Skip til primært indhold

Hæmatologi

Som hæmatolog arbejder du med diagnostik og behandling af maligne og komplicerede benigne hæmatologiske sygdomme.

Specialet er i rivende udvikling tværfagligt med involvering af immunfænotypning og molekylærpatologi til diagnostik og prognosticering af maligne lymfomer og akutte og kroniske leukæmier. På den behandlingsmæssige side er der parallelt hermed sket betydelige fremskridt med nye terapeutiske muligheder i form af stamcelletransplantationer ved højdosis kemoterapi, monoklonale antistoffer, og anvendelse af såkaldte designer drugs. 
Behandlingerne er komplekse og ofte intensive med følgemanifestationer som dækker store dele af den interne medicin.

Fælles introduktionsstillinger i Intern medicin i Region Syd

Introduktionsuddannelsen er fælles for de 9 intern medicinske specialer. Det betyder, at du efter gennemført introduktionsuddannelse er kvalificeret til at søge hoveduddannelse i et af de 9 specialer.

Find ledige introduktionsstillinger i Region Syddanmark på sundhedsjob.dk

 

Hoveduddannelsesstillinger

Der opslås 3 hoveduddannelsesstillinger i hæmatologi årligt i Region Syddanmark med tiltrædelse henholdsvis 1. marts og 1. september.

Find ledige hoveduddannelsesstillinger på sundhedsjobs.dk

Opret din egen jobagent, så får du besked, når der er nye opslag.

 

Kontakt

Claus Østergaard

Claus Østergaard

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 17 25 Kontakt
APPFWU01V