Skip til primært indhold

Befordringsgodtgørelse og diæter

Regler for befordringsgodtgørelse, diæter med mere for yngre læger under uddannelse.

Der er indgået aftale mellem Den Lægelige Videreuddannelse og sygehusene i Region Syddanmark om, at sygehusene refunderer befordring til obligatoriske kurser i den lægelige videreuddannelse. Hvert sygehus fastsætter egen praksis for refusion af befordring, der sker efter gældende regler.

For obligatoriske kurser i den lægelige videreuddannelse kan der være ret til time-/dagpenge, hvis kurset har en varighed af 24 timer eller mere. Det er typisk internatkurser, men kan også være i tilfælde, hvor arbejdspladsen beslutter at betale for overnatningen mellem to eksternat-kursusdage.

Her finder du Region Syddanmarks generelle regler for befordringsgodtgørelse, time-/dagpenge mv. (intranet) klik på punkt 7.3.1 

APPFWU01V