Skip til primært indhold

Indberetning af fravær

Når du er under uddannelse i almen praksis, skal du selv indberette fravær f.eks sygdom, ferie, omsorgsdage, kursus, barsel osv.

Du indberetter fraværet på

  • App'en 'MinLøn' , som du downloader til din telefon eller tablet, eller på
  • Medarbejdernet.dk. via din PC

Læs vejledningen om, hvordan du registrerer dit fravær.

Husk at indberette fraværet umiddelbart efter fraværet, da det har betydning for afregning til praksis, dagpengerefusion m.v. Du kan med fordel indberette planlagt fravær på forhånd.

Vær opmærksom på at indberette så længe du er ansat, da din adgang til systemet ophører, når du fratræder. Praksis modtager en oversigt over dit fravær til godkendelse.

Fravær der betyder forlængelse af din ansættelse

Når du er på barsel, har orlov eller et andet længerevarende fravær, skal din uddannelse forlænges.

Har du et fravær på mere end 10% vil din uddannelse skulle forlænges. Læs om hvad der tæller som fravær, og hvordan fraværet beregnes.

Du skal kontakte HR afdelingen (der udbetaler din løn) og sagsbehandleren i Den Lægelige Videreuddannelse omkring fravær, der betyder forlængelse af din uddannelse. Du skal også huske at orientere de afdelinger, der indgår i dit uddannelsesforløb, og som berøres af forlængelsen.

Husk at fraværet kan have indflydelse på afvikling af obligatoriske kurser. Du skal selv kontakte kursus udbyderne og lave aftale om nyt kursus.

Find kontakt oplysninger på HR afdelingerne på sygehusene

Kontakt

Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Kontakt
Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Kontakt
APPFWU01V