Skip til primært indhold

Klinisk basisuddannelse

Som KBU-læge skal du gennemføre tre generelle obligatoriske kurser: AKUT-kurset, læringskurset og kommunikationskurset.

Du kan læse mere om blandt andet formål for kurserne, tilmelding og dokumentation for gennemførelse under det enkelte kursus i menuen her på siden.

Kurserne er obligatoriske, hvilket betyder, at du skal have tjenestefri med løn.

Sundhedsstyrelsens vejledning om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse

(retsinformation)

Er du i praksis i dit andet delforløb, tilbydes du også tre temadage. Temadagene er vigtige at deltage i, men de er ikke obligatoriske i forhold til at få udstedt selvstændigt virke, og de bliver ikke godkendt i uddannelseslæge.dk.

Du bliver automatisk indkaldt til alle kurserne og temadagene, og din afdeling og/eller praksis får besked om datoerne. Det er dog en god idé at afstemme datoerne med vagtplanlæggeren i god tid, så du får fri til kurserne.

Det er Den Lægelige Videreuddannelse, der er ansvarlig for, at du får tilbudt kurserne, så det er vigtigt, at du husker at melde barsel samt længerevarende sygdom eller anden orlov hertil, så du eventuelt kan blive afmeldt. Det gør du i en mail til, Ann V. Engelbrechtsen. Når du ved, hvornår du genoptager KBU'en, skal du også give besked, ellers er der risiko for, at du falder ud af det automatiske tilmeldingssystem og ikke når at gennemføre kurserne, inden din KBU slutter.

Kontakt

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


76 63 18 13 Kontakt
APPFWU02V