Skip til primært indhold

Evaluering og kompetencevurdering

Alle uddannelseslæger bliver bedt om at evaluere forløbet ved ansættelsens afslutning

Evaluering

Uddannelseslæger evaluerer praksis via deres profil i Uddannelseslæge.dk.

Evalueringerne findes også i Uddannelseslæge.dk., som du som tutorlæge har adgang til, og du har dermed mulighed for at se uddannelseslægernes evalueringer af praksis, enten som gennemsnit eller enkeltvis. 

Hvis du ikke kan huske din kode, kontakt da sekretariatet.

Evalueringen bør drøftes med uddannelseslægen.

Hjælpeskemaer til kompetencevurdering, feedback og evaluering

Find 360 graders vurderingsskema (word) og læs vejledning til vurderingsskema (pdf)

Konsultationsskema til brug for kompetencevurdering (pdf)

Skema til struktureret klinisk observation (pdf)

Skema til struktureret vejledersamtale (pdf)

Skema til uddannelsesplan (pdf)

APPFWU02V