Skip til primært indhold

Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til, at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs vejledning for den obligatoriske forskningstræning på retsinformation.dk

 

Grundkursus 1

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU), der udbyder grundkursus i forskningstræning. Kurset afvikles som 1 dags teoretisk kursus efterfulgt af 9 ugers netbaseret undervisning. Samlet svarer kurset til 3 kursusdage.

Læs mere om grundkursus 1 og tilmeld dig på SDUs hjemmeside

 

Grundkursus 2

Dette kursus er et fortsætter-forskningstræningskursus på SDU. Kurset er en kombination af tilstedeværelsesundervisning og forskellige netbaserede aktiviteter. 

Læs mere om grundkursus 2 og tilmed dig på SDUs hjemmeside

 Specialespecifikt projekt

Det speciale specifikke projekt har en varighed af 10 dage. Husk at koordinere med din skemalægger i god tid.
Du er selv ansvarlig for at starte projektet og finde vejleder, som i videst muligt omfang er fra den institution, hvor projektet er forankret.

Forskningstræningsansvarlig

Overlæge Per Damkier
E-mail: Per.Damkier@health.sdu.dk

Læs den samlede beskrivelse af forskningstræning i klinisk farmakologi i Region Syd (pdf) 

APPFWU01V