Skip til primært indhold

AKUT-kursus

Akutte medicinske tilstande, genoplivning, akutte kirurgiske tilstande og transport

Kurset består af 4 enkeltstående dage, der så vidt muligt skal gennemføres inden for de to første måneder af første delforløb i KBU. Det er obligatorisk for læger i klinisk basisuddannelse ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om genereller kurser i klinisk basisuddannelse. 

Formål

I Sundhedsstyrelsens vejledning fremgår følgende formål med kurserne:

 • Den enkelte læge skal understøttes i at kunne klargøre og ledsage patienter på transport, dels interhospitalt, dels intrahospitalt.
 • Han/hun skal på kurserne erhverve sig kompetencer til at kunne agere i akutte situationer
 • Lægerne skal kunne håndtere akut kritisk syge medicinske og kirurgiske patienter på henholdsvis hospital og i almen praksis.
 • Målet med kurserne er endvidere at træne de enkelte læger i akut kommunikation og teamsamarbejde med både patient, pårørende, samarbejdspartnere og kolleger.
 • Der udover skal den enkelte læge kunne udvise teamledelse i relevante behandlingsteams.

Efter endt kurser forventes det, at KBU-lægen kan håndtere følgende kliniske billeder:

 • Den bevidsthedspåvirkede patient.
 • Den respiratorisk truede patient.
 • Den febrile patient.
 • Den akut smertepåvirkede patient.
 • Den blødende patient.
 • Den angste patient.
 • Den kredsløbspåvirkede patient.

Det forventes, at lægerne kan:

 • Give primær livreddende medicinsk behandling ud fra ABCDE-princippet.
 • Foretage genoplivning ud fra internationale guidelines 2010.
 • Planlægge og klargøre den akut syge patient til transport ud fra ACCEPT-model.
 • Kunne håndtere transport af patient og kende til hjælpemuligheder undervejs i form af lægeambulance med mere.
 • Anvende akut kommunikation i form af Closed loop og ISBAR.
 • Agere professionelt i teamsamarbejde omkring den akut syge patient med respekt for egen og andres roller.
 • Påtage sig teamledelse svarende til forventede kompetencer.

Kursets opbygning

Kurserne kører over 4 dage, hvor de 2 første afholdes inden for de første 14 dage af KBU-lægernes ansættelse eller hurtigst muligt derefter og de to sidste 4-6 uger efter.

Akut medicin dag 1
Akut medicin dag 2 - Genoplivning
Akut medicin dag 3
Akut medicin dag 4 - Tranport

Kommunikation og teamsamarbejde er gennemgående på alle 4 dage.

Undervisningsmetoder

Alle 4 dage er der fokus på hands on.

Dag 2 og 3 laves full-scale simulationstræning og prioriteringsøvelser ud fra case-baserede scenarier.

Dag 4 består af korte teoretiske oplæg, skill-stations med træning af kliniske færdigheder, case-baseret scenarietræning.

Hent kursusmateriale, evaluering med mere på Medsim.dk

 

Sted

Kurserne afholdes i Lærings- og Forskningshuset Aabenraa, Laboratoriet for kliniske færdigheder i Esbjerg samt Færdighedslaboratoriet OUH. 

Tildeling

Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark er ansvarlig for, at du tilbydes kurserne, men kurserne koordineres af Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa. Du og din afdeling får besked om kursusdatoerne, tidspunkter og sted ca. 3 måneder før, du begynder i din KBU. Ca. 3-4 uger før kurset, modtager du en mail med yderligere information.

Evaluering

Evaluering af kurserne foregår elektronisk via Plan2Learn.

Dokumentation for deltagelse

Når du har gennemført alle 4 dage, bliver kurset godkendt på din profil på uddannelseslæge.dk. Den elektroniske godkendelse skal være i orden, når du skal søge selvstændigt virke.

Kompetence 2 og 9 hænger sammen med AKUT-kurset og bliver godkendt automatisk, når kurset blev godkendt. 

Der arbejdes på, at de to kompetencer igen bliver godkendt automatisk.

 

Kontakt

Lærings- og Forskningshuset

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa


21 77 88 27 hverdage mellem kl. 8-16
APPFWU01V