Skip til primært indhold

Vagtuddannelse i almen medicin

Uddannelsen til speciallæge i almen medicin indeholder uddannelse i akutte funktioner, dels ved at se akutte patienter i dagtiden, og dels ved at arbejde som lægevagt med deltagelse i Lægevagten i Region Syddanmark

Klinisk basisuddannelse og introduktionsuddannelse

Praksisreservelæger og introduktionslæger introduceres til lægevagten ved at ledsage tutorlægen eller anden vagtlæge på vagt. Tutorlægen er ansvarlig for at arrangere dette.

Introduktionslæger skal have ledsagevagter for at få godkendt introduktionsstillingen.

Hoveduddannelse

Uddannelseslæger i fase 1, fase 2 og 3 har ret og pligt til at deltage i vagtordningen.

  • I fase 1 tildeles besøgs- og konsultationsvagter.
  • I fase 2 tildeles besøgs- og konsultationsvagter.
  • I fase 3 tildeles også visitationsvagter foruden besøgs- og konsultationsvagter, hvor 1-2 visitationsvagter er afsat til introduktion i visitationsproblematikken og logistikken.

Vagterne tildeles af vagtcheferne for en vagtperiode ad gangen. Ved vagttilrettelæggelsen bør der tages hensyn til uddannelseslægernes faglige erfaring, dvs. undgå alt for belastende vagter.

Evt. vagtbytte sker via lægevagtens sekretariat.

På besøgsvagter kører alle uddannelseslæger i vognmandsordning med rutineret chauffør med indgående kendskab til vagt-IT.

Alle uddannelseslæger skal have lægefaglig bagvagt – tutorlægen eller en stedfortræder for denne, der skal være tilgængelig på telefon.

Uddannelseslægen vil blive introduceret til vagtsystemet ved et vagtkursus, som ligger inden for den første måned i fase 1, og det indeholder introduktion til lægevagtens opbygning, regler og etik. Kurset afholdes af SPEAM i samarbejde med vagtudvalget og er obligatorisk. Ud over denne introduktion til lægevagten, påhviler det tutorlægen at introducere og vejlede vedrørende lægefaglige opgaver, så uddannelseslægen er lægefagligt veludrustet til selvstændig vagt med telefonisk bagvagt supervision. Det forventes, at tutorlægen efterfølgende gennemgår vagtnotater/problemer med uddannelseslægen hvorved uddannelsesværdien i lægevagtsarbejdet optimeres.

Vagter under hoveduddannelsen i almen medicin i Region Syd

Introduktionslæger

3 følgevagter

Fase 1 læger

3 køre- og konsultationsvagter

Fase 2 læger

4 køre- og konsultationsvagter

Fase 3 læger (etårig stilling)

4 køre- og konsultationsvagter, 2 visitationsledsagevagter, 2-4 timer tutor ansvar for aftaler, 2 selvstændige visitationsvagter (Dette er lidt anderledes end på kvalifikationskort 7, men det er et bedre tilbud)

Attestation af vagter

Kvalifikationskort 7 anvendes til attestation af gennemførte vagter.

Find kvalifikationskort 7 på specialeselskabets (DSAM) hjemmeside

Tildeling af vagter

Den lægelige videreuddannelse afgiver navne på alle uddannelseslæger i Fase 1-3 til Lægevagten. Sekretariatet på lægevagten, tildeler de aftalte antal vagter i samarbejde med den uddannelsessøgende. Kommer du i et brudt uddannelsesforløb ved f.eks. barsel, skal du selv sørge for at være opdateret med dine vagter.

Det er den uddannelsessøgende, der har det fulde ansvar for, at kontakte lægevagtens sekretaria Dette skal gøres straks efter vagtkurset i Fase 1, samt ved starten af Fase 2 og 3 ansættelsen. Telefonnummer til Lægevagtens sekretariat: 7643 9789.

Aflønning - vagter under uddannelsen

For alt vagtarbejde gælder, at man henholder sig til YL’s overenskomst med PLO: indtjening til praksis – uddannelseslægen afspadserer (1:1). Der er dog mulighed for at lave aftaler i praksis med honorering for vagt. I så fald ingen afspadsering. Efter nattevagt er der obligatorisk afspadsering.

Vagtydernummer

Opnås efter 3 godkendte vagter med bagvagt i Fase 1, og efter ansøgning hos vagtudvalget. Vagtydernummer har ingen betydning for videreuddannelsen.

APPFWU02V