Skip til primært indhold

Forskningstræning

I dit uddannelsesforløb skal du gennemføre forskningstræning

Find oplysninger om forskningstræningen under de enkelte lægelige specialer

Dispensation for forskningstræning

Du har mulighed for at søge dispensation for forskningstræning hvis du har

  • Ph.d. eller doktorgrad
  • Andre teoretiske kurser, dokumenteret forskningserfaring i form af publikationer i anderkendte tidsskrifter eller mundlige fremlæggelse af forskningsresultater på kongres.

Læs mere om dispensation for forskningstræning og hvordan du søger

Strategi for sundhedsforskning

Regionsrådet har den 28. januar 2019 godkendt strategi for sundhedsforskning i Region Syddanmark.
Strategien har fokus på 3 hovedområder

Forskning for patienten
Forskning for klinikken 
Forskning for udvikling af det syddanske sundhedsvæsen

Læs hele strategien og find oplysninger om Region Syddanmarks forskningspuljer, Åben Forskerdag med mere. 

APPFWU01V