Skip til primært indhold

Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til, at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs vejledning for den obligatoriske forskningstræning på retsinformation.dk

 

Grundkursus - kun for hoveduddannelseslæger i Almen medicin ansat før 1. juni 2023

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU), der udbyder grundkursus 1 i forskningstræning. Kurset afvikles som 1 dags teoretisk kursus efterfulgt af 9 ugers netbaseret undervisning. Samlet svarer kurset til 3 kursusdage. 

Grundkurset ligger i hoveduddannelsens fase 1.

Læs mere om grundkurset og tilmeld dig på SDUs hjemmeside

 

Specialespecifikt forskningstræningskursus

I hoveduddannelsen i almen medicin gennemføres det specialespecifikke forskningstræningskursus i fase 2. Sammenlagt har dette en varighed af 17 dage. Find nærmere informationer om hvor i uddannelsen forskningstræningen er placeret i aktivitets- og kursusoversigten.

Det er specialuddannelsen i almen medicin (SPEAM), der planlægger kurset, som foregår i uddannelsens fase 2.

Læs mere om hvornår du modtager invitation til kurset på specialeuddannelsens (SPEAM) hjemmeside

 

APPFWU02V