Skip til primært indhold

Uddannelsesforløb i Region Syd

Der opslås 2 hoveduddannelsesforløb i klinisk biokemi i Region Syd årligt

Uddannelsesstillingerne er sammensat efter følgende plan der løber over 2 år

1 stilling opslås med ansættelse 1. marts

 • OUH Odense 2år
 • SLB, Vejle Sygehus, klinisk medicinsk afdeling ½ år
 • SLB, Vejle Sygehus 1½ år)

1 stilling opslås med ansættelse 1. september

 • SVS Esbjerg Sygehus 1½ år
 • SVS Esbjerg Sygehus, klinisk medicinsk afdeling ½ år
 • OUH Odense 2 år

1 stilling opslås med ansættelse 1. marts

 • OUH Odense 2 år
 • SVS Esbjerg Sygehus, klinisk medicinsk afdeling ½ år
 • SVS Esbjerg Sygehus 1½ år

1 stilling opslås med ansættelse 1. september

 • SLB, Vejle Sygehus 1½ år
 • SLB, Vejle Sygehus, klinisk medicinsk afdeling ½ år
 • OUH Odense 2 år

Der kan komme afvigelser i rulleplanen bl.a. i forbindelse med genopslag af ubesatte forløb fra tidligere runder.

De 6 mdr. på klinisk medicinsk afdeling kan i udgangspunktet foregå inden for følgende specialer: Intern medicinske specialer, Neurologi, Onkologi, Almen Praksis (ikke solo-praksis), Pædiatri, AKUT/ FAM. Hvis du som uddannelseslæge har andre ønsker, kan du ansøge om det hos det regionale uddannelsesudvalg. En ansøgning med ønsket og argumenterne for relevansen fremsendes til specialets sagsbehandler.

Kontakt

Marika Dalsgaard Aagaard

Marika Dalsgaard Aagaard

AC-Fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


24 42 51 66 Kontakt
APPFWU02V