Skip til primært indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Sekretariatet beskæftiger sig med stort set alle forhold, der relaterer sig til den lægelige videreuddannelse – tiden fra kandidateksamen til opnåelse af speciallægeanerkendelse. ​

Sekretariatets hovedopgaver i forhold til de lægelige specialer

  • Klinisk basisuddannelse
  • Sikre antallet af introduktionsstillinger
  • Besættelse af hoveduddannelsesforløb i alle specialer
  • Vejledning og rådgivning af uddannelsessøgende læger, uddannelsesansvarlige overlæger, vejledere, tutorer samt andre med interesse for lægelig videreuddannelse
  • Spørgsmål og erstatningsansættelser i forbindelse med barsel, sygdom, deltid, andet fravær og lignende forhold i alle specialer​ 

Herudover har vi også nedenstående opgaver

  • Sekretariatsbetjening af Det Regionale Råd samt undergrupper
  • Sekretariatsbetjening af de 39 specialespecifikke uddannelsesudvalg, herunder justering og revision af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer
  • ​​Sekretariatsbetjening af PUF-gruppen (pædagogisk udviklende funktion)
  • ​​Rekruttering af tutorer fra speciallæge- og almen praksis
  • Samarbejde med Sekretariaterne i Videreuddannelsesregion Nord og Øst​​
APPFWU02V