Skip til primært indhold

Ansættelseskontrakter og udbetaling af tilskud til praksis

Praksis skal udarbejde kontakt til fase 2 og 3 uddannelseslæger, men ikke til KBU-, introduktions- og fase-1-læger

KBU-læger, introduktionslæger og fase-1 uddannelseslæger.

Praksis skal ikke udarbejde ansættelseskontrakter til KBU-læger, introduktionslæger eller hoveuddannelseslæger i fase-1. Dette sker fra ét af regionens sygehuse.

Kontakt HR-afdelingerne på sygehusene, hvis du har spørgsmål

Fase 2 og 3 uddannelseslæger

Praksis skal udarbejde en ansættelseskontrakt til uddannelseslæger i fase- 2 og fast-3.

På www.laeger.dk finder du skabelon til ansættelseskontrakt, overenskomst og aktuelle løntabeller

 

Uddannelseslægernes løn under uddannelse i praksis dækkes således:

Basislæger (ansat af regionen), løn betales 100% af regionen
Introlæger (ansat af regionen), løn betales 100% af regionen
Fase-1-læger (ansat af regionen), løn betales 100% af regionen
Returdage (for læger ansat af regionen), betales 100 % af regionen
Fase-2-læger (ansat af praksis), regionen udbetaler lønnen og praksis refunderer udgifterne
Fase-3-læger (ansat af praksis), regionen udbetaler lønnen og praksis refunderer udgifterne

Godkendte tutorpraksis får tilskud til at ansættelse fase-2 og fase-3 læger

Tilskuddet tildeles automatisk, da videreuddannelsessekretariatet har de nødvendige oplysninger om de aktuelle ansættelsesforhold

Beregning af tilskud

Tutorpraksis får tilskud efter følgende tilskudsprocenter:

For fase-2-læger (6 mdr.) er tilskuddet fra regionen på 68 %. Tutorlægens andel er 32%
For fase-3-læger (12 mdr.) er tilskuddet 61%. Tutorlægens andel 39,00%
Link til laeger.dk

APPFWU02V