Skip til primært indhold

Sygebesøg og kørselsgodtgørelse

Når du som uddannelseslæge i almen medicin skal køre på sygebesøg for din praksis, skal du være opmærksom på, at der ydes kørselsgodtgørelse efter 2 forskellige regelsæt

KBU-læger, introduktionslæger og uddannelseslæger i fase-1

Kører du i egen bil til sygebesøg, får du kørselsgodtgørelse pr. km efter finansministeriets gældende takster (20.000 km pr. år).

Kørselsgodtgørelsen udbetales sammen med din løn. Du skal kontakte HR på det sygehus, der udbetaler din løn, hvis du har spørgsmål om udbetaling. Sygehusene anvender forskellige blanketter til udbetaling af kørsel, og husk at praksis altid skal attestere for kørslen. 

Find kontaktoplysninger til HR på sygehusene her

Hvis du ikke selv disponerer over en bil, skal du aftale med din praksis, hvordan situtationen løses (lån / leje af bil). Der ydes ikke tilskud til leje af bil, men der udbetales kørselsgodtgørelse pr. km. som for egen bil. I særlige tilfælde kan der laves aftale om kørsel i taxa til sygebesøg. Dette skal aftales mellem praksisafdelingen og den konkrete praksis.

Uddannelseslæger i fase-2 og fase-3

Hvis du er hoveduddannelseslæger i fase 2 eller 3 får du udbetalt kørselsgodtgørelse fra din praksis efter overenskomst mellem tutorlægerne (PLO) og Yngre Læger. Du kan få oplyst i praksis, hvad du skal gøre.

Kontakt

Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Kontakt
Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Kontakt
APPFWU02V