Skip til primært indhold

Pædagogisk udviklende funktion

Rådgivende og udviklende funktion med fokus på et sundt og givende læringsmiljø i speciallægeuddannelsen

Lektorer i medicinsk pædagogik 

Lektorerne i medicinsk pædagogik har en overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle kvaliteten i den lægelige videreuddannelse. Dette er med henblik på, at udvikle og give den bedst tænkelige speciallægeuddannelse, hvor der er fokus på et sundt og givende læringsmiljø, hvor patienten er i fokus.

Lektorerne er ikke ansvarlige ind i deres eget speciale. Vi holder fokus på den medicinsk pædagogiske rolle og de fordele, det giver, at lektorerne ikke har aktier, følelser eller gamle historier i de specialer, hvor de har et ansvar ind i. Så derfor er lektorerne ansvarlige for en række af uddannelsesansvarlige overlæger fra andre lægelige specialer i Videreuddannelsesregion Syd.

Kerneopgaven er medicinsk pædagogik og med den kompetence og viden, kan vores lektorer biddrage positivt og med høj kvalitet i alle specialer. 

Perspektiver for funktionen 2021-2026

Vi har arbejdet med fremtidens perspektiver i forhold til den Pædagogisk Udviklende Funktion.

Nedenfor finder du en række af principper og fokusområder, som lektorerne særligt vil arbejde med i denne periode:

  • Løbende deltage i forventningssamtaler ift. opgaver/ansvar og individuel kompetenceplan.
  • Tage ansvar for kontakten til en række af uddannelsesansvarlige overlæger, specialer og uddannelsesafdelinger samt almen praksis/speciallægepraksis.
  • Have opsøgende og nysgerrige dage på afdelinger, almen praksis/speciallægepraksis og i uddannelsesudvalg sammen med de uddannelsesansvarlige overlæger/praksiskoordinatorer.
  • Arbejde i teams og sammen med teamet have ansvaret for bestemte arbejdsopgaver.
  • Få overblik over egne lektoropgaver, teamopgaver og opgaver i Den Pædagogisk Udviklende Funktion.
  • Deltage i fælles møder og netværk sammen med alle lektorer i medicinsk pædagogik for at styrke Den Pædagogisk Udviklende Funktion, som en helhed.
     
Helle Guldager Aaskoven

Helle Guldager Aaskoven

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


23 66 75 17 Kontakt
APPFWU02V