Skip til primært indhold

Praksisområde Sydvestjylland

Uddannelsesprogrammet for hoveduddannelse i almen medicin består af en praksisbeskrivelse samt et program for hver sygehusafdeling, som indgår i dit uddannelsesforløb.

Praksisbeskrivelser

Praksisbeskrivelse

Lægehuset i Agerbæk
Skovgårdsvej 2
6753 Agerbæk
Tel. 75196211
Mobil i vagten 51542273
Mail: laegehuset.agerbaek@dadlnet.dk
Hjemmeside: www.75196211.dk 

Om praksis

Vi er 3 læger i samarbejdspraksis, der driver Lægehuset i et selvejet hus. Der er aktuelt et ledigt ydernr. til salg ved Region Syd. Patient antallet er på ca. 4900.  Som patient er man tilknyttet én af de 3 faste læger. Vores patienter vil meget gerne ses af en af de unge læger, som vi har haft tilknyttet Lægehuset i mange år.

Lægehuset er en typisk landpraksis, og vi har patienter fra et stort område i den østlige del af Varde Kommune. Da SVS ligger 30 km væk fungerer Lægehuset også ofte som en mini-skadestue, hvor vi kigger på øjenskader, suturerer sår og ser på andre nyopståede skader.

Vi har åbent alle hverdage fra kl. 8-16. Vi dækker hinanden ind under ferier, så du kan få din ferie, når du ønsker det.

Vores vision i hverdagen

Vi prioriterer stor arbejdsglæde og høj grad af faglighed både blandt læger og sygeplejersker.
Det mener vi er grundstenen for et godt arbejdsliv.
Vi holder pause sammen alle så vidt det er muligt mellem kl. 10.15 og 10.30 og igen til frokost fra kl. 13-13.30. Vi forsøger at holde pauserne ”patient-frie”.

Hvem er vi

Læge Kåre Lilbæk ( f. 1951)  Praktiserende læge siden 1987.
Læge Eva Dahl Lauridsen ( f. 1969)  Praktiserende læge siden 2008.
Læge Lene Mikkelsen ( f. 1973)  Praktiserende læge siden 2010.

Vi har ansat 3 sygeplejersker som varetager selvstændige konsultationer indenfor KOL, Diabetes, Hypertension, Børnevaccination, demensudredning, AK kontrol, sårbehandling, kost og vægttab og meget mere. Som yngre læge vil du også skulle følge dem, og lære af deres mangeårige erfaring indenfor primær sektoren.

Sygeplejerske Lene Vodder Madsen
Sygeplejerske Annette Grundahl Ottesen
Sygeplejerske Metha Bach.

I receptionen har vi ansat 2 Lægesekretærer som ”styrer” vores kalendere med visitering, tidsbestilling, receptfornyelse og meget mere.
Lægesekretærerne  er med til at binde hele den travle hverdag sammen med godt humør, og det er med til at vores patienter føler sig velkomne i Lægehuset både når de ringer hertil eller kommer i konsultationen.

Lægesekretær Kirsten Mikkelsen
Lægesekretær Marianne Rasmussen

Herudover har vi hjælp til lønudbetaling, bogføring med mere af  regnskabsassistent Pia Skoubo.
Hun kommer typisk ca. 2 gange om måneden i 2-3 timer.

Uddannelseslægens hverdag

Vi vil meget gerne hilse på dig, inden du formelt starter dit ophold i Lægehuset. Din tutorlæge tager derfor kontakt til dig 1-2 måneder før og aftaler en eftermiddag, hvor du kommer på besøg.

De første 3 dage i Lægehuset er Introduktion. Du følger med læger og sygeplejersker, og vi ser patienter sammen. Du bliver introduceret til vores IT system XMO, og til hverdagens arbejdsgange.

På din 4. eller 5. arbejdsdag får du sat egne patienter til. Du får et stort konsultationsrum, som er dit eget under hele opholdet. Vi prioriterer højt, at du kan konferere patienterne med os.

Der er supervision mandag til torsdag mellem kl. 13.30 og 14. Om fredagen er det efter behov men ofte før frokost.

Din arbejdstid i lægehuset er følgende:

Mandag kl. 8-16
Tirsdag kl. 8-16
Onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-13.

Under dit ophold vil din tutor følge dig og din uddannelse tæt. I afholder Introduktions-, Midtvejs- og Slutevalueringssamtaler undervejs. Og efterfølgende bør du via Uddannelseslæge.dk give os endnu mere feedback, så kommende uddannelseslæger kan få glæde af et ophold hos os.

Vi vil gøre vores bedste for at din hverdag i Lægehuset bliver så varieret som muligt. Du vil komme til at opleve specialet Almen Medicin, og se hele spektret af patienter. Intet andet sted i Sundhedsvæsenet ser man dele af alle specialer som vi gør i almen praksis. Og det tætte samarbejde vi har med både sundhedspleje, ældrepleje, fysioterapeuter, psykologer, apoteket og ikke mindst Sygehusene gør, at Almen praksis bliver Tovholder for den enkelte og særligt for den ældre patient.

Du er meget velkommen til at deltage i møder eller undervisningsaftener, som vi bliver inviteret til i løbet af dit ophold. Varde Kommune afholder 3 sessioner på 3 eftermiddage, hvor du vil blive orienteret i tilbud ved Center for Sundhedsfremme, Jobcentret, Akut Team med mere.

Du får mulighed for at fordybe dig i et særligt emne, da vi forventer at du afholder en undervisningsseance på ca. 30 min. for alle i Lægehuset i slutningen af dit ophold.

Vi glæder os til at se dig, på gensyn!


Revideret 2022

Uddannelsesprogram – Lægehuset Ansager

Lægehuset Ansager er en 3-mands kompagniskabspraksis beliggende i Ansager, som geografisk er placeret i den sydøstlige del af Varde kommune. Foruden lægerne rummer selve huset også den lokale tandlægeklinik. Praksis er en typisk landsbypraksis med ca. 3.700 tilmeldte patienter.

Læger

Bent Tonnesen Nielsen
Kim Feierskov
Uffe Lysholt Hansen.

Øvrig personale

Mette: sekretær
Hanne: laborant
Lisbeth: sygeplejerske.

Praksis har i perioder medicinstuderende i klinikophold.
Klinikkens telefon. nr.: 75297377
e-mail: ansagerlaeger@gmail.com 

Hverdagen

Hverdagen forløber efter følgende plan:
Kl. 08.00 – 09.00    Telefonkonsultation
Kl. 09.00 – 09.30    Konsultation
Kl. 09.30 – 10.00    Kaffepause
Kl. 10.00 – 10.30    Akutte patienter
Kl. 10.30 – 13.00    Konsultation
Kl. 13.00 – 13.30    Frokostpause
Kl. 13.30 – 15.00    Konsultation.

Om mandagen fortsættes til kl. 17.00, mens der om torsdagen efter frokost er åben konsultation uden tidsbestilling. Lægerne skiftes til at have ”vagt”, hvilket indebærer sygebesøg, akutte problemstillinger i løbet af dagen, godkendelse af recepter, postgennemgang og aflukning af huset kl. 16.00. Efter et par uger kommer du til at indgå i denne arbejdsfunktion med 1 ugentlig vagt.
I den forbindelse stilles en lægetaske til rådighed. Hver af lægerne har deres eget konsultationslokale og derudover findes en skadestue , et laboratorium og et vakant rum til sygeplejerske konsultationer og børneundersøgelser.

Reservelægens uddannelse og arbejde

Du forventes i løbet af det ½ år at få en generel fornemmelse af og evne til at håndtere arbejdet i almen praksis med hensyn til såvel patientkontakter som samarbejdet i primærsektoren og mellem primær og sekundær sektor.
Dette foregår helt overvejende gennem selvstændige patientkontakter.  Den foregår dels ustruktureret ved behov og dels struktureret med  gennemgang af det udførte arbejde 1 gang dagligt  kl. fra 13.30-14.00.

I den første uge afholdes introduktionssamtale, i 3. ansættelsesmåned midtvejssamtale, og 1 måned før endt ophold evalueringssamtale.
I løbet af den første uge vil du ligeledes modtage undervisning i anvendelse af XMO, udstedelse af regninger, medicinbestilling via FMK og lokal geografi.

Returdage foretrækkes på torsdage.

Efter eget ønske kan du arrangere besøg ved diverse samarbejdspartnere som fysioterapeut, hjemmepleje, speciallæger, apotek osv. Såfremt du planlægger kursusdeltagelse med løn stiles ansøgningen til sygehusadministrationen efter aftale med og påtegning fra tutorlægen.

Din arbejdstid er 37 timer pr uge og du er selv ansvarlig for at timerne i sidste ende går op n år evt. vagtdeltagelse, mødedeltagelse mv. inkluderes.

God fornøjelse med dit kommende ophold.

Praksisbeskrivelse Billund Lægeklinik

Historie

Praksis opstod som en solo-praksis 1987, da byens daværende læger, som ellers var samlet i et fælles lægehus, valgte at splitte op i 5 solopraksis.

Til 2013 blev praksis derfor drevet som en solopraksis, men ved tilførsel af et ydernummer fra en afgående sololæge i byen, indgik Jeanette N Fischer i praksis i marts 2013, hvorefter praksis blev en to-mands kompagniskabspraksis.

Jeanette overtog hele praksis i april 2019 og senere samme år også patienter og ydernummer fra en anden solo-læge i byen der ikke kunne få afhændet sin praksis. Jeanette drev praksis alene som en 3-mandspraksis med ansatte læger frem til september 2021, hvor Camilla Bianca og Anabel Ameal indtrådte som kompagnoner.

Siden er praksis udvidet med tilkøb af endnu et 0-ydernummer, og fungerer derfor i dag som en 4-mands kompagniskabspraksis med aktuelt 3 ejer-læger og en ansat speciallæge.

Fra 2013 og frem til nu har praksis gennemgået en markant udvikling i forhold til organisering, struktur og kultur. Der er faste ugentlige undervisningstimer for hele klinikken, månedlige personale-og ledelses møder, tutorfunktion, tid afsat dagligt til supervision af personalet og uddannelseslægen, læge- og personalekonferencer. Det er en klinik med fokus på faglig udvikling og organisering af praksis med faste procedurer for f.eks. kronikerkontroller, så det sikres at vejledningerne følges.  Der er en høj grad af arbejdsglidning fra læger til sygeplejersker under nøje supervision og vejledning.

For at følge med denne udvikling er personalegruppen over tid også udvidet. Klinikken råder aktuelt over 3 højt kvalificerede sygeplejersker, der udfører selvstændige konsultationer, og bærer størstedelen af kronikerkontrollen. Herudover en dygtig bioanalytiker og 2 dygtige sekretærer, hvoraf de begge har funktioner, hvor administrative opgaver uddelegeres til dem. Der er planlagt ansættelse af endnu en sekretær fra efteråret 2022. I perioder er der også ansat en vikar-læge.

Klinikken drives fra nyopførte lejede lokaler på Ole Kirks Vej 91 i Billund. Flytningen til de nye lokaler foregik i december 2021. Det er store, lyse lokaler med nyt inventar og et godt arbejdsmiljø.

Læger og personale

Læge Jeanette N Fischer
Kandidat fra Syddansk Universitet 2003
Speciallægeanerkendelse opnået i 2013
Start i praksis den 1. marts 2013. Ejer fra 1. marts 2013.

Læge Ana Isabel Ameal Guirado
Kandidat fra Universitet i Madrid 1998, Spanien
Speciallægeanerkendelse i Danmark opnået i 2014 (i Spanien i 2003)
Start i praksis 1. april 2019. Ejer fra 1. september 2021.

Læge Camilla Bianca
Kandidat fra Københavns Universitet 2011
Speciallægeanerkendelse opnået i 2020
Start i praksis den 1. januar 2021. Ejer fra 1. september 2021

Læge Zhanna Sandager Pedersen
Kandidat fra Odessa National Medical University 1993
Speciallægeanerkendelse opnået i 2010
Start i praksis den 1. februar 2022

Sygeplejerske Henriette Lindbæk. Start i praksis den 1. oktober 2011
Sygeplejerske Stine Landbo. Start i praksis den 1. april 2013
Sygeplejerske Gitte Stenbæk Jensen. Start i praksis 1. januar 2022
Bioanalytiker Lene Juul Hansen. Start i praksis 1. september 2019
Lægesekretær Anita Refshøj. Start i praksis den 1. juni 2013
Lægesekretær Vibeke Vejs. Start i praksis d. 1. november 2019

Patientgrundlaget er patienter på 5.350 patienter og stigende. Patienterne er en blanding af ældre borgere, midaldrende, unge samt børnefamilier. Pga. Billunds mange internationale arbejdspladser, er der er også en stor andel af patienter af international herkomst. Billund er en by med lav arbejdsløshed og høj social klasse, patientsammensætningen bærer præg af dette.

Organisation af arbejdet

Der er en høj grad at struktur i arbejdet i Billund Lægeklinik, og det tilstræbes at ensarte tilgangen til de forskellige patientgrupper.

Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse for alle i klinikken, hvoraf det fremgår hvad den enkeltes overordnede opgaver og ansvar er. Herunder hvilke typer patienter, der kan fordeles til de 3 sygeplejersker og bioanalytikeren, som ikke har samme kompetencer.

Ugen er delt således, at lægerne skiftes til at have ”akut-funktionen” 1-2 dage om ugen. Akut-funktionen indebærer akuttider, som er tider reserveret til akutte henvendelser på dagen, hjælp/supervision til personale og uddannelseslæger, lukkevagt og akutte henvendelser fra f.eks. hjemmeplejen samt kørsel af evt. akutte sygebesøg. Lægerne med ikke-akutfunktion har primært ikke-akutte konsultationer, planlagte sygebesøg samt enkelte akutte konsultationer. Alle læger har dagligt i alt 1,5 time til ”papir”-arbejde, og alle læger har ring-tilbage tid til patienter der ønsker telefon-konsultation. Der er ikke direkte telefontid til lægerne.

Der er afsat tid til formiddagspause for alle fra kl. 10-10.15 og frokostpause fra kl. 12.30-13.

Hver tirsdag er der afsat 1 time i forlængelse af frokosten til undervisning eller møder. Undervisningen planlægges for et halvt år ad gangen, og bruges f.eks. til at gennemgå kliniske vejledninger og andet, og til udvikling af en lang række instrukser, i daglig tale kaldet arbejdsgangsanalyser eller ”AGA’er”. AGA’erne fungerer som et arbejdsredskab til at ensarte kontrol og behandling af patienterne og til at sikre, at gældende anbefalinger og vejledninger følges. AGA’erne revideres systematisk, dette sikres ved brug af et Årshjul.

Supervision

I klinikken vægtes uddannelse og faglighed højt. Dette gælder for alle. Kurser, både fælles og individuelle, prioriteres og tilskyndes. Herudover tilstræbes det at afholde 1-2 fælles kurser årligt, enten internt arrangeret eller ud af huset, hvor klinikken lukkes.

Både personale og uddannelseslæger opfordres til kurser, til at være opsøgende på supervision, til at stille spørgsmål, til at komme med cases eller problemstillinger, som kan løses og læres af i fællesskab. Der foregår derfor en høj grad af ad-hoc supervision i løbet af dagen, idet døren til lægerne altid er åben.

For uddannelseslæger vil det ind til videre være Jeanette N Fischer, der har det overordnede ansvar som tutor, og dermed ansvar for introduktions-midtvejs-og slut evaluering samt ansvar for uddannelsesplan og godkendelse af logbog. Men den daglige og ugentlige supervision deles alle læger om. Typisk vil den daglige supervision udføres af lægen med akut-funktion, og er skemalagt til ½ time dagligt.

Det tilstræbes at uddannelseslægen modtager relevant materiale i god tid forud for ansættelsen, og at uddannelseslægen indkaldes til et møde i klinikken forud for ansættelsen, hvor de nærmere detaljer for forløbet kan planlægges.

Samarbejde

Der samarbejdes med kommunen ift. hjemmeplejen, kommunal genoptræning osv. Herudover samarbejdes med fysioterapeuter, primært i Billund og Grindsted, psykologer i lokalområdet og andre behandlere.

Der samarbejdes med sygehusafdelingerne bredt i Region Syd, idet Billunds placering betyder, at patienterne både har deres gang i Grindsted-Esbjerg, samt Sygehus Lillebælt og enkelte ved Hospitalsenheden Vest i Region Midt.

Der samarbejdes med speciallæger i området, særligt med de to speciallæge i Billund by, en gynækolog og en øjenlæge. Klinikken råder over udstyr til teledermatologi.

Herudover samarbejdes med de øvrige læger i Billund by. Der er en vagtordning, hvor praksis dækker ind for hinanden på lukkedage og i ferier, herudover en velfungerende fredagsvagtring.

IT og links

Klinikken anvender it-systemet Novax. Det er et simpelt opbygget system med faneblade, som gør det let og overskueligt at arbejde i.

Herudover anvendes Medibox.dk, Sundhed.dk, Medicin.dk, irf.dk og andre faglige hjemmesider til brug for det daglige arbejde i klinikken.

Vagtlægefunktion

Lægerne i klinikken har vagtlægefunktion. Der er derfor mulighed for følgevagter og supervision af vagter for uddannelseslæger afhængigt af uddannelsesniveauet.

Holdninger og etik

I klinikken har vi i fællesskab udarbejdet en vision og en række værdisæt.

Vision

Vi vil gå glade på arbejde og glade hjem.

Værdisæt

Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø ved åbenhed og gensidig respekt og tillid, ved en fleksibel arbejdsdag med indflydelse på egne arbejdsopgaver som bedrer trivslen. Vi vil have tid til pauser og gå hjem til tiden, så der er balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Vi vil sikre et højt fagligt niveau ved opbakning til kurser, ugentlig undervisning, udarbejdelse og opdatering af interne instrukser og ved at sikre mulighed for supervision.

Vi vil sikre en god økonomi ved at anvende overenskomsten rigtigt og udnytte vores tid og ressourcer optimalt.

Vi prioriterer socialt samvær ved åbenhed og ærlighed, ved humor, ved fælles pauser og ved fælles arrangementer udenfor arbejdstid 3-4 gange årligt.

Du kan læse mere om klinikken på hjemmesiden Billundlaegeklinik.dk

Kontakt information

Billund Lægeklinik
Ole Kirks vej 91
7190 Billund
Telefon: 75 33 23 53

Praksisbeskrivelse

Adresse: Lægerne Kløvervej 10 C, 7190 Billund
Tlf.: 75331318
E-mail: laegerne@kloevervej10.dk 
Hjemmeside: www.kløvervej10.dk

Historie

Bente Rosenskjold har været praktiserende læge i Billund siden 1990 og arbejdede som sololæge i det nuværende hus fra 1996.
Klinikken er udvidet i 2007, hvor der bl.a. blev tilføjet større venteværelse og rum til audiometri undersøgelser. Herefter begynde klinikken også at have uddannelseslæger.
I 2013 blev praksis udvidet, da Maria Fischer-Nielsen trådte ind som kompagnon. Antallet af patienter er herefter steget løbende.

Værdigrundlag

Vi tilstræber, at både læger, personale og patienter trives i praksis. Vi bestræber os på, at der er en positiv stemning, imødekommenhed og fleksibilitet samt en høj faglig standard med vedvarende udvikling af praksis.
Desuden lægger vi også stor vægt på det tværfaglige samarbejde med personalet, herunder prioriterer vi vores fælles frokostpause højt.

Om praksis

Der er tale om en kompagniskabspraksis med 2 læger.
I klinikken er ansat 2 sekretærer på hver 30 timer og en sygeplejerske på 30 timer ugentlig, så der altid er mindst et personalemedlem i åbningstiden. Sygeplejersken varetager bl.a. blodprøver og de fleste vaccinationer.
Vi arbejder 8-16 mandag, tirsdag og torsdag, 8-17.30 onsdag og 8- 13 eller 16 om fredagen (vagtskema for byens fem læger).
Der er ca. 3.000 patienter tilmeldt praksis (heraf ca. 600 børn).
Selv om Billund er en mindre by, er der flere vi store virksomheder som Billund lufthavn, Lego, Legoland og Lalandia. Vi har derfor en del patienter med “international” baggrund og de kan bede om, at konsultationer til dels foregår på engelsk. I sæsonen for Legoland og Lalandia er der besøgende og turister fra både Danmark og især de nordiske lande, Tyskland
og Holland. Disse kan ved akut sygdom opsøge vores klinik, hvilket hyppigt sker.
Desuden foretager Bente R. næsten dagligt flyvemedicinske undersøgelser, men det er ikke uddannelseslægens arbejde. Dog vil der være mulighed for at få indblik i disse undersøgelser og blive oplært i audiometri.

Uddannelseslægen får mulighed for at se og behandle mange patienter med et bredt udvalg af almenmedicinske problemstillinger. Vi vil samarbejde om, at du får mest muligt ud af opholdet læringsmæssigt. Vi forventer til gengæld, at den unge læge arbejder lige så disciplineret, som vi andre. Gensidig respekt for alles arbejdsfunktioner og arbejdsro er en
selvfølge.
Vi lægger stor vægt på kvalitet og service over for patienterne, som derfor også næsten altid har positive forventninger til huset. Det er vigtigt for os, at vi i så høj grad som muligt minimerer ventetid for patienterne, så aftalte tider overholdes.
Der bliver som udgangspunkt afsat 15 min. til konsultationen, uddannelseslægen får ekstra tid i starten.

Lokaler og udstyr

Vi har et stort og moderne hus på 280 kvadratmeter.
Uddannelseslægen har sit eget konsultationslokale med alt nødvendigt udstyr.
Praksis har alt i moderne undersøgelsesudstyr, for der bliver lagt vægt på at følge med den nye teknologi.
Edb-systemet er XMO, og vi har i flere år kørt med e-mail konsultationer.

Lægerne

Bente Rosenskjold (f. 1954)
- Læge fra Århus Universitet 1981
- Speciallæge i Almen medicin 1990
- Praktiserende læge i Billund siden 1990
- Flyvelæge (aeromedical examiner) siden 1991
- Tutorlæge fra 2007
- Praksiskonsulent i Billund kommune siden 2011

Maria Fischer-Nielsen (f. 1973)
- Læge Københavns Universitet 2003
- Speciallæge i Almen medicin 2012
- Praktiserende læge i Billund fra 2013, hvor klinikken blev udvidet til kompagniskab
- Tutorlæge fra 2015
- Tutoransvarlig

Personale

Vi har en sygeplejerske i klinikken og 2 sekretærer, alle er ansat 30 timer om ugen.
Anita Schultz, sygeplejerske.
Hun har ansvar for hygiejne, laboratoriefunktioner, rejsevaccinationer og har selvstændige konsultationer i forbindelse med bl.a. kontrol af vores patienter med kroniske sygdomme som KOL, diabetes og hypertension. Hun udfører lungefunktionsundersøgelser.

Trine Jespersen, sekretær.
Trine er uddannet social og sundhedshjælper. Hun står for overordnet planlægning af klinikkens kalender og regnskab.

Malene Bøgh, sekretær.
Uddannet lægesekretær. Hun står bl.a. for hjemmesiden og det  administrative i forbindelse med flyverattester.

Alle er uddannede i urinmikroskopi og varetager på skift mindre laboratoriefunktioner som EKG, CRP og hæmoglobinmåling, vaccination osv.

Præsentationssamtale

Ca. en måned før din ansættelse starter, inviterer vi til en samtale, hvor dine og vores forventninger til den kommende uddannelsesperiode bliver drøftet. Uddannelsesprogrammet gennemgås, og huset bliver forevist. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning. Du får Maria som fast tutor men i dagligdagen i klinikken vil begge læger deltage i supervisionen. Om muligt vil du møde vores ”afgående” uddannelseslæge.
Vi vil gerne have ferie og fridagsønsker samt oplysninger om kursusdage i så god tid som muligt.
Vi har også brug for dit autorisationsID, så du kan bliver oprettet i vores kliniksystem og med NEM-ID til brug for bl.a. FMK.

Introduktionsperiode

Før du starter ansættelsen, vil du få tilsendt et introduktionsprogram, der omfatter de første 14 dage. I løbet af den tid vil du blive sat ind i patientarbejdet, FMK, XMO (vores EDB program), laboratoriefunktionerne og meget mere. I starten følges du med en af de faste læger på skift, men ret hurtigt vil du få dine egne patienter – i starten få patienter og alt efter
hvordan det går, øger vi omfanget og sværhedsgraden.

Introduktionssamtale

Efter 2 uger holder vi introduktionssamtale, og her vil dit kompetenceniveau blive vurderet, og din uddannelse planlægges herud fra. Uddannelsesprogrammets kompetencer bliver gennemgået i detaljer, og dine ønsker og behov vil blive drøftet. Det vil blive aftalt, hvordan
og hvornår de enkelte kompetencer skal erhverves, herunder specifikke aftaler med hensyn til evaluering og attestering af kompetencerne. Vi forudsætter, at du selv er medansvarlig for opnåelse af uddannelsesprogrammets kompetencer, og sørger for at læse op på retningslinjer, guidelines osv.
Evaluering af opholdet starter dag 1 for både tutor og uddannelseslæge – det vil sige er der problemer eller uhensigtsmæssigheder, skal vi tale om dem hurtigst muligt, så de kan blive løst – forhåbentlig til alles tilfredsstillelse.

Midtvejssamtale

Der bliver afholdt midtvejs/ justeringssamtale efter 3 måneder.
Ved denne samtale følger vi op på, hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de sidste måneder, så du kan få det mest optimale ud af opholdet hos os, og alle kompetencer kan godkendes.

Evalueringssamtale

Ved opholdets afslutning laver vi slutevaluering.
De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende, ellers godkender vi de sidste mål.
Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk. 
Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering, og evt. også medtager den til vores slutsamtale. Vi skal bruge den til stadig at forbedre os.

Supervision

Der er afsat ½ time til supervision dagligt. Her vil de patienter, du har set, blive gennemgået i det omfang det er nødvendigt, og desuden kan patienter tutorlægen har haft gennemgås. Lægerne vil desuden bestræbe sig på at medinddrage dig, hvis de møder interessante patienter. Børne-, svanger- og andre undersøgelser samt attester, henvisninger, epikriser
m.m., vil efter behov blive gennemgået. Udover den fastsatte supervision er uddannelseslægen til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. Det er en måde at lære hinanden at kende på, og det øger vores viden om hvad du kan, hvilket giver alle parter tryghed. Der er også god hjælp at hente hos sygeplejerske og sekretærer. Under supervisionerne
vil kompetencerne, som beskrevet i målbeskrivelsen/logbogen blive godkendt løbende.
Der er web-kameraer i konsultationslokalet, så man kan optage konsultationerne (efter aftale med patienterne) til brug under supervisioner eller kommunikationskursus.

Teoretisk viden

Vi forventer at du i uddannelsesperioden søger relevant viden ved selvstudie.
Vi vejleder gerne med litteratur udover officielle lærebøger.
Derudover er det relevant at kende Sundhedsstyrelsens vejledninger (kan findes på Sundhed.dk), DSAM’s kliniske vejledninger, Månedsskrift for praktisk lægegerning (kan anbefales at abonnere på – der er særpris til uddannelseslæger), IRF, Epi-nyt mm. Vi har ”Medibox” og Lægehåndbogen elektronisk.

Arbejdsplan og organisering af arbejdet

Arbejdstiden for uddannelseslægerne vil ligge i tidsrummet kl. 8-16 mandag, tirsdag og torsdag, onsdag til kl. 17.30. Fredag er vi færdige senest kl. 14, 3 fredage i måneden og 2 fredage om måneden “passer” vi vagten i Billund og holder åbent til kl. 16.
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi aftaler fra starten, om du helst vil have nogle lange dag og samle sammen til afspadsering/ fridage eller fast have en dag, hvor du går tidligere, så vi lander på 37 timer.

Dagen vil være tilrettelagt således:
Kl. 8.00-12.00 Konsultation
Kl. 12.00-12.30 Opsamling og papirarbejde fra formiddagens konsultationer
Kl. 12.30-13.00 Fælles frokost
Kl. 13.00-13.30 Supervision
Kl. 13.30-15.30 Konsultation (onsdag dog til kl. 16.30)
Kl. 15.30-16.00 Opsamling, papirarbejde, evt. forberede

Patienterne bestiller tid enten via hjemmesiden eller via sekretærerne, som tager telefoner og sidder ved skranken på skift. Ved ankomsten til praksis indlæser patienterne deres sygesikringskort. Herved sker der en farvemarkering på dagsplanen (rød), og man kan se, at patienten er kommet. Når konsultationen er afsluttet ændrer du farven til gul.

Der er normalt afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde og afregning. Du kan afsætte længere tid til patienterne ved behov (f.eks. ved samtaler eller udredningspatienter). I starten vil du have ca. 3 patienter i timen, men vi forventer, at du arbejder hen imod 4 patienter i timen, for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis. Er der særlige patientkategorier,
du har behov for at se, kan du give sekretærerne besked om det, og så vil de forsøge at booke dem til dig.

Ved behov for assistance er sygeplejerske og sekretærer behjælpelige i det omfang, det er muligt for deres planlagte aktiviteter. Du vil i vist omfang skulle tage blodprøver på egne patienter.

Hver 3. måned har vi et større personalemøde, onsdag midt på dagen. Hver onsdag har vi mindre opdateringsmøder, hvor vi alle diskuterer praktiske forhold og kan opdatere hinanden, ligesom der ofte vil være et uddannelses/udviklingsmæssigt element i møderne. Ca. en gang om måneden er der afsat 15- 30 minutter til fælles undervisning. Det forventes at uddannelseslægerne bidrager aktivt som underviser og forbereder oplæg 4-5 gange under opholdet i praksis.

Ferie og fridage

Bente og Maria holder fri på skift hver anden torsdag og har halv arbejdsdag hver anden tirsdag. Desuden kan vi være væk i kortere perioder pga. kursus.
I sommerferien er klinikken åben. Klinikken holder lukket alle helligdage, den 24/12 og 31/12 samt Grundlovsdag, hvor der henvises til Lægevagten. Sidstnævnte dage er arbejdsdage for yngre læger, dvs. der skal afholdes ferie eller afspadsering på de dage. Dine ønsker mht. ferie, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet, så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til de øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne
have kursusdatoer, og ønsker til fridage og ferie i god tid, da det letter planlægningen.

KBU, intro- og fase 1 læger har 6 uger ferie, mens fase 2 og 3 læger kun har 5 ugers ferie, da 6 ferieuge udbetales jf. Yngre Lægers overenskomst. Yderligere optjent ferie f.eks. i forbindelse med barsel udbetales.

Vagtuddannelse

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.
Introduktionsstilling; der indgår 3 ledsagevagter.
Fase 1: der indgår 3 køre/konsultationsvagter, hvor en af lægerne i huset er bagvagt.
Fase 2: der indgår 4 køre og konsultationsvagter.
Fase 3: der indgår 4 køre og konsultationsvagter, 2 visitations-ledsagevagter a 2-4 timer med tutor og 2 selvstændige visitationsvagter.

Som udgangspunkt tilfalder indtjeningen uddannelseslægen, dvs. der optjenes ikke afspadsering, men uddannelseslægen kan i henhold til overenskomst, efter aftale, i stedet for honorar vælge afspadsering.
Se i øvrigt Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside

Du er velkommen til at låne vores lægetasker til du får din egen. Medicin til lægetasken bestilles via apoteket på regionens regning.

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. Vi aftaler helst en fast månedlig returdag, for at lette skemaplanlægningen. På returdagene skal de kompetencer i målbeskrivelsen, hvori der er opnået færdigheder på sygehusafdelingerne jf. kvalifikationskortene, godkendes. Der er typisk afsat tid til supervision
midt på dagen eller fra kl. 14.00 til 15.00.

Se også:
http://www.dsam.dk

Sygdom

Ved sygdom/barns 1. sygedag skal du inden kl. 7 ringe til Maria eller Bente på vores mobil, så vi kan nå at aflyse patienter.
Sygdom eller andet fravær skal meddeles til regionens lønkontor, da der bl.a. er regler for, hvor meget fravær uddannelseslægen må have, hvis opholdet skal kunne godkendes.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med de i alt 5 læger i Billund by om at passe vagten fredag eftermiddag fra kl. 12-16.
Psykolog Frank Meier har på eget ydernummer et konsultationsrum, han lejer af os i klinikken. Vi spiser frokost sammen og Frank bidrager positivt både socialt og fagligt til vores arbejdsfællesskab.

Vi har meget nært samarbejde med 5 fysioterapeuter, hvis klinik ligger på samme adresse og uddannelseslægen er velkommen til at følge patienter derind eller på anden vis få undervisning af dem.
Desuden er der en kiropraktor, Lars Top Møller, i Billund, som vi har et godt samarbejde med.
I Billund har øjenlæge Rikke Schmedes klinik. Øvrige privatpraktiserende speciallæger findes i de omkringliggende byer.

Du vil have mulighed for at tilbringe ½-1 dag i en speciallægepraksis eller hos andre samarbejdspartnere (fysioterapeut, apotek, hjemmesygeplejen med mere).

Forventninger

Vi forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne. Arbejdet er sjovt og afvekslende, og vi vil bidrage med undervisning/supervision, så uddannelseslægen får så optimale forhold som muligt for sin læring.
Der foreligger en instruksbog, som vi løbende justerer sammen.

Der er mange flere oplysninger af generel karakter at finde på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside

Praksisbeskrivelse

Vi håber du vil få et udbytterigt ophold hos os, som led i din videre uddannelse. Du vil få en grundig introduktion og du forventes naturligvis at gøre løbende brug af vores hjælp og vejledning. Herudover vil vi sammen med dig sikre, at du kommer gennem tjeklisternes punkter (kompetencerne i Uddannelseslæge.dk).
Grundlaget for din uddannelse vil hovedsageligt være arbejdet med daglige konsultationer med vore patienter suppleret med relevant supervision. Din arbejdsmæssige funktion her vil der blive regnet med mht. afvikling af dagens patienter, men der vil på den anden side også være afsat tid af fra Kamila og mig til supervision. Vi har løbende fælles patienter tilrettelagt mellem dig og én af os til oplæring af diverse tekniker såsom blodprøvetagning, EKG optagelse, gynækologisk undersøgelse med cervixskrab, anlæggelse af blokader, fjernelse af hudtumorer, suturering af sår osv. Herudover har vi daglig fast supervision kl. 13.00-13.30 bl.a. med gennemgang af dine patienter. Der er selvfølgelig mulighed for supervision i løbet af dagen ved behov.  Endelig vil der blive planlagt direkte supervision. Vi afholder jævnligt undervisning på skift f.eks. som opfølgning på kurser og møder.

Vores praksis er

Lægerne Sct Knuds Allè 3, 6740 Bramming ved Kamila Kallas og Egon Jensen.
Ydernr 048984, Tlf.nr 7517 2722 , hemmeligt nr. 7510 2758, Email: sct.knud@dadlnet.dk 
Hjemmeside www.75172722.dk 
Egons mobil 4094 8264 og Kamilas mobil 6186 3813.

Lægerne Sct.Knuds Allé er en tomandskompagniskabspraksis beliggende i Bramming by ca. 20 km sydøst fra Esbjerg nær motorvejen samt med togstation, hvor alle tog holder.
Praksis har tilmeldt godt 3.000 patienter, heraf ca. 700 børn og vi har i mange år haft lukket for tilgang. Det er en blandet land/by praksis med langt de fleste patienter boende i Bramming by og omegn.
Vore kollegaer i området er Lægen Idrætsallé Bramming, Lægerne i Gørding og Lægerne Thuesvej i Bramming.
Praksis er oprettet som 0-praksis af læge Mogens Thøgersen i 1977. 

Nuværende læger Kamila Marie Kallas har været her siden 2015 og Egon Jensen siden 2004.

Personalet i praksis er herudover

Rengøringsassistent Birthe Damkier Jepsen gør rent fra kl. ca. 16. Birthe har været her længst nemlig i snart 10 år.

Sygeplejerske Astrid Mosegaard har selvstændige konsultationer med bl.a. kontrol af hypertension, diabetes og astma og KOL patienter m.fl. samt sårbehandling og udenlandsvaccination inkl. rådgivning. Varetager herudover almindelige sygeplejeopgaver og hjælper til med laboratorie og sekretærarbejde efter behov. Astrid har været her i 9 år efter at praksis i en årrække var uden sygeplejerske.

Laborant Marianne Jensen tager blodprøver, ordner alt i laboratoriet, fylder op med vacciner og andre hjælpemidler med mere, hjælper til i klinikken og afløser i sekretariatet. Marianne har været her i 2 år efter at vores tidligere laborant i næsten 20 år skiftede til andet arbejde.

Sekretær Tina Krøyer som passer telefon, skranke, papirvarer, kalender mm- samt arbejder i klinikken efter behov og tid. Tina har været her i 1 år efter at vores tidligere sekretær gennem næsten 30 år gik på pension.

Astrid, Marianne og Tina arbejder alle deltids og har én ugentlig fridag onsdag, torsdag eller fredag.

Vi afholder månedlig personalemøder hvor vi alle samles samt hver måned korte møder med hver medarbejder enkelvis samt årlig MU- samtaler.

Vi lægger meget vægt på et godt arbejdsklima og en god  patientbehandling.

Dagligdag i praksis

Dagen starter med telefontid klokken 8-9. Vi har reserveret tiderne kl.11-12 og kl. 15-16 til akutte patienter samt sygebesøg.  Klokke 9.00-9.15 er der kaffepause og kl. 12.30-13.00 frokost. Onsdag har vi sen konsultation. Vi har som hovedregel kun patienter efter forudgående tidsaftale, og vi planlægger 15 minutter til almindelige konsultationer. Nogle patienter benytter helst én bestemt læge , men ved akut sygdom betjenes de af den, der har bedst tid og som hovedprincip hjælper vi hinanden, så godt som muligt.

Klinikken har 4 konsultationsrum, laboratorium og sekretariat samt personalerum som alle er udstyret med computere med lægeprogrammet XMO, internetforbindelse med ADSL opkobling og adgang til Medibox. Via vores hjemmeside www.75172722.dk har patienterne mulighed for e-mail konsultation, receptfornyelse og tidsbestilling.
Vi har PC baseret lungefunktionsundersøgelse og EKG, der er integreret i vores EDB system. Stort set alt kommunikation med andre læger og sygehuse samt den kommunale hjemmepleje og plejehjem foregår via EDI-fact, der er et elektronisk kommunikationssystem.
Du vil blive sat grundigt ind i EDB systemet, der dog er meget brugervenligt.

I kaffestuen er der et lille bibliotek. På computeren er der muligheder for at bruge Medibox samt lægehåndbogen for sundhedspersonale på www.sundhed.dk.

Vi har søgt at optimere og til dels ensrette vores behandlinger ved at oprette kliniske vejledninger inkl. klinisk brugbare fraser på computeren. Specielt søger vi, at vores medicinordinationer lever op til de aktuelle faglige retningslinjer, og hvor det er muligt anvender vi de billigste præparater jf. basislisten. Vi søger endvidere at efterleve en stram holdning over for afhængighedsskabende medicin specielt benzodiazepiner og morfinpræparater i henhold til Sundhedsstyrelsens cirkulærer. Vi forventer du sætter dig ind i vejledningerne. Vi ser gerne en faglig snak, hvis du mener, der er noget i instrukserne, der kan tilrettes.

Vi blev akkrediteret til den danske kvalitets model for almen praksis DDKM i 2016. Du forventes at orientere Dig i de 16 akkrediteringsstandarder.  

Uddannelseslægens arbejde

Som uddannelseslæge vil du have dit eget konsultationsrum med alt nødvendigt udstyr, du får brug for. Du skal sikre dig at rummet holdes ordenligt og udstyrsmæssigt "opgraderet".

Som uddannelseslæge er du ansat af Regionen efter sygehusoverenskomsten og lønnen udbetales af sygehusadministrationen. Ugesedler attesteres af din praksistutor.  Praksistutor har arbejdsgiverbeføjelsen. Kilometerpenge ved kørte sygebesøg i evt. egen bil betales af Regionen. I så tilfælde skriver du op og sender opgørelsen sammen med din ugeseddel.

Din arbejdstid er som udgangspunkt hverdage kl. 08.00-16.00 dog fredag kl. 08.00 -13.00. Arbejdsplanen er ligeledes som udgangspunkt den samme som kollegaernes bortset fra den tid vi faste læger hver især har afsat til ledelse og organisation samt attestskrivning.

Det praktiske arbejde vil principielt være det samme arbejde, som det arbejde vi øvrige læger udfører, men der vil være en selektion i arbejdsopgaver, baseret på forskelle i de problemstillinger, som patienterne søger dig for (overvægt af akutte/subakutte problemer). Du skal derfor sammen med din tutor, være opmærksom på at få kendskab til andre problemstillinger - og da især sådanne problemstillinger, som indgår i Logbogens kompetencer.

Din tutorlæge er altså Egon Jensen. Du er også altid velkommen til at søge hjælp og vejledning hos Kamila Kalas. Vi betragter det ikke som en byrde, men som en hel naturlig og nødvendig del af klinikarbejdet at uddanne dig. Vi vil hellere have, at du spørger for meget end for lidt. Der vil som nævnt daglig væres skemalagt møde med dig primært med henblik på mulighed for gennemgang af dagens patienter.

Vi ser gerne, du ind i mellem sidder med ved vores konsultationer, ligesom vi også lejlighedsvis vil supervisere dine konsultationer.

Der vil blive mulighed for at lære primærsektren bedre at kende ved besøg hos fysioterapeut, fodterapeut, sundhedsplejerske, jordemoder, socialforvaltning, plejehjem eller praktiserende speciallæger. Dette kan forsøges arrangeret i samarbejde med din tutorlæge lidt afhængig af dine interesser.

Vedrørende ferie/sygdom/andet fravær henvises til YL overenskomsten.

Hvis du bliver uarbejdsdygtig pga. sygdom, vil vi gerne have, at du meddeler det, så snart du kan efter kl. 7 eller dagen i forvejen ved opringning på Egons mobil (eller Kamilas, hvis Egon ikke træffes).

Det er læge Egon Jensen, der er skemalægger og alt angående dig omhandlende ferie, fridage og kurser aftales direkte med ham i så god tid som muligt, så vi kan tage højde fra dit fravær ved at oprette ekstra tider hos vi andre læger på patienternes tidsbestilling , så afvikling af dagens program uændret kan glide smidigt.

Introduktionsprogram

De første dage af din ansættelse afsættes tid til at lære huset at kende  - dvs. dit konsultationsrum, det øvrige hus, EDB-systemet, Kamila og Egon og det øvrige personale. Du vil få lejlighed til at følge kollegernes konsultationer. Sekretær hjælper dig med at orientere apoteket, at få oprettet password i computersystemet, at bestille digital signatur og at blive oprettet på vores hjemmeside.

Tina vil sætte dig ind i telefon systemet og tidsbestilling og vil hjælpe dig med at lave en kort information om dig selv til at sætte op med billede i venteværelset til orientering af vore patienter.
Marianne vil undervise dig i laboratorie undersøgelser og vise dig, hvad vi har i skabe og skuffer.
Astrid vil orientere dig om hendes opgaver i praksis.

Tutor vil fortælle dig om

Praksis, personalet og arbejdsrytmer.
Computersystem, håndtering af post og afregning.
Medicinordination, apoteker og udleveringssteder.
Laboratorieundersøgelser.
Sygdomsmønstre generelt og råd om konsultationsprocessen.
Hvor er personale vejledninger og fraser.
Hvor findes akkrediteringsstandarderne.
Holdninger til medicin såsom antibiotika og sovemedicin med mere.
Hvordan søger du faglig information på Medibox, Sundhed.dk med lægebog og Region syd.
Udfærdige uddannelsesplan sammen med dig ud fra Logbog kompetencerne.

Der vil være skemalagt introduktionsprogram de første 1 til 2 uger. 

Du vil komme i gang med enkelte konsultationer, lige så snart du er klar hertil, så du kan få øvet dig i at skrive notat med diagnose, bestille medicin, skrive regning med mere. Du vil få afsat den tid i starten til hver enkel patient, som du må føle behov for. Du vil især ved de første patienter blive godt introduceret før, under og efter konsultationen. Problemstillinger hos de første patienter vil være enkelte såsom ondt i halsen eller hoste og lignende.

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og håber, at du vil finde dig godt tilpas hos os og få lært en masse.

Med venlig hilsen

Egon Jensen, læge og tutor

Praksisbeskrivelse Lægerne Thuesvej


Lægerne Thuesvej 10, 6740 Bramming.
Tlf: 75 17 41 00
E-mail: sek-thuesvej@mail.dk 
Hjemmeside: https://thuesvej10.dk 

Præsentation

Praksis er grundlagt af Læge Johan P. Karkow 1946 i Skolegade i Bramming. Senere blev det et kompagniskab, som kom til at ligge i Nørregade og den nuværende klinik blev bygget i 1994. Vi er 3 læger i kompagniskabspraksis bestående af Søren Skau, Jan Kristian Hedberg og Hans Christian Kristensen. I klinikken er der ansat 3 deltids sygeplejersker og 3 deltids sekretærer. Praksis har været uddannelsespraksis i over 30 år.

Værdigrundlag

Vi tilstræber, at både patienter, personale og læger trives i praksis. Vi bestræber os på, at der er en positiv stemning, imødekommenhed og fleksibilitet samt høj faglig standard med vedvarende udvikling af praksis. Vi lægger vægt på at håndtere de faglige problemstillinger nogenlunde ens. Desuden lægger vi stor vægt på et godt tværfagligt samarbejde mellem læger og personale.

Praksisfunktion og patientgrundlag

Praksis er fortrinsvis bypraksis, men vi har også et større landområde, som vi betjener. Det er ca. 5.200 patienter med en gennemsnitlig fordeling over aldersgrupperne, der svarer nogenlunde til regionens sammensætning. Praksis har et patientgrundlag med en bred social spredning.

Lægerne

Søren Skau (f. 1977)
-  Læge fra Odense Universitet 2002
-  Speciallæge i Almen Medicin 2011
-  Praktiserende læge siden 2012

Jan Kristian Hedberg (f. 1960)
-  Læge fra Københavns Universitet 1989
-  Speciallæge i Almen Medicin 1997
-  Praktiserende læge siden 2005 

Hans Christian Kristensen (f. 1954)
-  Læge fra Århus Universitet 1982
-  Speciallæge i Almen Medicin 1990
-  Praktiserende læge siden 1998.

Personale

Består af 3 sygeplejersker og 3 sekretærer samt ofte en uddannelseslæge.
Lone Hørmann (f. 1967), Sygeplejerske
Tatiana Them Jensen (f. 1971), Sygeplejerske
Anette Ladegaard (f. 1966), Sygeplejerske
Tinna Jacobsen (f. 1967), Lægesekretær
Marja C. G. Bon-Röling (f. 1963), Lægesekretær
Marianne Budtz (f. 1969), Lægesekretær

Præsentationssamtale

Nogle uger før din ansættelse starter, inviterer vi til en samtale, hvor den kommende uddannelsesperiode bliver drøftet og huset bliver forevist. Den praktiske arbejdstilrettelæggelse vil også blive gennemgået sammen med principperne for supervision og vejledning. Du vil blive tilknyttet en fast tutor (Hans Christian Kristensen, Jan Hedberg eller Søren Skau) og du vil fortrinsvis blive superviseret af den tutor du får under dit ophold hos os. Vi vil gerne have ferie- og fridagsønsker samt oplysninger om kursusdage i så god tid som muligt. Vi har også brug for autorisationsID, før du ankommer, så du kan blive oprettet på din PC’er på dit kontor. Du får eget konsultationsrum.

Introduktionsperiode

I den første del af din ansættelse vil du de første 1-2 uger blive introduceret i vores patientsystem, Ganglion, med tilhørende receptsystem, FMK, samt laboratoriefunktioner og personalehjælp osv.

I starten følger du med din tutor, men ret hurtigt vil du få dine egne patienter – i starten færre patienter og efterhånden øger vi omfanget i samarbejde med dig.

Introduktionssamtale

I løbet af de 2 første uger vil der afholdes introduktionssamtale, og her vil dit kompetenceniveau blive vurderet og din uddannelse planlægges her ud fra. Uddannelsesprogrammets kompetencer bliver gennemgået og dine ønsker og behov vil blive drøftet. Vi forudsætter, at du selv er medansvarlig for opnåelsen af uddannelsesprogrammets kompetencer og sørger for at læse op på retningslinjer osv.

Evaluering

Samarbejdet starter dag 1 for både tutor og uddannelseslæge – dvs. er der problemer eller uhensigtsmæssigheder, skal vi tale om dem hurtigst muligt, så de kan blive løst med det samme.

Midtvejssamtale

Der bliver afholdt midtvejs/justeringssamtale efter 3 måneder samt længere samtale efter behov. Ved 3 måneders samtalen følger vi op på, hvor langt du er nået med dine faglige mål og planlægger de sidste måneder, så du kan få det mest optimale ud af opholdet hos os og få alle kompetencer godkendt. For os er det af allerstørste vigtighed, at du får set så mange af de kliniske elementer i almen praksis som muligt, og at du opnår de færdigheder, der bruges her.

Evalueringssamtale

Ved opholdets afslutning laver vi slutevaluering. De opstillede mål i uddannelsesprogrammet skulle gerne være godkendt løbende, ellers godkender vi de sidste mål. Din evaluering af uddannelsen foregår elektronisk via Uddannelseslæge.dk. 

Det er vigtigt, at du foretager denne evaluering og medtager den til vores slutsamtale. Vi skal bruge den til stadig at forbedre os.

Supervision

Der er afsat ½ time til supervision daglig. Her vil de patienter, du har set blive gennemgået i det omfang, det er nødvendigt, og desuden kan patienter, som tutorlægen har haft gennemgås.

Alle læger i klinikken står dig til rådighed dagligt og vil desuden bestræbe sig på at medinddrage dig, hvis de møder interessante patienter.

Børne-, svangre- og andre undersøgelser samt attester, henvisninger, epikrise m.m., vil efter behov blive gennemgået. Udover den faste supervision er uddannelseslægen altid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. Der er således mulighed for hjælp/konference om en aktuel patient under selve din konsultation. Du skal dog tilstræbe at få din konferencehjælp under den daglige supervision. Vi ønsker på denne måde at øge vores viden om, hvad du kan og derved give begge parter en tryghed og sikkerhed i behandlingen af patienterne. Der er også god hjælp at hente hos sygeplejersker. Under supervisionerne vil kompetencerne som beskrevet i målbeskrivelsen/logbog blive godkendt løbende.

Teoretisk viden

Vi forventer, at du i uddannelsesperioden søger relevant viden ved selvstudium og selv planlægger dit dagsprogram (dvs. patienter og studietid). Derudover er det relevant at kende Sundhedsstyrelsens vejledninger (kan findes på Sundhed.dk), DSAM’s kliniske vejledninger, Månedsskrift for praktisk lægegerning (Månedsskriftet findes i klinikken), IRF, EPI-nyt m.m. Du har derudover bl.a. også adgang til Medibox.

Arbejdsplan og organisering af arbejdet

Arbejdstiden for uddannelseslægerne vil ligge i tidsrummet hverdage fra kl. 8.00 – 15.30.

Dagen vil være tilrettelagt således:
Kl. 8.00-9.00 telefontid.
Kl. 9.00-10.15 konsultationer.
Kl. 10.30-12.30 akuttider.
Kl. 12.30.-13.00 frokost.
Kl. 13.00-13.30 supervision
Kl. 13.30-15.00 yderligere konsultationer.

Patienter bestiller tider ved vores sekretærer. Ved ankomsten til praksis indlæser patienterne deres sygesikringskort, derved sker en blå-markering på dagsplanen og vi kan se, at patienten er ankommet. Til uddannelseslægens konsultationer vil der i starten være ca. 2 patienter i timen, dvs. der er afsat 30 minutter inklusiv skrivearbejde pr. konsultation. Vi forventer, at du arbejder hen imod 3 patienter i timen. Der er hos de faste læger 15 min. Er der særlige kategorier, du har behov for at se, kan du give sekretærerne besked, så vil de booke dem. I øvrigt er vores patienter vant til uddannelseslæger, så du får stort set set alle patientgrupper under dit ophold. 

Ved behov for assistance er sygeplejerskerne behjælpelige i det omfang, det er muligt for deres planlagte aktiviteter. Vi har i øvrigt flad struktur, hvor alle hjælper alle, så vi håber, du hurtig vil føle dig hjemme. Sygeplejerskerne varetager sygeplejefaglige opgaver, blodprøvetagning, måling af blodsukker, CRP, Hb, EKG, lungefunktionsundersøgelse, urinstix samt urin til resistensundersøgelse, øreskylning, sårbehandling og vacciner. Sygeplejerskerne har herudover selvstændige konsultationer vedr. diabetes og KOL.

Hver måned holdes et fælles møde for hele klinikken. Ved møderne diskuteres praktiske forhold, ligesom der ofte vil være et uddannelses- og udviklingsmæssigt element i møderne.

En gang om måneden er der afsat 15-30 min. til fælles undervisning. Det er oftest lægerne der underviser. Det forventes, at uddannelseslægen bidrager aktivt som underviser.

Ferie og fridage

I sommerferien er klinikken åben. Klinikken holder lukket alle helligdage og d. 24.12. og 31.12. samt grundlovsdag, hvor der henvises til lægevagten, dvs. uddannelseslæger skal afholde ferie eller afspadsering disse dage. Ønsker mht. ferier, fri- og evt. omsorgsdage forsøges imødekommet så vidt det er muligt under gensidig hensyntagen til de øvrige lægers fravær og klinikkens drift. Vi vil gerne have kursusdatoer, og ønsker om fridage og ferie i god tid, da det letter planlægningen.

KBU, intro- og fase 1, 2 og 3 læger afholder ferie i henhold til deres overenskomst.

Vagtuddannelse

KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.
Introduktionsstilling: der indgår 3 ledsagevagter med en af de faste læger i huset og tidsforbruget afspadseres.
Vedr. Fase 1, Fase 2 og Fase 3 læger:  se videreuddannelsens hjemmeside
Det er muligt at låne lægetasken udstyret med vanlig medicin.

Returdage

Under sygehusopholdene mellem fase 1 og 2 stillingen er der returdag til praksis en gang om måneden. Vi aftaler en fast månedlig returdag, for at lette skemaplanlægningen. På returdagene skal de kompetencer i målbeskrivelsen hvori der er opnået færdigheder på sygehusafdelingerne jf. kvalifikationskortene godkendes. Der er typisk afsat tid til supervision fra kl. 13.00-14.00.

Sygdom

Ved sygdom/barns 1.  sygedag skal du inden kl. 7.00 ringe til den tutor på hans mobil, så vi kan nå at aflyse patienter.
Sygdom eller andet fravær skal meddeles til lønkontoret via app'en MinLøn.

Forventninger

Vi forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis, med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne. Arbejdet er sjovt og afvekslende, med dejlige patienter og vi vil bidrage med undervisning/supervision, så uddannelseslægen får så optimale forhold som muligt for sin læring.

Der er mange flere oplysninger af generel karakter at finde på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside

 

 

 

Praksisbeskrivelse for uddannelseslæger i Brørup lægehus:

Værdigrundlag og visioner

I Brørup Lægehus tilstræber vi et dejligt arbejdsmiljø i sunde, lyse og venlige omgivelser, hvor arbejdsglæde, socialt samvær samt efter- og videreuddannelse prioriteres højt. Vi forventer at alle bidrager og tager ansvar for lægehusets drift, og tilstræber stor fleksibilitet omkring arbejdstider og ferieafvikling.

Vi har udarbejdet visioner for Brørup Lægehus hvor hovedoverskrifterne er:

 • ”den gode arbejdsplads”
 • Fagligt højt niveau
 • Økonomi
 • Patienttilfredshed

Visioner er synlige på opslagstavlen i personalerummet på årshjulet, der også giver et overblik over de mange aktiviteter i lægehuset. Ovenstående vil blive nærmere gennemgået under introduktionen i lægehuset.

Historie

Brørup lægehus startede 1. september 2009 som et resultat af sammenlægning af byens eksisterende praksis til ét kompagniskab. Fra starten af var de faste læger Philip Holm-Hansen, Jørn Christensen, Allan Paaske Pedersen, Thomas Laungaard samt Gunnar Krog. Grundet pensionering blev sidstnævnte sidenhen erstattet af Lene Strauss Bundgaard.

Den 1. oktober 2015 sælger Jørn Christensen sin andel af kompagniskabet til Anna Varett.

Der er aktuelt tilknyttet ca. 7.000 patienter til lægehuset, men åbent for tilgang siden 1. oktober 2009, og patient antallet stiger støt. Lægehuset ligger i tilknytning til Brørup Sundhedscenter, som breder sig over i alt 5.500 m2 indeholdende venekirurgisk center, jordemoderkonsultation, kommunal fysio- og ergoterapi samt lokalpsykiatrisk center for Vejen og Grindsted kommuner.

Lægehuset er selvstændigt fungerende i sundhedscenteret med 7 fuldt bemandede konsultationer (inkl. 4 fuldt moderniserede og udstyrede uddannelseslæge konsultationer), 2 sygeplejerske konsultationer, laboratorium, mini-skadestue samt personalerum med undervisningsudstyr.

Vi har, i forbindelse med renoveringen af lokalerne til vores lægehus, prioriteret at skabe et venligt, roligt og lyst miljø med kunst på væggene samt et stort saltvandsakvarium til glæde for personalet og ikke mindst de yngste af vores patienter.

Laboratoriet varetager mikroskopi og dyrkning af urinprøver, diverse urin-stix undersøgelse, blodprøvetagning (inkl. eget leukocyt og differentialtællingsapparat), lungefunktions- og EKG-undersøgelser, CRP-måling, INR- og sedimentationsanalyse.

I Brørup lægehus har der har i mange år været tradition for uddannelse af yngre læger på alle uddannelsestrin.

Patientgrundlag

Efter at vi åbnede for tilgang pr. 1. oktober 2009 er praksis vokset til ca. 7.000 patienter. Vi har åbent for tilgang.

Læger og personale

Allan Paaske Pedersen (f. 1973): almen praktiserende læge siden sept. 2009. Speciallæge i almen praksis siden maj 2009. Underviser i kommunikation på den lægelige videreuddannelse og er ekstern lektor i kommunikation på SDU i Odense. 

Philip V. Holm-Hansen (f. 1973 år): Almen praktiserende læge siden sept. 2009. Speciallæge i almen medicin siden sept. 2009.

Thomas Laungaard (f. 1973): Almen praktiserende læge siden sept. 2009. Speciallæge i almenmedicin siden marts 2009.

Lene Strauss Bundgaard (f. 1973): Speciallæge og Alment praktiserende læge siden set. 2011. Personale og uddannelseslæges ansvarlig  i lægehuset

Anna Varett (f.1973) speciallæge og alment praktiserende læge siden 2015 Ansvarlig for faglig udvikling og undervisning

Der er aktuelt ansat 4 sygeplejersker, 2 sekretærer og 1 bioanalytiker alle på 20-32 timer/uge.

Sygeplejerskerne varetager kvartals og udvalgte årskontroller af hypertensions-, type II diabetes- og KOL patienter under løbende supervision af lægehusets læger. Der foruden har de selvstændige konsultationer vedrørende: rejsevaccination, børnevaccination hvor der ikke er børneundersøgelse, kost og vægttab, rygestop, vortebehandling, øreskylning, sårpleje, hjemme- og døgnblodtryksinstruktion, rutine smear i screeningsprogrammet, motorattester samt varetager sygebesøg med henblik på blodprøver, kateterlægning.

Bioanalytikeren med assistance af sygeplejerskerne foretager alle blodprøver og analyser, INR kontroller samt lungefunktionsundersøgelse og EKG.

Laboratoriet servicerer lægerne med akutte blodprøveanalyser samt LFU og EKG i det daglige.

Patienterne kan via vores hjemmeside, www.brøruplægehus.dk, min læge app samt telefonisk booke tider hos lægerne, sygeplejerskerne samt bioanalytikeren. Patienter i kronikerforløb skal op til kontrollerne, ugen forinden, have foretaget blodprøvetagning i laboratoriet så resultatet foreligger til den forestående kontrol ved sygeplejersken eller lægen.

Arbejdsdagen i Brørup lægehus

Mandag- onsdag 8-15
Torsdag 9-17
Fredag 8-14
Akutlæge 8-16 (alle dage)

Patientfri tid:  kl. 10-10.15 og 12.-12.30 fredag dog kl. 12-12.15. I den patientfri tid svares på e-mails, laves attester, læses op på problemstillinger med mere.

Pause: 10.15-10.30 og 12.30-13. Om fredagen er der endvidere fredagshygge fra kl. 13.30- 14 hvor vi prioriterer at få ugen afsluttet på en hyggelig måde.

Flekstid: Mandag-onsdag kl. 15-15.30 og torsdag 17-17.30 Nogle dage vil man kunne gå kl. 15 (17) andre dage må man påregne at der er arbejdsopgaver der skal færdiggøres. Der er ikke planlagt overarbejde. Uddannelseslægen holder selv øje med timetal.

Laboratoriet har åbent for planlagte blodprøvetagninger mellem kl. 8-14.30, men akutte prøver tages i hele husets åbningstid.

Den traditionelle telefontid mellem kl. 8-9 er afskaffet. Alle henvendelser på telefonerne sker til sekretærerne som så visiterer til akutte tider, ”ringe-tilbagetid” ved lægen kl. 09.45-10 eller en planlagt tid senere. Patienterne kan også selv bestille tider, medicin og sende e-mail til deres vanlige læge via hjemmesiden.

Når patienterne ankommer til lægehuset registrerer de sig selv med deres sygesikringskort via vores infostander. I ventetiden vil de kunne få information om sundhed og sygdom samt praktiske oplysninger om lægehuset via vores 4 infoskærme.

Akutlægefunktionen inkl. akutte sygebesøg, varetages på skift af lægerne, også uddannelseslægerne på senere uddannelsestrin. Her har patienterne mulighed for at få en akut konsultation berammet til en akut problemstilling. De øvrige læger samt sygeplejersker har primært 15 minutters tider, men 10-30 minutters tider er muligt alt efter konsultationens tema.

I praksis prioriteres tid til interne møder, undervisning, møder med eksterne samarbejdspartnere (hjemmesygeplejen, sundhedsplejen, fysioterapeuterne mm). Uddannelseslæger deltager i disse møder.

Ved siden af det daglige arbejde deltager lægerne i lægevagtsordningen og læger under uddannelse har mulighed for at komme med på følgevagter og senere have en af lægerne som bagvagt når uddannelsens lægen skal passe lægevagter.

Vedr. helligdage så er juleaften, nytårsaften og grundlovsdag IKKE fridage for læger i fase 2+3. Da lægehuset har lukket regnes det som feriedag.

Arbejdstidsskemaer udfyldes en gang i måneden og sendes ind. Det er uddannelseslægens eget ansvar at det bliver gjort da løn styres af lønafdelingen på sygehuset 

Supervision af uddannelseslægen

Alle uddannelseslæger skal følge et, på forhånd fastlagt introduktionsprogram de første arbejdsdage i praksis. Det er tilpasset de enkeltes uddannelsestrin. Både læger, sekretærer, bioanalytiker og sygeplejersker deltager i introduktionen.

De løbende formaliserede evalueringssamtaler skemalægges i forbindelse med introduktionen sammen med den tilknyttede tutorlæge.

Der vil i 2. halvdel af opholdet blive foretaget en 360 graders evaluering for introduktionslæger.

Der er som udgangspunkt skemalagt supervision tirsdag til fredag 30 min per uddannelseslæge efter frokostpausen - mandag 15 min.  da fredagen er kort. Her gennemgås foregående eftermiddags- og dagens patienter, specifikke emner kan tages op eller kommende patienter kan diskuteres.

Direkte supervision kan foregå enten ved at konsultationen optages på video, udstyr haves i klinikken, eller ved at tutorlægen er med i konsultationen som ”fluen på væggen”

Uddannelseslægerne superviseres af lægerne på skift, er tutorlæge supervisor en dag prioriteres det at foregå ved ham/ hende.  Ældre uddannelseslæger kan også supervisere yngre kollegaer.

Vi tilstræber at have ”åbne døre” og derved mulighed for ad hoc supervision ved alle læger når det er påkrævet. Uddannelseslægen opfordres til, i sådanne tilfælde, at præsentere sagen kort for derefter at have gjort sig overvejelser om evt. udredning og løsningsforslag.  Derved opnås størst læring.

Pauserne er tilrettelagt således at der er mulighed for også at opsøge supervision her.  

Alle uddannelseslæger har, uanset uddannelses trin, en målbeskrivelse. Det forventes at uddannelseslægen ved hvilke mål der skal opnås og holder øje med om han/ hun ser de rette patienter så målene kan blive indfriet. Der evalueres løbende vedr. dette med tutorlæge/ øvrige læger. For nogen er det en hjælp at have målbeskrivelsen liggende og påføre noter/ CPR numre til hjælp for at dokumentere at målene opnås.

Det forventes at uddannelseslægerne deltager i undervisning på lige fod med de øvrige læger, det kan være til personalemøder eller til lægemøder om torsdagen.

Returdage

Uddannelseslægen giver lægehuset besked, i så god tid som muligt, om hvornår de næste returdage ligger. Mandag- onsdag foretrækkes af hensyn til lægehusets drift. Mødetid er kl. 8- 15.20 Uddannelseslægen skriver tillige et opslag på praksisintra om returdagen hvor det også anføres hvilken type konsultationer der foretrækkes, hvis det er muligt. Det vil typisk være konsultationer svarende til det sygehusophold man er på, således der opnås sammenhæng mellem praksisdelen og sygehusdelen af uddannelsen. Supervision på returdage ligger fra kl. 14.30. De opnåede kompetencer vil løbende blive godkendt under supervisionen.

Møder

Hver torsdag fra kl. 14.30 til 15.30 afholdes lægemøde, som uddannelseslægen forventes at deltage i for at opnå kompetencer inden for den 4. lægerolle: lægen som leder / administrator / organisator Det er en oplagt mulighed for at få indsigt i den daglige praksisdrift. Den 4. torsdag i måneden er mødet dog forbeholdt lægehusets faste læger. Uddannelseslægen har her skemalagt tid til at gennemgå logbog, forberede undervisning eller tid til fordybelse.

Projekter. Der vil være mulighed for at deltage i projekter i praksis eks med databearbejdning, udarbejde/ revidere en instruks eller andet der kan hjælpe uddannelseslægen med at opnå kompetencer der kvalificerer til at søge næste uddannelsesstilling.

Journal-system

Siden oktober 2014 har vi haft EG-Clinea (der tidligere hed Emar)  .

Journalføring

Journalen er hele lægehusets arbejdsredskab og det er derfor vigtigt at journalnotater er korte og præcise således der hurtigt kan skabes overblik. Journalnotater kan med fordel bygges op over 4 punkter:

1. subjektivt (hvilke symptomer fremfører patienten)
2. objektivt
3. vurdering/ diagnoser
4. plan (kontrol, hvorledes får patienten svar osv.)

En standart konsultation på ca. 15 min forventes at kunne behandle 1 højst to problemstillinger. Konsultationsprocessen vil løbende blive taget op til supervision, lige som det vil blive gennemgået ved introduktionen.

Instrukser

Vi har udarbejdet en del instrukser både faglige for bla. Kronikerkontroller men også praktiske instrukser der skal lette dagligdagen og sikre at vi alle tilstræber samme høje faglige standart. Instrukserne kan findes på alle computere i huset.

Ledelse

De administrative ledelsesmæssige arbejdsområder er uddelegeret til de enkelte læger. I forbindelse med beslutningsprocesser tilstræber vi enstemmighed efter princippet om åbenhed og ærlighed. Uddannelseslægerne vil naturligvis have mulighed for at deltage i møder med henblik på at tilegne sig viden om ”lægen som administrator”.

Personalehåndbog

Vi har udarbejdet en detaljeret personalehåndbog. Den vil blive tilsendt uddannelseslægen sammen med introduktionsprogrammet inden opstart. I personalehåndbogen findes blandt andet oplysninger vedrørende syge-og fraværspolitik, ferieafvikling, fester, alkoholpolitik, barns første sygedag, påklædning, ”den gode kollega”/ antimobbe politik og stresshåndtering i Brørup Lægehus.

Praksisintra

Vi har indført praksisintra, en hjemmeside for alt personale i lægehuset. Koder udleveres ved introduktion.  Her finder man praktiske oplysninger, referater fra personalemøder, telefonnumre mm. Hjemmesiden erstatter ikke den daglige kommunikation men er supplement til dette. Det forventes at alle holder sig opdateret på siden.


Revideret februar 2021

LB

 

Praksisbeskrivelse  

Esbjerg-Lægerne
Helgolandsgade 17A, 2.
6700 Esbjerg
Tlf. 7512 0464
E-mail: esbjerglaegerne@gmail.com 
Hjemmeside: www.esbjerglaegerne.dk 

Historie

I 1997 overtog Marianne Mørk Mathiesen klinikken beliggende i Peder Skrams Gade 20 og startede op sammen med Agnes Kirstine Staal som sekretær. Klinikken har i alle årene fungeret som uddannelsessted for både medicinstuderende og læger i KBU-, introstilling og hoveduddannelse.

I 2012 blev klinikken udvidet, da Charlotte Godsk Hansen, som havde været i uddannelsesstilling i klinikken, købte sig ind som kompagnon.

Klinikken er frem til 31/12 2016 drevet som kompagniskabspraksis. Imidlertid har Marianne indstillet sit virke som læge til fordel for en politisk karriere og derfor er klinikken atter en solopraksis. I forbindelse med denne ændring har Charlotte valgt at flytte klinikken til helt nye lokaler i Sundhedshuset Helgolandsgade 17 A.

Læge/personale

Charlotte Godsk Hansen
Født 17.07.1975
Speciallæge i almen medicin siden 2012.
Rekrutteringskonsulent og DI teamkonsulent ved Region Syddanmark

Agnes Kirstine Staal
”Klinikassistent” – varetager både laboratoriefunktioner og sekretærarbejde.
Arbejdet i klinikken siden 1997.

Inger Vandborg Eskildsen
”Klinikassistent”” – varetager både laboratoriefunktioner og sekretærarbejde.
Været i klinikken siden 2013.

Patientgrundlag

Der er tilknyttet 2.000 patienter med en overvægt af kvinder og børn.

Samarbejdspartnere: Vi samarbejder med Læge Klaus Höfle, Havnegade 69, 6700 Esbjerg og Læge Gurinder Singh, Helgolandsgade 17 A, 2.; 6700 Esbjerg. Vi vikarierer for hinanden i forbindelse med ferier og kurser efter aftale.

Organisation af arbejdet

Arbejdsdagen er opdelt på følgende måde:

Kl.7.00 – 8.00 Faste lægetider på udvalgte ugedage
Kl. 8.00 – 9.00 Telefontid for lægerne
Kl. 9.00 – 10.00 Faste lægetider (15 min per konsultation)
Kl. 10.00 – 11.00 Akuttid (patienter uden forudgående aftale med akutte problemer)
Kl. 11.00 – 12.00 Papirarbejde
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Kl. 12.30 - 15.00 Faste lægetider (15 min per konsultation)
Kl. 15.00 – 16.00 Papirarbejde

Arbejdstilrettelæggelse for uddannelseslæger aftales individuelt med den enkelte uddannelseslæge og arbejdsugen er 37 timer svarende til 7,4 timer per dag.

Returdage

Det er mest hensigtsmæssigt, at returdagene lægges på en fast aftalt ugedag i måneden for eksempel 1. onsdag i hver måned. Da vi skal godkende alle kompetencer i Uddannelseslæge.dk, er det vigtigt, at de på sygehusafdelingerne opnåede kompetencer løbende klarmeldes i Uddannelseslæge.dk og de relevante kvalifikationskort medbringes. Der vil på returdagene være sat en ½ time af til supervision.

Ferie/kurser/omsorgsdage

I sommerferien er klinikken lukket 3 uger. Klinikken vil på skift være lukket i påsken, julen og fredag efter Kr. Himmelfart. Hvis du ikke har tilstrækkelig ferie til lukkedagene, kan der aftales uddannelsesdage ved byens speciallæger, kommunen, fysioterapeuter eller lign.

Klinikken er lukket på alle helligdage, d. 24/12, 31/12 og Grundlovsdag. Sidstnævnte 3 dage er overenskomstmæssigt arbejdsdage for yngre læger, det vil sige der skal afholdes ferie, afspadsering eller omsorgsdag på de 3 dage.

Ferie, kurser og omsorgsdage skal aftales med Charlotte.

Sygdom

Ved sygdom eller barnets 1. sygedag meddeles det til Charlotte på telefon før kl.8.00, så de relevante patienter kan blive aflyst.

Sygdom påføres arbejdstidssedlen.

Introduktionsprogram

De første 2 uger, du er i klinikken vil du overvejende følge med læge/personale, alt imens du bliver fortrolig med arbejdsgange, computersystem (Ganglion), FMK osv. I introduktionsperioden bedes du gennemgå
e-learningsprogrammet for ICPC-kodning på www.dak-e.dk. Når du kommer i klinikken får du tildelt digital signatur.

Daglig supervision

Der er sat ½ time af til supervision sidst på dagen, hvor dagens patienter gennemgås og hvor der er mulighed for undervisning i aftalte emner.

Introduktionssamtale

Efter introduktionsperioden på 2 uger afholdes introduktionssamtale, hvor uddannelsesprogrammets kompetencer bliver gennemgået og dine ønsker og behov vil blive drøftet. Der udfærdiges en uddannelsesplan.

Midtvejssamtale

Afholdes efter 2½-3 måneder. Opfølgning på uddannelsesplanen og på hvor langt du er nået med de faglige mål og kompetencer i uddannelsesprogrammet.

Slutevalueringssamtale

Afholdes ved opholdets afslutning. Alle kompetencer i uddannelsesprogrammet skal være erhvervet, så de kan godkendes.
Forud for samtalen bedes du evaluere os via Uddannelseslæge.dk, så vi også får respons på klinikken som uddannelsessted.

Vi glæder os alle til du kommer og bliver en del af vores ”team”!!

Med venlig hilsen
Charlotte Godsk Hansen

 

Præsentation af Praksis

Velkommen til Lægehuset Fyrvej, Fyrvej 22, 6710 Esbjerg V.

Historie

Klinikken ligger i en selvejet bygning som tidligere var et posthus. Den Startede i 1977 som enmandspraksis. Sidst udvidet og moderniseret i 2008.

Beliggenhed

Praksis er beliggende i Sædding ca. 4 km. Fra Esbjerg Centrum. Fra parkeringspladsen er der udsigt til Vesterhavet.
Der går busser fra centrum, men det er også en god cykeltur langs havet herud.

Praksis

Vi er en kompagniskabspraksis med 3 læger.

Tommy Andersson, indtrådt 2007 – 54 år
Mette Egebjerg, indtrådt 2009 – 46 år
Birgitte Glinvad, indtrådt 2017 – 37 år.

Der er ca. 4.800 patienter. Vi har ca. 1 fridag om ugen.

Mette og Tommy kører lægevagt og Mette er desuden uddannelseskoordinator.

Personale

Vi har 3 sekretærer, de varetager alle receptfornyelser, telefonvisiteringer, CRP-målinger og urinprøver. 2 sekretærer tager også blodprøver og EKG og 1 sekretær tager sig af regnskabet.

Vi har 1 social- og sundhedsassistent som tager sig af LFU, kronikerkontrol, vaccinationer, kostsamtaler, blodprøver og EKG.

Vores personale er utroligt søde og hjælpsomme.

I klinikken bruges EDB programmet XMO til journalføring.

Lægedag

8.00-9.00 telefontid
9.15-9.30 kaffepause
9.30-11.20 forudbestilte tider
11.20-12.00 akutte patienter
12.00-13.00 frokost pause – evt. sygebesøg, besvare e-konsultationer, korrespondancer og andet papirarbejde.
13.00-15.00 forudbestilte tider.
Torsdag fra kl. 15.00-17.00 åben konsultation.
Fredag kl. 12.00 går 2 læger hjem og den sidste har vagten til kl. 16.00

Arbejdstid for uddannelseslægen

Mandag kl. 08.00-15.00
Tirsdag kl. 08.00-15.00
Onsdag kl. 08.00-15.00
Torsdag kl. 08.00-17.00
Fredag kl. 08.00-15.00

Du vil i starten få dobbelttider til dine konsultationer. Senere sættes tiden ned i samarbejde med uddannelseslægens ønsker og niveau.

Der vil dagligt være 20 min. til supervision fra kl. 13.00-13.20. Desuden er der løbende supervision efter behov i løbet af dagen, vi er altid parat til at svare på spørgsmål og tilse patienter sammen med uddannelseslægen.

Der vil også løbende være undervisning i middagspausen, hvor der forventes at du også underviser.

Du vil også få dage, hvor du følger vores social- og sundhedsassistent.

I vores praksis er der et rigtigt godt arbejdsmiljø mellem læger, personale og uddannelseslæger.

Hver fredag er der fælles formiddagskaffe og den 1. tirsdag i måneden giver praksis frokost.

Hvis uddannelseslægen er her, når vi holder personalefest bliver vedkommende selvfølgelig inviteret med.

 

Praksisbeskrivelse

Lægehuset Helgolandsgade
Helgolandsgade 17A,2 sal.
6700 Esbjerg
Tlf: 73709191
Hjemmeside: www.lægehusethelgolandsgade.dk 
E-mail: kaspersingh@yahoo.dk  

Vi er en solopraksis som samarbejder med andre 2 solopraksisser i Esbjerg Klaus Høfle, Havnegade 69, 6700 Esbjerg og Charlotte Godsk Hansen, Helgolandsgade 17 A 2 sal., 6700 Esbjerg (se vores hjemmeside).

Klinikken har ca. 2.150 patienter og har i øjeblikket lukket for patienttilgang.

Læge/personale

Gurinder Singh, født 13.04.1970 og speciallæge i Almen medicin siden 2009.

Conny Poulsen har været uddannet sygeplejerske siden 1998. Hun har arbejdet i lægepraksis i de sidste 2 år. Har tidligeret været ansat på Hjerteafdelingen og Fælles Akut Modtagelsen, SVS Esbjerg.

Vinni Thorsted er klinikassistent. Hun varetager både laboratoriefunktioner og sekretærarbejde. Har arbejdet i lægepraksis siden 1999.

I visse funktioner overlapper personalet hinanden. De er begge meget hjælpsomme og kender vores hus godt.

Organisation af arbejdstid

Arbejdsdagen er opdelt på følgende måde:
Kl. 7.00-8.00 Faste lægetider på udvalgte ugedage.
Kl. 8.00-9.00 Telefon tid for lægerne.
Kl. 9.00-10.00 Akut tid for patienter uden forudgående aftale med akutte problemer.
Kl. 10.00-1130 Faste lægetider (15 minutter per konsultation).
Kl. 11.30-12.30 Papirarbejde
Kl. 12.30-13.00 Frokost
Kl. 13.00-15.00 Faste lægetider (15 minutter per konsultation)
Kl. 15.00-16.00 Papirarbejde

Arbejdstilrettelæggelse for uddannelseslæger

Aftales individuelt med den enkelte uddannelseslæge. Arbejdsugen er 37 timer svarende til 7,4 time pr. dag.

Der er dagligt mulighed for løbende supervision ved lægen. Én gang ugentligt er der ud over de daglige supervision skemalagt tid til 45 minutters supervision/gennemgang af emne.

Ferie/kurser/omsorgsdage

I sommerferien er klinikken lukket 3 uger. Klinikken på skift være lukket i påsken, julen og fredag efter kr. Himmelfart. Hvis du ikke har tilstrækkelig ferie til lukkedagene, kan der aftales uddannelsesdage ved byens speciallæger, kommunen, fysioterapeuter eller lign.

Klinikken er lukket på alle helligdage, d 24/12 ,31/12 og Grundlovsdag. Sidstnævnte 3 dage er overenskomstmæssigt arbejdsdage for yngre læger, det vil sige, at der skal afholdes ferie, afspadsering eller omsorgsdage på de 3 dage.

Ferie, kurser og omsorgsdage skal aftales med Gurinder.

Sygdom

Ved sygdom eller barnets 1. sygedag, bedes du ringe på vores private mobilnummer så hurtigt som muligt, og inden arbejdsdagen begynder kl. 8.00. (Vi synes bedst om det aftenen før, så vi kan nå at aflyse patienter).
Gurinder Singh: 28786855.

Sygdom påføres arbejdstidssedlen og registreres i app'en MinLøn.

Raskmelding skal ske telefonisk senest kl.12 dagen, før man møder igen.

Introduktionsprogram

De første 2 uger, du er i klinikken vil du overvejende følge med læge/personale, alt imens du bliver fortrolig med arbejdsgange, computersystem (XMO), FMK osv.
I introduktionsperioden bedes du gennemgå e-læringsprogrammet for ICPC – kodning på www.dak-e.dk. Når du kommer i klinikken får du tildelt digital signatur.

Daglig supervision

Der er sat halv time af til supervision sidst på dagen, hvor dagens patienter gennemgås, og hvor der er mulighed for undervisning i aftale emner.

Introduktionssamtale

Efter introduktionsperioden på 2 uger afholdes introduktionssamtale, hvor uddannelsesprogrammets kompetencer bliver gennemgået og dine ønsker og behov vil blive drøftet. Der udfærdiges en uddannelsesplan.

Midtvejssamtale

Afholdes efter 2-3 måneder. Opfølgning på uddannelsesplanen og på, hvor langt du er nået med de faglige mål og kompetencer i uddannelsesprogrammet.

Slutevalueringssamtale

afholdes ved ved opholdets afslutning. Alle kompetencer i uddannelsesprogrammet skal være erhvervet, så de kan godkendes.
Forud for samtalen bedes du evaluere os via Uddannelseslæge.dk, så vi også får respons på klinikken som uddannelsesstedet.

Reservelægekontoret

Dette er indrettet med arbejdsplads til dig inkl. gynækologisk leje, håndvask og hvad der ellers kræves for at kunne udføre dit arbejde. Der er også et rullebord med utensilier, dette kan du indrette og ændre på, som du har lyst. Måtte der være særlige ønsker fra dig til indretningen af uddannelseslægerummet, må du endelig sige til. Det er dit rum, i den tid du er hos os!

Forsikring/autorisation-ID

Som uddannelseslæge skal du være dækket af henholdsvis en arbejdsskadeforsikring og en lægeansvarsforsikring. Den sidstnævnte sørger Region Syddanmark for.
Den første skal vi have klaret – vi skal derfor anmode dig om at sende os dit cpr-nummer og adresse, så vi kan sørge for, at du bliver oprettet i god tid, så alt er klar, når du skal starte.

Ligeledes skal vi se på, om vi skal have oprettet en digital signatur til dig, når du starter. Du må også meget gerne sende os dit autorisation-ID samt telefonnummer, så kan vi oprette dig i systemet!

Vi håber, at ovenstående har givet dig et lille indblik i, hvilken praksis du skal begynde i. Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål.

Vi medsender din uddannelsesplan, så du kan se, hvad du har i vente.

Med ønsket om et udbytterigt ophold i vores praksis.

Vi glæder os alle til du kommer og bliver en del af vores ” team” !!

Med venlig hilsen

Gurinder Singh
Lægehuset Helgolandsgade

Vil blive opdateret snarest muligt.

Velkommen til Lægehuset Østergade

Her følger et velkomstbrev med nyttige informationer inden din start i vor praksis. Vi glæder os til at se dig, når du starter!
Du er i øvrigt til hver en tid velkommen til at stille spørgsmål vedrørende hvad som helst. Vi skal svare dig så godt, vi kan!  Såfremt du allerede nu måtte have ønsker for ferie- og fridage, må du meget gerne sige til af hensyn til planlægningen.

Introduktion

Du vil starte de første uger med introduktion.
Du møder til sædvanlig tid kl. 08.00.

Du vil komme med til ”konsultationer” hos lægerne, sygeplejersken og laboranten. Du vil også få en ½ dag sammen med sekretærerne for, at få en fornemmelse af stedet, patienterne og arbejdsgangen. Der er lagt en plan i skemaet for de første uger.

Din arbejdstid

Din arbejdstid er 37 timer ugentligt.
Dine arbejdstider er planlagt til:

Mandag kl. 08.00 – 15.30
Tirsdag kl. 08.00 – 15.30
Onsdag kl. 08.00 – 15.30
Torsdag kl. 08.00 – 15.30
Fredag kl. 08.00 – 15.00

Dagsrytme i klinikken

Vi møder hver dag kl. 8.00.
Vi starter med telefontid mellem 8.00-9.00, hvor 1 læge modtager opkald.
Første patient hos øvrige læger er kl. 08.00
Vi har telefontid i sekretariatet 9 - 12.00, og igen fra kl. 13.00 – 15.00.

Der er akuttid fra kl. 09.30 -10.00. Vagthavende læge har desuden visiterede akutte tider om eftermiddagen.
Til forud aftalte konsultationer vil der være afsat 15 minutter.
Længden af dine konsultationer vil i starten være længere afhængig af, hvad du har brug for, og patientens kompleksitet. Vi justerer undervejs.

Vi har en fælles frokostpause kl. 12.30-13.00, og du skal ikke have madpakke med.
Fra kl. 13.00 – 13.15 er der lægekonference.
Fra kl. 13.15 – 13.45 er der supervision. Der er dagligt mulighed for løbende supervision ved vagthavende læge. Én gang ugentligt er der - ud over de daglige 15 minutters supervision - skemalagt tid til 45 minutters supervision/gennemgang af emne. 

Sygdom

meddeles en af lægerne telefonisk.
Hvis du måtte blive syg, bedes du ringe på vores private mobilnummer så hurtigt som muligt, og inden arbejdsdagen begynder kl. 8.00. (Vi synes bedst om det aftenen før, så vi kan nå at aflyse patienter).

Karen Frost-Møller telefon 26214941
Janne Andersen telefon 20642672
Rikke Vork telefon 28705853 
Kate Hurcombe telefon 61784404

Raskmelding skal ske telefonisk senest kl.12 til en af lægerne, dagen før man møder igen.

Beskrivelse af vores praksis

Vores hjemmeside kan du se på: www.østergade32.dk, hvor vi har præsenteret os selv.
Vi vil også gerne have et billede lagt ind af dig på den, så har du et derhjemme, du vil have på, er du velkommen til at sende det til en af os – alternativt tager vi et af dig i klinikken.

Beliggenhed

Praksis ligger centralt i Esbjerg Kommune, meget tæt på sygehuset og midtbyen.
Praksis ligger få minutters gang fra Esbjerg station.

Historik

Vi har etableret kompagniskab oktober 2013.
Klinikken er en sammenlægning af 2 ældre praksisser og et 0-ydernummer.
Klinikken har p.t  lukket for patienttilgang, og vi har ca. 4800 patienter. Praksis har 3 lægekapaciteter, da Kate Hurcombe er indtrådt i kompagniskabet i en generations-skifteaftale med Janne Andersen.

Personale

Vi har 1 sygeplejerske, 1 laborant og 2 sekretærer ansat. I visse funktioner overlapper personalet hinanden. De er alle meget hjælpsomme og kender vores hus godt. Du vil i starten komme til at følges med dem, også med henblik på at lære arbejdsgangen i huset at kende.

Området

Optageområdet er primært Esbjerg midtby, men vi har enkelte patienter længere væk fra: Patienter, der er flyttet eller har tilvalgt os efter 15 km grænsens ophør. Vi har mange unge par og familier. Praksis har overvægt af kvinder og børnefamilier. 

Laboratorium

Vi har et laboratorium med remedier til blodprøvetagning. Det er også her, vi undersøger og dyrker urin, afvasker og steriliserer GU udstyr samt operationsinstrumenter. Endvidere findes apparatur til måling af hæmoglobin, blodsukker og CRP. Der kan laves EKG.
Ved laboratoriet finder du også køleskabet med vaccinerne.
Vi har også mulighed for at lave spirometri i klinikken.

Depoter

Ekstraudstyr i form af sprøjter, kanyler, plastre, forbindingsudstyr, papir, batterier med videre findes i laboratoriet og på skabsgangen uden for dette.

Papirjournaler

Vi arkiverer mindst muligt. Journal materiale scannes ind i de elektroniske patientjournaler af vores sekretærer.

Reservelægekontoret

Dette er indrettet med arbejdsplads til dig inkl. gynækologisk leje, håndvask og hvad der ellers kræves for at kunne udføre dit arbejde. Der er også et rullebord med utensilier, dette kan du indrette og ændre på, som du har lyst. Måtte der være særlige ønsker fra dig til indretningen af uddannelseslægerummet, må du endelig sige til. Det er dit rum, i den tid du er hos os!

Telefonanlæg

Vi har telefonnummer 82131400 og faxnummer 76568210

Undervisning og kurser

Du vil selvfølgelig få fri til dine obligatoriske kurser, men vil også i rimeligt omfang få mulighed for at få fri til andre kurser. Vi forventer så, at du underviser til middagskonferencen om det, du har lært på kurset. Du vil her også få en del formaliseret undervisning med forskellige emner. Hvis det ønskes, kan du få tid sammen med vores samarbejdspartnere i form af speciallæger, fysioterapeuter eller lignende.

Forsikring/autorisation-ID

Som uddannelseslæge skal du være dækket af hhv. en arbejdsskadeforsikring og en lægeansvarsforsikring. Den sidstnævnte sørger Region Syddanmark for.

Den første skal vi have klaret – vi skal derfor anmode dig om at sende os dit cpr-nummer og adresse, så vi kan sørge for, at du bliver oprettet i god tid, så alt er klar, når du skal starte. Ligeledes skal vi se på, om vi skal have oprettet en digital signatur til dig, når du starter. Du må også meget gerne sende os dit autorisation-ID samt telefonnummer, så vil vores laborant oprette dig i systemet!

Vi håber, at ovenstående har givet dig et lille indblik i, hvilken praksis du skal begynde i. Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål.
Vi medsender din uddannelsesplan, så du kan se hvad du har i vente.

Med ønsket om et udbytterigt ophold i vores praksis.

Med venlig hilsen

Janne, Kate, Karen og Rikke
Lægehuset Østergade

Praksisbeskrivelse

I/S Lægerne Byparken, Havnegade 19., 1.
Lægerne Byparken
Tlf. 88444481
Praksis@lb19.dk 

2 mandspraksis, som har lukket for patienttilgangen (3.200 patienter). Vi arbejder under lægeforeningens /PLO´s overenskomst.

Klinikken er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed februar 2020.
Lægegruppen deltager i Esbjerg lægelaug´s møder, klyngemøder og ekstern gruppe supervision.

Klinikken er beliggende centralt i Esbjerg med gode parkeringsforhold i gaden og sidegader. Afstand til banegården ca. 500m.

Klinikkens team

Lægerne Berta Tukiendorf og Mariann Johansen. Lægesekretær Mette Poulsen og sygeplejerske Henriette Schjern.
Personalet betjener begge sekretariat og laboratoriet. Sygeplejersken forestår bl.a. kronikerkontroller og alm. sygeplejeopgaver.
Sekretærvikar er medicinstuderende Mette Christensen, som er fast tilknyttet klinikken.
Læger og personale prioriterer et højt uddannelsesniveau med høj kursusaktivitet.
Internt afholder vi undervisning sidste torsdag i måneden.
I løbet af arbejdsdagen sparer vi efter behov med hinanden. Døren står altid åben hos alle faggrupper. Vores motto er, at alle skal videre med deres arbejdsopgaver, og er man i tvivl, så er det bedre at spørge.

Det sociale miljø er i højsæde. Alle mødes kl. 8.00 i sekretariatet, hvor vi får en kop kaffe og snakker om dagens program etc. Vi spiser alle frokost sammen hver dag kl. 12.30-13.00, imens er klinikken lukket ned på akut telefon.
Årligt afholdes der julefrokost og sommerudflugt.

Klinikken modtager medicinstuderende af 2 ugers ophold x 2 årligt. Alle i klinikken har erfaring i at undervise uddannelseslæger og medicinstuderende.
Vi opfatter jer som et dejligt frisk og inspirerede pust i vores daglige arbejde.

Introduktion for uddannelseslæger

Den første uge i klinikken er introduktion i  IT / XMO, sekretariat/ arbejdsgange laboratoriefunktioner (blodprøvetagning, Ekg, LFU, urin etc.). Følger læger og sygeplejerske, hvorefter der i uge 2 startes op med egne patienter og fast daglig supervision.

Arbejdsdag

Vi kører med tidsmoduler af 15 minutter. Samtaler og børneundersøgelser dog 30 minutter.
Der vil i starten af opholdet være afsat ekstra tid til patienterne.

Åbningstid

Kl. 8-16.00 med mulighed for sen konsultation torsdag kl. 16-17.
Fra d.1/9-2020 tidsbestilling fredag kl. 7.15-7.45.
Telefontid fra kl. 8-9.
Supervision kl. 9-9.15
Patienter indtil kl. 12.00 herefter
Kontortid kl. 12-12.30.
Frokost kl. 12.30-13.00
Lægetid/sparring kl. 13-13.15
Supervision kl. 13.15-13.45
Patienter indtil kl. 14.45
Kontortid
Fri kl. 15.30.

Håber, at dette har vækket din interesse. Kig forbi eller kontakt os gerne, hvis du måtte have spørgsmål.

Læger og personale Byparken / Havnegade19

Velkommen til Lægerne Emil Hald og Trine Bjørndal

Hermed et velkomstbrev med nyttige informationer inden dit ophold i vores samarbejdspraksis.

Beskrivelse af praksis

Praksis er beliggende i centrum af Esbjerg Kommune, tæt på sygehuset og midtbyen. Adressen er: Skjoldsgade 10, stuen, 6700 Esbjerg.

Historik

Klinikken har siden 2013 fungeret som samarbejdspraksis mellem læge Trine Bjørndal og læge Peter Marboe. Den 01.01.2024 er Peter Marboes praksis solgt til læge Emil Hald, der har indgået ny samarbejdspraksis med Trine Bjørndal. Der er således tale om et samarbejde mellem 2 sololæger, der har hver deres praksis og egne patienter, men deler lokaler, inventar, personale og derved har alle de fordele, man finder i kompagniskabspraksis.

Læger/personale

Trine Vibe Bjørndal, speciallæge i almen medicin siden 2011.

Emil Hald, speciallæge i almen medicin siden 2023.

Heidi Møller Kjeldsen, sygeplejerske. Varetager ud over selvstændige konsultationer, laboratoriefunktioner og tager telefon, når det er påkrævet.                                      

Sanne Humlum Hansen, sekretær, IT ansvarlig og varetager ud over de almindelige sekretærfunktioner også laboratoriefunktioner og vaccinationer.

Peter Marboe, speciallæge i almen medicin, tidligere klinikejer, nu vikar i klinikken.

Patientgrundlag

Trine Bjørndals klinik har i øjeblikket lukket for patienttilgang, mens Emil Halds er nystartet og har åbent for tilgang.

Til sammen har vi ca. 3.100 patienter. Der er en god blanding af børnefamilier og ældre.

Området

Optageområdet er primært Esbjerg, men vi har også patienter fra oplandet samt enkelte patienter længere væk fra. Det kan være patienter, der er flyttet og har beholdt sin læge efter 15 km grænsens ophør.

Introduktion

I løbet af den første uge vil du blive introduceret til klinikken. Mødetid er kl. 08.00.

Du vil komme med til konsultationer hos lægerne, sygeplejersken og se, hvad der sker i laboratoriet og sekretariatet. Når du efter et par dage er klar til det, kan du selv begynde at se lidt patienter. Vi skal nok guide dig i gang.

Din arbejdstid

Din arbejdstid er 37 timer ugentligt. Dine arbejdstider er planlagt til:

Mandag kl. 08.00 – 15.30
Tirsdag kl. 08.00 – 15.30
Onsdag kl. 08.00 – 15.30
Torsdag kl. 08.00 – 15.30
Fredag kl. 08.00 – 15.00

Dagsrytme i klinikken

Vi møder hver dag kl. 8.00.
Kl. 8.00-9.00 sidder lægerne ved telefonen og modtager opkald. Patienterne visiteres til akuttiderne. De kan ikke møde op uden tid. Kl. 9.15-9.30 er der kaffepause og et stykke brød. Her vendes stort og småt.
Kl. 9.30-12.00: Lægerne og sygeplejersken ser patienter.
Emil Hald har akuttid fra kl. 09.30 - 10.20. Her vil du også typisk skulle se akutte patienter.
Trine Bjørndal har akuttid fra kl. 11.00 - 12.30. Du vil også typisk se nogle af disse.
Vi har en fælles frokostpause kl. 12.30-13.00. hvor vi spiser madpakker.
Typisk vil der fra kl. 13.00 – 13.30 være supervision. Tidspunktet kan ændres, hvis anden rytme findes mere hensigtsmæssig. Der er dagligt mulighed for løbende supervision ved den, der er læge for patienten.

Til forud aftalte konsultationer vil der være afsat 20 minutter.
Længden af dine konsultationer vil i starten være længere afhængig af, hvad du har brug for og patientens kompleksitet. Vi justerer undervejs.

Introduktionssamtale

Efter introduktionsperioden på 2 uger afholdes introduktionssamtale, hvor uddannelsesprogrammets kompetencer bliver gennemgået, og dine ønsker og behov vil blive drøftet. Der udfærdiges en uddannelsesplan.

Midtvejssamtale

Afholdes efter 2½-3 måneder. Opfølgning på uddannelsesplanen og på, hvor langt du er nået med de faglige mål og kompetencer i uddannelsesprogrammet.

Slutevalueringssamtale

Afholdes ved opholdets afslutning. Alle kompetencer i uddannelsesprogrammet skal være erhvervet, så de kan godkendes.
Forud for samtalen bedes du evaluere os via Uddannelseslæge.dk, så vi også får respons på klinikken som uddannelsessted.

Sygdom

Meddeles en af lægerne telefonisk.
Hvis du bliver syg, bedes du ringe på Trines private mobilnummer så hurtigt som muligt, og inden arbejdsdagen begynder kl. 8.00. (Om muligt aftenen før, så vi kan nå at aflyse patienter).

Trine Bjørndal 25670484

Raskmelding skal ske telefonisk senest kl.12 til en af lægerne, dagen før man møder igen.

Laboratorium

Vi har et laboratorium med remedier til blodprøvetagning. Det er også her, vi undersøger og dyrker urin, afvasker og steriliserer GU udstyr samt operationsinstrumenter. Endvidere findes apparatur til måling af hæmoglobin, blodsukker, INR og CRP. Der er også EKG apparat.
I laboratoriet finder du også køleskabet med vaccinerne.
Sygeplejersken udfører spirometri i klinikken. Apparatet er i hendes lokale.

Ekstraudstyr i form af sprøjter, kanyler, plastre, forbindingsudstyr med videre findes i laboratoriet. Når man tager det sidste af en pakke, skal sekretæren orienteres.

Papirjournaler

Vi arkiverer mindst muligt. Journalmateriale scannes ind i de elektroniske patientjournaler af vores sekretær. Er du i tvivl om noget skal indscannes, så spørg bare.

Reservelægekontoret

Dette er indrettet med arbejdsplads til dig inkl. gynækologisk leje, håndvask og hvad, der ellers kræves for at kunne udføre dit arbejde. Du kan indrette dig og ændre på det, som du har lyst. Måtte der være særlige ønsker fra dig til indretningen af uddannelseslægerummet, må du endelig sige til. Det er dit rum i den tid, du er hos os!

Telefonanlæg

Vi har 2 telefonnumre, da vi er 2 klinikker i én. Trine Bjørndal 75451400 og Emil Hald 75457500. Endvidere har klinikken en akuttelefon, som patienterne kan ringe på ved akutte henvendelser uden for telefontiden (som er kl. 8.00-12.00).

Undervisning og kurser

Du vil selvfølgelig få fri til dine obligatoriske kurser, men vil også i rimeligt omfang få mulighed for at få fri til andre kurser. Vi forventer så, at du underviser til middagskonferencen om det, du har lært på kurset.

Forsikring/autorisation-ID

Som uddannelseslæge skal du være dækket af hhv. en arbejdsskadeforsikring og en lægeansvarsforsikring. Den sidstnævnte sørger Region Syddanmark for.

Den første skal vi have klaret – vi skal derfor anmode dig om at sende os dit cpr-nummer og adresse, så vi kan sørge for, at du bliver oprettet i god tid, så alt er klar, når du skal starte. Ligeledes skal vi have oprettet en digital signatur til dig, når du starter. Du må også meget gerne sende os dit autorisation-ID samt telefonnummer, så vil kan få dig oprettet i systemet!

Vi håber, at ovenstående har givet dig et lille indblik i, hvilken praksis du skal begynde i. Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål.

Med ønsket om et udbytterigt ophold i vores praksis.

Med venlig hilsen

Emil Hald og Trine Bjørndal

Praksisbeskrivelse af Lægerne Havborgvej

Klinikken startede 2. januar 2017 i nyindrettede lokaler i et sundhedshus, Langlihuset, på Havborgvej 8,1. sal. Siden er vi flyttet i nye og større lokaler i samme bygning men i stueplan. Aktuelle patientgrundlag er ca. 6.400 patienter.

Langlihuset huser aktuelt en øjenlæge, en øre-næse-hals læge, fysioterapi, kiropraktor, fodklinik, hudpleje-klinik, Tandlæge, alles Lægehus, samt et stort fitness-og træningscenter.

Vi har således mange gode samarbejdspartnere, som både vore patienter og vi selv har rigtig stort udbytte af i hverdagen. Vi sætter arbejdsglæde, patienttilfredshed, faglighed og kvalitet i højsædet.

Vi er lige nu 4 læger i klinikken: Signe Krøijer, Ingrida Skovbjerg, Mathias Munk og Susanne Thybo.

Signe er cand. med fra Århus Universitet 2010 og speciallæge i Almen Medicin i 2019.
Ingrida er cand. med fra Århus Universitet 2011 og speciallæge i Almen Medicin 2018.
Mathias er cand. med fra Århus Universitet 2006, ph.d. i 2009 og speciallæge i Almen Medicin 2016.
Susanne er cand.med. fra Odense Universitet 1999 og speciallæge i Almen Medicin 2004.

Vi har fire lægesekretærer, to sygeplejersker samt en klinikassistent.

Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer og varetager bl.a. diabetes og KOL-behandling, hypertension samt andre sygeplejerskerelevante problemstillinger.

Klinikassistenten har i mange år arbejdet på klinisk biokemisk afdeling på SVS Esbjerg. Hos os varetager hun alle laboratoriefunktioner som f.eks. blodprøvetagning, EKG, mikroskopi m.m.

Klinikken deltager i uddannelsen af yngre læger fordi vi synes det er spændende og på mange måder givende at deltage i deres uddannelsesforløb. Vores uddannelseslæger får eget konsultationsrum og vi planlægger uddannelsesdage hos vores samarbejdspartnere i andre specialer, hvor der er mulighed for at følge med som ”flue på væggen”. Der er skemalagt minimum 30 minutters supervision dagligt, men har derudover mulighed for ad hoc supervision. Der er mulighed for deltagelse i vagt. Vi har regelmæssig undervisning som også uddannelseslægerne deltager i.

Klinikken har åbent dagligt fra kl. 8.00 til kl. 16.00, onsdag fra kl. 7.00 – 16.00. Ydertiden varetages af de faste læger.

Vi har typisk 15 minutters konsultationstider. Lægerne starter med konsultationer fra kl. 8.15 og er derefter klar til akut konsultation dagligt fra kl. 9.30 -11.00, hvor vores patienter kommer med akut opstået sygdom eller med forværring af i forvejen eksisterende sygdom.  Disse akut-konsultationer vil typisk være af kortere tid.

Efter akuttiden besvarer lægerne e-mails og ringer tilbage til patienter, som ønsker opringning.
Derefter har vi atter aftalte konsultationer.

Vi har frokostpause mellem kl. 12.00-13.00, hvor vi spiser sammen. Her vil vi gennemgå aktuelle emner og afholder skemalagt undervisning i relation til pausen.

Efter frokost er der tidsaftaler til kl. 15.15, hvor efter vi følger op på dagens arbejde og færdiggør f.eks. attester, e-mail konsultationer eller e-mail receptfornyelser.

Klinikken samarbejder med Strandbylægerne, Havnegade 71, 6700 Esbjerg og Lægerne Østergade, Østergade 32, 6700 Esbjerg. Vi passer hinandens patienter i forbindelse med ferie, kursus, sygdom med mere. Både vi og vores patienter er meget glade for den ordning.

Samarbejder giver også stort udbytte mht. fælles videreuddannelse og kollegial sparring.

På klinikkens hjemmeside www.Lægernehavborgvej.dk kan du læse mere om klinikken og blandt andet se billeder af os og vores lokaler.

Vi vil gerne hilse på kommende uddannelseslæger forud for opstart af ansættelsen, så vi kan introducere os selv ordentligt og finde ud af, hvad der kan være af særlige ønsker og behov samt planlægge evt. ferie og uddannelse i god tid.

Med venlig hilsen

Lægerne Havborgvej ved
Signe Krøijer, Ingrida Skovbjerg, Mathias Munk og Susanne Thybo

 

Praksisbeskrivelse

Lægerne Havnegade 39B, 6700 Esbjerg.
Tlf. 75 45 24 88, faxnr. 75 45 38 34
E-mailadresse: laegerne.havnegade@gmail.com
Hjemmeside: www.havnegade39b.dk 

Vi er et af Esbjergs ældste lægehuse, som er beliggende centralt i Esbjerg, i en af byens ældste (og bevaringsværdige) villaer med Havnepromenaden, Byparken, Vandtårnet (et af byens vartegn) og Musikhuset som nærmeste naboer. Fra vor 1. sal kan vi se ud over Esbjerg Havn og til Fanø. Vi ligger i 3 minutters gåafstand til Kongensgade (strøggaden) og 10 minutter til tog og busstation. Der er parkeringsmulighed på matriklen i Havnegade, dels bag klinikken, ved musikhuset og mod vest i Havnegade.

Lægehuset blev i 2011 bygget om og totalrenoveret, så det nu fremstår som moderne, velindrettet og fremtidssikret.  Vi har ca. 6.800 tilmeldte gruppe 1 patienter og har p.t. lukket for tilgang af nye patienter.

Driftsform: Kompagniskabspraksis.

Vi er 4 læger (kompagnoner) 1-2 uddannelseslæger, 4 sygeplejersker, og en bioanalytiker.

Lægerne i Havnegade 39 B er p.t.:

Henning Juul (f 1961), Steen Nielsen (f 1967), Humara Khan (f 1979) og Tine Træholt Nielsen (f 1979).

Lidt om dagligdagen

Telefontid kl. 08 til kl. 08.30. Herefter konsultationer.
Kl. 9.15 samles lægerne til et kort møde/kaffepause, hvor vi bl.a. også snakker om faglige ting, drøfter patientproblemer med videre. 
Fra 09.30  til kl. 15.00 har lægerne konsultationer efter tidsbestilling.
Frokostpause kl. 12.30 – 13.
Konsultation er efter aftale, under konceptet ”tid samme dag”. Således får patienter tid samme dag, de kontakter klinikken.
Dette gælder ikke kronikere, svangreomsorg, samtaleforløb samt attestudstedelser.

Aftalebog sættes op med to til fire patienter pr. time for uddannelseslægerne, så der er god tid til konsultationen.

Der lægges stor vægt på, at klinikken har et godt uddannelsesmiljø. Supervision prioriteres højt. Supervision gives ved behov dagen igennem ved  tutor eller anden læge. Tutorlægen har daglig opsummering/gennemgang med uddannelseslægen sidst på dagen (fra kl. 15 til kl. 15.24).

Vi holder personalemøde ca. hver 6. uge, oftere ved behov, som regel en tirsdag eller onsdag fra kl. 15, og uddannelseslægen er meget velkommen til at deltage.

Praksisbeskrivelse

Praksis er beliggende Nørregade 22.1 i Esbjerg centrum.

Praksis har 4 læge-kapaciteter. Patientgrundlaget er ca. 6.400 patienter inklusiv. børn.
Alle patienter er tildelt en af lægerne, som er primære behandler. Børn under 18 år er tilknyttet moderens faste læge. Den faste behandler fremgår af journalens forside.

Praksis har ansat bio-analytiker i eget laboratorium, samt sygeplejerske som varetager blandt andet kronikeromsorg, lungefunktionsundersøgelser og rejse-vaccinationer..

Det daglige arbejde er organiseret som følger:
Telefontid mellem kl. 8-9.
Akut- tid mellem  kl. 9.30-10.00, hvor patienter med akut sygdom kan møde op.
Aftalte konsultationer mellem kl. 10.10 - 12.00.
Frokostpause mellem kl.12.30-13.00.
Aftalte konsultationer mellem kl. 13.10-14.30.

En læge har dagligt akut-funktion, og afslutter arbejdsdagen kl. 16.00.
Denne funktion går på skift blandt lægerne.

Torsdag er der aftenkonsultation til kl. 17.00. Det drejer sig kun om aftalte konsultationer.

Uddannelseslægens ugentlige arbejdstid bliver 37 timer/uge som planlægges efter aftale med uddannelseslægen og efter praksis` behov.
Uddannelseslægen forventes at deltage i alle arbejdsfunktioner.

Introduktion til arbejdet foregår den første uge uddannelseslægen er startet.
I løbet af denne uge, vil uddannelseslægen blive introduceret til det daglige lægearbejde, EDB-systemet af klinikkens sekretærer, til laboratorie-funktionen af bio-analytikeren, samt sygeplejearbejdet af sygeplejersken.

Der vil i denne uge fortrinsvist være tale om superviserede konsultationer, medmindre uddannelseslægen skønnes klar til at arbejde selvstændigt.
Uddannelseslægen har i forløbet en fast tutorlæge tilknyttet.

I løbet af uddannelsesperioden planlægges der 3 obligatoriske samtaler: 

Introduktionssamtale indenfor de første 14 dage, midtvejssamtale efter ca. halvejs i perioden og slutevalueringssamtale den sidste uge af forløbet.

Der afsættes dagligt tid til supervision med gennemgang af aktuelle lægefaglige problemstillinger, samt mere teoretisk undervisning.
Supervision foregår dels ved fælles lægekonference, dels individuelt sammen med tutor.
Såfremt tutor ikke er til stede, vil en af de øvrige læger være tilgængelig.

I det daglige arbejde, skal uddannelseslægen søge at få løst patientrelaterede problemstillinger, som ikke kan vente, med den læge som har akut-funktionen den pågældende dag.
Alternativt den læge, som er patientens fast tilknyttede læge.

Lægegruppen mødes dagligt mellem 9.15 og 9.30 og mellem 12.30 og 13.10.

Herunder vil der være mulighed for at konferere problemstillinger med hele lægegruppen.

I forbindelse med returdage, vil klinikken så vidt muligt sætte patienter til uddannelseslægen, som er relevante i forhold til den aktuelle kliniske hospitalsuddannelse.

Der er ugentligt lægemøde, som en gang om måneden er af længere varighed.
Personalemøde afholdes hver 2. måned kl. 16-17 ca.

Med venlig hilsen

Lægerne
Nørregade 22.1 , 6700 Esbjerg

Praksisbeskrivelse Lægerne Strandbygade 65

Praksis blev åbnet som 0-praksis af nu afdøde læge Knud Gregersen i 1940 med adresse i Kongensgade, i en ejendom, hvor nu burgerkæden ”McDonalds” har til huse. Praksis flyttede siden til Torvegade 4 og senere igen til Havnegade 31, overfor Esbjerg Musikhus. I 2005 flyttede klinikken til nyindrettede større lokaler i Strandbygade 65.

Klinikken består altså aktuelt af 4 læger.
Morten Rasmussen, Daniela Møller, Nebojsa Kostic, Trine Azza.

Patienter

Praksis har tilmeldt ca. 7.000 patienter, og der er lukket  for tilgang.  Patienternes aldersfordeling er helt gennemsnitlig.

Værdigrundlag

”Gatekeeperfunktionen” til sekundærsektoren bliver mere og mere vigtig.
Vi må favne bredt i omgangen med patienterne. Vi har meget fokus på forebyggelse, opsporing og systematisk kontrol af det stigende antal af patienter med kroniske ”folkesygdomme” som diabetes, hypertension, KOL med mere.
Det er vigtigt, at alle patienter, personale og læger befinder sig godt i deres daglige færd i klinikken.

Praksisfunktion

Lægehuset befinder sig i lejede lokaler.  Der er 9 konsultationslokaler og 1 laboratorium.  Alle lægerne har eget konsultationslokale.

Akut tid fra kl. 9-10 efter aftale, der er ikke åben konsultation. Fra kl. 11-12 køres sygebesøg efter behov.

Konsultation planlagt fra kl. 8-15. 

Frokost kl. 12.00-12.30.

Personale

Der er 6 ansatte. Heraf 2 uddannede lægesekretærer, 2 sygeplejersker og 1 laborant.

Laboratorium

Klinikken er fuldt udbygget med analysefaciliteter for hæmoglobin, blodsukker, sedimentationsreaktion, crp, EKG og spirometri. Der foretages blodprøvetagning og behandling af disse med henblik på efterfølgende analyse på SVS, klinisk biokemisk afdeling.  Klinikkens analyseapparatur er under løbende supervision af SVS klinisk biokemisk afdeling.

EDB

Klinikken bruger windowsbaseret lægeprogram XMO.
Uddannelseslæger vil ved klinikopholdets start modtage undervisning i brugen af dette.
Alle computerstationer har internetopkobling, der frit kan benyttes til praksisrelevante problemstillinger. 

Undervisning/supervision

Opholdet starter med introduktionsforløb, efterfølgende er der fast afsat en halv times supervision dagligt.
Dette plejer at være 15 minutter inden frokost samt 15 minutter om eftermiddagen.
Det forventes, at uddannelseslægen deltager i al formaliseret undervisning i klinikken.
Endvidere må stiles mod at uddannelseslægen selv underviser i konferencelokalet minimum 2 gange i løbet af et uddannelsesforløb. 
Uddannelseslægen må selv bestemme emnet, der dog skal være praksisrelateret. Tutorlægen kan være behjælpelig med valg af emne.

Uddannelseslægens arbejde

Som uddannelseslæge vil du have et konsultationsrum med alt nødvendigt udstyr, herunder computer.
Ved sygebesøg vil der være mulighed for at låne en lægetaske.

Arbejdstiden er som udgangspunkt skitseret nedenfor:

Mandag- torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-13.

Kompetenceudvikling

De kompetencer med konkretiserede mål, du skal opnå i løbet af praksistiden er beskrevet i den Uddannelseslæge.dk.
Basis for indlæringen er udførelse af det daglige arbejde i praksis med patienterne samt administrativt arbejde, som er forbundet med patientkontakter.
Intro-midtvejs-og evalueringssamtaler med din tutor.
Mulighed for besøg hos praktiserende speciallæger, fysioterapeut, apotek m.fl.

Vejledning

Du vil før ansættelsen få udpeget din personlige tutor.
Introduktionssamtalen finder sted i de første 1-2 uger.
Justeringssamtalen finder sted i løbet af 3. ansættelsesmåned.
Evalueringssamtalen finder sted ved afslutning af uddannelsen.
Ad hoc vejledning fra ”nærmeste læge” gives altid ”her og nu”.

Lægevagt

Uddannelseslægen forventes at deltage i lægevagtkørsel.  Der er forskellige krav afhængig af, hvilket uddannelsesmodul man tilhører. Optjente timer fra lægevagt afspadseres i dagtiden efter aftale.

Ferie og kurser

Uddannelseslægen har overenskomstmæssig ret til at afholde ferie og kurser. Tutorlægen bedes hurtigst muligt informeres/adviseres, hvis man har ferieplaner. Hvis der er flere uddannelseslæger ansat på samme tid kan de som udgangspunkt ikke holde ferie samtidig. Dette gælder ikke for kurser.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsesplanen er du velkommen til at spørge os eller Uddannelseskoordinator.
Tutoransvarlig i klinikken er Trine Azza.
Vores klinikmail er s48143@live.dk 

Vi håber på et rigtig godt samarbejde. 

Lægerne Strandbygade 65, Esbjerg.

Vil blive opdateret snarest muligt.

Vil blive opdateret snarest muligt.

Vesterhavslægerne

Vesterhavslægerne er et nyt stort lægehus der på sigt kan rumme op til 5-8 læger. Vi har også en aftale med fysioterapeut og speciallæger i andre specialer.

Praksis er beliggende Krebsehusene 2, 6715 Esbjerg N
Tlf:32223130
Michael@vesterhavslaegerne.dk 

Visionen for Vesterhavslægerne er at lave et lægehus af høj kvalitet både fagligt og arbejdsmiljømæssigt, til glæde for patienter, personale og uddannelseslæger. Vi tror på, at dejlige lokaler, der er lavet til at være lægehus, fremmer denne vision, og at et større fællesskab bibringer mere end at sidde alene.

Vi er nystartet ultimo 2020 med små 1.300 patienter, men regner med at bygge lægehuset op med op til 20.000 patienter, når det er i fuld funktion.

Vi er derfor åbne for tilgang.

Personale

Marie Louise Lauridsen: Sekretær med over 10 års praksiserfaring.
Susanne Nørgaard: Erfaren sekretær.
Puk Lange: Erfaren praksissygeplejerske med mere end 10 år i almen praksis.
Mai-Britt Hansen: Erfaren praksissygeplejerske med mere end 10 års erfaring almen praksis.

Michael Christensen: Speciallæge i almen medicin, medstifter af Jacobilægerne i Varde og stifter af Vesterhavslægerne, tidligere uddannelseskoordinator i Region Syd.

Hverdagen

Veksler meget, men følger dog en skabelon.
Kl. 08-11.30 er der telefontid både for akutte henvendelser, samt tids- og medicinbestilling.
Om eftermiddagen er der kun telefontid for akutte henvendelser.
Lægerne deltager normalt ikke i telefontiden, men har patienter fra kl. 08.00-12.00 og igen fra kl. 12.40 til 16.00. Uddannelseslægerne deltager i telefontiden fra kl. 08.00-09.00 min om mandagen.

Vi har lang dag om torsdagen fra kl. 07.00-16.00.
Uddannelseslægerne arbejder typisk fra kl. 08.00-15.00, undtagen torsdag, hvor det er fra kl. 07.00-16.00 eller fra kl. 08.00-17.00 efter lægens ønske.
Andre arbejdstider er dog mulige.
Der er som hovedregel tidsbestilling tilknyttet alle henvendelser.

Supervision

Foregår dagligt fra kl. 12.30-12.40 samt kl. 13.30-14.00 om torsdagen. Derudover kl. 14.40-15.00 hver dag.
Desuden foregår den løbende i løbet af dagen ved behov herfor.

Returdage

Vil vi planlægge under hensyn til Uddannelseslægens ønsker og hospitalsafdelingens og vores behov.

Ferie og frihed

Afholdes efter gældende regler.
Det er vigtigt at tutor og uddannelseslægen mødes inden ansættelsens start og bl.a. får aftalt, hvornår ferien afholdes, så alle bliver tilfredse.

Forventninger

Afstemmes inden ansættelsen ved mødet mellem tutor og uddannelseslægen. Vi vil sammen få et overblik over logbogen og det, der skal tillæres under opholdet, men samtidig vil vi danne et overblik over uddannelseslægens erfaringer og kompetencer og adressere områder, hvor der skal sættes ekstra ind med læring. Vi vil forsøge at tilpasse udfordringerne løbende, så niveauet hele tiden rammer rigtigt, og uddannelseslægen føler sig udfordret uden at blive stresset.

I må altid kontakte os, og alle henvendelser er velkomne.
Vi fra Vesterhavslægerne glæder og til at ønske uddannelseslæger velkomne.

Praksisbeskrivelse

Lægehuset Fanø er en kompagniskabspraksis, hvilket betyder, at patienterne er tilknyttet lægehuset, og ikke en bestemt læge. Lægehuset er øens eneste praksis. Vi er 1 fast læge, 4 sygeplejersker og en sekretær. Vi har sædvanligvis mindst 1 uddannelseslæge i lægehuset. Derudover 1-2 speciallæger som vikarer.

Ifølge Regionens statistikker udfører vi flere ambulatorie- og skadestueopgaver end de fleste lægehuse. Det kommer sig formentligt af, at befolkningen kun nødigt tager til fastlandet, hvis det er noget, der kan klares her.

Om Fanø

Fanø er Danmarks næstmindste kommune, hvor der bor ca. 3.200 fastboende. Øen præges fysisk og kulturelt af sin fortid med mange søfarende, hvor mændene sejlede på langfart og konerne klarede alt derhjemme. Det er et samfund, der er kendetegnet ved hjælpsomhed og åbenhed overfor ”det nye” og ”de fremmede”.
Fanø er et velfungerende samfund med en god infrastruktur. Her findes alt, hvad en familie har brug for: Vuggestue, børnehaver, en god skole med 2 spor til 10. klasse, et smukt beliggende plejehjem, apotek, akuttjeneste, politi, gode forretninger og gode bomuligheder, for blot at give et lille indtryk.
I løbet af året passerer ca. 1 million gæster øen, som i højsæsonen bebos af ca. 30 - 40.000 mennesker hver dag. Vi har et tæt samarbejde med de lokale ambulance reddere, hjemmeplejen, plejehjemmet, den kommunale administration og politiske ledelse, apoteket og private organisationer.

Sundhedshuset

Sundhedshuset er et større kompleks, der er moderniseret og ombygget i 2009 i et samarbejde mellem PKA, Fanø Kommune, Søfartsstyrelsen og Lægehuset.
I over 100 år har de ældste dele af bygningerne huset Navigationsskolen, hvor man uddannede skibsførere og styrmænd til handelsflåden og fiskeskippere til fiskeflåden.
I dag huser de gamle, moderniserede bygninger Lægehuset, Fanø Kommunes Sundhedsafdeling og Center for Maritime Sundhedsvæsen, der er en statslig institution under Søfartsstyrelsen.

Lægehuset er en selvstændig afdeling i Sundhedshuset. Der bor vi til leje i et meget moderne, smukt, lyst og venligt bofællesskab, som opfylder alle tidens krav med hensyn til det fysiske arbejdsmiljø for de ansatte og tilgængelighed for alle brugere.
Vi har selv været med i planlægnings-, tegne- og byggeprocessen, og der er gjort meget ud af de arkitektoniske rammer, lyset, møblementet og udsmykningen. EPJ udføres i systemet XMO.

I den kommunale afdeling af Sundhedshuset findes den kommunale fysio- og ergoterapi, sundhedsplejerske, diætist, visitatorer og hjemmesygeplejersker med Sundhedsklinik. Den kommunale administration inden for sundhed- og forebyggelse, bor også her.
Lægehuset har et meget nært samarbejde med den kommunale sundhedssektor. Der er dagligt kommunikation – elektronisk eller ved almindelig kontakt - mellem hjemmesygeplejen og lægehuset om behandling af patienter. Herudover har vi samarbejde om fx lungegenoptræning, rygestopkurser, diætistiske tiltag ved overvægt og diabetes med videre. Samarbejdet er meget uformelt og til stor gensidig tilfredshed.

Lægehusets åbningstider

Der er åbent for konsultation alle hverdage fra 8-16.
Vi holder en kort kaffepause fra kl. 9.00 til 9.15 og frokostpause fra 12.30 til 13.00. Hver tirsdag holder vi fællesmøde fra kl. 9.00 til 10.00.

Om organisationen

Sygeplejerskernes arbejdsopgaver spænder vidt fra visitation af patienterne, laboratorie opgaver, selvstændige sygeplejefaglige opgaver til IT-support og administrative opgaver, herunder lønadministration og regnskab. Sygeplejerskernes kompetencer er under konstant udvikling.
Patienterne mødes først af vores sekretær, hvad enten patienten kontakter os fysisk eller via telefon. Sekretæren foretager en sundhedsfaglig visitation, så patienten kan visiteres til enten læge- eller sygeplejerskekonsultation og kan visiteres efter graden af akut behov.

Vores værdigrundlag

Vi vægter social adfærd og faglig omhu højere end produktivitet.

Vi har en organisation, hvor patienterne behandles respektfuldt og professionelt og kan lide at komme. For os er det vigtigt, at alle organisationens medlemmer føler sig trygge ved hinanden, er værdsatte og har arbejdsglæde. Vi har et åbent, rart, engageret, respektfuldt og tillidsfuldt forhold til hinanden. Vi fester nogle gange årligt, og ved de lejligheder deltager ægtefæller også.

Uddannelse

Vi har i årevis med stor gensidig tilfredshed haft uddannelseslæger tilknyttet lægehuset. Hver ny læge i organisationen har lært noget og lært os noget.
Derudover har vi medicinstuderende i klinik et par gange om året og sygeplejestuderende i kortere praktikforløb.

Uddannelseslæger tilknyttes en fast tutor læge, men alle i organisationen deltager i uddannelse, vejledning og løbende supervision af uddannelseslæger.
Uddannelseslægers arbejdstid er på 37 timer per uge, dagligt fra 08.00 – 15.00. Sidste konsultation slutter kl. 14.45. Der er dagligt afsat 30 minutters supervision i forlængelse af frokostpausen, men derudover tilbydes løbende supervision.

Den første dag introduceres uddannelseslægen af en sygeplejerske med en rundvisning, præsentation i vores og vore naboers organisation, til EDB med mere.
De første dage følger uddannelseslægen vore sygeplejersker og introduceres til alle hjørner af organisationen. Formålet er at gøre uddannelseslægen fortrolig med vores organisationsform, alle arbejdsgange og funktioner, med maskiner, blodprøvetagning, mikroskopi, kommunikationssystemer, pc-programmerne, afregninger og meget andet.

Derefter følges uddannelseslægen med tutorlægen og følger med i, hvorledes organiseringen af de forskellige konsultationer foregår. Når uddannelseslægen føler sig klar begynder han/hun selv at have patienter. Til en start afsættes der god tid til hver patient og det vil dreje sig om ”nemme” konsultationer. Efterhånden vil uddannelseslægen få flere udfordringer.

Efter ca. 2 uger afholdes introduktionssamtalen. Her drøftes, hvordan den første tid har været, og hvordan læringen skal tilrettelægges. Uddannelsesplanen gennemgås. Med til samtalen er ud over tutor og uddannelseslægen en sygeplejerske.

Ca. hver 2. måned afholdes justeringssamtale. Ved disse samtaler evalueres uddannelsen gensidigt, og de næste måneders uddannelse planlægges.

Ved uddannelsesforløbets afslutning afholdes slutevaluering. Alle kompetencer godkendes i Uddannelseslæge.dk og uddannelseslægen evaluerer praksis.

Her bor vi

Vi bor på adressen Vestervejen 1 C. Det tager ca. 4 minutter at gå fra færgen til lægehuset. Færgens overfart varer 12 minutter. Lægehuset refunderer udgifter til færgebilletten.

Lauge Sidelmann & Ulrik Kirk
www.lægehusetfanø.dk 
Vestervejen 1 C
6720 Fanø
Tlf: 7516 3222

Hej og velkommen til vores praksis

Nu er tiden kommet hvor du snart skal starte hos os og det glæder vi os til. Vi vil med dette brev fortælle dig lidt om vores praksis.

Lægegruppen består af

Kim Kristiansen, 55 år. Han har været i praksis siden 1992. Ved siden af praksis har Kim sit eget firma som hedder EvidenceProfile. Han interesserer sig meget for smertebehandling og har udviklet dolotest, som er et visuelt redskab til at monitorere  smertebehandling. I fritiden løber han.

Anne Katrine Nielsen, 55 år. Hun har været i praksis siden 1996. Ud over at arbejde i praksis, kører Anne Katrine lægevagt og arbejder også som læge ved Holsted Speedwaybane. I fritiden cykler hun og tager gerne på vandreture i forskellige lande.

Anita Andersen 39 år. Hun blev speciallæge i almen medicin i marts 2013 og købte sig ind i praksis i april 2013. Hun har haft sin hoveduddannelse i almen medicin i huset.

Sygeplejerske gruppen består af

Anette Langdahl. Anette er vores hovedansvarlige KOL sygeplejerske. Derudover tager hun sig også af børn med astma.
Jeanette Jacobsen. Jeanette står for børneundersøgelser samt hypertensionsbehandling og kørekort til 18 årige.
Anja Myrup. Anja startede i praksis i maj 2014. Inden da har hun været på lungemedicinsk afdeling. Hun står ligeledes for hypertensionsbehandling, kørekort og børneundersøgelser.

Derudover søger vi for øjeblikket en sygeplejerske mere, da vores diabetes sygeplejerske gennem mere end 20 år har valgt at søge nye udfordringer i en anden lægepraksis.
Alle sygeplejersker tager derudover blodprøver, ekg, urinundersøgelser, sårskift , øreskylninger, fjernelse af suturer med mere.

Sekretærgruppen består af Dorthe og Jonna som varetager alle sekretærfunktioner. Dorthe laver også regnskab og Jonna er primært den som skriver bånd som Anne Katrine dikterer. De andre læger skriver selv.

Udviklingshistorie

I 2012 flyttede vi fra Nørretorv 10, som var en gammel bygning der nu er revet ned til nybyggede lokaler lige ved siden af. Vi bor til leje i stueetagen i dette hus og deler ventesal med tandlægerne ved siden af. Ovenpå er der almindelige lejligheder.
I foråret 2013 var der et generationsskifte da Ebbe Nielsen solgte sin praksis andel til Anita Andersen. Han havde året forinden haft orlov og praksis blev da drevet alene af Kim Kristiansen og Anne Katrine Nielsen.

Patientgrundlag

Vi har i en periode på 1½ år haft lukket for tilgang og gik da fra 6700 patienter til omkring 6000 patienter. Omkring januar 2014 åbnede vi igen op for nye patienter og har nu ca. 6.300 patienter.

Organisation af arbejdet

Fra midt i september 2014 åbnede vi op for at patienter må komme uden forudgående telefonisk kontakt med akutte opståede problemer i tidsrummet ml kl 08-10. Du vil som uddannelseslæge skulle se akutte patienter hver dag i dette tidsrum. Udover dig vil 1-2 af de faste læger hjælpe til med at se de akutte patienter. Der er en sygeplejerske, som i samme tidsrum er ”akut” sygeplejerske, og hun vil hjælpe til med at tage crp, urinstix eller strep a. Patienterne skal komme inden klokken 10, men vi er ofte først færdige med dem kl. 10.30.

I tidsrummet mellem kl. 08-09 er der telefontid som varetages af sekretærer en sygeplejerske samt en fast læge. Der vil være indlagt tid i løbet af dagen til at de øvrige læger kan ringe tilbage til patienter hvis det er nødvendigt. Det efterstræbes at så mange så muligt benytter sig af e-konsultationer.
Kl. 10.30-11.00 er der kaffepause. Her køber praksis brød og pålæg.
Fra kl. 11-11.30 er der supervision. Dvs. her gennemgår du og din tutorlæge de patienter, du har haft dagen før om efter middagen, samt evt. problemer der har været med de akutte patienter. Derudover er der løbende dagen igennem mulighed for supervision ved aktuelle problemstillinger. Enten kommer du bare og banker på, eller også sender du besked om, at du har brug for hjælp over computeren. Det aftaler du med din tutorlæge. Alle læger og sygeplejerske vil forsøge at inddrage dig løbende, hvis vi støder på interessante patienter som vi tænker du ikke har set før.

Hver 14 . dag sættes der en time af til en længere session, hvor de forskellige mål i målbeskrivelsen gennemgås og løbende godkendes.
Der skal her blandt andet laves direkte supervision, hvor din tutorlæge vil være med til en konsultation og herefter lave konstruktiv feedback.
Vi vil også gennemgå/snakke om nogle af DSAM´s vejledninger.

Dine returdage skal være enten en tirsdag, torsdag eller fredag, da det er disse dage, der er ledige lokaler. På dine returdage vil vi tilstræbe, at der er undervisning – som du ofte vil komme til at stå for. Du vil på denne måde komme igennem mange af de emner, som vi skal godkende i praksis så vi hver gang på dine returdage ser om der er kompetencekort, der kan godkendes.

Fra kl. 11.30-13.00 har du almindelige konsultationer. Vi har 10 minutters tider, men du får selvfølgelig et dagsprogram, der er tilpasset efter dig og dit erfaringsgrundlag. Du kommer til at se et bredt udvalg af patienter, men det er vigtigt, at du og din tutorlæge løbende tager op, om der er patientkategorier, du mangler at se, så vi kan få sat nogen på hos dig.

Introduktionsperioden

Første dag møder du kl. 09.00 Du vil her blive introduceret til dine kolleger og huset. Du vil få dit eget kontor og få mulighed for at sidde og blive fortrolig med vores system som er XMO.
Over middag vil du være med til nogle konsultationer sammen med din tutorlæge, som er Anita Andersen. Vi vil også lave introduktionssamtalen den første dag.
Næste dag møder du kl. 08.00, og her vil du sammen med en af lægerne se de akutte patienter.
Herefter vil du have enkelte patienter sat på i dit program, og næste dag vil du starte på en egentlig hverdag med akutte patienter samt have egne konsultationer.

Uddannelsesprogram for reservelæge i Lægehuset, Vestergade 27, 7200 Grindsted

Målsætning

Alle i Lægehuset vil medvirke til, at reservelægen får mulighed for at få relevante kompetencer, som beskrevet af DSAM, gennem det praktiske arbejde i mødet med patienter, eller ved at kliniske situationer, som indbyder til det, bruges til at diskutere andre mere sjældne tilfælde, som evt. ikke ses i løbet af det halve år.

Formalia

Vi holder introduktionssamtale og evalueringssamtaler med deltagelse af, så vidt muligt, begge tutorlæger.
Attestation for kompetencerne gives af tutorlægerne.

Organisation

Lægehuset i Vestergade er en praksis med indtil videre 2 læger nær centrum i Grindsted, Billund kommune.
Patienter vælger læge indenfor 15 kilometer, og de fleste af vores patienter bor i byen eller indenfor 10-15 kilometer.

Vi er indtil videre 2 læger i praksis, én anden gik på pension d. 01.10.2015.
Jette Solevad, praktiserende læge siden 1983.
Martin Andersen, praktiserende læge siden 1989. Har tillidshverv via PLO, koordinerende ekstern lektor ved Syddansk Universitet og beskikket censor ved lægeuddannelsen.
Vi har forskellige interesseområder, som vi gerne vil inspirere med.

Sekretærer er Dorthe Skou og Lone Loof Andersen.
Laborant Linda Lassen varetager laboratorieundersøgelser, indkøb til laboratoriet med mere.

Sygeplejerske Heidi Thomsen varetager forskellige opgaver, så som kontrol af patienter med hjerte- karsygdomme, diabetes, overvægt, astma, KOL, skiftning af sår, skadestue- og laboratoriefunktioner.

Der er fælles EDB system med adgang til internet på arbejdspladserne.
Patientjournaler ligger i ”XMO”system fra CGM.

Videreuddannelsen her

Uddannelsestiden i praksis starter med en introduktionssamtale og forventningsafstemning.
For at lære huset, arbejdsgangen og kollegerne at kende, følger uddannelseslægen én af lægerne nogle dage, for at blive indført i den daglige arbejdsrutine og opleve de forskelle, der er.

I Lægehuset kommer patienterne med et stort spektrum af sygdomsbilleder. Vi forventer, at reservelægen tager beslutninger på grundlag af aktuelle kompetencer, men også søger råd og vejledning så snart der er behov for det.

Der er god mulighed for at erhverve de mange kompetencer, det aktuelle uddannelseselement indeholder, og få en vis rutine i det almindelige.
Da patienterne ofte er knyttet til den enkelte læge, er det naturligt, at spørgsmål i relation til patienterne stilles til den læge, som kender patienten bedst.
Der kan naturligvis afviges herfra i situationer, hvor det ikke er muligt eller praktisk.
Der er tid til supervision efter behov ved den enkelte konsultation og ved opsamling med tutorlægen.
Vi respekterer, at der er forskellige ønsker, behov og læringsstile.
Læring sker typisk gennem kliniske situationer, praktisk kommunikation og faglige overvejelser med vejlederne.
Vi aftaler tid til mindst 30 min. supervision daglig, her er plads til opfølgning og refleksion.

Der er naturligvis også mulighed for at undervise ud fra interesse som en del af uddannelsen.
Hver af os læger er således undervisere, vejleder, ”bagvagter” og arbejdsledere, mens reservelægen er ansat med tjeneste fra regionen i lægehuset.
Én af lægerne varetager den primære tutorfunktion, således at reservelægen har én at henvende sig til i spørgsmål og aftaler om arbejdstid, afspadsering, frihed og kursusdeltagelse.

Kurser med mere

Som udgangspunkt er der frihed til obligatoriske kurser, og vi er indstillet på deltagelse i relevante kurser herudover.
Efter interesse og muligheder kan der arrangeres nogle timers besøg hos vore samarbejdspartnere: Speciallæger, apotek, fysioterapeuter m.fl., evt. også deltagelse i vores socialmedicinske kontakter med kommune.
Lægerne er tilknyttet efteruddannelsesgruppe ”Uddannelsesforeningen af 1986”, som omfatter ca. 28 læger. Der afholdes møder for alle eller opdelt i interessegrupper. Uddannelseslægen er velkommen ved møderne og som deltager i klyngemøder. Deltagelse aftales med tutorlæge.

Praktiske forhold

Huset er bygget til formålet og udover 4 lægearbejdspladser og 1 sygeplejerskekonsultation, har vi skadestue, laboratorium og konferencerum med the-køkken og spiseplads.

Lægehuset er åbent mandag til torsdag fra kl. 8-16, onsdag dog til kl. 17. Fredag fra kl. 8-13, idet 9 læger i kommunen har en ordning, hvor én på skift står til rådighed for henvendelser i tidsrummet kl. 13-16, inden lægevagten tager over

.Vi mødes ”over kaffen” hver dag kl. 10.30-11.00 til konference. Alle, der ikke er optaget af arbejde, kan bidrage socialt, fagligt og praktisk.

Vi ønsker, at nye reservelæger skal føle sig velkomne, og der er til enhver tid åbenhed over for forslag til ændringer, og vi forventer, at evt. problemer bliver præsenteret, så vi kan søge at løse dem hurtigst muligt.

Lægerne Vestergade 27
7200 Grindsted

12.10.2020

Velkommen til vor praksis i Gørding!

Først og fremmest håber vi på at du bliver glad for at være her!
Vi har haft reservelæger/amanuensis i mange år, og vi oplever at det i alt fald beriger vores dagligdag både fagligt og personligt.
Primært betragter vi dig som en godt uddannet kollega, og vi forventer naturligvis at du er pligtopfyldende og ansvarlig.
Du indgår og tager del i husets løbende opgaver, og din kliniske videreuddannelse består først og fremmest i at du opnår praktisk klinisk erfaring under supervision.
Vi håber, at du får glæde af vor viden og erfaring igennem de kommende måneder.
Vi og du er i fællesskab ansvarlige for at den kliniske videreuddannelse bliver til gavn og glæde for dig, og vi vil forsøge at leve op til intentionerne og dine forventninger. Det er derfor vigtigt for os at du løbende fortæller os hvis du oplever problemer eller føler der kunne laves forbedringer.
Dette uddannelsesprogram er tænkt som et tillæg til det overordnede uddannelsesprogram for den kliniske Basisuddannelse.
Det omfatter kun de forhold, der vil have relationer til reservelægetiden i Lægehuset i Gørding.

Præsentation af praksis

Lægehuset
Johnsensvej 3
6690 Gørding
Tlf. 75 17 80 04
”Hemmelig”: 75 17 70 21
Fax: 75 17 70 11
E-mail: laegerne@business.tele.dk 

Lægepraksis i Gørding er en 3 mands - kompagniskabspraksis beliggende i Esbjerg kommunes landdistrikt mod øst. I øjeblikket er vi to faste læger og en vikar.
Gørding er en mindre stationsby med et indbyggertal på ca. 2.600 indbyggere.
Praksis er en landpraksis med et meget stabilt patientgrundlag.
Klinikken har til huse i en selvejet klinikbygning opført i 1978 og renoveret i 1998. Der er tilmeldt ca. 4000 patienter heraf ca. 900 børn. Praksis er normeret til 3 læger

De 2 faste læger i huset er

Malene Nyborg Jull, Speciallæge i almen Medicin. Praktiserende læge i Gørding siden 2013
Bente Eckert, speciallæge i almen medicin og gynækologi / obstetrik. Praktiserende læge i Gørding siden 2001.

I praksis er desuden ansat 2 halvtids sekretærer Ruth Jensen og Else Møller, som har mange års erfaring som praksissekretær.
Vivi Løvfelt Carlsen er lægehusets fuldtidsansatte sygeplejerske.

Dagligdagen i praksis

Kl. 8-9 er der telefontid. Lægerne sidder sammen i sekretariatet. Der er 2 indgående linjer.
Der er mulighed for medhør ved den ene telefon. Akutte patienter modtages også i dette tidsrum.
Kl. 9-11.15 har lægerne hver især patienter, efter tidsbestilling. En af lægerne kører eventuelle sygebesøg kl. 9-9.30. Kl. 10-10.15 er der kaffepause.
Kl. 11 er der akuttid for patienter uden tidsbestilling, hovedsageligt dog visiteret i telefontiden. Patienterne ekspederes i rækkefølge, og kan ikke vælge læge i dette tidsrum.
Evt. yderligere sygebesøg klares også i dette tidsrum, før middagspausen.
Ca. Kl. 12-13 er der middagspause. (Mikroovn forefindes i personalestuen.)
Kl. 13-13.30 er der fast, daglig reservelæge konference.
Kl. 13-15.30 har lægerne atter hver især patienter, efter tidsbestilling, afbrudt af kaffepause
kl. 14.15-14.45.

Reservelægens arbejdstid er typisk fra 8-16, men indrettes efter hensyntagen til afspadsering for vagtdeltagelse, attestarbejde m.v. Vi har kun 3 konsultationsrum, hvorfor reservelægen skifter lidt imellem rummene idet de faste læger har fri på skift. Om mandagen er vi her alle 4. Reservelægen har fri hver mandag kl. 12 med mindre andet aftales.
Afspadsering på grund af ekstraordinært arbejde (møder, lægevagter o. lign.) forventes administreret af reservelægen selv i god tid, efter forudgående orientering af tutorlægen.
Ferieplanlægning skal forventes administreret af tutorlægen, men ønsker imødekommes som hovedregel.

Vagtdeltagelse kan arrangeres. Alle læger i vor praksis er erfarne vagtlæger, men kun Bente kører vagt i øjeblikket, hvorfor der muligvis skal/kan træffes aftaler med eksterne læger omkring vagtdeltagelse.
Deltagelse i kurser skal aftales. Kurserne skal have relevans for almen praksis.
Besøg hos eksterne samarbejdspartnere (fysioterapeut, otolog etc.) kan aftales.
Lægepraksis er tilknyttet efteruddannelsesgruppen, ”12-mandsforeningen” for Bramming og Gørding.
Der er typisk 4 årlige aftenmøder. Reservelæger kan som hovedregel deltage i disse møder.
Principielt følger basislægen det fælles arbejdsskema for klinikken. Dog er der afsat mere tid til patienterne. Dette justerer vi efter behov i løbet af opholdet.
Der vil være mulighed for løbende at søge hjælp og vejledning, både i og uden for pauserne og den faste daglige konference kl. 13.00 -13.30.
Denne daglige konference vil i starten af forløbet tage udgangspunkt i en gennemgang af alle de patientkontakter man har haft, men kan i den sidste del af forløbet være fokuseret på en enkelt problemstilling eller mere personlige forhold.
Enkelte videooptagelser af egne konsultationer indgår nu i kommunikationskursus og det er noget vi anbefaler. Ved supervision af disse optagelser er det primært reservelægen selv der evaluerer konsultationsprocessen.

Reservelægens uddannelse / arbejde

Reservelægen forventes i det halve år, han/hun arbejder i almen praksis at få en generel fornemmelse af og evne til delvis at håndtere arbejdet i almen praksis med rådgivning, behandling og eventuelt henvisning af helt uvisiterede patientkontakter.
Ligeledes forventes det, at reservelægen får et generelt indtryk af samarbejdet indenfor hele den primære sektor og mellem den primære og sekundære sundhedssektor.
Dette skal generelt læres gennem selvstændige patientkontakter superviseret af lægerne i praksis (mesterlære). Der vil ligeledes løbende være behov for ved selvstudier at indhente informationer om konkrete problemstillinger. Reservelægen har ansvar for at søge råd og hjælp hos kollegaerne i praksis afhængig af situationen og egne viden.
Reservelægen har et stort medansvar for hele uddannelsen og for at skabe mulighed for at få de mange kompetencer opfyldt.

Introduktionssamtale

Ansættelsen vil starte med en introduktionssamtale med den uddannelsesansvarlige tutorlæge.
I introduktionssamtalen forventes det at reservelægen redegør for sit præ- og postgraduate uddannelsesforløb, samt summarisk fortæller om personlige og familiære forhold.
Reservelægen skal belyse de kompetencer som er opnået, således at tutorlægen får et forhåndsindtryk af reservelægens faglige viden og færdigheder.

Af praktiske hensyn anmodes reservelægen også om afkrydsning af en ”checkliste” over hvilke patienter sekretærerne må ”sætte til” hos reservelægen. (Reservelægen kan løbende ændre denne liste)
I introduktionssamtale vil uddannelsesprogrammet blive gennemgået og praksis præsenteret.
Generelle aspekter om ansættelsesforholdet og arbejdstilrettelæggelsen vil blive gennemgået.

Introduktionsperioden

Den første uge vil reservelægen have mulighed for langsomt at blive indført i det daglige arbejde i lægehuset, og der vil blive sat konference timer af til den fortsatte introduktion i huset.

Introduktionstimerne bruges bl.a. til at fortælle om

 1. byen, praksis, historie, geografi, personalet, arbejdsrytmer
 2. regninger, lidt EDB gennemgang
 3. apotekerne, medicinordinationer, udleveringssteder
 4. kommuner, hjemmepleje, plejecentre
 5. laboratorieundersøgelser i eget lab.
 6. sygdomsmønsteret generelt og generelle råd om konsultation

De første 2 dage følger du de ”gamle” læger i deres arbejde. Derefter har du dine egne patienter.
I starten sættes der ½ time af til hver patient. Hen ad vejen justeres denne konsultationstid.
Der vil være tid at orientere sig i vores faglitteratur.
I startperioden kan du afsætte tid til at lære sekretærernes og sygeplejerskens arbejdsområdet at kende. De almindelig administrative og kliniske procedurer i praksis forventes demonstreret og gennemgået.
De formelle ansættelsesforhold og ansvarsforhold fremgår af de generelle retningslinjer.
I introsamtalen og introperioden drøfter reservelægen og tutor den personlige læreplan for opnåelse af de obligatoriske kompetencer og tiltag for at imødekomme behov/interesseområder i øvrigt.

Evaluering

Der skal løbende foretages vurdering af hvornår forskellige kompetencer er opnået i henhold til retningslinjerne for klinisk basisuddannelse.
Efter 2 måneder i praksis skal der aftales tid til justeringssamtale hvor der er mulighed for at aftale korrektion af uddannelsesforløbet.
I slutningen af uddannelse skal der afholdes den endelige slutevaluering

"Checkliste" over hvad sekretæren må sætte reservelægen til

Hyppige

 • Hovedpine 
 • Ondt i halsen 
 • Hoste 
 • Brystsmerter 
 • Mavesmerter 
 • Underlivssmerter 
 • Udflåd 
 • Vandladningsgener 
 • Muskel/ledsmerter 
 • Rygsmerter 
 • Udslæt 
 • Det febrile barn 
 • Træthed 
 • Angst/nervøsitet 
 • Skuldersmerter 

Andet jævnligt

 • Gyn. us./smear 
 • Menopause 
 • Mb. cordis 
 • Hypertension 
 • KOL/astma 
 • Akut astma 
 • Mave-tarm lidelser 
 • Gigt/arthritis 
 • Diabetes 
 • Thyroidealid. 
 • Allergi 
 • Cancer 
 • Terminalptt. 
 • Alkoholister 
 • Misbrug 
 • Krisereaktioner 
 • Psykoser 
 • Dødsfald 
 • Samtaleterapi 
 • Småattester 
 • Større attester 
 • Generel Helbredsus

Forebyggende helbredsundersøgelser

 • 5 uger 
 • 3 mdr. 
 • 5 mdr. 
 • 1 år 
 • 2 år 
 • 3 år 
 • 4 år 
 • 5 år 
 • 1. grav. 
 • 2. grav 
 • 3. grav.
 • 9 uger p. p. 
 • Abort vejledning 
 • Præventionsvejledning 
 • Sterilisationsvejledning
 • Diætvejledning 

Småkirurgi/indgreb

 • Skader 
 • Blodprøvetagning 
 • EKG-tagning 
 • Lungefunktion 
 • Øreskylning 
 • Brandsår 
 • Abscesinsicion 
 • Mikroskopi 
 • Fjernelse af vorter 
 • Kateterlægning 
 • Fjernelse af negl 
 • Fjernelse af modermærker og lignende 
 • Spiraloplægning 
 • Måltagning pessar 
 • Anoskopi 
 • Biopsitagning 

Alvorlige,akutte

 • Akut astma 
 • Obs AMI 
 • Akut psykose 
 • Akut abdomen 
  Svære skader 
 • Anafylaxi 
 • Hjertestop 

Sygebesøg

 • Planlagte 
 • Akutte 
 • ”Katastrofe"

Lægehuset Holsted

Lægehuset Holsted består af 3 fast ansatte læger: Kirsten Beattie, Bjarke Holm Jensen, Morten Storgaard.
1 fuldtids- og 2 deltidsansatte sekretærer Bente Jepsen, Anita Pjengård,  Anette Dall Juhl  og  konsultationssygeplejerske Jeanette Pedersen.

Vi har omkring 4.500 patienter og omkring 60-80 konsultationer om dagen. Arbejdstiden er kl. 08.00 til 15.00 med eftermiddagstelefonkonsultation fra kl. 15.00 til 16.00, hvilket varetages af en af de fastansatte læger. Der er aftenkonsultation om onsdagen til kl. 18.00.
Hver dag er 1 læge sat af til at køre sygebesøg.

Arbejdsdag bliver fra kl. 08.00, med konference kl. 10.00-10.40 og frokostpause fra kl. 12.00-13.00, hvor vi tilstræber, at man som reservelæge får 37 timer ugentligt. Der er mulighed for flextid.
Vi har aften konsultation om onsdagen til kl. 17.30, hvor man herved kan få mulighed for at få timer nok til afspadsering på andre tider. Der er mulighed for at deltage i sygebesøg evt. med tutor lægen.

I forbindelse med ansættelsen kan reservelægen, efter eget ønske/interesse, have mulighed for at deltage i lægevagten, 1 dag hos speciallæge, socialforvaltningen, apoteket eller andet efter interesse.

Reservelægen vil få sit eget kontor/undersøgelseslokale, og efter 1. dags introduktion, hvor man  primært vil følge min arbejdsdag, vil man få egne patienter. Der vil blive 30 min. konsultation per patient i starten, og  langsomt vil vi mindske til 20 min pr. patient. Det er vores erfaring, at der kan gå mellem 1-2 uger før  arbejdsskemaet vil være fyldt helt ud. Vi vil tilstræbe, at reservelægen indgår på lige fod med de andre læger, og at man får en bred gruppe af patienter.

Vedrørende supervision vil jeg tilstræbe, at jeg  løber reservelægens  patienter igennem en gang dagligt omkring middag, vi plejer at tage bestemte emner op, som man kan møde i hverdagen og gennemgår en mulig plan for disse opgaver. Der vil 1. dag blive afholdt introduktionssamtale og efter 3 mdr. justeringssamtale

Lægehuset Holsted
Morten Storgaard

Præsentation af Lægerne i Nørre Nebel som uddannelsessted for læger i basisuddannelse og videreuddannelse i almen medicin


Praksis Lægerne i Nørre Nebel har eksisteret i sin nuværende form siden midten af 1970’erne som Lægehuset i den daværende Blåbjerg Kommune – ved en fusion af flere mindre praksis fra de forhenværende sogne.

Praksis er et fire mands kompagniskab med ca. 6.500 patienter tilmeldt.
Dertil har praksis siden 1991 haft læger i videreuddannelse.

Der er ansat tre sygeplejersker og tre sekretærer i praksis. For detaljer vedrørende personale og fordeling af arbejdsopgaver i praksis henvises til Hvem vi er og Hvem udfører hvad.

Praksis er en landpraksis i et område med meget landbrug, turisme, håndværk og service – og meget lidt industri. Turismen er overvejende tysk, dansk, hollandsk og øvrig skandinavisk.

Praksisområdet dækker en kreds ca. 15 km omkring Nørre Nebel og grænser til praksisområderne for Oksbøl, Varde, Tistrup, Tarm og Hvide Sande. Praksis er beliggende i Varde Kommune i Region Syddanmark, men når et godt stykke ind i Ringkøbing-Skjern Kommune i Region Midt.

Tilrettelæggelse af lægearbejdet i dagtiden er i store træk som følger: Telefontid kl. 08-09, blandet funktion kl. 09-10, konsultation kl. 10-12, frokost/blandet funktion kl. 12-13, konsultation kl. 13-15, administrativt arbejde kl. 15-16, aftenkonsultation onsdag kl. 16-17. Lægerne (inklusive uddannelseslægen) vil på skift varetage akutfunktionen, dvs. der er ikke sat faste patienter til, men der kommer oftest rigtig mange akutte eller subakutte patienter. 

IT

Praksis benytter sig af lægesystemet XMO. Lægehuset benytter sig af e-mail konsultationer, -tidsbestilling og –receptfornyelse samt det Fælles Medicin Kort og Sentinel Datafangst. Lægehuset har info-TV. Der er hurtige internetforbindelser samt individuelle e-mail adresser på alle arbejdspladser. Uddannelseslægen har egen digital signatur samt egen e-mail adresse.

Lægehuset deltager typisk i kvalitetssikringsprojekter, ikke mindst sådanne som er udgået fra forskningsenheden i almen medicin i Odense.

Uddannelseslægen har eget fuldt udstyret konsultationsrum. Ved samtidig ansættelse af flere uddannelseslæger vil denne med lavest anciennitet i videreuddannelsen dog være henvist til at skifte mellem flere konsultationsrum.

Uddannelseslægen vil senest ved tiltrædelsen af ansættelsesforløbet få udpeget sin praksistutor (hovedvejleder). Tutor har det overordnede ansvar for uddannelsesforløbet og vil varetage alle de ”store” samtaler med uddannelseslægen og underskrive opnåede kompetencer.

Introduktionsfase

Afhængigt af uddannelseslægens tidligere erfaringer og eventuelle tidligere ansættelse hos Lægerne i Nørre Nebel vil der være et introduktionsprogram af større eller mindre omfang. For praksisreservelægen (basisuddannelsen) vil denne typisk omfatte: ledsagedage hos principallægerne, introduktionsundervisning i lægens konsultationsrum, lægetasken, akut medikamenter, EDB systemet, sekretariatsfunktionerne, laboratoriefunktionerne, basal etik, basale regler for attestskrivning, det akutte barn, den akutte psykiatri, husets kirurgia minor, oversigt over forebyggende konsultationer, eksterne samarbejdsrelationer med mere. Praksisreservelægen vil gradvist få flere og flere egne konsultationer, disse vil i introduktionsfasen dagligt evalueres sammen med tutor. Uddannelseslægen er selv med til at bestemme, hvor megen tid der afsættes til de enkelte konsultationer. – For læger, som er længere fremme i videreuddannelsen, vil introduktionen være mindre omfattende, begrænset til relevante og nødvendige forhold i huset (organisation, laboratorium, IT, etik og lignende) og lokalområdet (geografi, samarbejdsparter og lignende).

Der vil under ansættelsen være undervisningsseancer i områder relevante for uddannelseslægens uddannelsestrin (kompetencestyret).

Praksistutor varetager ugentlige skemalagte vejlednings- og evalueringssamtaler med uddannelseslægen, hvor der også kan foretages godkendelse af opnåede kompetencer. Ad hoc vejledning kan hele tiden opnås hos alle husets læger og øvrige personale.

På returdagene (mellem fase 1 og fase 2 i hoveduddannelsen) vil praksistutor afholde vejlednings- og evalueringssamtaler med returlægen med fokus på de kompetencer som er knyttet til returlægens aktuelle sygehusforløb.

Ved introduktionssamtalen inden for de første to uger af ansættelsen vil der blive lagt en individuel uddannelsesplan med fastlæggelsen af den forventede progression i uddannelsesforløbet. Ved justeringssamtalen midt i uddannelsesforløbet vil uddannelsesplanen vurderes og justeres. Ved slutevalueringssamtalen sidst i uddannelsesforløbet foretages gensidige evalueringer af uddannelsesforløbet og attestationen for gennemført forløb vil blive underskrevet.

Uddannelseslægen deltager i de ugentlige møder med hjemmesygeplejersker, lægefaglige møder i huset og i de lokale efteruddannelsesmøder samt andre lægefaglige møder. Der vil ligeledes være mulighed for besøg hos samarbejdspartnere som fysioterapeuter og speciallæger.

Uddannelseslægen deltager i den regionale lægevagt i henhold til uddannelsesbestemmelserne.

Uddannelseslægen har naturligvis fri til deltagelse i alle obligatoriske kurser, temadage for uddannelseslæger samt også til enkelte andre møder efter uddannelseslægens valg (det kan f.eks. være éndagskurser, DSAM-kongres, lægedage o.l.).

Vi håber at uddannelseslægen tillige vil deltage i husets sociale arrangementer – p.t. drejer det sig typisk om ”julefrokosten” som afholdes om foråret (!) og ”sæsonoverlevelsesmiddagen” som afholdes om efteråret, når de fleste turister er rejst hjem.

Andre informationer om Lægerne i Nørre Nebel findes på husets hjemmeside. Specielt for uddannelseslæger vil der på siden ”Uddannelse” lægges informationer – dels om uddannelsen i huset, dels om relevante forhold, herunder nyheder fra videreuddannelsen i almen medicin i det sydvestjyske område og i Region Syddanmark.

jv/11/2014.

 

Beskrivelse af praksis Lægerne i Oksbøl

”Blåvandshuk Kommune er en af landets mindste kommuner med ca. 4.200 indbyggere, men arealmæssigt er den – med sine 22.280 ha. – en af landets største.
Kommunen er opkaldt efter Danmarks vestligste punkt ” BlåvandsHuk”.
”Eventyrets Land” kaldt Thomas Lange i 1800-tallet landskaberne omkring Ho og Blåvand. Det er ikke uden grund, at dette udtryk stadigvæk lever i bedste velgående. Kommunen er mest  kendt for sine brede, flotte strande: Vejers, Blåvand, Børsmose, Skallingen og Grærup og de store uberørte naturområder, som tiltrækker mange feriegæster. ”  -  sådan præsenteres Blåvandshuk Kommune  tidligere på internettet.

Baggrund

Inden kommunesammenlægningen i 2007, hvor Blåvandshuk kommune blev en del af Varde kommune sammen med Varde, Ølgod, Helle og Blåbjerg kommune, var Blåvandshuk kommune en selvstændig kommune, der stødte op til kommunerne: Blåbjerg, Esbjerg og Varde. En del valgte at bo  i Blåvandshuk kommune, der var en lille kommune med gode forhold for børn og unge. Herunder mange fritidsaktiviteter og pasningsgaranti.

Tidligere havde Oksbøllejrens Infirmeri en lægebemandet ambulance. Der var lavet den aftale med Falck, BlåvandsHuk Kommune og nabokommunen – Blåbjerg, at ved 112 kald kørtes fra Lejren med lægeambulancen, og ambulancens læge og hjælpere starter behandling og observation på stedet og fortsatte indtil Falck ankom. Det var en stor tryghed for patienter og læger i så stort et geografisk område med langt til nærmeste Falck station.
Efter infirmerites nedlæggelse er der nu en lægebemandet udrykningsbil placeret i Oksbøl.

I ” Oksbøls Bys Historie” fra 1981 er afsnittet om Læger i Oksbøl således:

Rasmus Julius Kirketerp Møller begyndte i 1904, død 18. november 1947.
H. Krarup begyndte selvstændig praksis i 1935.
Tage Jensen Østergaard overtog dr. Møllers praksis 1. april 1948.
Sv. B. Thorsen selvstændig praksis 23. oktober 1934, fraflyttet 15. oktober 1936.
Senere har lægerne Ole Stubgaard og Carl Raft praktiseret. I dag betjenes lægehuset af lægerne Rasmus Vissing, Søren Madsen og Ole Kragh.

Historisk arkiv har disse oplysninger i 2014:
” Ejendommen med en barnevogn udenfor var i 1902 lægehus ejet af Ål og Ho-Oksby kommune på matrikel 13aa Oksbøl, Østergade 22.
Første læge var Rasmus Julius Kirketerp Møller, som købte ejendommen af kommunen i 1932.
Efter Møllers død køber læge Tage Østergaard ejendommen i 1948 og driver sin lægepraksis der. Senere assistereret af læge Ole Stubsgård. Østergård ophører med praksis i 1967 og sælger huset til Stubsgård.
Læge Haldur Krarup begynder praksis i 1935 i lejede lokaler i Østergade 14, tidligere Landbohjemmet og senere boghandel. Han køber senere ejendommen Vestergade 23, matr. 10at, som han sælger i 1945. Det er nu nedrevet.
Han bygger parcelhus på Krarupsvej 7 matr. 13ax og driver praksis herfra.
Han sælger ejendommen i 1967 og får efterfølgende vejen opkaldt efter sig.
Læge Svend B. Thorsen starter en selvstændig praksis i 1934 i lejede lokaler i Kirkegade 1 og fraflytter 1/10 1936.
Ål kommunes nye lægehus i Søndervang blev bygget i 1967-68.  Carl Raft var en overgang eneste læge i Oksbøl, men senere kom Søren Madsen, Rasmus Vissing Jørgensen og Ole Kragh.”

Rasmus Vissing startede som læge i Lægehuset i 1969. Han startede da i kompagniskab med Carl Raft. I 1972 overtog Søren Madsen Carl Rafts andel. I 1977 udvidede man kompagniskabet til 3 og da kom Ole Kragh med som kompagnon.
Tidligere passede de enkelte lægepraksis selv deres patienter hele døgnet rundt. I starten gik man således i 2 skiftet vagt og fra 1977 i 3 skiftet vagt, hvilket fortsætter indtil 1992, hvor der kom central vagtordning i Varde.
Pr. 1. januar 2000 solgte Rasmus Vissing og Søren Madsen hver en halvdel af deres andel i kompagniskabet til Jytte Møller. Derefter var der så  2 læger på fuld tid og 2 på halv tid.
Pr. 1. januar 2002 solgte Rasmus Vissing  sin halvdel og Ole Kragh solgte en halvdel af sin andel i kompagniet til Rune Pallesen. Derefter var der fortsat 2 læger på fuld tid – Rune Pallesen og Jytte Møller – og 2 på halv tid – Søren Madsen og Ole Kragh.
Pr. 1. juli 2004 udtrådte Søren Madsen af kompagniskabet. Derefter er der 2 læger på fuld tid – Rune Pallesen og Jytte Møller og Ole Kragh er på halv tid.
1. januar 2008 går Ole Kragh ud af kompagniskabet og Rune Pallesen og Jytte Møller driver selv praksis frem til 1. September 2013 hvor Lars Thomsen indtræder i kompagniskabet.
Kompagniskabet søger og får tildelt et ekstra ydernummer så  Susanne Kristensen pr 1. September  2014 bliver medejer af kompagniskabet.

Ovenstående er en beskrivelse af baggrunden for det lægehus, vi har nu.

Patienterne

Vor praksis er en kompagniskabspraksis med 4 læger. Vi har ca. 5.200 tilmeldte patienter.
Vores patienter er hovedsageligt borgere fra det tidligere Blåvandshuk kommune, men vi har også patienter fra Billum, Janderup, Varde, Esbjerg og Nr. Nebel. Der er en del unge børnefamilier men også mange gamle patienter. Vi har meget få misbrugere og socialt belastede patienter. De første grupper af flygtninge er kommet til kommunen i 2000. Det drejer sig om flygtninge fra Afghanistan. Kun få af dem er tilbage i praksis og de fleste er velintegrerede.
Praksis  er præget af et stort flov af passanter/turister. De kommer hele året rundt, men flest i sommermånederne.

Dagens gang i lægehuset

Lægehuset har åbent hver dag fra 8-16 samt efter aftale torsdag fra kl. 7 – 8.
Vi skiftes til at have se akutte patienter inkl. at køre akutte sygebesøg.
De andre læger har dagene fyldt ud med konsultationer efter aftale, attestarbejde, e-mail konsultationer, planlagte besøg i hjemmene og på plejehjemmene. Rune er fast tilknyttet læge på plejehjemmet Poghøj, hvor han kommer hver onsdag og Jytte på demensplejehjemmet Skovhøj, hvor hun kommer hver anden torsdag.
Alle lægerne hjælpes ad med afviklingen af patienterne, så dagens program afvikles så smidigt som muligt.

Telefontid er fra kl. 9-12. Hvis vi ikke er ledige når pt. ringer, ringer  vi tilbage til dem.
Telefonerne er åbne hver dag fra kl. 8 – 16. Dog i pauserne og efter kl. 14 er det kun mugligt at ringe til ”akuttelefonen”.
Fra kl. 10.00 – 10.30 har vi fælles pause, hvor vi drikker kaffe og diskuterer evt. problemer og meget andet. Fra kl. 12.30 til 13.00  har vi frokostpause.

Personale

Vi har følgende personale ansat:

 • En sygeplejerske - Anne Grethe på 30 timer
 • En sygeplejerske - Lene på 37 timer
 • En sygeplejerske – Heidi på 30 timer
 • En ledende sekretær – Birgitte på 37 timer
 • En sekretær – Britha – 37 timer
 • En sekretær – Jannie på 25 timer
 • En laborant - Lajla på 30 timer
 • En rengøringshjælper  - Aimee 20 timer.

Vi har et meget engageret og interesseret personale, der alle arbejder meget selvstændigt.
Vi afholder fælles personalemøder hver 3. måned.
Personaleweekend er vi afsted på hvert år sidste weekend i september.

Praksis er uddannelsessted for reservelæger og studenter. Vi har løbende uddannelseslæger tilknyttet på forskellige niveauer.

Ledelse

Vi holder ledermøder hver torsdag eftermiddag. En torsdag hver måned holder vi et længerevarende ledermøde.
Lederinternat holder vi en weekend om året.

Rammer

Lægehuset er ejet af kommunen.
Vi er i gang med at få udvidet lægehuset med 100m2, som bliver lagt til de nuværende 400 m2.
Udvidelsen er nødvendigt nu, hvor vi har været så heldig at få en 4. Kompagnon med.
Da vi byggede huset, var det bygget til, at vi havde én sygeplejerske og én laborant ud over sekretærer. Tiden og udviklingen har nødvendiggjort, at vi har mere hjælpepersonale for at dække de øgede krav.

Fremtiden

Den største udfordring lige nu er at få udnyttet de bedre rammer, vi når får når udvidelsen er færdig til 1 februar 2015.
Desuden er det vigtigt, at få overgangen fra 2 til nu 4 ledere til at fungere optimalt. Dels i forhold til ledelsesopgaver og dels i forhold til patienterne.

Venlig hilsen

Jytte Seerup Møller

Oksbøl 21. December 2014.

Præsentation af Lægehuset, Tvedgade 21, Ribe 

Praksis

Lægehuset i Ribe blev bygget i 1972, i første omgang var det et kompagniskab, som blev ændret til samarbejdspraksis i 1986. Det består af 8 alment praktiserende læger. Til samarbejdspraksis er knyttet et anneks (Samlestalden), som rummer laboratorium og sygeplejersker. Der er i huset ansat 6 sekretærer, 3 sygeplejersker og 3 bioanalytikere.

Praksis er en blandet mindre provinsby/landpraksis med en meget jævn fordeling over de 8 praksis af børn, voksne og ældre, enkelte af praksis kan have en vis overvægt af en vis aldersgruppe, men da praksisreservelægen forventes at rotere mellem de enkelte praksis, vil dette ikke få nogen betydning for uddannelsens bredde.

De 8 deltagende læger i samarbejdspraksis fungerer alle meget bredt med fuldt fagligt spektrum for alle.
Enkelte læger har særlige interesseområder, men ikke i et omfang, så det præger klientsøgning eller uddannelseskapacitet i nogen ensidig retning.

Uddannelseslægen vil være tilknyttet 4 læger, hvoraf én er ansvarlig tutorlæge. Man har enten en fast uge eller en fast ugedag hos hver læge. Dette vil være mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdage har tidl. været brugt til regional fællesundervisning for uddannelseslæger, som plejer at være ca. 1 gang månedlig. Der ud over kan man bruge dagen hos de læger, man er tilknyttet, men vi opfordrer også til, at man bruger nogle af dagene hos vores samarbejdspartnere, som apotek, fysioterapeut, hjemmeplejen, pædagogisk-psykologisk kommunal rådgivning, evt. speciallæger, eller hvis du selv har andre forslag.

Uddannelseslæger i blokstilling til almen medicin fase 2 har returdage til praksis, dvs. at de har en månedlig dag ude i praksis. De vil være på skift ved én af de 4 tilknyttede læger, som også yder supervision den dag.

Dagligdag i praksis

Lægerne møder før kl. 8 og har telefontid fra kl. 8-9. En enkelt sekretær møder 7.45 og har postrunde mv. Kl. 9 møder gangsekretærer og telefoner viderestilles til gangsekretær. Laboratoriet åbner kl. 8 (2 dage kl. 7.30), der kan bestilles tid, eller man kan trække nummer før blodprøvetagning. Sygeplejerskerne starter ligeledes med patienter fra tidsliste kl. 8. Der er frokostpause fra 12-13, derefter igen konsultation fra kl. 13 og til man er færdig, hvilket som regel vil sige kl. 15-16. Laboratoriet lukker 14.30, onsdag dog til 16.00.

Praksis' EDB-system er XMO og der er fast internet-opkobling. XMO systemet har indbygget tidsbestilling, som fungerer med 10 minutters enheder og alt efter emne og lægens behov afsættes der 10-20 eller max. 30 minutter af pr. patient. Systemet modtager epikriser og laboratorietal elektronisk, såvel som alle recepter og henvisninger afsendes elektronisk.

Praksisreservelægens arbejde

Der stilles eget konsultationsrum med alt nødvendigt udstyr til reservelægens rådighed inkl.. egen PC og printer.

Rollen som ansvarshavende tutorlæge går på skift mellem de i huset fungerende læger, og du vil blive præsenteret for din tutorlæge ved introduktionssamtalen.

Arbejdstiden er fra kl. 8.00 til ca. 15.30. Arbejdsplanen er som de øvrige lægers, dvs. telefontid oftest sammen med tutorlæge fra kl. 8-9, konsultation fra ca. 10-12 og ca. 13-15.

Arbejdet vil principielt være det samme som for de øvrige læger, men med en selektion i arbejdsopgaver baseret på en gradvis introduktion til de forskellige problemstillinger, i starten nok med overvægt af akutte og subakutte problemer, senere med mere opfølgende arbejde.

Du skal sammen med din tutor være opmærksom på bredden i de problemstillinger, du får kendskab til og holde øje med den til stillingen knyttede tjekliste, at du kommer kompetence skemaet rundt.

Der vil blive tilstræbt, at du får rigelig tid til konsultationerne.

I løbet af ansættelsen vil du deltage i lægevagten i vagtområdet i Region Syd.

Det bør bemærkes, at der er planlagt ferie/fri den 5.6., 24.12. og 31.12.

Introduktion

Første dag vil være sammen med din tutorlæge, hvor du vil følge dennes arbejde og møde de forskellige andre læger og personalet i huset.

Anden dag vil du om formiddagen blive undervist i vort EDB system via vores sekretær, om eftermiddagen vil du deltage i arbejdet hos den læge, du skal være hos den følgende dag.

Tredje dag introduktion til Laboratoriet om formiddagen og om eftermiddagen vil du følge en sygeplejerske i hendes arbejdsdag.

Herefter regner vi med, at du begynder at have nogle patienter selv under vejledning af den læge, du er hos, samt følge arbejdet hos denne.

Beskrivelse af supervision og vejledning

Den daglige vejledning og supervision foregår hos den læge, man er hos. Der superviseres ½ time dagligt.

Godkendelse af kompetencer foregår ved en midtvejsevaluering og en slutevaluering samt løbende sammen med din tutorlæge. Kan bl.a. være via logbog.

Kurser og fællesundervisning

Ud over fællesundervisningsdagene, som er fastlagt i det regionale program, er du velkommen til at deltage i videreuddannelsesmøder for alment praktiserende læger efter nærmere aftale med din ansvarlige tutorlæge og også i begrænset omfang i andre kursusdage, blot det planlægges i god tid. Der vil derudover være skemasat 1 times undervisning i varierende emner om ugen.

Praksisbeskrivelse Lægeklinikken Tangevej, Ribe

Vores vision

 • Vi vil være en klinik, der prioriterer uddannelse højt både hos os selv, vores uddannelseslæger og klinikpersonale
 • Vores lægeklinik skal være blandt de førende i regionen
 • Vi vil levere høj faglig kvalitet i behandlingen af vores patienter i samarbejde med hele vores personalegruppe.
 • Vi vil være en lægeklinik med en stor arbejdsglæde.
 • Vi vil være en lægeklinik med plads til work-life balance.
 • Vi vil være en effektiv lægeklinik i forhold til samarbejde, patienter og økonomi.

Lidt historie

Lægeklinikken Tangevej er en ny praksis, der åbnede dørene i december 2017. Forinden åbningen lå et langvarigt arbejde med skabelsen af klinikken både i forhold til rammerne, men også i forhold til samlingen af tre solopraksisser i én fælles kompagniskabspraksis.

Klinikken ligger nu i helt nyrenoverede lokaler, hvor det gamle Ribe Sygehus lå.

Det var Læge Rune Pallesen, der opbyggede klinikken fra starten. Senere i 2018 kom Thomas Ploug og Morten Thomsen med som ejere af klinikken.

I september 2019 er Rune Pallesen gået på pension, og aktuelt driver Thomas Ploug, Morten Thomsen og Gitte Kristensen klinikken som en kompagniskabspraksis.

Hvem er vi?

Thomas Ploug, f. 1980: Speciallæge i almen medicin og medejer. Færdiguddannet ved Odense Universitet 2011. Speciallæge i almen medicin november 2018.

Morten Thomsen, f. 1981: Speciallæge i almen medicin og medejer. Færdiguddannet ved Odense Universitet 2011. Speciallæge i almen medicin november 2018.

Gitte Kristensen, f. 1981: Speciallæge i almen medicin og medejer. Færdiguddannet ved Odense Universitet 2009. Speciallæge i almen medicin marts 2020.

Karina Holm Iversen: Uddannet som sygeplejerske i 2008. Ansat i klinikken maj 2022.
Malene Sørensen: Uddannet som sygeplejerske i 1995. Ansat i klinikken september 2015.
Anne-Mette Oksbjerg Svenningsen: Uddannet sygeplejerske i 1995. Ansat i klinikken januar 2018.

Tina Skov Larsen: Uddannet som bioanalytiker 1994. Ansat i klinikken november 2017.

Jonna Conrad-Petersen: Uddannet apotekerassistent i 1984, lægesekretær siden 1986. Ansat i klinikken juli 2017.
Hanne Wittendorf: Uddannet apoteker assistent i 1979, lægesekretær i 1979. Ansat i klinikken siden september 2015.

Henriette Bøgelund: Rengøringsansvarlig.
Fie Holm: Medicinstuderende ved SVS Esbjerg.

Derudover tilstræber vi, at være 1-2 uddannelseslæger ad gangen.

Hvad kan vi tilbyde en uddannelseslæge

En klinik, der brænder for faget almen medicin og ønsker at vise de værdier, der er i netop dette speciale.
Et personale, der er indstillet på at prioritere uddannelse og sparring med uddannelseslæger.
Et rart og sundt arbejdsmiljø med masser af arbejdsglæde og motivation.
En stor faglig viden, som vi brænder for at dele med vores uddannelseslæger.
Mulighed for at deltage i lægevagter samt komme på fokuseret ophold.
Et dejligt hus med fine lokaler, hvor alle har deres eget lokale. Dette gælder selvfølgelig også uddannelseslægen.

Arbejdets tilrettelæggelse

Klinikken er åben mandag og fredag fra kl. 07.00-16.00 og tirsdag til torsdag fra 07.00-17.00

Hver dag holder vi en fælles formiddagspause samt en fælles frokostpause. Vi vægter disse meget højt, da der her er tid til socialt samvær og hygge. Hver 14. dag afholdes en intern lægekonference hvor komplicerede/interessante patienter samt cases med mere kan tages op.

Der er stor fleksibilitet i arbejdstiderne, og vi er åbne for mange konstellationer af arbejdstiden.

Uddannelsesprogram for uddannelseslægen hos lægeklinikken Tangevej

Den første dag møder reservelægen kl. 10.00 og modtages af sin tutor. Resten af ugen foregår i henhold til planlagt skema.
Herefter starter reservelægen med at se patienter – i starten naturligvis med simple konsultationer. Ovenstående bliver selvfølgelig vurderet ud fra reservelægens erfaringer og behov. Reservelægen aftaler tempo og patienter med sekretærerne i forståelse med tutor.

Der vil være en evaluerings/uddannelsessamtale i løbet af den første uge. Herudover vil der blive afholdt minimum to evalueringssamtaler i løbet af ansættelsen.

De første uger gennemser reservelægen nogle af sine journalnotater sammen med tutor. Herefter efter behov. Desuden gennemser tutorlægen enkelte notater.
Hver dag afsættes 30 minutter efter frokost til gennemgang samt afklaring af medicinske og praktiske spørgsmål.
Reservelægen er til enhver tid velkommen til at søge råd og vejledning hos en af de øvrige læger, uanset travlhed.

Efterhånden skal reservelægen arbejde mere selvstændigt med mere komplicerede problemstillinger. Blandt andet vil der komme forebyggende undersøgelser, sociale attester samt kroniker undersøgelser (første gang i samarbejde med en af de øvrige læger i huset).

De sidste måneder vil reservelægen i princippet arbejde på lige fod med de øvrige læger, herunder køre sygebesøg.

Arbejdsgrundlaget er ”checkliste for reservelæger, Region Syddanmark” jævnfør Uddannelseslæge.dk.

Reservelægen skal blive bekendt med arbejdsgangen i almen praksis samt de med de muligheder, der er for samarbejde mellem den primære sundhedstjeneste, sygehusvæsenet og socialvæsenet.
Reservelægen skal kende til praksisadministration, økonomi i praksis, rationel økonomisk medicinering samt til ”den gode henvisning”.

I det omfang det er muligt, vil det være muligt at arrangere aftaler med fx hjemmesygeplejersker, fysioterapeuter, plejehjem etc.
Der vil blive deltagelse i vagtarbejde i lægevagten ud fra de i målsætningen angivne krav. Nattevagter vil ikke forekomme.

Introduktionsprogram for uddannelseslæger (med forbehold for småændringer).

Dag 1

Kl. 10.00: Velkommen og fælles morgenbrød.
Kl. 10.30 – 11.00: Rundvisning ved tutor.
Kl. 11.00 – 12.00: Opsætning computer samt introduktion til XMO med Thomas.
Kl. 12.00 – 12.30: Indretter selv kontor samt arbejder lidt med computeren.
Kl. 13.00 – 15.00: Med tutorlæge.
Kl. 15.00 – 16.00: Oprydning og klargøring af kontor.

Dag 2

Kl. 08.00 – 10.15: Følges med sygeplejerske. Introduktion til deres opgaver.
Kl. 10.30 – 11.00: Afregning ved tutor.
Kl. 11.00 – 12.30 Deltagende ved konsultationer ved anden læge end tutorlæge.
Resten af dagen med patienter.

Dag 3

Kl. 08.00 – 10.15: Ved sekretærerne.
Resten af dagen med patienter.

Dag 4

Kl. 08.00 – 10.15: Med bioanalytiker.
Kl. 10.30 – 11.10: Samtale med tutorlæge angående uddannelsesplan/opstartssamtale.
Resten af dagen med patienter.

Desuden vil der blive lagt individuelle planer alt efter behov og ønsker.

Vi tilstræber, at man ud over ovenstående i løbet af de første uger kommer med til årskontroller, hjemmebesøg, kørekortsattester, graviditetssamtaler, børneundersøgelser samt andre af de hyppigste lægeopgaver i almen praksis.

Vores håb

Vi håber at ovenstående har vagt interesse for vores klinik. Vi håber, at kunne byde dig velkommen på en rigtig god arbejdsplads, der vægter din uddannelse højt.

Med venlig hilsen

Gitte Kristensen, Thomas Ploug og Morten Thomsen
Lægeklinikken Tangevej, Ribe

01.04.2023

Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Lægehuset Sdr. Omme, Stadion alle 2, 7260 Sønder-Omme
Ydernummer: 048836
Tlf.: 75341600
Hjemmeside: www.sønderommelægehus.dk
Mail: lhomme@mail.dk 

Lægehuset i Sønder Omme er en kompagniskabspraksis med to læger. Lægehuset er beliggende i den nordlige del af Region Syd. Praksis har tilmeldt 3.355 patienter med en gennemsnitlig fordeling på køn og alder. Der er 700 børn under 16 år (en børnerig praksis).

Praksisområdet fordeler sig geografisk i en radius på 15 kilometer omkring Sønder Omme. Området griber ind i to regioner, Region Syd (70 % af vore patienter) og Region Midt (30 % af vore patienter). Nabopraksisser er Filskov, Grindsted, Brande og Sønder Felding.

Lægerne i Sønder Omme er Henriette Thostrup Poulsen og Karl-Martin Lind.
Dertil kommer som regel en uddannelseslæge.
Læge Karl-Martin Lind er Efteruddannelsesvejleder i Region Syd.

I lægehuset er ansat to sygeplejersker, en social og sundhedsassistent samt to sekretærer.

Vi har et stort og moderne hus på 220 kvadratmeter. Praksis har alt i moderne undersøgelsesudstyr, for der bliver lagt vægt på at følge med den nye teknologi. Edb-systemet er XMO, og vi har i flere år kørt med e-mail konsultationer. Der er intranet i Lægehuset.

Lægerne i Sønder Omme indgår i en efteruddannelsesgruppe – Uddannelsesforeningen af 1986 – Grindsted Storkreds. Du er velkommen til at deltage i gruppens arrangementer.

Uddannelseslægernes arbejde

Som uddannelseslæge vil du have dit eget konsultationsrum med alt nødvendigt udstyr, herunder computer med integreret lægeprogram og internetforbindelse, basislitteratur m.v. Der vil i de perioder, hvor en af de faste læger har ferie, være mulighed for at overtage deres konsultationsrum.

Der foretages start-, midtvejs- og slutevaluering.

Som uddannelseslæge er du ansat af regionen efter sygehusoverenskomsten og lønnen udbetales af sygehusadministrationen. Ugesedler og køresedler for sygebesøg attesteres af din praksistutor. Praksistutor har arbejdsgiverbeføjelsen.

Vi vil gerne tale med dig eller afholde et møde med dig i god tid før du starter i praksis. Vi har også brug for dit autorisations ID, så du kan bliver oprettet i vores kliniksystem og med NEM-ID til brug for bl.a. FMK.

Arbejdstid

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.00-15.30.
Onsdag kl. 8.00-17.00.
Fredag kl. 8.00-13.30

Arbejdsplanen er den samme som kollegernes, dog ofte med patienter fra kl. 8 men også dage med telefonkonsultation kl. 8-9, konsultation kl. 9 og fremefter, afbrudt af kaffepause og frokostpause.

Der er normalt afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde og afregning. Du kan afsætte længere tid til patienterne ved behov (f.eks. ved samtaler eller udredningspatienter). I starten vil du have 2- 3 patienter i timen, men vi forventer, at du arbejder hen imod 4 patienter i timen, for at få et realistisk billede af arbejdet i praksis. Er der særlige patientkategorier, du har behov for at se, kan du give sekretærerne besked om det, og så vil de forsøge at booke dem til dig.

Lægerne skiftes til at have ”akutdag” med ansvar for sygebesøg, receptgodkendelse og afvikling af akutte henvendelser i løbet af dagen.

Blodprøver, urinprøver, EKG, vaccinationer, sårskiftninger, visitation af skader samt bistand ved GU varetages af sygeplejerske.

Dit praktiske arbejde vil principielt være det samme som det arbejde, de øvrige læger udfører – men der vil være en selektion i arbejdsopgaver, baseret på forskelle i de problemstillinger som patienterne søger dig for (overvægt af akutte/subakutte problemer). Du skal derfor, sammen med din vejleder, være opmærksom på at få kendskab til andre problemstillinger.

Der er lægekonference ugentligt samt konferencer med sygeplejersker.

Introduktionsprogram

De første dage af din ansættelse afsættes tid til at lære huset at kende – det vil sige dit konsultationsrum, det øvrige hus, Edb-systemet, kollegerne og det øvrige personale. Du vil få lejlighed til at følge kollegernes konsultationer.

Du vil efter få dage kunne få egne patienter, men der vil fra begyndelsen være afsat meget god tid.

I løbet af de første par uger vil der være ad hoc introduktion til en række emner ved en af kollegerne. Det kan dreje sig om: lokalområdet, laboratoriefunktionerne, de kirurgiske håndgreb, det akut syge barn, den akutte psykiatri, de forebyggende undersøgelser, attestskrivning og andet.

Der vil være mulighed for løbende at søge hjælp og vejledning. Der vil være mulighed for gennemgang af dagens patienter.

Under hele forløbet vil din tutor sikre, at introduktionsprogrammet gennemføres, og der vil ugentligt være mulighed for mere formaliseret undervisning.

Supervision

Der er afsat ½ time til supervision dagligt. Her vil de patienter, du har set, blive gennemgået i det omfang det er nødvendigt, og desuden kan patienter tutorlægen har haft gennemgås. Lægerne vil desuden bestræbe sig på at medinddrage dig, hvis de møder interessante patienter. Børne-, svanger- og andre undersøgelser samt attester, henvisninger, epikriser m.m., vil efter behov blive gennemgået. Udover den fastsatte supervision er uddannelseslægen til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp. Der er også god hjælp at hente hos personalet.

Forventninger

Vi forventer, at du bidrager til den positive stemning i praksis, er engageret, opsøger viden og stiller spørgsmål. Vi kan tilbyde ophold i en velfungerende praksis med et godt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med respekt for hinandens kompetencer og patienterne. Arbejdet er sjovt og afvekslende, og vi vil bidrage med undervisning/supervision, så uddannelseslægen får så optimale forhold som muligt for sin læring.

Det er altid muligt at kontakte os i praksis hvis man skulle have lyst til at blive uddannelseslæge for at få en snak og se på vores lokaler.

Vi glæder os til at se dig.

Præsentation af arbejdsstedet

Jacobilægerne, Ringkøbingvej 38, 6800 Varde

Personale, patientgrundlag og historie

Jacobilægerne holder til på Ringkøbingvej 38 i Varde i et flot nyt lægehus med 9 lægekonsultationer og 9 sygeplejerskekonsultationsrum samt et stort laboratorium. Vi er 7 læger om ca. 12.500 patienter med normal fordeling. Vi har 5 sygeplejersker, 4 sekretærer og 3 bioanalytikere ansat. Herudover 2 rengørings-medhjælpere og 1 vicevært.

Jacobilægerne startede i 2005 som en idé mellem 4 yngre læger, Sulma Christensen, Kenneth Damgaard, Michael Christensen og Jens Mindstruplund, om at samle flere praksis i Vardeområdet og slå dem samme til et større lægehus. I 2008 købte de en grund af regionen og byggede et 820 m2 stort lægehus, som var færdigt d. 01.07.09.  Efterfølgende er lægehuset i 2017 blevet udbygget til sin nuværende størrelse. I dag består kompagnonerne af Sulma Christensen, Kenneth Damgaard, Anette Partsch, Rune Kjeldsen, Britta Sand, Mads Gottschau og Marie Skovsborg.

Værdigrundlag

Respekt

 • Vi accepterer forskelligheder hos hinanden og patienter.
 • Vi accepterer, at vi er i forskellige livsfaser.
 • Vi accepterer trufne beslutninger.
 • Vi lytter til hinanden.
 • Vi udnytter hinandens faglighed.

Tillid

 

 • Vi siger vores mening og er ærlige.
 • Vi går til hinanden.
 • Vi retter på hinanden.
 • Vi modtager kritik åbent.
 • Vi bakker op om andres beslutninger og er loyale.

Faglighed

 • Vi anvender fælles retningslinjer.
 • Vi holder os fagligt opdaterede og prioriterer det.
 • Vi deler faglig viden systematisk.
 • Vi udnytter hinandens fagkompetencer.
 • Vi sætter tid af til oplæring og supervision.

Arbejdsglæde

 • Vi siger goddag og farvel.
 • Vi spiser frokost sammen.
 • Vi bruger humor.
 • Vi roser og anerkender.
 • Vi prioriterer sociale sammenkomster.

Varetage de svageste

 • Vi agerer ud fra personers individuelle behov.
 • Vi identificerer de svage.
 • Vi yder ekstra service til udsatte grupper.
 • Vi prioriterer terminale - fast læge.

Jacobilægerne består af

Læger

Anette Buch Partsch: 1971, speciallæge i almen medicin fra 2005
Sulma Christensen: 1968, speciallæge i almen medicin fra 2010
Mads Gottschau: 1984,  speciallæge i almen medicin fra 2019
Kenneth Damgaard: 1975, speciallæge i almen medicin fra 2007
Rune Kjeldsen: 1978, speciallæge i almen medicin fra 2016
Britta Sand: 1973, speciallæge i almen medicin fra 2014
Marie Skovsborg: 1980, speciallæge i almen medicin fra 2018.

Sekretærer

Marie Nielsen
Lone Aagaard Nielsen
Rikke Vinkel
Anne Engelbreth Sønderby

Bioanalytikere

Pia Schultz-Lorentzen
Mette Fallesen Haltrup 
Mette Klit Rosenbæk Juhl

Sygeplejersker

Dorthe Olesen
Jane Lykke Schnefeldt
Charlotte Riddersholm Horsted
Louise Skødeberg Nielsen
Line Follesen

Introduktionsperioden

Du vil starte med at blive inviteret til en kemisamtale i lægehuset, hvor du vil møde din kommende vejleder, lægerne og personalet i huset.

I den første uge af din ansættelse, vil du følge et introduktionsforløb, hvor du vil lære huset og personalet at kende. Periodens længde og indhold afhænger af dit uddannelsesniveau og erfaring. Du vil blive tilbudt at komme med som fluen på væggen hos din vejleder. I den uge vil du blive undervist i vores computersystem, telefonsystem og interne arbejdsgange.

Daglige arbejdsfunktioner

Arbejdstiden er fra 08.00 til 15.00, onsdag dog til kl. 17.00 svarende til 37 timer. Vi har ikke fast telefontid, så du vil starte med patienter fra kl. 08.00.

Arbejdet i lægehuset er tilrettelagt således, at alle læger har akuttider om formiddagen, og sygeplejersker og uddannelseslæger har desuden 1 times akuttider om eftermiddagen.

Dagsprogrammet

Kl. 08.00-11.30 konsultationer
Kl. 11.30-12.00 Ringe tilbage til patienter, e-mail, prøvesvar, epikriser mm.
Kl. 12.00-12.30 Middagspause
Kl. 12.30-12.40 Middagskonference
Kl. 12.40-15.00 Konsultationer.

Onsdage:
Efter middagspausen har vi ½ times undervisning hver onsdag. Vi underviser hinanden på skift, og her vil uddannelseslægerne også få til opgave at undervise. Efterfølgende er der skiftevis afsat ½ time til personalemøde og ledermøde.

Du vil i vekslende grad deltage i det akutte arbejde, som er en god mulighed for at få etableret nogle forløb hos dig selv. Du vil have mulighed for at køre med på vagt, da flere af os kører vagter.

Vejledning

Du vil blive tilknyttet en vejleder, der er ansvarlig for dig og som superviserer dig og vejleder dig. Det er din vejleder der holder kemisamtale før ansættelsen, start, midtvejs og slutevaluering. Det er også denne vejleder, der godkender dit ophold. Det er også din vejleder du spørger ved tvivl eller problemer.

Ved akutte eller daglige spørgsmål om dine patienter er du velkommen til at spørge den læge du har lyst til eller som har bedst tid. Der er afsat tid til direkte supervision, hvor din vejleder vil overvære din konsultation direkte og give feedback umiddelbart.

Undervisning og kurser

Du vil selvfølgelig få fri til dine obligatoriske kurser, men vil også i rimeligt omfang få mulighed for at få fri til andre kurser. Vi forventer så, at du underviser til middagskonferencen om det, du har lært på kurset. Du vil her også få en del formaliseret undervisning med forskellige emner. Hvis det ønskes, kan du få tid sammen med vores samarbejdspartnere i form af speciallæger, fysioterapeuter eller lignende.

Klinikken har sin egen hjemmeside: www.jacobilægerne.dk, hvorfra patienter også kan kommunikere med lægehuset. Du kan eventuelt klikke ind på siden og få et indtryk af os.

Vi glæder os til at give dig et forhåbentligt godt og lærerigt ophold hos os i Varde.

Vil blive opdateret snarest muligt.

Præsentation af ansættelsesstedet

Lægerne Hjertestien, Søndertoften 22, 6800 Varde

Personale, patientgrundlag og historie

Lægerne Hjertestien er en del af Varde Sundhedshus, der har eksisteret siden 1.november 2021. Sundhedshuset rummer ud over os en øre- næse-hals-læge, en fodterapeut, Center for Sundhedsfremme og en sygeplejeklinik.

Lægerne Hjertestien startede i foråret 2021, da vi overtog patienterne efter Karin Dangaard, der stoppede som praktiserende læge. Lægerne Hjertestien har samme ejerkreds som Jacobilægerne i Varde, hvorfor vi helt naturligt har et tæt samarbejde.

Vi holder til i helt nyrenoverede lokaler og har 3 lægekonsultationer og 2 sygeplejerskekonsultationsrum, 2 lokaler tiltænkt uddannelseslæger samt et laboratorium. Vi er i øjeblikket en fuldtids- og en deltidslæge om ca. 2.800 patienter med normal fordeling. Vi har 1 fuldtids- og en deltids-sygeplejerske, 1 sekretær og 1 bioanalytiker ansat. Herudover rengøringsmedhjælp og vicevært. Vi har åbent for tilgang, og med 3 kapaciteter forventer vi løbende at ansætte yderligere personale.

Vi arbejder efter princippet ”tid samme dag”, hvilket vil sige patienterne bliver tildelt en tid samme dag, som de ringer. Derved undgår vi ventetider ved lægerne. Undtaget fra tid samme dag er attester, graviditetsundersøgelser, årskontroller med videre, der kræver, at der afsættes længere tid til konsultationerne.

Vores værdigrundlag bygger på grundige instrukser, høj faglig kvalitet, hvor vi prioriterer uddannelse og videreuddannelse særdeles højt. En af vores læger er uddannelseskoordinatorer i Region Syd, hvilket afspejler dette engagement. Vi opprioriterer desuden gode arbejdsforhold for alle.

Værdigrundlag

Respekt

 • Vi accepterer forskelligheder hos hinanden og patienter.
 • Vi accepterer, at vi er i forskellige livsfaser.
 • Vi accepterer trufne beslutninger.
 • Vi lytter til hinanden.
 • Vi udnytter hinandens faglighed.

Tillid

 • Vi siger vores mening og er ærlige.
 • Vi går til hinanden.
 • Vi retter på hinanden.
 • Vi modtager kritik åbent.
 • Vi bakker op om andres beslutninger og er loyale.

Faglighed

 • Vi anvender fælles retningslinjer.
 • Vi holder os fagligt opdaterede og prioriterer det.
 • Vi deler faglig viden systematisk.
 • Vi udnytter hinandens fagkompetencer.
 • Vi sætter tid af til oplæring og supervision.

Arbejdsglæde

 • Vi siger goddag og farvel.
 • Vi spiser frokost sammen.
 • Vi bruger humor.
 • Vi roser og anerkender.
 • Vi prioriterer sociale sammenkomster.

Varetage de svageste

 • Vi agerer ud fra personers individuelle behov.
 • Vi identificerer de svage.
 • Vi yder ekstra service til udsatte grupper.
 • Vi prioriterer terminale - fast læge.

Lægerne Hjertestien består af

Læger

Jytte Seerup Møller: 1963, speciallæge i almen medicin fra 1992
Christian Gerhard Bøving: 1974, speciallæge i almen medicin fra 2009

Sekretærer

Marie Nielsen.

Bioanalytikere

Pia Schultz-Lorentzen

Sygeplejersker

Tina Borg
Louise Skødeberg Nielsen.

Introduktionsperioden

Du vil i den første uge følge et introduktionsforløb, hvor du vil lære huset og personalet at kende. Periodens længde og indhold afhænger lidt af dit uddannelsesniveau og erfaring. Du vil blive tilbudt at komme med som fluen på væggen hos din tutorlæge. I den uge vil du blive undervist i vores computersystem, telefonsystem og interne arbejdsgange.

Daglige arbejdsfunktioner

Arbejdstiden er i tidsrummet 08.00 til 16.00, mandag onsdag og torsdag, 07.00-16.00 tirsdag og 8-12.00 om fredagen. Vi har ikke fast telefontid, og arbejdet i lægehuset er tilrettelagt således, at akuttider og planlagte tider bliver fordelt over dagen

Vi har personalemøde hver tirsdag fra 12.30-13.00, hvor der er deltagelse af en af lægerne fra Jacobi.

Du vil i vekslende grad deltage i det akutte arbejde, som er en god mulighed for at få etableret nogle forløb hos dig selv

Vejledning

Du vil blive tilknyttet en tutorlæge, der er ansvarlig for dig og som superviserer og vejleder dig. Det er din tutor, der holder kemisamtale før ansættelsen, start-, midtvejs- og slutevaluering. Det er også denne tutor, der godkender dit ophold. Det er også din tutor du spørger ved tvivl eller ved problemer.

Ved akutte eller daglige spørgsmål om dine patienter er du velkommen til at spørge den læge eller anden personale, du har lyst til eller som har bedst tid. Der er afsat tid til direkte supervision, hvor din tutorlæge vil overvære din konsultation direkte og give feedback umiddelbart.

Undervisning og kurser

Du vil selvfølgelig få fri til dine obligatoriske kurser, men vil også i rimeligt omfang få mulighed for at få fri til andre kurser. Vi forventer så, at du underviser til middagskonferencen om det, du har lært på kurset. Du vil her også få en del formaliseret undervisning med forskellige emner. Hvis det ønskes, kan du få tid sammen med vores samarbejdspartnere i form af speciallæger, fysioterapeuter eller lignende.

Klinikken har sin egen hjemmeside, www.lægernehjertestien.dk, hvorfra patienter også kan kommunikere med lægehuset. Du kan eventuelt klikke ind på siden og får et indtryk af os.

Vi glæder os til at give dig et forhåbentligt godt og lærerigt ophold hos os i Varde.

Vil blive opdateret snarest muligt.

Praksisbeskrivelse

Lægerne i Vorbasse
Adresse: Gl. Grenevej 4, 6623 Vorbasse
Telefon: 75 33 34 44
Email: laegehuset@vorbasse.dk 
Hjemmeside: www.vorbasselaegehus.dk

Om praksis

Vorbasse lægehus er en typisk landpraksis, opstået omkring år 1900. Siden 1980 har der været fire lægekapaciteter tilknyttet, og praksis er en kompagniskabspraksis. Der har været uddannelseslæger tilknyttet praksis siden år 2000.
Praksis har tilknyttet cirka 4.300 patienter, som repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen. Vi er beliggende i Billund kommune, hvor de fleste patienter bor, men vi har også patienter bosiddende i Vejen og Vejle kommuner.
Praksis har åbent fra 8-16 alle hverdage.
Der er telefontid dagligt hos lægerne fra kl. 8-9.
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag er der planlagte konsultationer i tidsrummet kl. 9-15, og torsdag fra kl. 12-18.
Én af de faste læger har på skift funktion som akutlæge, og er hovedansvarlig for akutte henvendelser og besøg i tidsrummet kl. 8-16.

Værdigrundlag

I Vorbasse Lægehus prioriterer vi arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø højt, ligesom humor er en del af hverdagen.
Vi bestræber os på imødekommenhed, fleksibilitet og høj faglighed i arbejdet med vores patienter.

Læger og personale

Læger

Læge Jens Søndergaard Jensen (f. 1958).
Læge fra Odense Universitet 1987.
Speciallæge i almen medicin 1994.
Praktiserende læge 1994.
Tutorlæge

Læge Marianne Zeberg Thorup (f. 1964).
Læge fra Århus Universitet 1992.
Speciallæge i almen medicin 2003.
Praktiserende læge 2011.

Læge Didde Caspers Juul (f. 1983).
Læge fra Syddansk Universitet Odense 2009.
Speciallæge i almen medicin 2016.
Praktiserende læge 2018.
Tutorlæge.

Læge Brintha Mayavan (f. 1982).
Læge fra Århus Universitet 2009.
Speciallæge i almen medicin 2020.
Praktiserende læge 2022.

Personale

Der er ansat fire sygeplejersker i lægehuset, som på skift passer sekretariatet, laboratoriet og har selvstændige sygeplejefaglige konsultationer. Deres selvstændige konsultationer vedrører urinundersøgelse for blærebetændelse eller albuminuri, INR-kontroller, rejsevaccination, børnevaccination (når der ikke er børneundersøgelse), sårpleje, vortebehandling, instruktion i hjemmeblodtryksmåling, kost- og vægttabsforløb, øreskylning, kateterlægning og meget andet.

De varetager udvalgte kvartals- og halvårskontroller af hypertension, diabetes og KOL under supervision af lægerne i huset.
Der foruden tager de blodprøver til sygehusene og før planlagte kontroller i lægehuset, laver lungefunktionsundersøgelser og EKG.

Én dag om ugen kører de hjemmebesøg til ældre, som kun vanskeligt kommer til konsultation i lægehuset, hvor de tilser sår, tager blodprøver og lignende.

Sygeplejerske Anette Thuesen (f. 1957).
Ansat i praksis siden januar 1990.
Ansvarlig for varebestilling og rejsevaccination.

Sygeplejerske Lisbeth Fynbo (f. 1962).
Ansat i praksis siden marts 2000.
EDB og kalenderansvarlig.

Sygeplejerske Lene Haulrich (f. 1982).
Ansat i praksis siden februar 2019.
Ansvarlig for diabetes.

Sygeplejerske Trine Pedersen (f. 1976).
Ansat i praksis siden marts 2019.
Ansvarlig for KOL.

Arbejdsdagen i Vorbasse Lægehus

Uddannelseslægens arbejdstid er kl. 8:00-15:20.

Kl. 8:00-9:00 Telefontid, heraf kl. 8:30-9: Akut konsultation uden tidsbestilling
Kl. 9:00-9:30 Administration
Kl. 9:30-10:00 Patienttider
Kl. 10:00-10:30 Formiddagspause
Kl. 10:30-12:15 Patienttider
Kl. 12:15-13:00 Frokostpause
Kl. 13:00-15:00 Patienttider
Kl. 15:00-15:20 Afrunding af dagens program og evt. forberedelse af næste dag.
Torsdage møder én af de faste læger kl. 8 sammen med uddannelseslægen, mens de andre læger har aftenkonsultation
fra kl. 13-18.

Daglig supervision

Der er dagligt afsat ½ time til uddannelseslægen hos en af de faste læger på skift, typisk i tidsrummet kl. 13:00-13:30. Under supervisionen vil de patienter, du har set i løbet af dagen, blive gennemgået i det omfang, det er nødvendigt. Vi vil ligeledes gennemgå de attester, du måtte havet lavet.
Du kan ved behov altid tilkalde én af de faste læger ad hoc i løbet af dagen, ligesom sygeplejerskerne også altid er hjælpsomme.

Møder i lægehuset

Torsdag har vi møde med personalet fra 12:15-13, hvor vi drøfter løbende problemstillinger.
To gange om året holder vi et længere personalemøde, hvor vi sammen udvikler praksis.
Lægerne holder én gang om måneden ”praksismøde” kl. 16-18, hvor drifts- og ledelsesmæssige problemstillinger drøftes. Uddannelseslægen i introduktions- og hoveduddannelse forventes at deltage i ét af møderne, men er velkommen til alle møderne.

Uddannelsesforening

Alle lægerne i huset er medlem af den lokale videreuddannelsesforening ”Uddannelsesforeningen af 1986”, der regelmæssigt afholder videreuddannelsesmøder efter almindelig arbejdstid.
Uddannelseslægen er mere end velkommen til at deltage, men deltagelsen er frivillig, og tæller ikke med i arbejdstidsregnskabet.

Lokaler og udstyr

Klinikken er beliggende i eget hus bygget til formålet i 1964, og løbende ombygget og moderniseret. Der er fem fuldt bemandede lægekonsultationer inklusive uddannelseslægens. Der er tre sygeplejekonsultationer, laboratorium og sekretariat.
Vores IT og telefoni er EG-Clinea.

Instrukser

Vorbasse Lægehus er akkrediteret.
Der foreligger beskrivelser af vores arbejdsgange ligesom faglige vejledninger på vores fælles datadrev, i det vi ønsker at sikre en vis ensartethed og høj kvalitet i behandlingen.

Samarbejdspartnere

Vi arbejder tæt sammen med hjemmeplejen, sundhedsplejen, apoteker, fysioterapeuter og speciallæger, og den meste kommunikation foregår elektronisk.

Uddannelsesforløbet i Vorbasse Lægehus

Didde Caspers Juul og Jens Søndergaard Jensen er tutorlæge, men alle lægerne i huset deltager i den daglige supervision.
Det forventes, at uddannelseslægen selv er orienteret i målbeskrivelsen, og holder øje med, om de rette patienter ses, så målene kan indfries. Der vil ligge en tjekliste i sekretariatet, som vil være behjælpelig med, at du ser alle patienttyper og -problemstillinger.

Kemisamtale

Før du starter i Vorbasse Lægehus, inviteres du til en præsentations-/kemisamtale, hvor vores gensidige forventninger for ansættelsen i lægehuset drøftes.
Du får lejlighed til at se huset og hilse på de øvrige læger og personale.
Vi vil gerne have dine kursusdage og ferieønsker i god tid af hensyn til planlægning af kalenderen.
Vi har brug for dit autorisation-ID, så du kan blive oprettet i vores journalsystem, inden du starter.

Introduktionsperiode og -samtale

Du vil den første dag få udleveret introduktionsprogram for den første tid i praksis. Programmet er individuelt tilpasset dit trin i videreuddannelsen.
Indenfor den første uge-to vil vi afholde introduktionssamtale, hvor uddannelsesprogrammet og dit kompetenceniveau vil blive vurderet, og vi vil udfærdige din individuelle uddannelsesplan for erhvervelse af de aktuelle kompetencer i fællesskab.
Du vil have afsat ekstra tid til hver enkelt patient, til du har lært EDBsystemet og husets arbejdsgange at kende.
Vi er klar over, at man i starten bruger længere tid på hver enkelt patient og har behov for mere supervision end længere fremme i uddannelsen.

Justerings-/midtvejssamtale

Cirka halvvejs i ansættelsen afholder vi justeringssamtale, hvor vi følger op på uddannelsesplanen og godkender kompetencer.
Er du introduktionslæge, vil vi tillige gennemgå din 360 graders evaluering.

Slutevalueringssamtale

Ved opholdets afslutning afholder vi slutevalueringssamtale, hvor de sidste kompetencer godkendes.
Du bedes evaluere opholdet elektronisk via Uddannelseslæge.dk, så vi kan bruge evalueringen til løbende at forbedre os.
Evaluering af opholdet starter dog dag ét for både uddannelses- og tutorlæge, og opstår der problemer, tager vi helst hånd om dem med det samme.

Vagtuddannelse

To af lægerne i praksis deltager i regionens lægevagt, og uddannelseslægen har mulighed for at komme med på følgevagter jævnfør uddannelsesprogrammet. Uddannelseslægen har hovedansvaret for at planlægge deltagelse i følgevagterne, og det anbefales at dette gøres hurtigt muligt efter ansættelsesstart.
KBU læger kan efter ønske deltage i kørevagter.
Introduktionsstilling har 3 ledsagevagter.
Fase 1 har 3 køre/konsultationsvagter, hvor én af lægerne i huset er bagvagt.
Fase 2 har 4 køre/konsultationsvagter.
Fase 3 har 4 køre/konsultationsvagter, 2 ledsage-visitationsvagter á 2-4 timer med tutor og 2 selvstændige visitationsvagter.

Ferie, fridage, sygdom og fravær

Uddannelseslægen er selv ansvarlig for at indberette fravær i app’en Minløn.

Ved fravær forstås

 • Sygdom
 • Graviditet, fødsel og barsel
 • Omsorgsdage (2 pr. barn pr. år til og med det år, hvor barnet fylder 7 år)
 • Andre særlige grunde
 • Obligatoriske og ikke-obligatorisk/valgfri kursusdeltagelse.

Klinikken er lukket d. 24/12, 31/12 samt Grundlovsdag, som er arbejdsdage jævnfør Yngre Lægers overenskomst, hvorfor der skal afholdes ferie eller afspadsering på disse dage.
Ved sygdom eller barnets 1. sygedag skal du hurtigst muligt kontakte én af de læger, der er på arbejde, gerne om morgenen via SMS.

Du finder en beskrivelse af Lægehuset Jacob Gades Allé i denne (pdf)

Velkommen!

Du har i forbindelse med din uddannelse fået plads i vores lægehus. Hermed lidt information om lægehuset,
personale, dagligdag med mere.

Lægehuset
Jacob Gades Allé 7
6600 Vejen
Tlf: 7696 7000

Personale

Vi er 6 læger, tre i kompagniskab (Sofie, Tina og Annemette) og tre i solopraksis (Birthe Nørby Madsen, Line
Vejby Lyng og Sigrid Nielsen), under samme tag. Vi har seks sygeplejersker, en bioanalytiker, fire sekretærer, en SSA og en piccoline ansat. Vi har 2-3 uddannelseslæger samtidig. Vi har en diætist Malene tilknyttet, hun kommer om torsdagen.

Tutorlæge

Du får tildelt en tutorlæge. Hun afholder start- midtvejs- og slutsamtale med dig og underskriver din lønseddel og andre relevante papirer. Hun vil også hjælpe dig med at beslutte, om du i dit forløb hos os
kunne have glæde af at bruge en dag hos apoteket, en ørelæge, hudlæge, Vejen Kommune, fysioterapeuterne i Vejen, eller hvad der ellers kunne være relevant for dig.

Lokaler

Ud over venteværelse og reception har vi i stueetagen skadestue og laboratorium. Der er ni konsultationsrum. Du vil få dit eget rum til dine konsultationer. På 1. sal er der også et venteværelse, 3 sygeplejerskekonsultationer, et laboratorium samt pause/frokost lokale.

Dagligdagen

Praksis åbner kl. 7.45.
Din arbejdstid kan individualiseres men oftest har du arbejdstid:
Mandag fra kl. 7.30-15.30
Tirsdag fra kl. 7.45-16.00
Onsdag og torsdag fra kl. 7.45-15.15
Fredag fra kl. 7.45-13.30

Vi har indført tid samme dag for de fleste problemstillinger og har nogle få planlagte konsultationer hver
dag til kroniker-kontroller, opfølgninger med mere.

Patienterne kan bede om at blive ringet op af deres læge enten om formiddagen eller om eftermiddagen, samt akut, hvis der er behov for det.

Formiddagspause fra 10.00 til 10.30 og frokostpause fra 13.00-13.30. Fredag slutter konsultationerne kl.
13.00. Du vil komme til at se patienter fra alle læger i huset. Du har din egen kalender, hvor du selv sætter
patienter til, som du har talt med i telefonen, eller patienter, som du ønsker at se til kontrol. Derudover fyldes
din dag med patienter, som de øvrige læger og sekretæren sætter på til dig.
Kl. 9.15-9.45 er der supervision dagligt sammen med en af lægerne i huset. Det vil fremgå af
dagsprogrammet, hvem der afholder dagens supervision.

Tiden efter sidste konsultation bruges til papirarbejde/forberedelse efter behov.

Onsdag er der aftenkonsultation fra 15-17 for de faste læger, men ikke for dig. I stedet passer du vores ’akuttelefon’ i tiden fra 13-15. Her holder de faste læger fri, undtagen vagten, der enten er i huset eller i nærheden på telefon.

Der er altid en af husets læger, som har vagt. Denne læge har ansvaret for de ’akutte’ patienter i huset fra kl.
15-16, samt for passanter. Du kan blive bedt om at behandle nogle af disse patienter.

Hvis du har behov for hjælp til en konsultation/problemstilling, spørger du den læge, hvis patient det er. Hvis
egen læge ikke er der, spørger du blot /den læge, som dækker for vedkommende. Hvis det drejer som en
passant, så er det vagthavende, at du kontakter. Bare bank på, hvis du ønsker hjælp med det samme, så
kommer du ikke bagefter i tidsplanen. Når du er mere trænet, vil nogle problemstillinger kunne vente til
næste supervision.

Da Vejen ligger langt fra både Esbjerg og Kolding, har vi en lille skadestue. Her kommer patienter ofte
uanmeldt efter skader af forskellig art. Her kan du blive tilkaldt for at vurdere/behandle. Nogle kan afsluttes
her, andre må sendes til Kolding skadestue/røntgen. Husk at der skal bestilles bookes tid til vurdering på
skadestuen.

De første uger

De første dage vil du komme rundt i huset og blive introduceret for vores personale og lokaler. Du vil tilbringe ca. ½ arbejdsdag med henholdsvis sygeplejerske/bioanalytiker og sekretærer for at blive sat ind i
arbejdsgange. Du har desuden mulighed for at være med sygeplejerskerne til konsultationer vedrørende KOL, DM, blodtryk, rejsevaccination, børnevaccination, sårbehandling med mere.

Herudover vil du de første 6 dage have en dag sammen med hver af lægerne. Så kan du lære dem at kende
og blive indført i vores arbejdsgange samt computersystemer og udstyr. Herunder:

 • XMO (tidsbestilling, journal, medicinliste og recepter, laboratoriekort, henvisninger, attester, post,
  webreq, cardiosoft og winspir)
 • Laboratoriet (CRP, HGB, GLC, Urin-stix, Strep A, øje-redskaber, sutur-redskaber, podningssæt)

Efter de første seks dage skal du til at se dine egne patienter. Du vil i starten have 30 min pr patient, men kan langsomt ende på 15-20 min. for almindelige konsultationer afhængig af, hvor langt du er i din uddannelse.

Ved sygdom

Skulle du få brug for at melde dig syg, så kontakt os på 40 38 60 77, vores ”akut-telefon” som bliver besvaret, selv om praksis endnu ikke er åbnet.

Påklædning

Der forventes pæn og ordentlig påklædning i forhold til den relation, man forventes at indgå i. Det vil sige ingen lårkorte nederdele, nedringede bluser med mere.

Kaffe/te/frugt

Der tilbydes kaffe, te og frugt.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere har tavshedspligt udadtil mht. forhold, der kommer til deres kendskab i medfør af
stillingen. Tavshedspligten gælder også efter tjenestens ophør.

Rygepolitik

Der må ikke ryges i eller uden for lægehuset.

Alkoholpolitik

Der må ikke nydes alkohol i arbejdstiden. Fremmøde i alkoholpåvirket tilstand medfører øjeblikkelig
bortvisning.

Mobiltelefon

Mobiltelefon kan anvendes i pauserne og i nødstilfælde.

Internet

Anvendes udelukkende til faglig brug, se internetpolitik.

Dødsfald/svær sygdom (fase 2 og 3 læger)

 • Ved dødsfald eller svær sygdom i nærmeste familie, kan du som udgangspunkt få betalt frihed med
  løn, dog efter aftale med arbejdsgiver. Regionen skal informeres herom.
 • Ved ulykke eller akut opstået sygdom i nærmeste familie, som kræver øjeblikkelig tilstedeværelse,
  gives fravær med løn efter aftale med vagthavende læge.

Møder

 • Sidste onsdag i hver måned, undtaget herfra er juli og december, afholdes vidensdelingsmøde fra kl.
  13.30-14.30. Vi skiftes til at undervise i relevante emner. Vivian og Annemette er tovholdere på
  planlægning af møder. Undervisningen er tilrettelagt således, at emnet er relevant for alle
  faggrupper.
 • Det forventes, at du underviser på et af vidensdelingsmøderne, mens du er her.
 • Lægerne afholder IS-møde 1. tirsdag i måneden. Kl. 15-16. Du passer vagttelefonen indtil kl. 16.

Nedenfor er der en oversigt over de undersøgelser, som vi kan lave i lægehuet.

Undersøgelse / behandling

Muligheder ved sygeplejerskerne (det med fed gør du selv, i samarbejde med sygeplejerske):

 1. Hæmoglobin, CRP, Glucose, KFTT, L+D, SR, Temp, grav. Test, Strep A
  Kommentar: Svar efter få minutter ( SR dog 30 min) 
 2. Urin-stix 
  Kommentar: Hent lille glas med låg samt plastikkop. Svar med det samme, Dyrkning og resistens til næste dag. Kan mikroskoperes
 3. Chlamydia + Gonokokker 
  Kommentar: Udskrive web-reg., Drenge: First-void i specielt glas, Piger: Specialpodning + glas fra cervix, Testen laves i lab, SVS man+ons+fre
 4. Alm. Podning for bakterier 
  Kommentar: Udskrive web-reg, E-swab, svar efter 1 uge
 5. Andre podninger 
  Kommentar: Udskrive web-reg, mycoplasma, MRSA, kighoste, herpes
 6. Blodprøver
  Kommentar: I dag: udskriv seddel fra webreq, En anden dag: gem prøver på webreq på Hotel, Svar dagen efter ved almindelige prøver
 7. Faderskabssag
  Kommentar: DNA v. kindskrab
 8. EKG
  Kommentar: Dobbelttid ved andre prøver samtidig
 9. Tympanometri 
  Kommentar: Svar: ctrl+alt+i, ctrl+d 
 10. Børnevaccinationer 
  Kommentar: Tid efter børneundersøgelse
 11. Udlandsvaccinationer 
  Kommentar: Få et telefonnummer og bed en sygeplejerske ringe tilbage. Skal medbringe penge/dankort til vaccinationen
 12. Svampe
  Kommentar: Skrab/afklip fra negle, sendes i særlig plastikampul
 13. Øreskylning
  Kommentar: Dryp med Removax/olie i min 1-2 døgn, skyl i morgen hos sygeplejerske (Se patientvejledning)
 14. Sutur og agraf fjernelse
 15. Sårpleje
 16. Støttebind/behandlerstrømpe
 17. Gips/Mitella/8-talsbandage
 18. Øjenskader 
  Kommentar: Bedøvelse, Fluorescin, blåt-lys, vatpind, (Fucithalmic) og klap
 19. Snit/flænger
  Kommentar: Lim, sutur, lokalanæstesi m/u adrenalin 
 20. Ispose/krykker 
  Kommentar: Krykker; udlån i sekretariatet
 21. Patologi
  Kommentar: Udskriv Web-reg. Biopsi + punchbiopsi + cyt. skrab
 22. Kateter
  Kommentar: +gel
 23. Allergi 
  Kommentar: Desensibilisering, dog ikke opstart
 24. Sædprøver
  Kommentar: Webreq printes – pt. ringer selv og aftaler tid på sygehuslab. Obs, særlig vejledning Kolding.
 25. Fæces prøver
  Kommentar: For patogener *2-3 (svar om en uge), For parasitter (svar?), Anal aftryk for børneorm (svar efter 1-2 uger)
 26. Hjemmeblodtryk
  Kommentar: 3 dage, herefter ny tid
 27. Assistance til GU (spiral)
 28. Graviditetsundersøgelser
  Kommentar: Altid både tid til læge og sygeplejerske
 29. Diabetes/hypertension 
  Kommentar: Kontrol af velregulerede patienter hos sygeplejersken
 30. Små operationer 
  Kommentar: Nævus, aterom m.m. Kan sendes, svar efter 2 -3 uger


I løbet af dit ophold hos os vil vi gerne bestræbe os på, at du ser/udfører nedenstående mindst 1 gang:

 • Suturering af flænge og anlæggelse af lokal anæstesi
 • Fjernelse af fremmedlegeme fra øje
 • Fjernelse af fremmedlegeme fra øre/næse
 • Fjernelse af nævus/aterom
 • Anlæggelse af kateter á demeure
 • Gynækologisk undersøgelse, herunder (Cyt. Skrab, Anlæggelse af spiral – eller se med, Fjernelse af spiral – eller se med)
 • Anlæggelse af implanon – eller se med
 • Øreskylning

 

Praksis beskrivelse almen solopraksis Læge Sys Melchiors

Praksis har været solopraksis siden 2016.
Praksis er beliggende i Torvegade 1, 2.th., 6600 Vejen
tlf. 88321610
https://melchiors.dk 

Visionen for denne praksis er, at det skal være et godt sted at gå på arbejde - med et højt fagligt niveau, og det skal være godt at være patient med god tilgængelighed. I hverdagen giver det sig til udtryk i
en uformel stemning med en dynamisk hverdag, hvor der hurtigt kan tages nye beslutninger til gavn for alles læringskurver og trivsel.

Patientgrundlag er aktuelt på 2.100 patienter med en overvægt af børn og deres forældre med aktuelt knap 600 børn. Vi har ikke mange rigtig gamle - og kun ganske få ældre på plejehjem - de fleste
er meget friske. Der aktuelt lukket for tilgang af nye patienter.

Personale

Tina Holm (f.1966) er sygeplejerske, og hun har været i almen praksis i mange år og har meget erfaring - hun er samtidig vores sekretær funktion mellem kl. 9-12 hver dag. Hun varetager alt det
sygeplejearbejde, lab opgaver og sekundære opgaver.

Annemarie Kjær (f 1989) er sygeplejerske og har været her i flere år, startede under studetiden - hun varetage samme opgaver som Tina.

Sys Melchiors (f. 1974) er praktiserende læge - jeg har været været speciallæge i almen medicin siden 2008 - og været en del af en større almen medicinsk praksis med 4 læger i de første 8 år - men i efteråret 2015 besluttede jeg mig til at blive sololæge, og det har jeg været siden.
Siden 2012 uddannelse koordinator for Region Syddanmark, hvor jeg varetager undervisning, fordeling og sparring med alle KBU-læger samt I -og H-stillingslæger til almen praksis.
Siden 2020 været medlem af PLO syd repræsentantskab.

Hverdagen

er aldrig kedelig i almen praksis og aldrig den samme. Dog holder vi en vis struktur for, at vi kan styre vores arbejdsgange.
Der er telefontid ved lægerne fra kl. 8 -9.00 hverdag - i samme tidsrum varetager sygeplejerskerne deres eget program med egne patienter.
Lige efter telefontiden er der ofte akutte patienter, som vi hjælpes med at varetage med 5-10 min imellem.

Fra ca. kl. 9.30 starter lægeprogrammet med patienter, som kommer med 10-20 min mellemrum afhængig af, hvad de kommer med. Vi holder pause fra kl. 12- ca. 13.30, hvor vi starter igen indtil kl. 15.00.
Vores telefoner er åbne for medicin og tidsbestilling fra 9-12 hverdag.
Efter kl. 12.00 er det kun ved akut sygdom, at man kan ringe til lægehuset, og så tager jeg for det meste telefonen.
Vi har alle program om eftermiddagen.
Uddannelseslægen arbejder typisk fra kl. 8.00 til 15.20 hver dag.

Der er et tæt arbejde mellem alle, for at vi kan afvikle dagen så gnidningsfrit og smidigt som muligt - og med så lidt ventetid for alle som muligt. Det betyder også, at vi alle hjælper hinanden med ALLE
opgaver, hvor vi kan.
Alle henvendelser er som hovedregel visiteret.

Supervision

er dagligt med gennemgang af dagens patienter fra kl. ca. 12 -12.30, og der er derudover tid til refleksion, undervisning og faglig sparring også over større faglige emner ca. 1 gang om ugen med ekstra 30
min. til dette.

Returdage

vil være noget vi forsøger at planlægge efter den aktuelle afdeling, og hverdagen i praksis såvel som for uddannelseslægens virke og trivsel.

Ferie og Frihed

Ferien skal holdes i ferieåret, dvs. i perioden 1. maj til 30. april, efter optjeningsåret (kalenderåret).
Hovedferien (tre uger) skal holdes i perioden 1. maj til 30. september.
Restferien holdes efter aftale.
Det er vigtigt, at uddannelseslæge og tutor mødes i god tid inden ansættelsens start og planlægger ferien, især i solopraksis. Restferie skal meget hurtigt afklares i opholdet ,således at det afvikles til alles
tilfredshed.

Hovedferie, restferie og den 6. ferieuge.

De seks ugers ferie er fordelt med tre ugers hovedferie, to ugers restferie og den såkaldte 6. ferieuge.
Hovedferien skal holdes i perioden 1. maj - 30. september, og man har krav på tre sammenhængende uger i perioden, medmindre den ansatte og arbejdsgiveren aftaler noget andet.
Mindst to uger skal dog være sammenhængende, og det kan ikke fraviges ved aftale.

Restferien kan holdes i hele ferieåret, dvs. fra 1. maj til 30. april. Den 6. ferieuge kan også holdes i hele ferieåret. Den 6. ferieuge bliver afregnet med 2,5% ved kalenderårets udgang eller ved fratræden. Du
har ikke pligt til at holde den 6. ferieuge, og uanset om du holder dagene eller ej, har du krav på at få godtgørelsen udbetalt.

I almen praksis er 5. juni , 24. og 31. december lukkedage og obligatoriske feriedage, som varsels som feriedage, hvis ophold overlapper disse datoer.

Forventninger

afstemmes allerede ved det første møde, som vi afvikler før opholdet i vores praksis ca. 3-4 måneder før opholdet. Vi forsøger sammen tidligt i forløbet at få lavet et overblik over logbogen og de faglige krav, der ligger til netop det uddannelsestrin, som den pågældende uddannelseslæge er på.
Vi ligger ud fra den unge læges tidligere erfaringer og nuværende faglige krav en uddannelsesplan, som vi løbende justere for at optimere på læringskurven, så vi opnår optimal læringspotentiale. Vi forsøger hele tiden løbende at tilpasse udfordringer så det bliver en spændende hverdag.

Kontakt

er altid muligt - vi er altid klar til et uforpligtende besøg, og man er altid velkommen til at ringe el skrive til mig. Vi glæder os til at se jer.

Uddannelsesprogrammer

Vil blive opdateret hurtigst muligt.

Introduktionsmateriale og -program

Den ledende overlæges sekretær fremsender et velkomstbrev og orienterer vagtkoordinatoren, der fremsender en tjenesteplan.
YL-uddannelseskoordinator udfærdiger et introduktionsprogram, der sammen med link til uddannelsesvejledning til AP-forløb, samt til logbogen fremsendes til AP-lægen før
tiltrædelse af stillingen.

Introduktionsprogrammet omfatter bl.a.:

 • Introduktion til lægearbejdet og til arbejdsgangene i afsnittet samt til psykiatriloven.
 • Generel orientering om afdelingens struktur, uddannelsesprogram, konferencer samt arbejdstidsplan og procedure ved sygemelding.
 • Introduktion til MIRSK, HARMONI/ COSMIC,BCC og andre relevante systemer.
 • Introduktion til tvang i psykiatrien og NIP-depression, ECT.
 • Introduktion til arbejdsmiljø- og til tillidsmandssystemet.
 • En planlagt følgevagt, herunder introduktion til alarmsystemet, deltagelse ved ECTbehandling.
 • En planlagt første vejledningssamtale med uddannelsesvejlederen.

Klinisk vejledning og evaluering

AP-lægen tilknyttes et sengeafsnit og modtager klinisk vejledning i den lægegruppe, der er tilknyttet dette. AP-lægen bliver fra starten af ansættelsen behandlende læge for udvalgte patienter.
AP-lægen indgår i forvagten, der er tilknyttet Psykiatrisk Akut Modtagelse, og modtager her vejledning af bagvagterne samt de til Modtagelsen tilknyttede læger. Vagtarbejdet kan desuden bringes til klinisk vejledning ved den primære lægegruppe, AP-lægen er tilknyttet.

De kliniske vejledere løbende orienterer uddannelsesvejlederen om læringsforløbet.
Læringsstrategierne er gennemgået i logbogen. Ved den kliniske vejledning anvendes
evalueringsmetoden PQRS (evalueringsmetoderne er ligeledes gennemgået i logbogen).

Man kan med fordel i forlængelse af en struktureret kollegial bedømmelse gennemføre audit på det skriftlige materiale, herunder den farmakologiske behandling.

Opnåede kompetencer attesteres i den elektroniske logbog.

Uddannelsesvejleder og uddannelsessamtaler

Uddannelsesvejlederen i almen praksis opretholdes under samtlige ansættelser i
hospitalsafdelinger, med gennemførelse af uddannelsessamtaler i almen praksis.
Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeger uddannelsesvejlederen (som hovedregel en overlæge).

Der anbefales i fra starten uddannelsessamtale mindst én gang om måneden.
Ved uddannelsessamtalerne udfyldes uddannelsesbilagene og der udfærdiges en individuel uddannelsesplan for perioden indtil næste uddannelsessamtale.
Uddannelsesbilagene sendes efter hver udfyldelse til den uddannelsesansvarlige overlæge, der foretager registrering af den afholdte uddannelsessamtale.

Der skal desuden sikres indarbejdelse i tjenestetidsplanen af:

 • Returdage 1 dag månedligt i almen praksis. Man skal være opmærksom på, at disse returdage bortfalder såfremt lægen under opholdet her følger forskningskursus.
 • Temadage 1 dag i løbet af en halvårsperiode.
 • Supervisionsforløb af patientforløb i praksis på returdagene.
 • Fokuseret ophold 1 dag ved Børne- og ungdoms-psykiatrisk Hospital Esbjerg -
  Spiseforstyrrelser Ambulatorium, 3 dage ved Gerontopsykiatrisk Ambulatorium, 3 dage ved Lokalpsykiatri Esbjerg, 3 dage ved Affektiv Teamet, 3 dage ved Klinik for skizofreni / TIT.

Ved første samtale skal der skabes overblik over hvorledes lægen under sin ansættelse kan opnå kompetencemålene. I denne forbindelse gennemgås logbogen. Der drøftes nødvendigheden af, at AP-lægen fra starten og løbende bringer materiale til audit og med hvem.
Ved uddannelsessamtale efter 4 uger skabes overblik over de opnåede kompetencer og der aftales, hvilke patientgrupper der skal fokuseres på de følgende 2 måneder.
Ved problemer med at opnå kompetencerne eller ved over 10% fravær skal
uddannelsesansvarlig overlæge inddrages, da det midtvejs i forløbet skal konkluderes
hvorledes uddannelsesforløbet kan gennemføres.
Ved midtvejsevalueringen skabes atter overblik over opnåede kompetencer. Der drøftes særlige interesseområder og udvikling heraf.
Ved uddannelsesvejledning efter 3 måneder skabes overblik over manglende elementer med endelige aftaler om hvorledes disse kan nås.
Ved afslutningssamtalen drøftes det samlede uddannelsesforløb.
Oversigt af de 4 mdr ansættelse i almenpsykiatrisk integreret afdeling hermed stuegangsarbejde, vagtarbejde (ca 4-6 vagter / 4 uger).
1,5 uge intro, 4 returdage, 1 dag konflikt forebyggelses kursus, 3 dage ved LPE, 3 dage ved Geronto-Neuropsykiatri, 3 dage ved AT, 3 dage ved KFS.

Der henvises til:

 • almen medicin SST
 • almen medicin region syd

APPFWU02V