Skip til primært indhold

Uddannelsesprogrammer

I uddannelsesprogrammerne kan du læse om, hvordan du opnår de teoretiske og praktik-kliniske kompetencer, som kræves i målbeskrivelsen for at blive speciallæge i radiologi

Det er det regionale uddannelsesudvalg, der udarbejder og reviderer uddannelsesprogrammerne, så de er i overensstemmelse med specialets gældende målbeskrivelse.

Uddannelsesprogrammer

Ny i radiologi (link til Foreningen af Yngre Radiologers hjemmeside)
Uddannelsesprogram for intro og hoveduddannelse i radiologi i Region Syddanmark (pdf)
Slutevaluering i hoveduddannelsesstilling (pdf)
Oversigt over kurser i hoveduddannelsen (pdf)

Kontakt

Marika Dalsgaard Aagaard

Marika Dalsgaard Aagaard

AC-Fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


24 42 51 66 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
APPFWU02V