Skip til primært indhold

Supervisionsgrupper i fase 3

Implementering af supervisionsgrupper i fase 3 på speciallægeuddannelsen i almen medicin i Region Syddanmark

I målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i almen medicin (2013) er supervision beskrevet som et væsentligt element af uddannelsen:

”Deltagelse i gruppebaseret supervision er et vigtigt læringsmæssigt bidrag til udvikling af essentielle personlige og refleksive kompetencer for en praktiserende læge, hvorfor det er afgørende, at der regionalt skabes mulighed for deltagelse i gruppebaseret supervision, hvor lægen sammen med andre uddannelseslæger i samarbejde med en kvalificeret supervisor får lejlighed til at arbejde med komplekse og svære problemstillinger. Den gruppebaserede supervision udgør et væsentligt element for at udvikle den professionelle lægerolle og for så vidt muligt at undgå udbrændthed blandt fremtidige praktiserende læger. ”

Deltagelse i supervisionsgrupperne er frivillig, men hvis du ønsker at deltage, er det obligatorisk for din praksis at give dig fri med løn til deltagelse. Din tutor i praksis er informeret om dette. Hvis du vælger at deltage, forventes du at deltage hver gang, så vidt det er muligt. Dette er vigtigt af hensyn til oprettelsen af hold.
Den uddannelsessøgende læge kommer til at indgå i en supervisionsgruppe for fase 3-læger med praksis i enten Jylland eller på Fyn. Der er supervision i alt 7 gange mellem kl. 08:00 og 11:00 i enten Kolding eller Odense.

Kontakt

Administration af supervisionsgrupper håndteres af

Helle Søht
E-mail: Hels@health.sdu.dk
telefon: 6550 3610

Kontakt

Mikael Giødesen

Mikael Giødesen

AC-fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


40 33 87 52 Kontakt
APPFWU01V