvarlig for en stor del af det samlede ressource-forbrug i sundhedssektoren. Vi er derfor opmærksomme på, hvad den ordinerede medicin koster for patienten og for samfundet, samt hvad de diagnostiske undersøgelser koster – og vi overvejer selvfølgelig nøje, hvilke undersøgelser, der er nødvendige. Store sociale udgifter udløses ofte på basis af vores erklæringer og sygemeldinger. Derfor bør hver af disse være velovervejede med tanke på de økonomiske konsekvenser – både for patienten og samfundet.

Social trivsel i lægehuset:

Vi ønsker god atmosfære og godt arbejdsklima i lægehuset. Det er vigtigt, at alle har en rar fornemmelse, når de møder på arbejde. Vi sørger for at hilse godmorgen og sige farvel.

Nogle gange om året arrangerer vi spisning eller fællesarrangementer ud af huset.

Velkommen

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet.

Lægerne i Nr. Lyndelse
Carl Nielsensvej 1
5792 Årslev

Ydernummer: 038652
Telefon: 65 90 10 19
Hjemmeside: www.65901019.dk.

Praksis er en kompagniskabspraksis med 6 ydernumre. Aktuelt er der 6 kompagnoner:

 • Lisbeth Kaldahl Munche Møller, har været i lægehuset siden 1994
 • Kristian Sarauw Kristiansen, har været i lægehuset siden 1994
 • Anja Bjørk, har været i lægehuset siden 2000
 • Mats Gunnar Hebsgaard Frostberg har været i lægehuset siden 2016
 • Mette Søberg Darling har været i lægehuset siden 2017
 • Peter Fraas Nielsen har været i lægehuset siden 2017.

Vi gør en ære i at tilbyde de samme ydelser, men er naturligvis meget forskellige, med forskellig uddannelse og forskellige interesser, og vi dækker et bredt spektrum fra intensiv rygbehandling, samtalebehandling, speciel interesse for kommunalt samarbejde, børne og unge, graviditetsundersøgelser og problematikker, præventionsproblematikker, faglig udvikling, diabetes med mere. 

I praksis er der desuden plads til 2-3 uddannelsessøgende læger, og det drejer sig om klinisk basislæge, introduktionslæge og uddannelseslæger i hoveduddannelsen i fase 1-, retur-, fase 2- og fase 3-læger. 1-2 gange årligt er der studenter i 3 ugers ophold.

Historie

Lægehuset i Nr. Lyndelse blev færdigopført i 1973 og opstod som kompagniskabspraksis ved sammenlægning af 3 enkeltmands-praksis fra Nr. Lyndelse, Årslev og Allested.  Siden er praksis udvidet til at rumme i alt 6 fuldtidslæger. Praksis har tradition for i vekslende grad at være involveret i undervisning på Almen Medicinsk Institut, kommunalt samarbejde, organisatorisk arbejde i DSAM og PLO samt videreuddannelsen og praksiskonsulentarbejde.

I 1985 blev der gennemført en større ombygning af lægehuset og i 2007/2008 er der færdiggjort en ny ombygning, tilbygning og overbygning, for at imødegå udviklingen med flere opgaver lagt ud til praksis og dermed ansat mere personale. Der er således bl.a. etableret 6 nye konsultationer for at skaffe gode arbejdsforhold for uddannelseslæger og ansat klinikpersonale.

Lægehusets placering

Lægehuset er placeret i det nordlige yderområde af Faaborg-Midtfyn kommune omkring landsbyen Nr. Lyndelse, i tæt relation til Odenses forstæder. En stor del af patienterne kommer fra disse to områder/kommuner. Lægehuset fungerer som et lokalt lægehus, hvor man henvender sig med alle lidelser. Der er tradition for, at man henvender sig primært i lægehuset med alle slags skader, hvorfor der også er etableret en operationsstue og skadestue. I lægehuset er der tilknyttet ca. 9.300 gruppe 1-patienter og nogle få gruppe 2-patienter.

Personale

Er primært opdelt i 2 grupper:

Sygeplejegruppen består af:

Inge Merethe Fritsdal, Christel Treu Grønbech, Maria Lund Maaløe, Hans-Jakob Sørensen samt Merete G. Schmidt.

De er alle ansat på forskelligt timetal. 
Sygeplejerskerne er veluddannede og rutinerede, og de udfører selvstændige arbejdsopgaver efter aftalte forløbsbeskrivelser.

Derudover er der ansat en bioanalytiker, Mia Petersen, som udelukkende tager sig af laboratorieopgaver og står for laboratoriets kvalitetssikring.  Når bioanalytikeren ikke er i huset, kan hendes arbejde i fuldt omfang udføres af sygeplejerskerne.

Sekretariatsgruppen består af:

Anne Grethe Jørgensen, Camilla Lilleris og Linda Ranriis Lund er lægesekretærer. De står for telefonvisitation, receptbestilling, passer skranken, skriver lægeerklæringer, henvisninger og journalnotater m.m. De hjælper med at koordinere arbejdet i forhold til samarbejdspartnere og ikke mindst sygehuset, speciallæger og kommuner. Lægesekretærerne laver meget koordinerende arbejde, de lapper over og tager over for hinanden.
Bogholder Jytte Grum-Schwensen arbejder en dag om ugen for at ordne lægehusets regnskab.

Arbejdsplan

Arbejdstiden for uddannelseslæger er 37 timer/uge, mødetid kl. 07.50 og ved ansættelsen aftales nærmere omkring arbejdstiderne. Der må forventes mindst én dag pr. uge til kl. 16.00. Hver dag passes vagten på skift. Disse dage tildeles efter vagtskema. Når uddannelseslægen tildeles en sådan, vil det være med en bagvagt.  I fase 2 og 3 kan det være tilstrækkeligt med en telefonbackup i slutningen af dagen.. Akutlægen tager akutarbejdet og kører akutte sygebesøg.

Daglig tidsplan

Arbejdet i lægehuset begynder 07.50, hvor lægerne samles med akutholdet og store dele af det øvrige personale til morgenkonference. Arbejdet starter med konsultationer kl. 08.00 – 12.30.

Der er reserveret tid til frokost/middagskonference kl. 12.30 – 13.00. Herefter er der i regelen supervision fra kl. 13.00 – 13.30. Torsdag er der fællesfrokost kl. 12.30 – 13.00 efterfulgt af mødeaktivitet eller undervisning.

Konsultationerne fortsætter indtil 14.45. Herefter er der papirarbejde og sygebesøg. Det forventes, at sygebesøgene fordeles ligeligt, og man sikrer sig, at alle sygebesøg er aftalt, inden man forlader lægehuset. Alle konsultationer er tidsdifferentieret i 5 minutters moduler, idet de hyppigste modullængder er 10-15 minutter.

Der er 30 minutters pause i løbet af dagen, i det omfang som arbejdet tillader det, som tilstræbes fordelt på 10 minutters formiddagspause, 15-20 minutters frokostpause og 5-10 minutters eftermiddagspause.

Tutorer

Før starten har lægehuset udpeget to tutorer, hvoraf den ene er hovedtutor. Det vil være disse to, der vil følge uddannelseslægen gennem hele forløbet, og det vil være dem, der primært afholder de daglige supervisionsaftaler og godkender kompetencer. De andre læger er også tutorer og deltager aktivt, såfremt der er behov for det.

Præsentationssamtale

Nogle uger før din ansættelse starter, inviterer vi dig til en samtale, hvor dine og vores forventninger til den kommende uddannelsesperiode bliver diskuteret. Uddannelsesprogramment gennemgås og der er rundvisning i huset. Den praktiske tilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principper for supervision og vejledning. Du vil blive tilknyttet en fast tutor, men i øvrigt vil alle læger deltage i supervisionen. Om muligt vil du møde vores ’afgående’ uddannelseslæger. Vi vil gerne bede om ferie- og fridagsønsker samt oplysninger om kursusdage i så god tid som muligt.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

Indenfor de første to uger i praksis vil kompetenceniveauet for uddannelseslægen blive bedømt, og uddannelsen planlægges herudfra. Samtidig vil uddannelseslægen have lejlighed til at følge lægernes arbejde i konsultationen og evt. ved sygebesøg. Det er praktisk administrative arbejde vil blive gennemgået (indføring i IT-systemet XMO, digital signatur, henvisninger, attester, ansøgninger om tilskud m.m.). Introduktionsprogrammet vil foreligge på tidsplanen under uddannelseslægen, hvor det fremgår, hvordan de første 14 dage skal forløbe. Der vil blive afholdt introduktionssamtale efter to uger, her vil uddannelsesprogrammets kompetencer blive gennemgået i detaljer, og uddannelseslægens ønsker og behov vil blive drøftet. Der vil blive drøftet, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal opnås, herunder specifikke aftaler mht. til evaluering og attestering af kompetencerne. Vi forudsætter, at du selv er medansvarlig for at opnå uddannelsesprogrammets kompetencer, og sørger for at læse op på retningslinjer osv. Evaluering af opholdet starter på dag 1 for både tutor og uddannelseslæge – dvs. er der problemer eller uhensigtsmæssigheder, skal vi tale om det hurtigst muligt, så det kan løses til alles tilfredsstillelse.

Midtvejssamtale

Der bliver afholdt midtvejs/justeringssamtale efter tre måneder. Ved denne samtale følger vi op på, hvor langt du er kommet med dine faglige mål, og planlægger de sidste måneder, så du kan få det mest optimale ud af opholdet hos os, og alle kompetencer kan godkendes.

Evalueringssamtale

Ved opholdets afslutning laver vi en slutevaluering. De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende, ellers godkender vi de sidste mål. Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk. Det er vigtigt, at du laver denne evaluering og også gerne tager den med til slutsamtale. Vi skal bruge den til stadig at optimere vores indsats som uddannelsespraksis.

Supervision

Der er afsat ½ time til supervision dagligt. Denne ligger hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 13.00 – 13.30. Her vil de patienter, du har set, blive gennemgået i det omfang det er nødvendigt. Desuden kan patienter, som tutorlægen har haft, gennemgås. Lægerne vil desuden bestræbe sig på at medinddrage dig, hvis de møder interessante patienter.

Torsdag er der afsat en times supervision, hvor specifikke emner tages op. Børneundersøgelser, svangreundersøgelser og andre undersøgelser, attester, henvisninger, epikriser m.m. vil efter behov blive gennemgået. Direkte supervision er obligatorisk i uddannelsen og vil indgå. Udover den fastsatte supervision er du til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. Det er en måde at lære hinanden at kende på, og det øger vores viden om, hvad du kan, hvilket giver alle parter tryghed. Der er også god hjælp at hente ved sygeplejerskerne. Under supervisionerne vil kompetencerne, beskrevet i målbeskrivelsen, logbogen, blive godkendt løbende. Der er videoapparat til rådighed i lægehuset, så man kan optage konsultationerne (efter aftale med patienterne) til eget brug eller til brug ved supervisionerne. Dette efter aftale med patienterne.

Økonomi

Almen praksis er en privat virksomhed. I en sådan er det naturligt, at alle, incl. uddannelseslægen er opmærksomme på de økonomiske konsekvenser af deres handlinger. Det gælder lige fra de små detaljer til det store samfundsøkonomiske perspektiv. Lægens faglige tiltag kan have store økonomiske konsekvenser. Almen praksis er ansvarlig for en stor del af  det samlede ressourceforbrug i sundhedssektoren.

Introduktionslæger og læger i hoveduddannelsen vil få en økonomisk gennemgang af klinikkens økonomi ved vores regnsskabsansvarlige personale og regnskabschef, hvorved de får indblik i det organisatoriske , drift og praksisøkonomi.

Teoretisk viden

Vi forventer, at du i uddannelsesperioden søger relevant viden ved selvstudie. Vi vejleder gerne om litteratur udover officielle lærebøger. Derudover er det relevant at kende Sundhedsstyrelsens vejledninger, der findes på www.sundhed.dk, DSAM’s kliniske vejledninger, Månedsskrift for praktisk lægegerning (kan anbefales at abonnere på – der er særpris til uddannelseslæger), IRF m.m. Vi har ’MEDIBox’ og Lægehåndbogen elektronisk. I øvrigt anbefales det at se på www.visinfosyd.dk omkring vejledninger.

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1- og fase 2-stillingen, er der returdag til praksis en gang om måneden. På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes jf. kvalifikationskort:

Hyperlink:

http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort 

Der laves konkret dagsprogram for returdagslægerne under hensyntagen til uddannelseslægens behov for at følge op på tidligere patienter og udskrivningskort, samt supervision af de aktuelle patienters problemstillinger lægen har haft på returdagen, men også hvor returlægen får lov til at fortælle om ”Hvad nyt fra hospitalssektoren” og får tid til at høre ”Hvad nyt fra praksissektoren”.

Der bliver også afsat plads til at diskutere kvalifikationskortene fra sygehusopholdene og de kompetencer, som knytter sig til kvalifikationskortene.

Der afsættes 1 times supervision til ovennævnte.

Før returlægen går hjem, bestræbes det at aftale, hvilke patientkategorier som returlægen gerne ønsker at se ved næste returdag, og det aftales, at returdagslægen har opfølgning af  ”egne patienter”.

Konference og supervision

Konference og fælles morgenkaffe fra 07.50 – 08.00 hver morgen. Herefter er der fælles frokost mellem 12.30 og 13.00 hver dag.
Hver torsdag er der fælles frokost for alle medarbejdere mellem kl. 12.30. – 13.00. Fra kl. 13.00 – 14.00 er der undervisning enten for alle medarbejdere eller fordelt mellem lægeundervisning og sygeplejerske-undervisning. Ved den fælles undervisning fra kl. 13.00 – 14.00 vil uddannelseslægen minimum en gang blive bedt om at stå for undervisningen med et emne efter aftale med tutorlægen afhængig af interesser.

Onsdagsmøder

En gang om måneden mødes kompagniskabets læger onsdag eftermiddag og aften for at aftale fælles målsætning og løbende forretning.
Uddannelseslægen kan deltage i disse møder efter særligt ønske og aftale.

Medarbejdermøder

Afholdes 2-3 gange hvert halvår, torsdag fra kl. 12.00 – 14.00.

Ferie- og fridage

Faste læger i huset har hver 14 dage en fridag. Torsdag er alle læger for det meste til stede. I sommerferien er klinikken åben. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24.12, den 31.12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage.

Dine ønsker mht. ferie, fri og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet, for så vidt det er muligt under hensyntagen til de øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen. KBU, intro- og fase 1-læger har 6 ugers ferie, mens fase 2, og 3-læger har 5 ugers ferie, da 6. ferieuge udbetales jf. yngre lægers overenskomst. Yderligere optjent ferie, fx. i forbindelse med barsel, udbetales.

Omsorgsdage: Uddannelseslæger har 2 omsorgsdage pr. år pr. barn i alderen 0-7 år.

Vagtuddannelse

KBU-læger kan efter ønske deltage i kørevagter. Introlæger skal deltage i 3 vagter sammen med tutorlægen. KBU- og introvagter afspadseres.

Fase 1-læger skal have 3 kørevagter med bagvagt.

Fase 2-læger skal have 4 køre- og konsultationsvagter med bagvagt.

Fase 3-læger skal have 4 køre- og konsultationsvagter + 2 visitationsledsagevagter á 2-4 timer med tutor. 2 selvstændige visitationsvagter  med bagvagt.

Der afsættes tid efterfølgende arbejdsdag til gennemgang af vagtpatienterne.

Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomsten efter aftale vælge afspadsering i stedet for honorar. Se i øvrigt Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside. Du er velkommen til at låne vores lægetasker, til du får din egen. Medicin til lægetasken bestilles via apoteket på Region Syddanmarks regning (positivlisten).

Sygdom

Ved sygdom eller barns første sygedag skal du ringe, gerne omkring kl. 07.00, til udleverede telefonnummer, som står i Personalehåndbog, Generelle vejledninger for ansatte i Nr. Lyndelse Lægehus, så kan vi nå at aflyse patienterne.

Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret på en særlig blanket. Dette gøres en gang om ugen. Det er uddannelseslægens ansvar i samarbejde med lægesekretær, Linda, at blanketterne bliver indsendt.

Internt og eksternt samarbejde

I det interne samarbejde skal uddannelseslægen især opnå viden om praktisk erfaring i den daglige arbejdstilrettelæggelse samt opgavefordeling mellem de forskellige personalegrupper, f.eks. sekretær, praksissygeplejersker og læge. 

I det eksterne samarbejde deltager uddannelseslæge i evt. møder med socialforvaltningen og tilbydes evt. mulighed for at tilbringe en halv eller hel dag i en speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere fysioterapeut, sundhedsplejerske m.m.

En stor del af det eksterne samarbejde læres under den almindelige gennemgang af henvisninger, attest, breve, udskrivningskort og andre informationer fra samarbejdspartner.

Apotek og håndkøbsudsalg

I Nr. Lyndelse findes intet apotek, til gengæld er huset næsten placeret i centrum af en cirkel med radius 10 km og i denne periferi ligger adskillige apoteker med tilknyttet håndkøbsudsalg. 
Lægehuset får leveret apotekervarer fra Dalum Apotek, der også leverer til håndkøb i Super Brugsen, Nr. Lyndelse. Ringe, Langeskov, Bellinge og Tommerup apoteker leverer apotekervarer til andre håndkøbsudsalg.

Sygehus og speciallæger

Henvisninger til sygehus og speciallæger vil primært i starten altid skulle gennemgås af tutorlægen for at sikre optimal visitation og læring.  Dvs. at alle henvisninger skal konfereres før afsendelse primært indtil andet bliver aftalt.

Plan over lægehusets mødeaktivitet med hjemmesygeplejersker og andre samarbejdspartnere

I øjeblikket er der aftalt faste møder med områdets hjemmesygeplejersker og sundhedsplejersker.  Se skema over torsdagsmøder, hvor disse er indlagt.  Der ud over kan der i forhold til andre samarbejdspartnere være behov for møder, disse vil også stå på de aktuelle skemaer over planlagte torsdagsmøder.

Resumé:

Se uddannelsesprogrammer; www.videreuddannelsen-syd.dk/videreuddannelsesprogrammer 

A

 1. Præsentationssamtale
 2. Introsamtale
 3. Uddannelsesplan
 4. Justeringssamtale
 5. Midtvejsevaluering
 6. Slutevaluering


B

 1. Fraværssedler, udfyldes hver uge såfremt der har været fravær/kurser. Fravær afleveres til Linda.
 2. Kørselssedler - Skal vedlægges, så de kan gennemgås ved samtale med tutor.


C

 1. Lægevagtsuddannelse, se side 5 - Det er en god idé allerede ved kemisamtalen at lave aftale om vagter. Uddannelseslægen vil optjene afspadsering i forbindelse med vagt. En vagt svarer til en fridag i dagtid.


D

 1. Ferieplanlægning i lægehuset sker, som det fremgår af ’Generelle vejledning for ansatte i Nr. Lyndelse Lægehus’, som udleveres.
 2. Særligt for uddannelseslæger: Er der mere end en uddannelseslæge, så laves der en plan, så uddannelseslægerne er i lægehuset på skift i skolernes ferier.

 

For fase 2-læger og fase 3-læger:

 1. Yngre læger har arbejdsdag Grundlovsdag (5. juni), jule- og nytårsaften (24. og 31. december). Lægehuset er lukket på disse dage, og vi beder om, at yngre læger lægger feriedage der.
 2. Omsorgsdage; uddannelseslæger har 2 omsorgsdage pr. barn i alderen 0-7 år. Ligesom med anden frihed vil vi gerne samarbejde om, at disse dage lægges, så det er hensigtsmæssigt for arbejdstidstilrettelæggelsen i lægehuset som helhed

Akkreditering

Lægehuset er blevet akkrediteret.

Materialet ligger i mapperne ”Akkreditering” og ”Bilagsmappen” i rummet foran Lisbeths konsultation, og det giver et godt indblik i arbejdsgange, vejledninger, rutiner og patientsikkerhed.

Generelle vejledninger for ansatte i Nr. Lyndelse Lægehus inkl. tavshedserklæring udleveres ved præsentationssamtalen.

Forventninger

Vi forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne. Arbejdet er sjov og afvekslende, og vi vil bidrage med undervisning/supervision, så uddannelseslægen får så optimale forhold som muligt for sin læring. Der er mange flere oplysninger af generel karakter at finde på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside.

 

Rev.d.11.10.2018/AB/lrl

Praksisbeskrivelse

Adresse:                              Allégade 73, 5000 Odense C
Tlf.:                                      66121200
E-mail:                                allegadelaegerne@gmail.com 
Hjemmeside:                      www.allegadelaegerne.dk 

Historie:

Siden 01.09.20 har læge ph.d Susanne Pagh Nissen læge ph.d Berit Elin SøltoP Jensen været ejere af klinikken, under nyt navn Allégade Lægerne.

Lægehuset har i dag UlknyVet ca. 3400 paUenter, og har aktuelt lukket for Ulgang. PaUentsammensætningen er en typisk bypraksis med mange studerende.

Derudover har vi en god blanding af både børnefamilier, midaldrende og ældre.

Praksis er beliggende i stueetagen af en villa fra 1898 på hjørnet af Allégade og Hunderupvej i den sydlige del af Odense Centrum.

Lægerne:

Læge Susanne Pagh Nissen, læge (1978)
Cand.med. Syddansk Universitet 2009

Ph.d. HC Andersens Børnehospital, OUH / Syddansk Universitet PrakUserende læge i Allégade siden 2020

Læge Berit Elin SøltoE Jensen, læge (1977)
Cand.med. Syddansk Universitet 205

Ph.d. Mavetarm medicinsk afdeling S, OUH / Syddansk Universitet Praktiserende læge i Allégade siden 2020

Vi har mulighed for at have 2 uddannelseslæger samtidig

Personale:

Sygeplejerske og praksismaneger Janne Nortvig Sygeplejerske Mette Christensen

Sekretær Margit Jensen Medicinstuderende Albulena ImishK

Arbejdets organisering:

Mødetid er kl. 07.45. Der aafholdes et kort morgenmøde hvorefter der er afsat 30 min til at gennemgå dagens program.

Mandag-torsdag afholdes konsultationer fra kl. 08.30 til 15.00, fredag 08.30-13.00.

Vi holder daglig frokost kl. 12.00-12.30, med frokost ordning som uddannelselægerne er meget velkommen til at deltage i. Fredag holder vi dog brunch kl. 10.30 - 11.00.

Der vil desuden dagligt i løbet af dagen være afsat tid til at ringe tilbage til patienter, svare e- konsultationer, læse blodprøvesvar og epikriser.

Der er dagligt afsat tid af til supervison + ad hoch supervison i løbet af dagen. Vi holder personalemøde 1/mdr mandag 12.30-13.30.

De faste læger Susanne og Berit Elin kører fast sygebesøg 1 eftermiddag hver om ugen. Vi ønsker at vores uddannelseslæger ligeledes skal deltage i sygebesøg.

Praksis deltager i en passe-ring med andre lægeklinikker som tillader, at vi har telefonerne lukket efter kl. 13.00. Til gengæld har vi ”vagten” hver 5. uge indtil kl. 16.00

Uddannelseslægen arbejder 37 Umer om ugen. Deltagelse i lægevagtsarbejde kan kompenseres med fritagelse i dagarbejde. Grundlovsdag 5/6, juleaften 24/12 og nytårsaften 31/12 er ikke fridag. Ferie og fri indberettes via app ”min løn” til uddannelsessekretariatet. Der er ret til 6 ugers ferie/år. Vi holder normalt lukket i 3 uger i sommerferien. Der er ofte også lukket nogle dage omkring jul og påske. Det er vigtigt at uddannelseslægen ikke opsparer for meget ferie, da det kan blive vanskeligt at få afholdt al restferie.

Sygdom:

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal du ringe kl. 07.00 Ul Susanne Pagh Nissen tlf. 22217903, så vi kan nå at aflyse patienter.

Praksis indretning og udstyr

De faste læger har eget konsultationsrum. Sygeplejerskerne har ét rum samt et laboratorium. På 1. sal har vi frokoststue og praksismaneger kontor.

Uddannelseslægerne har sit eget rum med gynækologisk leje, elektronisk journalføring XMO, internetadgang med adgang Ul sundhed.dk, promedcin.dk mm. Af sikkerhedsmæssige hensyn, indskærper vi, at computere i praksis udelukkende bruges Ul at gå på anerkendte faglige hjemmesider og ikke bruges til at læse egne mails, eller Ungå sociale medier, og at der aldrig indsættes fx USB stik eller CD rom i vores maskiner. Dette af datasikkerhedshensyn.

Undersøgelsesudstyr indbefatter EKG, spirometri og fasekontrastmikroskopi. Vi foretager urindyrkninger og måler selv Hb, SR, BS og CRP.

Vi foretager mindre kirurgiske indgreb, foretager spiralanlæggelse og meget mere.

Samarbejdspartnere:

Vores hovedapotek er Apoteket Ørnen. Øvrige apoteker er ligeledes vores samarbejdspartnere og deres forskellige udsalg er oprettet i vores journalsystem XMO. Mht. sygehusvalg er vores primære samarbejdspartner OUH. Vi har et godt samarbejde med speciallægerne på sygehuset, ligesom vi samarbejder rigtig godt med Odenses udbud af speciallæger og psykologer.

Derudover arbejder vi sammen med Odense kommune herunder hjemmeplejen.

Uddannelsesprogrammet

Kemisamtale


Nogle uger før din ansættelse starter inviterer vi til en uformel snak i klinikken, hvor dine og vores forventninger.  Den kommende uddannelsesperiode bliver drøftet. Uddannelsesprogrammet gennemgås og klinikken bliver forevist. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning. Du vil blive knyttet til en fast tutor, men begge læger vil på skift foretage supervision.

Vi vil gerne have ferie-og fridagsønsker samt oplysninger om kursusdage i så god tid som muligt.

Introduktionsperiode og det videre forløb

Den første uge har uddannelseslægen ingen eller kun få selvstændige konsultationer. Du skal snuse Ul atmosfæren, observere hvordan omgangsformen er i huset og se eksempler konsultationstyper. Du bliver sat ind i EDB systemet og du vil få lært at håndtere systemet basalt, skrive notater, henvise Ul samarbejdspartnere og printe formulere ud, så du er klar, når du får selvstændige konsultationer.

Den næste uge vil du få ca. 2 patienter i Ugen, og herfra trappes op efter evne, således at du efterhånden får 4 patienter i ugen.

Du skriver selv notaterne i den elektroniske journal. Der journalføres efter PSOAP princippet. Der anføres både positive og væsentlige negagive fund.

Er der lægelige problemer der skal afgøres med det samme, er det helt ok at spørge, også selvom det medfører en afbrydelse af tutorlægens arbejde. De fleste spørgsmål egner sig dog bedst Ul at blive taget op ved den daglige ”gennemgang” af patienterne. Det er jo altid muligt at ringe til patienterne, hvis der skal suppleres.

Du kommer også til at arbejde tær sammen med sygeplejerskerne, som vil være behjælpelige med mange praktiske ting samt faglige spørgsmål. Sygeplejerskerne har mange selvstændige konsultationer omkring forebyggelse, behandling af kroniske sygdomme og akutte tilstand.

Større beslutninger som for eksempel indlæggelser, henvisning Ul speciallæge, udskrivning af afhængighedsskabende medicin mm bør altid konfereres i de første måneder. Derefter vil du tage flere beslutninger som bliver diskuteret efter, i stedet for før beslutningen bliver taget. Du vil sikkert have fået en lille skare af patienter, som er blevet glade for at komme ind til netop dig. Du har måske også indledt en samtaleserie med enkelte patienter.

Der vil også afhængig af uddannelsesniveau være flere konsultationer med komplekst indhold, og kontrol af kroniske patienter i modsætning til dem første tid, hvor det mest er akutte patienter.

Dine kompetencer vil løbende blive vurderet efter gældende anbefalinger. Vi bruger video, direkte supervision, 360 grader mm. Se evt. den lægelige videreuddannelse region syd samt DSAM.

Introduktionssamtale:

Inden for de første 2 uger vil vi afholde introduktionssamtale. Vi vil udarbejde målbeskrivelse for dit ophold ud fra dine ønsker og kompetencer samt arbejde med logbog mm.

Midtvejssamtale:

Der bliver afholdt midtvejs/justeringssamtale efter 3 måneder.

Ved denne samtale følger vi op på hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de sidste måneder, så du får det mest optimale ud af opholdet hos os og alle kompetencer kan godkendes.

Slutevaluering:

Ved opholdets afslutning afholder vi slutevaluering. De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende, ellers godkender vi de sidste mål.

Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddanelseslæge.dk. 

Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og gerne medtager den til vores slutsamtale. Vi skal bruge den til stadig at optimere vores indsats som uddannelsespraksis – men vi modtager i øvrigt meget gerne evaluering løbende.

Lægevagt:

Susanne Pagh Nissen og Berit Elin kører lægevagt. Det plejer ikke at være noget problem at arrangere at uddannelseslægen kommer med på lægevagt. Lægevagtsarbejdet superviseres enten direkte ved at tutor og uddannelseslæge er på vagt sammen, eller indirekte efter vagten i dagtiden ud fra de foreliggende lægevagtsnotater, når uddannelseslægen begynder at køre selvstændige vagter. Ved behov for supervision under vagten, som ikke kan løses fra en kollega, der er på vagt sammen med uddannelseslægen, vil der til hver lægevagt være aftalt en tutorlæge fra praksis, der er supervisor for den aktuelle lægevagt, og som kan kontaktes telefonisk.

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter. Introduktionsstilling: 3 ledsage vagter med en af de faste læger i huset og Udeforbruget afspadseres. Fase 1: 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt. Fase 2: 4 køre/konsultationsvagter. Fase 3: 4 konsultations/kørevagter, 2 visitationsvagter á 2-4 timer med tutor og 2 selvstændige visitationsvagter.

EKk, patient, samfund:

Almen praksis er den visiterede og ofte første adgang til sundhedsvæsenet for vores patienter. Vi tager os af alle helbredsproblemer – akutte såvel som kroniske – hos vores patienter, også selvom henvendelsesårsagen i den primære fase kan være ukarakteristisk. Vores tilgang er personcentreret, men vi har også ansvar for sundheden i lokalsamfundet og effektive udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer ved kordineret behandling, samarbejde med andre sundhedsprofessioner i den primære sundhedstjeneste og ved at sikre hensigtsmæssig kontakt og samarbejde med specialister i det sekundære sundhedsvæsen. Vi arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse af sygdom, udredning, behandling, omsorg og palliation. Dette sker enten direkte eller ved at hjælpe patienterne med adgang til de ydelser, der er relevante ud fra de sundhedsbehov og ressourcer, der er tilgængelige. Vi integrerer fysiske, psykologiske, sociale, kulturelle og eksistentielle faktorer i den udrednings- og behandlingsplan, der udarbejdes sammen med patienten, hvor vi bruger vores faglighed sammen med den viden og tillid, der opstår gennem gentagne kontakter og personligt forhold over tid med effektiv kommunikation mellem læge og patient.

Vi søger at bevæge os på et højt fagligt niveau. Vi følger med i nyheder og vejledninger. Praksis er jævnligt tilmeldt projekter og audit. Du vil blive tilbudt deltagelse heri efter ønske.

Forventninger:

Vi forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger relevant viden ved selvstudie både løbende i løbet af dagen og udenfor arbejdstiden.

Vi forventer at uddannelseslægen tilstræber en fremtoning og udseende som virker neutral og ikke anstødelig på de forskellige typer patienter som kommer i praksis. Der forventes god hygiejne og en rimelig ordenssans. Du bør nøje observere hvordan du selv påvirker patienterne. Vi respekterer alle vores patienter og optræder ikke fordømmende. Ærlighed sætter vi meget højt, og vi ønsker at honorere patienterne tillid så meget vi kan.

Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patenterne.

Arbejdet er sjovt og afvekslende, og vi vil bidrage med undervisning/supervision, så du som uddannelseslæge får så optimale forhold som muligt for netop din videre læring.

Praksisbeskrivelse Lægerne Bryde & Stokholm

Fisketorvet 4-6, 4 sal
5000 Odense C

Baggrund

Lægerne Jonas Leon Sjødahl Bryde & Nina Stokholm startede kompagniskab d. 1. juni 2021. Nina Stokholm har været tilknyttet tidligere klinik med 3 læger i samme lokaler siden 2001. Praksis er nu en kompagniskabspraksis med 2 kapaciteter.

Værdigrundlag

Vi stiler mod at yde et højt serviceniveau og at tilbyde patienten den bedst mulige behandling og forløb, der tager højde for lægeligt højt fagligt niveau, hvilket ligeledes indebærer hensyntagen til patientens autonomi og livssituation.

Praksis funktion

Praksis varetager en uselekteret bred vifte af problemstillinger og er patientens primære kontakt med sundhedsvæsenet. Praksis søger at udrede og behandle alle problemstillinger, som er fagligt egnet at
behandle i praksis. De senere år, er der set en trend mod at praksis varetager flere kronikerforløb, der tidligere varetaget på sygehus. Eksempler på dette kan være KOL og diabetes type II forløb. Der
vil således være rig mulighed for at varetage omfattende kronikerforløb, såvel som akutte og subakutte problemstillinger.

Patientgrundlag

Praksis har en vanlig normering med 1.600 patienter pr. kapacitet, dvs. 3.200 patienter i alt. Der er en normal aldersmæssig bred sammensætning af patienter med mange familier tilknyttet. Der er en mindre overvægt af patienter med anden etnisk herkomst end dansk. Hovedparten af patienterne bor i Odense kommune og er således en klassisk bypraksis.

Læger/personale

Praksis består af kompagnoner og faste læger Jonas Leon Sjødahl Bryde og Nina Stokholm. Begge er i klinikken på fuld tid og er autoriserede tutorer for yngre læger ved Region Syddanmark.
Aktuelt er tilknyttet 2 sygeplejesker samt 2 medicinstuderende, der varetager sygeplejerskeopgaver.
Der er ikke tilknyttede sekretærer, da funktion ved receptionen på skift varetages af sygeplejerskerne.
En dag hver 4. uger er der diætist tilknyttet klinikken.
Der er fast tilknyttet en uddannelseslæge i klinikken og klinikken varetager uddannelse af yngre læger på alle niveauer i videreuddannelsen.

Arbejdstilrettelæggelse for yngre læger

Yngre læger der tilknyttes klinikken, tilbydes at besøge klinikken inden opstart med henblik på det første møde og info omkring opstart. Her kan også afstemmes forventninger og evt. aftaler om ferie. Ferie ønskes
planlagt så tidligt som muligt, for at give bedst mulig smidighed i forløbet. Vi holder vanligvis lukket 2 uger henover sommeren, hvor vi har vikarpraksis der passer vores patienter ved akut sygdom.
Der er fast skemalagt introprogram, som udleveres ved det første møde sammen med praksisbeskrivelse. Der vil være skemalagt tid til gennemgang af IT system, organisering og opsætning på kontor. Introduktionssamtale er planlagt til den første uge i praksis og her vil blive
planlagt dato for næste justeringssamtale.
Arbejdstid for uddannelseslæger er formelt 08:00-15:24 mandag-fredag, men vi bestræber en god grad af fleksibilitet for den enkelte uddannelseslæge.
Ved sygdom meldes dette hurtigst muligt til tutorlæge. Raskmelding meldes ligeledes til tutorlæge, gerne inden kl. 12.00.

Arbejdsplan

De faste læger har varierende arbejdstider og former, men der er mulighed for patienter i klinikken fra 07:30-14:30. Herefter er der afsat tid til opsamling, supervision, sygebesøg og administration.
Sygeplejesker har konsultationstider fra 07:30. Der er dagligt afsat tid til både almindelige konsultationer akutte patienter og ringe tilbage tider. Konsultationstider er som udgangspunkt 15 min., men kan variere med god fleksibilitet efter niveau, konsultationstype, kompetencer, tempo og
udvikling.
Der er åbent for telefonisk henvendelse til klinikken fra 08:15-14:00 og torsdag til kl. 16:00.
Sygeplejersken der sidder ved telefonen sætter patienter på lægernes program, som den pågældende læge så ringer tilbage til. Efter kl. 14:00 omstilles telefonen til Lægernes telefonpasning (vagtring), hvor pasningen heraf går på skift mellem praksis.
Klinikken tilbyder ligeledes planlagte videokonsultationer og patienter kan selv bestille konsultationer online og stille spørgsmål via e-konsultationsmodulet.
Der er dagligt frokost fra 12:00-12:30 med frokostordning.

Organisation af arbejdet

Der stiles mod at uddannelseslægerne skal deltage i alle aspekter af lægearbejdet, men naturligvis tilpasset niveau og erfaring. Diagnostiske parakliniske tests, forundersøgelser og diverse udrednin.- og behandlingsopgaver varetages i sygeplejerskesporet.
Patienternes kroniske forløb organiseres i årshjul og er systematiserede med pakker og fraser, for at sikre høj kvalitet i praksis.
Arbejds- og opgavefordeling kan variere i en moderne almen praksis og der kan således være løbende ændringer i arbejdsopgaver og organisering, for på denne måde at sikre praksis holdes opdateret og tidssvarende.
Klinikken har klinisk udstyr der forventes af en moderne praksis.

Beskrivelse af den daglige supervision og vejledning

Supervision følger videreuddannelsens anbefalinger med skemalagt 30 min daglig supervision, samt 1 time én gang ugentligt, hvor større emner kan tages op. Det er også her at justerings-, midtvejs- og afslutningssamtale samt kompetencegodkendelse lægges.
Der aftales ligeledes løbende direkte supervision, hvor tutorlæge enten er med i konsultationslokalet, eller efterfølgende gennemgang af videooptagelse.
Udover den fastlagte supervision, praktiseres “åben dør” princip, med løbende mulighed for supervision, for på denne måde at skabe et trygt og godt læringsmiljø med hurtig afklaring af tvivlsspørgsmål.
Medmindre andet er aftalt afholdes der introduktionssamtale i den første uge, justeringssamtale efter en måned, en midtvejssamtale samt en afslutningssamtale. Herudover kan det blive relevant med løbende justeringssamtaler efter aftale.
Uddannelseslæger i Fase II og III læger vil få indblik i det organisatoriske arbejde, drift og praksis økonomi.
Afstemning af kompetence godkendelse foretages løbende.

Vagter

Obligatoriske vagter følger den til enhver tid gældende plan jvf. uddannelsesplanen udformet af videreuddannelsen.
Ved selvstændige obligatoriske vagter kan aftales hvorvidt indtjening skal udbetales eller timerne afspadseres.

Beskrivelse af konferencer og evt. formaliseret undervisning

Praksis har ikke planlagte konferencer, men kliniske problemstillinger drøftes dagligt ved supervision eller ad hoc.
Der er undervisning 1 gang pr. måned, hvor man som uddannelseslæge får muligheden for at undervise. Det er ligeledes muligt at prøve kræfter med udfærdigelse af instrukser eller retningslinjer for udredning og behandling.
Personalemøde afholdes skemalagt hver 3. måned, men mindre ting drøftes løbende.

EDB

Praksis bruger IT-programmet Clinea. Praksis bestræber sig på at holde EDB opdateret og lave intelligente automatiserede IT-løsninger for at understøtte og lette arbejdet.

Råd og regler for ophold i denne praksis

Praksis er ganske fleksibel og imødekommende for ønsker og idéer. Det er væsentligt for os, at man som uddannelseslæge føler sig velkommen og tryg i hverdagen. Ved tvivl, ønsker vi at man som uddannelseslæge hellere spørger en gang for meget, end en for lidt. Vi vægter arbejdsglæde og
humør højt og bestræber os på at behandle vores patienter godt.

Velkommen til Lægerne Bryde & Stokholm

Praksisbeskrivelse

Bylægen Peer Kirkebjerg
Skt. Anne Plads 2-4,  5. Sal
5000 Odense C
www.bylægen.dk 
Tlf.nr. 66125130

Præsentation af praksis

Speciallæge Peer Kirkebjerg er en samarbejdspraksis med speciallæge Nanna Kirkebjerg og Almenspeciallægen Tine Marcussen. Vi dækker ind for hinanden under ferie, kurser, fridage og sygdom. Vi har fælles server. Nanna Kirkebjerg og Peer Kirkebjerg har fælles sekretariat.
Praksis er placeret midt i Odense med ca. 3.200 patienter.
Patienternes alder er i gennemsnit yngre en gennemsnittet for regionen, da vi har en hel del studerende og børnefamilier.
Der er ansat en erfarende lægesekretær, Najah Assaf, og en lægesekretærelev, foruden et lille fast hold af dygtige medicinstuderende til laboratorie opgaver.
Praksis har alle årene haft en sygeplejerske. Stillingen er aktuel ledig.
Lægepraksis er gennemgribende renoveret og alt inventar er nyt.
Lægeklinikken er godkendt til uddannelse af KBU, Introlæger læger samt hoveduddannelseslæger.

Læs mere på vores hjemmeside: bylægen.dk.

Peer Kirkebjerg

Er uddannet læge fra Syddansk Universitet i 2002, speciallæge i alm. medicin fra 2008 og nedsatte mig som speciallæge i Lægehuset Skt. Anne plads i januar 2009. 
Har varetaget tutorarbejde for medicin- og farmaceutstuderende i almen praksis siden 2013. Vi får ofte flotte evalueringer fra de studerende, hvor det fremhæves, at klinikken har en rigtig god atmosfære og stemning blandt de øvrige ansatte. Et rigtig godt uddannelsesmiljø hvor alle gerne byder ind og er tilgængelige.
Jeg er også underviser på SDU på Farmaceutuddannelsen.
Har tidligere været Faglig vejleder på SDU – medicinuddannelsen og formand for lægeforeningens gerontologiudvalg.

Samarbejde med kolleger og faglig sparring

Vores placering i lægehuset Skt. Anne er optimalt, da vi indgår i et fagligt fælleskab med speciallæger fra andre specialer. Vi har flere programsatte undervisningseftermiddage i løbet af året med de øvrige læger i huset, foruden muligheden for at arrangere et praksisbesøg hos andre speciallæger for vores personale.
Vi er medlem af Odense Lægeforening og deltager også i lægeforeningens telefonpasning således, at når vores telefon lukker kl. 12.00 henvises til Lægeforeningens telefonpasning frem til kl. 16.00 hvor lægevagten tager over.
Vi er med i en velfungerende vagtring bestående af i alt 8 sololægepraksis, alle placeret i centrum af Odense. Dette betyder, at vi kun har vagten hver 8. uge og ofte kan holde lukket i skolernes ferier, som betyder meget for os.

Fornuftig arbejdsmængde og arbejdstid

Vi har organiseret vores hverdag rigtig fornuftig, således at dagen hænger godt sammen. Vi møder kl. 8.00 og tilbyder patientkonsultationer fra morgenstunden.
Vi har afsat en pause kl. 10 til kaffe/the etc.
1 time midt på dagen i tidsrummet 12 til 13 har vi administration og frokostpause.
Der er skemalagt fast daglig supervisionstid på ca. 1⁄2 time inden dagen er slut. En dag om ugen afsættes 1 time til supervision.
Supervisionen deles mellem Nanna og Peer Kirkebjerg.
Den sidste patient er kl. 14.15 og dagen slutter kl. 15.

Der er hver dag afsat 30 minutter sidst på dagen til administration, således at man kan nå at gøre sin dag færdig, inden man tager hjem.
Alle har 15 minutter til konsultation. Undtaget er svanger, coaching, allergipriktest, attestarbejde, børneundersøgelser og operationer, hvor der er afsat 30 minutter.
Peer arbejder fuld tid i praksis.

Præsentationssamtale

Før uddannelseslægens ansættelse begynder, tilbyder vi at mødes til en samtale, hvor der udveksles forventninger fra hhv. tutor og den uddannelsessøgende. Uddannelsesprogrammet gennemgås, og huset bliver forevist. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning. Ferie og fridagsønsker forsøges samordnet ved forsamtalen.

Introduktion

Der vil foreligge et introduktionsprogram, når du ankommer. Den første uge vil du skiftevis blive introduceret af lægen og af sekretæren. I forbindelse med introduktionen bliver du vist rundt i huset og får den praktiske arbejdsgang introduceret.  Vores windowsbaseret computerprogram Clinea og IP-telefonsystem.
Indtil du føler dig klar til det, vil dit program været præget af en del opsamlinger, således at du har god tid til at blive tryg med brugen af vores IT system, slå diverse ting op og har tid til at få hjælp fra os, når det behøves.
Vi er en uddannelsespraksis, som er vant til løbende supervision, og lægen og det øvrige personale er let tilgængeligt for råd og vejledning.
Som uddannelseslæge hos os deltager du også ved undervisning i klinikken, og er velkommen til også selv at undervise under forløbet.

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag bedes du give besked til Peer Kirkebjerg telefonisk, så vi kan nå at aflyse patienter. Sygdom eller andet fravær skal indberettes via app'en MinLøn hver uge.

Ferie og fridage

Klinikken holder lukket 6 uger om året samt alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage.
Den uddannelsessøgendes ønsker mht. ferie, fridage og evt. omsorgsdage forsøges i stor udstrækning imødekommet.

Klinisk uddannelse

De kliniske færdigheder erhverves gennem det daglige arbejde. Vi benytter de checklister/kompetencer, som fremgår af din uddannelsesplan og Uddannelseslæge.dk. I forbindelse med supervisionen vil vi gennemgå din checkliste/Uddannelseslæge.dk, for på den måde at sikre, at alle færdigheder opnås.

Vejledning og evaluering i din ansættelse

I løbet af de første dage bliver der afsat tid til en introduktionssamtale, hvor vi finder ud af, hvilke forudsætninger, du møder op med, og hvad vi kan tilbyde dig. Det bliver så aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne.
Efter tre måneder er der afsat tid til en midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt du er nået med kompetencerne og med det, der i øvrigt blev aftalt i introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du skal komme gennem de ting, du mangler.
Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af de samlede forløb, specielt om de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt.

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen på holdet.

Venlig hilsen

Peer Kirkebjerg

April 23

Vedr. uddannelsesprogram for lægepraksis Kongensgade 38, 2. th , 5000 Odense C  ved praktiserende læge Carsten Winther Jakobsen.

Lidt historie

Jeg startede 01-01-1988, hvor jeg overtog klinikken efter ældre kollega - Knud Seedorff. Han var en meget veluddannet læge idet han dels var dr. med. og uddannet speciallæge i  både kirurgi og gynækologi.  Klinikken var da beliggende i Nørregade, Odense C men fra efterår 2007 flytter klinikken til Kongensgade 38, 2. sal, Odense C Klinikken er en solopraksis.

Læge / personale

Læge Carsten Winther Jakobsen( f. 1954 ) Læge fra Syddansk Universitet 1982 Speciallæge almen medicin 1988 Praktiserende læge fra 1988

Personale

Jordmoder Kristina Møller

Patientgrundlag

Der er tilmeldt ca. 1900- 2000  patienter : ca. 1500 voksne og ca. 500 børn.  Praksis er en by praksis og har ikke skadestuefunktion i større omfang, da patienter med akutte skader oftest tager på skadestuen, OUH

Arbejdsplan

Der er daglig telefontid fra 8-9. Patienter som kun skal have taget

blodprøve, EKG, lungefunktion osv. kommer i tidsrummet kl. 8-10 hos sygeplejersken.

Konsultationerne hos reservelæge og mig fra kl. 9.00 til ca. kl. 14.00 eller når vi er færdige.

Pause fra 12.50-13.30.

Onsdag er der konsultation fra 9-12.30 og igen fra kl. 15.30- 17.30.

Telefonen er daglig åben fra kl. 8-13 efter kl.  13 henvises til lægernes telefonpasning. Vi er med i en vagtordning med 11 andre læger, så vi passer hver  11. uge fra 13-16.  Vi har fint samarbejde med hjemmesygeplejersker dels telefonisk og dels i forbindelse med besøg hos ældre pt.

Sygeplejerskens arbejdstid er mandag, tirsdag og torsdag fra 07.30 - 14.00. Onsdag 8-12.30  og fredag 8-13 i alt 30 timer / uge

Uddannelseslægens arbejdstid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag : 8-15.

Onsdag 8 -17.30- i alt 37,5 timer / uge men mulighed for afspadsering således at den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Uddannelseslægen har fra 1-3 patienter / time - afhængig af patientens problematik.

Patienterne bestiller tid enten via hjemmesiden eller via sygeplejersken som sidder ved skranken.  Ved ankomst til praksis indlæser patienterne deres sygesikringskort.   Herved sker der en farvemarkering på dagsplanen, og man kan se, at patienten er kommet.

Klinikken

Klinikken er i helt nyindrettet store og  lyse lokaler. Der findes diverse behandlings-og undersøgelsesudstyr så som EKG Apparat, lungefunktionsapparat, mikroskop forskelligt laboratorieudstyr til diverse blodprøver.  Der forefindes 2 dopplere til måling af perifert blodtryk samt hjertelyd hos gravide.

Helt nyt og opdateret EDB udstyr( XMO )

Din introduktion

Den første dag vil vi( KBU/ introduktionslæge , sygeplejersken og undertegnede )  gennemgå  klinikken,  indføring i EDB system ( XMO ) , digital signatur , henvisninger, attester, ansøgninger om tilskud med mere. Vi vil gennemgå opstartfasen hvor du lærer  den laboratoriemæssige del af arbejdet - ser de første patienter dag 2 og de følgende dage får du dit eget patientprogram sat til med pt. i passende tempo. Evt. kan du følge undertegnede den første dag.

Det daglige arbejde / supervision

Vil dagligt gennemgå de patienter som du behandler/ ser. Og du er altid velkommen til at spørge ved den mindste tvivl vedr. patienterne. Den første tid gennemgår vi sammen henvisninger til sygehus/ speciallæge inden de sendes.

Der vil således være en daglig gennemgang af de patienter uddannelseslægen skal se den efterfølgende dag og evaluering og supervision af de patienter uddannelseslægen har set på dagen – det vil være planlagt dagligt til kl. 14.30 -15.00

Der er planlagt undervisning på onsdage i 30-45 min.  i tidsrummet kl. 13,30 og 15.30.

Der er en introduktionssamtale efter 2 uger i klinikken. Her vil vi gennemgå uddannelsesprogrammets kompetencer, og uddannelseslægens ønsker og kompetencer vil blive drøftet.

Derudover er der 3 og  6 mdrs. evaluering.

Vi vil tilstræbe at have mere formaliseret undervisning på 1-3 dage hver måned.

Vedr. vagtdeltagelse

Jeg kører ikke lægevagt men det kan arrangeres at basis læger er med på følgevagter hos kolleger. Introlæger og bloklæger deltager i obligatorisk vagtordning i henhold til uddannelses plan, Jeg træffer aftale med kollega om ledsage vagter i introstilling og bagvagts funktion i fase 1,2 og 3, og ledsage visitationsvagter i fase 3.

Ferieforhold

1 uges vinterferie, 3- 4 ugers sommerferie, 1 uges efterårsferie og det tilstræbes at holde flere/fridage ifm. helligdage i forårsmånederne.

Ferieafvikling er bundet af de aftaler, som er indgået med øvrige læger i ferieringen. I særlige tilfælde kan det under praksis ferie lukning forsøges at arrangere en uges udvekslingsophold i anden uddannelsespraksis, social forvaltning, speciallæge praksis eller lignende, således at uddannelseslægen har mulighed for selv at disponere over en uge.

Klinikken holder lukket 24/12 og 31/12 samt grundlovsdag hvor der henvises til lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Kursus og fridage bedes meddelt i god tid, da det letter planlægningen.

Sygdom

Ved sygdom/ barns første sygedag skal uddannelseslægen så hurtigt som muligt kontakte praksis på det hemmelige nummer eller mig på mobil, så vi kan nå at aflyse patienter.

Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret på app'en MinLøn hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar, at fraværet indberettes.

Den røde tråd i klinikken vedr. arbejdet kan bedst beskrives således:

engagement, drive og kommunikation.

Med venlig hilsen.

Carsten Winther Jakobsen
Kongensgade 38, 2. th
5000 Odense C
Klinik telf.:  6612 1084

 

Praksisbeskrivelse

Cityklinikken v. lægerne Creedon & Molberg, Skt. Anne Plads 2, 1. sal, 5000 Odense C
Tlf. 66112266, Hemmeligt nr. 66116952,
Hjemmeside: www.cityklinikken.com 

Præsentation

Cityklinikken er et kompagniskab bestående af 2 praktiserende læger; Jonna Creedon og Mette Molberg. Vi er startet som kompagniskab i 2014. Klinikken startede v Marianne Bov, der har været solopraktiserende læge siden 2002, og klinikken har haft uddannelseslæger siden 2004. Jonna Creedon og Mette Molberg indgik kompagniskab med Marianne Bov i 2014. Marianne Bov har valgt at udtræde af kompagniskabet i løbet af sommeren 2016. Det forventes der snarligt indtræder ny kompagnon.

Praksis er middelstor med ca. 4800 patienter, hvor der er en overvægt af kvindelige patienter (ca. 60 %), samt en del børn.

Personalet består af 1 sygeplejerske, Christina Albrechtsen, 2 Social og sundhedsassistenter Tine Rasmussen og Helle Torning samt 2 sekretærer, Helle Skovhøj og Susanne Hovedskov.  Alle arbejder ml 28 -36 timer ugt.

Praksis gennemgik en totalrenovering i 2014, og er derfor moderne udstyret med både nyt behandlings- og undserøgelsesudstyr, ny elektronik og behagelige arbejdsomgivelser. 

EDB: Clinea (nemt tilgængeligt)

Vi har klinik på Skt. Anne Plads, der er Danmarks største lægehus med ca. 42 forskellige læger fordelt på 6 etager. Se www.sanktanne.dk. Vi har et rigtig godt samarbejde med speciallægerne i huset samt flere gange årligt er der arrangementer som fx fællesundervisning samt sociale sammenkomster.  

På vores hjemmeside www.cityklinikken.com kan man se lidt mere om klinikken.

Værdigrundlag

Vi arbejder i praksis med almene medicinske problemstillinger, akutte som kroniske, samt forebyggelse inden for alle områder. Det gælder naturligvis profylakseaftalens forebyggende undersøgelse, men også forebyggelse og kontrol af hypertensions patienter, diabetes patienter, og KOL, astma, depression, osteoporose mm

Vi bestræber os på, at patienterne uddannes i deres sygdomme, således at der opnås en forståelse og et indblik i sygdomsbilledet. Dermed fremmer vi også samarbejdet mellem patienterne og praksis. Det er vigtigt for os i praksis, at være bevidste om ”familie-læge”-begrebet. Vi har således mange funktioner/roller som læge. I det daglige møder man mange og forskelligartede opgaver. Vi har rollen som ”forebyggere” - det gælder de profylaktiske undersøgelse, samt forebyggelse af livsstilssygdomme. Men vi er også ”behandlere” for akutte og kroniske tilstande. Der er tillige et stort socialmedicinsk område at arbejde med, samt behandling af psykiske lidelser. Det er derfor vigtigt at opretholde en professionel tilgang til arbejdet og behandle folk med respekt, samt at holde sig fagligt opdateret.  Hele personalet deltager derfor jævnligt i kurser for at holde sig opdateret og lære nyt. Ligeledes arbejder vi på at lave kliniske forløbsprogrammer i praksis.

Arbejdsplan

Daglig telefontid til lægerne fra 8-9.

Konsultation: mandag-onsdag, fredag: 9-16, torsdag:9-17.30.

Pause 10-10.20. Frokost 12.30-13.

Den læge der har akutvagten har akutarbejde inkl. hjemmebesøg fra 14-16.

Arbejdsplan for uddannelseslæge:

Man, tirs, ons og fredag: 8-15.30. Torsdag: 10.30-17.30

Dagsplanen:

Forberedelsestid 8-8.30, evt. senere mulighed for telefontid 8-9

Konsultation 8.30-10.

Kaffepause 10-10.20

Konsultation 10.20 – 11.30

Akutte patienter 11.30 -12.30

Frokost 12.30-13.00

Supervision 13.00-13.30. Torsdag 13-14.

Konsultation 13.30-15.00, evt. besøg 14-15.

Forberedelse/afslutning 15.00-15.30

Torsdag eftermiddag:

Pause 15-15.30.

Konsultation 15.30-17.00

Afslutning 17-17.30

Vi har delt akutvagten mellem os: Jonna mandag, Mette onsdag, tirsdag, torsdag og fredag på skift. Der vil efter nogle mdr. erfaring i vores praksis, blive mulighed for at uddannelseslægen kan passe akutvagten tirsdag eller torsdag, og køre sygebesøg om torsdagen. Selvfølgelig under god opbakning og passende hensyn.

Arbejdstiden er tilstede-tid, dvs. man går ikke før arbejdstiden slutter. Man kan aftale at flexe, når der er behov for det.

Det er tillige muligt at deltage i vagtarbejde.

Som udgangspunkt har uddannelseslæger ikke telefontid, men det kan sagtens arrangeres, hvis det ønskes. Det vurderer vi efter nogle mdr. i praksis.

Introduktion

Vi tilstræber omhyggelig introduktion. 

Vi inviterer til en forsamtale inden start, hvor vi vil præsentere os selv og klinikken samt høre indtil uddannelseslægens erfaring og ønsker til opholdet. Vi vil gerne til forsamtalen modtage ønsker om ferie, fravær, kurser mm.

Vores sekretær vil kontakte uddannelseslægen og arrangere mødet.

Introduktionen vil typisk forløbe som følgende:

·       1.dag:                    

Intro til eget konsultationsrum og laboratoriet v tutorlæge. EDB introduktion. Øve EDB.

Evt. være med hos tutorlæge.

·       2. dag:                   

Introduktion hos sygeplejersken, hvor hun introducerer sine arbejdsområder, og du får udleveret deres ”tider”. Ser med hos sygeplejersken. Have få patienter med mindre problemstillinger.

·       3.dag:                    

Er med hos tutorlæge om formiddagen og anden læge om eftermiddagen. Have få patienter med mindre problemstillinger,

Der planlægges introduktionssamtale en af de første dage. Under introduktionssamtalen vil vi bl.a. drøfte dine forudsætninger, tidl. ansættelser, interesser, overvejelser om specialer mm samt dine forventninger og ønsker til opholdet. Og der lægges uddannelsesplan i henhold til målbeskrivelsen og dine forudsætninger.

Tider til midtvejs- og slut-evaluering samt kompetence gennemgang aftales.

Klinisk uddannelse

De kliniske færdigheder erhverves bedst gennem det daglige selvstændige arbejde. Tilegnelsen vil ske gradvist, afhængig af problemstillinger man konfronteres med. Til løbende vurdering anvendes logbog/checklister.

I uddannelseslægens konsultation findes en uddannelsesmappe med oversigt over vores mest benyttede speciallæger, fysioterapeuter, psykologer mm. I uddannelsesmappen og på vores fælles drev kan der findes nyeste info fra hospitalet, almen praksis, kommunale tilbud mm.

Det forventes at uddannelseslægen læser i uddannelsesmappen, samt har godt kendskab til DSAM vejledningerne og bevidst søger viden om aktuelle problemstillinger på fx lægehåndbogen.dk/praktisk medicin m.fl. før man forhører sig ved tutorlægen

Det forventes, at du, især i starten af opholdet, søger råd hos os ved alle tvivlsspørgsmål. Vi ønsker du kontakter den læge der skal supervisere dig samme dag ved behov for hjælp/spørgsmål. Det er en måde at lære hinanden at kende på, der øger vores viden om, hvad du evner og hvilke erfaringer du har – og det skulle gerne give alle parter en større tryghed.

Den daglige gennemgang af journalnotater, skal gerne give anledning til faglig diskussion og afstemme behandlingsprocedurer.

Der er god mulighed for at læse faglitteratur i klinikken, med diverse fagbøger, uge- og månedsskrifter, DSAM vejledninger samt netadgang.

Det anbefales man som uddannelseslæge orienterer sig på følgende hjemmesider:

www.sundhed.dk 

Yderst relevant er ”kræftpakkerne” samt hjerte og psykiatripakkerne.

Se praksisnyt under Region Syddanmark.

DSAM   www.dsam.dk , hvor man på forsiden kan tilmelde sig nyheder og se alle vejledninger

IRF    www.irf.dk 

EPI nyt:   http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT.aspx 

Kalender faglige arrangementer region syd:   https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almenpraksis/syddanmark/kalender/ 

www.laeger.dk          

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder/Abonner%20p%C3%A5%20nyheder (hvor man selv kan vælge  hvilke nyheder man vil modtage.)

www.sundhedsstyrelsen.dk 

Program returdage

I hoveduddannelsens Fase 2, er der planlagt returdag til praksis ca. 1 gang hver mdr.

Dagsprogrammet for returdagen vil typisk være som følgende:

Forberedelse til dagens patienter og opfølgning på tidligere patienter 8-9.

Konsultation 9-10.

Kaffepause 10-10.20

Konsultationer 10.20-11.30

Akutte patienter 11.30-12.30

Frokost 12.30-13

Supervision 13-14

Konsultation 14-15.

Afslutning 15-15.30

Der er afsat 1 times supervision, hvor vi dels vil supervisere de aktuelle patienters problemstillinger uddannelseslægen har haft på returdagen, men også tale om ”hvad er nyt fra hospitalssektoren” og får tid til at høre  ”Hvad nyt fra praksis sektoren” og der vil også være plads  til at diskutere kvalifikationskortene  fra sygehusopholdende  og de kompetencer som knytter sig til  kvalifikationskortene.

Kurser

Der er indlagt obligatoriske kurser i uddannelsen. Derudover gives der normalt ikke fri til kurser, men er der særlige forhold der gør sig gældende, må vi tale om det.

Supervision

Ved introduktionssamtalen vil vi sammen definere dine behov.  Som udgangspunkt er der planlagt supervision ½ time efter frokost hver dag og om torsdagen er der afsat 1 time. Torsdagstimen er tænkt til supervision af større emner samt introduktions, justerings, midtvejs og slut evaluerings samtaler, kompetence godkendelse og direkte supervision.

I starten af ansættelsen laver vi i fællesskab en plan for hvilke områder der ønskes gennemgået v supervisionen samt en plan for løbende godkendelse af kompetencer. Der vil også være mulighed for gennemgang af praksis regnskab.

Derudover er der løbende supervision ved behov i løbet af dagen, dvs. at når der er behov for klinisk supervision, kommer vi på anmodning. (Se under klinisk uddannelse).

Vagter

KBU-læger kan deltage i kørevagter efter ønske.

Introlæger skal deltage i 3 vagter med tutorlægen.

KBU og introvagter afspadseres.

Fase I læger skal have 3 kørevagter med bagvagt.

Fase 2 læger: 4 køre og konsultationsvagter

Fase 3 læger: 4 køre og konsultationsvagter

+ 2 visitationsledsagevagter 2-4 timer med tutor og 2 selvstændige visitationsvagter

Indtjeningen Fase I, II og II kan enten gå til uddannelseslægen eller afspadseres. Det aftales inden vagten.

Det afsættes tid efterfølgende arbejdsdag til gennemgang af vagt patienterne.

Økonomi i praksis

Almen praksis er en privat erhvervsvirksomhed. Der opfordres til opmærksomhed på de økonomiske konsekvenser af ens behandlinger; det gælder lige fra de små detaljer til det store samfundsmæssige perspektiv, som medicinudgifter for patienten og for samfundet.

Holdninger og etik

Du skal demonstrere respekt for de patienter, der opsøger dig professionelt. I al daglig, faglig håndtering og i temadiskussionerne bør indgå en etisk dimension, sådan som vi er forpligtede af lægeløftet og de internationale regler og deklarationer.

Du bør arbejde med egne fordomme og barrierer, og lære dig håndgreb til at erkende, hvorfor du reagerer uventet eller uhensigtsmæssigt i visse situationer. Du må arbejde så meget med egne følelser og holdninger, at du bevidst kan bruge dig selv i konsultationen. Det forventes at du til stadighed forholder dig kritisk til dit faglige arbejde

Vejledning og evaluering i din ansættelse

Som anført ligger introduktionssamtalen i de første dage. Som tidligere nævnt er der daglige supervisioner, og ved disse kan egne og vores patienter gennemgås. Der kan aftales direkte supervision ved ”flue på væg”- metode eller videooptagelse. For at følge din udvikling er der planlagt justeringssamtale efter 1 mdr.

Efter 3 mdr. er der en midtvejs-evaluering, hvor vi sammen kigger på hvor langt du er nået i dine kompetencer, og hvor langt du er nået på dine checklister.  Sammen planlægger vi hvordan du kan opnå manglende kompetencer.

Umiddelbart før afslutningen afholdes evalueringssamtalen på det samlede forløb. Din evaluering foregår nu elektronisk via Uddannelseslæge.dk. 

Det vil være en fordel at have denne udfyldt til slutsamtalen. Vi i praksis tager gerne mod positiv som negativ kritik, idet vi gerne vil have mulighed for at forbedre os og helst skal kritikken fremsættes som en løbende proces, lige fra starten af ansættelsen, så der er mulighed for overvejelser og eventuelle forbedringer.

Sygdom og ferie

I tilfælde af sygdom bedes du ringe til din tutorlæge samt give sekretariat besked senest kl. 07.30 samme dag (ikke SMS), og ved sygdom over flere dage senest kl. 12.00 dagen før.  Ved sygdom, ferie mm bedes du notere dette på vores excel-ark, og en gang hver uge få dette afstemt med din tutorlæge. Vi skal anmelde alt fravær (sygdom, kurser, ferie, omsorgsdage med mere)

Vi passer vores patienter selv, så derfor holder vi kun lukket i weekender og på helligdage. Der vil derfor være mulighed for at planlægge sin ferie efter aftale med tutorlæge.

Vi glæder os til at se dig og til vores fremtidige samarbejde

Mange venlige hilsener

Jonna Creedon og Mette Molberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praksisbeskrivelse

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Din Doktor Odense, Skt. Anne Plads 2, 2. sal, 5000 Odense C

Ydernr: 044067, tlf: 66125002, hjemmeside www.dindoktor.dk , e-mail: kontor@dindoktor.dk 

Indehavere

Rikke Pilsgaard Svendsen (1977)
Kandidat SDU 2005
Phd Almen medicin 2014
Praktiserende læge 2020

Lene Marie Kolenda Jepsen (1982)
Kandidat SDU 2010
Praktiserende læge 2020

Historie

Klinikken har siden oktober 2020 været ejet af 4 læger, Kirsten Wengler, Annette Tornøe, Rikke Svendsen og Lene Marie Jepsen.
Vi foretog et generationsskifte over 1½ år - og siden 1. januar 2022 blev klinikken overtaget fuldt af Rikke og Lene Marie. Annette Tornøe er fortsat tilknyttet klinikken som fast vikar.

Din Doktor Odense

Klinikken har egne lokaler i Lægehuset Skt. Anne, som er et stort lægehus med praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapeuter.

Værdigrundlag

Vi tilstræber, at patienterne undersøges og behandles efter de til enhver tid gældende kliniske retningslinjer. For at opnå dette søger vi at opnå konsensus om vores arbejde i praksis både på det faglige og personalemæssige plan.
Vi lægger vægt på at håndtere faglige problemstillinger ens.
Vi ønsker en personalegruppe, der har det rart indbyrdes og med os. Vi respekterer hinandens faglige kompetencer og grænser, og vi giver og modtager gerne råd/hjælp.

Praksis funktion

Vi er en bypraksis med i alt ca. 3.100 patienter.
Vi har ingen betydende skadestue funktion.

Personale

Karin Lykke Ottosen er sekretær og ansat 30 timer pr. uge.
Er vores ansigt udadtil, står for telefon, skrankefunktion, regnskab og meget andet.

Margit Poulsen er sygeplejerske og ansat 35 timer pr. uge.
Selvstændige konsultationer, rejsevaccination.

Vibeke Røygaard er klinikassistent og står for rengøring. Hun arbejder 35 timer pr. uge.
Selvstændige konsultationer, rejsevaccination, “IT-problemer”.

Daglig arbejdsgang
Kl. 08.00-08.45: telefonkonsultation
Kl. 09.00-12.00: konsultationer
Kl. 12.00-12.30: fælles frokostpause, vi har madordning, hvortil alle betaler ca. 200 kr. pr måned. Klinikken giver brød, the og kaffe.
Kl. 12.30-13.00: supervision – indholdet er afhængig af, hvor langt du er. Kl. 13.00-14.30: konsultationer.
Eventuelle sygebesøg aflægges efter eftermiddagskonsultationerne.

Onsdage kl. 12.30 – 14.00 sættes der ikke aftalte konsultationer til. I dette tidsrum prioriterer vi indbyrdes ”lægeundervisning”, attestarbejde og andet.

Kl. 14 – 16.30 aftenkonsultation.

Konsultationerne er 15 min. moduler.
Kl. 14 lukkes telefonen og ”vagten” passes på skift af vagtringen bestående af 5 forskellige praksis, således at hver praksis passer telefonen 1 gang om ugen fra kl. 14 – 16. Uddannelseslægen deltager også i dette vagtarbejde.
1 gang om måneden, torsdag kl. 9-11, har vi personalemøde, hvor alle deltager.

Vi diagnosekoder alle vores konsultationer.

Ved medicinering tager vi udgangspunkt i den aktuelle Basisliste der udgives af Region Syddanmark.

FERIE OG FRAVÆR

Ønske om ferie skal gives hurtigst muligt, så vi har størst mulighed for at imødekomme dine ønsker.
Kurser skal vi også orienteres om af hensyn til tidsbestillingen. Vi tilstræber ikke at lukke praksis.

Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er almindelig arbejdsdag for yngre læger, men lukkedag for praksis. Du skal bruge ferie på disse dage. Andet kan evt. aftales.

Evt. sygdom meldes pr. telefon (ikke sms!) hurtigst muligt. Nummer udleveres ved start.

Samtaler

1)  Før uddannelseslægen begynder i praksis, inviteres du til en gensidig præsentationssamtale. Her finder vi ud af, hvilke forudsætninger, du møder op med, og hvad denne praksis kan tilbyde dig. Vi vil diskutere indbyrdes forventninger til den kommende uddannelsesperiode.
Du vil få forevist dit konsultationslokale og den praktiske arbejdstilrettelæggelse gennemgås. Principperne for supervision og vejledning gennemgås.
Hvis muligt hilser du på vores ”gamle” uddannelseslæge.

2)  Introduktionsperioden afhænger af, hvor langt i forløbet du er. Vi sikrer, at du følger os tutorlæger og lærer dermed os og vores personale at kende, samt at du bliver præsenteret for de forskellige konsultationstyper.
Du skal være fortrolig med diagnosekodning og vores journalprogram XMO.
Vi forventer, at alle deltager aktivt i det, der foregår i praksis (frokost, sociale arrangementer, fællesmøde i kælderen).

I løbet af de første 2 uger har vi en introduktionssamtale, hvor vi dels vurderer dit faglige kompetenceniveau, men i høj grad også, om du føler dig godt tilpas. Alle arbejder bedst, hvis vi er trygge ved hinanden. Din evaluering af os og vores af dig er begyndt. Du og vi skal give og modtage konstruktiv kritik og forhåbentlig også en masse ros.
Du får hver dag selvstændige patientkonsultationer - i det tempo, der passer til dit niveau. Med tiden kommer du til at optræde mere og mere selvstændigt.
Vi vil gerne forstyrres, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du vil spørge til vores behandlingsprincipper. Det er en måde at lære hinanden at kende på. Det øger vores viden om, hvad du kan, og det skal gerne give alle parter øget tryghed.

3)  Efter en måned er der skemalagt en justeringssamtale, hvor vi kan få rettet eventuelle skævheder og få lagt en god plan for dine kommende fem måneder hos os.
Vi aftaler hvornår og hvordan de enkelte kompetencer skal opnås og evalueres.

4)  Efter tre måneder er der afsat tid til midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt du er nået på checklisterne og med det, der i øvrigt blev aftalt i introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du skal komme gennem de ting, du mangler.
I den sidste periode skal alle gerne mærke den udvikling, der er sket med dig. Der vil uændret være skemalagt supervision.

5)  Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af det samlede forløb, De opstillede mål i uddannelsesprogrammet er løbende blevet godkendt.
Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk.

Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og gerne medtager den til vores slutsamtale. Vi skal bruge den til stadigt at forbedre os.

Lægerne i praksis vil dele vejlederfunktionen med uddannelseslægen. Vi føler os alle ansvarlige for dit ophold.
Men det er ikke kun dig, der skal lære af os. Vi forventer også at få gavn af den nye viden, du kan bidrage med.

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden, om muligt 2. onsdag i måneden. På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes. J.fr. kvalifikationskort: https://www.dsam.dk/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort/?Highlight=kvalifikationskort  

Dagsprogram aftales individuelt.

Supervision/video

Den daglige supervision er skemalagt umiddelbart efter frokost fra kl. 12.30 til 13.00. Om torsdagen dog mellem kl. 12.30 og 13.30, hvor vi ønsker at gennemgå forskellige emner f.eks. forebyggende konsultationer, attester, regninger, konkrete kliniske emner, kompetencegodkendelse med mere. Alle tutorlæger vil deltage.
Vi vil lave direkte supervision evt. ved hjælp af video nogle gange under dit ophold hos os. Vi forventer, at du også er ansvarlig for dette sammen med os. Er du fase 2 eller 3 læge aftales supervision individuelt.

Vagtlægekørsel

KBU: Tilbydes at deltage i besøg/kørevagt.
Vi kører ikke besøgsvagter, men hjælper dig med at arrangere de vagter, du skal med på. Vagttiden afspadseres.
Introlæge: 3 følgevagter, der afspadseres.
Fase 1: 3 køre- og konsultationsvagter (afspadseres/udbetales efter aftale) Fase 2: 4 køre- og konsultationsvagter (afspadseres/udbetales efter aftale)
Fase 3: 2 visitations-følgevagter á 2-4 timer. køre selvstændige vagter, som kan udbetales eller afspadseres efter aftale.

Se i øvrigt Videreuddannelsens hjemmeside.  

EPJ:

Vi har XMO

Samarbejdspartnere

Vagtring

Rosengårdslægerne, Stærmosegårdsvej 44, tlf. 6596 2593
Lægerne i Hjallese, Odensevej 33, tlf. 6613 6100
Lægehuset i Fraugde, Festgræsset 12, tlf. 6597 2097
Almen Medicinsk Lægeklinik, Ørbækvej 75, 2., tlf. 6617 9017

Apoteker

Der forefindes opdateret liste over de apoteker og håndkøbsudsalg vi hyppigst anvender.

Sygehuse

Vi bruger alle sygehuse på Fyn og også andre i Region Syd (vejledning på Sundhed.dk).

Speciallæger

Der forefindes opdateret liste over de speciallæger, vi henviser til, med oplysning om, hvordan henvisning skal sendes, og hvordan patienten får en tid.

Mulighed for besøg hos speciallæge, fysioterapeut og lign.

Under opholdet vil det evt. kunne lade sig gøre at arrangere besøg hos speciallæger, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, apoteker med mere afhængigt af forløb, kurser og andet.

Marts 2022 /rps

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Familielægerne Lotzes Have
Torvegade 5, 2. 2
5000 Odense C
Tlf. 66114444
Ydernummer 037141
www.familielaegerne-lotzeshave.dk 
Mail@familielaegerne-lotzeshave.dk 

Speciallæge i almen medicin Heidi Henriette Madsen (1976) mobil 21902446

Velkommen i vores klinik - Familielægerne Lotzes Have

Historie

Familielægerne Lotzes Have har sin oprindelse tilbage i 1972 med Blandt, Andersen & Sand, Jørgen From samt Anne Marie Olsen/Jesper Hornegaard som forgængere.

I marts 2016 overtog Speciallæge i almen medicin Heidi Henriette Madsen sin andel, som var beliggende i Lottrupsgaard til Torvegade, hvor Familielægerne Lotzes Have i sin nuværende form blev stiftet.

D. 1/11 2021 blev klinikken er 2-mandspraksis med ca. 3250 patienter heraf 500 børn. Klinikken har gamle rødder og familier i flere generationer. Flere patienter kan huske tilbage til den gang, der kørte sporvogn på Fisketorvet. Klinikken har aktuelt 1 ledig kapacitet og søger ny kompagnon/fast speciallæge.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er SOH, som står for Service, Ordentlighed og ”’Ha det godt”. 

Praksis

Familielægerne Lotzes Have (tidligere Torvegade/Fisketorvet) er en kompagniskabspraksis med 2 kapaciteter. 

Der er aktuelt ansat 1 speciallæge, 1 sygeplejerske, 1 jordemoder og 2 sekretærer samt et hold af medicinstuderende til laboratorieopgaver.

Speciallæge i almen medicin Heidi Henriette Madsen (f. 1976)
Speciallæge Johan Henrik Dagnegård (f. 1982)
Sygeplejerske Mette Beiskjær (f. 1967) 32 timer ugtl.
Jordemoder Sophia Lander-Fabricius (f. 1983) 32 timer ugtl. 
Lægesekretær/SOSA Janne Brandt (f. 1972) 34 timer ugtl.
Lægesekretær Mette Rosenkrands (f. 1978) 34 timer ugtl.
Stud. med. hold som klinikassistenter til laboratorieopgaver.

Klinikken følger de faglige retningslinjer der anbefales bl.a. inden for kronikerbehandling og de faglige kompetencer holdes ajour ved løbende uddannelse og kompetenceudvikling. Vi er netop blevet ultralydscertificeret i Point of Care ultralydsscanning og ultralydscanner relevante emner.
Derudover har vi løbende kvalitetsudvikling aktuelt indenfor AK behandling og i det kommende år alkoholbehandling.

Daglige arbejdsgang

Kl. 8 Mødetid
Kl. 8.15-8.45 konsultationer (15 min tider)
Kl. 9-9.15 tlf. tid. (”ringe tilbage” ordning)
Kl. 9.15-10 konsultationer
Kl. 10.0-10.15 kaffe/administration
Kl. 10.15-12 konsultationer
Kl. 12-12.30 pause
Kl. 12.30-13 Supervision af udd. læge  (12.30-13.30 torsdage)
kl. 13.45 Sidste planlagte patienter undtagen torsdage.

Resten af dagen er det akutte patienter, sygebesøg og administration. 

Vi møder kl. 08.00. Vi har sen aftenkonsultation om torsdagen til kl. 17. Eventuelle sygebesøg tilstræbes i dagtid ved planlagt aftaler og akut om eftermiddagen ved behov.
Der er dagligt administrationstid.

Sekretærernes telefontid er dagligt til 13.30 hver dag.

Onsdage har vi undervisning.  Derudover afholdes kursusdage enten i huset eller ved eksterne kursusdage. Nogle gange tager hele klinikken afsted fx til praksisdag Syd og lignende. 

Klinikken er med i vagtring der på skift passer telefonen til kl. 16 ( 7 læger i alt) hvor lægevagten tager over.
1 gang årligt lægges klinikkens planlagte ferie.

Der diagnosekodes på alle konsultationer.

Der er personalemøde hver 3 mdr. i alt 4 gange årligt. Personalemøderne lægges typisk i arbejdstid. Vi har ofte også et fagligt emne på dagsordenen. Det er også her uddannelseslægen afholder sin undervisningsdel.

Derudover afholdes løbende kurser og fælles sociale arrangementer fx julearrangement eller blot en fyraftensøl/drink i byen.

Ferie og fravær

Ønsker om ferie eller kurser skal gives hurtigst muligt, så vi har størst mulighed for at imødekomme dit ønske. Der må forventes ferieafvikling i forbindelse med lukning af klinikken i udvalgte uger i løbet af året.
Husets ferieplan planlægges i januar.
Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er almindelige arbejdsdage for yngre læger men lukkedage for almen praksis. Vær obs på det ikke er muligt at gemme al sin ferie til afvikling unde ropholdet i almen praksis. Vær opmærksom på, at man som uddannelseslæge indgår i det daglige arbejde og har egne patientforløb. 

Evt. sygdom meddeles per tlf.

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så tidligt som muligt kontakte praksis på det hemmelige nummer eller tutors private mobil, så vi kan nå at aflyse patienter. Dette foregår venligst via telefonopkald og ikke på sms/mail. Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret via app'en MinLøn hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar, at fraværet bliver registreret.

Tutorlægens navn er Heidi Henriette Madsen. Alle læger deltager i supervision.

Personalehåndbog/Instrukser. Uddannelseslægen kan med fordele orientere sig i personalehåndbogen (F- drevet) og instrukser (Personalemappen).

Supervision

Den dagligt supervision er skemalagt umiddelbart efter frokost fra kl. 12.30-13 med gennemgang af faglige kliniske emner, procedurer, etiske aspekter, forebyggende konsultationer, attester, regninger, kompetencer og ”livet som praktiserende læge”.

Intro og evaluering

Præsentationssamtale før uddannelseslæges ansættelse starter, inviterer vi til en samtale i klinikken, hvor uddannelseslægens forudsætninger og hvad praksis kan tilbyde gennemgås. Klinikken bliver forevist og vi gennemgår uddannelsesprogrammet. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning. Der orienteres om telefonsystem, husets journal system, computer. Ferie og fridagsønsker forsøges samordnet ved for-samtalen. Du skal være fortrolig med diagnosekodning (e-learning på DAK-Es hjemmeside) og vores EDB program XMO. Derudover procedurer og arbejdsgange løbende.

I løbet af de første 2 uger har vi en introduktionssamtale, vi vurderer dit faglige kompetenceniveau, men i høj grad også, om du føler dig godt tilpas.
Introduktionsperiode og introduktionssamtale. Introduktionen vil naturligvis være individualiseret efter dine tidligere erfaringer.

Midtvejs og afslutningssamtaler. Der bliver afholdt justeringssamtale efter ca. 3 måneder samt en evalueringssamtale ved opholdets afslutning. 
Du og vi skal give og modtage konstruktiv kritik og forhåbentlig også en masse ros. Du får hver dag selvstændige patientkonsultationer - i det tempo, der passer til dit niveau. Med tiden kommer du til at optræde mere og mere selvstændigt. Vi vil gerne forstyrres, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du vil spørge til vores behandlings principper.

Under supervisionerne/evalueringen vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen/logbogen blive godkendt løbende.

Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via www.uddannelseslæge.dk. Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og medtager den til vores slutsamtale.

Returdage: Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes.

Vagtuddannelse. Der er mulighed for deltagelse i vagtarbejde (lægevagten).
KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter. I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagekørevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres. I fase 1 uddannelsen indgår 3 selvstændige køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt. Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs., der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan iht. overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering. Se i øvrigt Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside  

Uddannelseslægen vil have mulighed for at tilbringe 1 dag i en speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere efter interesse (fysioterapeut, kiropraktor, apotek, hjemmesygeplejen med mere).

EDB

Systemet er XMO.

Samarbejdspartnere

Telefonerne lukker kl. 13.30 (kl. 12 fredage), hvorefter der henvises til Odense Lægeforenings telefonpasning, tlf. 66141433.

Vagtring:
Bo Gamborg
Thore Eriksen
Din og Min lægeklinik v. Maria Werlinrud
FOKUS-lægerne (David - og Lene Young)
Lægerne Bogensevej.

Apoteker:
OUH og regionssygehuse samt speciallæger.
Odense kommune og hjemmeplejen/hjemmesygeplejerskerne.

Forventninger

Vi forventer, at uddannelseslægen bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne.

Hvis du har spørgsmål eller forhold, du gerne vil drøfte, inden du møder, kan du kontakte os på telefon 21902446  (privat) eller mail Mail@familielaegerne-lotzeshave.dk 

Du kan også med fordel orientere dig på vores hjemmeside familielægerne-lotzeshave.dk og facebookside.

Vel mødt

Med venlig hilsen
Familielægerne Lotzes Have

Praktiserende læge
Heidi Henriette Madsen

Velkommen til Familielægen i Odense.

Vesterbro 122C, 5000 Odense.
Telefon: 66112065.
E-mail: familielaegenodense@gmail.com 
Hjemmeside www.familielægen-odense.dk 

Om klinikken:

Solopraksis beliggende i Odense C, der drives af Carina og Michael Bukholt som en moderne almen praksis med fokus på traditionelle værdier. Vi vægter faglighed, kontinuitet og personlig kontakt til vore patienter højt. Hos os skal det det være rart at komme både som patient og personale. Omgangstonen er uformel og med et glimt i øjet.

Klinikkens patientgrundlag er cirka 2100 patienter. Vores patienter har en gennemsnitlig alders-fordeling med lidt flere mandlige patienter.

Vi overtog klinikken i 2013 fra læge Tom Bergholt, der havde overtaget klinikken fra sin far. Klinikken var dengang beliggende i en mindre 1. sals lejlighed på Nyborgvej. Vi flyttede i 2017 til klinikkens nuværende placering på Sukkerkogeriet, hvor vi fik mulighed for at indrette os mere tidssvarende og efter egne ønsker. Klinikken fremstår derfor lys og moderne med fire behandlerrum og stor personalestue. Vi har moderne PC-opkoblet udstyr til blandt andet EKG og lungefunktionsundersøgelse, således vi undgår løse udskrifter. På klinikken anvender vi ultralydsscanning til blandt andet svangrekontroller, udredning af bevægeapparat-gener, fokale abdominale symptomer og undersøgelse for DVT.

Vi arbejder i moduler på10 minutter, hvilket vil sige en standard konsultation alt inklusiv er berammet til 10 minutter hos det faste personale. Mere tidskrævende konsultationer som småkirurgi, svangreundersøgelser og attester sætter vi længere tid af til. Som uddannelseslæge vil du naturligvis have brug for væsentlig mere tid og vi justerer løbende den tid, du har til rådighed i løbet af din ansættelse. Vi forventer du med tiden vil kunne klare dig med kortere tid end i startet, hvor alt er nyt. Vi regner med du som KBU eller introlæge vil kunne varetage standard-konsultationer på 15 min, når du er i den sidste del af ansættelsen.

Personale:

Klinikkens faste personale udgøres af sekretær Jette (uddannet social og sundhedsassistent), sygeplejerske Carina (foruden sygeplejerske også lang erfaring som sonograf på obstetrisk ultralyd) og læge Michael (Kandidat fra SDU årgang 2003 og special-læge i almen medicin siden 2011). Derudover har vi medicinstuderende ansat til laboratoriearbejde med videre. De studerende er typisk sidst i studiet dvs. fra 8. semester og frem og der er derfor løbende udskiftning. Vi har 2 eftermiddage om måneden en speciallæge i psykiatri, der varetager samtaler og medicinsk behandling af klinikkens patienter med problemer inden for det speciale.

Klinikken deltager i uddannelse af medicinstuderende, som vi har i klinik i 2 ugers perioder på 8. og 10. semester.

Samarbejdspraksis:

Ved ferier og fridage hvor klinikken er lukket, har vi samarbejde med følgende kolleger, der passer vores patienter disse dage: Læge Birthe Gaist, Klinik for almen sundhed og lægerne Christiansgade. I 5 ugers turnus passer vi hinandens akutte patienter man-torsdag fra 14-16 og fredag fra 11-16.

Introduktion:

Vi vil gerne møde dig og vise dig klinikken inden du starter hos os. Vi aftaler en eftermiddag nogle uger før din start, hvor du kan komme forbi til en kop kaffe. Vi udveksler ved dette møde indbyrdes forventninger til din ansættelse.

Din ansættelse er en del af din videreuddannelse og der er derfor et formaliseret program afhængig af hvilken type stilling du er ansat i (KBU, introduktion eller hoveduddannelse). Vi evaluerer løbende og direkte men har også behov for skemalagte uddannelsessamtaler tutor uddannelseslæge imellem. Med udgangspunkt i en ansættelse af 6 måneders varighed har vi flg. fastlagte rutine for samtaler:

Introduktionssamtale: første dag, af to omgange, primært ved ankomst, hvor der er sat en halv time af til en ”opstarts-snak” samt efter det planlagte patientprogram yder-ligere cirka en halv time. I starten vil du sidde med hos både læge og sygeplejerske mhp. at komme ind i vores rutiner. Du vil også få passende tid til at sætte dig ind klinikkens elektroniske journalsystem (Clinea).

14 dage efter start holder vi en ”opfølgende introduktionssamtale”, hvor vi sikrer du er kommet godt i gang og evt. får rettet til, hvor du eller vi oplever behov.

Efter tre måneder holder vi midtvejsevaluering og endelig afholdes evalueringssamtale på din vemodige sidste dag hos os.

Supervision:

Der er afsat minimum ½ time dagligt til supervision. Her vil de patienter som uddannelseslægen har set i løbet af dagen blive gennemgået i det omfang, det er nødvendigt. Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen/logbogen, løbende blive godkendt. Ud over den fastsatte supervision er det vigtigt du spørger om hjælp løbende, således du kan få afklaret eventuelle problemer straks. Bank blot på hos den af os du vil spørge til råds. Det faste personale vil i det daglige kliniske arbejde bestræbe sig på at medinddrage uddannelseslægen, når vi møder spændende og lærerige cases.

Dagsplan:

Uddannelseslægen arbejder 37 timer ugentligt. Ugeplanen lægges i samarbejde med uddannelseslægen i forbindelse med introduktionssamtalen.

Dagens tilrettelæggelse:

8.00-9.00: telefonkonsultation (uddannelseslægen evt. konsultationer).
9.00-09.10: Pause.
9.10-12.00 Konsultationer. Fleksibel pause indlagt.
12-12.30 Frokostpause
12.30-14.00 Konsultationer
14.00-14.30 Pause til refleksion med mere.
14.30-15.15 Supervision, hvor vi sammen gennemgår dagens patienter (både uddannelseslægens samt evt. lærerige cases fra tutorlægens program).

Ferie:

Klinikken holdes ferielukket 6 uger årligt. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. I udgangspunktet forventer vi uddannelseslægen holder ferie under klinikkens ferielukning. Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen. KBU, intro- og fase 1 læger har 6 uger ferie, mens fase 2 og 3 læger kun har 5 ugers ferie, da 6 ferieuge udbetales jvf. Yngre Lægers overenskomst. Yderligere optjent ferie f.eks. i forbindelse med barsel udbetales.

Sygdom:

Meddeles telefonisk til tutorlægen tidligst muligt af hensyn til patient-programmet. Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret via app’en MinLøn hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar, at fraværet bliver registreret.

Vagtuddannelse:

Vagtuddannelse KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter, typisk sv.t. 1-2 vagter i løbet af det halve år. I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagevagter. I fase 1-3 indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor tutor er bagvagt. Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering.

Vi glæder os til at møde dig.

Michael Bukholt, Odense, februar 2020.

 

Praksisbeskrivelse

Filosoflægerne v. Nanna Kirkebjerg
Skt. Anne Plads 2-4, 3. sal
5000 Odense C
www.Filosoflægerne.dk 
Tlf.nr. 6612 5130

Præsentation af praksis

Speciallæge Nanna Kirkebjerg er en samarbejdspraksis med Bylægen Peer Kirkebjerg og Almenspeciallægen Tine Marcussen. Vi dækker ind for hinanden under ferie, kurser, fridage og sygdom. Vi har fælles server. Nanna Kirkebjerg og Peer Kirkebjerg har fælles sekretariat.

Praksis placeret midt i Odense med ca. 2.500 patienter. Patienternes alder er i gennemsnit yngre en gennemsnittet for regionen, da vi har en hel del studerende og børnefamilier.
Der er ansat en social-og sundhedsassistent, Bettina Wichmann, 1 lægesekretær, Line Gerlach Hansen, foruden et lille fast hold af dygtige medicinstuderende til laboratorieopgaver.
Social-og sundhedsassistenten har selvstændige konsultationsforløb hver dag.
Lægepraksis er gennemgribende renoveret og alt inventar er nyt.
Lægeklinikken er godkendt til uddannelse af KBU læger.
Det fremhæves ofte fra besøgende, at klinikken har en rigtig god atmosfære og stemning blandt de ansatte. Et rigtig godt uddannelsesmiljø, hvor alle gerne byder ind og er tilgængelige.
Læs mere på vores hjemmeside: Filosoflægerne.dk.

Nanna Kirkebjerg

Er uddannet læge fra Syddansk Universitet i 2002, speciallæge i alm. medicin fra 2014 og nedsatte mig som speciallæge i Lægehuset Skt. Anne plads i september 2014. 
Jeg har også uddannet mig inden for Integrativ medicin.

Samarbejde med kollegaer og faglig sparring

Vores placering i lægehuset Skt. Anne er optimalt, da vi indgår i et fagligt fælleskab med speciallæger fra andre specialer. Vi har flere programsatte undervisningseftermiddage i løbet af året med de øvrige læger i huset foruden muligheden for at arrangere et praksisbesøg hos andre speciallæger for vores personale.
Vi er medlem af Odense Lægeforening og deltager også i lægeforeningens telefonpasning således, at når vores telefon lukker kl. 12.00 henvises til Lægeforeningens telefonpasning frem til kl. 16.00, hvor lægevagten tager over.
Vi er med i en velfungerende vagtring bestående af i alt 8 sololægepraksis, alle placeret i centrum af Odense. Dette betyder, at vi kun har vagten hver 8. uge og ofte kan holde lukket i skolernes ferier, som betyder meget for os.

Fornuftig arbejdsmængde og arbejdstid

Vi har organiseret vores hverdag rigtig fornuftig, således at dagen hænger godt sammen. Vi møder kl. 8.00 og tilbyder patientkonsultationer fra morgenstunden.
Vi har afsat en pause kl. 10 til kaffe/the etc.
1 time midt på dagen i tidsrummet 12 til 13 har vi administration og frokostpause. Den sidste patient er kl. 14.15 og dagen slutter kl. 15.
Der er hver dag afsat 30 minutter sidst på dagen til administration og supervision, således at man kan nå at gøre sin dag færdig, inden man tager hjem.
Alle har 15 minutter til konsultation. Undtaget er svanger, coaching, allergipriktest, attestarbejde, børneundersøgelser og operationer, hvor der er afsat 30 minutter.
Nanna arbejder fuld tid i praksis.

Præsentationssamtale

Før uddannelseslægens ansættelse begynder tilbyder vi at mødes til en samtale, hvor der udveksles forventninger fra hhv. tutor og den uddannelsessøgende. Uddannelsesprogrammet gennemgås, og huset bliver forevist. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning. Ferie og fridagsønsker forsøges samordnet ved forsamtalen.

Introduktion

Der vil foreligge et introduktionsprogram, når du ankommer.
Den første uge vil du skiftevis blive introduceret af lægerne, samt af sekretær og social- og sundhedsassistenten. I forbindelse med introduktionen bliver du vist rundt i huset og får den praktiske arbejdsgang introduceret. Vi vil gennemgå, hvorledes praksis er indrettet. Vores windowsbaseret computerprogram Clinea og IP-telefonsystem.
Indtil du føler dig klar til det, vil dit program været præget af en del opsamlinger, således du har god tid til at blive tryg med brugen af vores IT system, slå diverse ting op og har tid til at få hjælp fra os, når det behøves.
Vi er en uddannelsespraksis, som er vant til løbende supervision, og lægen og det øvrige personale er let tilgængeligt for råd og vejledning.
Der er skemalagt fast daglig supervisionstid på ca. 1⁄2 time, inden dagen er slut. En dag om ugen afsættes 1 time til supervision.
Supervisionen deles mellem Nanna og Peer Kirkebjerg.
Som uddannelseslæge hos os, deltager du også ved undervisning i klinikken og er velkommen til også selv at undervise under forløbet.

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag bedes du give besked til Nanna Kirkebjerg telefonisk, så vi kan nå at aflyse patienter.
Sygdom eller andet fravær skal indberettes til lønafdelingen på OUH via app’en MinLøn hver uge.

Ferie og fridage

Klinikken holder lukket 6 uger om året samt alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten.
Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage.
Den uddannelsessøgendes ønsker mht. ferie, fridage og evt. omsorgsdage forsøges i stor udstrækning imødekommet.

Klinisk uddannelse

De kliniske færdigheder erhverves gennem det daglige arbejde. Vi benytter de checklister/kompetencer, som fremgår af din uddannelsesplan og Uddannelseslæge.dk. I forbindelse med supervisionen vil vi gennemgå din checkliste/Uddannelseslæge.dk, for på den måde at sikre, at alle færdigheder opnås.

Vejledning og evaluering i din ansættelse

I løbet af de første dage bliver der afsat tid til en introduktionssamtale, hvor vi finder ud af, hvilke forudsætninger du møder op med, og hvad vi kan tilbyde dig.
Det bliver så aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne.
Efter tre måneder er der afsat tid til en midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt du er nået med kompetencerne og med det, der i øvrigt blev aftalt i introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du skal komme gennem de ting, du mangler.
Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af de samlede forløb, specielt om de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt.

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen på holdet

Venlig hilsen

Nanna Kirkebjerg

april 23

Praksisbeskrivelse

Adresse:                            Fionia Lægerne, Fisketorvet 4-6, 8., 5000 Odense C
Tlf.:                                    66126582

E-mail:                               info@fionialaegerne.dk 

Hjemmeside:                   www.fionialægerne.dk 

Facebook                         Fionialægerne

Historie:

Praksis er en meget gammel praksis, som har eksisteret i mere end 100 år i Odense, og derfor har vi i praksis mange gamle Odense-familier, som bliver ved med at vende tilbage til praksis. Praksis er beliggende på 8. sal i højhuset på Fisketorvet i centrum af Odense by. Vi har ca. 4300 patienter tilknyttet klinikken.

Læger/personale:

Pr. 1.1. 2018 består kompagniskabet af Birgitte Ries Møller, kompagnon siden 2002, Andreas Hvila Nissen, kompagnon siden 2014 og Jakob Trebbien Lorenzen, kompagnon siden 2018.

Udover de tre læger er der i klinikken ansat to sygeplejersker, Ulla Holm og Trine Stillenmunkes, og to lægesekretærer, Grethe Pallisgaard og Anya Østergaard samt rengøringshjælp Jolanta Nielsen.

Værdigrundlag:

Vi tilstræber, at både læger, personale og patienter trives i praksis. Vi bestræber os på, at der er en positiv stemning, imødekommenhed og fleksibilitet samt en høj faglig standard med vedvarende udvikling af praksis. Vi lægger vægt på at håndtere de faglige problemstillinger nogenlunde ens. Det tilrettelægges bl.a. gennem møder og aktuelt gennem den akkreditering, som vi gennemgår. Desuden lægger vi vægt på det tværfaglige samarbejde med personalet, herunder prioriterer vi vores fælles pauser meget højt.

Patientgrundlag:

Lægehuset har tilknyttet ca. 4300 gruppe 1 sikrede. Klinikkens klientel består af gamle Odense- familier og studerende.

Lægerne:

Birgitte Ries Møller
-  Læge fra Århus Universitet 1991

-  Speciallæge i Almen Medicin 2000

-  Praktiserende læge fra 2002

-  Medlem af PLO´s Bestyrelse

Andreas Hvila Nissen
-  Læge fra SDU 2005.

-  Speciallæge i Almen Medicin 2014

-  Praktiserende læge fra 2014

Jakob Trebbien Lorenzen
-  Læge fra SDU 2008

-  Speciallæge i almen medicin 2016

-  Praktiserende læge fra 2018

Personale:

Ulla Holm
-  Sygeplejerske med særlig interesse i diabetesbehandling og vores ansvarlige på medicin/vaccineområdet.

Trine Stillenmunkes
-  Sygeplejerske med særlig interesse i KOL-behandling og ansvarlig for UTH og hygiejneområdet.

Grethe Pallisgaard
-  Lægesekretær med ansvar for IT-funktioner.

Anya Østergaard
-  Lægesekretær. Ansvarlig på uddannelsesområdet.

Præsentationssamtale:

Nogle uger før din ansættelse starter inviterer vi til uformel snak i klinikken, hvor dine og vores forventninger til den kommende uddannelsesperiode bliver drøftet. Uddannelsesprogrammet gennemgås og klinikken bliver forevist. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning. Du vil blive tilknyttet en fast tutor, men alle tre læger vil på skift foretage supervisionen.

Vi vil gerne have ferie- og fridagsønsker samt oplysninger om kursusdage i så god tid som muligt.

Arbejdets organisering:

Klinikken arbejder pr. 1.1.2018 med åben konsultation mellem kl. 8 og 9.

Telefonerne er åbne mellem kl. 8 og 9. Hvis patienterne ønsker en samtale med én af lægerne, ringer lægerne tilbage i tidsrummet 9-10.

Vi har dagligt konsultationer fra kl. 8-9, fra kl. 10-11.20 og fra 12.20-14.30. I løbet af dagen er der afsat tid til subakutte konsultationer. I forbindelse med at vi får en uddannelseslæge i klinikken vil supervisor have en ½ time afsat i dagsskemaet til supervision. Supervisionen går på skift mellem lægerne, mens der en fast vejleder tilknyttet forløbet. Kl. 14.30 rydder vi op, dvs. de akutte patienter, der melder sig i løbet af dagen møder frem og bliver set her.

I forbindelse med at vi får uddannelseslæge i klinikken vil der etableres en kørelægefunktion, der til dels varetager vurdering af akutpatienter, til dels virker som superviser for uddannelseslægen, og derudover har administrativt forefaldende arbejde den dag.

Torsdag har vi lang dag, hvor klinikken lukker mellem kl. 12 og 15, og genåbner kl. 15 for konsultationer frem til kl. 17.

Undersøgelses- og behandlingsfaciliteter:

Vi prioriterer i klinikken at være med på fuldt opdateret apparatur. Vi har i årevis haft døgn- blodtryksmåling i klinikken. EKG, spirometri , og udstyr til priktest indgår alt sammen i klinikkens daglige arbejde. Derudover vil vi i 2018 opstarte undersøgelser med ultralyd i klinikken. Klinikken vil deltage i struktureret undervisningsprogram i ultralyd, ligesom vores uddannelseslæge vil have mulighed her for at blive instrueret heri.

Uddannelseslægens arbejdstid:

Uddannelseslægen arbejder 37 timer om ugen efter aftale inden for følgende tidsrum mandag til onsdag 8.00 til 16.00, torsdag 8.00 til 17.30 og fredag 8.00 til 14.00. Deltagelse i lægevagtsarbejde kan kompenseres med fritagelse i dagarbejdstiden. Grundlovsdag 5/6, juleaften 24/12 og nytårsaften 31/12 er ikke fridage. Ferie, fri og fravær indberettes via app'en MinLøn hver uge. Der er ret til 6 ugers ferie/år.

Samarbejdspartnere:

Vores hovedapotek er Sct. Hans i Skibhuskvarteret. Øvrige apoteker er ligeledes vores samarbejdspartnere og deres forskellige udsalg er oprettet i vores journalsystem Clinea.

Mht. sygehusvalg er vores primære samarbejdspartner OUH. Vi har et godt samarbejde med speciallægerne på sygehuset, ligesom vi i vores eget hus har et bredt udbud af speciallæger, som vi samarbejder rigtig godt med. Vi har bl.a. psykiatere, psykologer, øre-næse-hals læger og ortopædkirurger i vores hus.

Præsentationssamtale:

½-1 måned inden du starter i huset inviteres du til et mere uformelt præsentationsmøde i praksis, hvor du kan blive bekendt med personalet, få en rundvisning i lægehuset og vi kan få en fornemmelse af hinandens forventninger til samarbejdet.

Introduktionsperiode:

Den første formiddag vil tutorlægen have afsat god tid i programmet til at gøre dig bekendt med telefonsystem, introduktion til vores journalsystem Clinea og den almindelige arbejdsgang. Du vil følges med tutorlægen og evt. have enkelte, helt ukomplicerede patienter for dig selv. Dine patienter vil blive gennemgået sammen med supervisor ½ time efter frokost.

Tutorlægen vil være din faste sparringspartner, men du vil i praksis bruge alle tre læger afhængig af hvem der er på arbejde. Du vil sammen med tutorlægen gå dit eget konsultationsrum igennem, så du er helt fortrolig med indretningen og instrumentariet.

Anden formiddag følger du med personalet, får en introduktion til deres arbejdsområder, og du ser hvilke analyser/undersøgelser vi laver. Om eftermiddagen vil vi sætte enkelte patienter på, så du bliver fortrolig med undersøgelse, behandling og registrering. Vi faste læger vil i vid udstrækning inddrage dig og præsentere dig for spændende og lærerige patientcases, som vi mener du kan lære af. Så får du også en fornemmelse af vores virke, og måder at gøre tingene på. Indimellem vil vi dobbeltbooke særligt udvalgte spændende eller komplicerede patienter så du bliver introduceret til alle typer af patienter.

Resten af den første uge vil der blive sat patienter på din tidsplan i langsomt stigende tempo.

Når du har patienter selv forventer vi, at du ved tvivlsspørgsmål henter en af de faste læger, og vi forventer at skulle bakke dig en hel del op i starten. Det er det mest trygge, både for dig, men også for patienten og os.

Introduktionssamtale:

I slutningen af 2. uge vil vi afholde introduktionssamtalen, så vidt det er muligt med deltagelse af alle tre faste læger. Vi vil udarbejde målbeskrivelse for dit ophold ud fra dine ønsker og kompetencer.

Midtvejssamtale:

Der bliver afholdt midtvejs/justeringssamtale efter 3 måneder.

Ved denne samtale følger vi op på, hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de sidste måneder, så du kan få det mest optimale ud af opholdet hos os og alle kompetencer kan godkendes.

Evalueringssamtale:

Ved opholdets afslutning laver vi slutevaluering.

De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende, ellers godkender vi de sidste mål.

Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via www.Uddannelseslæge.dk

Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og gerne medtager den til vores slutsamtale. Vi skal bruge den til stadig at optimere vores indsats som uddannelsespraksis.

Supervision:

Vi er alle let tilgængelige! Der er altid mulighed for at få umiddelbar respons på spørgsmål, der ikke kan vente. Lige som uddannelseslægen til enhver tid kan hente en af lægerne, henter vi også uddannelseslægen, når vi ser noget, der kunne være godt at se/prøve. Vi skemalægger en halv time pr dag til supervision. Denne skemalagte tid ligger hver dag fra 12.20 til 12.50.

Vi har i praksis et videokamera, så det er muligt at optage konsultationer mhp senere supervision. Vi har også haft gode erfaringer med, at uddannelseslægen og vejlederlægen på skift sidder med som

”fluen på væggen” hos hinanden med fokus på konsultationsprocessen. En af lægerne er på forhånd valgt som hovedansvarlig for den aktuelle uddannelseslæge, og det er den læge, der deltager i justeringssamtalerne.

Samarbejde internt og eksternt:

Derudover har vi hver 6. uge personalemøde og derefter lægemøde. På personalemøderne vil der være undervisning ved én af lægerne i et dertil udvalgt emne. Vi foreslår, at du deltager i personalemøderne, således at du bliver introduceret til ledelse og hvordan en klinik drives med alle aspekter fra nyindkøb til diskussioner om patientens flow igennem klinikken og justeringer af arbejdstilrettelæggelsen mm.

Du vil få mulighed for at deltage i klyngemøder, foredragsaftener og du vil også kunne besøge byens speciallæger, hvis det har din interesse. Én gang årligt afholdes Praksisdag Syd eller Lægedage, og vi vil opfordre dig til at deltage deri, så du møder andre kolleger og bliver fagligt opdateret på almen medicinske emner. Anden udadrettet mødeaktivitet med områdets hjemmesygeplejersker ved koordinerede besøg, og også møder i socialforvaltningen vil du blive inviteret med til.

IT og journalsystem:

Vi har journalsystemet Clinea, som er et meget velfungerende og intuitivt lægesystem. Der er internetadgang fra alle vore computere. Af sikkerhedsmæssige hensyn, indskærper vi, at computere i praksis udelukkende bruges til at gå på anerkendte faglige hjemmesider og ikke bruges til at læse egne mails, eller tilgå sociale medier, og at der aldrig indsættes fx. USB stik eller CD rom i vore maskiner.

Dette er af datasikkerheds hensyn.

Lægevagt:

Alle læger i praksis kører lægevagt. Det plejer ikke at være et problem at arrangere at uddannelseslægen kommer med på lægevagt. Lægevagtarbejder superviseres enten direkte ved at tutor og uddannelseslæge er på vagt sammen, eller indirekte efter vagten i dagtiden ud fra de foreliggende lægevagtsnotater, når uddannelseslægen begynder at køre selvstændige vagter. Ved behov for supervision under vagten, som ikke kan løses af en kollega, der er på vagt sammen med uddannelseslægen, vil der til hver lægevagt være aftalt en tutorlæge fra praksis, der er supervisor for den aktuelle lægevagt, og som kan kontaktes telefonisk.

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter. Introduktionsstilling; der indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres. Fase 1: der indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt. Fase 2: der indgår 4 køre og konsultationsvagter. Fase 3: der indgår 4 køre og konsultationsvagter, 2 visitationsledsagevagter á 2-4 timer med tutor og 2 selvstændige visitationsvagter.

Etik, patient og samfund:

Vi er den uvisiterede og ofte første adgang til sundhedsvæsenet for vore patienter. Vi tager os af alle helbredsproblemer - akutte såvel som kroniske - hos vore patienter også selvom henvendelsesårsagen i den primære fase kan være ukarakteristisk. Vores tilgang er personcentreret, men vi har også ansvar for sundheden i lokalsamfundet og effektiv udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer ved koordineret behandling, samarbejde med andre sundhedsprofessioner i den primære sundhedstjeneste og ved at sikre hensigtsmæssig kontakt og samarbejde med specialister i det sekundære sundhedsvæsen. Vi arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse af sygdomme, udredning, behandling, omsorg og palliation. Dette sker enten direkte eller ved at hjælpe patienterne med adgang til de ydelser, der er relevante ud fra de sundhedsbehov og ressourcer, der er tilgængelige. Vi integrerer fysiske, psykologiske, sociale, kulturelle og eksistentielle faktorer i den udrednings- og behandlingsplan, der udarbejdes sammen med patienten, hvor vi bruger vores faglighed sammen med den viden og tillid, der opstår gennem gentagne kontakter og personligt forhold over tid med effektiv kommunikation mellem læge og patient.

Sygdom:

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal du inden kl. 7 ringe til Birgitte Ries Møller på hendes mobil 24645105 , så vi kan nå at aflyse patienter.

Forventninger:

Vi forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger relevant viden ved selvstudie både løbende i løbet af dagen og udenfor arbejdstiden. Vi kan tilbyde ophold i en

velfungerende praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne.

Arbejdet er sjovt og afvekslende, og vi vil bidrage med undervisning/supervision, så du som uddannelseslæge får så optimale forhold som muligt for netop din videre læring.

Lægerne Agertoft & Petersen, Skt Anne Plads 4, st, 5000 Odense C 

Præsentation af praksis

Lægerne Arne Agertoft og Hanne Petersen, Skt. Anne Plads 4, st., 5000 Odense C, er en tomandskompagniskabs-praksis, med 2 ydernumre.

Praksis er en bypraksis med ca. 3500 patienter. Stort set alle patienter kommer fra Odense kommune. Patienternes aldersfordeling ligger på gennemsnittet for regionen.

Vi er således et lægehus med to læger, en sekretær og en sygeplejerske. Vi lægger stor vægt på et godt samarbejde, således at hverdagen for os alle vil være så god som mulig.

Vi er godkendt som uddannelsespraksis for læger på alle uddannelsestrin.

Læger

Arne Agertoft (Født 1957) blev færdiguddannet som læge i 1986 og har været praktiserende læge siden 1994.

Hanne Stockbæk Petersen (Født 1965) blev færdiguddannet som læge i 1994 og har været praktiserende læge siden 2001.

Personale

Vores personale i hverdagen er Randi Saabye, sekretær og Lis Nielsen, sygeplejerske.

Sekretærens job består overvejende i telefonpasning, herunder tidsbestilling og receptfornyelse, samt indskrivning af henvisninger.

Sygeplejerskens arbejde består i et bredt udsnit af forskellige funktioner. Hun foretager blodprøver, ekg, lungefunktionsundersøgelse, priktest, urinundersøgelser (stix, mikroskopi), øreskylning, sår- og vortebehandling. Sygeplejersken vaccinerer som hovedregel alle vores børn, men har også en del udlandsvaccinationer. Sygeplejersken varetager i samarbejde med lægerne blodtrykskontrol samt diabeteskontrol. Foretager endvidere samtalebehandling med henblik på livsstilsændring (vægtreduktion, vejledning i kostomlægning, rygestop mv.).

Arbejdsdag

Daglig telefontid fra kl. 08.00 – 09.00. Telefonen tages direkte af lægerne.

Konsultation fra kl. 09.00 til ca. 14.20.

Der er pause fra kl. 11.30 – 12.00, hvor vi holder fælles frokost.

Torsdag er vores lange dag. Om torsdagen slutter konsultationerne kl. 14.00. Aftenkonsultation er fra kl. 15.30 – 17.30.

Ved aftenkonsultationen er der ikke sekretær eller sygeplejerske.

Når konsultationerne om eftermiddagen er slut, afsluttes papirarbejdet. Vi kører skiftevis på sygebesøg, hvilket aftales indbyrdes mellem lægerne.

Samarbejdspartnere

Telefonerne lukker kl. 13, hvorefter der henvises til Odense Lægeforenings telefonpasning, tlf. 66141433. Praksis er i vagtring med 12 andre læger, som passer hinandens patienter på skift fra kl. 13-16.

Efter kl. 16.00 overtager Lægevagten pasningen.

Som hovedregel bruges Odense Universitetshospital eller Sygehus Fyn. De fleste akutte indlæggelser foregår på Odense Universitetshospital.

Vi samarbejder med alle speciallæger på Fyn, samt med hjemmeplejen, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, apoteker etc.

Præsentationssamtale

Før uddannelseslæges ansættelse starter, mødes vi til en samtale, hvor der udveksles forventninger fra hhv. tutor og den uddannelsessøgende. Uddannelsesprogrammet gennemgås, og huset bliver forevist. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning.  Ferie og fridagsønsker forsøges samordnet ved forsamtalen. 

Introduktion

Der vil foreligge et introduktionsprogram, når du ankommer.

Den første uge vil du skiftevis blive introduceret af lægerne, samt af sekretær og sygeplejerske. Introduktionen vil foregå, således at du selvfølgelig den første dag igen bliver vist rundt i huset og får den praktiske arbejdsgang introduceret. Du bliver introduceret til edb-program, telefonsystem mv.

Allerede den første dag vil du få en til to patienter, så du har ro til at øve dig i edb-programmet mv.

Afhængig af hvordan det går, vil du langsomt få flere patienter. Det skal pointeres, at du endelig skal hente en af lægerne ved mindste tvivlsspørgsmål. Lægerne vil på skift supervisere dig efter behov. Der er skemalagt fast daglig supervisionstid på ca. ½ time lige efter frokostpausen. En gang ugentlig vil supervisionen være udvidet til 1 time, hvor specielle emner tages op. Tillige vil der indimellem vil der også være direkte supervision.

Det forventes at uddannelseslægen deltager ved undervisning i klinikken, og under forløbet også selv er aktiv underviser.

Organisation af arbejdet (Dagsplan)

Patienterne bestiller tid enten via hjemmesiden eller telefonisk.

Ved ankomsten til praksis indlæser patienterne deres sygesikringskort. Herved sker der en farvemarkering på dagsplanen, og man kan se, at patienten er kommet.

Der er hos uddannelseslægen afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde. Der er hos de faste læger afsat 12 minutters tider. Ved samtaler, svanger- og børneundersøgelser, operationer mm gives dobbelttider.

I starten vil uddannelseslægen have ca. 2- 3 patienter i timen, men vi forventer, at uddannelseslægen arbejder hen imod 4 patienter i timen, for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis.

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden.

På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes. Jvf kvalifikationskort:    http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort//?Highlight=kvalifikationskort 

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så hurtigt som muligt kontakte en af lægerne telefonisk, så vi kan nå at aflyse patienter.

Sygdom eller andet fravær skal indberettes via app'en MinLøn hver uge.

Ferie og fridage

I sommerferien og øvrige ferier er klinikken lukket, og patienterne henvises til kollega.

Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten.

Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, det vil sige, at der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage.

Den uddannelsessøgendes ønsker med hensyn til ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet så vidt, det er muligt, under hensyntagen til klinikkens fastsatte ferier.

Klinisk uddannelse

De kliniske færdigheder erhverves gennem det daglige arbejde. Denne tilegnelse er i sagens natur gradvis.

For at få fornuftigt styr på dette benytter vi checklister/kompetencer, som de fremgår af uddannelsesplan og Uddannelseslæge.dk. I forbindelse med supervisionen vil vi gennemgå din checkliste/lUddannelseslæge.dk/kvalifikationskort, for på den måde at sikre, at alle færdigheder opnås.

Det forventes, at du især i begyndelsen søger råd hos tutorlægerne ved alle tvivlsspørgsmål. Det er en måde at lære hinanden at kende på, det øger vores viden om, hvad du evner, og det skal gerne give alle parter øget tryghed.

Samarbejde med sekundære sundhedsvæsen og speciallæger

Du skal under opholdet lære en rationel brug af det sekundære (og dyrere) sundhedsvæsen under hensyntagen til den enkelte patients behov, vurdering af egne evner og grænser, samt den hjælp, der kan hentes hos kolleger i praksis.

Økonomi i almen praksis

En almen praksis er – også – en privat erhvervsvirksomhed. I en sådan er det naturligt, at alle, inklusive uddannelseslægen, er opmærksomme på de økonomiske konsekvenser af deres handlinger. Det gælder lige fra de små detaljer til det store samfundsøkonomiske perspektiv.

Lægens faglige tiltag kan have store økonomiske konsekvenser. Almen praksis er ansvarlig for en stor del af det samlede ressourceforbrug i sundhedssektoren.

Holdninger og etik

Under hele opholdet i praksis skal du vise respekt for de patienter, der opsøger dig professionelt. I al faglig håndtering bør der indgå en etisk overvejelse, ligesom vi er forpligtet af lægeløftet.

Tutorlægerne tilstræber i deres daglige optræden selv at være bevidste om, at de i denne sammenhæng vil blive opfattet som modeller. Emnet bliver berørt i supervisionssamtalerne.

Du bør arbejde med egne fordomme og barrierer og lære dig håndgreb til at erkende, hvorfor du reagerer uventet eller uhensigtsmæssigt i visse situationer. Du må arbejde så meget med egne følelser og holdninger, at du bevidst kan bruge dig selv i konsultationen.

Vejledning og evaluering i din ansættelse

En mere generel beskrivelse findes sidst i uddannelsesprogrammet. Her er beskrevet, hvordan vi vil gøre det i vores praksis:

I løbet af de første dage bliver der afsat tid til en introduktionssamtale, hvor vi finder ud af, hvilke forudsætninger du møder op med, og hvad denne praksis kan tilbyde dig.

Det bliver så aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne.

Efter tre måneder er der afsat tid til en midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt du er nået med kompetencerne og med det, der i øvrigt blev aftalt i introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du skal komme gennem de ting, du mangler.

Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af de samlede forløb, specielt om de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt.

Det bliver så aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne.

Vi føler os alle ansvarlige for dit ophold, men én af lægerne vil være den hovedansvarlige.

Beskrivelse af praksis

Lægeklinikken Birthe Agerbo Gaist, Gråbrødrepassagen 9, 1. th  , 5000 Odense C C
Tlf. 82134466  
birthegaist@gmail.com 
Klinik@birthegaist.dk 

Historie:

Anette Møllegård startede lægeklinikken  i 1990 i Vestergade , i 2003 fik hun et ekstra ydernummer, men blev syg og måtte stoppe som praktiserende læge.  I 2004 købte jeg praksis sammen med Bo Gamborg Nielsen, som vi i starten drev i lokalerne i Vestergade, men da  praksis hurtigt voksede sig større flyttede vi til Grønnegade, hvor vi sammen havde klinikken frem til 2014, hvor jeg valgte at blive sololæge og flytte til de nuværende lokaler.

Værdigrundlag

Det er mit mål at alle skal trives på arbejdspladsen, jeg forsøger at tilstræbe  at der er god stemning,  arbejdsglæde  og en god kommunikation imellem os  så vi kan undgå de  misforståelser som ellers kan opstå på en lille arbejdsplads.

Praksisfunktion og patientgrundlag

Min klinik er stor og lys og indrettet med 2 lægelokaler og 2 sygeplejerskelokaler, foruden reception, venteværelse , skyllerum, personalekøkken mv.

Jeg har for tiden tilmeldt 2100 patienter inkl. børn, klinikken har lukket for tilgang af patienter. Min praksis er en udpræget kvindepraksis og mit klientel består mest af unge mennesker, primært studerende og småbørnsfamilier.

Der er ganske få procent ældre mennesker og ca. 10% patienter med indvandrerbaggrund.

Lægen og personalet

Læge Birthe Agerbo Gaist:

Jeg er født i 1960 og blev færdig som læge fra KBH´s universitet i 1991. I 1999 blev jeg speciallæge i almen medicin og i 2004 nedsatte jeg mig som praktiserende læge.

Personalet:

Jeg har i min praksis en sygeplejerske, en sosuassistent  og 1 sekretær.

Sygeplejerske Merete Schmidt

Social og sundhedsassistent Tine Winnard

Sekretær Maybritt Rasmussen

Præsentationssamtale

Før uddannelseslæges ansættelse starter, inviterer vi til en samtale i klinikken, hvor forventninger fra hhv. mig og den uddannelsessøgende til den kommende uddannelsesperiode bliver diskuteret. Uddannelsesprogrammet gennemgås, og huset bliver forevist. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning.  Ferie og fridagsønsker forsøges samordnet  ved forsamtalen.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

Introduktionen vil naturligvis være individualiseret efter dine tidligere erfaringer. Jeg tror på vigtigheden af en god introduktion, et ligeværdigt samarbejde og præcis kommunikation. Derfor vil jeg spørge ind til dine erfaringer og behov. På den måde undgår vi de fleste misforståelser og får redskaber til at tackle problemer hurtigt og professionelt.

Den første formiddag er mit program ryddet i 1 time. Sammen bruges denne tid til at vise dig huset og præsentere dig for de øvrige medarbejdere, hvis denne præsentation ikke tidligere har fundet sted. Der orienteres om telefonsystem, indhold i relevante skabe og skuffer, papirer m.m. Frem til frokost bruger du tiden til at sidde med hos mig eller sidder selvstændigt og arbejder med husets EDB, andre rutiner etc..

Straks efter frokost fortsætter du med at sætte dig ind i husets EDB‑system og du kan køre nogle øve-patienter igennem. Hvis der kommer en akut halspatient eller lignende, gennemfører du undersøgelse, behandling og registrering. Ved første arbejdsdags afslutning gennemgår jeg de sete patienter sammen med dig.

Den anden formiddag er du først med sygeplejerskerne  i konsultationen og får forevist, hvad de finder relevant at orientere om. Frem til frokost er der tilsat 2‑3 patienter til selvstændige konsultationer. Den anden eftermiddag kan du eventuelt sidde med hos mig, men skal igen gerne nå et par akutte patienter. Ved dagens afslutning gennemgås de sete patienter.

Fra den tredje formiddag er der sat patienter til i meget roligt tempo: 2‑3 per time. Det skal pointeres, at du endelig skal hente mig ind ved mindste tvivlsspørgsmål.

De næste to dage skal der sættes patienter til i langsomt stigende tempo, som du selv styrer.

Du aftaler med sygeplejerskerne, hvorledes de "lokker" nye patienter ind til dig, ligesom sekretæren og jeg prøver at kapre nogle i telefontiden om morgenen.

Inden for de første 2 uger vil vi gennemføre introduktionssamtalen. Vi vil skriftligt nedfælde forventninger, kunnen og tilbud samt gennemgå kompetencer. Der er en checkliste for dette. Som afslutning på dagen gennemgås patienterne igen.

Supervision/evaluering

Der er afsat ½ time til supervision dagligt. Her vil de patienter du har set, blive gennemgået i det omfang det er nødvendigt, og desuden kan patienter som jeg har haft gennemgås. Hvis jeg i dagens løb støder på  interessante patienter vil jeg også hente dig ind. Fredag er der afsat 1 times supervision, hvor specifikke emner kan tages op. Børne-, svanger- og andre undersøgelser samt attester, henvisninger, epikriser m.m., vil efter behov blive gennemgået. Ca. 1 gang om måneden er der direkte supervision, hvor jeg sidder med under en af dine konsultationer. Udover den fastsatte supervision er du til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. Der er også god hjælp at hente hos sygeplejerskerne. Der bliver (som minimum , men behovsbestemt) afholdt justeringssamtale efter 3 måneder samt en evalueringssamtale ved opholdets afslutning.

Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen blive godkendt løbende.

Arbejdsplan og organisering af arbejdet

Arbejdstiden for uddannelseslægen vil ligge i tidsrummet hverdage fra kl. 8-15 dog tirsdag til kl 17:00 og fredag til kl 12:00

Dagen vil være tilrettelagt således:

 • Kl. 8:00-9:00 Telefontid
 • Kl. 9:00-12:00 Konsultation
 • Kl. 12.00-12:30 Fælles frokost
 • Kl. 12.30-13:00 Supervision
 • Kl. 13:00-15:00 Konsultation

Patienterne bestiller tid enten via hjemmesiden eller via sekretæren. Ved ankomsten til praksis indlæser patienterne deres sygesikringskort. Herved sker der en farvemarkering på dagsplanen, og du kan se, at patienten er kommet.

Der er normalt afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde ved uddannelseslægen.Der kan afsætte længere tid til patienterne ved behov (f.eks. ved samtaler, svanger- og børneundersøgelser). I starten vil du have ca. 3 patienter i timen, men det forventes, at du arbejder hen imod 4-5 patienter i timen, for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis.

Ved behov for assistance er sygeplejerskerne behjælpelige i det omfang, det er muligt for deres planlagte aktiviteter, men ind imellem er det pga. travlhed nødvendigt at du selv tager f.eks blodprøver mm..

Sygeplejerskerne har følgende opgaver:  Blodprøvetagning, måling af blodsukker, CRP og HGB, EKG, lungefunktionsundersøgelser, urinstiks, mikroskopi af urin, allergitestning, distal blodtryksmåling,, øreskylning, sårbehandling, vortebehandling mm. De har selvstændige konsultationer, bl.a. med kostvejledning, rygestopsamtaler, årskontrol af diabetes og hypertension, samt vaccinationer.

Hver måned holdes personalemøde, ved møderne diskuteres primært praktiske forhold,   En gang om måneden er der afsat 15- 30 minutter til fælles undervisning. Det er både læger  og sygeplejersker der underviser. Det forventes  at uddannelseslægerne  bidrager aktivt som undervisere .

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden, om muligt 2. onsdag i måneden. På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes. Jvf kvalifikationskort: http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort//?Highlight=kvalifikationskort 

Ferie og fridage

Vi holder alle fri på udvalgte fredage.

I sommerferien er klinikken lukket i 3 uger .

Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage.  Dine ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til klinikkens drift . Jeg vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

Vagtordning

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.

I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagevagter. Efter at jeg er gået i solopraksis tager jeg ikke længere lægevagter, men kan arrangere at uddannelseslægen følger med en kollega på kørevagt, tidsforbruget afspadseres. I fase 1 uddannelsen indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor jeg er bagvagt. Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering.

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal du så hurtigt som muligt kontakte praksis på det hemmelige nummer eller mit private mobilnummer, så vi kan nå at aflyse patienter.

Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret på app'en MinLøn hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar, at fraværet registreres.

Personalehåndbog

Uddannelseslægen vil modtage en kopi af vores personalehåndbog.

Samarbejdspartnere

Telefonerne lukker kl. 13, hvorefter der henvises til Odense Lægeforenings telefonpasning, tlf. 66141433. Praksis er i vagtring med 5 andre læger, som passer hinandens patienter på skift fra kl. 13-16, hvorefter lægevagten tager over.

Uddannelseslægen vil have mulighed for at tilbringe ½-1 dag  i en speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere (fysioterapeut, apotek, hjemmesygeplejen m.m.).

Forventninger

Jeg forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål.

Jeg forventer at du udviser respekt overfor mit personale og anvender en god omgangstone, ligesom jeg finder det vigtigt, at du kommer til tiden og at du holder orden og rydder op efter dig;  praksis er en lille arbejdsplads og tingene er anderledes end på de store sygehuse.

Jeg kan så til gengæld tilbyde dig et ophold i en velfungerende praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinanden  og med respekt for patienterne.

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Lægerne Albani Torv
Overgade 3A, 1.sal
5000 Odense C
Ydernr. 037575
Telefon 70405044

Velkommen til vores praksis. Nedenfor finder du relevante oplysninger omkring hverdagen i vores klinik. Vi glæder os til at tage godt imod dig.

Historie

Praksis er en moderne bypraksis beliggende i nyetablerede lokaler på Albani Torv. Vi er en 2-mands kompagniskabspraksis, og klinikken er etableret 1. september 2023. Vi har et godt samarbejde med byens speciallæger til gavn for patienterne. Vi har tilmeldt ca. 3.500 patienter. Vi har patienter fra hele Odense i en afstand på 15 km fra praksis. Patientsammensætningen er varieret.

Læger og personale

Klinikken er en 2-mands praksis bestående af Stine Christoffersen (f. 1982), praktiserende læge siden 2019.
Morten Svenning Nielsen (f. 1975), praktiserende læge siden 2011.

Begge læger deltager i Lægevagtsordningen i Region Syddanmark.
Vores dygtige personale udgøres af en sekretær, en social- og sundhedsassistent og et hold af medicinstuderende.
I klinikkens åbningstid varetages telefonvisitation samt tidsbestillinger af vores sekretær, der også varetager flere administrative opgaver. Vi passer vores egne patienter i dagtiden. Klinikken er tilknyttet plejehjem, hvor vi er fast 2 gange ugentligt.
Udenfor dagtiden passes patienterne af Regionens lægevagt, såfremt der er tale om akutte problemstillinger, der ikke kan vente til klinikken igen har åbent. Vi tilstræber, at vores patienter altid kan tilses samme dag ved akut behov.
Vores personale har selvstændige konsultationer indenfor diabetes, hypertension, osteoporose, demens samt KOL. De står for blodprøvetagning, EKG-optagelser, lungefunktionsundersøgelser, urinundersøgelser og sårbehandling mv.. Herudover smear, børneundersøgelser, vægtkontroller,
øreskylning, suturfjernelse og vaccinationer.
Vi har et eksternt firma, der står for varebestilling og lagerkontrol.

Værdigrundlag

Vi tror på, at relationer og fællesskabsfølelse skaber den gode hverdag. Vi skal kunne grine af og med hinanden i en uformel omgangstone, så vi er trygge og glade for at gå på arbejde og tør drøfte det tunge og svære også. Vi skal turde sige til og fra og lave ting om. Vi mener, at struktur hjælper med at holde overblik, så vores patienter oplever, at vi overholder vores aftaler og har et
højt fagligt niveau i en travl hverdag. Vi tror på at hjælpe dem mest, som kan mindst selv.

Dagsplan

Vi starter dagsprogrammet kl. 8.00, men dagens team mødes typisk over en kop kaffe i køkkenet i takt med, man møder ind, så dagen starter med god stemning. Vi mødes igen i løbet af formiddagen til en kort pause.
Vores personale afgiver efter aftale prøvesvar og visiterer patienterne til den enkelte læge, som ringer tilbage i telefontiden. Vi har herudover e-mailkonsultationer og videokonsultationer, ligesom patienterne kan foretage receptfornyelse og bestille tider elektronisk via vores hjemmeside, www.laegernealbanitorv.dk 
Vi har afsat 10 minutter til almindelige konsultationer, dog dobbelt konsultationer til bestemte emner. Det drejer sig blandt andet om første graviditetsundersøgelse, 5 ugers børneundersøgelse, samtaler, spiral-anlæggelser samt fjernelse af hudelementer. Uddannelseslægerne har 10/15 min. til almindelige konsultationer og dobbelttider til samme bestemte emner som de øvrige læger.
Mandag, tirsdag samt onsdag har vi patienter til kl. 15.00, torsdag til kl. 16.30 og fredag til kl. 12.00. Vi slutter fredagen med frokost og arbejdsdagen slutter kl. 13.
Udover ovenstående har uddannelseslægerne ½ times administrativ tid dagligt ved afslutning af dagens patientkontakter, så den samlede arbejdstid er 37 t/uge. Vi har frokost fra kl. 12.30-13.00.
Varierende af årstiden har vi afsat et antal akutte tider hver dag, som først må bruges den pågældende dag og kun til akut opstået sygdom. Vi foretager hjemmebesøg i det omfang, der er nødvendigt. Afhængigt af uddannelseslægens erfaring og kompetencer kan de også tage på
hjemmebesøg.

Lokaler og udstyr

Der anvendes IT systemet EG Clinea. Stort set al kommunikation foregår elektronisk til vores samarbejdspartnere i såvel primær- som sekundærsektoren.
Vi har en velfungerende og brugervenlig hjemmeside, som vores patienter kan bruge til bestilling og afbestilling af tider, genbestilling af medicin samt e-mail konsultationer. Endvidere findes der på hjemmesiden en bred vifte af informationer vedrørende vores klinik samt relevante nyheder og ændringer af betydning for vores patienter og samarbejdspartnere.
Vores konsultationslokaler er i det væsentlige ens indrettede og der er leje til undersøgelse og GU i alle lokaler. Vi har et veludstyret laboratorium til brug for alle i klinikken.
Uddannelseslæger får eget konsultationslokale til rådighed - ligeledes fuldt udstyret.

Supervision og vejledning

Vi holder meget af at have uddannelseslæger, og vi lærer gensidigt af hinanden. Kemisamtalen finder sted før uddannelseslægen starter i praksis, gerne med deltagelse i frokost.
Uddannelseslægen vises rundt i klinikken, ser sit konsultationslokale og møder de øvrige kollegaer og personale. Tutorlægen informerer om klinikken og uddannelsesprogrammet gennemgås og udleveres. Gensidige forventninger til hinanden drøftes. Der laves aftaler om mødetid den første dag i klinikken. EG Data tilbyder en måneds e-learning i brug af Clinea, og dette arrangeres ligeledes i forbindelse med kemisamtalen.
Den første dag i klinikken vises uddannelseslægen rundt, introduceres for personalet, de daglige arbejdsgange gennemgås og der sørges for diverse adgangskoder. Introduktionssamtalen afholdes indenfor de første 2 arbejdsuger, og efter behov justeringssamtale efter en måned. Der udarbejdes
en uddannelses-/supervisionsplan, herunder med plan for løbende kompetencevurdering.
Midtvejssamtalen afholdes efter 3 måneder og slutevaluering før opholdets afslutning. Her medbringer den uddannelsessøgende kopi af evaluering af opholdet.
Den daglige supervision går på skift typisk en uge ad gangen mellem tutorlægerne, som skiftes til at have overordnet ansvar for uddannelseslægen. Der er daglig supervision 30 min og 1 gang ugentligt 1 time, hvor der også er undervisning. Ved tvivlsspørgsmål er der altid mulighed for at hente en læge og foretage fælles vurdering af patienten.
De første dage sidder uddannelsessøgende på skift med ved hver enkelt læge og introduceres gradvist til telefonsystemet og IT. Uddannelseslægen får herved mulighed for at se den enkelte læge arbejde i konsultationen. Efter aftale og ønske har uddannelseslægen enkelte patienter den første uge. Herefter øges antallet af patienter gradvist.

Møder

Der afholdes personalemøde månedligt, hvor uddannelseslægen selvfølgelig deltager.
Der er månedligt IS-møde for lægerne. Her deltager uddannelseslægen ikke hver gang.
Der er hver måned undervisning i relevante emner i klinikken.
Det forventes, at hver uddannelseslæge under sit ophold i klinikken selv forbereder en kortere undervisningsseance. Denne kan være baseret på en konkret patientsituation eller et specifikt emne.

Ferie og fraværsregler

Ferie afholdes efter aftale med praksis i henhold til ferieloven. Afholdelse af omsorgsdage, kurser og andet fravær sker ligeledes iht. gældende retningslinjer, der kan ses på www.videreuddannelsen-syd.dk. Praksis holder ferielukket. Uddannelseslægens ferieønsker søges i videst muligt omfang imødekommet.

Regler

Vi forventer, at uddannelseslægen møder rettidigt, og at der udvises engagement og interesse i det daglige arbejde. Ændringer i kalender og fravær skal altid aftales med tutorlæge og fælles pauser prioriteres til gavn for det sociale i klinikken.
Det forventes, at uddannelseslægen deltager i lægevagtsordningen afhængigt af uddannelsesniveau for at få indblik i vagtsystemet. For basislægen er det ikke obligatorisk, men vil være ønskeligt, for at få et helhedsindtryk af den praktiserende læges arbejde.
Introduktionslæger ledsager tutorlægen, men har ikke selvstændige vagter. Uddannelseslægen i H-stilling deltager selvstændigt i lægevagten med tutorlægen som bagvagt.

Socialt

Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø og fællesskabsfølelse. Derfor afholdes alle kaffe- og frokostpauser samlet. Ud over personalemøder afholdes der flere sociale arrangementer for hele klinikken.
Patientpopulationen giver gode muligheder for, at den uddannelsessøgende læge vil kunne stifte bekendtskab med en bred vifte af patientkategorier af såvel akut som af mere kronisk karakter. Vi evaluerer kontinuerligt vores uddannelseslægers forløb, så der også fremadrettet kan sikres
optimale læringsforhold for lægers uddannelse på alle niveauer.

Med Venlig hilsen
Lægerne Albani Torv

Lægerne Christiansgade
Christiansgade 61
5000 Odense C
Tlf 66109075
Yder.nr. 039675
www.lægernechristiansgade.dk 

Uddannelsesprogram

Kære kommende uddannelseslæge.

Velkommen til Lægerne Christiansgade!

Vi ser frem til at have dig ansat i de kommende måneder. Inden du starter hos os, vil vi gerne invitere dig på besøg. På mødet har vi mulighed for at hilse på hinanden, du får set lægehuset, og vi vil kort gennemgå dit introduktionsprogram.
Mødet er også en god mulighed for evt. at lave småændringer i introduktionsprogrammet.

Praksis og dens personale

Historie

Lægerne Christiansgade er en kompagniskabspraksis med to ejere, Stine Pugdahl Hansen og Lukasz Kamionka. Den blev etableret i vintren 2016. Huset har tidligere været en fysioterapiklnik og før dette et trykkeri. Klinikken flyttede fra Æblehaven 16, Bullerup, hvor den havde hjemme siden Dr. Agner etablerede den i  midthalvfjerdserne. Siden tilkom Hans Christian Ellegaard og Vagn Axelsen, der tiltrådte, da Agner blev pensioneret.
Lise Tofthøj overtog Ellegaards andel i 2003 og sidenhen Vagn Axelsens andel i 2012. I de 4 følgende år havde klinikken skiftende vikarer, indtil Lukasz Kamionka
tiltrådte som kompagnon i januar 2016. Lise Tofthøj er gået på pension per 1.5 2019.
Lægehuset var i Bullerup fortrinsvis en landpraksis med mange ældre patienter og patienter fra det nordøstlige Odense, oplandet samt Munkebo. Efter flytningen til Christiansgade er der tilkommet flere midtbyboere og studerende.
Praksis har i dag ca. 3.400 patienter, herunder 550 børn.

Personale

Stine Pugdahl Hansen, læge.
Lukasz Kamionka, læge.
Marianne Cederholm Carøe, sygeplejerske.
Vibeke Nørgaard, sygeplejerske.
Kirsten Munksgaard, sekretær.
Bogføring og regnskab, Ulla Kristiansen.
Rengøring, Focus Rengøring. 

Arbejdstid

Mødetid kl 8.00.
Videokonsultation 8-9.
Almindelig konsultation kl 9-10.

Telefontid sygeplejerske og sekretær:
8.00 til 10.00. 10.15-12.30, 13.00-14.00.

Kaffepause 10.15-10.30.

Akuttid, visitererede patienter: kl. 10.30-12.30.
Man-fredag frokost kl. 12.30-13.00.
Tirsdag + torsdag konference kl. 13-13.30.
Supervision kl. 13-13.30, torsdag kl. 14-15.
Mandag - onsdag, fredag konsultation 13-14.45.
Tirs, tors

Konsultationer

Mandag-fredag: Videokonsultation kl. 8-9.
Mandag-fredag kl. 9-10 almindelig konsultation, kl. 13.30-14.45.
Torsdag: kl. 15.30-16.15.
Torsdag: kl. 14-15.30 dels kontorarbejde, sygebesøg, undervisning og supervision á 1 time varighed hos tutorlæge.
1. torsdag i måneden kl. 13.00 til 15.00 er der personalemøde.

Praksis deltager i en dag- og feriering, som tillader, at vi har telefonerne lukket efter kl. 14.00. Til gengæld har vi ”vagten” hver 3-4. uge indtil kl. 16.00. Derefter kontakter patienter lægevagten.
Vores samarbejdsklinikker er Familielægen ved Michael Bukholt, læge Birthe Gaist og Lægeklinik for Almen Sundhed Walter Ulrichsen.

Praksis indretning og udstyr

Klinikken har 9 behandlerrum. 1 af rummene udlejes til fysioterapeut og osteopat Peter Nielsen.
De faste læger har et enkelt konsultationsrum.
Sygeplejerskerne har ét rum samt et laboratorium.
Du vil få dit eget rum med gynækologisk leje, computer med henblik på journalføring, stetoskop, blodtryksapparat og otoskop med videre.

Undersøgelsesudstyr

Ultralyd, 12-punkts EKG, spirometer, tympanometer, audiometer, dermatoskop. Vi sender aktuelt alle vores dyrkninger til OUH. 
Vi måler selv hgb, SR, BS og CRP og INR.
Vi foretager mindre kirurgiske indgreb, foretager selv en del chirurgia minor: spiralanlæggelser, tømmer led, tømmer bylder, lægger blokader, fjerner  modermærker, negle, anvender akupunktur til tennisalbuer og muskulære triggerpunkter.

Uddannelsesforløbet

Introduktion

De første 2 uger har du kun få selvstændige konsultationer. Du skal snuse til atmosfæren, observere hvordan omgangsformen er i huset, og se eksempler på konsultationstyper. Du vil de to første uger være på skift dels ved lægerne og sygeplejerskerne, for at få en fornemmelse for vores forskelligheder og få
inspiration til din egen konsultationsstil.
Du bliver sat ind i EDB systemet, og du vil få lært at håndtere systemet basalt, skrive notater, henvise til samarbejdspartnere og printe formularer ud, så du er klar, når du får selvstændige konsultationer.
Den næste uge vil du få ca. 2 patienter i timen, og herfra trappes op efter evne, således at du efterhånden får 4 patienter i timen.
Du skriver selv notaterne i den elektroniske journal. Der journalføres efter PSOAP princippet. Der anføres både positive og væsentlige negative fund.
Er der lægelige problemer, der skal afgøres med det samme, står det dig frit at spørge, også selvom det medfører en afbrydelse af tutorlægens arbejde. De fleste spørgsmål egner sig dog bedst til at blive taget op ved den daglige supervision. Det er jo altid muligt at ringe til patienten, hvis der skal suppleres.
Du kommer også til at arbejde tæt sammen med personalet, som vil være behjælpelige med mange praktiske ting samt faglige spørgsmål. Sygeplejerskerne og laboranten har mange selvstændige konsultationer omkring forebyggelse, behandling af kroniske sygdomme og akutte tilstande.
Der er desuden et udvalg af faglitteratur i praksis, som kan benyttes.
Større beslutninger som for eksempel indlæggelser, henvisninger til speciallæge, udskrivning af afhængighedsskabende medicin med mere bør altid konfereres til at
starte med.
Efter frokost er der hver dag gennemgang af patienter, hvor det tilstræbes at tematisere gennemgangene, således at vi udvælger en af problemstillingerne og går i dybden dermed.
Supervisionen er tidsmæssigt ca. ½ time dagligt og ekstra tid til introsamtalen samt midtvejsevalueringen. I den første uge vil vi foretage introduktionssamtale, med gennemgang af forventninger og ønsker for opholdet.

Det videre forløb

Efter de første ca. 3 mdr. foretages en midtvejsevaluering.
Derefter vil du tage flere beslutninger, som bliver diskuteret efter, i stedet for før beslutningen blev taget. Du vil sikkert have fået en lille skare af patienter, som er blevet glade for at komme ind til netop dig. Du har måske indledt en samtaleserie med enkelte patienter.
Der vil også være flere konsultationer med komplekst indhold, og kontrol af kroniske patienter i modsætning til den første tid, hvor det mest er akutte patienter.
Dine kompetencer vil blive vurderet efter gældende anbefalinger. Vi bruger direkte supervision, evaluering med mere. Se evt. DSAM.
Til sidst vil slutevalueringen blive foretaget af det samlede forløb. Målene i uddannelsesprogrammet er løbende blevet godkendt. Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk.

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. Den skal gerne lægges på en fast dag. På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes. Jf kvalifikationskort, find dem blandt andet hos DSAM
Dagsprogram aftales individuelt. Den daglige supervision er skemalagt umiddelbart efter konferencen fra kl. 13.00 til 13.30.

Vagtlægekørsel KBU

Lægehuset deltager i dækningen af lægevagten med ca. 1-2 vagter månedligt. Stine kører primært vagter, Lukasz har primært visiationsvagter.
KBU-lægen kan være med på 1-2 vagter, for at få indblik i vagtlægearbejdet. Vagttiden afspadseres.
Introlæge: 3 følgevagter, der afspadseres.
Fase 1: 3 køre og konsultationsvagter (afspadseres/udbetales efter aftale).
Fase 2: 4 køre og konsultationsvagter (afspadseres/udbetales efter aftale).
Fase 3: 2 visitations følgevagter a 2-4 timer. Køre selvstændige vagter, som kan udbetales eller afspadseres efter aftale. Se i øvrigt Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside 

Etik, påklædning med mere

Det forventes, at uddannelseslægen tilstræber en fremtoning og udseende som virker neutral og ikke anstødelig på de forskellige typer patienter, som kommer i praksis.
Der forventes en god hygiejne og en rimelig ordenssans.
Du bør nøje observere, hvordan du selv påvirker patienterne. Vi respekterer alle vores patienter og optræder ikke fordømmende.
Ærlighed sætter vi meget højt, og vi ønsker at honorere patienternes tillid så meget vi kan.
Vi føler os forpligtet til at hjælpe patienterne i overensstemmelse med deres egne opfattelser og ønsker, dog naturligvis indenfor de faglige, organisatoriske og økonomiske rammer vi har.
Vi søger at bevæge os på et højt fagligt niveau. Vi følger med i nyheder og vejledninger. Vores sygeplejersker har begge gennemgået flere kurser og opdaterer sig i praksisrelevante emner.
Vi har en overenskomst med sygesikringen, og vi er underlagt sundhedsloven. Vores opgaver skal løses i overensstemmelse med disse retningslinjer. Der er mange instanser og regler, der skal tages hensyn til - og tilmed skal vi huske at bevare vores egen integritet og inspiration.
Praksis er jævnligt tilmeldt projekter og audit. Du vil blive tilbudt deltagelse heri efter ønske.

Praktiske forhold

Hvis du bliver syg, ringer du til din tutorlæge og aftaler nærmere. Vær opmærksom på, at der er regler for, hvor meget fravær du må have i dit uddannelsesforløb.
Alle dage som er væk fra klinikken (sygdom, kursus og andet) skal rapporteres på skema til lønafdelingen.
Ferie: Vi holder normalt lukket i 2 uger i juli. Der er ofte også lukket nogle dage omkring jul og påske. Det er vigtigt, at reservelægen ikke opsparer for meget ferie. Det kan da blive vanskeligt at få afholdt al restferie.
Er der ferieønsker skal det meldes i god tid så klinikken kan planlægge efter det.
Klinikken er lukket alle helligdage, 24/12, 31/12 samt Grundslovsdag, hvor der henvises til lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, det vil sige, at der skal holdes ferie eller afspadsering disse dage.

Afsluttende

Vi forventer, at du er engageret og motiveret, opsøgende og nysgerrig, samt bidrager positivt til stemningen i praksis. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du får et godt ophold.

Vi glæder os til at se dig.

Praksisbeskrivelse – Lægerne Fisketorvet 6. sal


Lægerne Fisketorvet 6. sal
Mette og Michael Rosendahl
Fisketorvet 4-6, 6. sal,
5000 Odense C.
Tlf. 6612 – 1025
www.lægerne-fisketorvet.dk 

Om vores praksis

Vores praksis er en såkaldt kompagniskabspraksis, som er ejet af de to læger Mette og Michael. Den
ligger på Fisketorvet lige midt i Odense centrum.
Det er en moderne praksis, der drives i dejlige lokaler på 6. sal og med udsigt over hele byen.

Hvem er vi?

Praksis består af 2 læger, Mette (1971) og Michael (1963), og 2 yngre sygeplejersker Helle og
Dorthe.
Lægerne i praksis er fælles om patienterne. Vi er bredt fagligt funderede og varetager alle typer
konsultationer. Vi er begge godkendte tutorlæger.

Foruden at varetage den sygeplejefaglige funktion er de to sygeplejersker i hverdagen på skift
ansvarlige for sekretariatet. Det giver en stor fleksibilitet og betyder, at de er helt fortrolige med alle
arbejdsgange og opgaver, der knytter sig til en moderne drevet praksis.

Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer og varetager laboratoriefunktion. De har begge
gennemført kurser, der uddanner dem til at varetage forebyggende samtaler indenfor rygning, kost
og motion. Den generelle satsning på vejledning og forebyggende arbejde i praksis er noget vi
prioriterer højt.

Stemningen i praksis er karakteriseret ved stor åbenhed og god dialog. Alle funktioner supplerer
hinanden godt i en travl hverdag.

Hvem er vores patienter?

Vi har i omegnen af 3600 patienter i praksis.
Vores patientgrundlag er bredt, men overordnet set kan vi sige, at venteværelset er præget af mange
børnefamilier og unge studerende. Men eftersom praksis har en del år på bagen og ligger rigtig godt
placeret i forhold til parkeringsmuligheder og offentlige transportmidler, så har vi også en del
midaldrende og ældre mennesker, der er kommet i praksis i mange år, ja nogen gange igennem flere
generationer.

Der er stor variation med hensyn til etnisk oprindelse blandt vores patienter. Hovedparten er etnisk
danskere, men vi har også mange universitetsstuderende fra hele Europa og Asien samt indvandrere
og flygtninge hovedsagligt fra Mellemøsten.

Generelt kan vi sige om vores patienter, at vi oplever dem som venlige og imødekommende og
generelt meget tilfredse med praksis. Vi oplever stor åbenhed overfor både medicinstuderende og
nye læger.

Sådan drives praksis

Det er vigtigt for os, at alle med tilknytning til praksis har en høj faglig standard og løbende
opdaterer sig på den nyeste viden med relevans til almen praksis.
Vi har udarbejdet og indført en række instrukser for udredning, behandling og kontrol af hyppigt
forekommende kroniske sygdomme for at sikre kvaliteten i vores kliniske arbejde.
Både læger og sygeplejersker deltager jævnligt i kurser og aftenmøder, der fast følges op af
vidensdeling ved næstkommende fællesmøde.

Vi afholder fællesmøde en gang om måneden, hvor vi tager fat på faglige diskussioner, deler
praktiske informationer, kommer med forslag og nye ideer. De månedlige møder suppleres med en
årlig praksisdag, hvor vi holder lukket og giver os tid til i fællesskab at dykke ned i et spændende
praksisrelevant emne.

Endelig afholder vi flere gange om året sociale arrangementer for hele praksis. Til sociale
arrangementer er kærester og ægtefæller meget velkomne – ligesom vi tilstræber i al fald et fælles
arrangement for hele familien hver eneste år.

Arbejdsgangen

Sygeplejerskerne åbner praksis 8.00.
Lægerne møder 8.15 og har telefontid til 8.45.
Der er konsultationstid mandag-onsdag 8.45-14.30.
Torsdag 8.45-13.00 og 16.00-18.00
Fredag 8.45-13.00

Konsultationerne er af 15 minutters varighed, dog 30 minutter ved længerevarende konsultationer
som eksempelvis årskontroller og samtaler.

Der er daglig AKUTTID fra 12.00.12.45, hvor visiterede patienter møder op til en kort konsultation
omkring et akut problem. Både læger og sygeplejersker er ansvarlige for afvikling af akuttiden,
hvor patienterne kommer ind i den rækkefælge, de er mødt op.

Vi spiser fælles frokost mandag-onsdag fra 12.45-13.15.

Vi har ikke mange sygebesøg i praksis. Vi aftaler indbyrdes i løbet af dagen, hvordan de fordeles.

Uddannelseslægen

Du møder mandag-onsdag 8.15-15.15, torsdag 8.15-18.00 med mulighed for pause midt på dagen
og fredag 8.15-14.15.

Et par uger før du starter hos os mødes vi i praksis, så vi får hilst på hinanden, du får set praksis og
det konsultationsrum, der bliver dit i de kommende måneder.

På det møde aftaler vi også de praktiske ting omkring din start og vi laver aftaler omkring ferie,
kursus, omsorgsdage samt forholdsregler ved eventuel sygdom.

I løbet af den første uge afholder vi så introduktionssamtalen, hvor vi bl.a. skal lave din
uddannelsesplan.

Efter en måneds tid indkaldes du til justeringssamtale, og endelig afholder vi midtvejsevaluering og
slutsamtale.

Hver 14. dag afsætter vi tid til at mødes til godkendelse af kompetencer.

For dig der er i hoveduddannelsesstilling er der Returdage hos os under din sygehusansættelse. Her vil din daglige indirekte supervision foregå sammen med den læge, du er tilknyttet i praksis. Dagen afsluttes med, at I sammen opdaterer din logbog, herunder godkender kompetencer knyttet til de kvalifikationskort, du har fået godkendt på din sygehusansættelse.

Supervision

Vi afholder dagligt en halv times indirekte supervision med dig lige efter frokost, hvor vi
gennemgår dagens patienter. Derudover har du altid mulighed for at bede en af os om at kigge med, hvis der opstår behov for det, ligesom du naturligvis stiller dine spørgsmål til os her og nu, hvis der opstår problemer, der skal løses, mens patienten er til stede.

Vi lægger op til en åben og konstruktiv dialog og forventer det samme af dig.

Den konkrete plan for den direkte supervision aftaler vi ved introduktionssamtalen, eventuelle
justeringer foretages, når vi godkender kompetencer. Der er direkte supervision gennemsnitligt 2
gange om måneden, og du har mulighed for at afprøve både video- og ”fluen på væggen” -
supervision.

I løbet af ansættelsen vil der være mere formaliseret undervisning med udgangspunkt i DSAMs
vejledninger, hvor vi forventer, at du også underviser minimum 2 gange i løbet af din ansættelse.

Den første tid

Den første tid skal du bruge til at lære praksis at kende og lære at bruge Edb-systemet.
De første dage sidder du med ved en af de faste læger og får herefter gradvist egne konsultationer,
når vi i fællesskab vurderer, at du er klar.

Vi vil i starten sørge for, at du får den nødvendige introduktion til de forskellige hyppigt
forekommende konsultationstyper og bliver fortrolig med dem.

Du har desuden altid selv mulighed for at booke dig på som ekstralæge ved interessante patienter/
problemstillinger og afsætte ekstra tid til en patient i dit eget program ved behov.

Vagtarbejde foregår i henhold til vagtinstruksen.

Se og Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside 

Velkommen!

Vi ser dig som ny kollega i vores praksis, og du vil naturligvis indgå på lige vilkår med os andre i
det daglige arbejde.

Vi forventer, at du udviser engagement og interesse for faget og det daglige arbejde, og at du også
selv føler ansvar for din uddannelse og arbejder aktivt på at få et godt udbytte af tiden hos os.

Vi glæder os til at se dig.

Praksisbeskrivelse

Adresse: Torvegade 1, 2 sal, 5000 Odense C
Telefon: 66126548
Mail: laegernetorvegade66126548@gmail.com
Hjemmeside: www.hbstt.dk

Præsentation

Lægerne Hafniahus er en kompagniskabspraksis med 2 praktiserende læger, læge Kirsten Holm Jensen og læge Lone Dydensborg Madsen.  Kirsten Holm Jensen indgik i kompagniskabet august 2014 og Lone Dydensborg Madsen indgik i juli 2018.

Praksis er beliggende i Odense centrum og har ca. 3200 gr. 1 patienter hvoraf ca. 350 er børn.  

Praksis er et lejemål beliggende i en ejendom med andre sundhedsfaglige aktører. Der er elevator og tilknyttet parkering i gården til de gangbesværede, der kan få udleveret parkeringsbillet hos sekretæren.

Praksis er med i en feriering, hvor vi passer hinandens patienter ved ferie, kursus etc. Desuden er vi med i en eftermiddagsring, hvor vi på skift passer akutte patienter, der henvender sig efter kl. 14.00.

Telefonerne lukker kl. 13 (fredag kl. 11.30), hvorefter der henvises til Odense Lægeforenings telefonpasning, tlf. 66141433. De kan ved behov få fat i os direkte i klinikken.

Vi tager os af alle almenmedicinske problemstillinger, akutte og kroniske fra kl. 8-16. Fra kl. 16 tager lægevagten over.

Der er socialmedicinsk samarbejde med Odense Kommune og samarbejde med diverse speciallæger i Odense og med OUH.

Praksis er akkrediteret i 2018 uden anmærkninger.

Læger:
Kirsten Holm Jensen (født 1973), uddannet læge SDU 2002, speciallæge i almen medicin 2013.

Lone Dydensborg Madsen (født 1980), uddannet læge SDU 2008, speciallæge i almen medicin 2017.

Ansatte:
Sygeplejerske Karen Munk 27 timer/uge til at varetage diverse sygeplejerskeopgaver:

Bla. blodprøvetagning, EKG, INR, suturfjernelse, øreskylning, blodtryktagning, lungefunktion, sårskifte, børnevacciner, allergitest, diabetes og kronikerkontroller.

Sekretær Charlotte Mertz 32 timer/uge til at varetage diverse sekretæropgaver:
Bla. tidsbestilling, receptfornyelse, receptionsbetjening, regnskab. Yderligere blodprøver og mindre laboratorieopgaver.

Medicinstuderende:
Der er ansat 2 medicinstuderende til at varetage blodprøvetagning og andre kliniske opgaver primært onsdag hver uge.

Lægevikar:
Praktiserende læge Søren Roslev Kristensen er ansat 2 dage om ugen tirsdag og onsdag som vikar.

Værdigrundlag:

Vi skal være lige for alle, vi skal uden fordomme møde mennesker, hvor de er.

Vi skal hjælpe, støtte og helbrede

Vi skal hjælpe patienterne til at tage ansvaret for deres eget liv

Vi skal skabe mest mulig sundhed for de økonomiske ressourcer vi har

Vi møder patienter, samarbejdspartnere og kollegaer med et smil i en høflig og professionel omgangstone

Vi hjælper og passer på hinanden i en travl hverdag, vi tager ansvar for vores fælles trivsel

Loyalitet overfor arbejdspladsen, arbejdsgivere og kollegaer er vigtigt.

Vi værner om det psykiske arbejdsmiljø og tolererer ikke mobning eller chikane internt eller fra patienter eller samarbejdspartnere. Hvis dette sker, tages det op med lægerne, som tager hånd om sagen.

Der er løbende udvikling og læring i dagligdagen, vi deler viden med hinanden og deltager i kurser for at holde os ajour med ny viden.

Alle der arbejder i praksis er naturligvis underlagt tavshedspligt.

Praksis arbejder med intras, som er en platform, hvor yderligere skriftlig information foreligger angående personalepolitik, møder, praktiske oplysninger og vejledninger.

Introduktion

Vi tilstræber omhyggelig introduktion. Når praksis får oplyst navn på den kommende uddannelseslæge, inviterer praksis til forsamtale senest en måned før tiltrædelse, hvor vi præsenterer os selv og klinikken samt hører ind til uddannelseslægens erfaring og ønsker til opholdet.

Vi vil gerne til forsamtalen modtage ønsker om ferie, fravær, kurser etc.

Introduktion ved starten i praksis

1. dag: introduktion til huset. Der orienteres om telefonsystem, indhold i konsultationsrum og laboratorie.  Orienteres om arbejdsplan og rutiner. Der er fokus på EDB introduktion, og uddannelseslægen får tid til at øve heri. Sidder desuden med hos tutorlæge.

2. dag: formiddag er uddannelseslægen med sygeplejersken i laboratoriet og får undervisning i, hvorledes vi tager de forskellige prøver, hvorledes laboratoriet fungerer og information omkring sygeplejerskens arbejdsopgaver og samarbejde med lægerne. Sidder med hos tutorlæge og evt. bliver der mulighed for enkelte selvstændige konsultationer afhængigt af på hvilket uddannelsestrin lægen er. Desuden mulighed for repetition af edb-systemet.

3. dag: formiddag sidder uddannelseslægen med ved anden læge i klinikken, har desuden få selvstændige konsultationer afhængig af, hvad vi skønner vedkommende har kapacitet til. De første dage gennemgås patienter med læge umiddelbart i forbindelse med konsultationen.  Om eftermiddagen er der sat halvanden time af hos både tutorlæge og hos uddannelseslægen til introduktionssamtalen .

Efterfølgende sættes patienter til i langsomt stigende tempo. Der forventes en stigende evne til at håndtere flere pt. dagligt afhængig af kompetencer.

Arbejdsgangen

Daglig telefontid til lægerne fra kl. 8-9 undtagen torsdag.
Konsultation: mandag-onsdag: 9-14.30, torsdag: 9-17, fredag: 9-14.

Normal konsultationstid er 15 min, 30 min til samtaler. Dgl. enkelte akuttider 10 min. Konsultationens varighed søges afstemt efter uddannelseslægens erfaringsgrundlag.

Dagen starter kl. 8.00 med telefontid, dog torsdag hvor der ikke er telefontid kl. 9.00.  Fra kl. 9.00 er der almindelige konsultationer frem til kl. 11.30. Herefter 15 min. administrationstid og frokostpause fra kl. 11.45 til kl. 12.15, hvor vi tilstræber alle at være samlet, både pga. det sociale element, og hvis nogle ting skal vendes. Dog tilstræbes et frirum og hyggetid, så det faglige primært tages op ved supervision. Efter frokost evaluering med tutorlæge fra kl. 12.15 til 12.45 dog torsdag en time. Derefter igen konsultationer indtil kl. 14.30. Herefter færdiggørelse af dagens arbejde. Der er senere konsultationer indtil kl. 17.00 torsdag, og dagen slutter lidt tidligere om fredagen.

Uddannelseslægens arbejdstid er 37 timer om ugen. Normal arbejdsuge vil være fra kl. 8.00 til 15.30 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fra kl. 9-17 og fredag fra kl. 8.00-15.00.

Hvis uddannelseslægen bliver til kl. 16.00 på en eftermiddagsvagt kan dette naturligvis afspadseres.

Uddannelseslægen deltager i alle dele af arbejdet. Arbejdet planlægges under hensyntagen til hans/hendes erfaring.

Besøg

Vi er en bypraksis, hvor der sjældent er behov for akutte sygebesøg. Det kan være nødvendigt, og besøg kan være lærerigt i forhold til uddannelse, så enkelte besøg kan forventes. Der vil altid være mulighed for konference med tutorlæge. Kørsel afregnes efter gældende regler ved sygebesøg. Der kan benyttes taxa.

Supervision

Der er afsat ½ time til supervision dagligt fra kl. 12.15 til 12.45. Her vil de patienter, uddannelseslægen har set, blive gennemgået i det omfang det er nødvendigt, og desuden kan patienter, tutorlægen har haft, gennemgås. Lægerne vil desuden bestræbe sig på at medinddrage dig, hvis de møder interessante patienter. Torsdag er der afsat 1 times supervision, hvor specifikke emner kan tages op, børne-, svanger- og andre undersøgelser samt attester, henvisninger, epikriser m.m. vil efter behov blive gennemgået.

Der vil desuden være direkte supervision i form af enten videokonsultation (efter aftale med patienten) eller supervision, hvor tutorlæge sidder med i lokalet.

Udover den fastsatte supervision er uddannelseslægen til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. Det er en måde at lære hinanden at kende på, og det øger vores viden om hvad uddannelseslægen kan, hvilket giver alle parter tryghed. Det er altid muligt at få akut supervision ved behov.

Det forventes, at uddannelseslægen søger råd hos os ved alle tvivlsspørgsmål.

Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i uddannelsesprogrammet blive godkendt løbende.

Der er i alt 3 formaliserede samtaler, introduktionssamtale, en midtvejsevaluering samt en slutevaluering.

Introduktionssamtale: Her vil uddannelseslægens kompetenceniveau blive vurderet, og uddannelsen planlægges ud fra det. Uddannelsesprogrammets kompetencer vil blive gennemgået, og dine ønsker og behov vil blive drøftet. Det vil blive aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne.

Midtvejssamtale: Der bliver afholdt midtvejs/justeringssamtale efter 3 måneder. Ved denne samtale følger vi op på, hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de sidste måneder, så du kan få det mest optimale ud af opholdet hos os, og alle kompetencer kan godkendes.

Evalueringssamtale: Ved opholdets afslutning laver vi slutevaluering. De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende, ellers tilstræbes godkendelse af de sidste mål. Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk. Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og medtager den til vores slutsamtale. Vi skal bruge den til stadig at optimere vores indsats som uddannelsespraksis.

Faciliteter

Praksis har 3 fuldt indrettede konsultationslokaler, hvoraf det ene stilles til rådighed for uddannelseslægen. Vi har lagt vægt på, at det er et egnet lokale med ligeværdigt udstyr i forhold til praksis’ øvrige læger. Der er bla. blodtryksapparat, otoskop, undersøgelseslampe, vægt og elektrisk leje inkl. GU leje. Der findes ekg og spirometri i praksis, desuden fuldt udstyret laboratorium med mulighed for måling af hæmoglobin, blodsukker, CRP og INR, fasekontrastmikroskop samt mulighed for afsendelse af blodprøve til laboratoriet OUH 2 gange dagligt.

Akutudstyr (hjertestarter/akuttaske) er i klinikken. Uddannelseslægen vil blive introduceret hertil.

Vagter

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter. Introduktionsstilling; der indgår 3 ledsagevagter med vagtlæge og tidsforbruget afspadseres.

Fase 1: der indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt.
Fase 2: der indgår 4 køre og konsultationsvagter.
Fase 3: der indgår 4 køre og konsultationsvagter, 2 visitationsledsagevagter à 2-4 timer med tutor og  2 selvstændige visitationsvagter.

Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst, efter aftale, i stedet for honorar vælge afspadsering.

Klinikkens lægetaske kan lånes. Medicin til lægetasken bestilles via apoteket på regionens regning.

Der sættes efter vagt tid af til gennemgang af patienterne dagen derpå.

Undervisning

Der er indlagt obligatoriske kurser i uddannelsen. 

En gang om måneden har vi fast undervisning i klinikken med skiftende emner.

Tutorlæge og uddannelseslæge indgår i et konstant samspil med mulighed for supervision og undervisning i dagligdagen ud fra klinisk relevante problemstillinger.

Du vil have mulighed for at tilbringe en dag i en speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere (fysioterapeut, apotek, hjemmesygeplejen m.m.). Det planlægges efter individuelle ønsker og foranstaltes, således at det praktisk kan lade sig gøre.

Det forventes at uddannelseslægen holder sig opdateret, søger viden om aktuelle problemstillinger ved behov på fx lægehåndbogen.dk/praktisk medicin/DSAM vejledninger/sundhed.dk med flere.

Ferie

Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12, 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte er almindelige arbejdsdage for yngre læger og betyder, at der enten skal afspadseres eller holdes ferie på disse dage.  Ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet, så vidt det er muligt under hensyntagen til klinikkens lukkedage, lægernes fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen. KBU, intro- og fase 1 læger har 6 uger ferie, mens fase2 og 3 læger kun har 5 ugers ferie, da 6 ferieuge udbetales jvf. Yngre Lægers overenskomst.

Sygemelding

Uddannelseslægen skal informere en af tutorlægerne enten pr telefon eller sms så snart vedkommende ved, at de er fraværende pga. sygdom. Gerne senest kl. 7.30 samme dag. Ved fravær flere dage senest kl. 12 dagen før med henblik på planlægning af arbejdet. Uddannelseslægen har ansvar for, at fravær (sygdom, kurser, ferie etc.) indberettes via app'en MinLøn hver uge.

Returdage

Foregår en gang om måneden. Vi aftaler en fast månedlig returdag. Man starter med konsultation kl. 8.30, således at der i tidsrummet fra kl. 8-8.30 kan følges op på patienter og epikriser fra tidligere returdage. Det tilstræbes, at uddannelseslægen både har pt. i forløb samt ser pt. med relevans for de aktuelle kompetencer. På returdagene skal de kompetencer i målbeskrivelsen hvori der er opnået færdigheder på sygehusafdelingerne jvf. kvalifikationskortene godkendes. Der er typisk afsat tid til supervision fra kl. 12.15 til 12.45.

Økonomi

Praksis er en privat virksomhed. Vi skal alle være økonomisk bevidste, lige fra de små udgifter til store samfundsøkonomiske udskrivninger. Vær opmærksom på dette:

I forbindelse med medicinordination at tilstræbe billige men ligeværdige alternativer

At undersøgelser i laboratorium, rtg. etc. er kostbare, så der skal altid være indikation for undersøgelse.

At sygemeldinger, lægeerklæringer, attester kan få store økonomiske konsekvenser for pt. og samfund og skal derfor være velovervejede.

Forventninger

Vi forventer du er engageret og motiveret, opsøgende og nysgerrig, samt bidrager positivt til stemningen i praksis. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du får en godt ophold. Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Lægerne Hafniahus

Præsentation af praksis

Lægerne  Holsedore, Skt. Anne Plads 4,underetagen, 5000 Odense C
Yder nr. 039489
Telefon 66142313                       

Historie:

Lægerne Holsedore er en ”gammel” lægepraksis i Odense oprindeligt bygget på læge Tage Grinsteds praksis senere videreført af hans søn Per Grinsted sammen med Peder G. Korsgaard.
Der har været en naturlig kontinuerlig udskiftning af lægestaben, således er 3 kompagnoner ophørt siden 2009 og 3 nye kommet til.

Værdigrundlag:

Høj faglighed, højt omsorgsniveau, respekt for hinanden, venligt og imødekommende arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

Praksis er en 5-mands kompagniskabspraksis med følgende læger:

Klaus Pedersen (født 1957) – kompagnon siden 1992.
Jan Skovbjerg (født 1959) – kompagnon siden august 2009.
Pernille N. Søndergaard (født 1973) – kompagnon siden januar 2011.
Malene Holm Bjerring(født 1973) – kompagnon siden april 2012.
Martin Nørregård Pedersen (født 1985) - kompagnon siden marts 2022.

Alle er speciallæger i almen medicin.
I klinikken er der ansat læger under uddannelse, og vi har også med mellemrum uddannelse af medicinstuderende.

Personale:

2 lægesekretærer (deltid).
3 sygeplejersker (deltid).
4 medicinstuderende, som varetager laboratoriearbejde 2 gange om ugen. Desuden medhjælp til rengøring og bogføring.

På hjemmesiden:  www.holsedore.dk  kan findes navne, billeder og øvrige oplysninger om klinikken.

Klinikken har knap 7.500 gr. 1-patienter tilmeldt samt et mindre antal gr. 2-patienter, som kommer regelmæssigt. Klinikken er ikke lukket under ferier/fridage, men klinikkens læger, inkl. uddannelseslægen, dækker for hinanden.

Arbejdets organisering i det daglige:

Der er mulighed for personlig henvendelse i klinikken ved ”skranken” i hele dag-arbejdstiden fra kl. 08-15 (16).
Der er mulighed for telefonisk henvendelse kl. 08-12.30 alle dage og 13-14 mandag, tirsdag og onsdag. Efter kl.12.30 og 14 (man-ons) via lægernes telefonpasning for akutte henvendelser.
Klinikken har også mulighed for kommunikation via e-mail, dels til medicin og tidsbestilling, dels til e-mail konsultation.

Konsultationstider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
Kl. 08.00-12.15 og tillige fra kl. 13.00-15.00.

Torsdag (lang dag i praksis)
 Kl. 08.00-12.15 og fra kl. 15.00-17.00.

I ”pausen” mellem kl. 12.15 og 15 om torsdagen har vi frokost, opfølgende sygebesøg, attestarbejde, lægemøde med mere.
Vi har fast lægemøde 1 time torsdag fra kl. 14-15 én gang om måneden og der ud over ad hoc.

Det almindelige konsultationsmodul er 15 minutter.
Enkelte konsultationstyper, bl.a. samtaler og attester, er længerevarende. Der er afsat et 15 minutters modul i timen til akutte patienter hos alle læger.

Uddannelseslægen vil få afsat ekstra tid til hver patient, og vil som udgangspunkt max kunne have 4 patienter på en time.
Vi vil løbende evaluere, om arbejdsmængden føles passende.

Lægerne har på skift sygebesøg i gennemsnit én dag om ugen. Det er sygebesøgslægen, der godkender recepter og læser og fordeler epikriser og laboratoriesvar. Sygebesøgslægen har kun afsat patienter til kl. 14, så det er muligt at nå at læse posten og køre eventuelle sygebesøg.
Lægerne har så vidt muligt 4 dages arbejdsuge (185 arbejdsdage per år)

Uddannelseslægens arbejdstid:

Uddannelseslægens arbejdstid er 37 timer pr uge og pauserne indgår i arbejdstiden.
Der kan aftales frihed til ferie, kurser, efteruddannelse etc. med stor fleksibilitet, hvis det gøres i god tid.

Arbejdstiden er fra kl. 8 -16 mandag, tirsdag, onsdag og fredag og torsdag kl. 8-17 (der er dog ikke patienter mellem kl. 12.15 og 15).

Ekstratimer går til afspadsering.
Vi er fleksible i forhold til arbejdstiden, og hvis der enkelte dage er behov for at gå tidligere, kan det aftales og udlignes i forhold til det samlede timeantal pr. uge.

Alle uddannelseslæger vil også kunne blive tildelt dage med sygebesøg.
Vi tilstræber, at uddannelseslægen kun har sygebesøg om torsdagen, således at han/hun kan nå at læse post (epikrise og laboratoriesvar) samt køre evt. sygebesøg i ”pausen” mellem kl .12.15 og 15.

Laboratoriet:

Der er som regel 2 sygeplejersker i dagarbejdstiden.
 De varetager mange forskellige funktioner bl.a. blodprøvetagning, vortebehandling, vægt- og rygestopsamtaler, mindre operationer, vaccinationer, EKG, øreskylning, lungefunktionsundersøgelse, standard priktest, kronikerkontroller (DM, hypertension, KOL) og en lang række andre funktioner efter lægens ordination til patienterne samme dag, hvis det vurderes at være akut ellers på en aftalt tid en anden dag.

Præsentationssamtale: (”kemisamtale”):

Vi inviterer uddannelseslægen til at komme på besøg nogle uger, inden han/hun starter, så vi lige kan møde hinanden og ”afstemme forventninger” til opholdet. Der er således også mulighed for at udveksle erfaringer med nuværende uddannelseslæge og komme med ønsker til arbejdsplan (ferier, kurser etc.).
Lægehuset gennemgås og uddannelseslægen vil herunder få forevist sit konsultationslokale.
Den praktiske arbejdstilrettelæggelse gennemgås og principperne for supervision og vejledning i praksis gennemgås.
Se ”Tjekliste til kemisamtale”.
Uddannelsesprogrammet for uddannelseslægen udleveres.

Introduktionsperiode:

Der er introduktion for uddannelseslægen i de 2-3 første arbejdsdage, og det vil normalt indebære ingen eller kun ganske få egne patienter, derefter øges konsultationsantallet gradvist tilpasset uddannelsesniveauet.

I de to første dage vil uddannelseslægen komme med i konsultationen på skift hos de forskellige læger. Der vil ligeledes være en lille rundvisning, og der udleveres nøgle/chip til parkeringskælder, cykelkælder og klinik. Desuden afsættes tid med henholdsvis en sekretær og en sygeplejerske, så man får lidt indblik i deres arbejdsfunktioner, ligesom vi gennemgår edb systemet og telefonsystemet, samt ser, hvad har vi i skuffer og skabe.

Introduktionssamtale:

Der afsættes 1 time til introduktionssamtalen, som lægges indenfor de første 2 uger.
Den individuelle uddannelsesplan for uddannelseslægen udfærdiges, og der afsættes tid i tidsplanen til næste samtale (1. justeringssamtale).
Se ”tjekliste til introduktionssamtale”.

1. justeringssamtale:

Afholdes efter ca. 1 måned, varighed ½ time.
Se ”tjekliste til 1 justeringssamtale”.

2. justeringssamtale/midtvejssamtale:

Afholdes midtvejs i uddannelsesforløbet, varighed 1 time.
Gennemgang af den ved intro samtalen udfærdigede uddannelsesplan og justering for den sidste halvdel af opholdet.
Se ”tjekliste til 2 justeringssamtale”.

Slutevalueringssamtale:

Afholdes i sidste måned af opholdet, varighed 1 time.
Se ”tjekliste til slutevalueringssamtalen”.
Vi forventer, at evalueringen går begge veje, så vi også kan udvikle os og forhåbentlig blive et endnu bedre uddannelsessted.
Opnåelsen af kompetencerne vil blive fulgt løbende, og godkendelsen blive vurderet i slutningen af hver fase.

Supervision:

Det kliniske arbejde læres gennem det daglige arbejde. Det gælder om at få set nogle patienter. Vi står til hver en tid til rådighed i tvivlsspørgsmål. Hellere konferere én gang for meget end én gang for lidt. Der findes ingen dumme eller overflødige spørgsmål.

Uddannelseslægens supervision varetages på skift af klinikkens faste læger, og der er afsat 30 minutter (kl. 13-13.30) pr. dag efter frokostpausen for KBU læger, introlæger og fase 1-læger.
For fase 2-og 3-læger aftales individuelt, hvor ofte der skal være supervision.
Der kan evt. aftales længere møder til tematiseret undervisning også med speciallæger eller andre samarbejdspartnere.
Der kan superviseres under den enkelte konsultation ved behov – det er altid ok at hente en kollega til at ”kigge med”.

Vi planlægger supervisionen sammen med uddannelseslægen, som kan være både daglig ad hoc supervision, hvor hver patient gennemgås samt mere teoretisk gennemgang af emner med udgangspunkt i symptomer.

I løbet af opholdet vil vi lave direkte supervision, hvor en af os er med til en konsultation hos uddannelseslægen, som ”fluen på væggen”.
Vi tilstræber, at der 1 gang om måneden er sat tid af til en patient, hvor vi er med som en flue på væggen, eller kan se konsultationen på video efterfølgende. 

Plan for godkendelse af kompetencer:

Vi anvender ny målbeskrivelse for almen medicin anno 2013.
Vi anvender uddannelsesbeskrivelsen fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) til evaluering og kompetence godkendelse.
Kompetencer godkendes for KBU læger, introlæger og hoveduddannelseslæger i henhold til målbeskrivelsen for almen medicin.
Kompetencerne godkendes løbende i f m samtalerne via systemet Udannelseslæge.dk.

Returdage:

Mellem fase 1- og 2-stillingen er der en returdag om måneden, som uddannelseslægen selv er med til at planlægge og sætte forløbspatienter på fra gang til gang. Kompetencer tilknyttet kvalifikationskort på sygehusafdelingen, diskuteres på returdage og kompetencer opnået på sygehuset godkendes om muligt på returdagene.
Returdagen følger den almindelige tidsplan med patienter fra kl. 8.00 – 12.15.
Frokost kl. 12.30-13, supervision kl. 13-13.30 og patienter igen indtil kl. 15.

Videreuddannelse, efteruddannelse og anden faglig aktivitet:

Vi anbefaler uddannelseslægen at etablere sig i en 12-mandsforening (smågruppe-baseret efteruddannelse) og søge sin viden suppleret med (praksisrelevante) kurser.

Samarbejde og arbejdsmiljø:

Lægerne Holsedore er en del af Skt. Anne Lægehus, og vi har et godt samarbejde med de øvrige læger og speciallægerne i huset, men henviser til alle Odenses og Fyns speciallæger.

Odense er en stor kommune, og vi har et godt og bredt samarbejde med både sagsbehandlere, hjemmesygeplejersker, personale på plejecentre/institutioner, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer med flere.

I klinikken er et til tider et højt arbejdstempo, så det er nødvendigt at være opmærksom på arbejdsmiljø, god samarbejdstone, venlighed, professionalisme, gode pauser og relationerne internt i klinikken. Vi afholder personalemøde med efterfølgende lægemøde 4 gange om året torsdag eftermiddag (eftermiddagskonsultation aflyst) og desuden lægemøder 1 time en torsdag om måneden plus ad hoc.
Hver tirsdag starter vi dagen med et ”tirsdagsmøde” fra 7.50-8.00 for alle, der er på arbejde den dag – der bliver ophængt referat heraf.

Desuden afholdes sociale arrangementer 2-3 gange årligt for hele klinikken.

Råd og regler for ophold i denne praksis:

Vi lægger stor vægt på en venlig og god omgangstone - ligesom vi sætter pris på, at man siger goddag og farvel og er pæn og nobel i tøjet.

Ved sygdom bedes uddannelseslægen ringe på klinikkens hemmelige nummer, når personalet møder kl. 7.45, samt sende en sms til én af lægerne.
Det er også vigtigt, at vi i så god tid som muligt får en melding på, hvornår uddannelseslægen er klar igen.
Ferie, fravær, kurser indberetter uddannelseslægen selv via app’en MinLøn. Dette skal gøres løbende. Hvis uddannelseslægen er syg hen over en fridag eller over en weekend, tæller disse dage også med i fraværet. 

Ferieønsker indsendes /afgives så tidligt som muligt. Vi anbefaler ikke, at der bestilles ferierejser, før alle læger er hørte/ aftale er gjort med os.

Vagtarbejde:

Vagtarbejde i dagtiden:

Uddannelseslægen deltager i sygebesøg og vagtarbejde i klinikken indtil kl. 16.
Vi har på skift besøgsdag og klinikvagt, som vi også introducerer uddannelseslægen til, og efter en tid vil uddannelseslægen også blive tildelt disse funktioner (som tidligere anført, vil det som udgangspunkt være torsdag, at uddannelseslægen har sygebesøg).

Vagtarbejde efter kl. 16: (lægevagten):

Uddannelseslægen deltager i vagtarbejde efter kl. 16 efter gældende regler:

KBU læger: behøver ikke have lægevagter, men kan deltage i kørevagter efter ønske.
Introlæger: 3 køre-/konsultationsvagter. Følgevagter med én af de faste læger. Tidsforbruget afspadseres.
Fase 1-læger: 3 køre-/konsultationsvagter (selvstændige med bagvagt af én af de faste læger) Indtjeningen går til uddannelseslæge (eller kan afspadseres, hvis det ønskes).
Fase 2-læger: 4 køre-/konsultationsvagter.
Fase 3-læger: 4 køre-/konsultationsvagter, 2 ”følge” visitationsvagter og 2 selvstændige visitationsvagter.

Vel mødt hos Lægerne Holsedore.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

Vh
Klaus - Jan - Malene – Pernille - Martin

 

 

 

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Lægerne i Centrum, Skt. Anne Plads 2, 2., 5000 Odense C
Ydernr. 037567, telefon 6612 7692

Velkommen til vores praksis.

Nedenfor finder du relevante oplysninger omkring hverdagen i vores klinik.

Historie

Praksis er en ældre bypraksis, som blev startet på Fisketorvet af N.P. Hansen i 1947. I 1970 flyttede praksis til Skt. Anne Plads. Fra 1/9-23 er vi en 3 - mands kompagnipraksis. 

Lægehuset Skt. Anne Plads drives som et aktieselskab, hvor vi er medejere. I lægehuset er der en række andre praksis, såvel solopraksis som flere andre kompagniskabspraksis. Herudover er der en fysioterapiklinik, tandlægeklinik samt flere speciallægepraksis. I huset har vi således øjenlæger, øre-næse- og halslæger, gynækologer, hudlæger, neurolog, pædiater samt ortopædkirurg.
Vi har et godt samarbejde med husets speciallæger til gavn for patienterne.

Vi har patienter fra hele Odense i en afstand på 15 km fra praksis. Patient sammensætningen er varieret.

Læger og personale

Klinikken er en 3-mands praksis bestående af flg. speciallæger i almen medicin.

Morten Kaad, (1968): kompagnonen siden 1/1-2008.
Mette Thorsager Hjelholt Hansen (1981): Kompagnon siden 1/9-2021.
Malte Kristiansen. (1981):  Kompagnon siden 1/9-2021 

I klinikken er vi hver især hovedansvarlige for et område; Malte Kristiansen for økonomi og personale, Morten Kaad er EDB-ansvarlig og Mette Thorsager Hjelholt Hansen er uddannelses- og kursusansvarlig.
Vi er alle 3 vagtaktive i Lægevagtsordningen i Region Syd. 
Ud over de 3 faste læger består klinikken 3 deltids sygeplejersker (Chanette Albrechtsen, Malene Rørvig Skjelbo, Louise Magelund), 1 sekretær (Bettina Stensgaard), et hold af medicinstuderende og 1 rengøringsassistent (Bawkja Zinghkang).
Louise Magelund bemander kun sekretariatet, mens de andre sygeplejersker både bemander sekretariatet og har selvstændige konsultationer.

I klinikkens åbningstid varetages telefonen af vores sekretær og en sygeplejerske. De foretager visitation af patienterne, receptudskrivelse af fast medicin samt tidsbestilling. 

Vi passer vores egne patienter i dagtiden. Uden for dagtiden passes patienterne af Regionens lægevagt.

Sygeplejerskerne har på skift akutfunktion og konsultationer, således at en sygeplejerske hver dag har akutfunktionen, mens de øvrige har konsultationer. Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer inden for diabetes, hypertension, osteoporose, demens samt KOL. De står for blodprøvetagning, EKG-optagelser, lungefunktionsundersøgelser, urinundersøgelser og sårbehandling. Herudover smear, børneundersøgelser, vægtkontroller, øreskylning, suturfjernelse og vaccinationer. Vi har et eksternt firma, der står på varebestilling suppleret af Louise.

Dagsplan

Vi møder kl. 8.00. Der er afsat tid af til telefon/mail-besvarelse i løbet af dagen.

Sygeplejerskerne afgiver efter aftale prøvesvar og visiterer patienterne til den enkelte læge, som ringer tilbage i telefontiden. Vi har herudover e-mailkonsultationer og videokonsultationer, ligesom patienterne kan foretage receptfornyelse og bestille tider elektronisk via vores hjemmeside www.laegerneicentrum.dk og appen “Min Læge”. 

Vi har afsat 10 minutter til almindelige konsultationer, dog dobbelt konsultationer til bestemte emner. Det drejer sig blandt andet om første graviditetsundersøgelse, 5 ugers børneundersøgelse, samtaler, spiral-anlæggelser samt fjernelse af hudelementer. Uddannelseslægerne har 10/15 min til almindelige konsultationer og dobbelttider til samme bestemte emner, som de øvrige læger.

Mandag, tirsdag samt onsdag har vi patienter til kl. 15.00, torsdag til kl. 16.30 og fredag til kl. 12.00. Ud over ovenstående har uddannelseslægerne ½ times administrativ tid dagligt ved afslutning af dagens patientkontakter, så den samlede arbejdstid er 37 t/uge.

Vi har frokost fra kl. 12.30-13.00. Vi har varierende af årstiden afsat et antal akutte tider hver dag, som først må bruges den pågældende dag og kun til akut opstået sygdom. Den akutte besøgs-funktion varetages på skift af de faste læger og evt. uddannelseslægen, afhængigt af uddannelsesniveau. Planlagte besøg fastlægges af den enkelte læge.

Lokaler og udstyr

Der anvendes IT system af mærket Clinea. Stort set al kommunikation foregår elektronisk til vores samarbejdspartnere i såvel primær- som sekundærsektoren. 

Vi har en velfungerende og brugervenlig hjemmeside, som vores patienter kan bruge til bestilling/afbestilling af tider, genbestilling af medicin samt e- mail konsultationer.  Endvidere findes der på hjemmesiden en bred vifte af informationer vedrørende vores klinik samt relevante nyheder og ændringer af betydning for vores patienter og samarbejdspartnere.

Vores konsultationslokaler er i det væsentlige ens indrettede, og der er leje til undersøgelse og GU i alle lokaler. Vi har fælles laboratorium, der overvejende bruges af sygeplejerskerne, men ved behov af lægerne.

Uddannelseslæger får eget konsultationslokale til rådighed - ligeledes fuldt udstyret.

Supervision og vejledning

Kemisamtalen finder sted før uddannelseslægen starter i praksis. Uddannelseslægen vises rundt i klinikken, ser sit konsultationslokale og møder de øvrige kolleger og personale. Tutorlægen informerer om klinikken, og uddannelsesprogrammet gennemgås og udleveres. Gensidige forventninger til hinanden drøftes.

Der laves aftaler om mødetid den første dag i klinikken.

Introduktionssamtalen afholdes inden for de første 2 arbejdsuger og efter behov justeringssamtale efter en måned.

Midtvejssamtalen afholdes efter 3 måneder og slutevaluering før opholdets afslutning. Her medbringer den uddannelsessøgende gerne en kopi af evaluering af opholdet.

Den daglige supervision går på skift en uge ad gangen mellem de enkelte læger. Der er dagligt supervision mellem kl. 13-13.30 i forhold til dagens patienter og patienter fra den foregående eftermiddag. Torsdag dog mellem 11:30-12:00. Ved tvivlsspørgsmål er der altid mulighed for at hente en læge og foretage fælles vurdering af patienten.

Den første dag i klinikken vises uddannelseslægen rundt, introduceres for personalet og de daglige arbejdsgange gennemgås.

Den første uge sidder den uddannelsessøgende på skift med ved hver enkelt læge og introduceres gradvist til telefonsystemet og EDB. Uddannelseslægen får herved mulighed for se den enkelte læge arbejde i konsultationen. Efter aftale og ønske har uddannelseslægen enkelte patienter den første uge. Herefter øges antallet af patienter gradvist.

Møder
Der er afsat tid til personalemøder i kalenderen, hvor den uddannelsessøgende læge deltager. 
Der er ca. 4-5 gange årligt undervisning i udvalgte emner i huset, hvor læger og personale fra hele huset har mulighed for at deltage.
Der er regelmæssig undervisning i relevante emner i klinikken.
Det forventes, at hver uddannelseslæge selv forbereder en kortere undervisningsseance under sit ophold i klinikken. Denne kan være baseret på en konkret patientsituation eller et emne efter eget valg.

Ferie og fraværsregler

Ferie afholdes efter aftale med praksis i henhold til ferieloven. Afholdelse af omsorgsdage, kurser og andet fravær sker ligeledes iht. gældende retningslinjer, der kan ses på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside.

Praksis holder ikke ferielukket. Vi afholder ferie forskudt for hinanden. Uddannelseslægens ferieønsker søges i videst muligt omfang imødekommet.

Regler

Vi forventer, at uddannelseslægen møder rettidigt, og at der udvises engagement og interesse i det daglige arbejde. Det forventes, at uddannelseslægen deltager i lægevagtsordningen, for at få indblik i vagtsystemet. For basislægen er det ikke obligatorisk, men det vil være ønskeligt, for at få et helhedsindtryk af den praktiserende læges arbejde. Introduktionslæger ledsager tutorlægen, men har ikke selvstændige vagter. Uddannelseslægen i H-stilling deltager selvstændigt i lægevagten med tutorlægen som bagvagt.

Socialt

Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø og fællesskabsfølelse. Derfor afholdes alle kaffe- og frokostpauser samlet. Ud over personalemøder afholdes der flere sociale arrangementer for hele klinikken. Her er vores uddannelseslæger, som er en del af klinikken overordentligt velkomne. 

Den store patientpopulation giver gode muligheder for at den uddannelsesøgende læge vil kunne stifte bekendtskab med en bred vifte af patientkategorier af såvel akut som af mere kronisk karakter. Vi evaluerer kontinuerligt vores uddannelseslægers forløb, således der også fremadrettet kan sikres optimale læringsforhold for lægers uddannelse på alle niveauer. 

Med venlig hilsen

Lægerne i Centrum, Skt. Anne Plads 2, 2., 5000 Odense C

Praksisbeskrivelse

Lægerne Klosterbakken
Klosterbakken 3 1. sal
5000 Odense C

Tlf. 66 11 23 25,
 Fax. 66 11 23 20
Hjemmeside: www.klosterbakken.dk 

Jacob Eiersted:                   Mobil: 22 97 96 99, Mail: jacob@klosterbakken.dk 

Klaus Hansen:                     Mobil: 40 62 13 01, Mail: klaus@klosterbakken.dk 

Simon M. Jensen:               Mobil: 20 12 42 12, Mail: simon@klosterbakken.dk 

Historie

”Lægerne Klosterbakken” blev dannet i 2006 af læge Flemming Sørensen og læge Jacob Eiersted. I 2009 indtrådte læge Klaus Hansen i lægeklinikken.

Flemming Sørensen gik på pension den 31. december 2014 og er blevet afløst af læge Simon Jensen.

Personale

Lægesekretær Lone Tornhøj Krogh
Konsultationssygeplejerske Mette Olsen
Konsultationssygeplejerske Mette Pedersen

Værdigrundlag

Vi har fokus på det gode arbejdsliv.

I vores daglige arbejde lægger vi stor vægt på faglighed og tilgængelighed samt kontinuitet, ansvar og omsorg for den enkelte patient.

Desuden lægger vi også stor vægt på vores indbyrdes samarbejde, relationer og trivsel. Herunder prioriterer vi vores fælles daglige frokostpause og årlige personale arrangementer højt.

Vi forventer åbenhed og løbende konstruktiv dialog, så problemer bliver løst, inden de vokser sig for store.

Patientgrundlag

Praksis er en bypraksis og har ikke skadestuefunktion i større omfang, da patienter med akutte skader oftest visiteres til skadestuen på OUH. Praksis har et patientgrundlag på ca. 3.500 patienter. Praksis har et samarbejde med andre lægepraksis og danner en fælles vagtring således, at man på skift passer telefonen på hverdage i tidsrummet 13-16. Dette koordineres via Lægernes Telefonpasning.

Introduktionsprogram

Før uddannelseslægen tiltræder, inviterer vi til en samtale, hvor forventninger til den kommende uddannelsesperiode fra henholdsvis tutor og den uddannelsessøgende læge bliver afstemt.

Vi foreslår, at du ringer til huset og aftaler en dag, hvor du også er velkommen til at spise med til frokost.

I forbindelse med mødet vil uddannelsesprogrammet blive gennemgået og klinikken vises frem. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning.

Ferie, kurser og fridagsønsker forsøges samordnet ved denne samtale.

Den uddannelsessøgende læge vil blive tilknyttet en fast tutor, men alle læger vil på skift deltage i den daglige supervision.

Der vil blive udleveret et introduktionsprogram, hvor det fremgår, hvordan de første 2 uger skal forløbe.

Inden for de første 2 uger i praksis vil vi forsøge at danne os et indtryk af uddannelseslægens kompetenceniveau og tilrettelægge uddannelsen herefter. Samtidig vil uddannelseslægen have lejlighed til at følge lægernes arbejde i konsultationen og evt. ved sygebesøg.

Det praktisk administrative arbejde vil blive gennemgået herunder indføring i edb-systemet XMO, økonomi, FMK, regningssystemet, digital signatur, henvisninger, attester og ansøgninger om tilskud med mere.

Supervision og evaluering

Der vil blive afholdt introduktionssamtale efter 2 uger. Her vil uddannelsesprogrammets kompetencer blive gennemgået i detaljer, og uddannelseslægens ønsker og behov vil blive drøftet. Det bliver aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne i logbogen.

Der er afsat ½ time dagligt til supervision, om torsdagen dog en time. Her vil de patienter som uddannelseslægen har set i løbet af dagen blive gennemgået i det omfang, det er nødvendigt. Om torsdagen vil vi fokusere på større emner såsom diabetes, KOL, hypertension etc.

Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen/logbogen, blive løbende godkendt.

Udover den fastsatte supervision er uddannelseslægen til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. De faste læger vil i det daglige kliniske arbejde bestræbe sig på at medinddrage uddannelseslægen, når vi møder spændende og lærerige cases.

Der bliver afholdt justeringssamtale efter 3 måneder mhp. at justere forventninger samt en evalueringssamtale ved opholdets afslutning.

Arbejdstilrettelæggelse

Der er normalt afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde. Uddannelseslægen kan afsætte længere tid til patienterne ved behov (f.eks. ved samtaler, svangre- og børneundersøg-elser). I starten vil uddannelseslægen i reglen have 2-3 patienter i timen, men vi forventer, at uddannelseslægen arbejder hen imod 4 patienter i timen for at få et realistisk billede af arbejdsbelastningen i almen praksis.

Personalet varetager mange forskellige opgaver: Blodprøvetagning, måling af blodsukker, CRP og HGB, EKG, lungefunktionsundersøgelser, stiks af urin og resistensundersøgelse, distal blodtryks-måling, KAD-anlæggelse, øreskylning, sårbehandling, børne- og rejsevaccinationer samt priktest.

Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer bl.a. med livsstilssamtaler herunder vægtkontrol og rygestopsamtaler, kronikerkontroller, INR-kontroller og vaccinationer til ind- og udland.

Onsdag hver 2. måned afholdes personalemøde i forbindelse med frokosten, hvor alle har mulighed for at bidrage til dagsordenen.

Vi afholder undervisning med personalet første tirsdag i hver måned inden frokost. Det forventes, at uddannelseslægen bidrager i rimeligt omfang.

Dagsplan

Uddannelseslægens arbejdstider:

Hverdage fra kl. 8-15, dog torsdag kl. 8-18 og fredag kl. 8-14

Dagens tilrettelæggelse:

7.50-8.00:      Godmorgen
8.00-8.30:      Telefontid
8.30-10.00:    Konsultationer
10.00-10.15:  Kaffepause
10.15-12.30:  Konsultationer
12.30-13.00:  Telefontid
13.00-13.30:  Supervision
13.30-14.00:  Frokost
14.00-15.00:  Konsultationer/kontorarbejde

Torsdag:

8.00-15.00:    Almindeligt dagarbejde
16.00-18.00:  Aftenkonsultation

Ferie/fravær

Praksis holder lukket 5-6 uger hvert ferieår, hvor det forventes, at uddannelseslægen holder ferie.

Udover de formaliserede kurser er vi åbne overfor andre kursusønsker i et passende omfang. Herunder er uddannelseslægen også velkommen til at træffe aftale med 1-2 speciallæger om at tilbringe en dag hos dem.

Vi vil gerne have kursusdage, returdage og evt. resterende ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så tidligt som muligt kontakte praksis på det hemmelige nummer eller tutors private mobil, så vi kan nå at aflyse patienter.

Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret på app'en MinLøn hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar, at fraværet registreres.

Vagtuddannelse

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.

I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset, og tidsforbruget afspadseres.

I fase 1 uddannelsen indgår 3 køre-/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt. Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan iht. overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering.

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden.

På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes.

Forventninger

Vi forventer, at uddannelseslægen bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og for patienterne.

Klaus, Jacob og Simon

Revideret november 2016

 

Præsentation

Lægerne Kongensgade
Kongensgade 27, 4.
5000 Odense C

Y.nr. 040231
www.lægerneikongensgade.dk 
Telefon: 66116466 eller 66116193 (hemmeligt nr.)

Vi er en kompagniskabspraksis med ca. 4.000 tilmeldte patienter. Vi er 3 læger: Anja Kierkegaard Ørum som har været i praksis siden 2007, Ove Lundin Jacobsen, som har været i praksis siden 1995 og Anders Helmer Rasmussen, som startede 1/1-2021.

De fleste af vores patienter bor i Odense Kommune.

Personale:

Vores personale i dagligdagen er lægesekretær Susan Pedersen, som har været i praksis siden 1987, sygeplejerske Vibeke Skjødt-Andersen, som har været ansat siden 2006 samt 3 medicinstuderende Matilda, Line og Malaika.

Arbejdsgangen:

Daglig telefontid fra kl. 8-9.

Konsultationer daglig fra kl. 9-12.30 og fra kl. 13-15, en af lægerne slutter dog kl. 14.30 og kører sygebesøg herefter om nødvendigt. Onsdag er den lange dag, hvor vi har konsultationer fra kl. 9-12 og kl. 14-17.

Fredag slutter vi kl. 14 med evt. sygebesøg bagefter.

Behandlings- og undersøgelsesudstyr:

Vi har ultralydsapparat, EKG apparat, spirometer, fasekontrastmikroskop, div. udstyr til blodprøver til udførelse i klinikken samt instrumenter til kirurgia minor og gynækologisk undersøgelse inkl. spiral- oplægning.

Apoteker:

Vi samarbejder med alle apoteker og kan via computeren sende recepter.

Sygehuse og speciallæger:

De fleste af vores patienter bliver henvist til sygehusbehandling på OUH, men vi bruger også Sygehus FYN. Vi bruger oftest speciallægerne i Odense ved behov.

Vagtordning:

Vi har telefonerne åbne hver dag fra kl. 8-12. Herefter passe telefonen af Lægernes telefonpasning. Der er etableret en "vagtring" med 8 andre læger fra Odense, som på skift passer eftermiddagene. Vores faste dag er torsdag. Fredagene går på skift mellem lægerne, så vi passer den ca. hver 8. fredag.

I weekenderne og efter kl. 16 på hverdage tager lægevagten i Region Syddanmark sig af akut opstået sygdom.

Både Anja og Ove deltager i Lægevagtsordningen.

Introduktion:

Den første formiddag er den ene læges program ryddet i 1 time. Sammen bruges denne tid til at vise dig huset og præsentere dig for de øvrige medarbejdere. Der orienteres om telefonsystem og indhold i relevante skabe og skuffer, papirer mv. Frem til frokost bruger du tiden til at sidde med hos samme læge.

Efter frokost begynder Susan at sætte dig ind i husets EDB-system (win-plc). Fremtidig er det primært sekretærerne der skal hjælpe ved computerproblemer. Efter computerintroduktionen bliver der mulighed for at se nogle akutte patienter på egen hånd. Ved dagens afslutning gennemgås de sete patienter.

Den anden formiddag er du først i laboratoriet med Vibeke i 2 timer, hvor du får set, hvad hun laver. Endvidere bliver du lært op i af tage bl.a. CRP, blodsukker og hæmoglobin samt, hvad Vibeke finder rele- vant. Frem til frokost er der sat 2-3 patienter til selvstændige konsultationer. Den anden eftermiddag kan du sidde med hos en af lægerne, men skal gerne igen nå et par akutte patienter. Ved dagens afslutning gennemgås de sete patienter.

Fra den 3. formiddag er der sat patienter til i et meget roligt tempo: 2-3 pr. time. Du kan altid hente en af lægerne ind ved tvivlsspørgsmål.

En af de første dage vil vi gennemføre introduktionssamtalen. De næste dage sættes patienter til i et lang- somt stigende tempo, som du selv styrer. Hver dag er der supervision fra kl. 13-13.30 med en af lægerne, om onsdagen er der sat 1 time af til supervision fra kl. 14-15.

Litteraturanbefaling:

Praktisk praksis af Ole Nordland, FADL´s forlag

Almen medicin af Ivar Østergaard et al, Munksgaard´s forlag

Klinisk uddannelse:

De kliniske færdigheder erhverves gennem det daglige arbejde. Som udstyr til at holde styr på, om du opnår de nødvendige kompetencer, bruger vi bl.a. Uddannelseslæge.dk og denne uddannelsesplan.

Det forventes, at du især i begyndelsen søger råd hos tutorlægen ved tvivlsspørgsmål. Det er en måde at lære hinanden at kende på, og det øger vores viden om, hvad du kan, og skulle gerne give alle parter øget tryghed.

Vagtlægekørsel:

Basislæger er ikke involveret i vagtlægearbejde, men hvis der er ønske om det, kan du følge en af lægerne på en eller flere vagter. Vi vil under alle omstændigheder gennemgå indhold i vagttasken.

For læger i introduktionsstilling er der 3 følgevagter, i fase I 3 køre-kons vagter, i fase II 4 køre-kons vagter og i fase III 4 kørevagter og 2 ledsagevisitationsvagter.

Efteruddannelse:

Begge lægerne deltager i efteruddannelse i form af kurser og andre lokale efteruddannelsestilbud.

Samarbejde med sekundære sundhedsvæsen og speciallæger:

Du skal under opholdet lære en rationel brug af det sekundære (og dyrere) sundhedsvæsen under hensyntagen til den enkelte læges behov, vurdering af egne evner og grænser samt den hjælp, der kan hentes hos kolleger i praksis. I starten vil vi gennemgå alle henvisninger, inden de sendes afsted.

Økonomi:

En almen praksis er en privat erhvervsvirksomhed. I en sådan er det naturligt, at alle er opmærksomme på de økonomiske konsekvenser af deres handlinger, lige fra små detaljer til det store samfundsmæssige perspektiv.

Lægens faglige tiltag kan have store økonomiske konsekvenser. Almen praksis er ansvarlig for en stor del af det samlede ressourceforbrug i sundhedssektoren: f.eks.:

Vær opmærksom på, hvad den medicin, der ordineres, koster patienten og samfundet, findes der måske acceptable, billigere alternativer.

Hvad koster de undersøgelser, der ordineres, f.eks. blodprøver, røntgenundersøgelser, podninger mv.

Sociale udgifter udløses ofte på basis af vores erklæringer og sygemeldinger. Derfor bør enhver af disse være velovervejede med tanke på de økonomiske konsekvenser både for patienten og samfundet.

Vejledning og evaluering af ansættelse:

I løbet af de første dage bliver der som anført afsat tid til introduktionssamtale, hvor vi finder ud af, hvilke forudsætninger du møder op med, og hvad denne praksis kan tilbyde dig. Vi vil sammen gennemgå uddannelsessystemets kompetencer, så de kommer til at fungere som din kontrakt med vores praksis. Den første tid i perioden er introduktionsperioden. De første måneder vil én af lægerne dagligt gennemgå dine patienter med dig. Vi vil gerne kontaktes, hvis der er noget du er i tvivl om eller vil spørge til vores behandlingsprincipper. Vi vil også gennemgå vores patienter, så du kan få et indblik i vores dag.

Efter en måned er der afsat tid til justeringssamtale, hvor vi kan få rettet evt. skævheder og få lagt en god plan for dine næste 5 måneder hos os.

Efter 3 måneder er der midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor lang du er nået med kompetencerne og med det, der i øvrigt blev aftalt i introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du skal komme gennem de ting du mangler.

I den sidste tid skal du arbejde i samme tempo som tutorlægen. Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af det samlede forløb, specielt om de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt.

Du skal evaluere dit ophold på Uddannelseslæge.dk. Du kan evt. printe evalueringen ud og tage den med til den afsluttende samtale.

De opnåede kompetencer godkendes og formelle godkendelse af dit uddannelsesforløb sker løbende ved samtaler og supervisioner og indføres i Uddannelseslæge.dk for din aktuelle uddannelsesstilling.

Vi glæder os til at se dig

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Lægerne Lahnsgade, Lahnsgade 63, 5000 Odense C
Ydernr 042722
Telefon 6613 8812

Hjemmeside www.lægernelahnsgade.dk 

Historie

Praksis er en videreførelse af Meiske Håkanssons solopraksis i Lottrups Gaard, som efterfølgende blev til 2-mands kompagniskabspraksis. 

Kirsten Vinther indgik i 2008 kompagniskab med Meiske Håkansson og Zita Hoel Nielsen, hvorefter Meiske Håkansson senere trådte ud af praksis.

Praksis er siden flyttet til den aktuelle adresse i Lahnsgade.

I 2015 har Sine Aagaard Ringsmose overtaget Zita Hoel Nielsens praksisandel.

Praksis er en tomands-kompagniskabspraksis med følgende læger:

Kirsten Lindegaard Vinther f. 1970

Læge fra SDU 1997

Speciallæge i almen medicin 2005

Sine Aagaard Ringsmose f. 1975

Læge fra SDU 2004

Speciallæge i almen medicin 2015

Værdigrundlag

Vi lægger vægt på faglig kvalitet, kontinuitet samt gensidig respekt både i læge/patientforholdet og kollegialt. Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø samt et inspirerende, trygt og levende fagligt miljø.

Praksis’ funktion

Behandling og løbende kontrol af akutte og kroniske tilstande.

Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide og børn samt primær intervention ift. livsstils-betingede sygdomme.

Socialmedicinsk samarbejde i form af attester og socialmedicinske samarbejdsmøder.

Støttende samtaler samt forløb af samtaleterapi.

Patientgrundlag

Praksis har ca. 3.500 patienter fordelt på en stor andel af kvinder og børn samt relativt mange unge patienter, men praksis har også en del familier præsenteret ved patienter fra flere generationer.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med OUH og praktiserende speciallæger og psykologer. Derudover med kommuner, plejecentre, døgninstitutioner, hjemmeplejen og apoteker. 

Læger / personale

Der er i praksis 2 faste læger, 1 uddannelseslæge, 1 sygeplejerske, 1 jordemoder og 1 lægesekretær.

Læger: Kirsten Lindegaard Vinther, Sine Aagaard Ringsmose
Sygeplejerske: Trine Bendix.
Jordemoder: Kristina Møller.
Lægesekretær: Jette Bøjehøj Olsen

Dagsplan / organisation af arbejdet

Arbejdsdagen starter kl 8.00. Vi forventer at man møder og er klar til tiden og ikke går før arbejdstids ophør.

Uddannelseslægens arbejdstid: 

Mandag:        8.00 - 16.00
Tirsdag:         8.00 - 15.00
Onsdag:        8.00 - 15.00
Torsdag:        8.00 - 14.00 / 8.00 - 18.00 (skiftevis hver anden uge)
Fredag:         8.00 - 15.00

Uddannelseslægen kører evt. sygebesøg og passer vagten mandag samt hver anden torsdag.

Sekretærens telefontid er dagligt 8.15-12.00. 

Planlagte konsultationer:

Mandag – onsdag        8.10 - 11.00, 13.30 - 15.00
Torsdag                        8.10 - 11.00 og kl. 15.30 - 17.00.
Fredag                          8.10 - 12.00.

Akuttid: Mandag - torsdag kl. 11.00 - 12.30, fredag k.l 12.00 - 14.00.

Fælles frokost fra 12.30-13.00. Fredag holder vi en kortere pause i løbet af formiddagen.

Supervision dagligt kl 13.00 - 13.30, mandag kl 13.00 - 14.00 og fredag kl 14.00-14.30

Hvis der er sygebesøg køres de, når dagens konsultationer er afsluttet eller hvis muligt i akuttiden.

Torsdag er der kl 12.30-13.00 personalemøde/ første torsdag i måneden tilstræbes der at være undervisning, hvor man fremlægger et fagligt emne af 10-15 min. varighed.

Uddannelseslægen kan spørge/konferere løbende under dagens konsultationer og evt. tilkalde tutorlæge til at "kigge med". Det forventes, at uddannelseslægen indgår i arbejdet på lige fod med de faste læger afhængig af uddannelsesfase, erfaring og interesse.

Konsultationens varighed: Vi har generelt 10-minutters konsultationer. Ved visse konsultations-typer afsættes der 20 minutter pr. patient - f.eks. samtaler, svangreundersøgelser eller efter behov. Den gennemsnitlige konsultationstid over dagen er ca. 15 minutter.

Konsultationens varighed søges afstemt med uddannelseslægens erfaringsgrundlag.

Sygeplejerskens/jordemoderens opgaver: Blodprøvetagning, EKG-optagelse, LFU, kontrol af kronikere, børneundersøgelser, vaccinationer, svangreundersøgelser, telefonpasning, receptforny-else samt ved behov assistere lægerne ved småkirurgi og spiraloplægning.

Jordemoderen foretager desuden forarbejdet ved svangreundersøgelser, akupunktur af gravide med kvalme samt selvstændige ukomplicerede smear-undersøgelser samt klamydiapodninger.

Sekretærens opgaver: Telefonpasning, styring af dagsplan, receptfornyelse, bogføring, redigering af tekst på hjemmeside og infoskærm.

Vagtordning 

Vi passer alle dage vores patienter til kl. 14.00, hvorefter der træder en lokal vagtring i kraft. Den består af en gruppe lægepraksis, som skiftes til at varetage alle akutte henvendelser i tidsrummet kl 14.00 - 16.00, hvorefter lægevagten tager over.

Introduktion

Forud for ansættelsens start afholdes en velkomst-/kemisamtale, hvor lokaliteterne fremvises, klinikkens daglige gang og de overordnede principper for supervision bliver gennemgået. Uddannelsesprogram udleveres. Der kan allerede på dette tidspunkt drøftes eventuelle ønsker og behov den uddannelsessøgende måtte have i forhold til ferie- og fridage samt obligatoriske kurser. 

I de første to uger introduceres uddannelseslægen gradvist ved at følges med lægerne og personalet. Der introduceres til EDB-systemet Clinea og uddannelseslægen starter gradvist selvstændige konsultationer. 

Øvrige uddannelsesrelevante forhold

Uddannelseslægen kan efter aftale tilbringe en dag hos speciallæge, fysioterapeut, embedslæge eller lign. Desuden tilbringes en dag sammen med sekretær og sygeplejerske/jordemoder med oplæring i forskellige procedurer, f.eks. blodprøvetagning, EKG, LFU med mere. 

Vagtarbejde

Klinikkens læger deltager i lægevagtsarbejde. 

KBU-læger kan deltage i kørevagter efter ønske.

Introlæger skal deltage i 3 vagter med tutorlægen.

KBU og introlægers vagter afspadseres.

Fase I læger: 3 kørevagter med bagvagt. 

Fase 2 læger: 4 køre og konsultationsvagter.

Fase 3 læger: 4 køre og konsultationsvagter

+ 2 visitationsledsagevagter 2-4 timer med tutor.  2 selvstændige visitationsvagter

Indtjeningen i Fase I, II og III kan enten gå til uddannelseslægen eller afspadseres. Det aftales inden vagten.

Der afsættes tid efterfølgende arbejdsdag til gennemgang af vagt-patienterne.

Evaluering

Uddannelseslægen evalueres og evaluerer os løbende og derudover ved hhv.:

Introduktionssamtalen: Afholdes indenfor de første to uger, varighed en time, individuel uddannelsesplan udfærdiges og tidspunkt for justeringssamtale aftales.
Justeringssamtalen: Afholdes efter ca. 1 måned, varighed 1/2 time, opfølgning på individuel uddannelsesplan samt godkendelse af kompetencer. Tidspunkt for midtvejssamtale aftales.
Midtvejs-samtalen: Afholdes midtvejs i ansættelsen, varighed en time, opfølgning på individuel uddannelsesplan samt godkendelse af kompetencer. Tidspunkt for slutevalueringssamtale aftales.
Slutevalueringssamtale: Afholdes umiddelbart før afslutningen af ansættelsen, varighed en time.

Umiddelbart før afslutning af dit ophold er der slutevaluering af det samlede forløb. De opstillede mål i uddannelsesprogrammet er løbende blevet godkendt. Din evaluering af uddannelsen foregår via Uddannelseslæge.dk. Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og gerne medtager den til vores slutevalueringssamtale. Vi skal bruge den til stadig at forbedre os.

Supervision

Udføres daglig kl 13.00 - 13.30. Fredag 13.30-14.00.

Mandag er der supervision kl 13.00 - 14.00, hvor større emner kan gennemgås efter behov, direkte supervision/video planlægges (en gang om måneden, obligatorisk for introduktionsstilling) samt kompetencer godkendes.

Returdage

Man starter med konsultation kl 8.30, således at der i tidsrummet kl 8.00 - 8.30 kan følges op på patienter og epikriser fra tidligere returdag.

Der tilstræbes at uddannelseslægen både har patienter i forløb samt ser patienter med relevans for de aktuelle kompetencer.

Returlægen deltager i supervision af evt. uddannelseslæge i klinikken i tidsrummet 13.00 - 13.30.

Returlægen superviseres og kompetencer knyttet til kvalifikationskort godkendes kl 14.30-15.30.

Sygdom / barn syg

Meddeles telefonisk til en af lægerne. Konsultationerne vil så vidt muligt blive aflyst af personalet i sekretariatet.

Løn

Ugeskema afleveres til Sine Aagaard Ringsmose. 

Ferie, fri- og omsorgsdage samt kursusdage

Vi tilstræber ikke at lukke praksis.

Kursusdage samt ønske om ferie og omsorgsdage skal oplyses hurtigst muligt, så vi har størst mulighed for at imødekomme ønskerne. Ferie, fri- og omsorgsdage skal aftales med lægerne, og vil forsøges planlagt så alle i videst mulig omfang er tilfredse. 

Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er almindelig arbejdsdag for yngre læger, men lukkedage for praksis og betyder at der skal enten afspadseres eller holdes ferie på disse dage.

Økonomi

Praksis er en privat virksomhed. Vi skal alle være økonomisk bevidste, lige fra de små udgifter til store samfundsøkonomiske udskrivninger. 

Vær opmærksom på dette:

 • i forbindelse med medicinordination at tilstræbe billige, men ligeværdige alternativer 
 • at undersøgelser i laboratorium, røntgen etc. er kostbare for samfundet, så der skal være indikation for at foretage undersøgelsen
 • at sygemeldinger, lægeerklæringer og -attester kan få store økonomiske konsekvenser for patient og samfund og skal derfor være velovervejede.

Links

IRF:               www.irf.dk  

EPI nyt:         www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt.aspx 

SSI:               www.sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/abonner  

DSAM:          www.dsam.dk 

Kalender faglige arrangementer Region Syd:

www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/kalender 

Tilmelding Praksis-nyt Region Syd:        praksisnyt@rsyd.dk 

Tilmelding nyheder fra Lægeforeningen: www.laeger.dk 

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder/Abonner%20på%20nyheder 

 

Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk

Historie:

I 2007 købte Elisabeth Schmidt og Herdis Brødbæk et ydernummer af Ole Vissing. Dengang lå praksis i Grønnegade i centrum af Odense. Ole Vissings praksis havde en lang historie, og vi har stadig patienter, som husker tilbage på hans forgænger Viborg Nissen.  I 2009 købte vi endnu et ydernummer af Jens Vrang. Hans praksis lå i Tarup, og vi valgte at flytte lokaler til Pakhusgården, som ligger midt mellem de to praksis. Jens Vrang var startet som en nulpraksis i et nybygget villakvarter, og hans patienter havde ca. samme alder som ham og var derfor midaldrende, da vi købte.

Personale og ejere:

Vi har 2 sygeplejersker; Karin har været her siden 2010, og forinden havde hun været 8 år i en øre- næse- hals-praksis. Tanya er ansat i 2014 og havde allerede 5 års erfaring fra andre almene praksis. Anette er social- og sundhedsassistent og blev ansat her i 2021. Hun har tidligere arbejdet i almen praksis og på plejehjem. Vi har 1 lægesekretær; Karina, som tidligere har arbejdet i både almen praksis og på OUH, indtil hun blev ansat her i 2020. Kurt kommer hver 2. torsdag og laver vores bogholderi, Lotte gør rent hver eftermiddag. Vi er 2 faste læger, der begge er født i 1965.

Opgavefordeling:

Vi forsøger alle at hjælpe hinanden, men almindeligvis er opgavefordelingen således:

Sekretæren passer skranke og telefon. Hun arkiverer og skriver Elisabeths henvisninger og attester, bestiller varer og gør prøver klar til afhentning.

Klinikpersonalet har egne patienter, og de tager blodprøver, EKG, lungefunktion, måler perifert tryk, har livsstilssamtaler, forebyggende børne- og svangreundersøgelser og akutte patienter med infektioner med videre. Karin bestiller vacciner og andet hos SSI og har overblikket over brochurer til patienterne. Tanya bestiller medicin og er ansvarlig for laboratorium og kvalitetssikring. Tanya er ligeledes praksismanager i klinikken. Anette har egne patienter og er ligeledes på plejehjemmet én gang om ugen, hvor hun tager blodprøver.

Lægerne har egne patienter og kan bede klinikpersonalet om at tage blodprøver og EKG akut. Lægerne tager på akutte og planlagte sygebesøg, skriver attester, læser epikriser med videre. Elisabeth Schmidt er personaleansvarlig og undervisningsansvarlig. Herdis Brødbæk er ansvarlig for uddannelseslægen, IT, økonomi, studerende, post, nyhedsbrevet, laboratorium og kvalitetssikring.

Patientgrundlag:

Vi har mange patienter, som har få ressourcer og også mange ældre patienter. Vi har mange multimorbide og mange kronikere.  Vi har aktuelt 3400 patienter.

Samarbejdspartnere:

Vores telefon bliver passet af Lægernes Telefonpasning hver dag fra 11.00 til 16.00, om torsdagen dog fra 8.00 til 13.30. Lægernes Telefonpasning ringer til os, hvis det er noget, der ikke kan vente til telefontiden. Vi er medlem af en feriering med 7 andre praksis i Odense. Vi passer hinandens patienter ved ferie, kursus og sygdom.  Vi får medicin fra Sankt Hans Apotek, men har også et godt samarbejde med byens øvrige apoteker. Vi henviser patienter til hele regionens sygehuse og speciallæger. Vi har patienter fra hele Odense Kommune og enkelte fra Nordfyns og Kerteminde Kommuner.

Dagarbejdsplan:

Vi har patienter hver dag fra 8 - 15, torsdag dog fra 12.30 - 17.20. Torsdag formiddag bruges til planlagte sygebesøg, møder, attester med videre.

Arbejdstilrettelæggelsen for uddannelseslæger:

Arbejdstiden for uddannelseslægen vil ligge på hverdage fra kl. 8-15, dog torsdag 09-18.

Hverdagen (undtagen torsdag) vil være tilrettelagt således:

Kl. 08.00-08.40               Konsultation
Kl. 09.00-09.45               Telefontid
Kl. 10.00-11.00                Konsultation
Kl. 11.00-12.00                Akutte patienter
Kl. 12.20-12.50                Fælles frokost
Kl. 12.50-13.10                Supervision - tirsdag er der sat 1 time af
Kl. 13.10-14.00                Konsultation
Kl. 14.00-15.00                Opsamling, papirarbejde, evt. besøg

Torsdag:
Kl. 09.00-09.45                 Telefontid
Kl. 10.00-12.00                 Papirarbejde, planlagte sygebesøg, møder med videre
Kl. 11.50-12.20                 Fælles frokost
Kl. 12.20-12.40                 Konference
Kl. 12.40-14.00                 Konsultation
Kl. 14.00-15.00                 Akutte patienter
Kl. 15.00-17.00                 Konsultationer
Kl. 17.00-18.00                 Opsamling, papirarbejde, evt. besøg

Der er normalt afsat 12 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde. Uddannelseslægen kan afsætte længere tid til patienterne ved behov f.eks. ved samtaler, svangre- og børneundersøgelser. I starten vil uddannelseslægen have ca. 3 patienter i timen, men vi forventer, at uddannelseslægen arbejder hen imod 4-5 patienter i timen, for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis.                 

Ved behov for assistance er sygeplejerskerne og assistenten behjælpelige i det omfang, det er muligt for deres planlagte aktiviteter. Uddannelseslægen vil i begrænset omfang skulle tage blodprøver på egne patienter.

Ferier og fridage:

Klinikken har ferielukket 3 uger om sommeren, ofte ved vinter- og efterårsferie, og der kan være lukkedage i forbindelse med jul, påske og andre helligdage. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Den uddannelsessøgendes ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet, så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

Ved sygdom hos uddannelseslægen skal sygemelding ske telefonisk til Elisabeth Schmidt eller Herdis Brødbæk inden kl. 8. Hvis sygdommen strækker sig over flere dage skal fortsat sygemelding ske telefonisk dagen før ved frokosttid på samme telefonnumre.

Vagtlægekørsel:

KBU: Tilbydes at deltage i besøg/kørevagt

Introlæge: 3 følgevagter, der afspadseres.

Fase 1: 3 køre- og konsultationsvagter (afspadseres/udbetales efter aftale).
Fase 2: 4 køre- og konsultationsvagter (afspadseres/udbetales efter aftale).
Fase 3: 2 visitationsfølgevagter af 2-4 timer. Køre selvstændige vagter, som kan udbetales eller afspadseres efter aftale.

Se i øvrigt Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside.  

Introduktionsprogram:

Introduktionsperioden planlægges afhængigt af, hvor langt i forløbet uddannelseslægen er. Uddannelseslægen følger tutorlæger, sekretærer og sygeplejersker og bliver præsenteret for de forskellige konsultationstyper. Uddannelseslægen skal blive fortrolig med diagnosekodning (e-læring på DAK-E's hjemmeside), vores IT-system Novax, digital signatur, henvisninger, attester og ansøgninger om tilskud m.m. Der vil blive udleveret et introduktionsprogram, hvor det fremgår, hvordan de første 14 dage skal forløbe. Vi forventer, at uddannelseslægen deltager aktivt i det, der foregår i praksis inklusive fælles frokost og eventuelle sociale arrangementer. Uddannelseslægen får hver dag selvstændige patientkonsultationer - i det tempo, der passer til uddannelseslægens niveau. Uddannelseslægen kommer til at optræde mere og mere selvstændigt med tiden. Uddannelseslægen må gerne forstyrre os, hvis der er noget, uddannelseslægen er i tvivl om, eller vil spørge til vores behandlingsprincipper. Det er en måde at lære hinanden at kende på. Det øger vores viden om, hvad uddannelseslægen kan, og det giver os alle øget tryghed.

Supervision:

Hver dag efter frokost vil der være ½ times supervision. Hver tirsdag eftermiddag vil der være 1 times supervision.  Såfremt der derudover er behov for direkte supervision banker man på døren hos den læge, som patienten plejer at komme hos.

Beskrivelse af samtaler:

1) Før uddannelseslægen begynder i praksis, bliver uddannelseslægen inviteret til en gensidig præsentationssamtale. Her finder vi ud af, hvilke forudsætninger, uddannelseslægen har, og hvad denne praksis kan tilbyde uddannelseslægen. Vi vil diskutere indbyrdes forventninger til den kommende uddannelsesperiode. Uddannelseslægen vil få forevist sit konsultationslokale og den praktiske arbejdstilrettelæggelse gennemgås. Principperne for supervision og vejledning gennemgås.

2) I løbet af de første 2 uger har vi en introduktionssamtale, hvor vi vurderer uddannelseslægens faglige kompetenceniveau, så uddannelsen kan planlægges ud fra dette samt ud fra uddannelseslægens ønsker og behov.

3) Efter en måned er der skemalagt en justeringssamtale, hvor vi kan få rettet eventuelle skævheder og få lagt en god plan for uddannelseslægens sidste fem måneder hos os. Vi aftaler, hvornår og hvordan de enkelte kompetencer skal opnås og evalueres.

4) Efter tre måneder er der afsat tid til midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt uddannelseslægen er nået på tjeklisterne og med det, der i øvrigt blev aftalt i introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan uddannelseslægen skal komme gennem de ting, uddannelseslægen mangler. I den sidste periode skal alle gerne mærke den udvikling, der er sket med uddannelseslægen. Der vil uændret være skemalagt supervision.

5) Umiddelbart før afslutningen på opholdet er der slutevaluering af det samlede forløb. De opstillede mål i uddannelsesprogrammet er løbende blevet godkendt. Uddannelseslægens evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk. Det er vigtigt, at uddannelseslægen foretager denne evaluering og gerne medtager den til vores slutsamtale. Vi skal bruge den til stadig at forbedre os.

Lægerne i praksis vil dele vejlederfunktionen og supervisere hinandens patienter overfor uddannelseslægen. Vi føler os begge ansvarlige for uddannelseslægens ophold. Men det er ikke kun uddannelseslægen, der skal lære af os. Vi venter også at få gavn af den nye viden, uddannelseslægen kan komme med.

Plan for kompetencegodkendelse:

Under supervisionerne vil kompetencerne, som er beskrevet i målbeskrivelsen/logbogen blive godkendt løbende.

Beskrivelse af konferencer og formaliseret undervisning:

10 gange årligt har vi personalemøde og undervisning. Ved personalemøderne diskuterer vi praktiske forhold, ligesom der ofte vil være et uddannelses/udviklingsmæssigt element i møderne, der efterfølges af undervisning. Det er både læger og sygeplejersker, der underviser. Vi forventer, at uddannelseslægen bidrager aktivt som underviser.

Øvrige uddannelsesrelevante forhold:

Under opholdet vil det kunne lade sig gøre at arrangere besøg hos speciallæger, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, apoteker med mere afhængigt af forløb, kurser og andet.

Planlægning og program for returdage, herunder specielt plan for godkendelse af kompetencer knyttet til kvalifikationskort:

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes jvf. kvalifikationskort: http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort//?Highlight=kvalifikationskort 

Forventninger:

Vi forventer, at uddannelseslægen bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne. Arbejdet er sjovt og afvekslende, og vi vil bidrage med undervisning/supervision, så uddannelseslægen får så optimale forhold som muligt for at øge sine kompetencer.

Praksisbeskrivelse


Kære kollega
Med denne præsentation af uddannelsesforløbet hos Lægerne Slotsgade ønsker vi
dig velkommen og håber, at vi får et godt samarbejde.

Lægerne Slotsgade
Slotsgade 21, 1.th
5000 Odense C
tlf 66170180
Mail: laegerneslotsgade21@gmail.com 
Læge Henriette Bense, mobil: 30341449, hjemmeside: www.henriettebense.dk 
Læge Mette Nielsen, mobil: 28785713, hjemmeside: www.laegemettenielsen.dk 

Historie:

Lægerne Slotsgade har eksisteret siden marts 2016.
Det er en samarbejdspraksis der består af to solopraksis.

Henriette Bense købte sin solopraksis af Jørn Benthin i 2013, på daværende
tidspunkt lå klinikken på Nyborgvej i Odense. I forbindelse med købet flyttede hun
klinikken til Odense C.

Mette Nielsen købte sin solopraksis af Karsten Givskud i 2015. Klinikken var gennem
mange år drevet som en familiepraksis med pågældende læge og hans hustru Lis
som medhjælp.

Klinikken havde adresse på Faaborgvej i Odense SV, og herfra fortsatte klinikken
det første år efter overtagelsen. Ved dannelsen af Lægerne Slotsgade flyttede
klinikken til de nyindrettede lokaler i Slotsgade.

Værdigrundlag:

Tillid, samarbejde, åbenhed og respekt.
Vi tilstræber, at vi alle her i klinikken trives og har et åbent og ærligt samarbejde med
hinanden. Vi hjælper, støtter, opmuntrer og taler sammen i en respektfuld tone.
Vi tilstræber at holde os opdateret, så patienterne vil blive undersøgt og behandlet
efter de til enhver tid gældende retningslinier.

Praksisfunktion og patientgrundlag:

Praksis er en nyetableret samarbejdspraksis med i alt ca 3400 patienter tilknyttet.
Vi har en stor lys nyindrettet klinik med store konsultationsrum.
Vores patientgrundlag er en god blanding af både ældre mennesker, børnefamilier
og unge.

Læger og personale:

Henriette Bense (f. 1975), kandidat fra SDU 2003, speciallæge i almen medicin
2012. Gift med Morten og mor til 3 børn i alderen 4-11 år og et bonus “barn” på 21
år. Bor i Odense M.
Fritid; løber, læser skønlitteratur og strikker.

Mette Nielsen (f. 1976), kandidat fra SDU 2004 og speciallæge i almen medicin
2014. Samboende med Henrik og sammen har vi 2 børn. Vi bor i Odense M

Vi har ansat følgende fælles personale.

Louise Abdalkhani: 30 t/uge, sekretær og vores ansigt udadtil. Hun varetager
telefonpasning, henvendelser ved skranken samt andet forefaldende arbejde. Hun
varetager enkelte konsultationer som ex vaccination, blodprøver, urinundersøgelse
etc.

Stine Wahlgren: 30 t/uge, sygeplejerske og sundhedsplejerske. Hun har
selvstændige konsultationer med bla. kroniker kontroller, laboratorieundersøgelser,
kostsamtaler, småbarnsrådgivning etc.

Lotte Frederiksen: 30 t/ uge, sygeplejerske.Hun har selvstændige konsultationer
med bla. kroniker kontroller, laboratorieundersøgelser, kostsamtaler,
rygestoprådgivning etc

Introduktion ( EDB – klinisk arbejde – øvrigt personale – diverse procedure – oprettelse af digital signatur)

Samtaler

1) Før uddannelseslægen begynder i praksis, inviteres du til en gensidig
præsentationssamtale. Her finder vi ud af, hvilke forudsætninger, du møder op med,
og hvad denne praksis kan tilbyde dig. Vi vil diskutere indbyrdes forventninger til den
kommende uddannelsesperiode. Du vil få forevist sit konsultationslokale og den
praktiske arbejdstilrettelæggelse gennemgås. Principperne for supervision og
vejledning gennemgås.

2) Introduktionsperioden afhænger af hvor langt i forløbet du er. Vi sikrer, at du
følger os tutorlæger og lærer os og vores personale at kende, samt at du bliver
præsenteret for de forskellige konsultationstyper. Du skal være fortrolig med
diagnosekodning (e-learning på DAK-Es hjemmeside) og vores EDB program XMO.
Vi forventer, at du deltager aktivt i det, der foregår i praksis (frokost, sociale
arrangementer etc). I løbet af de første 2 uger har vi en introduktionssamtale, vi
vurderer dit faglige kompetenceniveau, men i høj grad også om du føler dig godt
tilpas. Alle arbejder bedst, hvis vi er trygge ved hinanden. Din evaluering af os og
vores af dig er begyndt. Du og vi skal give og modtage konstruktiv kritik og
forhåbentlig også en masse ros. Du får hver dag selvstændige patientkonsultationer
- i det tempo, der passer til dit niveau. Med tiden kommer du til at optræde mere og
mere selvstændigt.
Vi vil gerne forstyrres, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du vil spørge til
vores behandlings principper. Det er en måde at lære hinanden at kende på. Det
øger vores viden om hvad du kan, og det skal gerne give alle parter øget tryghed.

3) Efter en måned er der skemalagt en justeringssamtale, hvor vi kan få rettet
eventuelle skævheder og få lagt en god plan for dine sidste fem måneder hos os. Vi
aftaler, hvornår og hvordan de enkelte kompetencer skal opnås og evalueres

4) Efter tre måneder er der afsat tid til midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt
du er nået på checklisterne og med det, der i øvrigt blev aftalt i
introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du skal komme
gennem de ting, du mangler. I den sidste periode skal alle gerne mærke den
udvikling der er sket med dig. Der vil uændret være skemalagt supervision.

5) Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af det samlede
forløb. De opstillede mål i uddannelsesprogrammet er løbende blevet godkendt. Din
evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk.
Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og gerne medtager den til vores
slutsamtale. Vi skal bruge den til stadig at forbedre os.
Lægerne i praksis vil dele vejlederfunktionen og vi superviserer hinandens patienter
over for uddannelseslægen. Vi føler os begge ansvarlige for dit ophold. Men det er
ikke kun dig, der skal lære af os. Vi venter også at få gavn af den nye viden, du kan
komme med.

Daglig arbejdsgang

Dine arbejdstider bliver inden for nedenstående tider efter aftale:
mandag, tirsdag, torsdag og fredag : 8-16, onsdag 12-18.
Kl. 08.00-09.00: telefonkonsultation
Kl. 09.00-12.00: konsultationer
Kl. 12.00-12.45: fælles frokostpause
Kl. 12.45-13.15: supervision af uddannelseslæge – indholdet er afhængig af hvor langt du er.
Kl. 13.15-14.30: konsultationer

Akutte vil blive sat ind i tidsplanen løbende ila dagen eller efter sidste planlagte
konsultation. Eventuelle sygebesøg aflægges efter eftermiddagskonsultationerne.

Fredag holder vi tidligere, hvorfor der fredag ikke typisk vil være konsultationer
planlagt til efter frokost.

Onsdage åbner klinikken først til middag. Her vil vi i perioden 12-13.30 prioritere
indbyrdes lægeundervisning, holde forlængede supervisionsmøder med
uddannelseslægen, lave attestarbejde og andet.

Fra 13.30 - 17 vil der være aftenkonsultationer inkl en kaffepause kl 15-15.15.
Konsultationerne er typisk 15 min. moduler.

Vi deltager i en eftermiddags vagtring med 5 andre af byens læger, således at vi
skiftes til at passe vagten for akutte henvendelser mellem kl. 14 og 16, fredag fra kl
12.

Uddannelseslægen deltager også i dette vagtarbejde.

Vi bestræber os på 1 gang om måneden, gerne fredag fra kl 12-13 at holde
personalemøde, hvor alle deltager.

Supervision/Video

Den daglige supervision er som tidligere angivet skemalagt umiddelbart efter frokost.
Om onsdagen dog mellem kl. 12.00 og 13.30, hvor vi ønsker at gennemgå
forskellige emneområder fx forebyggende konsultationer, attester, regninger,
konkrete kliniske emner, kompetencegodkendelse med mere. Begge tutorlæger vil
deltage.

Vi vil bestræbe os på at lave direkte supervision evt. via video min. 1 gang om
måneden. Vi forventer at du også er ansvarlig for dette sammen med os.
Er du fase 2 eller 3 læge aftales supervision individuelt.

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en
gang om måneden. På retur dagene skal kompetencer opnået på sygehuset
godkendes.

Vagtlægekørsel

KBU: Tilbydes at deltage i besøg/kørevagt- Vagttiden afspadseres.
Introlæge: 3 følgevagter, der afspadseres.
Fase 1: 3 køre og konsultationsvagter (Afspadseres/udbetales efter aftale)
Fase 2: 4 køre og konsultationsvagter (Afspadseres/udbetales efter aftale)
Fase 3: 2 visitations følgevagter a 2-4 timer. køre selvstændige vagter, som kan
udbetales eller afspadseres efter aftale

Ferie og fridage:

Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor
der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er ifølge overenskomsten
arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de
dage.

Den uddannelsessøgendes ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges
imødekommet så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til øvrige Iægers
fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da
det letter planlægningen.

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så tidligt som muligt kontakte
praksis på det hemmelige nummer eller tutors private mobil, så vi kan nå at aflyse
patienter.

Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret på app'en MinLøn hver uge.
Det er uddannelseslægens ansvar, at fraværet registreres.

Forventninger

Forventningerne fra din side vil formentlig bl.a. afhænge af, om du er
praksisreservelæge, introduktionsamanuensis eller i blokstilling. Vores forventninger
til dig vil selvfølgelig også være tilpasset det.

Men uanset hvad så forventer vi, at du først og fremmest er kollega til os faste
læger, formentlig en yngre udgave af standen, og at du betragter os som kollegaer.

Vi forventer ligeledes, at du er aktiv og imødekommende i samarbejdet med
sygeplejersker, sekretær og samarbejdspartnere.

Vi forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger
viden og stiller spørgsmål.

Til gengæld kan vi tilbyde ophold i en velfungerende nyetableret praksis, med et godt
arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne.

Når man arbejder i almen praksis, er man del af et team. Vi tilstræber at hjælpe
hinanden i løbet af og sidst på dagen.

Henriette og Mette.
November 2016

Beskrivelse af praksis                                                                   

Læge Mads Borup
Skt. Anne Plads 2, 1.
5000 Odense C

Tlf. 66123187. Mobiltlf. 28258223
Email: mads.borup@dadlnet.dk  Hjemmeside www.madsborup.dk 

Historie

Praksis var oprindelig drevet af læge Axel Liebmann i 1960´erne.  1972 indgik min far, Kjeld Borup, kompagniskab. Liebmann lod sig pensionere 1982 og sidenhen har praksis været solopraksis. 2002 ophørte Kjeld Borup og jeg, Mads Borup, overtog praksis. Siden 2007 har der været uddannelseslæger i praksis, primært i basisuddannelse eller introduktionsstilling. Klinikken er beliggende på Skt. Anne Plads. Lægehuset er landets største med i alt 42 alment praktiserende læger og speciallæger i andre specialer. Dette giver mange fordele.

Læger/personale

Mads Borup (f. 1967) -Læge fra Syddansk Universitet 1993  - speciallæge i almen medicin 2001  -praksiskonsulent, børneungdomspsykiatrien Fyn fra 2002 -uddannet psykoterapeut v. Psykoterapeutisk Institut, Århus 2012

Maria Krolsen (f. 1976) -lægesekretær

Patientgrundlag

Praksis er en bypraksis med ca. 1800 patienter tilknyttet. Heraf er ca. 500 kvinder, 1100 mænd og 200 børn. Der er relativt mange ældre patienter (>50 år) med kroniske sygdomme og også en del studerende i alderen 20-30 år. Ca. 10% af patienterne er af anden etnisk herkomst end dansk. Da tidligere læge i denne praksis, Aksel Liebmann, var aktiv i Røde Kors i 1960´erne og 70´erne, er her en del patienter, der oprindelig kommer fra Polen, Tyrkiet, Iran og Irak. Her er også patienter fra Palæstina, Ex-Jugoslavien og Ungarn.

Samarbejdspartnere

I forbindelse med ferier, kurser og sygdom har vi samarbejde med andre læger i Lægehuset Skt Anne Plads: Læge Peer Kirkebjerg, læge Nana Kirkebjerg  og læge Jan Elsvor. Vi indgår også i en vagtordning med disse læger fra kl 12-16 hver dag hvor vi på skift passer vagten for hinandens akutte patienter. Telefonerne lukker typisk kl 13, hvorefter patienter med akut behov for lægehjælp henvises til Odense Lægeforenings telefonpasning, tlf. 66141433.

Organisering af arbejdet i dagligdagen

Arbejdstiden for lægerne i praksis vil typisk være i tidsrummet fra 8-15 alle hverdage, bortset fra torsdag, hvor vi arbejder kl 15-18. Hver 4-6. torsdag passer vi ”vagten” fra 8-16 for vore samarbejdspartnere og af og til vil uddannelseslægen blive inddraget i dette.

Dagen vil være tilrettelagt således:

Kl. 8-9                                               Telefontid. Uddannelseslægen har evt. patienter fra kl 08.30

Kl 9-12.30                                        Konsultationer  

Kl 12.30-13.00                                Frokost (vi giver frokost)

Kl 13.00-13.30                                Supervision       

Kl 13.30-15.00                                Konsultationer og administrativt arbejde. Sjældent sygebesøg.

Tidsbestilling sker enten telefonisk eller elektronisk via hjemmesiden.

Der er normalt afsat 15 minutter pr patient til konsultation og skrivearbejde. I starten vil der dog være afsat mere tid, svarende til ca. 20 minutter pr patient. Der afsættes gerne ekstra tid til samtaler, 1. graviditetsundersøgelse og motorattest hos >70 årige.

Lægesekretæren er behjælpelig med undersøgelse af urinprøver (alm..stix, chlamydia test og graviditetstest), crp måling, hæmoglobin og blodsukkermåling. Hun kan også (når der er tid) måle blodtryk før konsultationen og vejlede i og udlevere hjemme-blodtryksapparatur. Hun tager ekg. Det er lægerne selv der tager blodprøver, måler, vejer og vaccinerer. Vi står også selv for lungefunktionsundersøgelser, øreskylning og sårbehandling.

Undervisningen vil ofte være ”bedside” og ved-behov-undervisning hvor vi sammen eller hver for sig søger at undervise hinanden i opdateret medicinsk udredning og behandling. Vi bruger ofte internettet til at søge information. Vi tilstræber en gang om ugen at have en time afsat til undervisning, typisk hver tirsdag fra kl 14.30 til 15.30.

Ferie og fravær

Klinikken er naturligvis lukket på alle helligdage. Ferie planlægges fra år til år med kolleger i vagtgruppen. Vi har altid 3 ugers ferie i skolernes sommerferie. Så vidt muligt skal uddannelseslægen holde ferie, når klinikken er lukket og afholder ferie. Så tidligt som muligt skal uddannelseslægen henvende sig med mulige ferie og kursusønsker.

Introduktion

Forud for ansættelsen inviterer vi til en forsamtale, hvor forventninger fra hhv. tutor og den uddannelsessøgende til en den kommende uddannelsesperiode bliver diskuteret. Lægepraksis og personale præsenteres og der vises rundt.. Ferie, fridagsønsker og kursusdage forsøges samordnet ved forsamtalen.

De første dage af ansættelsen er der afsat tid til at uddannelseslægen bliver introduceret til praksis, personale, lokaliteter, udstyr, osv. Der startes ”blødt op”, så praksislægen de første 1-2 dage får mulighed for at sidde med i min lægekonsultation, så praktiske procedurer kan studeres og arbejdsgange iagttages. Det praktiske administrative arbejde gennemgås, herunder introduktion til IT softwareprogrammet ”Clinea”. Der vejledes i hvordan der skrives henvisninger, recepter, attester, mv. Der ermulighed for at få tid til at øve sig på ”testpatienter” på IT systemet. Den første uge afsættes rigelig tid til de første patienter som uddannelseslægen møder selvstændigt. Der er hele tiden mulighed for supervision, at stille spørgsmål og få praktisk hjælp.

I Iøbet af de første to uger efter ansættelsesstart vil vi afsætte tid til en introduktionssamtale. Her bedømmes uddannelseslægens kompetenceniveau og uddannelsen planlægges herud fra.  Uddannelsesprogrammet gennemgås og uddannelseslægens ønsker og behov drøftes. Det aftales hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler mht. evaluering og attestering af kompetencerne.  Der sættes datoer af for justeringssamtale, midtvejssamtale og slutevaluering.

Supervision/evaluering

Der afsættes ½ time til supervision dagligt. Her vil de patienter uddannelseslægen har set, blive gennemgået. Desuden kan relevante og interessante patienter jeg/tutorlægen har mødt, gennemgås. Jeg vil bestræbe mig på at medinddrage uddannelseslægen i løbet af dagen, hvis jeg møder interessante problemstillinger vedr. patienter.  Børne-, svangre- og andre undersøgelser samt attester, henvisninger, håndtering af blodprøvesvar og epikriser med videre, vil løbende blive gennemgået. Jeg vil typisk læse alle den uddannelsessøgendes journalnotater igennem og give feed-back dagligt. Der bliver som anført afholdt justeringssamtale efter 3 måneder og evalueringssamtale ved opholdets afslutning. Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen blive godkendt løbende.

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes. Der afsættes en times supervision, hvor der dels gives feed-back på dagens patienter, dels diskuteres kvalifikationer, kompetencer og problemstillinger relateret til aktuelle sygehusansættelse. Herunder diskuteres de såkaldte kvalifikationskort.

Vagtuddannelse

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter, typisk sv.t. 1-2 vagter i løbet af det halve år..

I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagevagter. Da jeg typisk ikke kører lægevagter (men kun har visitationsvager) kontaktes lægevagtens sekretariat så kørevagterne sikres.

I fase 1-3 indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor undertegnede er bagvagt. Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering. I fase 3 træffes aftale om deltagelse/ledsagelse til visitationsvagt

Se i øvrigt Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside  

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så hurtigt som muligt kontakte praksis eller undertegnede på tlf. 28258223, så vi kan aflyse patienter. Sygdom eller andet fravær skal meddeles lønkontoret på app'en MinLøn hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar, at fraværet registreres.

Forventninger

Vi forventer at uddannelseslægen bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi har almindeligvis et roligt og behageligt arbejdsmiljø, hvor vi udviser respekt for hinanden, dette gælder både personale og patienter. Vi er fleksible og tilstræber et højt fagligt niveau. Vi håber på bedste mulige uddannelsesophold med løbende dialog og gensidig feed-back. Vi erfaring med at uddannelseslæger er meget tilfredse med at være i vores praksis.

 

Praksisbeskrivelse

Min Læge Odense, Skt. Anne Plads 2, 2. Sal, 5000 Odense C
Tlf.: 66143038
E-mail: kontakt@minlaegeodense.dk 
Hjemmeside: www.minlægeodense.dk 

Historie

Praksis er en solopraksis, som ligger centralt placeret i Odense centrum.
Læge, Søren Roshave Madsen har overtaget klinikken efter læge, Jan Elsvor, som valgte at gå på pension 31/1-2022. Vi er i gang med at sætte klinikken i stand og har udvidet med ekstra lokaler.

Værdigrundlag

Vi tilstræber, at læge, personale og patienter trives i praksis, samt at der er en positiv stemning, imødekommenhed, fleksibilitet samt høj faglig standard med vedvarende udvikling af praksis. Vi forventer åbenhed og løbende konstruktiv, positiv dialog. Vi vægter den gode kommunikation højt og anvender den anerkendende tilgang.  

Praksisfunktion og patientgrundlag

Praksis er en by-praksis og har ikke skadestuefunktion i større omfang, da patienter med akutte skader oftest visiteres til skadestuen på OUH. Praksis har et patientgrundlag på ca. 1850 patienter. Praksis har et samarbejde med andre lægepraksis og danner en fælles vagtring således, at man på skift passer telefonen på hverdage i tidsrummet 12-16. Dette koordineres via Lægernes Telefonpasning. Vi har faste vagtuger efter aftale med vagtring.

Læge:
Søren Roshave Madsen (f.1985)
Læge fra Odense Universitet 2014.
Speciallæge i almen medicin 2021.

Personale:
Tine Straagaard, lægesekretær.
Jeanette Lange, sygeplejerske.
Mathilde Bernal, medicinstuderende - 6. semester.

Præsentationssamtale

Før uddannelseslægen tiltræder, inviterer vi til en samtale, hvor forventninger fra hhv. tutor og den uddannelsessøgende til den kommende uddannelsesperiode, bliver afstemt. Uddannelsesprogrammet gennemgås, og klinikken vises frem. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning.
Ferie, kurser og fridagsønsker forsøges samordnet ved forsamtalen.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

Inden for de første 2 uger i praksis vil vi forsøge at danne os et indtryk af uddannelseslægens kompetenceniveau og tilrettelægge uddannelsen herefter. Samtidig vil uddannelseslægen have lejlighed til at følge lægens arbejde i konsultationen og evt. ved sygebesøg. Det praktisk administrative arbejde vil blive gennemgået (indføring i systemet (EG Clinea), digital signatur, henvisninger, attester, ansøgninger om tilskud med mere).
Der vil blive udleveret et introduktionsprogram, hvor det fremgår, hvordan de første 14 dage skal forløbe. Der vil blive afholdt introduktionssamtale efter 2 uger. Her vil uddannelsesprogrammets kompetencer blive gennemgået i detaljer, og uddannelseslægens ønsker og behov vil blive drøftet. Det bliver så aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne i Uddannelseslæge.

Supervision/evaluering

Der er afsat 30 min dagligt til supervision, om torsdagen dog en time. Her vil de patienter, som uddannelseslægen har set i løbet af dagen, blive gennemgået i det omfang, det er nødvendigt. Om torsdagen vil vi fokusere på større emner såsom diabetes, KOL, hypertension etc. Lægen vil bestræbe sig på at medinddrage uddannelseslægen, når han møder spændende læringscases.
Vi har bl.a. moderne ultralydsudstyr, dermoskop med mere i klinikken, så det tilbydes der også superviseret gradvis oplæring i afhængig af erfaringsniveau.

Udover den fastsatte supervision er uddannelseslægen til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp (vi har mulighed for at skrive til hinanden via internt beskedsystem). Man må også sparre med de andre faggrupper. Der bliver afholdt justeringssamtale efter 3 måneder med henblik på at justere forventninger samt en evalueringssamtale ved opholdets afslutning. Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen/logbogen, blive godkendt løbende.

Arbejdsplan og organisering af arbejdet

Uddannelseslægens arbejdstider:
Hverdage fra kl. 8-15, torsdage 8-17.

Dagens tilrettelæggelse:
08.00 - 08.30: Telefontid/evt. videokonsultationer.
08.30 – 12.00: Konsultationer.
12.00 – 12.30: Frokostpause.
12.30 – 13.00: Administrativ tid.
13.00 – 13.30: Supervision.
13.30 – 15.00: Konsultationer.

Torsdage:
08.00 - 08.30: Telefontid/evt. videokonsultationer.
08.30 – 12.00: Konsultationer.
12.00 – 12.30: Administrativ tid.
12.30 – 13.00: Frokost.
13.00 – 14.00: Supervision.
14.00 – 15.00: Videokonsultation.
15.00 – 17.00: Konsultationer.

Patienterne bestiller tid enten via hjemmesiden, app’en eller via sekretæren. Når patienter henvender sig indlæses deres sygesikringskort, og der vises en farvemarkering på dagsplanen, så man kan se, at patienten er kommet.

Der er normalt afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde.
Uddannelseslægen kan afsætte længere tid til patienterne ved behov (f.eks. ved samtaler). I starten vil uddannelseslægen i reglen have ca. 2-3 patienter i timen, men vi forventer, at uddannelseslægen arbejder hen imod 4 patienter i timen, for at få et realistisk billede af arbejdsbelastningen i almen praksis, afhængigt af erfaringsniveau.

Sygeplejersken/personalet varetager mange forskellige opgaver: blodprøvetagning, måling af blodsukker, CRP, HGB, EKG, lungefunktionsundersøgelse, stiks og dyrkning af urin og resistensundersøgelse, blodtryksmåling, assistance for lægen til mindre procedurer f.eks. spiraloplægning, KAD-anlæggelse, øreskylning og sårbehandling. De har selvstændige konsultationer, bl.a. med helbredstjek, kronikerkontroller, rygestopsamtaler, vaccinationer (ind - og udland) samt akutte patienter primært med øvre luftvejsinfektioner (superviseret af lægen bl.a. til st.p./ordination af antibiotika).

Hver 4. uge afholdes personalemøde, hvor alle har mulighed for at bidrage til dagordnen.

Ferie og fridage

I sommerferien er klinikken lukket efter aftale med vagtring. Ferieplanlægningen er aftalt et år frem. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, det vil sige, at der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Den uddannelsessøgendes ønsker med hensyn til ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet, så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til øvrige personalers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

Vagtuddannelse

KBU læger kan efter ønske deltage i lægevagter.

I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagevagter med lægen, og tidsforbruget afspadseres.

I fase 1 uddannelsen indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor lægen i klinikken er bagvagt.

Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs., der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering.

Se i øvrigt Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden.

På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes.

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så tidligt som muligt kontakte praksis på det hemmelige nummer eller tutors private mobil, så vi kan nå at aflyse patienter.

Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret på særlig vis hver uge, aktuelt via app’en ”min løn”. Det er uddannelseslægens ansvar at dette bliver indsendt.

Samarbejdspartnere

Telefonerne lukker kl. 12, hvorefter der henvises til Odense Lægeforenings telefonpasning, tlf. 6614 1433. Praksis er i vagtring med 7 andre læger, som passer hinandens patienter på skift fra kl.12 - 16.

Uddannelseslægen vil have mulighed for at tilbringe 1 dag i en speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere efter interesse (fysioterapeut, apotek, hjemmesygeplejen m.m.).

Forventninger

Vi forventer, at uddannelseslægen bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende nyetableret praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og det gode forhold til patienterne.

Vi glæder os til at få dig med i vores team!

Søren Roshave Madsen/ts

Oktober 2022

PRAKSISBESKRIVELSE

Odense Lægeklinik, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C
Tlf. 6614 9000
E-mail: Olk@olk.dk 
Hjemmeside: www.olk.dk 

Historie:

Vores praksis blev etableret i 2010 ved sammenlægning af en solopraksis i Skibhuskvarteret og en
kompagniskabspraksis i Pakhusgården. Vores patientgrundlag er på ca. 6.300 patienter.
Værdigrundlag:

Faglighed:

Vi ønsker at give vores patienter en behandling med afsæt i et højt fagligt niveau.
Vi har fokus på, at alle medarbejdere har gode muligheder for at udvikle sig fagligt via blandt andet kurser,
undervisning og supervision.

Vi forsøger at imødekomme patientens behov bedst muligt ved at have fokus på at vores medarbejdede
har forskellige kompetencer og specialiseret viden.
Vi arbejder ud fra et opgave-kompetencematch, som betyder at alle arbejder med opgaver, der passer til
deres kompetencer.

Vi tilstræber et højt niveau af tværprofessionelt samarbejde i klinikken

Rummelighed:

Vi ønsker at vores patienter føler sig hørt og set og at der er tid til at give den nødvendige omsorg.
Det er vigtigt for os, at patienterne har en god fornemmelse af klinikken både i mødet med personale og af
de fysiske rammer i klinikken. Dette imødekommes bland andet ved at patienten ses af den samme fagperson i længere forløb.

Vi tilstræber ligeledes at rummelighed præger omgangstonen imellem kollegerne i klinikken. Svære
patientforløb eller problematikker drøftes i personalegruppen ved behov.

Humor:

Vi tilstræber at patienterne møder glade og imødekommende medarbejdere i klinikken.
Hos os er humor et helt centralt omdrejningspunkt, særligt i pauserne, hvor de fleste udfordringer ender
med et grin.

Patientgrundlag:

Praksis er en bypraksis og har ikke skadestuefunktion i større omfang, da patienter med akutte skader
oftest visiteres til skadestuen på OUH. Praksis har et patientgrundlag på ca. 6.000 patienter. Praksis har et
samarbejde med andre lægepraksis, hvor der dækkes ind i forbindelse med ferier, kurser, internater etc.

Introduktionsprogram:

Før uddannelseslægen tiltræder, inviterer vi til en samtale, hvor forventninger til den kommende uddannelsesperiode fra hhv. tutor og den uddannelsessøgende læge bliver afstemt.
Vi foreslår, at du ringer til huset og aftaler en dag, hvor du også er velkommen til at spise med til frokost.
I forbindelse med mødet vil uddannelsesprogrammet blive gennemgået og klinikken vises frem. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning.

Ferie, kurser og fridagsønsker forsøges samordnet ved denne samtale.
Den uddannelsessøgende læge vil blive tilknyttet en fast tutor, men alle læger vil på skift deltage i den daglige supervision.

Der vil blive udleveret et introduktionsprogram, hvor det fremgår, hvordan de første 2 uger skal forløbe.
Inden for de første 2 uger i praksis vil vi forsøge at danne os et indtryk af uddannelseslægens kompetenceniveau og tilrettelægge uddannelsen herefter. Samtidig vil uddannelseslægen have lejlighed til at følge lægernes arbejde i konsultationen og evt. ved sygebesøg.

Det praktisk administrative arbejde vil blive gennemgået herunder indføring i edb-systemet Novax.

Supervision og evaluering:

Der vil blive afholdt introduktionssamtale efter 2 uger. Her vil uddannelsesprogrammets kompetencer blive
gennemgået i detaljer, og uddannelseslægens ønsker og behov vil blive drøftet. Det bliver aftalt, hvordan
og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering
og attestering af kompetencerne i logbogen.

Der er afsat minimum ½ time dagligt til supervision, om onsdagen dog en time. Her vil de patienter som
uddannelseslægen har set i løbet af dagen blive gennemgået i det omfang, det er nødvendigt. Om onsdagen vil vi fokusere på større emner såsom diabetes, KOL, hypertension etc.
Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen, blive løbende
godkendt.

Udover den fastsatte supervision er uddannelseslægen til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. De faste læger vil i det daglige kliniske arbejde bestræbe sig på at medinddrage uddannelseslægen, når vi møder spændende og lærerige cases.

Der bliver afholdt justeringssamtale efter 3 måneder med henblik på. at justere forventninger samt en evalueringssamtale ved opholdets afslutning.

Arbejdstilrettelæggelse:

Der er normalt afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde. Uddannelseslægen kan afsætte længere tid til patienterne ved behov (f.eks. ved samtaler, svangre- og børneundersøgelser). I starten vil uddannelseslægen i reglen have 2-3 patienter i timen, men vi forventer, at uddannelseslægen arbejder hen imod 4 patienter i timen for at få et realistisk billede af arbejdsbelastningen i almen praksis. 
Der arbejder flere forskellige faggrupper i klinikken med forskellige arbejdsfunktioner.

Medicin studerende:

Varetager blodprøvetagning, journaloptag, EKG og LFU på patienter med kroniske lidelser og i forbindelse med generelle helbredsundersøgelser af patienter uden kendte kroniske lidelser.

Jordemødre:

Varetager graviditetsforløb, børneundersøgelser og gynækologiske undersøgelser foruden almindelige sygeplejerskeopgaver såsom priktest, rejsevaccination, døgnblodtryk, INR etc.

Fysioterapeut:

Varetager undersøgelse i forbindelse med bevægeapparatsrelaterede klager herunder henvisning til relevante undersøgelser og eller behandling.

Psykiater:

Varetager vurderinger af patienter med psykiske lidelser, herunder evt. opstart af relevant medicinsk
behandling. Psykiateren varetager ligeledes årskontrol af patienter i medicinsk behandling for psykisk lidelse. Han vurderer via samtale patienter i behandling med afhængighedsskabende medicin og sørger for henvisning til relevante tilbud i psykatrien.

Hudlæge:

Varetager vurdering af pateinter med dermato- venerologiske lidelser og allergiske lidelser.

Ansatte (vikarer) speciallæger i almen medicin:

Klinikken har løbende 2-3 speciallæger i almen medicin ansat. Speciallægerne arbejder som udgangspunkt med diagnostisk afklaring af fysiske og psykiske lidelser samt håndtering af patienter med kroniske lidelser (og meget andet).

Vaccinationsklinik:

Siden klinikkens start i 2010 har vi haft tilknyttet en rejsevaccinationsklinik, hvorfor vi har stor erfaring med at rådgive om rejsevaccination, malariaprofylakse og anden forebyggelse i forbindelse med udlandsrejser.

Dagsplan:

Uddannelseslægen arbejder 37 timer ugentligt. Ugeplanen lægges i samarbejde med uddannelseslægen i forbindelse med introduktionssamtalen.

Dagens tilrettelæggelse:

8.00-8.45 konsultationer (evt. telefontid)
8.45-9.00 Pause
9.00-9.45 Patienter
9.45-10.00 Pause
10.00-12.00 Patienter
12-12.30 Pause
12.30-14.00 Patienter
14.00-14.30 Pause
14.30-15.15 Patienter

Ferie/fravær:

Praksis holder lukket 5-6 uger hvert ferie år, hvor det forventes, at uddannelseslægen holder ferie.
Udover de formaliserede kurser er vi åbne overfor andre kursusønsker i et passende omfang. Herunder er uddannelseslægen også velkommen til at træffe aftale med 1-2 speciallæger om at tilbringe en dag hos dem.

Vi vil gerne have kursusdage, returdage og evt. resterende ferieønsker i god tid, for at lette planlægningen.

Sygdom:

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så tidligt som muligt kontakte praksis på det hemmelige nummer eller tutors private mobil, så vi kan nå at aflyse patienter.
Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret via app’en MinLøn hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar, at fraværet bliver registreret.

Vagtuddannelse:

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.
I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset, og tidsforbruget afspadseres.

I fase 1 uddannelsen indgår 3 køre-/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt. Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan iht. overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering.

Returdage:

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2-stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden.
På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes.

Forventninger:

Vi kan tilbyde en praksis, som har en anden medarbejderprofil end de fleste andre praksis. Vi har stor fokus på tværfagligt samarbejde hvor alles kompetencer kommer i spil og hvor der er mulighed for at varetage opgaver, som ligger uden for ens fagspecifikke område.

Vi forventer, at uddannelseslægen har lyst til at samarbejde, ser positivt på at være en del at et hold, er opsøgende i forhold til at søge viden og er spørgelysten.

Allan og Anders

Beskrivelse af praksis

Læge Thore Eriksen
Skt. Anne Plads 2, 3. sal
5000 Odense C
Tlf. 66110733

Historie

Jeg overtog klinikken på Skt. Anne Plads 1. november 2006. Det føles som i går, men er efterhånden længe siden. Jeg fortsatte solopraksis efter Søren Øgaard, som var flyttet til Skt. Anne Plads fra Kongensgade i starten af 1970’erne, kort efter Skt. Anne Plads var blevet til et lægehus. Søren Øgaard overtog fra Frede Vestergaard, som havde klinik i sin egen lejlighed. Der er stadig mange patienter fra Sørens Øgaards tid og enkelte der husker Frede Vestergaard.

Klinikken ligger i hjertet af Odense, på en af byens centrale pladser, Skt. Anne Plads. Lægehuset Skt. Anne Plads er Danmarks største lægehus og der er mange speciallæger i Almen medicin foruden speciallæger i de små specialer (øjen-, øre/næse/hals-, hud-, reumatologi-, pædiatri-, neurologi-). Der er trygt og godt at være, og selvom vi ikke løber hinanden på dørene, kan du altid tage en patient ”under armen” og spørge en af de andre til råds.

Værdigrundlag

Det er mit mål at alle skal trives på arbejdspladsen, jeg forsøger at tilstræbe at der er god stemning, arbejds-glæde og en god kommunikation imellem os så vi kan undgå de misforståelser som ellers kan opstå på en lille arbejdsplads, hvor der ofte er meget travlt.

Praksisfunktion og patientgrundlag

Min klinik er stor og lys og indrettet med 2 lægelokaler og 1 sygeplejerskelokaler, foruden reception med venteværelse og et lokale som er delt af en skillevæg, så der både er et lille laboratorium og et lille køkken.

Jeg har for tiden tilmeldt ca. 1800 patienter inkl. børn. Klinikken er gennemsnitlig i forhold til fordelingen af børn, unge og gamle samt patienter med anden etnisk herkomst, i Odense.

Lægen

Læge Thore Hammer Eriksen

Jeg har læst i Aarhus og blev færdig på studiet februar 2001. Efterfølgende havde jeg turnus uddannelse i Esbjerg og fik kort efter min hoveduddannelses stilling i Almen medicin i Esbjerg. Da jeg havde færdiggjort hoveduddannelsen, ville jeg gerne prøve at bo i Odense og købte klinik på Skt. Anne Plads. Jeg var på det tidspunkt landets yngste praktiserende læge. Jeg blev ikke ved med at være den yngste, men jeg har stadig min klinik på Skt. Anne Plads, som jeg er rigtigt glad for.

Personalet

Jeg har i min praksis en sygeplejerske og et skiftende antal medicin studerende, som varetager sekretær funktionen.
Sygeplejersken hedder Anne Nordberg Haugaard.

Præsentationssamtale

Før uddannelseslæges ansættelse starter, inviterer vi til en samtale i klinikken, hvor forventninger fra hhv. mig og den uddannelsessøgende til den kommende uddannelsesperiode bliver diskuteret. Klinikken bliver forevist og vi diskuterer uddannelses programmet. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning. Ferie og fridagsønsker forsøges samordnet ved forsamtalen.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

Introduktionen vil naturligvis være individualiseret efter dine tidligere erfaringer. Jeg tror på vigtigheden af en god introduktion, et ligeværdigt samarbejde og præcis kommunikation. Derfor vil jeg spørge ind til dine erfaringer og behov. På den måde undgår vi de fleste misforståelser og får redskaber til at tackle problemer hurtigt og professionelt.

Den første formiddag er mit program ryddet i 1 time. Sammen bruges denne tid til at vise dig klinikken og præsentere dig for de øvrige medarbejdere. Der orienteres om telefonsystem, husets journal system, computer og lignende.

Resten af dagen skal du deltage i konsultationer hos enten mig eller sygeplejersken.

De næste to dage skal der sættes patienter til i langsomt stigende tempo, som du selv styrer.

Inden for de første 2 uger vil vi gennemføre introduktionssamtalen.

Supervision/evaluering

Der er afsat ½ time til supervision dagligt (torsdag er det 2 x ½ time). Her vil de patienter du har set, blive gennemgået i det omfang det er nødvendigt, og desuden kan patienter, som jeg har haft gennemgås. Hvis jeg i dagens løb støder på interessante patienter, vil jeg også hente dig ind. Udover den fastsatte supervision er du til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. Der er også god hjælp at hente hos sygeplejersken. Der bliver afholdt justeringssamtale efter ca. 3 måneder samt en evalueringssamtale ved opholdets afslutning.

Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen blive godkendt løbende.

Arbejdsplan og organisering af arbejdet

Arbejdstiden for uddannelseslægen vil ligge i tidsrummet hverdage fra kl. 8-15:30 dog torsdag kl 10:00-17:30 og fredag kl 8-14:00

Dagen vil være tilrettelagt således:

Kl. 8:00-9:00 Telefontid
Kl. 9:00-11:30 Konsultation
Kl. 11:30-12:30 Akut tid
Kl. 12:30-13:00 Fælles frokost
Kl. 13:00-13:30 Supervision
Kl. 13:30-15:00 Konsultation

Patienterne bestiller tid enten via hjemmesiden eller via sekretæren.

Der er normalt afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde ved uddannelseslægen. Der kan afsættes længere tid til patienterne ved behov (f.eks. ved samtaler, svanger- og børneundersøgelser). I starten vil du have ca. 2-3 patienter i timen, men det forventes, at du arbejder hen imod 4 patienter i timen, for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis.

Ved behov for assistance er sygeplejersken behjælpelige i det omfang, det er muligt imellem de planlagte aktiviteter, men vi tager som udgangspunkt selv vores prøver, blodprøver og lignende.

Sygeplejersken har følgende opgaver: Blodprøvetagning, måling af blodsukker, CRP og Hæmoglobin, EKG, lungefunktionsundersøgelser, urinstiks, mikroskopi af urin, allergitestning, distal blodtryksmåling, øreskyl-ning, sårbehandling, vortebehandling mm. Hun har selvstændige konsultationer, bl.a. med kontrol af diabe-tes, KOL, hjertesygdom og hypertension, samt vaccinationer.

Ferie og fridage

Når jeg ikke er tilstede, er klinikken normalt lukket. Det betyder, at du som udgangspunkt er nødt til at holde ferie, når klinikken holder/har ferielukket.

I sommerferien er klinikken lukket i 3 uger.

Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage.

Dine ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til klinikkens drift. Jeg vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

Vagtordning

I kan komme med på vagt, som det kræves i uddannelsesplanen.

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal du så hurtigt som muligt kontakte praksis på mit private mobilnummer, så vi kan nå at aflyse patienter.

Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret på APP hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar at informationen bliver indsendt.

Samarbejdspartnere

Telefonerne lukker kl. 12, dog først kl 14 på torsdage, hvorefter der henvises til Odense Lægeforenings tele-fonpasning, tlf. 6614 1433 hvorfra sekretæren kontakter mig.

Praksis er i ferie-/telefon-/vagtring med 4 andre klinikker, og vi passer hinandens patienter ved behov, i ferier, kursusdage og lignende.

Forventninger

Jeg forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål.

Jeg forventer at du udviser respekt overfor mit personale og anvender en god omgangstone, ligesom jeg finder det vigtigt, at du kommer til tiden og at du holder orden og rydder op efter dig; praksis er en lille arbejdsplads og tingene er anderledes end på de store sygehuse.

Jeg kan så til gengæld tilbyde dig et ophold i en velfungerende praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinanden og med respekt for patienterne.

Praksisbeskrivelse for lægerne 

Wallstrøm og Pedersen
Fisketorvet 4-6, 9. sal
5000 Odense C

Oplysninger:

Tlf.: 66140130
Fax: 65918408
E-mail: Andreas Wallstrøm, klinik1.wape@gmail.com, Mobil 29724208
Kirsten Holm Pedersen, klinik2.wape@gmail.com, Mobil 61307914
Hjemmeside: www.wape.dk 

Historie

Praksis blev overtaget efter samarbejdspraksis Steen Richard og Bodil Iversen den 1. januar 2011. Siden da er praksis ændret til kompagniskabspraksis mellem Andreas Wallstrøm og Kirsten Holm Pedersen. Ligeledes er patientgrundlaget øget fra 2.500 til 3.500 patienter.

Andreas Wallstrøm (f. 1974)
- Læge fra Odense Universitet 2003
- Speciallæge i Almen Medicin 2009
- Praktiserende læge fra 2011
- medlem af DSAM
- Er ansvarlig for regnskab og EDB. Koordinerer uddannelse af medicinstuderende. Er uddannet praksistutor og er ansvarshavende ved uddannelse af læger i klinikken.
- Deltager i lægevagtsordningen

Kirsten Holm Pedersen (f. 1970)
- Læge fra Københavns Universitet 2001
- Speciallæge i Almen Medicin 2009
- Praktiserende læge fra 2011
- Er personaleansvarlig
- Konsulent på misbrugscenteret

Værdigrundlag

Vi tilstræber, at både læger, personale og patienter trives i praksis. Dette opnås ved frihed under ansvar for vores personale. Vi forsøger at have ens behandling gennem fælles instrukser, som løbende revideres. Vi forsøger at holde os til vejledninger fra IRF, DSAM og sundhed.dk. Klinikken modtager ikke besøg fra lægemiddelrepræsentanter.

Patientgrundlag

Praksis er en by praksis og har ikke skadestuefunktion i større omfang, da patienter med akutte skader, efter visitation, oftest tager på skadestuen på OUH. Vi har 3500 patienter. I forhold til normalfordeling har vi flere unge kvinder og lidt færre ældre. Der er et til- og afgangsflow på ca. 40 patienter om måneden i klinikken. Praksis ligger i centrum af Odense, men med patientgrundlag fra hele Odense og alle samfundslag.

Personale

Består af 1 sygeplejerske og 1 sekretær. Sygeplejerske Ulla Skou står for laboratoriet og vaccinationer. Hun laver EKG, lungefunktioner, vaccinerer, desensibiliserer og klarer kontrol af kroniske lidelser. Derudover fungerer hun som sekretær i ferier og i travle perioder.

Susanne Gertonson er sekretær. Hun har ansvar for sekretariat og laver desuden bogføring.

Samarbejdspartnere

Klinikken deltager i vagtring, som dækker for hinanden ved ferier, længere sygdom og dagligt fra klokken 14-16. Telefonerne lukker kl. 13.30, hvorefter der henvises til Odense Lægeforenings telefonpasning, tlf. 66141433. Uddannelseslægen deltager i vagtringspasningen - typisk en eftermiddag pr. måned.

Der er tæt samarbejde med vores plastikkirurg på 7. sal, ørelæger på 5. sal og ortopædkirurger på 2. sal. Derudover ørelæger i umiddelbar nærhed.

Præsentationssamtale

Nogle uger før din ansættelse starter, inviterer vi til en samtale, hvor dine og vores forventninger til den kommende uddannelsesperiode bliver drøftet. Uddannelsesprogrammet gennemgås, og huset bliver forevist. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning. Du vil blive tilknyttet en fast tutor, Andreas Wallstrøm, men ellers vil begge læger deltage i supervisionen.
Vi vil gerne have ferie og fridagsønsker samt oplysninger om kursusdage i så god tid som muligt. 
Vi har også brug for dit autorisations ID og personnummer, så du kan bliver oprettet i de forskellige programmer.

Introduktionsperiode

Du vil før du starter ansættelsen få tilsendt et introduktionsprogram, der omfatter de første 14 dage. I løbet af den tid vil du blive sat ind i patientarbejdet, FMK, Medwin (vores EDB program), laboratoriefunktionerne og meget mere.  I starten følges du med en af de faste læger på skift, men ret hurtigt vil du få dine egne patienter – i starten få patienter og alt efter hvordan det går, øger vi omfanget og sværhedsgraden. Du vil også blive introduceret til parakliniske undersøgelser vores sygeplejerske.

Introduktionssamtale

Efter 2 uger holder vi introduktionssamtale, og her vil dit kompetenceniveau blive vurderet, og din uddannelse planlægges herud fra. Uddannelsesprogrammets kompetencer bliver gennemgået i detaljer, og dine ønsker og behov vil blive drøftet. Det vil blive aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne. Vi forudsætter, at du selv er medansvarlig for opnåelse af uddannelsesprogrammets kompetencer, og sørger for at læse op på retningslinjer osv.
Evaluering af opholdet starter dag 1 for både tutor og uddannelseslæge – dvs. er der problemer eller uhensigtsmæssigheder, skal vi tale om dem hurtigst muligt, så de kan blive løst – forhåbentlig til alle tilfredsstillelse.

Midtvejssamtale

Der bliver afholdt midtvejs/justeringssamtale efter 3 måneder.
Ved denne samtale følger vi op på, hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de sidste måneder, så du kan få det mest optimale ud af opholdet hos os, og alle kompetencer kan godkendes.

Evalueringssamtale

Ved opholdets afslutning laver vi slutevaluering.
De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende, ellers godkender vi de sidste mål.
Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk.
Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og medtager den til vores slutsamtale. Vi skal bruge den til stadig at forbedre os.

Supervision

Der er afsat ½ time til supervision dagligt. Her vil de patienter, du har set, blive gennemgået i det omfang det er nødvendigt, og desuden kan patienter tutorlægen har haft gennemgås. Lægerne vil desuden bestræbe sig på at medinddrage dig, hvis de møder interessante patienter. En fast ugedag efter aftale, er der afsat 1 times supervision, hvor specifikke emner tages op. Børne-, svanger- og andre undersøgelser samt attester, henvisninger, epikriser med mere, vil efter behov blive gennemgået. Min. 1 gang om måneden er der direkte supervision. Udover den fastsatte supervision er uddannelseslægen til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. Det er en måde at lære hinanden at kende på, og det øger vores viden om, hvad du kan, hvilket giver alle parter tryghed. Der er også god hjælp at hente hos sygeplejerskerne. Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen/logbogen blive godkendt løbende.

Teoretisk viden

Vi forventer at du i uddannelsesperioden søger relevant viden ved selvstudie.
Vi vejleder gerne med litteratur ud over officielle lærebøger.
Derudover er det relevant at kende Sundhedsstyrelsens vejledninger (kan findes på sst.dk), Lægehåndbogen på sundhed.dk,  DSAM’s kliniske vejledninger, Månedsskrift for praktisk lægegerning (kan anbefales at abonnere på – der er særpris til uddannelseslæger), IRF, Epi-nyt mm. Bogen ”Praktisk Praksis” er en god hjælp i de første ophold i almen praksis.

Arbejdsplan og organisering af arbejdet

Arbejdstiden for uddannelseslægerne vil ligge i tidsrummet hverdage fra kl. 8-15 - dog torsdag til kl. 16.
Dagen vil være tilrettelagt således:

Kl. 8-9                                Konsultation
Kl. 9-9.30                           Telefontid
Kl. 9.30-10.15                    Konsultation
Kl. 10.15-10.30                  Kort pause/opfølgning
Kl. 10.30-11.00                  Konsultation
Kl. 11.00-12.30                  Akutte konsultationer
Kl. 12.30-13.00                  Frokostpause
Kl. 13.00-13.30                  Supervision
Kl. 13.30-15.00                  Konsultation

Onsdag kl. 12.30-13.00 Personalemøde, frokost da kl. 12.00-12.30.
Torsdag kl. 15.00-16.00 Konsultation.
Fast ugedag kl. 13.00-14.00 Lang supervision.

Patienterne bestiller tid enten via hjemmesiden eller ved kontakt til sekretariatet.

Ved ankomsten til praksis indlæser patienterne deres sygesikringskort. Herved sker der en farvemarkering på dagsplanen, og man kan se, at patienten er kommet.

Der er normalt afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde. Der er hos de faste læger afsat 10 minutters tider til de kortere problemstillinger. Patienterne kan dagligt møde op mellem kl. 11 og 12 med akutte problemstillinger uden forudgående tidsbestilling. Her vil de komme ind i den rækkefølge de er ankommet, hvis ikke deres kliniske tilstand kræver akut vurdering. Du kan ved behov få afsat længere tid til patienterne (f.eks. ved samtaler, svanger- og børneundersøgelser). I starten vil du have ca. 3 patienter i timen, men vi forventer, at du arbejder hen imod 4 patienter i timen, for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis. Er der særlige patientkategorier, du har behov for at se, kan sekretariatet forsøge at tilgodese dette.

Ved behov for assistance er sygeplejersken hjælpe i det omfang, det er muligt for deres planlagte aktiviteter, men overordnet set forventes det at man klarer opgaverne på egen hånd. Du vil i et vist omfang skulle tage blodprøver og andre undersøgelser (f. eks urinundersøgelser, wet smear) på egne patienter, f. eks i forbindelse med udredningsforløb og ved akutpatienter.

Hver onsdag holdes fællesmøde for hele klinikken; ved møderne diskuteres praktiske forhold, vejledninger, arbejdsgange, patientproblematikker ligesom der ofte vil være et uddannelses/udviklingsmæssigt element i møderne. Det forventes at uddannelseslægerne bidrager aktivt som undervisere.

Ferie og fridage

Kirsten Holm Pedersen har tirsdag ugentlig fridag til administrativt arbejde.

I sommerferien er klinikken åben. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Dine ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet, så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til de øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

KBU, intro- og fase 1 læger har 6 uger ferie, mens fase2 og 3 læger kun har 5 ugers ferie, da 6 ferieuge udbetales jvf. Yngre Lægers overenskomst. Yderligere optjent ferie f.eks. i forbindelse med barsel udbetales.

Vagtuddannelse

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.
Introduktionsstilling; der indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres.
Fase 1: der indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt.
Fase 2: der indgår 4 køre og konsultationsvagter.
Fase 3: der indgår 4 køre og konsultationsvagter, 2 visitations-ledsagevagter a 2-4 timer med tutor og 2 selvstændige visitationsvagter.

Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst, efter aftale, i stedet for honorar vælge afspadsering.

Se i øvrigt Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside.

Du er velkommen til at låne vores lægetasker til du får din egen. Medicin til lægetasken bestilles via apoteket på regionens regning

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. Vi aftaler en fast månedlig returdag, for at lette skemaplanlægningen. På returdagene skal de kompetencer i målbeskrivelsen hvori der er opnået færdigheder på sygehusafdelingerne jf.. kvalifikationskortene godkendes. Der er typisk afsat tid til supervision fra kl. 14.00 til 15.00.

Se også:

http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort//?Highlight=kvalifikationskort 

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal du inden kl. 7 ringe til Andreas på hendes mobil, så vi kan nå at aflyse patienter.
Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret på særlige blanket hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar i samarbejde med Andreas at blanketten bliver indsendt.

Personalehåndbog/APV

Du vil modtage en kopi af vores personalehåndbog/APV, som du bedes læse.

Forventninger

Vi forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne. Arbejdet er sjovt og afvekslende, og vi vil bidrage med undervisning/supervision, så uddannelseslægen får så optimale forhold som muligt for sin læring.

Der er mange flere oplysninger af generel karakter at finde på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside

Campuslægerne
Billedskærervej 12, 5230 Odense M
Tlf. 66121930 / 63114880
Mail; klinik@thorborgogohm.dk 

Vi er en kompagniskabspraksis med 3 læger, Stine Thorborg, Jette Ohm og Karen Mattsson

Stine Thorborg f. 1983
Læge fra SDU i 2011
Speciallæge i almen medicin 2019

Jette Ohm f. 1961
Læge fra SDU i 1991
Speciallæge i almen medicin 1998

Karen Mattsson f. 1983
Læge SDU 2011
Speciallæge i almen medicin 2019

Jette Ohm har været tilknyttet praksis siden år 2000. Stine Thorborg indtrådte i praksis i 2020. I november 2022 blev praksis øget med 1 lægekapacitet, og Karen Mattsson indtrådte, da som kompagnon i praksis. Praksis skiftede i den forbindelse navn til Campus Lægerne. 

Der er tilmeldt ca. 4.800 patienter. Vi har siden 2002 været uddannelsespraksis og har såvel turnus og introduktionslæger som læger i speciale uddannelse. Vi har endvidere løbende tilknyttet medicinstudenter i deres praktikforløb.

Værdigrundlag

Vi ønsker en praksis med høj faglig standard, et godt og udviklende teamarbejde og plads til faglig sparring på tværs af behandlergruppen. Patientbehandlingen skal være god, høflig og kompetent.

Praksisfunktion

I dagligdagen varetages såvel akutte som de mere kroniske problemer. Der er telefontid til lægerne dagligt og e-mail konsultation løbende.

Supervision/ kompetence

Løbende supervision og mulighed for at konfererer ved akutte problemstillinger.

Der er ½ times daglig fælles gennemgang og supervision af dagens patienter fra kl. 14.30. Direkte supervision sker løbende ved behov. Der vil altid være mulighed for akut supervision ved behov.

Der er fælles konferencer for læger og personale samt periodevis undervisning, men ikke fast skemalagt.

Returdage skal være tidligere sete patienter i forløb samt udvalgte patienter relateret til kompetenceudvikling. Returdagens afvikling; telefon 8-8.30. patienter 8.30 til 11.30, frokost 11.30 til 12.00. Patienter fra kl. 12.00- 14.30. Kl. 14.30 til 15.00 supervision. 

Kompetence godkendelse afholdes løbende, samt ved midtvejs- og slutevaluering. 

Der foretages planlægning mellem uddannelseslæge og tutorlæge vedr. patientkategorier.

Personale

Sygeplejerske Inge Merethe Fritsdal

Sekretær/Sosu assistent Gitte Nielsen

Sekretær Lone Tornhøj Krogh ansat på klinikken.

Personalet betjener telefoner 8-13 samt udfører laboratorieundersøgelser som urinundersøgelser, visse blodprøver, ekg osv. Udfører dagligt regnskab og bestilling af utensilier. 

Sygeplejersken ser primært patienter til årskontroller, men har også dagligt akutte patienter på programmet. 

Arbejdsgang

Lægernes telefontid: 08.00 – 08.30.
Konsultationer: 08.30 – 14.30

Hver tirsdag har de faste læger administrativ tid fra kl. 12-15. Planlagte sygebesøg lægges primært i denne tid. Akutte sygebesøg sker på dagen efter kl. 14.30, eller hvad der er muligt. 

Aftenkonsultation efter behov kl. 15-17.

Uddannelseslægen arbejder 37 timer ugentligt. Ugeplanen lægges i samarbejde med uddannelseslægen i forbindelse med introduktionssamtalen.

Præsentationssamtale

I god tid inden ansættelsen afholdes forventningssamtale så vidt muligt, hvor vi får mulighed for at hilse på hinanden. Lokaliteterne fremvises og klinikkens daglige gang bliver gennemgået og ligeledes de overordnede principper for supervision. Ligeledes drøftes allerede på dette tidspunkt eventuelle ønsker og behov den uddannelsessøgende måtte have i forhold til ferie- og fridag samt obligatoriske kurser.

Introduktionsperiode

De første 2-3 uger vil den uddannelsessøgende have mulighed for at have nogle patienter under tæt opbakning og indføring i klinikkens EDB system samt praktiske procedurer. Der vil være mulighed for at følge de faste læger og overvære diverse procedurer. Uddannelsesprogrammet bliver gennemgået i forhold til kompetencer.

Ferie/fridage

Ferie, fri- og omsorgsdage planlægges, så alle så vidt muligt er tilfredse.

Ved sygdom blandt personalet

Klinikken kontaktes telefonisk, så snart man må melde sig selv eller evt. barn syg.

Konsultationerne vil så vidt muligt blive aflyst af personalet i sekretariatet.

Uddannelseslægen skal selv meddele lønkontoret om ferie, sygdom eller andet fravær. Det sker via app'en MinLøn.

Behandlings og undersøgelsesudstyr

Ekg-apparat, spirometer, 1 fase mikroskop, tympanometer, audiometer, fryseaggregat til vortebehandling. Vi udfører mindre laboratorieopgaver og samarbejder med KKA og OUH.

Apoteker

Vi samarbejder med alle byens apoteker og håndkøbsudsalg. Vi sender recepter via edifact, og alle apoteker er i vort edb-system.

Sygehuse og speciallæger

I forbindelse med akutte indlæggelser henviser vi til OUH. Ved elektroniske henvisninger bruges såvel OUH som speciallæger.

I Odense findes speciallægepraksis inden for de fleste specialer, men vi henviser også i visse tilfælde til speciallæger bosiddende rundt om på Fyn.

Vagtordning

Vi passer alle dage vore patienter til kl. 13.00, herefter træder en indbyrdes pasningsaftale i kraft. Vi er en gruppe på flere praksis fra Odense som skiftevis, 1 uge af gangen, passer for hinanden fra kl. 13.00 til kl. 16.00.

Litteratur

Det forventes at du under opholdet i praksis vedligeholder og udvider din faglige kompetence ved selvstudium. Vi har et bredt udvalg af fagbøger, og du er velkommen til at låne litteratur.

Klinisk uddannelse

Den kliniske uddannelse foregår i det daglige arbejde. Det vil være en gradvis proces, hvor du i forløbet roligt og gradvist vil udvikle de kliniske kompetencer.

For at sikre, at du opnår de kliniske kompetencer, anvendes Uddannelseslæge.dk og uddannelsesplan. Der gøres status vedrørende dette efter 2-3 måneder, samt ved slutningen af opholdet. Vi forventer, at du ved tvivlsspørgsmål kontakter os.

I begyndelsen af opholdet vil vi gennemgå dine journalnotater, og dette giver god basis for en problemorienteret gennemgang.

Økonomi

Praksis er en privat virksomhed. Vi skal alle være økonomisk bevidste, lige fra de små udgifter til store samfundsøkonomiske udskrivninger.

HUSK

I forbindelse med medicinordination at tilstræbe billige, men ligeværdige alternativer.
Hver undersøgelse i laboratorium, røntgen etc. er kostbare for samfundet. Så der skal være en indikation for dem.
Sygemeldinger, erklæringer og attester kan få store økonomiske konsekvenser for patient og samfund og skal derfor være velovervejede.

Holdninger og etik

Vi forventer, at du under dit ophold i praksis viser venlighed og imødekommenhed overfor patienterne. Det vil være en stor fordel for dig selv, hvis du under dit ophold også arbejder med egne følelser og holdninger, for derved bedre at kunne bruge dig selv bevidst i konsultationsprocessen. Der vil i de daglige/ugentlige konferencer blive mulighed for at berøre etiske og holdningsmæssige aspekter i lægehuset.

Vejledning og evaluering under opholdet

Introduktionssamtale
Justeringssamtale efter ca. 1 måned
Midtvejs-evaluering efter ca. 3 måneder
Slut-evaluering og det samlede forløb. 
Konsultationsaftaler med supervision af uddannelseslæge.

EDB

Vi har siden 1999 haft NOVAX lægesystem. Langt de fleste henvisninger og kommunikation foregår via edb. Du vil den første uge under dit ophold modtage undervisning i brugen af vores edb system, og der vil være løbende support.


November 2023

 

Præsentation af praksis.

Kontaktoplysninger:

Lægerne Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M, Tlf. 66136100, www.hjal.dk, Mail: kontakthjal@gmail.com

Beliggenhed:

Google Maps:Link 

Beskrivelse af praksis:

Lægerne i Hjallese er en kompagniskabspraksis med to læger

Helle Skytte og Jonas Trolle Madsen

Praksis har tilknyttet en uddannelsesstilling, hvor der kan være er ansat en uddannelseslæge, i KBU-, intro- eller hoveduddannelsesforløb.

Praksis har oprindeligt været en solopraksis. Praksis blev startet i 1980-erne som 0-praksis. Siden er praksis blevet udvidet til 2 lægekapaciteter. Praksis blev stiftet af Ole Johansen, som drev den alene i starten, og siden i kompagniskab med hustru Jette Ruby.  Helle Skytte overtog efter Ole Johansen, da han gik på pension og da Jette nogle år senere gik på pension overtog Jonas Trolle Madsen efter hende. Helle Skytte er indtrådt i kompagniskabet i 2006. Speciallæge i almen medicin 1997. Har siden arbejdet på medicinsk afdeling og vikarieret i almen praksis. Jonas Trolle Madsen er indtrådt i kompagniskabet i 2015. 

Bygningen blev oprindeligt bygget til beboelse. Ved oprettelsen af lægepraksis blev beboelsen ombygget til praksisdrift og indrettet derefter. Der er nu venteværelse, laboratorium og konsultationsrum i stueetagen. På førstesalen er frokoststue og arkiv.

Patientgrundlaget for praksis er ca. 3300 patienter. Der er tale om en by-praksis hvor patientfordelingen aldersmæssigt ligner gennemsnittet for regionen. 

Personale:

Joan: Sekretær, ansat 20 timer ugentligt i klinikken siden 2017. Tager imod patienterne ved skranken og varetager interne funktioner i klinikken.

Louise: bioanalytiker, ansat 20 timer ugentligt siden 2016. Tager blodprøver, EKG, mikroskopi af uriner, øreskylning, suturfjernelse, lungefunktionsundersøgelse, mm.

Undersøgelsesudstyr:

Blodprøver tages i laboratoriet og sendes ind til OUH samme dag kl. 12.00

Elektronisk undersøgelsesudstyr: Tympanometer, audiometer, doptone, INR, Hb., BS, CRP, Fasekontrastmikroskop, Spirometer, dermatoskop og EKG-apparat.

EDB-udstyr: Elektronisk journal siden 2006 Novax. IP-telefoni integreret med lægesystemet. Printer i hvert konsultationslokale. Fast internetforbindelse

Arbejdsdagen:

Praksis åbner dagligt kl. 8.00, onsdag er praksis åben til kl. 17.00. De øvrige dage så lang tid, der er arbejde.

8.00-9.00. Telefontid, lægerne passer telefonen.

 Det øvrige personale tager blodprøver, lægger instrumenter o.a. klar i klinikerne, Fylder op i depoter osv.   Telefonsystemet er elektronisk, ip-telefoni, hvilket også gør identifikation sikrere og nemmere da patienterne selv kan indtaste cpr.nr. 

 9.00-12.00. Konsultationer 

12.00-12.30 Frokost, hvor alle spiser sammen, diskuterer fag, problemer, eller bare hygger.

12.30-13.00: Supervision af uddannelseslægen, en dag om ugen dog til kl. 13.30 hvor den afsatte tid benyttes til gennemgang af større emner, godkendelse af kompetencer eller direkte supervision. Fra kl. 13.00/13.30 igen konsultationer så længe, der er patienter. Evt. køres planlagte besøg. 

 Hvis besøg skønnes at være akutte, køres de straks og de øvrige læger hjælper med at få dagen til at fungere så roligt som muligt.

Kl. 14.00 lukkes telefonen for almindelig henvendelse, og der stilles om til den vagthavende læge i vores eftermiddagsvagtring, som består af Rosengårdslægerne, Lægehuset i Fraugde, Lægerne Tornøe og Wengler og Almen Medicinsk Lægeklinik. Praksis har eftermiddagsvagt 1-2 dag ugentligt. Uddannelseslægen hjælper med.

Uddannelseslægens arbejdsdag følger klinikkens.  Arbejdstiden er normalt fra kl. 8.00 til 15.30 dog onsdag kl. 9.45 til 17.15, og fredag sluttes klokken 15.00.

Patienterne booker tider hos sekretæren eller via hjemmesiden. Vi har afsat 10 min. pr. patient. Dog 20 min til børneundersøgelser, som foretages af lægen. Attester til kommune og forsikringsselskaber kan kræve længere tid, hvorfor tiden bookes af den læge der udfylder attesten. 

Samarbejdspartnere:

Eftermiddags vagtringen består af Lægerne i Hjallese, Rosengårdslægerne, Lægehuset i Fraugde, Lægerne Tornøe og Wengler og Almen Medicinsk Lægeklinik. Når patienter fra andre praksis behandles, sendes besked via korrespondancemodulet til egen læge. Vi har hovedsageligt patienter i Odense kommune.

Vi samarbejde med både Sygehus Lillebælt og OUH/Svendborg.

Uddannelsesrelateret:

Præsentationssamtale: Ved ansættelsen tages kontakt parterne imellem, og der aftales et møde 1-2 mdr. før starten, hvor den nye læge hilser på og præsenteres for de forskellige personaler og vises rundt i huset. Uddannelseslægen tilknyttes en tutor. Forventninger diskuteres og uddannelsesprogrammet gennemgås.

Introduktion: På ansættelsens første dag vil vi introducere dig i husets rutiner og Edb-system.  De følgende dages program aftales og bliver tilrettet uddannelseslægens erfaring. Der vil blive mulighed for at se på de første patienter. Der bliver afsat ekstra tid. I begyndelsen dobbelttider og efterhånden som du er parat aftales tilnærmelse til den almindelige hverdag. Den første tid vil du også have mulighed for at bruge telefontiden om morgenen til at forberede dig på dagens arbejde. Når du er fortrolig med arbejdsgangene, deltager du i telefontiden.

Ved Introduktionssamtalen den følgende uge lægges program for forløbet, der også vil indeholde justeringssamtale efter 1-2 måneder, midtvejsevaluering og slutevalueringssamtale.  Vi kommer allerede her ind på ferier, omsorgsdage, kurser og andet fravær fra praksis. Obligatoriske kurser meddeles så tidligt som muligt. Gennemgang af de 16 Akkrediterings standarter prioriteres så tidligt i forløbet som muligt.

Supervision og evaluering: Der er dagligt sat tid af til supervision fra kl. 12.30 – 13.00. En dag om ugen dog til kl. 13.30 hvor den afsatte tid benyttes til gennemgang af større emner, godkendelse af kompetencer eller direkte supervision. Tutorlægernes dør/telefon er til hver en tid åben for spørgsmål og rådgivning. Under ansættelsen vil der være undervisningsdage hvor også uddannelseslægen er underviser. Nogle af uddannelseskompetencerne kan kræve direkte supervision som aftales med tutorlægen. Du vil desuden have mulighed for direkte supervision ved praktiske procedurer som f.eks. led-blokade, mamma-undersøgelse og lignende. Der foretages justeringssamtale efter 1-2 måneder, midtvejsevaluering og slutevalueringssamtale. 

Ferie og fridage Lægerne har en fridag hver anden uge. Helle holder fri fredag i ulige uger. Jonas har fri fredag i lige uger.

I sommerferien er klinikken åben. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Den uddannelsessøgendes ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

Vagtuddannelse: KBU-læger kan efter ønske deltage i kørevagter. I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres. I fase 1 uddannelsen indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt. Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering. Uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering.

Se i øvrigt Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside 

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så hurtigt som muligt kontakte praksis på det hemmelige nummer, så vi kan nå at aflyse patienter. Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret på særlige blanket hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar at blanketten bliver indsendt. 

Forventninger:

Vi ønsker, at vores praksis skal være et fagligt godt og trygt sted at videreuddanne sig. Vi sætter pris på godt humør og venlighed, både indbyrdes og overfor patienterne. Vi hilser pænt goddag om morgen og farvel om eftermiddagen.

Nyttige links:

Vores hjemmeside: www.hjal.dk   

Oplysninger om kommuner, sygehuse, speciallæger, psykologer, fysioterapeuter mm:  https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark 

IRF: http://www.irf.dk    

EPI-nyt: http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT.aspx   

Faglige arrangementer region syd:   https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/kalender   

DSAM:  www.dsam.dk hvor man på forsiden kan tilmelde sig nyheder

Nyheder fra sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/nyheder 

PRAKSISBESKRIVELSE

Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M.

Tlf.: 66131710
E-mail: kontakt@lhv.dk 
Hjemmeside: www.lhv.dk 
Christian mobil: 22555885
Daniel mobil: 20913013
Hanne mobil: 51782506

Historie

Praksis blev grundlagt af læge Christen Villberg og dennes hustru, bioanalytiker Birte Villberg i 1980. To år efter indtrådte læge Jens Blaaberg og sammen drev de lægerne Villberg & Blaaberg fra adressen Vestergade 71 frem til 2012, hvor lægerne Christian Tørring og Daniel Roosen overtog praksis. I oktober 2012 flyttede praksis til nuværende adresse, hvor lægerne Hunderupvej blev etableret. Læge Hanne B. Rasmussen indtrådte som kompagnon i januar 2015.

Værdigrundlag

Vi tilstræber, at både læger, personale og patienter trives i praksis. Vi bestræber os pa, at der er en positiv stemning, imødekommenhed og fleksibilitet samt en høj faglig standard med vedvarende udvikling af praksis. Vi forventer åbenhed og løbende konstruktiv dialog, så problemer bliver løst inden de vokser sig for store.

Praksisfunktion og patientgrundlag

Praksis er en by praksis og har ikke skadestuefunktion i større omfang, da patienter med akutte skader oftest visiteres til skadestuen pa OUH. Praksis har et patientgrundlag på ca. 4.100 patienter. Praksis har et samarbejde med andre lægepraksis og danner en fælles vagtring således at man på skift passer telefonen på hverdage i tidsrummet 12-16. Dette koordineres via Lægernes Telefonpasning. Vi har fast vagt hver tirsdag.

Lægerne

Hanne B. Rasmussen (f.1976)
Læge fra Odense Universitet 2004
Speciallæge i almen medicin 2015.

Christian Tørring (f.1975)
Læge fra Odense Universitet 2003
Speciallæge i almen medicin 2011
IT vagtchef i Lægevagten, Region Syd

Daniel Roosen (f.1974)
Læge fra Odense Universitet 2002
Speciallæge i almen medicin 2010

Personale

Tina Brix Lyng, sygeplejerske.
Jeanette Michelsen, lægesekretær.

Præsentationssamtale

Før uddannelseslægen tiltræder, inviterer vi til en samtale, hvor forventninger fra hhv. tutor og den uddannelsessøgende til den kommende uddannelsesperiode bliver afstemt. Uddannelsesprogrammet gennemgås, og huset vises frem. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning.  Ferie, kurser og fridagsønsker forsøges samordnet ved forsamtalen. Den uddannelsessøgende vil blive tilknyttet en fast tutor , men alle læger vil på skift deltage i den daglige supervision.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

Inden for de første 2 uger i praksis vil vi forsøge at danne os et indtryk af uddannelseslægens kompetenceniveau og tilrettelægge uddannelsen herefter. Samtidig vil uddannelseslægen have lejlighed til at følge lægernes arbejde i konsultationen og evt. ved sygebesøg. Det praktisk administrative arbejde vil blive gennemgået (indføring i edb-systemet (NOVAX), praksisintra, digital signatur, henvisninger, attester, ansøgninger om tilskud m.m.). Der vil blive udleveret et introduktionsprogram (se praksisintra under Introduktions program) hvor det fremgår hvordan de første 14 dage skal forløbe. Der vil blive afholdt introduktionssamtale efter 2 uger, her vil uddannelsesprogrammets kompetencer blive gennemgået i detaljer, og uddannelseslægens ønsker og behov vil blive drøftet. Det bliver så aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne i logbogen.

Supervision/evaluering

Der er afsat ½ time til dagligt til supervision. Om onsdagen dog op til 1 time (alt efter behovet). Her vil de patienter som uddannelseslægen har set i løbet af dagen, blive gennemgået i det omfang, det er nødvendigt. Lægerne vil bestræbe sig på at medinddrage uddannelseslægen, når vi møder spændende lærerige cases.

Udover den fastsatte supervision er uddannelseslægen til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp (vi har mulighed for at skrive til hinanden via internt beskedsystem). Man må også sparre med de andre faggrupper. Der bliver afholdt justeringssamtale efter 3 måneder mhp., at justere forventninger samt en evalueringssamtale ved opholdets afslutning. Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen blive godkendt løbende.

Arbejdsplan og organisering af arbejdet

Uddannelseslægens arbejdstider:
Hverdage fra kl. 8-15.24

Dagens tilrettelæggelse:
8-9:                Telefontid/Konsultationer
9-12:              Konsultationer
12-12.30:       Frokostpause
12.30-13:       Supervision
14-15:            Akutte pt samt opsamling. Evt sygebesøg

Om onsdagen sættes op til en time af til supervision. Dette i tidsrummet 14-15.

Patienterne bestiller tid enten via hjemmesiden eller via sekretærer pr telefon. Når patienter henvender sig indlæses deres sygesikringskort. Herved sker der en farvemarkering pa dagsplanen, og man kan se, at patienten er kommet.

Der er normalt afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde.  Uddannelseslægen kan afsætte længere tid af til patienterne ved behov (f.eks. ved samtaler, svangre- og børneundersøgelser). I starten vil uddannelses i reglen have ca. 2-3 patienter i timen, men vi forventer, at uddannelseslægen arbejder hen imod 4 patienter i timen, for at få et realistisk billede af arbejdsbelastningen i almen praksis.

Sygeplejersken/personalet varetager mange forskellige opgaver: blodprøvetagning, måling af blodsukker, CRP og HGB, EKG, lungefunktionsundersøgelser, stiks og mikroskopi af urin og resistensundersøgelse, distal blodtryksmåling, assistance for lægen til mindre procedurer f. eks. spiraloplægning, KAD-anlæggelse, øreskylning, sårbehandling. De har selvstændige konsultationer, bl.a. med helbredstjek, kronikerkontroller rygestopsamtaler, vaccinationer (ind- og udland) samt akutte patienter primært med øvre luftvejsinfektioner(superviseret af lægerne bl. a. til st p/ ordination af antibiotika).

Hver 6. uge afholdes personalemøde hvor alle har mulighed for at bidrage til dagordnen. Vi tilstræber at der afholdes undervisning for hele personalet sidste fredag i hver måned. Det forventes at uddannelseslægen bidrager i rimeligt omfang.

Ferie og fridage

Lægerne har en ugentlig fridag. Mandag og onsdag er alle 3 faste læger tilstede.

I sommerferien 2017 har klinikken lukket i uge 28-29 men er ellers åben. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31I12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Den uddannelsessøgende ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til øvrige Iægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri-  og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

Vagtuddannelse

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.

I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres.

I fase 1 uddannelsen indgår 3 selvstændige køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt.

Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs., der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan iht. overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering.

Se i øvrigt Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside 

Returdage 

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden.

På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes.

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så tidligt som muligt kontakte praksis på det hemmelige nummer eller tutors private mobil, så vi kan nå at aflyse patienter. Dette foregår via telefonopkald og ikke på sms/mail!!

Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret på særlig blanket hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar at blanketten bliver indsendt.

Personalehåndbog (politik)/Instrukser
Uddannelseslægen kan med fordele orientere sig i personalehåndbogen (politik)  og instrukser (ligger under noter), der er tilgængelig på Praksisintra (PI).

Samarbejdspartnere

Telefonerne lukker kl. 12, hvorefter der henvises til Odense Lægeforenings telefonpasning, tlf.
66141433. Praksis er i vagtring med 5 andre læger, som passer hinandens patienter på skift fra kl.
12-16.

Uddannelseslægen vil have mulighed for at tilbringe 1 dag i en speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere efter interesse (fysioterapeut, kiropraktor, apotek, hjemmesygeplejen m.m.).

Forventninger

Vi forventer, at uddannelseslægen bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende nyetableret praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne.

Hanne, Christian og Daniel

Revideret februar 2017

 

PRAKSISBESKRIVELSE

Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M.

Tlf.: 66131710
E-mail: kontakt@lhv.dk 
Hjemmeside: www.lhv.dk 
Christian mobil: 22555885
Daniel mobil: 20913013
Hanne mobil: 51782506

Historie

Praksis blev grundlagt af læge Christen Villberg og dennes hustru, bioanalytiker Birte Villberg i 1980. To år efter indtrådte læge Jens Blaaberg og sammen drev de lægerne Villberg & Blaaberg fra adressen Vestergade 71 frem til 2012, hvor lægerne Christian Tørring og Daniel Roosen overtog praksis. I oktober 2012 flyttede praksis til nuværende adresse, hvor lægerne Hunderupvej blev etableret. Læge Hanne B. Rasmussen indtrådte som kompagnon i januar 2015.

Værdigrundlag

Vi tilstræber, at både læger, personale og patienter trives i praksis. Vi bestræber os pa, at der er en positiv stemning, imødekommenhed og fleksibilitet samt en høj faglig standard med vedvarende udvikling af praksis. Vi forventer åbenhed og løbende konstruktiv dialog, så problemer bliver løst inden de vokser sig for store.

Praksisfunktion og patientgrundlag

Praksis er en by praksis og har ikke skadestuefunktion i større omfang, da patienter med akutte skader oftest visiteres til skadestuen pa OUH. Praksis har et patientgrundlag på ca. 4.100 patienter. Praksis har et samarbejde med andre lægepraksis og danner en fælles vagtring således at man på skift passer telefonen på hverdage i tidsrummet 12-16. Dette koordineres via Lægernes Telefonpasning. Vi har fast vagt hver tirsdag.

Lægerne

Hanne B. Rasmussen (f.1976)
Læge fra Odense Universitet 2004
Speciallæge i almen medicin 2015.

Christian Tørring (f.1975)
Læge fra Odense Universitet 2003
Speciallæge i almen medicin 2011
IT vagtchef i Lægevagten, Region Syd

Daniel Roosen (f.1974)
Læge fra Odense Universitet 2002
Speciallæge i almen medicin 2010

Personale

Tina Brix Lyng, sygeplejerske.
Jeanette Michelsen, lægesekretær.

Præsentationssamtale

Før uddannelseslægen tiltræder, inviterer vi til en samtale, hvor forventninger fra hhv. tutor og den uddannelsessøgende til den kommende uddannelsesperiode bliver afstemt. Uddannelsesprogrammet gennemgås, og huset vises frem. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning.  Ferie, kurser og fridagsønsker forsøges samordnet ved forsamtalen. Den uddannelsessøgende vil blive tilknyttet en fast tutor , men alle læger vil på skift deltage i den daglige supervision.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

Inden for de første 2 uger i praksis vil vi forsøge at danne os et indtryk af uddannelseslægens kompetenceniveau og tilrettelægge uddannelsen herefter. Samtidig vil uddannelseslægen have lejlighed til at følge lægernes arbejde i konsultationen og evt. ved sygebesøg. Det praktisk administrative arbejde vil blive gennemgået (indføring i edb-systemet (NOVAX), praksisintra, digital signatur, henvisninger, attester, ansøgninger om tilskud m.m.). Der vil blive udleveret et introduktionsprogram (se praksisintra under Introduktions program) hvor det fremgår hvordan de første 14 dage skal forløbe. Der vil blive afholdt introduktionssamtale efter 2 uger, her vil uddannelsesprogrammets kompetencer blive gennemgået i detaljer, og uddannelseslægens ønsker og behov vil blive drøftet. Det bliver så aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne i logbogen.

Supervision/evaluering

Der er afsat ½ time til dagligt til supervision. Om onsdagen dog op til 1 time (alt efter behovet). Her vil de patienter som uddannelseslægen har set i løbet af dagen, blive gennemgået i det omfang, det er nødvendigt. Lægerne vil bestræbe sig på at medinddrage uddannelseslægen, når vi møder spændende lærerige cases.

Udover den fastsatte supervision er uddannelseslægen til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp (vi har mulighed for at skrive til hinanden via internt beskedsystem). Man må også sparre med de andre faggrupper. Der bliver afholdt justeringssamtale efter 3 måneder mhp., at justere forventninger samt en evalueringssamtale ved opholdets afslutning. Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen blive godkendt løbende.

Arbejdsplan og organisering af arbejdet

Uddannelseslægens arbejdstider:
Hverdage fra kl. 8-15.24

Dagens tilrettelæggelse:
8-9:                Telefontid/Konsultationer
9-12:              Konsultationer
12-12.30:       Frokostpause
12.30-13:       Supervision
14-15:            Akutte pt samt opsamling. Evt. sygebesøg

Om onsdagen sættes op til en time af til supervision. Dette i tidsrummet 14-15.

Patienterne bestiller tid enten via hjemmesiden eller via sekretærer pr telefon. Når patienter henvender sig indlæses deres sygesikringskort. Herved sker der en farvemarkering pa dagsplanen, og man kan se, at patienten er kommet.

Der er normalt afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde.  Uddannelseslægen kan afsætte længere tid af til patienterne ved behov (f.eks. ved samtaler, svangre- og børneundersøgelser). I starten vil uddannelses i reglen have ca. 2-3 patienter i timen, men vi forventer, at uddannelseslægen arbejder hen imod 4 patienter i timen, for at få et realistisk billede af arbejdsbelastningen i almen praksis.

Sygeplejersken/personalet varetager mange forskellige opgaver: blodprøvetagning, måling af blodsukker, CRP og HGB, EKG, lungefunktionsundersøgelser, stiks og mikroskopi af urin og resistensundersøgelse, distal blodtryksmåling, assistance for lægen til mindre procedurer f. eks. spiraloplægning, KAD-anlæggelse, øreskylning, sårbehandling. De har selvstændige konsultationer, bl.a. med helbredstjek, kronikerkontroller rygestopsamtaler, vaccinationer (ind- og udland) samt akutte patienter primært med øvre luftvejsinfektioner(superviseret af lægerne bl.a. til st p/ ordination af antibiotika).

Hver 6. uge afholdes personalemøde hvor alle har mulighed for at bidrage til dagordnen. Vi tilstræber at der afholdes undervisning for hele personalet sidste fredag i hver måned. Det forventes at uddannelseslægen bidrager i rimeligt omfang.

Ferie og fridage

Lægerne har en ugentlig fridag. Mandag og onsdag er alle 3 faste læger tilstede.

I sommerferien 2017 har klinikken lukket i uge 28-29 men er ellers åben. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31I12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Den uddannelsessøgende ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til øvrige Iægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri-  og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

Vagtuddannelse

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.

I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres.

I fase 1 uddannelsen indgår 3 selvstændige køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt.

Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs., der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan iht. overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering.

Se i øvrigt Den Lægelige Videreuddannelses hjemmside  

Returdage 

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden.

På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes.

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så tidligt som muligt kontakte praksis på det hemmelige nummer eller tutors private mobil, så vi kan nå at aflyse patienter. Dette foregår via telefonopkald og ikke på sms/mail!!

Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret på app'en MinLøn hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar at fraværet bliver registreret.

Personalehåndbog (politik)/Instrukser
Uddannelseslægen kan med fordele orientere sig i personalehåndbogen (politik)  og instrukser (ligger under noter), der er tilgængelig på Praksisintra (PI).

Samarbejdspartnere

Telefonerne lukker kl. 12, hvorefter der henvises til Odense Lægeforenings telefonpasning, tlf.
66141433. Praksis er i vagtring med 5 andre læger, som passer hinandens patienter på skift fra kl.
12-16.

Uddannelseslægen vil have mulighed for at tilbringe 1 dag i en speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere efter interesse (fysioterapeut, kiropraktor, apotek, hjemmesygeplejen med mere).

Forventninger

Vi forventer, at uddannelseslægen bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende nyetableret praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne.

Hanne, Christian og Daniel

Revideret februar 2017

 

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Familielægerne Bogensevej
Bogensevej 88
5270 Odense N
Tlf. 65255000
Ydernummer 037168
www.familielægerne-bogensevej.dk 
info@65255000.dk 

Speciallæge i almen medicin Henrik Aastrup Jensen (f: 1977)
Speciallæge i Almen medicin Anna Sofie Heine Nilsson (f: 1978)

Velkommen i vores klinik - Familielægerne Bogensevej

Historie

Familielægerne Bogensevej er en ”ny” klinik, opstartet i nye lokaler på Bogensevej i 2021. Klinikken udspringer fra det oprindelige Familielægerne Torvegade som i 2021 blev opdelt til Familielægerne Lotzes Have og Familielægerne Bogensevej.

Henrik Aastrup Jensen har været praktiserende læge siden 2015 og Anna Sofie Heine Nilsson har været praktiserende læge siden 20 16. Vi har arbejdet sammen i Torvegade siden 2018 og har fortsat vores gode samarbejde i den nye klinik i Næsby.

Vi er begge uddannet fra Syddansk Universitet og er bosiddende Odense.

Vi har medbragt et meget erfarent personale fra den oprindelige klinik i Torvegade, en fasttømret stabil personalegruppe med en høj faglig standard, samt et godt og smittende humør.

Klinikken er beliggende i en tidligere bank i Næsby. Huset er i forbindelse med opstarten blevet totalrenoveret, så den i dag fremstår lys, venlig og med rummelige rammer for personale og patienter.  Klinikken har egen parkeringsplads til patienter, og personaleparkering på naboejendommens parkeringsplads.

Patienterne i klinikken afspejler et jævnt gennemsnit af køn, en jævn blanding af børn, unge og ældre, fra alle samfundslag fra nær og fjernområdet.

Værdigrundlag

En klinik med en høj faglig standard, en venlig og imødekommende tilgang til patienter, en kort og rimelig ventetid, et godt uddannelsesmiljø og ikke mindst en god og harmonisk personalegruppe, som har det godt med hinanden.

Klinikken følger de faglige retningslinjer inden for kronikerbehandling og de faglige kompetencer holdes ajour ved løbende uddannelse og kompetenceudvikling.

Praksis funktion

Familielægerne Bogensevej er en kompagniskabspraksis med 2 kapaciteter. 

Vi er 3 faste læger; Henrik Aastrup Jensen (1977), Anna Sofie Heine Nilsson (1978) og Henrik Krabbe Laustrup (1972). Vi er alle tre speciallæger i almen medicin.

Henrik Aastrup Jensen ejer klinikken.
Anna Sofie Heine Nilsson er fastansat Praktiserende læge (§20).
Henrik Krabbe Laustrup er fast vikar 2 dage ugentligt.

I klinikken er der ansat 1 sygeplejersker og 2 sekretærer, samt et hold af  5 medicinstuderende til laboratorieopgaver.

Sygeplejerske Charlotte Stenmann Bach (1977) 27 timer ugentligt.
Sekretær/SOSA Yvonne Benberg (1968) 32 timer ugentligt.
Sekretær Conny Moos (1966) 30 timer ugentligt.

Stud. med. hold som klinikassistenter til laboratorie opgaver, Smear /(celleskrab) med videre.

Klinikken deltager i øvrigt i plejehjemsordningen på Skt. Hans Parkens Plejecenter, hvor Anna Sofie Heine Nilsson har udefunktion hver tirsdag

Daglig arbejdsgang

kl. 07.45 Mødetid
Kl. 08.00-09.00 konsultationer (15 min tider)
Kl. 09.00-09.30 tlf. tid. (”ringe tilbage” ordning)
Kl. 09.30-10.00 konsultationer
Kl. 10.00-10.15 kaffe/administration
Kl. 10.15-12.00: konsultationer
Kl. 12.00-12.30 pause
Kl. 12.30-13.00 supervision
Kl. 13.00-15.00 konsultationer

Vi møder kl. 07.45. Sen aftenkonsultation om onsdagen til kl. 17. Akutte sygebesøg tilstræbes i dagtid, planlagte sygebesøg afvikles onsdag formiddage. Opsøgende og opfølgende sygebesøg efter indlæggelser mm er et fokusområde.

Telefontid i sekretariatet er man, tirsdag, onsdag 08.00-14.30, torsdag 08.00-15.30 og fredag 08.00-13.30

Sidste patient kl. 14.45. Resten af dagen benyttes til administration og evt. besøg (sjældent).

Klinikken er med i vagtring, der på skift passer telefonen til kl. 16 (9 læger i alt).

Når telefonerne er lukkede henvises der til Lægernes Telefonpasning tlf. 66141433.

1 gang årligt planlægges klinikkens ferielukning.

Der diagnosekodes på alle konsultationer.

Der er personalemøde hver 6 mdr. i alt 2 gange årligt. Personalemøderne foregår i almindelig arbejdstid (onsdage). Derudover er der hver anden onsdag planlagt 30 min møde i forlængelse af frokostpausen hvor ”hverdags” problemstillinger tages op, tilbagemeldinger fra kursus, undervisning med videre.

Praksis giver frokost når der holdes møde hver anden onsdag. Morgenbrød mandag og fredag, samt kaffe ad libitum hele ugen;)

Kurser afholdes løbende.

Vi afholder fælles sociale arrangementer løbende (Fællesspisning på Restaurant 1. torsdag i marts og september, Sommerfest 1 fredag i juni, samt julefrokost sidste fredag i november).

Ferie og fravær

Ønsker om ferie eller kurser skal gives hurtigst muligt. Vi tilstræber at alles ønsker imødekommes så vidt det er mulig. Der må dog forventes ferieafvikling i forbindelse med lukning af klinikken i udvalgte uger i løbet af året.

Der lægges ferieplan ifht fastlagte lukkedage/ uger i januar.

Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er almindelig arbejdsdage for yngre læger, men lukkedage for almen praksis.

Sygdom, barns sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så tidligt som muligt kontakte praksis på det hemmelige nummer eller tutors private mobil, så vi kan nå at aflyse patienter.

Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret i app’en MinLøn hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar at det bliver indmeldt.

Tutorlægens navn er Anna Sofie Heine Nilsson og Henrik Aastrup Jensen. Alle tre læger deltager i supervision og har gennemgået videreuddannelsens tutorkursus.

Personalehåndbog/Instrukser Uddannelseslægen kan med fordele orientere sig i personalehåndbogen (S-drevet) og instrukser (Personalemappen).

Supervision

Den dagligt supervision er skemalagt umiddelbart efter frokost fra kl. 12.30-13 med gennemgang af faglige kliniske emner, procedurer, etiske aspekter, forebyggende konsultationer, attester, regninger, kompetencer og ”livet som praktiserende læge”.

En gang ugentligt superviseres i 1 time med gennemgang og godkendelse af kompetencer, undervisning i udvalgte emner enten med os som underviser eller uddannelseslægen, der underviser jer/klinikken, tid til snak om administrative og personalemæssige opgaver i praksis.

Intro og evaluering

Før opstart inviterer vi uddannelseslægen til en præsentationssamtale i klinikken. Her gennemgår vi uddannelseslægens forudsætninger og hvad praksis kan tilbyde.  Rundvisning i klinikken og gennemgang af uddannelsesprogrammet. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning.

Telefonsystem, journal system, computere introduceres kort. Ferie- og fridagsønsker forsøges samordnet ved forsamtalen. 

Du skal være fortrolig med diagnosekodning (e-learning på DAK-Es hjemmeside) og vores EDB program Clinea. Derudover procedurer og arbejdsgange løbende.

I løbet af de første 2 uger har vi en introduktionssamtale. Her vurderer vi dit faglige kompetenceniveau, men også helt grundlæggende om du føler dig godt tilpas i klinikken.

Introduktionsperioden og introduktionssamtalen vil være tilpasset dine tidligere erfaringer, og hvor du er i dit uddannelsesforløb.

Midtvejs og afslutningssamtaler. Der bliver afholdt justeringssamtale efter ca. 3 måneder samt en evalueringssamtale ved opholdets afslutning. 

Du og vi skal give og modtage konstruktiv kritik og forhåbentlig også en masse ros Du får hver dag selvstændige patientkonsultationer - i det tempo, der passer til dit niveau. Med tiden kommer du til at optræde mere og mere selvstændigt.

Under supervisionerne/evalueringen vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen/uddannelseslæge.dk blive godkendt løbende.

Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via uddannelseslæge.dk. Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og medtager den til vores slutsamtale.

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes.

Vagtuddannelse

Der er mulighed for deltagelse i vagtarbejde (lægevagten).

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter. I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres. I fase 1 uddannelsen indgår 3 selvstændige køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt. Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs., der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan iht. overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering. Se i øvrigt Videreuddannelsens hjemmeside Vagtuddannelse i almen medicin (videreuddannelsen-syd.dk)

Uddannelseslægen vil have mulighed for at tilbringe 1 dag i en speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere efter interesse (fysioterapeut, kiropraktor, apotek, hjemmesygeplejen med mere).

Ultralyd

Klinikken har ultralydsapparat, og Henrik Aastrup Jensen deltager i ultralydsprojektet i overenskomsten.

EDB

Systemet er Clinea.

Samarbejdspartnere

Læge Bo Gamborg.
Læge Thore Eriksen.
Din og Min lægeklinik v. Maria Werlinrud.
Focus Lægerne v.  David - og Lene Young.
Familielægerne Lotzes Have v. Heidi Henriette Madsen.
Apoteker.
OUH og regionssygehuse samt speciallæger.
Odense kommune og hjemmeplejen/hjemmesygeplejerskerne.

Forventninger til uddannelseslægen

Vi forventer, at uddannelseslægen bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret i det daglige arbejde, opsøger/ deler viden og stiller spørgsmål.

Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne.

Hvis du har spørgsmål eller forhold, du gerne vil drøfte, inden du møder, kan du kontakte os på telefon 51960843 eller på mail.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Familielægerne Bogensevej

Præsentation af praksis

Lægerne Næsbyhovedvej
Lægerne Dorthe Licht, Kai Juul Petersen og Kirsten Zwisler
Næsbyhovedvej 5
5270 Odense N
Ydernr. 040118
Tlf. 6618 0323

Praksis er en kompagniskabspraksis med 3 læger, som deler 2 ydernumre.

Praksis blev oprettet i 81 som solopraksis og 94 omdannet til kompagniskabspraksis. Siden 2010 har vi været 3 læger som ligeligt deler ejerskab og arbejdet i praksis.

Læge Kai Juul Petersen, kandidat fra 93, har været her siden 2003.

Efteruddannelsesvejleder PLO

Læge Dorthe Licht, kandidat fra 93, har været her siden 2010

Praksiskonsulent Børneafdeling H, OUH

Læge Kirsten Zwisler, kandidat fra 2002, har været her siden 2013

Tidligere Børne-Unge læge, Odense Kommune. Praksiskonsulent FAM, OUH

Praksis har haft uddannelseslæger gennem mange år. Vi har læger i såvel Klinisk Basis Uddannelse/ KBU-stilling som i introduktionsstilling, samt læger i fase 1, 2 og 3 i den almenmedicinske speciallæge uddannelse.

Endvidere fungerer vi som eksterne lektorer for klinisk institut, SDU.

Derfor har vi flere gange årligt medicinstuderende i klinikophold på af ca. 14 dages varighed.

Praksislokalerne er ejede. Hele huset fungerer som en ejerforening. Udover os på adressen, er der endnu en lægepraksis i huset. Begge har fælles venterum og patienttoilet.

Der er pt. lukket for tilgangen af patienter. Vi har ca. 3900 patienter tilmeldt praksis. Det er en blandet skare af patienter, som afspejler resten af befolkningen. Vi har en del Bosniske flygtninge, da praksis for år tilbage var tilknyttet en flygtningelejr for Bosniere.

Vi har primært patienter fra Odense Kommune, men også patienter fra Otterup og Søndersø kommune.

Personale

Janie Serup er sygeplejerske. Hun har sygeplejerskekonsultationer og en del forebyggende arbejde med kroniker kontroller, INR måling, Vaccination og sårpleje.

Lene Krøis som udover sekretær- og receptionist-opgaverne, står for regnskaberne.

Lotte Boserup er SoSu-assistent. Hun er ansat som lægesekretær og passer sekretariatet, samt har selvstændige konsultationer med diverse sygepleje- og laborantfunktioner.

Arbejdsgangen

 • Kl 8-9    : Telefonkonsultation hvor 2 læger sidder ved telefonen.
 • Kl 8-12  : Konsultationer.
 • Kl 12-13: Refleksion, supervision og Frokost.
  Lægen, der superviserer uddannelseslægen har ½ times administrationstid før supervision
  fra 12-12,30 således at evt forsinkelser ikke påvirker supervisionen. Vi prioriterer vores frokostpause sammen meget højt.
 • Kl 13-16: Konsultationer efter behov. Oftest er der ikke sat patienter på efter kl 14.30. Der kan så eventuelt køres sygebesøg eller laves attest- og opfølgningsarbejde.

Ovennævnte gælder ma., ti., on.  Torsdag har vi formiddagskonsultationer fra kl 8-12,30 og aftenkon-sultation fra kl. 15 – 17.15.  Fra 13-14.30 køre 1 læge hver uge 2 opsøgende sygebesøg på ældre patienter. Uddannelseslægen kører, som udgangspunkt de akutte sygebesøg om torsdagen. Vi tager dog højde for lægens erfaring og besøgets egnethed, som uddannelseselement i det uddannel-sesniveau, som lægen er ansat i.

Torsdag kl. 13,00 – 15,00 sættes der ikke aftalte konsultationer til. I dette tidsrum prioriterer vi indbyrdes 1 times supervision af uddannelseslægen, attestarbejde og andet lægearbejde.

Fredag ligner ugens første dage, dog er der kun 2 læger på arbejde.

Uddannelseslægen arbejdstid er

Man. – tirs. fra kl. 8.00-15.30, ons. 8.00-15.00, tors. 8.00-17.30, fredag 8.00-13.30 (juli og august ændres arbejdstiden til 8.00-15.30, dog fredag 8.00-15.00).

Som en grundregel bestemmer patienterne selv, hvilken læge de vil søge, men de akutte telefonhen-vendelser, samt sygebesøg har vi delt, så vi tager dem en uge af gangen. Vi kører få akutte besøg, i gennemsnit ca 1-2 ugentligt. Uddannelseslægen deltager i delingen af det akutte arbejde.

Da vi er en delepraksis er ikke alle faste læger på arbejde alle dage.

Praksis anvender EDB systemet XMO til alle notater, henvisninger, erklæringer, tidsbestilling og receptskrivning. Vi anvender ikke diktafon, men skriver alt selv.

Vi diagnosekoder alle vores konsultationer.

Tidsbestillingen er inddelt i moduler af 15 min. Vi afsætter ½, 1 eller 2 moduler til en bestemt type konsultation. Fx har vi afsat 2 moduler til graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser, spiraloplæg-ning eller kirurgia minor, hvorimod en blodprøvetagning og f. ex. halspodning godt kan klares på mindre.

Ferie og Fravær

Praksis er med i en feriegruppe, hvor ferien planlægges for flere år af gangen. I skolesommerferien lukker klinikken i ulige år de første 3 uger af skoleferien og de lige år de sidste 3 uger af skoleferien.

De resterende ferieuger kører i et rul, hvor vi passer for 3 andre klinikker i én ferieuge om året. I 2019 er det fx i uge 42, efterårsferien. Der kan udleveres ferieplan for praksis.

Ønske om ferie skal gives hurtigst muligt, som udgangspunkt, skal uddannelseslægen forvente at følge lægehuset ferie og lukkedage. Kurser skal vi også orienteres om af hensyn til tidsbestillingen.

Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er almindelig arbejdsdag for yngre læger, men lukke-dag for praksis. Vi aftaler hvordan vi håndterer det, når du kommer.

Evt. sygdom meldes pr. telefon (ikke sms) hurtigst muligt. Vedr. kontaktoplysninger, se også vores personalehåndbog, som udleveres.

Supervision

Den daglige supervision er skemalagt umiddelbart før frokost fra kl. 12.00 til 12.30. Om torsdagen dog mellem kl. 13.00 og 14.00 omkring dagens patientkontakter.  Vi ønsker også løbende at gennemgå forskellige emneområder fx forebyggende konsultationer, henvisninger, attester, regninger, konkrete kliniske emner, kompetencegodkendelse med mere.

Desuden vil der altid være mulighed for at ”trække” en læge ind i et aktuelt problem.

Personalemøder

Vi afholder personalemøder og fælles undervisningsmøder hver måned. Derudover tilstræber lægerne daglig frokost sammen personalet fra 12.30 til 13.

Vagtlægekørsel

KBU: Tilbydes at deltage i besøg/kørevagt. Kirsten Zwisler kører vagt, og vi har valgt at tilbyde KBU-lægen at være med på 1 vagt, som et tilbud, så alle (også kommende speciallæger i andre specialer) får indblik i vagtlægearbejdet. Vagttiden afspadseres. Introlæge: 3 følgevagter, der afspadseres. Fase 1: 3 køre og konsultationsvagter (Afspadseres/udbetales efter aftale) Fase 2: 4 køre og konsultationsvagter (Afspadseres/udbetales efter aftale) Fase 3: 2 visitations følgevagter a 2-4 timer. køre selvstændige vagter, som kan udbetales eller afspadseres efter aftale.

Behandlings- og undersøgelsesudstyr

Praksis har indrettet 4 lægekonsultationer samt en sygeplejekonsultation.

I hver lægekonsultation forefindes; synstavle til synsprøve, GU-leje, remedier til blodprøvetagning, samt diverse podninger. 

Måling af Hgb, b-glucose, INR, CRP og halspodningsudstyr findes i laboratoriet.

I vores lille laboratorium findes desuden mikroskop til urinundersøgelser og wet smear.

Desuden remedier til urinundersøgelser, spirometri, tympanometri, cryo-behandlingsudstyr og vortebehandling.

Derudover har vi udstyr til kirurgia minor, samt EKGapparat, der samkører med vores EDBsystem.

Apoteker/håndkøbsudsalg

Der er indkodet de mest anvendte apoteker og håndskøbsudsalg i EDB-systemet.

Sygehuse og speciallæger

OUH er vores lokalsygehus, men vi henviser til alle sygehuse på Fyn og udenfor i henhold til det frie sygehusvalg. Vi bruger oplysningerne fra Sundhed.dk i det daglige arbejde, samt sammen med patien-ten for at finde den bedste løsning.

Vi benytter de fynske og jyske Speciallæger ud fra kendskab til de enkelte specialisters subspecialise-ringer, ventetider og kommunikation.

Andre samarbejdspartnere

Vi har ingen formelle aftaler omkring samarbejde med hjemmesygeplejerskerne eller sundhedsplejer-skerne i området. De er naturlige samarbejdspartnere og vi er i daglig kommunikation med hjem-meplejen/-sygeplejen og Sundhedsplejerskerne via Edifact med i Odense kommune, samt telefonisk samarbejde.

Uddannelseslægens forløb i vores praksis

Præsentationssamtale

Uddannelseslægen vil før start blive inviteret til en gensidig præsentationssamtale. Her vil vi diskutere hans/hendes forventninger til den kommende uddannelsesperiode og vores forventninger til uddannel-seslægen. Uddannelsesprogrammet vil blive gennemgået sammen med den praktiske arbejdstilrette-læggelse. Vi udleverer også Personalehåndbog og Ferieplan ved dette møde.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

Indenfor de første to uger i praksis vil kompetenceniveauet hos uddannelseslægen være erkendt og ud-dannelsen skal planlægges ud fra det. Uddannelseslægen vil i denne periode få lejlighed til at se tutor-lægerne arbejde i konsultationen og ved sygebesøg ligesom der vil være instruktion i det praktiske/ad-ministrative arbejde. Uddannelseslægen vil således have mulighed for at” kikke over skulderen” på tu-torlægen, ud fra den enkeltes behov. Ligeledes vil der de første dage blive ”undervist” i EDB-systemet.

Uddannelseslægen har selvstændige konsultationer, når hun/han er klar til dette.

Vi gennemgår dagligt alle uddannelseslægens patientkontakter.

Vi vil gerne forstyrres, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du vil spørge til vores behandlingsprincipper. Det er en måde at lære hinanden at kende på. Det øger vores viden om, hvad du kan og det skal gerne give alle parter øget tryghed. 

Efter de første to uger vil introduktionssamtalen blive afholdt. Her vil vi sammen fastlægge den individuelle uddannelsesplan. Vi vil sammen aftale, hvordan og hvornår kompetencerne skal erhverves og ligeledes, hvordan evalueringen og attestationen af disse kompetencer skal foregå.

Du skal være fortrolig med diagnosekodning (e-learning på DAK-Es hjemmeside) og vores EDBpro-gram XMO. Vi forventer, at man deltager aktivt i det, der foregår i praksis (frokost, sociale arrange-menter, mv.).

Midtvejsevaluering

Efter tre måneder er der afsat tid til midtvejsevaluering, hvor vi gør op, hvor langt du er nået på check-listerne og med det, der i øvrigt blev aftalt i introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du skal komme gennem de ting, du mangler. I den sidste periode skal alle gerne mærke den udvikling der er sket med dig. Der vil uændret være skemalagt supervision.

Slutevaluering

Umiddelbart før afslutningen på dit ophold er der slutevaluering af det samlede forløb, De opstillede mål i uddannelsesprogrammet er løbene blevet godkendt. Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk. Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og gerne medtager den til vores slutsamtale. Vi skal bruge den til stadig at forbedre os.

Lægerne i praksis vil dele vejlederfunktionen, og vi superviserer hinandens patienter overfor uddannel-seslægen. Vi føler os alle ansvarlige for dit ophold. Det er ikke kun dig, der skal lære af os. Vi venter også at få gavn af den nye viden, som du kan komme med.

Returdage. Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden, om muligt 2. onsdag i måneden. På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes. Dagsprogram aftales individuelt.  

Venlig hilsen
Kai, Dorthe og Kirsten

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Næsby Lægehus
Næsbyhovedvej 5
5270 Odense N
Ydernr. 042242
Tlf.: 66 18 07 09

Vores praksis:

September 2010 overtog vi en tomands kompagniskabspraksis efter et lægeægtepar, der gik på pension. Det er en praksis, som ligger i et sundhedshus med endnu en lægeklinik: ”Lægerne Næsbyhovedvej”.

Praksis har eksisteret i nuværende lokaler siden 1988, hvor lægehuset blev opført. Der har været uddannelseslæge tilknyttet denne praksis siden 1982 med korte pauser ind i mellem.

Siden overtagelsen har vi lavet en del instrukser og opbygget en fast struktur omkring den daglige drift.

Vi har omkring 3.700 patienter tilmeldt i alt, blandet ældre og yngre. Vi har mange familier i flere generationer, og denne sammensætning betyder meget for os, idet vi er meget bevidste om at se den enkelte patient som et helt menneske, og hvad det betyder for familiens historie og forhistorie på godt og ondt. Vi har en jævn fordeling af børn, unge og ældre, mænd og kvinder.

Der ligger flere plejehjem i vores optageområde, hvor vi også har en del patienter.

Langt de fleste blodprøver bliver taget i lægehuset, selv analyserer vi: hgb., BS, CRP, INR, leukocytter og differentialtælling. Vi laver urinundersøgelse ved stiks, mikroskopi, dyrkning og resistent undersøgelse, vi laver wetsmear (mikroskopi af vaginalsekret), EKG, lungefunktions-undersøgelser. Vi laver en del småoperationer og lægger spiraler og giver akupunktur.

Vi har en hjemmeside www.66180709.dk. Her kan patienterne bl.a. bestille medicin, booke tider og sende e-mails til os.

I almenpraksis har man rigtig mange samarbejdspartnere. Vi henviser til sygehuse, praktise-rende speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, patientskoler, fodterapeuter mv.  Vi konfe-rerer patienter med bagvagter på OUH, som (næsten) altid er meget imødekommende med råd og vejledning, så vi kan lave et godt udredningsprogram for vore patienter.

Vi har et tæt samarbejde med hjemmeplejen omkring de svage borgere, der har brug for hjælp i eget hjem. Vi samarbejder også med de forskellige plejehjem/ institutioner, der ligger i vores område.

Kommunen er også en størrelse, du vil stifte bekendtskab med, da en del af vore patienter har et forløb ved kommunen oftest i forbindelse med længerevarende sygemeldinger, og vi kan blive bedt om forskellige attester alt efter, hvor i forløbet patienten befinder sig.

Af øvrige samarbejdsparter kan vi nævne: politiet, patienternes arbejdsgivere, forsikringsselskaber, fagforeninger, a-kasser, advokater m.fl.

Udover at være læge, vil du opleve, at det at være praktiserende læge, også er at være virksomhedsejer.

Økonomien og ledelsesstrukturen skal være i orden, da det er hele fundamentet for, at vi overhovedet kan drive en klinik og dermed behandle patienterne. Vi har ansat en bogholder, Jytte Grum, til hjælp hermed. Hun kommer i klinikken ca. 1 gang om måneden. 

Læger og personale:

Læge Michael Haslund er født 1976, cand. med. 2003 og færdig som speciallæge i almen medicin 2010.

Læge Peter Rasmussen født 1987, cand. med. 2014, færdig som speciallæge i almen medicin 2020.

Sekretær Lena Højgård Frederiksen har været sekretær i lægehuset siden 1977.

Sygeplejerske Karine Slot har været ansat siden 2009.

Sygeplejerske Bibi Ranum Knudsen har været ansat siden 2011.

Sekretæren laver det daglige sekretærarbejde plus en del laboratorieopgaver, såsom blodanalyser og urinundersøgelser.

Vores sygeplejersker har både sekretær- og sygeplejerskeopgaver, de har selvstændige konsultationer, hvor de ser de akutte patienter, typisk med infektioner, fryser vorter, har sårskift, fjerner suturer, skyller øre, vaccinerer m.v. Desuden deltager sygeplejerskerne i kronikerom-sorgen og varetager efter instruks kontroller af f.eks. diabetes, KOL og hypertension.

Vores 2 sygeplejersker er alle på deltid, organiseret sådan, at der hver dag er en sygeplejerske på arbejde hele dagen.

Dagsprogram:

 • 7.30               sygeplejerskerne møder og starter med at have patienter
 • 8.00-9.00       telefontid eller konsultation
 • 9.00-12.30     konsultationer med 15 minutter interval
 • 12.30-13.00   frokost, spises sammen, klinikken giver dagligt frokost, kaffe og the
 • 13.00-13.30   supervision, hvor du sammen med tutorlægen gennemgår dagens patienter
 • 13.00-16.00   konsultationer og papirarbejde m.v.

Om torsdagen holder vi længe åbent. Der er stadig telefontid mellem 8-9, og planlagte lægekonsultationer frem til kl. 16.30.

I alle hverdage passer vi selv vores patienter indtil kl. 16, dog sådan at telefonen kl. 14-16 stilles om, så den kun er til brug for akut opstået sygdom. Sekretæren/sygeplejersken passer telefonen hver dag til kl. 16.

Mht. dine arbejdstider forventer vi, at du arbejder:

Mandag, tirsdag og fredag fra 08.00 til 15.00.

Onsdag og torsdag fra 08.00 til 16.00.

Dette passer med 37 timer ugentligt. Har du andre ønsker/behov, kan vi tale om det, når du kommer og hilser på os.

Ferier, lukkedage:

Da vi er et mindre lægehus, holder vi helt lukket ved ferier/helligdage, og du holder dermed også ferie i de perioder.

5/6, 24/12 og 31/12 er lukkedage for praksis, men er ifølge din overenskomst almindelige arbejdsdage for yngre læger. Disse 3 dage skal derfor enten afspadseres, eller du skal bruge feriedage.

I 2021 er lægehuset lukket i uge 5, 29, 30, 31 og 42.

Vi er sammen med 3 andre kompagniskabspraksis med i en vagtring, hvor vi passer hinandens patienter i ferier, og hvis praksis holdes lukket pga. kurser eller andre mærkedage.

Du får selvfølgelig fri til obligatoriske kurser.

Introduktion:

Den første uge er afsat til introduktion, hvor du de første dage vil følges med lægerne. Der vil være sat ekstra tid af, så computersystemet m.v. kan blive vist. Du kommer desuden til at følges med sygeplejersken en dag, så du også bliver introduceret til deres arbejde i praksis. Derefter begynder du at få dine egne selvstændige konsultationer, i starten selvfølgelig med ekstra god tid til hver patient.

Der vil dagligt være afsat 30 min. til supervision sammen med en af lægerne til snak om dagens patienter, og en gang ugentligt (onsdag) sættes en time af til dybere supervision, og ved disse 1 times møder foretages også godkendelse af kompetencer. Derudover er du hele tiden velkommen til at komme og spørge os til råds. Vi vil løbende aftale med dig, hvor mange patienter du kan nå, og hvilke diagnoser du er klar til. Under din ansættelse hos os, vil du også 2 gange komme til at skulle undervise i klinikken.

Vi vil i løbet af den første uge afholde introduktionssamtale, og der vil ved samtalen blive sat dato for midtvejssamtalen, og ved midtvejssamtalen sættes dato på slutsamtalen. Både tutorlæge og uddannelseslægen er forpligtet til at holde øje med, hvor mange kompetencer, der er godkendt, så alle nås i god tid. Både ved de løbende supervisionsaftaler og evaluerings-samtaler kan tages evt. problemer op. Lov dig selv, og os, at være åben og ærlig, sig til, hvis der er noget du er utilfreds/utryg ved, kun ad den vej kan vi hjælpe med til at dit ophold hos os bliver godt, lærerigt og spændende. 

Vi håber selvfølgelig meget, at du kommer til at trives godt i vores lille ”oase”, vi synes vi har det vældig godt. Der kan være travlt, men der er altid tid til en kop kaffe og en god snak.

Direkte supervision: 

Kompetencerne 4 og 7 i introduktionsstilling og senere i forløbet 16, 17, 20, 29, 40 og 59 evalueres ved direkte supervision af specifikke konsultationer i relation til kompetencerne, og dette planlægges i samarbejde med uddannelseslægen. Herudover vil der et par onsdage blive sat tid af til direkte supervision, hvor tutorlægen sidder med ved dine konsultationer og mere generelt gennem tilfældige konsultationer diskuterer kommunikationsstil med dig.

Møder og uddannelse:

Vi har personalemøde ca. hver 3. måned, hvor der bliver gennemgået fagligt stof, og talt løst og fast om, hvad de enkelte i huset har på hjertet.

Lægerne er løbende på kurser, både heldags kurser, men også jævnligt aftenkurser. Disse aftenkurser kan du deltage i, hvis du har lyst, emnerne og udbyttet er meget varierende, men det kan vi tale nærmere om.

Returdage:

I hoveduddannelsens sygehusdel på 2½ år vil du have returdage hos os 1 gang om måneden. Vi vil tilstræbe, at det bliver den samme ugedag i måneden, så patienterne ved, hvornår du er her, og du kan holde fast i nogle patientforløb. Under returdagene skal du også have godkendt kompetencer opnået på sygehusene, som er knyttet til kvalifikationskort. Der vil derfor på dine returdage også være afsat tid til dette.

Sygdom:

Selv lægerne kan jo blive syge, ved sygdom bedes du så snart som muligt, altså før kl. 07.59, ringe til Michael Haslund privat på mobil: 60 14 20 55, så vi kan nå at omstrukturere dagens arbejde.

Vagter:

Som praktiserende læger er vi med i lægevagten, og vi tager begge vagter. Alt efter uddannel-sestrin er der krav om, at du er med på vagter/selv skal have vagter. Dette vil der være rig mulighed for hos os. Vi synes også, at det som basislæge er supervigtigt, at du får set denne del af jobbet, om du så vælger almenspecialet eller ej. Vagtlægearbejdet giver et indblik i de vilkår, vi står i, når vi f. eks vælger at indlægge en patient, vi har undersøgt en sen nattetime i en faldefærdig sofa, i en mørk stue med tre hunde hoppende rundt i ens lægetaske. Eller de svært psykisk syge, der skal tvangsindlægges, ja, man oplever faktisk tit bagsiden af samfundet som kørende vagtlæge.

Vagter, der skal afholdes under uddannelsen til Almen medicin i Region Syd:

Introduktionslæger: 3 følgevagter

Fase 1 læger: 3 køre- og konsultationsvagter

Fase 2 læger: 4 køre- og konsultationsvagter

Fase 3 læger: 4 køre- og konsultationsvagter, 2 visitationsledsagevagter af 2-4 timers varighed samt

2 selvstændige visitationsvagter.

Etik og holdning:

Under dit ophold i praksis bør du udvise respekt for alle patienterne og opføre dig professio-nelt. Det er os som behandlere, der er de professionelle, også når patienterne er ude af balan-ce og reagerer følelsesmæssigt.  Husk at størrelsen af problemet defineres af patienten, tag venligt imod alle spørgsmål og henvendelser. Hvad der for én patient er et stort problem, kan for andre være ubetydeligt og omvendt.  Vi er på patientens side og forsøger altid at tage udgangspunkt i patientens referenceramme, når vi søger at løse et problem. Du vil også opleve, hvor vigtig det er med tiltro og fælles forståelse, hvis patienter skal ”gøre som vi vil have dem til”. I praksis arbejder vi meget med compliance og bruger megen tid på information og tillidsskabende kontakt. I næsten hver eneste konsultation er der etiske overvejelser/dilem-maer. Dette er vi meget åbne overfor at diskutere ved supervisionsmøderne. Det er meget vigtigt for os, at du i løbet af opholdet hos os ikke kun fagligt, men også menneskeligt lærer en masse om det at være læge. Om du så vil bruge det i almen praksis eller et andet sted, så mener vi, at almen praksis er stedet at lære det meste!

Vi glæder os til at lære dig at kende, velkommen!

Venlig hilsen
Michael Haslund & Peter Rasmussen
Næsby Lægehus
Næsbyhovedvej 5
5270 Odense N
Tlf: 66 18 07 09
Michael Haslund, mobil: 60 14 20 55
Peter Rasmussen, mobil: 20 71 16 76

Praksisbeskrivelse Lægehuset Korupcentret

Værdigrundlag:

Klinikken skal kunne levere ydelser som lever op til gældende standarder. Klinikken vil forsøge at opnå dette gennem videreuddannelse og kvalitetssikring til stadighed. Hverdagen tilstræbes at være velorganiseret med klare opgavefordelinger. Vi prioriterer en god omgangstone med plads til uenighed og humor.

Læger og personale:

 Lægehuset er et I/S selskab med ligelig deling af indtægter og udgifter.

 Der er ca. 3600 patienter tilknyttet lægehuset i jævn fordeling af alder.

Lægehuset ligger i udkanten af Odense. Vi har blandet patients gruppe med både børnefamilie og ældre. Flere familier har boet i Korup i mange år og har været tilknytte lægehuset igennem årrække. Desuden fungerer vi som faste læger for de to lokale plejecentre - Villestofte og Ejlstrup.

Henrik Verner Andersen har købt sig ind siden 2004.

Olga Diatchikhina har købt sig ind siden 2012.

Vi har siden 2003 haft uddannelseslæger i lægehuset.

Vi har et godt tværfagligt samarbejde, hvor vi bruger de forskellige faggruppers kompetencer. Så vidt det er muligt, forsøger vi at holde vores pauser samlet, hvor vi bestræber os på, at det ikke kun er faglig snak.

Vi har 1 times personalemøde den 3. torsdag i måneden.

Vores personale er: Winnie og Vibekke som er konsultationssygeplejersker, samt Dorthe og Jeanette som er lægesekretærer.

Derudover har vi fast rengøring hver dag og en bogholder, Alice, som kommer i lægehuset ca. hver 3. uge.

Vores sekretær deltager i telefonvisitation, tidsbestilling, receptfornyelse på medicin samt andet sekretærarbejde.

 Vores sygeplejersker har selvstændige konsultationer indenfor diabetes, KOL og hypertension. De står for blodprøvetagning, EKG optagelser, lungefunktionsundersøgelser, urinundersøgelser, sårbehandling. Herudover vægtkontroller, øreskylning, sutur- fjernelser, vaccinationer og rutineundersøgelser i forbindelse med indkaldelse.

Samarbejdspartnere:

Vi samarbejder med afdelinger på OUH både i Odense, Middelfart og Svendborg og med speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer på Fyn.

Vi har et stort samarbejde med hjemmeplejen i Odense Kommune og mødes med disse og aktører ved behov.

Organisation i arbejdet:

Vi starter hver dag (lægerne) med telefontid mellem kl. 08.00 – 08.30.

 Der er to pauser i løbet af dagen: Kaffepause kl. 09.45-10.00 og frokost kl. 12.00 – 12.45.

Torsdag er vores ”lange” dag, hvor arbejdsdagen ser lidt anderledes ud. Der er stadig pause kl. 09.45-10.00, Mellem kl. 13.00 og kl. 15.00 er der et slip uden patienter, som er medregnet til administrativ arbejde, opsøgende hjemmebesøg undervisning mm.

Man-, tirs- og onsdag har vi åbent fra kl. 08.00 – 15.00. Torsdag kl. 08.00 – 17.00. Fredag kl. 08.00 – 14.00.

Vi er tilknyttet Lægernes telefonpasning så patienter kan altid komme i kontakt med os mellem 15-16.00, samt 14.00-16 om fredagen. Der er de faste læger som har telefonvagt.

Vi er med i en feriering med 4 andre praksis hvor vi på skifte passer patienter i ferieperiode. Dette er fastlagt som rulleskema og man får oplysninger om planlagt lukkedage inden man starte sit ophold. Vi åben for individuelle ferieønske, dog med hensyn til lægehusets arbejdsfunktion.

Der er afsat 15 minutter per konsultations, mulighed for dobbelttider til samtaler, børneundersøgelser, små operationer, graviditetsundersøgelser osv.

Der er akutte tider hver dag mellem 10.00-11.00. Disse blive visiteret dels af lægerne i telefontid, dels af personale efter følgende.

Uddannelseslæger:

Kemisamtalen finder sted før uddannelseslægen starter i praksis. Praksis inviterer den kommende uddannelseslæge til kemisamtale senest en måned før tiltrædelse.

Uddannelseslægen vises rundt i klinikken, ser sit lokale og møder de øvrige kollegaer. Tutorlægen informe-rer om klinikken. Gensidige forventninger gennemgås. Der laves aftale om mødetid første dag.

Den første dag vises uddannelseslægen rundt i klinikken, introduceres for personalet og de daglige arbejdsgange gennemgås. Herefter starter uddannelseslægen langsom op med patienter og antallet øges gradvist afhængig af erfaring og uddannelsesniveau. Introduktionssamtalen afholdes inden for de første 4 uger. Justeringssamtalen og evalueringssamtalen planlægges i god tid før samtalerne.

Vores uddannelseslæger har hver dag supervision mellem kl.14.30-15, hvor de faste læger skiftes til at supervisere på ugentlig basis. En gang om ugen er der 1 times supervision, dette ligger om torsdagen.

Vi forventer at uddannelseslægen møder rettidigt og at der udvises engagement og interesse i det daglige arbejde. Det forventes at uddannelseslægen holder sin viden opdateret. Vi forventer at uddannelseslægen er imødekommende over for patienter, personale og os læger og indgår i det samarbejde vi har i praksis.  Returdage: Der indgår en månedlig returdag i sygehusdelen mellem fase 1 og fase 2 i hoveduddannelsesforløbet. Hvis muligt helst en fast dag. Det er ønskværdigt at praksis får besked om dagene i god tid, da det så er lettere at sætte patienter på hos uddannelseslægen som denne kender i forvejen. Kompetencer knyttet til kvalifikationskortene gennemgås og godkendes på returdagene.

Ferie og fravær:

Praksis holder ferielukket efter rulleplan med andre praksis i feriering. Dette vil blive oplyst inden opstart. Vi tilstræber os på at ferieønsker kunne opfyldes med hensyntagen til daglig drift. Juleaften, nytårsaften og grundlovsdag er praksis lukket og det er derfor feriedag for uddannelseslægen. Ved sygdom kontaktes lægerne om morgenen. Al fravær indberettes til lønkontoret via app’en MinLøn

Uddannelseslægen må ud over ferie og obligatoriske kurser max have 10 % fravær - se regler for fravær på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside.

Praksisbeskrivelse - Lægerne Sommer og Syrak

Rugvang 40, 1., 5210 Odense NV

Historie

Lægerne Sommer og Syrak er en kompagniskabspraksis indgået mellem speciallægerne i almen medicin Mona Sommer Rasmussen og Rikke Syrak Petersen.
Mona og Rikke har forinden i en årrække arbejdet sammen som kompagnoner i en tidligere større lægeklinik. Praksispersonalet er fulgt med fra den tidligere klinik, hvorfor alle kender hinanden rigtig godt.

Værdigrundlag

I vores daglige arbejde vil vi gerne være med at til at skabe mindre ulighed i sundhed og arbejder ud fra et holistisk menneskesyn.
Vi har fokus på trivsel og vægter tillid, åbenhed og fællesskab højt - her er ingen “dumme spørgsmål”.

Praksis funktion

At klinikken er en kompagniskabspraksis betyder, at ejerne er fælles om patienter og indtægter/udgifter. Klinikken varetager uddannelse af medicinstuderende (har ca. 2 studerende på 14 dages klinikophold om året) og læger i uddannelsesforløb til speciallæger i almen medicin.

Patientgrundlag

Klinikken har pr. 1/11-22 tilknyttet ca. 2200 patienter, der lukkes for tilgang ved 3.200 patienter.

Læger/ personale

I klinikken er der to faste læger, 3 sygeplejersker og 1-2 uddannelseslæger.

Læger:

Rikke Syrak Petersen ( f. 1973) er uddannet læge siden 2001 og speciallæge i almen medicin siden 2008.
Har udover ansættelser på sygehuse i region Syddanmark også haft ansættelse som læge ved Odense Kommune. Fra 2011-2022 medejer af Lægerne J.B. Winsløwsvej.Medlem af DSAM, den Danske Lægeforening og Praktiserende lægers Organisation.
Rikke er i klinikken 4 dage om ugen.

Mona Sommer Rasmussen ( f. 1976) er uddannet læge siden 2005 og speciallæge i almen medicin siden 2013.
Har udover ansættelser på sygehuse i region Syddanmark , haft
ansættelse som vikar ved lægerne J.B. winsløwsvej 2013-2014. Fra jan 2015-2022 medejer af Lægerne J.B. Winsløwsvej. Medlem af DSAM, den Danske Lægeforening og Praktiserende lægers Organisation.
Mona er i klinikken 4 dage om ugen.

De faste læger har på skift daglig supervisionstid med henholdsvis personale og uddannelseslæger og har prioriteret administrativ tid til bla. organisation og almen udvikling af klinikken.

Personale

Der er ansat 3 sygeplejersker; Birgitta, Helle og Anne.
Sygeplejerskerne varetager telefonvisitation, en række administrative opgaver, almene sygeplejerske opgaver som bla. vaccinationer, blodprøver, LFU, ekg med videre samt selvstændige kontroller af en række kroniske sygdomsgrupper, heriblandt KOL, DM, osteoporose,
myxødem mv. Vi arbejder med 3 forskellige (1, 2 og 3) sygeplejerske kalendere, som sygeplejerskerne roterer imellem over ugen. Sygeplejerske 1 passer hovedsagelig telefon og administrative opgaver, der kan være enkelte patienter i kalenderen.
Sygeplejerske 2 hjælper en begrænset periode om formiddagen på telefonen, men har overvejende konsultationer, mens sygeplejerske 3 udelukkende har konsultationer. Vi prioriterer at arbejde i teams omkring sårbare/ kroniske patienter. Således er det teamet af en læge og
en sygeplejerske, der kender den enkelte patient bedst og sammen bla. ved afsat supervisionstid planlægger det enkelte patientforløb bedst muligt.

Møder

Der er månedlige personalemøder, lægemøder, sygeplejerske møder og hyppige faglige møder omhandlende vores kroniker håndtering og andre faglige områder.

Uddannelseslægen

Uddannelseslægen inviteres til en præsentationssamtale ca. 1 md før påbegyndelse af uddannelses opholdet. Formålet er bla., at uddannelseslægen ser klinikken og møder læger og personale. Uddannelseslægen medbringer ved dette møde i videst mulige omfang sine ønsker om fravær (ferie, kurser, afspadsering, omsorgsdage osv.), så klinikken bedst muligt kan planlægge driften herefter.
En af klinikkens faste læger fungerer som hovedtutor for uddannelseslægen, men begge faste læger og evt. uddannnelseslæger på et ældre uddannelsestrin deltager i supervision.
Indenfor de første 2 uger af ansættelsen afholdes introduktionssamtalen til afklaring af gensidige forventninger. Uddannelsesprogram gennemgås, og det vurderes, hvilke kompetencer, der skal opnås, og hvordan de nås.
Uddannelseslægen præsenteres for en “tjekliste” , som vedkommende skal igennem indenfor de første ugers ansættelse. Denne kan hvad angår bla. EDB (clinea), faglige procedurer med videre tilpasses med hensyntagen til lægens tidligere erfaring med videre.
Uddannelseslægen får også afhængig af erfaring/uddannelsestrin halve “kigge med” dage hos de faste læger og personale. I starten af ansættelsen, afsættes der ekstra tid til uddannelseslægens konsultationer, tiden justeres løbende.
Vi deltager ikke i lægevagtordningen, hvorfor uddannelseslæger, der skal indgå i køre henholdsvis visitations - følgevagter skal arrangere disse med anden læge, der tager lægevagter.

Uddannelseslægens arbejdsplan.

Supervisionstiden er dagligt 30 min. og en dag ugentlig 60 min. Indholdet i supervisionstiden tilpasses den enkeltes behov og evt. udfordringer i lægerollen. Udover faglighed, trivsel, organisering med videre vil økonomiske aspekter også blive inddraget; ydelser, rationel klinikdrift
heriblandt benyttelse af personalets kompetencer, etc. - dette dog tilpasset uddannelseslægens uddannelsestrin.
Uddannelseslægens arbejde forsøges planlagt, så der dels stilles udfordrende opgaver, der passer til lægens kompetencer, men samtidig ikke overstiger disse. Uddannelseslægen forventes at give løbende tilbagemelding til tutor, såfremt der er problemstillinger eller kritiske forhold, der bør drøftes med henblik på en evt. tilretning af forløbet.
Uddannelseslægens ugentlige arbejdstid er 37 timer.
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 07.55-14.55. Onsdag 07.55-16.55. Evt. overarbejde afspadseres i forholdet 1:1 og kan efter aftale med tutorlægen afspadseres enten samlet som hele dage, eller som enkelte timer på flere dage. Planlægningen af afspadseringen skal
tilpasses klinikkens drift.

Morgenmøde 07.55-8.00
Telefontid 08.00-08.30
Konsultationer 08.30.-10.00
Pause 10.00-10.15
Akuttider 10.15-10.45
Konsultationer 10.45-11.30
Ringe tilbage tid/ administration: 11.30-12.00
Frokost 12.00-12.30
Supervision 12.30-13.00 (kan på enkelte dage placeres inden frokost)
Uddannelseslæger fase (2) og 3 har egen supervisionstid med personale og kan evt. også supervisere KBU/ introduktionslæger.
Konsultationer 13.00-14.30
Telefontider/ringe tilbage tider/ administration14.00-14.55

Uddannelseslæger fase 2 og 3 passer vagten en dag ugentlig til kl.16.

Kurser og anden undervisning

Udover deltagelse i interne møde forventes det, at uddannelseslægen deltager i undervisning planlagt fra Videreuddannelsen for deres niveau. Øvrig kursusdeltagelse kan kun ske efter accept fra tutorlægerne. Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen bør kursusdage meldes til tutorlægen senest 4 uger før deltagelse, men altid hurtigst muligt.

Ferie, fravær

Uddannelseslægen har ret til ferie efter gældende regler og ferie planlægges i samarbejde med klinikkens øvrige læger og personale. Sommerferie, vinterferie og efterårsferie følger et fast rul så der som hovedregel altid er 2 læger og 2 personaler på arbejde. Fravær skal meldes til tutorlæge eller andet klinikpersonale efter aftale. Fravær indrapporteres til arbejdsgiver og på app'en MinLøn.

Samarbejdspartnere

Sygehus, kommuner

Præsentation af praksis

Kontaktoplysninger:

Lægerne Hinderupgård, Niels Bohrs Allé, 5230 Odense S, Tlf. 66136100, www.hjal.dk, Mail:
kontakthjal@gmail.com

Beliggenhed:

Google Maps

Beskrivelse af praksis:

Lægerne Hinderupgård(LH) er en kompagniskabspraksis med 4 læger:
Jes Chr. Kolmos, Didde-Marie Maa, Helle Skytte og Jonas Trolle Madsen.
Praksis har tilknyttet en uddannelsesstilling, hvor der kan være er ansat en uddannelseslæge, i KBU-, intro- eller hoveduddannelsesforløb.

Historie:

Praksis har oprindeligt været en solopraksis. Den blev startet i 1980 som 0-praksis og er siden blevet udvidet til 2 lægekapaciteter. Praksis blev stiftet af Ole Johansen, som drev den alene i starten, og siden i kompagniskab med hustru Jette Ruby. Helle Skytte overtog efter Ole Johansen i 2006, da han gik på pension, og da Jette nogle år senere gik på pension, overtog Jonas efter hende. Didde-Marie kom til i 2020 og Jes Chr. i 2022.
Praksis har status som delepraksis, hvilket vil sige at der kan være flere faste læger, end der er kapaciteter. Samarbejdsudvalget har givet tilladelse til dette af helbredsmæssige årsager.

I 2022 flyttede praksis fra den oprindelige placering på Odensevej, da rammerne var blevet for små til at rumme praksis udvikling. Samtidigt skiftede vi navn fra Lægerne i Hjallese.
Praksis er flyttet ind på Hinderupgård, på 1. sal. Der er seks konsultationsrum, venteværelse og laboratorium og sekretærrum. På 2. sal depot, køkken og frokoststue.

Patientgrundlaget for praksis er ca. 3.300 patienter. Der er tale om en by-praksis, hvor
patientfordelingen aldersmæssigt ligner gennemsnittet for regionen.

Lægerne:

Jes Chr. Kolmos (JK), speciallæge i almen medicin 2020.
Didde-Marie Maa (DMM), speciallæge i almen medicin 2017.
Helle Skytte (HS) speciallæge i almen medicin 1997. Har frem til 2006 arbejdet på medicinsk afdeling og vikarieret i almen praksis.
Jonas Trolle Madsen (JTM), speciallæge i almen medicin 2015.
Didde og Jes deltager i lægevagten i Region Syddanmark og Jonas i klyngearbejdet.

Personale:

Joan (JJ): Sekretær, ansat 20 timer ugentligt i klinikken siden 2017. Tager imod patienterne ved skranken og varetager interne funktioner i klinikken.
Louise (LF): bioanalytiker, ansat 20 timer ugentligt siden 2016. Tager blodprøver, EKG, mikroskopi af uriner, øreskylning, suturfjernelse, lungefunktionsundersøgelse, med mere.
Martha (MJ): jordemoder, ansat 20 timer ugentligt siden 2022. Anne-Helene (AHN): Medicinstuderende, sekretæropgaver.

Udstyr:

Undersøgelsesudstyr: Blodprøver tages i laboratoriet og sendes ind til OUH samme dag kl. 11.00 og kl.13
Elektronisk undersøgelsesudstyr: Tympanometer, audiometer, doptone, INR, Hb., BS, CRP,
Fasekontrastmikroskop, Spirometer, dermatoskop og EKG-apparat.
EDB-udstyr: Elektronisk journal siden 2006 Novax. IP-telefoni integreret med lægesystemet. Printer i hvert konsultationslokale. Fast internetforbindelse. Intet Wifi.

Arbejdsdagen:

Praksis åbner dagligt kl. 8.00, onsdag er praksis åben til kl. 17.00. De øvrige dage så lang tid, der er arbejde.
Kl. 8.00-9.00. Telefontid, lægerne passer telefonen.
Det øvrige personale tager blodprøver, lægger instrumenter og andet klar i klinikrum, fylder op i depoter osv. Telefonsystemet er elektronisk, ip-telefoni, hvilket også gør identifikation sikrere og nemmere da patienterne selv kan indtaste cpr.nr.
Kl. 9.00-12.00. Konsultationer.
Kl. 12.00-12.30 Frokost, hvor alle spiser sammen, diskuterer fag, problemer, eller bare hygger.
Kl. 12.30-13.00: Supervision af uddannelseslægen, en dag om ugen dog til kl. 13.30, hvor den afsatte tid benyttes til gennemgang af større emner, godkendelse af kompetencer eller direkte supervision.
Fra kl. 13.00/13.30: Igen konsultationer så længe, der er patienter. Evt. køres planlagte besøg. Hvis besøg skønnes at være akutte, køres de straks og de øvrige læger hjælper med at få dagen til at fungere så roligt som muligt.
Kl. 14.00 lukkes telefonen for almindelig henvendelse, og der stilles om til den vagthavende læge i vores eftermiddagsvagtring, som består af Rosengårdslægerne, Lægehuset i Fraugde, Din Doktor Odense (tidl. Lægerne Tornøe og Wengler) og Almen Medicinsk Lægeklinik. Praksis har eftermiddagsvagt hver 5. uge. Uddannelseslægen hjælper med.

Uddannelseslægens arbejdsdag følger klinikkens. Arbejdstiden er normalt fra kl. 8.00 til 15.30 dog onsdag kl. 9.45 til 17.15, og fredag sluttes kl. 15.00.

Patienterne booker tider telefonisk, hos sekretæren, via app: ”min læge” eller via hjemmesiden. Patienterne kan som udgangspunkt bestille 10 minutters tider og vores aftalesystem er indstillet til at fungere i blokke af 10 minutter. Hvis vi på forhånd kan se, at der er behov for mere tid end én blok af 10 minutter, så udvider vi med yderligere blokke. Det fungerer automatisk sådan, når patienterne bestiller tider til f.eks. ”børneundersøgelse” eller ”årskontrol af kronisk lidelse”. Attester til kommune og forsikringsselskaber kan kræve længere tid, hvorfor tiden ofte bookes af den læge, der udfylder attesten. Det er generelt en god idé at gennemgå den kommende dags aftaler, for at se om programmet hænger sammen. Som nævnt under ”introduktion” vil vi løbende aftale, hvor meget tid, der er til konsultationer. Uddannelseslægen vil som oftest have 20 minutters tider, 30 minutter de
første par uger.

Samarbejdspartnere:

Eftermiddags vagtringen består af Lægerne Hinderupgård, Rosengårdslægerne, Lægehuset i
Fraugde, Din Doktor Odense og Almen Medicinsk Lægeklinik. Når patienter fra andre
praksis behandles, sendes besked via korrespondancemodulet til egen læge. Vi har hovedsageligt patienter i Odense kommune.

Vi samarbejder med både Sygehus Lillebælt og OUH Odense/Svendborg.
Praksis er med i en kvalitetsklynge – Odinklyngen. Her mødes vi regelmæssigt med kolleger fra flere andre lokale lægehuse. Møderne ligger sidst i januar, maj og september. Uddannelseslægen må gerne deltage.

Uddannelsesrelateret:

Præsentationssamtale: Ved ansættelsen tages kontakt parterne imellem, og der aftales et møde 1-2 måneder før starten, hvor den nye læge hilser på og præsenteres for de forskellige personaler og vises rundt i huset. Uddannelseslægen tilknyttes en tutor. Forventninger diskuteres og uddannelsesprogrammet gennemgås.

Introduktion: På ansættelsens første dag vil vi introducere dig i husets rutiner og Edb-system
(Novax). De følgende dages program aftales og bliver tilrettet uddannelseslægens erfaring. Der vil blive mulighed for at se på de første patienter. Der bliver afsat ekstra tid. I begyndelsen dobbelttider, og efterhånden som du er parat aftales tilnærmelse til den almindelige hverdag. Det vil afhænge af erfaring og kompleksitet med mere. Typisk vil vi sammen lave en liste til omdeling, så sekretær med flere kan se, hvor meget tid, der skal afsættes, og hvilke emner som prioriteres med hensyn til udvikling. Den første tid vil du også have mulighed for at bruge telefontiden om morgenen til at forberede dig på dagens arbejde. Når du er fortrolig med arbejdsgangene, deltager du i telefontiden.

Ved Introduktionssamtalen den følgende uge lægges program for forløbet, der også vil indeholde justeringssamtale efter 1-2 måneder, midtvejsevaluering og slutevalueringssamtale. Vi kommer allerede her ind på ferier, omsorgsdage, kurser og andet fravær fra praksis. Obligatoriske kurser meddeles så tidligt som muligt.

Supervision og evaluering: Der er dagligt sat tid af til supervision fra kl. 12.30 – 13.00. En dag om ugen dog til kl. 13.30, hvor den afsatte tid benyttes til gennemgang af større emner, godkendelse af kompetencer eller direkte supervision. Tutorlægernes dør/telefon er til hver en tid åben for spørgsmål og rådgivning. Under ansættelsen vil der være undervisningsdage, hvor også uddannelseslægen er underviser. Nogle af uddannelseskompetencerne kan kræve direkte supervision, som aftales med tutorlægen. Du vil desuden have mulighed for direkte supervision ved praktiske procedurer som f.eks. led-blokade, mamma-undersøgelse og lignende. Der foretages justeringssamtale efter 1-2 måneder, midtvejsevaluering og slutevalueringssamtale.

Ferie og fridage:

Lægerne arbejder på nuværende tidspunkt 3-4 dage om ugen. Derfor aftales en fast suppleant for tutor.
I sommerferien er klinikken åben. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, det vil sige, at der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Den uddannelsessøgendes ønsker med hensyn til ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet, så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

Vagtuddannelse:

KBU-læger kan efter ønske deltage i kørevagter. I introduktionsstillingen indgår 3
ledsagevagter med en af de faste læger i huset, og tidsforbruget afspadseres. I fase 1 uddannelsen indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt. Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, det vil sige, at der ikke optjenes afspadsering. Uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst i stedet for honorar vælge afspadsering.
Se i øvrigt Videreuddannelsens hjemmeside 

Sygdom:

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så hurtigt som muligt kontakte
praksis på det hemmelige nummer, så vi kan nå at aflyse patienter. Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret via app'en MinLøn hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar, at fraværet registreres.

Forventninger:

Vi ønsker, at vores praksis skal være et fagligt godt og trygt sted at videreuddanne
sig. Vi sætter pris på godt humør og venlighed, både indbyrdes og overfor patienterne. Vi støtter hinanden og hjælper, hvor der er opgaver. Vi hilser pænt goddag om morgen og farvel om eftermiddagen.

Nyttige links:

Bores hjemmeside: www.hjal.dk 
Oplysninger om kommuner, sygehuse, speciallæger, psykologer, fysioterapeuter med mere:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/ 
IRF: http://www.irf.dk/ 
EPI-nyt: http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT.aspx 
Faglige arrangementer region syd:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/syddanmark/kalender
DSAM: www.dsam.dk, hvor man på forsiden kan tilmelde sig nyheder
Nyheder fra sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/nyheder 

Ydernr. 038733
Lægehuset Bondovej
Bondovej 2, Sanderum
5250 Odense SV
Tlf. 66 17 17 57   Fax 66 17 00 67

PRAKSISBESKRIVELSE:

Historie

Vores lægehus blev færdigopført i 1972. Det var oprindelig en sammenlægning af to 1-mands praksis, nemlig Rich. og Erik Jørgensen, to brødre, som havde hver deres praksis på hhv. Mageløs og H.P. Simonsens Alle, Dalum.

Praksis blev hurtigt udvidet og rummer nu fem fuldtidslæger.

Patientgrundlaget er ca. 9.700 patienter.

Vi har som oftest en uddannelsessøgende læge ansat, og herudover har vi 1-2 gange årligt studenter på to ugers ophold.

Værdigrundlag

Vi bestræber, at både læger, personale og patienter trives i praksis. Vi bestræber os på, at der er en positiv stemning, imødekommenhed og fleksibilitet samt en høj faglig standard med vedvarende udvikling af praksis. Vi forventer og giver løbende konstruktiv kritik fra alle parter, så problemer ikke får lov til at udvikle sig til uoverskuelige forhindringer.  

Læger

Vi er en 5-mands kompagniskabspraksis med følgende læger:

Tove Kristjansen født 1957

Anders Skov Henriksen født 1971

Daniel Rotenberg født 1971

Connie Labich født 1965

Ole Stoustrup født 1965

Personale:

Vi er en stor praksis, og vi har en del personale til at hjælpe os. Lægesekretærerne Ditte Jakobsen, Margit Johansen, Lene Marcussen samt Randi Greve tager mod patienterne ved skranken. De holder øje med venteværelset, passer telefoner og styrer genbestillingen af fast medicin samt tidsbestillinger.

Lægesekretærerne kører i rul i sekretariatet, hvor de varetager almene sekretærfunktioner.

I sekretariatet sidder også Inge Napora, som er bogholder. Hun står for regnskaber og en lang række andre funktioner. 

Hanne Hansen, Helle Hjemkær, Gitte Napora, Charlotte Grandt og Mette Hansen er alle sygeplejersker. De hjælper med mange forskellige ting, bl.a. sårskift, vorte- og suturfjernelse, anlæggelse af immobiliserende bandager, vaccinerer, instruerer patienterne i hjemme-BT-målinger og assisterer os ved operationer m.m. Sygeplejerskerne hjælper i øvrigt også til i laboratoriefunktionen med at tage rutineblodprøver, ekg og lungefunktionsundersøgelser. Endelig har de selvstændige konsultationer med blodtryks-kontroller og visse grupper af patienter. De forestår tilmed konsultationer af pædagogisk og motiverende art vedr. overvægt og kost.

Inge-Lise Christensen er laborant. Hun tager blodprøver og laver de analyser, vi selv kan foretage i praksis, bl.a. Hgb, BS, L+D, SR, CRP, urinmikroskopi, urindyrkning, urinstix, graviditetstest, ekg og lungefunktionsundersøgelser.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

Vi afholder en forsamtale med dig ca. 6 uger før du starter. Kontakt lægehuset for en aftale herom.

Ole Stoustrup er fast tutorlæge, men i øvrigt vil alle 5 læger deltage i superviseringen.

Indenfor de første 2 uger i praksis vil kompetenceniveauet for uddannelseslægen blive bedømt, og uddannelsen planlægges herud fra. Samtidig vil uddannelseslægen have lejlighed til at følge lægernes arbejde i konsultationen og evt. ved sygebesøg. Det praktisk administrative arbejde vil blive gennemgået (indføring i edb-systemet XMO), henvisninger, attester, ansøgninger om tilskud m.m.

Der vil blive afholdt introduktionssamtale efter 2 uger, her vil uddannelsesprogrammets kompetencer blive gennemgået i detaljer, og uddannelseslægens ønsker og behov vil blive drøftet. Det bliver så aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne.

1. dag vil du følges med Ole Stoustrup, og der er sat tid af til at vise dig rundt i huset og præsentere dig for de øvrige læger og personalet.

Resten af denne dag vil du bruge på at følges med Ole Stoustrup i hans konsultation, bruge tid på at sætte dig ind i computersystemet og forsøge dig med nogle øve patienter samt prøve at sætte dig ind i telefonsystemet.

Har du lyst, kan du tage med en af lægerne på sygebesøg, alternativt øve dig lidt mere på computersystemet.

2. dag vil dels gå på øvelse i computersystemet, dels vil vi sætte et par enkelte patienter til hos dig med halsbetændelse, febrile børn el.lign.

Fra 3. dag vil du få tidsbestilling, hvor der er sat 2-3 patienter til i timen, alt efter hvad vi bliver enige om, du mener at kunne håndtere.

En del af supervisionen er også den daglige kontakt, og vi vil alle bestræbe os på at hente dig, hvis vi skulle få patienter, vi mener, kunne have din interesse, ligesom jeg vil opfordre dig til altid at kontakte os, hvis du skulle være i tvivl om noget, enten efter arbejdsdagen eller også gerne mens patienten er der, hvis du gerne vil have afklaring på problemet med det samme.

Det vil primært være Ole Stoustrup, som står for din introduktion, men du vil altid være velkommen til at kontakte alle lægerne, og jeg vil foreslå, at du, efter at have været her nogen tid, bruger lidt tid på at følge en eller flere af lægerne nogle timer en formiddag i dennes konsultation, for at se, hvor forskelligt vi kan gøre det.

Vi vil bede dig om at fremsende dit CPR-nr og autorisations-id til os hurtigst muligt.

Supervision/evaluering

Der er afsat tid til ad hoc supervision i løbet af dagen og supervision efter kl. 15.00 hos tutor, ca. 30 min. Her vil de patienter uddannelseslægen har set blive gennemgået, og desuden kan patienter tutorlægen har haft gennemgås. Lægerne vil desuden bestræbe sig på at medinddrage uddannelseslægen hvis de møder interessante patienter. Onsdag er der afsat 1 times supervision, hvor specifikke emner tages op.

Børne-, svanger- og andre undersøgelser samt attester, henvisninger, epikriser m.m., vil efter behov blive gennemgået. Minimum 1 gang om måneden er der direkte supervision.

Uddannelseslægen er til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. Der er også god hjælp at hente ved sygeplejerskerne. Der bliver (som minimum, men behovsbestemt) afholdt justeringssamtale efter 3 måneder samt en evalueringssamtale ved opholdets afslutning. Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen/logbogen blive godkendt løbende.

Arbejdsgange/arbejdstider:

Du vil, ligesom de faste læger, skulle møde kl. 8.00 hver dag (torsdag dog først kl.10.00).

Man, tirs, ons, fre 8-15.30

Tors 10-17

(=37 timer)

Kl. 8-12.30                          konsultation

Kl. 12.30-13.00                    frokost          

Kl. 13-13.20                        telefontid

Kl. 13.20-14.40                    konsultation  

Efter kl.14.40 gør vi evt. løse ender færdige, og der kan være lidt post eller laboratoriesvar, som skal læses igennem, attester der skal færdigskrives el. lign.

Når vi er færdige, går vi hjem, og du vil som oftest være færdig kl.15.30.                  

Torsdag, hvor du først møder kl. 10.00 har vi aftenkonsultation, og vi ser da patienter lige til kl.17.00

De faste læger har alle en fast ugedag, hvor vi ser akutte patienter frem til kl.12.00, herefter kører vi sygebesøg. Hvis folk skal have et planlagt sygebesøg, vil deres faste læge køre det på deres køredag. Såfremt det er et akut sygebesøg, vil det være den læge, der har køredag, som kører ud til patienten.

Den læge, der har vagt, passer telefonen fra kl.13.00-16.00 mhp. akut syge patienter.

Du vil også få enkelte af disse køredage.

Når du har disse dage, vil der altid være en anden læge tilstede i lægehuset, således at du aldrig vil skulle være i huset alene og altid vil kunne kontakte os på et sygebesøg.

Patienterne bestiller tid enten via hjemmesiden eller via sekretær i tlf. tiden. Ved ankomsten indlæser patienterne deres sygesikringskort. Herved sker der en farvemarkering på dagsplanen, og man kan se, at patienten er kommet.

I starten vil uddannelseslægen have ca. 3 patienter i timen, men vi forventer, at uddannelseslægen arbejder hen mod 4-5 patienter i timen, for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis.

Ved behov for assistance er sygeplejerskerne behjælpelige i det omfang, det er muligt for deres planlagte aktiviteter.

Sygeplejerskerne varetager bl.a. følgende opgaver: blodprøvetagning, måling af blodsukker, CRP, HGB, EKG, stix, resistensundersøgelser, distal blodtryksmåling, assistance til fjernelse af mindre hudtumores, spiraloplægning, KAD-anlæggelse, øreskylning og sårbehandling. De har selvstændige konsultationer, bl.a. med kostvejledning og hypertension.

1 gang i måneden holdes fællesmøde for hele klinikken. Ved møderne diskuteres praktiske forhold, ligesom der ofte vil være et uddannelses/udviklingsmæssigt element i møderne. Det forventes at uddannelseslægerne bidrager aktivt som undervisere.

Ferie og Fridage

I sommerferien er klinikken åben. Klinikken holder lukket alle helligdage, d. 24/12 og 31/12 samt grundlovsdag, hvor der henvises til lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Den uddannelsessøgendes ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

Vagtuddannelse

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.

I introduktionsstillingen indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres.

I fase 1 uddannelsen indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt. Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomsten i stedet for honorar vælge afspadsering.

Se i øvrigt Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside 

Returdage

For læger der skal videre i Fase II efter ophold hos os vil der én gang månedligt være returdag i praksis, om muligt 2. onsdag i måneden. Her vil der laves aftaler løbende således at uddannelseslægen kan få evalueret sine kompetencemål fra sygehusene med udgangspunkt i kvalifikationskort. Tilmed tilstræbt mulighed for kontinuitet i patientforløb allerede etableret under Fase I.

På returdagene skal kompetencer opnået på sygehuset godkendes. Jvf. kvalifikationskort: http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort//?Highlight=kvalifikationskort 

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal uddannelseslægen så hurtigt som muligt kontakte praksis på det hemmelige nummer, så vi kan nå at aflyse patienterne. Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret på særlig blanket hver uge. Det er uddannelseslægens ansvar at blanketten bliver indsendt.

Forventninger

Vi forventer, at uddannelseslægen bidrager til den positive stemning i praksis, engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne. Arbejdet er sjovt og afvekslende, og vi vil bidrage med undervisning/supervision, så uddannelseslægen får så optimale forhold som muligt for sin læring.

Venlig hilsen
Ole Stoustrup       

LÆGEHUSET BONDOVEJ

Praksisbeskrivelse

                         
Lægehuset i Bellinge
Elmegårdsvej 3 B
5250 Odense SV
Ydernummer 038865
Tlf. nummer 65961596
Fax nummer 65962393
Hjemmeside www.bellingelaegehus.dk 
Mail aegerbellinge@gmail.com 

HUSETS HISTORIE

Her er en kort beskrivelse af den historiske baggrund for Lægehuset i Bellinge.

Det kan være en fordel for dig at vide lidt om de læger, der tidligere har arbejdet i huset, når ældre patienter snakker om dem.

Huset blev bygget i 1970 af Jørgen Vinde-Larsen, som i 1974 indgik kompagniskab med Axel Høher og Steen Frandsen.

I 1979 blev Axel Høher afløst af Elna Quistgaard, i 1981 blev Steen Frandsen afløst af Ulrik Schondel og i 1982 blev Jørgen Vinde-Larsen afløst af Nis Obling.

I 1993 fik huset et ekstra ydernummer, hvor Lars Kristensen blev kompagnon.

I 2002 fik praksis tilladelse til delepraksis, og Inger Aalykke blev 5. kompagnon.

I 2005 gik Elna Quistgaard på pension og solgte til Marie Louise Frederiksen, og i 2013 solgte Ulrik Schondel sin praksisandel til Mikkel Schondel.

LÆGER OG PERSONALE

LÆGERNE

Nis Obling. Født 1949.                          Nedsat siden 1982.
Lars Kristensen. Født 1957.                  Nedsat siden 1993.
Inger Aalykke. Født 1963.                      Nedsat siden 2002.
Marie Louise Frederiksen. Født 1967    Nedsat siden 2005.
Mikkel Schondel. Født 1973                   Nedsat siden 2013

SYGEPLEJERSKER

Charlotte Villadsen. Født 1965.              Deltidsansat fra 1. april 2002.
Else Margrethe Buch. Født 1956.           Deltidsansat fra 1. maj 2004.
Dorthe Bendixen. Født 1963.                  Deltidsansat fra 1. marts 2008.               

BIOANALYTIKER

Karina Rasmussen. Født 1972                 Deltidsansat fra 24.februar 2014.

LÆGESEKRETÆRER

Gunvor Birkenfeldt. Født 1951.               Deltidsansat fra 1. januar 1987.
Gitte Nielsen. Født 1967.                         Deltidsansat fra 1. juni 2005.
Marianne Knudsen. Født 1963.               Deltidsansat fra 1. oktober 2006.
Elev Susie V. Henningsen. Født 1984     Ansat fra 1.september 2014

BESKRIVELSE AF PRAKSIS

PATIENTGRUNDLAG

Vores praksis ligger i en forstad til Odense og i Odense Kommune.

Vi har mange patienter fra det sydlige opland med Fangel, Verninge, Brylle, Brændekilde og Tommerup. Mange patienter bor naturligvis i Bellinge, men også en del Dyrup, Sanderum og Dalum foruden resten af Odense-området.

Vi er pga. den geografiske placering en blandet by- og landpraksis.

Patientgrundlaget er pr. 1.10.2014 ca. 6800 gruppe I sikrede foruden få gruppe II sikrede.

Patientsammensætningen er meget bred både socialt og aldersmæssigt. Da Bellinge er et parcelhusområde, er der mange børnefamilier. De tunge sociale problemer findes naturligvis, men fylder ikke meget i den samlede gruppe.

Som delepraksis styrer sygesikringen, om vi har åben eller lukket for patienttilgang. Vores øvre grænse er 6867 patienter og nedre grænse er 6.767 patienter.

FUNKTION

Vores funktioner er flere.

Først og fremmest er det at yde hjælp i dagtiden fra kl. 8-16 til vore tilmeldte patienters helbredsmæssige problemer.

Af øvrige funktioner kan nævnes:

Vi er uddannelsespraksis.
Vi modtager medicinstuderende i klinikophold.
Vi har i perioder lægesekretærelever.
Marie Louise Frederiksen er med i Odense Lægeforeningen og er aktuelt med til at udarbejde Integrated Care projekterne i samarbejde med Odense Kommune.
Nis Obling er praksiskonsulent på afd. R.
Vi er lægekonsulenter på forsorgshjemmet St. Dannesbos omsorgsafdeling, hvor man modtager alkoholikere og andre misbrugere til afrusning og omsorg. Dette varetages primært af Lars Kristensen og Inger Aalykke.

VÆRDIER

I vores daglige arbejde tillægger vi følgende forhold stor vægt:

Høj faglighed, tilgængelighed, kontinuitet for patienten, ansvarlighed for patientforløbet, omsorg for den enkelte patient.

Vi tilstræber løbende at udvikle fagligheden i patientbehandlingen, hvilket i høj grad foregår sammen med klinikpersonalet, som varetager selvstændige konsultationer og behandlingsforløb.

Desuden lægger vi også stor vægt på det tværfaglige samarbejde med personalet og vores indbyrdes samarbejde, relationer og trivsel. Herunder prioriterer vi vores fælles daglige frokostpause højt.

EDB

Edb-systemet er XMO.

ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE

LÆGER

Åbningstiden er daglig kl. 8-16 samt onsdage til kl. 17.15.

Vi har åben på alle hverdage og dækker ind for hinanden ved ferie.

Dagsprogrammet ser sådan ud:

kl. 8-10.45                          patient-tider
kl. 10.45-11.30                   ringe til patienter udfra ringeliste, sekretæren har lavet.  Patienterne kan ringe                                                 ind i huset kl. 8-11 og aftale med sekretæren, om de har brug for at snakke med                                             en læge.
kl. 11.30-12                        frokost hvor telefonen er lukket for ikke-akutte henvendelser.
kl. 12-14.45                        patient-tider
kl. 14.45-15.30                   papirarbejde, elektronisk kommunikation mm

Onsdag har vi pause kl. 12-14.30 og aftenkonsultation kl. 14.30-17.15.

Vi plejer at tale om tilrettelæggelse af din arbejdstid, herunder onsdage ved præsentationssamtalen. Den samlede arbejdstid er naturligvis 37timer pr. uge, således at evt. opsparede overarbejdstimer afspadseres. Det bemærkes, at grundlovsdag, juleaftens- og nytårsaftensdag er arbejdsdag for yngre læger og derfor registreres som afspadsering eller ferie. Alle praksis er lukket disse dage, hvor lægevagten er åben.

Vi sætter 15 min. af pr. patient.

Til samtaler, 5-ugers og 5-års børneundersøgelsen afsætter vi ½ time.

Har man patienter med komplekse problematikker eller tolkede konsultationer, kan man også afsætte ½ time.

I travle perioder kan det blive nødvendigt at sætte ekstra patienter til, men vi vil altid tilgodese uddannelseslægen, så du kan følge med.

De faste læger dikterer mange journalnotater, men med aktuelle sekretærkapacitet, vil vi gerne bede dig skrive notaterne selv. Du er velkommen til at diktere henvisninger og attester. Mange attester kan dog med fordel skrives direkte ind på computeren.

Vi skiftes til at passe det akutte, hos os kaldet lillevagt.

Har man lillevagt, har man akuttider hele dagen ca. indtil kl. 15 med besøgstider kl. 12-13. Vi tilstræber, man har max. 6 akutte patienter i timen, og vi hjælper hinanden ved behov. Sekretærerne passer telefon typisk til kl. 15. Derefter skal man være tilgængelig på telefon indtil kl. 16.

Som uddannelseslæge skal man regne med 1 lillevagt pr. uge.

SEKRETÆRER

Sekretærerne besvarer alle henvendelser fra patienterne samt tids- og medicinbestilling på mail foruden at skrive notater og attester. De har flere ansvarsområder, herunder lægehusets regnskab, føre arbejdsplanen ind på pc, holde sig orienteret om edb-systemet og ansvar for sekretær-elev.

Sekretærerne sidder på en udsat post mellem patienterne og lægerne, og det er i høj grad dem, der sørger for lægehusets venlige ansigt udadtil. De deltager i efteruddannelseskurser og øger løbende deres kompetencer.

Sekretærerne er selvstændigt arbejdende i vores praksis. De kan og vil altid gerne bidrage med råd og vejledning til uddannelseslægen.

SYGEPLEJERSKER

Laboratoriet åbner kl. 8 og lukker mellem 14 og 15, onsdag kl. 16. Blodprøver til OUH’s laboratorium kan tages indtil kl. 13, hvor de afhentes af budet sidste gang.

Der er tidsbestilling hos sygeplejerskerne, og der er afsat tider til akutte prøver.

Vi planlægger en laboratoriedag for uddannelseslægen i begyndelsen af forløbet, så man kommer til at kende arbejdsgangen i laboratoriet og lærer de analyser, man selv skal kunne.

Sygeplejerskerne giver gerne gode råd og vejledning.

En væsentlig del af sygeplejerskernes arbejde er selvstændige konsultationer med kronikerforløb ved typeII-DM, hypertension og KOL.

De tager sig af vaccinationer, rejseprofylakse, injektionsbehandlinger, antabus, sårpleje, assistance til operationer, hjemmeBT og indkøb af sygeplejeartikler og laboratorievarer.

De varetager en stor del af 1. svangrekontrol, og der er planlagt flere opgaver, herunder p-pille kontrol.

Gennem kurser og erfaring dygtiggør de sig løbende indenfor de kroniske, medicinske sygdomme og andre relevante områder.

Vi indgår i laboratoriekonsulentordning med kvalitetssikring af analyser og udstyr.

INTRODUKTION OG SUPERVISION

PRÆSENTATION

Vi vil gerne mødes med dig nogle uger inden ansættelsen starter. Vi får hilst på hinanden, viser dig rundt og kan tale om gensidige forventninger og principper for supervision.

Vi vil gerne kende ferie- og fridagsønsker samt kursusdage så tidligt som muligt.

Vi foreslår, at du ringer til huset og aftaler en dag, hvor du også er velkommen til at spise med til frokost.

Vi er 2 uddannelsesansvarlige læger i huset, pt. Lars Kristensen og Inger Aalykke. Alle læger har dog et medansvar og deltager i den daglige supervision.

INTRODUKTION

De første 1-2 uger sidder du mere eller mindre med hos en tutorlæge og bliver introduceret til edb, fælles medicinkort, regningssystemet, elektronisk kommunikation mm.

Hvor længe man sidder med afhænger af kompetence og behov. Som regel sætter vi ret hurtigt enkelte patienter til, men med god tid og tid til supervision.

I løbet af de første måneder vil vi afhængig af kompetence og uddannelsesniveau gradvist øge patientantallet til et passende niveau, hvilket er individuelt.

Vi tilstræber, at man hurtigt kommer ind i behandlingsprincipper for luftvejsinfektioner, urinmikroskopi, GU med smears og wetsmears mm., så det bliver rutine.

I løbet af de første uger får du som nævnt en laboratoriedag.

Du vil den første dag få nøgle, adgangskoder, få vist kalender, dueslag mm.

Introduktionssamtalen holdes indenfor de første 1-2 uger.

Uddannelsesprogrammets kompetencer skal gennemgås og uddannelseslægens individuelle ønsker og behov drøftes, og det individuelle uddannelsesprogram udfærdiges.

Tutorlægerne forudsætter, at uddannelseslægen er medansvarlig for opnåelse af uddannelsesprogrammets kompetencer.

Ved introduktionssamtalen kan flg. punkter indgå:

Arbejdsgangen, arbejdstider.
Uddannelseslægens forudsætninger.
Interesser, specielle behov.
Gensidige forventninger.
Arbejdsmængde, pt. flow.
Ferie, kurser, omsorgsdage
Supervision/evaluering
Undervisning.

Justeringssamtale efter l måned og derefter hver 3. måned.

SUPERVISION

Vi afsætter ½ time dagligt efter frokost kl. 12-12.30 til supervision, fredag en time kl. 12-13.

I begyndelsen bruger vi tiden på at gennemgå patienterne uanset uddannelsesniveau for at lære dig og din måde at arbejde på at kende. Den ekstra tid om fredagen bruger vi til specifikke emner og godkendelse af kompetencer.

Udover gennemgang af patienterne arbejde vi med direkte supervision af både konsultation og procedurer, og vi laver 360 graders evaluering.

Uddannelsesmæssigt kan det være af stor værdi at udføre undersøgelser sammen og lave en fælles vurdering. Vi forventer i høj grad, at vi også kan lære af respons og input fra dig på vores arbejde.

Ad hoc undervisning og hjælp er vigtig, så bank på og afbryd os efter behov. Vi vil tilstræbe at hente dig, hvis vi står med noget interessant.

Vi ønsker, at du relativt hurtigt får nogle patientforløb med kroniske sygdomme. Vi afgiver gerne vore egne patienter, og sekretærerne hjælper også med at finde patienter. Vi vil gerne have, at du sætter patienterne til kontrol hos dig selv. Du er også velkommen til at indlede et samtaleforløb, hvis du har interesse herfor. Vi vil i så fald gerne supervisere.

De fleste patienter vil være positivt indstillede på at komme hos dig og er igennem mange år vant til uddannelseslæger i huset.

Vi sætter tid af til fælles undervisning i huset ca. 1 gang pr. måned, som regel den sidste onsdag kl. 12-13. Det kan være både læger og personale, der underviser i et relevant emne, evt. i form af et kursusreferat.

KURSER

Udover de formaliserede kurser er vi åbne overfor andre kursusønsker i et passende omfang. Herunder er du også velkommen til at træffe aftale med 1-2 speciallæger om at tilbringe en dag hos dem.

RETURDAGE

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 er der 1 returdag pr. måned hos os, hvor du kan planlægge datoen, som det passer bedst for dig og afdelingen, men helst ikke en onsdag.

Det er en fordel for vores planlægning, at det er en bestemt ugedag, f.eks. den sidste tirsdag i måneden eller tilsvarende.

På returdage sætter vi tid af til supervision og til godkendelse af kompetencer opnået på sygehusafdelingen, jf. kvalifikationskort:

http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort/ 

ANDRE UDDANNELSESRELEVANTE FORHOLD

FERIE, FRIDAGE, FRAVÆR OG SYGDOM

Vi følger naturligvis regionens regler for ferier, arbejdstid, fravær og vagtlægearbejde.

Ved sygdom vil vi bede dig ringe på lægehuset hemmelige telefon kl. 8.00 og meddele det. 

For vagtuddannelse se Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside 

Vi plejer at gennemgå disse forhold til introduktionssamtalen.

LÆGETASKE

Hvis du ikke selv har en taske, kan du låne en. Har du din egen lægetaske, kan du fylde op med medicin fra skabet i depotet.

TEORETISK VIDEN

Vi forventer, at du i uddannelsesperioden søger viden ved selvstudie.

Vi vil gerne vejlede med litteratur udover officielle lærebøger.

Derudover er det relevant at kende sundhedsstyrelsens vejledninger for f.eks. svangreprofylakse og børneundersøgelser, DSAM´s kliniske vejledninger, Månedskrift for praktisk lægegerning og Rationel Farmakoterapi

SAMARBEJDSPARTNERE

Sundhedsplejersker. Vi holder møder med sundhedsplejerskerne fra området 4 gange årligt.

Hjemmesygeplejersker. Vi mødes vi med hjemmesygeplejerskerne efter behov og har et tæt samarbejde med hjemmesygeplejerskerne i lokalområdet.

Kommuner.  Primært Odense Kommune, men også Assens og Fåborg-Midtfyn Kommune.

MØDER OG TRADITIONER

Lægerne holder et ledermøde den første tirsdag hver måned. Dette foregår som regel uden deltagelse af uddannelseslægen. 

Desuden afholder vi kontraktmøde én gang årligt, som regel i januar.

Vi har et visionsmøde en lørdag i maj.

Onsdag har vi mødetid kl. 12-13. Den sidste onsdag i måneden har vi undervisning, 2 gange om året bliver tiden brugt til personalemøde og ellers bruger vi tiden på at konferere patienter og snakke om aktuelle emner.

Vi holder en uformel julefrokost den første fredag i december, hvor vi lukker tidligt og spiser og hygger os i huset.

Vi holder en sommerfest med deltagelse af ægtefæller hver 2. år i maj eller juni.

Lægehuset i Bellinge, Odense SV

Oktober 2014

Praksisbeskrivelse

Lægerne Fruens Bøge
Adresse: Faaborgvej 22-24, 1. sal, 5250 Odense SV
Telefon 6611 6215
E-mail: laegernefruensboege@gmail.com 
Hjemmeside www.laegernefruensboege.dk  

Præsentation

Lægerne Fruens Bøge er en kompagniskabspraksis (delepraksis) med 3 praktiserende læger, Trine Roesdal, Torben
Dybdahl og Poul Erik Jørgensen.
Praksis er beliggende i Dalum, i det sydlige Odense og har ca. 4000 patienter tilknyttet hvoraf ca. 650 er børn. Praksis er i et lejemål, beliggende på første sal med fri parkering på matriklen samt aflåst cykelskur. Der er ikke elevator i bygningen.
Personalet består af en sygeplejerske og to lægesekretærer, som alle arbejder på nedsat tid.
Praksis er med i en feriering, hvor vi passer hinandens patienter ved ferie og eventuelle andre lukkedage. Derudover passer vi selv telefonerne. Dog viderestilles telefonen til Odense Lægeforenings telefonpasning om torsdagen efter kl. 15 og fredagen efter kl. 13, som så kontakter den vagtbærende læge.
Praksis er akkrediteret i 2018 uden anmærkninger og er nu en del af Odinklyngen.

Personale

Personalet varetager flere opgaver bla. blodprøvetagning, EKG, lungefunktion, INR måling, suturfjernelse, øreskylning, blotryksmåling, børnevacciner der ikke ligger sammen med børneundersøgelse.
Trine Secher, sygeplejerske. Varetager også sårpleje samt diabetes og KOL kontroller.
Maria Foged, lægesekretær. Varetager også bogføring.
Rikke Lessél, lægesekretær. Varetager også patologisvar.

Holdninger og etik

Under opholdet i praksis skal du demonstrere respekt for de patienter, der opsøger dig professionelt.
I al daglig, faglig håndtering og i tema diskussionerne bør indgå etisk dimension. Sådan som vi er forpligtede af lægeløftet og de internationale regler og deklarationer. Ikke mindst tavshedspligt
Tutorlægerne tilstræber i deres daglige optræden at være bevidste om rollemodeller. Emnet bør berøres i
supervisionssamtalerne.
Du bør arbejde med egne fordomme og barrierer og lære dig håndgreb til at erkende, hvorfor du reagerer uventet eller uhensigtsmæssigt i visse situationer. Kende og bruge egne holdninger og følelser.
Du må forholde dig kritisk til dit faglige arbejde.

Værdigrundlag

Vi lægger vægt på at kende både den enkelte patient samt patientens ressourcer og netværk. Vi har familier i flere generationer tilknyttet vores klinik – det giver kontinuitet og overblik. Derfor er familielægeprincippet en værdi, som vi arbejder ud fra. Samtidig tager vi selvfølgelig imod enhver borger, der er registreret som patient hos os – uanset om vedkommende har familiemedlemmer registreret i praksis.

 • Vi skal være lige for alle, vi skal uden fordomme møde mennesker, hvor de er.
 • Vi skal hjælpe, støtte og helbrede
 • Vi skal hjælpe patienterne til at tage ansvaret for deres eget liv
 • Vi skal skabe mest mulig sundhed for de økonomiske ressourcer vi har
 • Vi møder patienter, samarbejdspartnere og kollegaer med et smil i en høflig og professionel omgangstone Vi hjælper og passer på hinanden i en travl hverdag, vi tager ansvar for vores fælles trivsel.
 • Loyalitet overfor arbejdspladsen, arbejdsgivere og kollegaer er vigtigt.

Vi værner om det psykiske arbejdsmiljø og tolererer ikke mobning eller chikane internt eller fra patienter eller samarbejdspartnere. Hvis dette sker, tages det op med lægerne, som tager hånd om sagen.

Der er løbende udvikling og læring i dagligdagen, vi deler viden med hinanden og deltager i kurser for at holde os ajour med ny viden.
Alle der arbejder i praksis er naturligvis underlagt tavshedspligt.

Praksis arbejder med intras, som er en platform, hvor yderligere skriftlig information foreligger angående personalepolitik, møder, praktiske oplysninger og vejledninger.

Arbejdsgang

Telefontid dagligt mellem 8-9. Det er primært en liste der ringes op til af hensyn til patientens ventetid i telefon, men patienter kan også stilles direkte ind via sekretæren.
Recepter fornys også i princippet per læge. Der tages stilling til disse, dosis pakningsstørrelse og behov for kontrol.
Konsultationstider fra 9-13 (kaffepause 11-11.20) og tider med 5 moduler per time som udgangspunkt. Varierende for uddannelses-lægen afhængigt af niveau fra 2-4./time.
Fra ca. 13.15 og ca. 30 min frem er der gennemgang af uddannelseslægens konsultationer af den læge der ikke har eftermiddagsbesøg/-konsultation.

Den anden har sygebesøg efter kl. 13 og sidst konsultationstider eftermiddag ca. 14.30 15.50.
Onsdag er der fælles konsultation 15-17.

Hver fredag er der skiftende kun en læge i konsultationen. Her lukker klinikken kl. 13 og efterfølgende passes især som besøg.

Uddannelseslægens arbejdstid
Mandag kl. 8-16
Tirsdag kl. 8-16
Onsdag kl. 8-17
Torsdag kl. 8-15
Fredag kl. 8-13

Behandlings- og undersøgelsesudstyr

EKG (overføres til journal)
Lungefunktionsundersøgelse (overføres til journal)
Urin stix/mik/dyrkning og resistens
Hgb, blodsukker, CRP, Grav test., strep A, Monospot
Øvrige blodprøver sendes til KKA kl 13.
Kirurgisk instrumenter til mindre indgreb.
Fasekontrastmikroskop
Dermatoskop

Apoteker/ håndkøbsudsalg

Vi tilstræber at anvende receptserveren, men ellers de lokale apoteker
Sygehuse:
Odense såvel som kystsygehuse m.fl. og speciallæger(se grøn vejviser) på hele Fyn afhængigt af behandl og ventetider.

Vagt med mere

Vi deltager på forskellig vis i vagtarbejde. Ligeledes deltager vi også i lokal efteruddannelse i et betydeligt omfang 12 mands, kurser med mere samt foreningsarbejde.
Torben er tilknyttet SDU som leder af den specialespecifikke forskningstræning for bloklæger.

Introduktion

Vi tilstræber omhyggelig introduktion. Når praksis får oplyst navn på den kommende uddannelseslæge, inviterer praksis til forsamtale forudfor tiltrædelse, hvor vi præsenterer os selv og klinikken samt hører ind til uddannelseslægens erfaring og ønsker til opholdet.

Introduktion ved starten i praksis:

1. dag: Der orienteres om telefonsystem, indhold i konsultationsrum og laboratoriet. Orienteres om arbejdsplan og rutiner. Der er fokus på EDB introduktion, og uddannelseslægen får tid til at øve heri. Først på formiddagen sidder uddannelseslægen med ved telefontid sammen med tutorlægen og sidst på formiddagen med i konsultationen hos en anden læge. Der er afsat tid til at uddannelseslægen kan blive introduceret til klinikkens arbejdsgang. Sidst på dagen er der plads til at uddannelseslægen selv prøver journalsystemet.

2. dag: Først på formiddagen sidder uddannelseslægen med hos den tredje læge. Herefter bliver det mulighed for selvstændige konsultationer. Omfanget vurderes af uddannelseslægen og dennes tutor. Efterfølgende sættes patienter til i langsomt stigende tempo. Uddannelseslægen har selv stor indflydelse på hvornår man er klar til at påtage sig mere, men der forventes en stigende evne til at håndtere flere pt. dagligt afhængig af kompetencer.

3. dag: Om eftermiddagen er der sat en time af hos både tutorlæge og hos uddannelseslægen til introduktionssamtalen .

Supervision

Alle patienter bliver gennemgået på daglig basis kl. 13:30. Eftermiddagens patienter gennemgås med den læge der passer eftermiddagen. Der er afsat ½ time til supervision dagligt fra kl. 13.30 til 14.00. Her vil de patienter, uddannelseslægen har set, blive gennemgået i det omfang det er nødvendigt, og desuden kan patienter, som tutorlægen har haft, gennemgås. Lægerne vil desuden bestræbe sig på at medinddrage dig, hvis de møder interessante patienter.
Eftermiddagens patienter gennemgås med den læge der passer eftermiddagsvagten.
Der kan dog være situationer, hvor gennemgang af patienter må udskydes til senere af hensyn til arbejdet.
Udover den fastsatte supervision er uddannelseslægen til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. Det er en måde at lære hinanden at kende på, og det øger vores viden om hvad uddannelseslægen kan, hvilket giver alle parter tryghed. Det er altid muligt at få akut supervision ved behov.
Det forventes, at uddannelseslægen søger råd hos os ved alle tvivlsspørgsmål. Så vidt muligt kontaktes den læge som er patientens vanlige læge.
Der kan arrangeres direkte supervision i form af enten videokonsultation (efter aftale med patienten) eller supervision, hvor tutorlæge sidder med i lokalet.
Under supervisionerne vil kompetencerne, som beskrevet i uddannelsesprogrammet blive godkendt løbende. Der er i alt 3 formaliserede samtaler, introduktionssamtale, en midtvejsevaluering samt en slutevaluering.

Introduktionssamtale: Her vil uddannelseslægens kompetenceniveau blive vurderet, og uddannelsen planlægges ud fra det. Uddannelsesprogrammets kompetencer vil blive gennemgået, og dine ønsker og behov vil blive drøftet. Det vil blive aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne.
Midtvejssamtale: Der bliver afholdt midtvejs/justeringssamtale efter 3 måneder. Ved denne samtale følger vi op på, hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de sidste måneder, så du kan få det mest optimale ud af opholdet hos os, og alle kompetencer kan godkendes.
Evalueringssamtale: Ved opholdets afslutning laver vi slutevaluering. De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende, ellers tilstræbes godkendelse af de sidste mål. Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk.
Din evalueringen må meget gerne medtages til vores slutsamtale. Vi skal bruge den til stadig at optimere vores indsats som uddannelsespraksis.

Klinisk uddannelse

De kliniske færdigheder erhverves gennem det daglige arbejde. Denne tilegnelse er i sagens natur gradvis og vil derfor være vanskelig erkendbar, med mindre man har gjort status i begyndelsen af perioden og sammenligner med opnået niveau på udvalgte tidspunkter.
Denne udvikling afdækkes i intro- midtvejs- og slutevaluering samt ved supervision.
Journalnotater bør være problemorienterede og følge PSOAP princippet.
Vagtlægekørsel og muligheden for at følge med, drøftes med os.
Udgangspunktet for konsultationerne er at respektere patientens udgangspunkt kombineret med indleven respekt og ikke mindst faglighed.

Samarbejde med sekundære sundhedsvæsen og speciallæger.

Du skal under arbejdet lære rationel brug af sekundære og dyrere sundhedsvæsen under hensyntagen til pt. behov, evner og grænser og vurdering af muligheden for hjælp.
Henvisninger efter PSOAP-dispositionen og det er væsentligt at de første præsenteres ved supervison inden de afsendes for at sikre, at der er overensstemmelse med vanlig praksis.
Desuden samarbejdes med hjemmeplejen fysioterapeuter og apoteker osv.

Faciliteter

Praksis har 4 fuldt indrettede konsultationslokaler, hvoraf det ene stilles til rådighed for uddannelseslægen. Vi har lagt vægt på, at det er et egnet lokale med ligeværdigt udstyr i forhold til praksis’ øvrige læger. Der er bla. blodtryksapparat, otoskop, undersøgelseslampe, vægt og elektrisk leje inkl. GU leje. Der findes ekg og spirometri i praksis, desuden fuldt udstyret laboratorium med mulighed for måling af hæmoglobin, blodsukker, CRP og INR, fasekontrastmikroskop samt mulighed for afsendelse af blodprøve til laboratoriet OUH 2 gange dagligt.
Akutudstyr (akuttaske) er i klinikken. Uddannelseslægen vil blive introduceret hertil.

Vagter

KBU læger kan efter ønske deltage i 1 kørevagt.
For introlæger indgår der 3 ledsagevagter med vagtlæge og tidsforbruget afspadseres.

Ferie

Klinikken holder lukket alle helligdage samt den 24/12, 31/12 og Grundlovsdag. Sidstnævnte 3 dage er almindelige arbejdsdage for yngre læger og betyder, at der enten skal afspadseres eller holdes ferie på disse dage. Ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet, så vidt det er muligt under hensyntagen til klinikkens lukkedage, lægernes fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.
KBU, intro- og fase 1 læger har 6 uger ferie, mens fase2 og 3 læger kun har 5 ugers ferie, da 6 ferieuge udbetales jf. Yngre Lægers overenskomst.
Klinikken tilstræber at der i lige år holdes ferielukket i de første 3 uger og i ulige år i de sidste 3 uger af skolernes sommerferie.

Sygemelding

Uddannelseslægen skal informere en af tutorlægerne enten pr. telefon eller sms så snart vedkommende ved, at de er fraværende pga. sygdom. Gerne senest kl. 7.30 samme dag. Ved fravær flere dage senest kl. 12 dagen før mhp. planlægning af arbejdet. Selvom vi holder styr dit fravær (sygdom og ferie) skal du selv huske at anmelde alt fravær på app'en MinLøn(sygdom, kurser, ferie etc.). Vi modtager ved slutningen af dit uddannelsesophold en oversigt over fraværet som vi skal bekræfte.

Økonomi

Praksis er en privat virksomhed. Vi skal alle være økonomisk bevidste, lige fra de små udgifter til store
samfundsøkonomiske udskrivninger. Vær opmærksom på dette:
I forbindelse med medicinordination at tilstræbe billige men ligeværdige alternativer
At undersøgelser i laboratorium, rtg. etc. er kostbare, så der skal altid være indikation for undersøgelse.
At sygemeldinger, lægeerklæringer, attester kan få store økonomiske konsekvenser for pt. og samfund og skal derfor være velovervejede.

Forventninger

Vi forventer du er engageret og motiveret, opsøgende og nysgerrig, samt bidrager positivt til stemningen i praksis. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du får en godt ophold og vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Lægerne Fruens Bøge

Praksisbeskrivelse:

Almen Medicinsk Lægeklinik
Ørbækvej 75., 2. Sal
5220 Odense SØ
Mail: reception@laegeklinikken.dk 
Hjemmeside: www.laegeklinikken.dk 

Rasmus Dahl-Larsen
Katrine Egelykke-Milandt:
Telefon: 30736615

Historie:

Praksis er dannet 1/12-2016 pga af dannelse af kompagniskab mellem Rasmus Dahl-Larsen og Katrine Egelykke-Milandt. Rasmus overtog i 2012 en solopraksis efter spec.læge Keld Harsløf, og drev denne i 4 år. Katrine arbejdede i en periode som vikar i praksis, og overtog 1/12 2016 en solopraksis efter spec.læge Inga Nielsen, og i denne sammenhæng blev kompagniskabet dannet.

Praksis flyttede samtidig i nyindrettet klinik i Rosengårdscenteret, hvor praksis aktuelt er beliggen-de.

Værdigrundlag:

Vi vægter højt fagligt niveau og god trivsel blandt læger, personale og patienter. Vi tilstræber positiv stemning, god tone, fleksibilitet, ansvarsfølelse, holdånd-stemning og højt serviceniveau i dagligdagen.

Vi ønsker løbende udvikling af praksis.

Lægerne:

Katrine Egelykke-Milandt (f. 1976):

Læge fra Odense universitet 2005

Speciallæge i almen medicin 2015

Rasmus Dahl-Larsen (f. 1975):

Læge fra Odense Universitet 2005

Speciallæge i almen medicin 2012

Personale:

Ole: SSA

Sabine: Sygeplejerske

Majken: Sygeplejerske

Tina: Sekretær

Rasmus: Fysioterapeut

Praksisfunktion og patientgrundlag:

Patientgrundlaget er på ca. 3400. Patientpopulation er blandet med relativt mange børnefamilier og unge.

Praksis er en bypraksis. Den primære funktion er behandling og løbende kontrol af akutte og kroniske problemstillinger, profylakseundersøgelser af gravide og børn samt helbredsundersøgelser. Desuden samtaleterapi samt socialmedicinsk arbejde i form af blandt andet attestudfærdigelser.

Der er ikke skadestuefunktion i væsentligt omfang, da de fleste akutte skadepatienter ses i skadestuen.

Vi er tilknyttet plejehjemsordningen, og kommer således fast 2 gange om ugen på Lokalcenter Rosengården.

Der er indgået samarbejde med andre praksis i Odense, således at vi på skift passer vagttelefonen i tidsrummet 14-16 på hverdage.

Dagsplan:

Konsultationer:

Man-onsdag: 8.15-15

Torsdag 8.15 – 17.00

Fredag 8.15 - 14.00

Sygebesøg efter behov.

Vagt til kl. 16 ca. 1 dag/uge

Vi bruger 15-minutters tider.

Frokost 12-12.30

Supervision 12.30-13

Uddannelseslægen møder dagligt 7.45, og har 37 timer/uge.

Det forventes, at uddannelseslægen indgår i arbejdet på lige fod med de faste læger afhængig af uddannelsesfase, erfaring og interesse.

Introduktionsprogram:

Forud for ansættelsens start afholdes en velkomst-/kemisamtale, hvor lokaler fremvises, og klinikkens daglige gang og de overordnede principper for supervision bliver gennemgået. Uddannelsesprogram udleveres. Eventuelle ønsker og behov i forhold til ferie- og fridage samt obligatoriske kurser kan afleveres. 

Der udleveres ”Personale-håndbog”.

Introduktionen vil blive tilpasset dine behov. De første dage går med introduktion til personale og klinikken. Der introduceres til EDB-systemet NOVAX.

Gradvist vil du få flere og flere egne konsultationer. Der er altid med mulighed for hurtig hjælp.

Vi følger i øvrigt det relevante uddannelsesprogram som beskrevet i målbeskrivelsen.

Evaluering:

Vi evaluerer løbende og holder planlagte evaluerings- og justeringssamtaler:

Introduktionssamtale:

Vi gennemgår logbog og kompetencer iht. denne.

Midtvejssamtale:

Afholdes efter ca. 3 mdr. Her lægges plan for, hvordan de manglende kompetencer opnås. De sidste mdr. planlægges efter kompetencer og ønsker.

Slutevaluering:

Vi evaluerer forløbet og godkender de sidste kompetencer.

Din evaluering foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk.

Øvrige uddannelsesrelevante forhold:

Uddannelseslægen kan evt. efter aftale tilbringe en dag hos speciallæge, fysioterapeut eller lign. Desuden tilbringes en dag sammen med sekretær og sygeplejerske/jordemoder med oplæring i forskellige procedurer, f.eks. blodprøvetagning, EKG, LFU m.m.

Ferie, kursus og sygdom:

Sygdom bedes meddelt hurtigst muligt på tlf. 3073 6615.

Ferier aftales så det tilpasses også, og klinikkens behov.

Vagt:

Vi forventer, at du efter aftale deltager i vagtringet fra kl. 14-16.

KBU læger kan efter ønske deltage i lægevagter.

På de øvrige uddannelsesnivauer er der obligatorisk vagtdeltagelse.

Introduktionsstilling; der indgår 3 ledsagevagter. Tidsforbruget afspadseres.

Fase 1: 3 vagter, hvor en af vi er bagvagt.

Fase 2: 4 vagter. 

Fase 3: 4 kørevagter samt 2 visitationsledsagevagter og 2 selvstændige visitationsvagter.

Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen. Der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst, efter aftale, i stedet for honorar vælge afspadsering.

Kontakt:

Lægehuset i Fraugde er beliggende Festgræsset 12, 5220 Odense SØ.

Praksis 65972097, mail@fraugdelaegehus.dk 
Praksis hemmelige nummer: 65972545
Gitte Søgaard Thomsen: 27585001, gittest@gmail.com            
Erling Jacobsen: 27118400, erling.jacobsen@dadlnet.dk 
Linda Holm Sandholdt: 24875697, linda.holm.sandholdt@gmail.com 

Vores hjemmeside www.fraugdelaegehus.dk  giver mange oplysninger om praksis, for patenterne er der mulighed for elektronisk kommunikation (e-mailkonsultationer, tids- og medicinbestilling).
Fra Januar 2022 har vi været på Facebook ”Lægehuset i Fraugde” som regelmæssigt opdateres.

Endvidere findes oplysninger om os på www.sundhed.dk

Historie:

Lægehuset er beliggende i Fraugde, som er en forstad i den sydøstlige del af Odense.
Oprindeligt var praksis placeret i Birkum (landsby i den sydøstligste del af Odense), hvor den i perioden 1899 til 1978 blev drevet som enkeltmandspraksis af adskillige læger.
I 1978 overtog læge Niels Mayerhofer praksis og flyttede den til Fraugde, idet den sælgende læge, Carl Erik Settergren, ønskede at forblive i lægeboligen.
Fra 1978-2010 havde praksis lokaler i A. Jakobsens Vænge 19, Fraugde, som var et ombygget parcelhus.
På grund af øget patientgrundlag med forsat nybyggeri i Fraugde, blev praksis i 1987 udvidet til 2-mands kompagniskabspraksis og læge Jacob Thellesen blev optaget som kompagnon.
Som led i generationsskifte overtog lægerne Erling Jacobsen og Gitte Søgaard Thomsen andele i henholdsvis 2004 og 2006, en overgang som delepraksis.
I 2010 flyttede praksis til nuværende nybyggede og større lokaler på Festgræsset 12.
Grundlaget var en fortsat øgning af patientantallet og ønske om tilknytning af mere personale, uddannelsesfunktion og mulighed for senere udvidelse af kompagniskabet.
Siden 2012 har vi fungeret som uddannelsespraksis for almen medicin, vi har typisk 1-2 uddannelseslæger tilknyttet af gangen samt flere hoveduddannelseslæger som kommer på returdage.  
2016 blev tilkøbt ydernummer af læge Per Søegaard, Tagtækkervej.
Fra 2018 til 2022 var læge Dorte Sant kompagnon indtil hun 1/7 – 2022 blev afløst af Linda Holm Sandholdt.

Værdigrundlag:

Respekt
 Vi lytter åbent og opmærksomt
 Accepterer forskellighed
 Søger det positive
 Udviser tillid.

Kommunikation
 Der er ingen skjult dagsorden
 Sproget er tydeligt
 Der er gode rammer og fornøden tid
 Dialog frem for monolog.

Faglighed
 Behandlingen er opdateret og veldokumenteret med vægt på individbaseret tilgang
 Plads til faglig udvikling som både er fælles og eget ansvar
 Vi deler viden.

Samhørighed
 Vi er et fællesskab som forpligter
 Vi hjælper hinanden
 Vi bryder os om hinanden
 Vi bruger humor.

Alle har værdi
 Ens behandling af mennesker trods forskellig køn, alder, religion, seksualitet, nationalitet og hudfarve
 Gensidigt forpligtigende ansvar.

Udvikling & dynamik
 Vi er indstillet på uddannelse og forandring
 Et prioriteret uddannelsesmiljø
 Innovative – vi tør!

Tilfredse patienter
 Der er god tilgængelighed
 Rådgiver om egenomsorg
 Opfordrer patienten til selv at tage ansvar.

Praksis funktion:

Lægehuset driver almen lægegerning, vi er uddannelsespraksis for medicinstuderende og fra 2012 godkendt som tutorlægepraksis for den lægevidenskabelige videreuddannelse i almen medicin.

Patientgrundlag:

Lægehuset i Fraugde har cirka 5750 gruppe 1 patienter. Praksis er en blandet by-/landpraksis, de fleste er patienterne bor i Fraugde, Tornbjerg, Over Holluf, Holluf Pile, Højby og Davinde indenfor Odense Kommune, men ca. 500 patienter er bosiddende i Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommune. Vi har relativt mange børnefamilier, færre ældre og kun få af anden etnisk herkomst. Der er tilknyttet 2 institutioner (Munkehatten, Børnehusene Stjernen) med svært fysisk/psykisk handicappede beboere.
Fra 2018 er vi tilknyttet Svovlhatten Plejecenter (primært demente beboere) som plejehjemslæger og fra 2019 ligeledes Tornbjerg Friplejehjem.

Læger/personale:

Lægehuset drives som kompagniskab af lægerne Erling Jacobsen, Gitte Søgaard Thomsen og Linda Holm Sandholdt.
Erling Jacobsen, født 1968, bred lægelig erfaring specielt indenfor intern medicin, har tidligere fungeret som arresthuslæge. Speciallæge i almen medicin i 2002.
Fra januar 2022 ansat som Almen Medicinsk Uddannelseskoordinator..
Gitte Søgaard Thomsen, født 1964, tidligere ansat som børn-ungelæge ved Odense Kommune, adoptionskonsulent og undervist indenfor den lægelige videreuddannelse på SDU. Speciallæge i almen medicin i 2000.
Linda Holm Sandholdt, født 1984, speciallæge i almen medicin 2021.

2 sygeplejersker:
Lone Kragelund, 35 timer / uge, ansat siden 2018
Signe Blak, fuld tid, ansat siden 2020
Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer, varetager vaccinationer, kronikerkontroller, sår-/forbindingsskift og meget mere.

1 bioanalytiker: Sabrina Benberg, ansat siden 2021
Sabrina har primært funktioner i laboratoriet.

3 lægesekretærer:
Laila Thomsen, 35 timer / uge, ansat siden 2016.
Katrine Godskesen, 34 timer / uge, ansat siden 2019
Lise-Lotte Lund, 35 timer / uge, ansat siden 2021

1 rengøringsassistent, Alice, ansat siden 2016
1 servicemedarbejder, Svend Aage, ansat siden 2017

Ferie- og lukkedage:

Praksis har åbent på alle hverdage bortset fra ganske specielle omstændigheder.
Vi holder ikke lukket om sommeren; læger og ansattes ferie afholdes på skift efter aftale.
Mellem kl. 14 og 16 varetages akutte telefoniske henvendelse af medlemmer af vagtring på skift en uge ad gangen. Vagtringen består af 5 praksis (Rosengårdlægerne, Almen Medicinsk Lægeklinik, Lægerne Hinderupgård, Din Doktor Odense samt Lægehuset i Fraugde).
Uddannelseslægen passer (under supervision) vagttelefonen på skift med de andre læger.
Sommerferien afholdes som udgangspunkt i ugerne 26-31.

Dagsprogram: 

7.30: Bioanalytiker / sygeplejersker møder, gør klar til dagens opgaver.
8.00-16.00: Patienttider i 15 minutters moduler.
8.00-8.45: Lægernes telefontid (ikke KBU-læger)
10.30-11.00: Pause.
12.45-13:15: Frokost.
13.15-13.30: Fælleskonference tirsdag + torsdag, Kaizen / personalemøde hver onsdag.
13.30-14.00: Supervision af uddannelseslæge, lang supervision / lægemøde om onsdagen..
16:00: Praksis lukker bortset fra onsdag som er lang dag med åbent til kl. 18.

Erfaren yngre læge eller seniorlæge fungerer som akutlæge på skift.
Der er fællesundervisning af 1 times varighed en gang om måneden.
I lægehuset er der rummeligt møde-/konferencerum med moderne AV udstyr.
Både læger + øvrigt personale deltager i efteruddannelseskurser, lægerne har hver afsat 2 uger årligt til kursusdeltagelse.
Der er personalemøde af 1 times varighed 1 gang om måneden.
Alle seniorlæger varetager på skift den daglige supervision, enkelte gange er der fælles supervision af begge uddannelseslæger. Direkte supervision indgå i godkendelse af en del kompetencer hos intro- og hoveduddannelseslæger.
Uddannelseslægen varetager akutte sygebesøg på linje med de faste læger, de aflægges typisk i akuttiden eller efter endt dagsprogram. Opfølgende / opsøgende hjemmebesøg kan typisk planlægges i god tid.
Vi forventer uddannelseslægen arbejder 37 timer og ugen med daglig arbejdstid 8-15 mandag, tirsdag og torsdag, onsdag 8-18 og fredag 8-14, sammenlagt 37 timer ugentligt.
Deltagelse i lægevagt vil selvfølgelig blive modregnet i arbejdstiden i praksis.
Uddannelseslægen er velkommen til at deltage i eftermiddagsmøder, typisk arrangeret af sygehusafdelinger (via praksiskonsulenten) eller medicinalindustrien.
Returdage for hoveduddannelseslæger vil blive planlagt, så der afsættes både til planlagte og akutte patienter samt supervision / samtale med godkendelse af kompetencer, opdatering af uddannelsesforløbet med mere.

Lægevagt:

Erling Jacobsen har lægevagter, visitations-/konsulationsvagter og kørevagter, både aften, nat og weekend.
Lægevagten er en vigtig del af erhvervet som alment praktiserende læge, deltagelse i lægevagten er derfor en del af uddannelsen.

KBU-læger kan deltage i kørevagter efter ønske.
Introlæger skal deltage i 3 vagter med tutorlægen.
Fase 1 læger skal have 3 kørevagter med bagvagt.
Fase 2 læger: 4 selvstændige kørevagter.
Fase 3 læger: 3 selvstændige kørevagter + 2 visitationsvagter på 2-4 timer med tutor
+ 2 selvstændige visitationsvagter.

Samarbejdspartnere:

Praksis har et godt samarbejde med både kommuner, primær- og sekundærsektoren.
Det kommunale samarbejde med hjemmeplejen foregår både ved opfølgende hjemmebesøg, medicingennemgang og elektroniske korrespondancer.
Der er en del kommunalt attestarbejde som indimellem er ganske omfangsrigt.
Vi henviser hyppigt til fysioterapi, har et godt samarbejde med flere kiropraktorer.
Bruger ofte speciallæger. Henvisninger til ovenstående sker oftest via Refhost (henvisningshotellet) så patienten selv kan henvende sig til relevant behandler og aftale tid. Vi henviser til både OUH og Svendborg Sygehus, afhængig af patientens bopælskommune.
Praksis har ikke noget formaliseret samarbejde med medicinalindustrien, men har ind imellem besøg af lægemiddelrepræsentanter.

Introduktion / opfølgning:

Før uddannelseslægen starter på opholdet, inviteres til forventningssamtale nogle uger forinden, her vil foregå en afstemning af fælles forventninger, uddannelsesprogrammet vil blive gennemgået, specielle ønsker / behov vil blive drøftet.
Der vil være afsat tid til introduktion, hvor uddannelseslægen præsenteres for lokaler og inventar, øvrigt personale, elektronisk patientjournal (vi anvender XMO med lokal serverløsning) og den daglige arbejdsgang. Tjekliste for arbejdsgange udleveres.
Uddannelseslægen vil få tilknyttet en ansvarlig tutorlæge under opholdet.
I starten vil der være afsat ekstra tid til patientarbejdet; det er ikke i sig selv et mål at uddannelseslægen så hurtigt som muligt opnår samme kadence som de faste læger.
Vi lægger vægt på åbenhed og der altid være mulighed for ad hoc drøftelse hvis der opstår uklarheder, både af personlig og faglig karakter.
Kort efter start afholdes formel introduktionssamtale hvor der lægges uddannelsesplan, efter 1-2 måneder justeringssamtale. Efter 3 måneder midtvejsevaluering og inden opholdets afslutning slutevalueringssamtale. Der vil løbende blive fulgt op på uddannelseslægens opnåelse af kompetencer og om nødvendigt foretages nødvendige prioriteringer af sygdomsområder så målsætninger kan indfries.   

Ledelse / økonomi:

Økonomi er en væsentlig del i driften af almen praksis. Som led i opholdet vil der blive instrueret i brug af sygesikringskoder, privatydelser og §2-aftaler.
Endvidere vil læger i hoveduddannelsesforløb bliver introduceret til praksisdrift og ledelse, herunder økonomi gennemgang, organisation og arbejdstilrettelæggelse.

Sygdom:

Sygdom skal meddeles praksis så hurtigt som muligt til den personale ansvarlige læge, raskmelding dagen forinden før klokken 12.

Links:

IRF www.irf.dk 
EPI nyt www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT.aspx 
DSAM www.dsam.dk 
LMK www.lmk.dk 

Vi håber, du får et godt og givende ophold hos os.

Erling Jacobsen, Gitte Søgaard Thomsen og Linda Holm Sandholdt

Opdateret januar 2023 / EJ

LÆGERNE MIDDELFARTVEJ 129
Praksisbeskrivelse

Adresse: Lægerne Middelfartvej 129, Middelfartvej 129, 1., 5200 Odense V

Tlf.: 66 16 63 35

E-mail Hannenybo@dadlnet.dk, C_harmsen@hotmail.com, christianbladt@gmail.com 

Hjemmeside: www.LægerneMiddelfartvej129.dk 

Historie

Praksis blev grundlagt af lægerne Christensen og Clausen i 1948. Den første praksis var beliggende på Hauges Plads i Bolbro, men flyttede til nybyggede større lokaler på Middelfartvej 129, 2. i 1973. Christensen solgte sin praksisandel til Astrid Kristiansen i 1990. I april 2002 købte Susanne Theil Mogensen Henrik Clausens andel, og i juli 2002 blev praksis omdannet til delepraksis (3 læger og 2 ydernumre), idet Flemming Østerby købte sig ind. I 2007 overtog Hanne Nybo efter Astrid Kristiansen. Mette Bornebusch overtog i 2011 praksis efter Susanne Mogensen. Hun døde maj 2014. I september 2014 købte vi nabopraksis'en af John Olsen, og praksis blev udvidet, så der var 4 faste læger (3 ydernumre) og 2 uddannelseslæger. Anja Kaad blev pr. 1. januar 2017 ny kompagnon, men gik desværre bort maj 2017. Charlotte Harmsen blev kompagnon sommer 2019, og Christian Bladt har d. 1. januar 2022 overtaget Flemming Østerbyes praksisandel. Signe Porsmose bliver ny fastansat læge fra oktober 2022.

Praksis er blevet godkendt som uddannelsespraksis i efteråret 2008.

Værdigrundlag

Vi ønsker, at både læger, personale og patienter skal trives i praksis. Vi bestræber os på, at der er en positiv stemning, imødekommenhed og fleksibilitet samt en høj faglig standard. Vi er en praksis i evig udvikling. Vi lægger vægt på at håndtere de faglige problemstillinger ens. Desuden lægger vi også stor vægt på det tværfaglige samarbejde med personalet, og blandt andet derfor prioriterer vi vores fælles frokostpause og øvrige fælles fællesaktiviteter højt.

Praksisfunktion og patientgrundlag

Praksis er en by-praksis og har ikke skadestuefunktion i større omfang, da patienter med akutte skader, oftest tager på skadestuen på OUH. Vi har ca. 5.300 patienter med en gennemsnitlig fordeling over aldersgrupperne, hvilket svarer til resten af regionens fordeling. Praksis ligger i et socialt belastet område, men vi har patienter fra hele byen og fra alle sociale lag.

Lægerne/personale

Hanne Nybo (f. 1967)

 • Læge fra Syddansk Universitet, Odense 1996
 • Ph.d. i epidemiologi (ældreforskning) 2001
 • Speciallæge i Almen Medicin 2006
 • Praktiserende læge i lægehuset fra 2006
 • Klyngekoordinator

Charlotte Harmsen (f. 1975)

 • Læge fra Syddansk Universitet, Odense
 • Ph.d. i almen medicin
 • Speciallæge i Almen Medicin
 • Praktiserende læge fra 2019

Christian Sjang Bladt (f. 1981)

 • Læge fra Syddansk Universitet, Odense 2010
 • Praktiserende læge fra 2021

Signe Porsmose (f.1984)

 • Læge fra Syddansk Universitet, Odense
 • Speciallæge i Almen Medicin  2022

Personalet

Består af 3 sygeplejersker, der skiftes til at sidde i skranken, idet vi ønsker en faglig høj visitation af patienterne. Sygeplejerskerne klarer desuden mange faglige opgaver i telefonen. Herudover har de selvstændige konsultationer. De har hver især særlige opgaver/kompetencer i forhold til uddannelseslægerne.

Herudover har vi 5 stud.med’er, der laver sygeplejerskeopgaver.

Vi har også en praksismanager, der tager sig af alt det praktiske: ferieplanlægning, personalepleje, computer(problemer) og meget meget mere. Det er hende, du skal kontakte med ferieønsker osv.

Malene Valgren (f. 1969):Praksismanager.

Anja Carlsen (f. 1970), sygeplejerske: arbejder særligt med hypertention, obstipation og smertebehandling. Hun er ansvarlig for laboratorieuddannelsen af uddannelseslægerne og vores stud.med.-hold.

Evelyn Arndal (f. 1959) sygeplejerske: arbejder særligt med lunge- og allergisygdomme og tager sig af bestilling af varer.

Pernille Mejer (f.1977) sygeplejerske: tager sig særligt at patienter med geriatriske problemstillinger og kører en del hjemmebesøg. Hun er desuden ansvarlig for vores diabetespatienter.

Præsentationssamtale

Nogle uger før din ansættelse starter, inviterer vi dig til en samtale, hvor vi snakker om dine og vores forventninger til den kommende uddannelsesperiode. Uddannelsesprogrammet bliver gennemgået, og du får set vores klinik.

Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning. Du vil blive tilknyttet en fast tutor (Hanne Nybo eller Charlotte Harmsen), men i øvrigt vil alle 4 læger deltage i supervisionen. Om muligt vil du møde vores ”afgående” uddannelseslæger.  

Vi vil gerne have ferie og fridagsønsker samt oplysninger om kursusdage i så god tid som muligt. 

Introduktionsperiode

Du vil, før du begynder ansættelsen, få tilsendt et introduktionsprogram, der omfatter de første 14 dage. I løbet af introperioden vil du blive sat ind i patientarbejdet, FMK, NOVAX (vores EDB system), laboratoriefunktionerne og meget mere. De første dage følges du med en af de faste læger på skift, men ret hurtigt vil du få dine egne patienter – i starten få patienter - og alt efter hvordan det går, øger vi omfanget og sværhedsgraden.

Introduktionssamtale

Efter 2 uger holder vi introduktionssamtale, og her vil dit kompetenceniveau blive vurderet, og din uddannelse planlægges ud fra det.
Uddannelsesprogrammets kompetencer bliver gennemgået i detaljer, og dine ønsker og behov vil blive drøftet. Det vil blive aftalt, hvordan og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne. Vi forudsætter, at du selv er medansvarlig for opnåelse af uddannelsesprogrammets kompetencer, og sørger for at læse op på retningslinjer osv.
Evaluering af opholdet starter dag 1 for både tutor og uddannelseslæge – det vil sige er der problemer eller uhensigtsmæssigheder, skal vi tale om dem hurtigst muligt, så de kan blive løst – forhåbentlig til alle tilfredsstillelse.

Midtvejssamtale

Der bliver afholdt midtvejs/justeringssamtale efter 3 måneder.
Ved denne samtale følger vi op på, hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de sidste måneder, så du kan få det mest optimale ud af opholdet hos os, og alle kompetencer kan godkendes.

Evalueringssamtale

Ved opholdets afslutning laver vi slutevaluering.
De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende, ellers godkender vi de sidste mål.
Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via logbog.net, efter 1/11 2022 i det nye system Uddannelseslæge.dk.
Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og gerne medtager den til vores slutsamtale. Vi skal bruge den til at optimere vores indsats som uddannelsespraksis.

Supervision

Der er afsat ½ time til supervision dagligt. Her vil de patienter, du har set, blive gennemgået i det omfang det er nødvendigt. Lægerne vil desuden bestræbe sig på at medinddrage dig, hvis de møder interessante patienter. Onsdag er der afsat 1 times supervision, hvor specifikke emner tages op. Børne-, svangre- og andre undersøgelser samt attester, henvisninger, epikriser med mere, vil efter behov blive gennemgået. Minimum 1 gang om måneden er der direkte supervision. Udover den fastsatte supervision er du til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. Det er en måde at lære hinanden at kende på, og det øger vores viden om, hvad du kan, hvilket giver alle parter tryghed. Der er også god hjælp at hente hos sygeplejerskerne.
Under supervisionerne vil kompetencerne som beskrevet i målbeskrivelsen/logbogen blive godkendt løbende.

Der er web-kameraer i konsultationslokalerne, så man kan optage konsultationerne (efter aftale med patienterne) til eget brug eller brug under supervisionerne.

Teoretisk viden

Vi forventer, at du i uddannelsesperioden søger relevant viden ved selvstudie.
Vi vejleder gerne med litteratur udover officielle lærebøger.
Derudover er det relevant at kende Sundhedsstyrelsens vejledninger (kan findes på Sundhed.dk), DSAM’s kliniske vejledninger, Månedskrift for praktisk lægegerning (kan anbefales at abonnere på – der er særpris til uddannelseslæger), IRF med mere. Bogen ”Praktisk Praksis” er en god hjælp i de første ophold i almen praksis.
Vi har ”Medibox” og Lægehåndbogen elektronisk.

Arbejdsplan og organisering af arbejdet

Arbejdstiden for uddannelseslægen vil ligge i tidsrummet hverdage fra kl. 8-15 - dog onsdag til kl. 16.

Dagen vil være tilrettelagt således:

Kl. 8-8.15               Forberedelse til dagen evt. en enkelt videokontultation.
Kl. 8.15-10.45        Konsultation
Kl. 10.45-11.15      Ring tilbage / videotider
Kl. 11.3012.00       Fælles frokost
Kl. 12.00-12.30      Supervision
Kl. 12.30-14.30      Konsultation (onsdag dog til kl. 16.00 og fredag til 14.15)
Kl. 14.30-                Opsamling, papirarbejde, evt. besøg

Der kan ved særlig travlhed for eksempel ved ferie og fravær eller ved "epidemier" til tider være behov for, at vi alle arbejder længere end planlagt. Til gengæld vil der være dage, hvor det er muligt at gå tidligere.

Patienterne bestiller tid enten via hjemmesiden eller via sygeplejerskerne, som sidder ved skranken på skift. Ved ankomsten til praksis indlæser patienterne deres sygesikringskort. Herved sker der en farvemarkering på dagsplanen, og man kan se, at patienten er kommet.
Der er normalt afsat 15 minutter til konsultationen inklusiv skrivearbejde. Der er hos de faste læger afsat 10 minutters tider til de akutte patienter. Du kan afsætte længere tid til patienterne ved behov (for eksempel ved samtaler, svangre- og børneundersøgelser). I starten vil du have ca. 3 patienter i timen, men vi forventer, at du arbejder hen imod 4 patienter i timen med en pause formiddag og eftermiddag, for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis. Er der særlige patientkategorier, du har behov for at se, kan du give sygeplejerskerne besked, så vil de booke dem.

Ved behov for assistance er sygeplejerskerne behjælpelige i det omfang, det er muligt for deres planlagte aktiviteter.  Du vil i begrænset omfang skulle tage blodprøver på egne patienter, for eksempel i forbindelse med årskontroller.

Sygeplejerskerne varetager både sekretær- og sygeplejefaglige opgaver: blodprøvetagning, måling af blodsukker, CRP og HGB, EKG, lungefunktionsundersøgelser, stiks, mikroskopi af urin og resistensundersøgelse, allergitestning, distal blodtryksmåling, assistance til fjernelse af mindre hudtumorer og spiraloplægning, KAD-anlæggelse, øreskylning, sårbehandling.
De har selvstændige konsultationer, blandt andet med kostvejledning, rygestopsamtaler, obstipationsproblematik hos børn, årskontrol af diabetes, KOL osteoporose og hypertension, samt vaccinationer.

Hver  måned holdes fællesmøde for hele klinikken; ved møderne diskuteres praktiske forhold, ligesom der hver 2. måned vil være et uddannelses-/udviklingsmæssigt element i møderne. Det er både læger og sygeplejersker/jordemoder, der underviser. Det forventes, at uddannelseslægerne bidrager aktivt som undervisere.

Ferie og fridage

Lægerne har en ugentlig fridag samt fri hver 4. fredag, da vi er en delepraksis. Onsdag er alle 4 læger tilstede.

I sommerferien er klinikken åben. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, det vil sige, at der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Dine ønsker med hensyn til ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet, så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til de øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursus-, fri- og ferieønsker i god tid, da det letter planlægningen.

Uddannelseslæger har 6 ugers ferie. Yderligere optjent ferie for eksempel i forbindelse med barsel udbetales. Det forventes, at en del af ferien er afholdt, inden man begynder opholdet i praksis.

Vagtuddannelse:

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.

Introduktion læger; 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres.

Fase 1 læger:  3 køre-/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt.

Fase 2 læger:  4 køre- og konsultationsvagter.

Fase 3 læger:  4 køre- og konsultationsvagter, 2 visitationsledsagevagter á 2-4 timer med tutor og 2 selvstændige visitationsvagter.

Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, det vil sige, at der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst og efter aftale, vælge afspadsering i stedet for honorar.

Se i øvrigt Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside

Du er velkommen til at låne vores lægetaske til du får din egen. Medicin til lægetasken bestilles via apoteket på regionens regning

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. Vi aftaler en fast månedlig returdag, for at lette skemaplanlægningen. På returdagene skal de kompetencer i målbeskrivelsen, der er opnået færdigheder i på sygehusafdelingerne jf. Kvalifikationskortene, godkendes. Der er typisk afsat tid til supervision fra kl. 14.30 til 15.00.

Se også:  

 http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/videreuddannelse_i_almen_medicin/kompetencevurdering/kvalifikationskort//?Highlight=kvalifikationskort 

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal du inden kl. 7.00 ringe til Charlotte Harmsen, så vi kan nå at aflyse patienter. Du får hendes  nummer, når du starter.
Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret via APP’en MinLøn. Desuden fører praksismanageren regnskab med fravær.

Personalehåndbog

Du vil modtage en kopi af vores personalehåndbog, som du bedes læse.

Samarbejdspartnere

Telefonerne lukker kl. 13, hvorefter der henvises til Odense Lægeforenings telefonpasning, tlf. 6614 1433. Praksis er i vagtring med 12 andre læger, som passer hinandens patienter på skift fra kl. 13-16.

Du vil have mulighed for at tilbringe ½-1 dag i en speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere (fysioterapeut, apotek, hjemmesygeplejen med mere).

Forventninger

Vi forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne. Arbejdet er sjovt og afvekslende, og vi vil bidrage med undervisning/supervision, så uddannelseslægen får så optimale forhold som muligt for sin læring.

Der er mange flere oplysninger af generel karakter at finde på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside 

Praksisbeskrivelse for Lægerne Banepladsen

Januar 2020

Lægehuset

Lægehuset er bygget i år 2000 og har tilmeldt ca. 5.600 gruppe 1 patienter og næsten ingen gruppe 2 patienter. Vi er en 3-mands kompagniskabspraksis med fælles patienter, dog foretrækker de fleste patienten at være tilknyttet en fast læge.

Vi prioriterer uddannelse højt og har altid flere uddannelseslæger tilknyttet huset. Vi er godkendt som uddannelsespraksis for læger på alle uddannelsestrin og lægesekretærelever. I perioder har vi  bioanaly-tikerstuderende i praktikforløb.

Patientgrundlag

Praksis ligger i landdistrikt på Nordfyn. Patienterne har en bred geografisk og demografisk spredning.

Vi har en del patienter fra byens to plejehjem, og også eleverne fra Nislevgård Efterskole har læge her, når de er på skolen.

Desuden har vi en del feriegæster, især i sommerperioden, samt håndværkere med arbejdsskader.

Samarbejdspartnere

Vi har i det daglige forskellige samarbejdspartnere, blandt andet sundhedsplejersker, børne- og ungefor-valtningen, hjemmeplejen, apoteket m.fl. Vi har ca. 1 gang månedligt socialmedicinsk teammøde med sagsbehandlere fra socialforvaltningen i Nordfyns Kommune og hver 14.dag med hjemmesygeplejerskerne i Otterup. Uddannelseslægerne deltager også i disse møder. Desuden bliver uddannelseslægerne inviteret med til Nordlysmøder (Nordlyset er Nordfyns lægers lægelaug), som er et fyraftensmøde for de lokale praktiserende læger.

Lægerne

Helle Hjort Jensen

Speciallæge i almen medicin maj 2004.

Født i 1965. Gift og har 2 børn.

Ansættelser på medicinsk, ortopædkirurgisk, organkirurgisk, gynækologisk, psykiatrisk og børnepsykiatrisk afdeling.

½ års ansættelse i lægehus i Svendborg og 1 års ansættelse i Lægehuset i Haarby.

Uddannet reserveofficer ved Forsvarets Lægekorps, herunder bl.a. ½ års ansættelse ved infirmeriet på Haderslev Kaserne.

11 måneders ansættelse som vikar i praksis i Lægehuset Nr. Broby.

Fra 1. marts 2005 vikar hos Lægerne Banepladsen i Otterup.

Kompagnon siden 1. marts 2006 kompagnon i huset.

Vagtaktiv i lægevagten.

Lars Bredahl Riisgaard

Speciallæge i almen medicin.

Født 1972. Gift og har 3 børn.

Uddannet læge januar 2002.

Turnus: kirurgi, medicin og almen medicin 1,5 år.

Hjerteafdelingen OUH 1 år.

Med. afd. C OUH 5 mdr.

Almen medicin ½ år Vindeby – Tåsinge.

2 x ½ år Jordløse/Hårby.

Kirurgi-intern medicin –gynækologi- børneafd. og psykiatrisk afd.: 5 x ½ år.

1.marts 2009-28.februar 2010: 1 års afsluttende stilling i almen medicin hos Lægerne Banepladsen Otterup.

Kompagnon siden 1. januar 2011.

Vagtaktiv i lægevagten.

Aktiv i bestyrelsen i DAUS og medlem PLO-K.

Torben Luxhøj

Speciallæge i almen medicin.

Født i 1977. Gift og har 2 børn.

Uddannet læge fra Syddansk Universitet i 2006.

Turnus i Middelfart og Svendborg.

7 mdr. som læge i Lom Kommune, Norge.

11 mdr. som praksislægevikar hos Lægerne Banepladsen, Otterup.

6 mdr. i almen praksis i Odense.

Speciallægeuddannelse i almen medicin med 2 x 6 mdr. i praksis i Brenderup, 6 mdr. på henholdsvis medicinsk, kirurgisk, gynækologisk, psykiatrisk og børneafdelingen. 12 mdr. hos Lægerne Lærkevej, Otterup.

Startede 1 marts 2014 hos Lægerne Banepladsen.

Kompagnon siden 1. januar 2015.

Vagtaktiv i lægevagten.

Sagkyndig i Styrelsen for Patientklager.

Personale

Lisbet Øxenholt: Sekretær

Lotte Saksager Rasmussen :  sygeplejerske / reception
Marie Louise Tvedskov : sygeplejerske / reception.
Rikke Thomsen: sygeplejerske / reception
Sussi Klimsøe Jensen:  social- og sundhedsassistent / primært reception

Mette Kirkegaard Bærentsen, social- og sundhedsassistent primært laboratorium

Julie, Helene, Maja og Katrine: stud.med’er der varetager laboratoriearbejde.

I perioder har vi tilknyttet lægevikar.

Som udgangspunkt har vi altid 2 uddannelseslæger tilknyttet (KBU-Fase 3).

Værdigrundlag

Patienten skal sikres en faglig korrekt, respektfuld og anerkendende behandling.
Vi udviser respekt for – og har øje for - hinandens meninger og forskelligheder. Adresseret konstruktiv kritik, anerkendelse og ros.
Vi vægter supervision/sparring på tværs af alle faggrupper.
Fælles ansvar for struktureret formidling af intern og ekstern information.
Tilfredsstillende arbejdsfordeling og planlægning for alle.
Lægerne er generalister – ikke specialister.
En synlig, respektfuld, engageret og entydig ledelse.                        
Vi skal have en god forretning, men med plads til at ”lege”
( f.eks. gode it-løsninger, ordentlige remedier og moderne apparatur).

Vi tilstræber høj faglig kvalitet og udvikling samt opgaveglidning.
Tid og rum til udvikling og opfølgning.

Behandlings- og undersøgelsesudstyr

I huset varetager vi alle de almindelige forekommende opgaver for praktiserende læger.

Vi tager os af diagnosticering, behandling og kontrol af almene medicinske tilstande og forebyggende undersøgelser.

Vi laver småkirurgi, som f.eks. fjernelse af modermærker og lignende. Vi opsætter og skifter spiraler og ringe. Der bliver lavet lungefunktionsundersøgelser og tympanometri.

Da vi ligger i et landdistrikt, løser vi også ofte problemer som skadestuer, speciallæger og sygehuse ellers plejer at løse. Vi foretager eksempelvis suturering af mindre skader, fjerner fremmedlegemer fra øjnene, kontrollerer mellemøre, laver hudbiopsi, anlægger blokader, udtømmer ledvæske, kateteranlæggelse, fjerner keratoser og naevi m.m. både kirurgisk og ved kryoterapi.

Vi anvender billedkonsultation og teledermatologi.

Vi foretager ultralydsscanninger efter individuel vurdering.

Vi vægte samtalen med patienten høj, og ser det som et vigtigt arbejdsredskab, for at finde ud af om der psykosociale årsager bag symptomerne. Vi mener også, at samarbejde på tværs af faggrupper er en vigtig del af vores arbejde og holder blandt andet jævnligt møder med socialforvaltningen, distriktspsykiatrisk team, sundhedsplejersker og hjemmeplejen for at finde den mest optimale behandling af patienterne.

Vi har eget laboratorium, hvor vi blandt andet tager Hb, BS, SR, CRP, ekg, diverse urinundersøgelser, drug-tests og graviditetstest.

Kronikeromsorg/-kontroller er velimplementeret i klinikken. Eksempler på årskontroller af kroniske tilstande: hjerte, KOL, diabetes 2, osteoporose, astma, depression/angst, afhængighedsskabende medicin, demens etc.

Hos de ældre og/eller skrøbelige patienter afholder speciallægerne ugentligt opsøgende hjemmebesøg. Opfølgende hjemmebesøg og palliative besøg afholdes efter aftale og vi forventer uddannelseslægen prøver kræfter med den slags besøg. Personalet varetager udekørende lab-funktion.

Introduktionsperiode og introduktionssamtale

Den første tid i praksis er introduktionsperioden, hvor uddannelseslægen har mulighed for at følge tutorlægerne ved deres konsultationer.

Der er tid til at lære kolleger, arbejdsgange og edb-systemer at kende. De første par dage vil man følge en fast læge, herefter vil man begynde at få patienter.

Der vil være afsat rigtig god tid til hver enkelt patient i starten. Der vil efterhånden komme en selvstændig arbejdsplan, der passer til uddannelseslægens niveau.

Supervision

Der er dagligt sat 30 min. af til supervision hvor man blandt andet kan gennemgå de patienter uddannelseslægen eller en af de faste læger har haft. Dette gælder både hvis der er spørgsmål, eller hvis der har været en særlig interessant patient.

Hvis uddannelseslægen har et ønske om det, kan man i stedet for 30 minutter hver dag, samle noget af tiden og i stedet lave en større gennemgang af ønskede temaer.

En gang ugentligt er der afsat en time til fordybelse i et specielt emne eller en patient samt arbejde med eller gokendelse af specifikke kompetencer i forhold til målbeskrivelsen, herunder direkte observation i relation til kompetencerne.

Supervision af intro- samt fase 1 og 2 læger vil nogle gange foretages af fase 3 lægerne.

Der er desuden afsat ½ dag ved hver af de faste læger til direkte supervision, hvor de faste læger er med når uddannelseslægen har patienter – og omvendt.

Lægerne i praksis vil søge at dele vejlederfunktionen, efter hvad, der har hver enkeltes særlige interesse. Vi føler os alle ansvarlige for dit ophold. En af lægerne vil overordnet være din tutorlæge under opholdet, så du ved, hvem du skal henvende dig til, hvis der skulle være ikke-faglige problemer.

Ud over de faste tider står både personale og læger til rådighed for spørgsmål.

Kompagnoner har ugentligt ledelsesmøde, fase 3 læge skal deltage

1 gang månedligt har lægerne fællesundervisning, hvor alle forventes at bidrage.

Evalueringssamtaler

Efter ca. 1 måneds ansættelse vil der være afsat tid til en begyndelsesevaluering, hvor uddannelseslægens ønsker og behov vil blive drøftet og det kommende forløb aftales.

Efter ca. tre måneder (ca. 6 måneder for fase 3 læge) er der afsat tid til midtvejs-evaluering, hvor vi gør op, hvor langt du er nået på checklisterne og med det, der i øvrigt blev aftalt i introduktionssamtalen. Vi vil lægge konkrete planer for, hvordan du skal komme gennem de ting, du mangler.
I den sidste tid skal du gerne arbejde i samme tempo som tutorlægen.

Umiddelbart før afslutningen på dit ophold, er der slutevaluering af det samlede forløb, specielt om de opstillede mål i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt. Evalueringen af praksis som uddannelsessted foretages af dig via Uddanneleslæge.dk. Tutorlægen giver også en vurdering af dig. Du beholder selv evalueringen.

Arbejdsgang

Mødetid kl 8.
8.00-8.15: adm. arbejde: forny recepter, svarer e-konsultationer etc.
8.15-8.45: planlagte patienter.
8.45-9.00: buffer
9.00-10.00: akutte patienter og evt sygebesøg (alle hjælper hinanden).
10.15-12.00 planlagte patienter
12.00-12.30: ”ringe-tilbage-tider”, forny recepter, e-konsultation og andet forefalden arbejde
12.30-13.00: frokost
13.00-14.30: konsultation for faste læger
13.00-13.30 (14.00): Supervision
13.30 (14.00)-16.00: Akutte patienter og sygebesøg. Én læge skal blive til kl 16. De andre må gå hjem når dagens program er afviklet (alle hjælper hinanden).                                                                                                                   
Det er planlagt i forvejen, hvem der SKAL blive til kl 16.

Det er planlagt i forvejen, hvem der tager sig af akutte ting, der måtte komme uden for akuttiderne (småskader, brystsmerter etc.).

Onsdag er 1-2 læger på arbejde fra kl 15.00 – 17.00 til planlagte patienter.

Fredag er der planlagte konsultationer til kl 11.00 for uddannelseslæger og til kl 11.30 for faste læger. Herefter ses akutte som forventes afsluttet kl 12.30.

2 dage om ugen åbner lægehuset kl 7. Her varetager stud.med’er laboratoriearbejde.

Fredag fra kl. 11 er der akutte patienter. Vi tilstræber at være færdige med arbejdet kl 13.00. Herefter passes praksis på skift mellem lægerne til kl 16.00. Uddannelseslægen tager deltag i denne dækning.

KBU-læger, introlæger og fase I læger vil fredag eftermiddage være i huset sammen med en senior læge. Fase II og III læger kan arbejde alene sammen med personale, men med mulighed for telefonisk rådgivning.

Vi aftaler arbejdstidens fordeling til i gennemsnit 37 timer/uge. Der er mulighed for individuelle aftaler, hvor afspadsering kan opspares til hele fridage, hvis uddannelseslægen ønsker mange fredage eftermiddage eller sene onsdage.

Fravær og ferie

Ved sygdom og barnets første sygedag meldes fravær ved at ringe til en af de faste læger mellem 7.00 og 8.00. Det er vigtigt, at der bliver ringet og ikke mailet/sms’et. Se velkomstmappen for kontaktoplysninger.

Ferie og fridage skal planlægges i god tid og vi forsøger at imødekomme ønsker så vidt det er muligt i forhold til husets øvrige planlægning.

Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er efter overenskomsten og man skal derfor være opmærksom på, at man enten skal afspadsere eller afholde en ferie/fridag disse dage. Dette gælder desuden fredag efter Kristi Himmelfartsdag (dog med undtagelse af hvert tredje år, hvor der er mulighed for at arbejde)

Overenskomst

Løn udbetales fra Regionen. Vi overholder indgået overenskomster.

Returdage

Mellem fase 1 og 2-stillingen er der returdage til praksis en gang om måneden. På returdagene skal kompetencer erhvervet på sygehuset godkendes jf kvalifikationskort.

Vagtuddannelse

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter

I introduktionsstillingen indgår der 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset. Tidsforbruget afspadseres.

I fase I uddannelsen indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger som bagvagt. Som udgangspunkt til falder indtjeningen uddannelseslægen, dvs., at der ikke optjenes afspadsering. Uddannelseslægen kan dog (iht. overenskomsten) ønske afspadsering i stedet for honorar.

De obligatoriske vagter, hvor uddannelseslægen arbejder alene på vagt i fase 1-3 tilbyder vi valgfrihed mellem honorar eller afspadsering.

Forventninger

Vi forventer blandt andet at vores uddannelseslæger:

 • Deltager aktivt i dagens aktiviteter, både de sociale og de faglige
 • Tager ansvaret for patienten alvorligt og spørger de faste medarbejdere ved tvivlsspørgsmål
 • Behandler personale og patienter med respekt
 • Møder til aftalt tid og giver besked hvis forhindret
 • Er motiveret for læring og tager ansvar for egen uddannelse

Du kan forvente at vi:

 • Er åbne og imødekommende
 • Behandler dig med respekt
 • Gør vores bedste for at udvikle dine kompetencer
 • Har mange års erfaring med uddannelseslæger

Lægerne Banepladsen

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Lægerne Lærkevej, Lærkevej 14, 5450 Otterup

Telefon 64 82 10 38, hjemmeside  www.laegerne-laerkevej.dk

Lidt information om os

Vores lægehus er fra 1971. Det startede med en samarbejdspraksis imellem 2 praksis, der hver havde 2 læger.

Senere blev det til 3 læger i hver praksis, som arbejdede i lægehuset frem til februar 2000.

De to kompagniskaber blev da enige om at skilles pga. pladsmangel. Lægerne Janne Christensen, Martin Munk og Erik Pedersen byggede nyt lægehus på Banepladsen i Otterup. Vi andre blev i huset på Lærkevej og fik det renoveret. Vi har fortsat et godt samarbejde med Lægerne på Banepladsen.

I 2008 har vi fået bygget 120 m2 til og dermed fået flere konsultationsrum, større køkken/alrum, omklædningsrum med toilet og brusekabine samt et ekstra personaletoilet.

Patienttoilettet blev udvidet så der nu er handicapvenlige forhold. Indgangen til lægehuset både mod syd og mod nord er nu med handicapvenlig fliserampe.

Vi er en kompagniskabspraksis/delepraksis med i alt 5 læger. Vi har ydernummer til 3 læge