Skip til primært indhold

Uddannelsesprogrammer

I uddannelsesprogrammerne kan du læse om, hvordan du opnår de teoretiske og praktik-kliniske kompetencer, som kræves i målbeskrivelsen for at blive speciallæge i infektionsmedicin

Det er det regionale uddannelsesudvalg, der udarbejder og reviderer uddannelsesprogrammerne, så de er i overensstemmelse med specialets gældende målbeskrivelse.

Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse i alle de 9 intern medicinske specialer

Hoveduddannelse

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse ved OUH Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt (pdf)

Kontakt

Gitte Kristensen

Gitte Kristensen

Fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 64 10 56 Kontakt
APPFWU01V