Skip til primært indhold

Forskningstræning

I dit uddannelsesforløb skal du gennemføre forskningstræning

Find oplysninger om forskningstræningen under de enkelte lægelige specialer

Regionsrådet har den 28. januar 2019 godkendt strategi for sundhedsforskning i Region Syddanmark.
Strategien har fokus på 3 hovedområder

Forskning for patienten
Forskning for klinikken 
Forskning for udvikling af det syddanske sundhedsvæsen

Læs hele strategien og find oplysninger om Region Syddanmarks forskningspuljer, Åben Forskerdag med.mere. 

APPFWU02V