Skip til primært indhold

Klinisk immunologi

Som speciallæge i klinisk immunologi arbejder du med immumsystemt, dets opbygning og funktion.

Specialet klinisk immunologi omfatter blodbanks- og celle/vævsvirksomhed, transfusionsmedicin, transplantationsimmunologi og immunologisk diagnostik.

Klinisk Immunologisk Afdeling varetager blodbanksdriften for hele Region Syddanmark i samarbejde med Biokemisk Afdeling på regionshospitalerne. Tapninger foregår på Tappecentret på Stærmosegårdsvej og lokalt på regionshospitaler, men testning og forarbejdning af blod, herunder specialprodukter, varetages af OUH. Den lægelige transfusionsmedicinske rådgivning varetages af læger fra OUH for hele regionen, på nær de komplicerede patienter som varetages af Hæmostasevagten.

Der foretages analyser og rådgivning vedrørende immundefektudredning og udredning for hiv/hepatitis for hele regionen. For autoimmun diagnostik foretages analyser og rådgivning for hele landet, og også udlandet.

Afdelingen foretager de initiale analyser ved transplantationsimmunologisk udredning og rådgivning af patienter og donorer forud for stamcelletransplantation.

Der foretages perifer stamcellehøst af patienter, samt forarbejdning, nedfrysning og opbevaring af stamcelleprodukter.

Afdelingen har patientbehandlinger i form af terapeutisk aferese, extracorporeal photochemoterapi (ECP) og terapeutiske leukafereser/trombafereser/erytrocytafereser samt immunadsorption forud for AB0-uforligelig nyretransplantation.

I forhold til behandling med avanceret celleterapi, er afdelingen påbegyndt bygning og godkendelse af faciliteter til produktionen samt et forskningssamarbejde med klinikere.

Introduktionsstillinger

Der er dimensioneret 2 introduktionsstillinger på OUH Odense. Det er sygehuset, der opslår introduktionsstillingerne.

Find ledige introduktionsstillinger i Region Syddanmark på sundhedsjob.dk

 

Hoveduddannelsesstillinger

Der opslås 1 hoveduddannelsesstilling i klinisk immunologi årligt med tiltrædelse 1. september. Det sker i samarbejde med enten Århus Universitetshospital eller Rigshospitalet.

Find ledige hoveduddannelsesstillinger på sundhedsjobs.dk

Opret din egen jobagent, så får du besked, når der er nye opslag.

 

Kontakt

Marika Dalsgaard Aagaard

Marika Dalsgaard Aagaard

AC-Fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


24 42 51 66 Kontakt
APPFWU02V