Skip til primært indhold

Kommunikationskursus

Kommunikationskurset er obligatorisk for læger ansat i andet delforløb af klinisk basisuddannelse og gennemføres som 2 dages internatkursus og 1 opfølgningsdag

Kurset opfylder Sundhedsstyrelsens vejledning om Generelt kursus i kommunikation, som beskrevet i Vejledning om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse.

Formål

At understøtte de uddannelsessøgendes muligheder for at erhverve sig de i målbeskrivelserne opstillede kompetencer og forbedre de kommunikationsfærdighederne.

Kurset skal

  • Øge deltagernes forståelse for, hvilken betydning kommunikation har for alle professionelle relationer - såvel til patienter og pårørende som til kolleger.
  • Øge deltagernes forståelse for psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation.
  • Give deltagerne mulighed for at opnå færdigheder i at kommunikere med patienter, pårørende og kan indhente relevante oplysninger fra patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere.
  • Kan formidle information, der er tilpasset patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartneres behov.
  • Sætte deltageren i stand til at forholde sig reflekterende til de følelsesmæssige reaktioner, der opstår i samtaler med patienter, pårørende og kolleger - både hos deltageren selv og samtalepartnerne.
  • Styrke deltagernes bevidsthed om rammerne for samtalesituationen, herunder tidsdimensionen, de fysiske rammer samt asymmetrier i kommunikationen.

Mellem modul 1 og 2 er der obligatoriske kommunikationsopgaver, bla. optagelse af egen læge-patientsamtale. Optagelsen danner baggrund for en del af arbejdet på modul 2, hvor lægerne hjælpes til at reflektere over egne erfaringer og får udvidet de kommunikative evner.

Tildeling

Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark er hovedansvarlig for, at du tilbydes kurset, og tildelingen sker i samarbejde med Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa. Du og din praksis/afdeling får besked om kursustildelingen ca. 3 måneder før start på basisuddannelsens 2. delforløb. I indkaldelsen vil datoer, tidspunkter og sted fremgå. Ca. 3-4 uger før kurset, modtager du en mail med yderligere oplysninger.

Evaluering

Evaluering af kurset foregår elektronisk via SurveyExact.

Dokumentation for deltagelse

Når du har gennemført begge moduler, godkendes kurset i din logbog. Den elektroniske godkendelse skal være i orden, når du søger om selvstændigt virke.

Kontakt vedrørende undervisere, overnatning mv.

Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland

Kontakt vedrørende tildeling og afbud

Ann V. Engelbrechtsen, Den Lægelige Videreuddannelse

Kontakt

Lærings- og Forskningshuset

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa


21 77 88 27
Ann Vølkers Engelbrechtsen

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


76 63 18 13 Kontakt
APPFWU02V