Skip til primært indhold

Kontakt koncern HR-Sundhedsuddannelser

Se kontaktoplysninger for afdelingen nedenfor

Koncern HR SundhedsuddannelserMere information:
Åbningstid for telefoner kl. 8.00 - 15.30 og fredag kl. 8.00 - 14.00.

Hvis du har brug for at sende sikker mail, benyt venligst linket til højre.

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Specialist


76 63 18 13

Mere information:
Øvrige opgaver:
- Klinisk basisuddannelse (KBU)
- Kursusadministration generelle kurser for uddannelseslæger
- IT-Systemer
- Tutorkurser (Almen medicin)

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent


29 20 18 12

Mere information:
Sekretariatsbetjening af speciallægeuddannelsen indenfor:
- Almen medicin

Øvrige opgaver:
- Lægeprognoser og dimensionering

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist


51 54 39 67

Mere information:
Sekretariatsbetjening af speciallægeuddannelsen indenfor:
- Almen medicin

Charlotte Albæk

Afdelingssekretær


24 65 34 12

Mere information:
Sekretariatsbetjening af efter- og videreuddannelse indenfor:
- National uddannelse for Koloskoperende sygeplejersker
- National uddannelse for Gastroskoperende sygeplejersker
- Introduktionskurser for Introlæger indenfor Anæstesi, Ortopædisk kirurgi og Radiologi
- Kurser for speciallæger udbudt af PUF-funktionen

Øvrige opgaver:
- Økonomi og regnskab
- Personaleadministration
- Specialernes dag
- Webredaktør

Claus Østergaard

Chefkonsulent


29 20 17 25

Mere information:
Sekretariatsbetjening af speciallægeuddannelsen indenfor:
- Arbejdsmedicin
- Intern medicin: Gastroenterologi
- Intern medicin: Hæmatologi
- Intern medicin: Nefrologi
- Intern medicin: Reumatologi
- Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
- Neurologi
- Neuropsykologer

Øvrige opgaver:
- Udenlandske læger
- Den Syddanske forbedringsmodel
- Sammen om Uddannelsesevaluering
- Datasikkerhed

Helle Guldager Aaskoven

Chefkonsulent


23 66 75 17

Mere information:
Sekretariatsbetjening af speciallægeuddannelsen indenfor:
- Kirurgi
- Urologi
- Speciallægeuddannelse i Grønland

Øvrige opgaver:
- Pædagogisk udviklende funktion (PUF)
- Det Regionale Råd
- IT-systemer og sikkerhed
- Erhvervsportøruddannelsen

Lone Flø

Specialkonsulent


23 35 65 91

Mere information:
Sekretariatsbetjening af speciallægeuddannelsen indenfor:
- B&U psykiatri
- Intern medicin: Geriatri
- Intern medicin: Endokrinologi
- Intern medicin: Lungesygdomme
- Klinisk onkologi
- Psykiatri

Øvrige opgaver:
- Dispensationsansøgninger for øgning af speciallægeloft på OUH
- Dispensationsansøgninger for 5 års ansættelse som speciallæge

Marika Dalsgaard Aagaard

AC-Fuldmægtig


24 42 51 66

Mere information:
Sekretariatsbetjening af speciallægeuddannelsen indenfor:
- Neurokirurgi
- Patologisk anatomi og cytologi
- Pædiatri
- Radiologi
- Klinisk Genetik
- Klinisk Immunologi
- Klinisk biokemi

Øvrige opgaver:
- IT-værktøjer
- Det Regionale Råd

Mikael Bruun

Specialkonsulent


23 84 87 58

Mere information:
Sekretariatsbetjening af speciallægeuddannelsen indenfor:
- Anæstesi
- Karkirurgi
- Kolorektal kirurgi
- Oftalmologi
- Ortopædisk kirurgi

Øvrige opgaver:
- Klinisk basisuddannelse (KBU)
- Udenlandske læger
- Indberetninger til Sundhedsstyrelsen

Mikael Giødesen

AC-Fuldmægtig


40 33 87 52

Mere information:
Sekretariatsbetjening af speciallægeuddannelsen indenfor:
- Akutmedicin
- Dermato-venerologi
- Gynækologi og obstetrik
- Intern medicin: Infektionsmedicin
- Intern medicin: Kardiologi
- Oto-rhino-laryngologi
- Plastikkirurgi
- Retsmedicin
- Samfundsmedicin
- Thoraxkirurgi

Øvrige opgaver:
- Simulationstræning / teknisk avanceret færdighedstræning
- Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Tine Boesen Larsen

Afdelingschef


24 60 04 87

Mere information:
Sekretariatschef for Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syd og
Sekretariatschef for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syd

Spørgsmål vedr. uddannelse og ansættelse i de enkelte specialer rettes til sagsbehandleren for de enkelte speciale.

Therese Elise Jensen

StudentermedhjælperMere information:
Sekretariatsbetjening af speciallægeuddannelsen indenfor:
- Almen medicin

Øvrige sundhedsuddannelser

Tine Hald

Chefkonsulent


29 20 18 10

Mere information:
Sekretariatsbetjening af grunduddannelser inden for sundhedsområdet:
- EUD- og Professionsbacheloruddannelserne
- Social- og sundhedsuddannelsen (SOSU)

Øvrige opgaver:
- Dimensionering og arbejdskraftplanlægning
- Karriereveje for sygeplejersker

Sus Thorsen

Uddannelseskonsulent


40 18 86 23

Mere information:
Teoretisk leder af sygeplejefaglige uddannelser indenfor:
- Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje
- Efteruddannelse af anæstesisygeplejersker
- Uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker (UFO)

Sekretariatsbetjening af Uddannelse til beskrivende radiograf

Eva Berenth Paaske

Uddannelseskonsulent


51 73 31 97

Mere information:
Teoretisk leder af sygeplejefaglige uddannelser indenfor:
- Specialuddannelsen i intensiv sygepleje
- Efteruddannelse af intensive sygeplejersker
- Efteruddannelse af kardiologiske sygeplejersker

Thomas Vesterager Matthies

AC-Fuldmægtig


23 72 81 06

Mere information:
Sekretariatsbetjening af grunduddannelser inden for sundhedsområdet:
- EUD- og Professionsbacheloruddannelserne
- Social- og sundhedsuddannelsen (SOSU)

Øvrige opgaver:
- Sekretariatsbetjening af Regional Uddannelsesforum (RUF)

Lisbeth Ebsen-Hansen

Specialkonsulent


28 99 47 00

Mere information:
Sekretariatsbetjening af grunduddannelser inden for sundhedsområdet:
- Professionsbacheloruddannelserne
- Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Øvrige opgaver:
- Den gode samtale
- Temadag om praktikpladsopgaven

APPFWU02V