Skip til primært indhold

Tutorpraksis - Tutorlæge

Er almen praksis godkendt til at uddanne læger, er det en tutorpraksis. For at kunne godkendes som tutorpraksis skal der minimum være én tutorlæge ansat i praksis.

Der er en række krav til tutorlæger:

  • Udfærdigelse af praksisbeskrivelse/uddannelsesprogram
  • Deltagelse i tutorlægekurser/vejledningskurser
  • Supervision af uddannelseslæge
  • Kompetencevurdering af uddannelseslæge i henhold til mål
  • Tilfredsstillende evalueringer af praksis fra uddannelseslæger
  • Egnet konsultationslokale med tidssvarende indretning og udstyr
  • Patientgrundlag i praksis
  • Anciennitet og habilitet som praktiserende læge
  • Tilstedeværelse af tutorlæge.
  • Tutors lægelige niveau og praksistype
Læs om kravene på specialselskabets (DSAM) hjemmeside

 

Godkendelse som tutorpraksis eller tutorlæge

En praksis, der ønsker at blive tutorpraksis, skal kontakte videreuddannelsessekretariatet for at blive godkendt.

Det kan gøres ved at indsende denne blanket for godkendelse som tutorlæge (pdf)

Der skal udarbejdes en beskrivelse af praksis for at blive godkendt.

Find kravene til indholdet i en praksisbeskrivelse.

Ansøgningen behandles sammen med en lokal uddannelseskoordinator. 

Hvis der på ansøgningstidspunktet ikke er behov for flere tutorpraksis i netop det geografiske område, optages praksis på en venteliste.

Krav om tilfredsstillende evalueringer

Det er et absolut krav for at bevare tutorlægefunktionen, at der kan vises tilfredsstillende evalueringer fra de uddannelsessøgende læger.
Ved problematiske evalueringer, beder vi praksis om en skriftlig uddybning og uddannelseskoordinatorerne besøger praksis med henblik på afklaring og vejledning i tutorfunktion

APPFWU01V