Skip til primært indhold

SOL kurser generelt

Alle læger skal i forbindelse med uddannelsen til speciallæge gennemføre 3 delkurser indenfor samarbejde, organisation og ledelse: SOL 1, SOL 2 og SOL 3. 

Emnerne er Samarbejde, Organisation og Ledelse i sundhedsvæsenet set i et samfundsmæssigt perspektiv, samt de perspektiver dette har for den professionelle rolle som speciallæge i daglig praksis.

Formål

At understøtte de uddannelsessøgende lægers muligheder for at erhverve sig de kompetencer, der er angivet i målbeskrivelserne for speciallægeuddannelserne inden for områderne organisation og ledelse.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning om generelle kurser i speciallægeuddannelsen

(retsinformation)

SOL 1 og SOL 3 afvikles decentralt af Videreuddannelsesregionerne, og SOL 2 tilrettelægges af Sundhedsstyrelsen.

SOL 1

Du bør så vidt muligt gennemføre kurset inden for hoveduddannelsens første 12 måneder. Hvis du er i hoveduddannelse i Almen medicin, skal du, så vidt det er muligt, gennemføre kurset inden for de første 6 måneder/mens du er i Fase 1.

Kurset er et 2-dags eksternatkursus. Læs mere om kurset, datoer, sted og tilmelding under SOL 1.

SOL 2

SOL2 tilrettelægges af Sundhedsstyrelsen, og du skal gennemføre det i den sidste halvdel af hoveduddannelsen.

Tilmeldingen foregår via Sundhedsstyrelsens hjemmeside

SOL 3

Du skal gennemføre SOL 3 i den sidste tredjedel af din hoveduddannelse, det vil sige i løbet af det sidste 1½-2 år.

Kurset er et 3-dags eksternatkursus + 1 opfølgningsdag. Find information om kurset, datoer, sted og tilmelding under SOL 3.

Alle SOL-kurserne er obligatoriske, dvs. at lægerne skal have tjenestefri med løn.

Overgang mellem LAS og SOL

SOL-kurserne har afløst de tidligere LAS-kurser (Ledelse, Administration og Samarbejde).

De læger, som har LAS 1 kursus, skal ikke gennemføre SOL 1.
De læger, som har et LAS 2 kursus, skal ikke gennemføre SOL 3.
De læger, som har et LAS 3 kursus, skal ikke gennemføre SOL 2.

Kontakt

Lærings- og Forskningshuset

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa


21 77 88 27 hverdage mellem kl. 8-16
APPFWU01V