Skip til primært indhold

SOL kurser generelt

Alle læger skal i forbindelse med uddannelsen til speciallæge gennemføre 3 delkurser indenfor samarbejde, organisation og ledelse: SOL 1, SOL 2 og SOL 3. 

Emnerne er Samarbejde, Organisation og Ledelse i sundhedsvæsenet set i et samfundsmæssigt perspektiv, samt de perspektiver dette har for den professionelle rolle som speciallæge i daglig praksis.

Formål

At understøtte de uddannelsessøgende lægers muligheder for at erhverve sig de kompetencer, der er angivet i målbeskrivelserne for speciallægeuddannelserne inden for områderne organisation og ledelse.

 

Se Sundhedsstyrelsens vejledning om generelle kurser i speciallægeuddannelsen

(retsinformation)

SOL 1 og SOL 3 afvikles decentralt af Videreuddannelsesregionerne, og SOL 2 tilrettelægges af Sundhedsstyrelsen.

SOL 1

Du bør så vidt muligt gennemføre kurset inden for hoveduddannelsens første 12 måneder. Hvis du er i hoveduddannelse i Almen medicin, skal du, så vidt det er muligt, gennemføre kurset inden for de første 6 måneder/mens du er i Fase 1.

Kurset er et 2-dags eksternatkursus. Læs mere om kurset, datoer, sted og tilmelding under SOL 1 her på siden.

SOL 2

SOL2 tilrettelægges af Sundhedsstyrelsen, det skal du gennemføre i den sidste halvdel af hoveduddannelsen.

Tilmeldingen foregår via Sundhedsstyrelsens hjemmeside

  
SOL 3

Du skal gennemføre SOL 3 i den sidste trediedel af din hoveduddannelse, det vil sige i løbet af det sidste 1½-2 år.

Kurset er et 3 dags eksternatkursus + 1 opfølgningsdag. Du finder information om kurset, datoer, sted og tilmelding under SOL 3 på denne side.

Alle SOL-kurserne er obligatoriske dvs. at lægerne skal have tjenestefri med løn.

Overgang mellem LAS og SOL

SOL-kurserne har afløst de tidligere LAS-kurser (Ledelse, Administration og Samarbejde).

De læger, som har LAS 1 kursus, skal ikke gennemføre SOL 1.
De læger, som har et LAS 2 kursus, skal ikke gennemføre SOL 3.
De læger, som har et LAS 3 kursus, skal ikke gennemføre SOL 2.

Kontakt

Lærings- og Forskningshuset

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa


21 77 88 27
Helle Guldager Aaskoven

Helle Guldager Aaskoven

Specialkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


23 66 75 17 Kontakt
Ann Vølkers Engelbrechtsen

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


76 63 18 13 Kontakt
APPFWU02V