Skip til primært indhold

Kommunikationskursus

Kommunikationskurset er obligatorisk for læger ansat i andet delforløb af klinisk basisuddannelse og gennemføres som 2 dages eksternatkursus og 1 opfølgningsdag

Kurset opfylder Sundhedsstyrelsens vejledning om Generelt kursus i kommunikation, som beskrevet i Vejledning om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse.

Formål

At understøtte de uddannelsessøgendes muligheder for at erhverve sig de kompetencer, der er opstillet i målbeskrivelserne og forbedre kommunikationsfærdighederne.

Kurset skal

  • Øge deltagernes forståelse for, hvilken betydning kommunikation har for alle professionelle relationer - såvel til patienter og pårørende som til kolleger.
  • Øge deltagernes forståelse for psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation.
  • Give deltagerne mulighed for at opnå færdigheder i at kommunikere med patienter, pårørende og kan indhente relevante oplysninger fra patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere.
  • Kan formidle information, der er tilpasset patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartneres behov.
  • Sætte deltageren i stand til at forholde sig reflekterende til de følelsesmæssige reaktioner, der opstår i samtaler med patienter, pårørende og kolleger - både hos deltageren selv og samtalepartnerne.
  • Styrke deltagernes bevidsthed om rammerne for samtalesituationen, herunder tidsdimensionen, de fysiske rammer samt asymmetrier i kommunikationen.

Mellem modul 1 og 2 er der obligatoriske kommunikationsopgaver, bla. optagelse af egen læge-patientsamtale. Optagelsen danner baggrund for en del af arbejdet på modul 2, hvor lægerne hjælpes til at reflektere over egne erfaringer og får udvidet de kommunikative evner.

Tildeling

Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark er hovedansvarlig for, at du tilbydes kurset, og tildelingen sker i samarbejde med Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa. Du og din praksis/afdeling får besked om kursustildelingen ca. 3 måneder før start på basisuddannelsens 2. delforløb. I indkaldelsen vil du kunne se datoer, tidspunkter og sted. Ca. 3-4 uger før kurset, modtager du en mail med yderligere oplysninger.

Evaluering

Evaluering af kurset foregår elektronisk via Plan2Learn.

Dokumentation for deltagelse

Når du har gennemført begge moduler, godkendes kurset på din profil i uddannelseslæge.dk. Den elektroniske godkendelse skal være i orden, når du søger om selvstændigt virke.

Kontakt vedrørende undervisere, kamera mv.

Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland

Henvendelse vedr. specialkost rettes til kursusstedet min. 5 dage før kursusstart.

Kontakt vedrørende tildeling og afbud

Ann V. Engelbrechtsen, Den Lægelige Videreuddannelse

Kontakt

Lærings- og Forskningshuset

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa


21 77 88 27 hverdage mellem kl. 8-16
Ann Vølkers Engelbrechtsen

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


76 63 18 13 Kontakt
APPFWU02V