Skip til primært indhold

AKUT-kursus

Akutte medicinske tilstande, genoplivning, akutte kirurgiske tilstande og transport

Kurset består af 4 enkeltstående dage, der så vidt muligt skal gennemføres inden for de to første måneder af første delforløb. Det er obligatorisk for læger i klinisk basisuddannelse ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om genereller kurser i klinisk basisuddannelse. 

Formål

I Sundhedsstyrelsens vejledning fremgår følgende formål med kurserne:

 • Den enkelte læge skal understøttes i at kunne klargøre og ledsage patienter på transport, dels interhospitalt, dels intrahospitalt.
 • Han/hun skal på kurserne erhverve sig kompetencer til at kunne agere i akutte situationer
 • De skal kunne håndtere akut kritisk syge medicinske og kirurgiske patienter på henholdsvis hospital og i almen praksis.
 • Målet med kurserne er endvidere at træne de enkelte læger i akut kommunikation og teamsamarbejde med både patient, pårørende, samarbejdspartnere og kolleger.
 • Der udover skal den enkelte læge kunne udvise teamledelse i relevante behandlingsteams.

Efter endt kurser forventes det, at KBU-lægen kan håndtere følgende kliniske billeder:

 • Den bevidsthedspåvirkede patient
 • Den respiratorisk truede patient
 • Den febrile patient
 • Den akut smertepåvirkede patient
 • Den blødende patient
 • Den angste patient
 • Den kredsløbspåvirkede patient

Det forventes, at lægerne kan:

 • Give primær livreddende medicinsk behandling udfra ABCDE-princippet.
 • Foretage genoplivning ud fra internationale guidelines 2010.
 • Planlægge og klargøre den akut syge patient til transport ud fra ACCEPT-model.
 • Kunne håndtere transport af patient og kende til hjælpemuligheder undervejs i form af lægeambulance mm.
 • Anvende akut kommunikation i form af Closed loop og ISBAR.
 • Agere professionelt i teamsamarbejde omkring den akut syge patient med respekt for egen og andres roller.
 • Påtage sig teamledelse svarende til forventede kompetencer.

Kursets opbygning

Kurserne kører over 4 dage, hvor de 2 første afholdes inden for de første 14 dage af KBU-lægernes ansættelse eller hurtigst muligt derefter og de to sidste 4-6 uger efter.

Akut medicin dag 1
Akut medicin dag 2 - Genoplivning
Akut medicin dag 3
Akut medicin dag 4 - Tranport

Kommunikation og teamsamarbejde er gennemgående på alle 4 dage.

Undervisningsmetoder

Alle 4 dage er der fokus på hands on.

Dag 2 og 3 laves full-scale simulationstræning og prioriteringsøvelser ud fra case-baserede scenarier.

Dag 4 består af korte teoretiske oplæg, skill-stations med træning af kliniske færdigheder, case-baseret scenarietræning.

Hent kursusmateriale, evaluering med mere på Medsim.dk


Sted

Kurserne afholdes i Lærings- og Forskningshuset Aabenraa, Laboratoriet for kliniske færdigheder i Esbjerg samt Færdighedslaboratoriet OUH. 

Tildeling

Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark er ansvarlig for, at du tilbydes kurserne, men kurserne koordineres af Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa. Du og din afdeling får besked om kursusdatoerne, tidspunkter og sted ca. 3 måneder før, du begynder i din KBU. Ca. 3-4 uger før kurset, modtager du en mail med yderligere information.

Evaluering

Evaluering af kurserne foregår elektronisk via SurveyExact.

Dokumentation for deltagelse

Når du har gennemført alle 4 dage, bliver kurset godkendt på din profil på uddannelseslæge.dk. Den elektroniske godkendelse skal være i orden, når du skal søge selvstændigt virke.

Kompetence 2 og 9 hænger sammen med AKUT-kurset og er tidligere blevet godkendt automatisk, når kurset blev godkendt. Efter overgangen til uddannelseslæge.dk godkendes de to kompetencer ikke længere automatisk, men skal godkendes af din vejleder, når vedkommende kan se, at AKUT-kurset er godkendt.

Der arbejdes på, at de to kompetencer igen bliver godkendt automatisk.

 

Kontakt

Lærings- og Forskningshuset

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa


21 77 88 27 hverdage mellem kl. 8-16
APPFWU02V