Skip til primært indhold

Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til, at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs vejledning for den obligatoriske forskningstræning på retsinformation.dk

 

Grundkursus

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU), der udbyder grundkursus i forskningstræning. Kurset afvikles som 1 dags teoretisk kursus efterfulgt af 9 ugers netbaseret undervisning. Samlet svarer kurset til 3 kursusdage.

Læs mere om grundkurset og tilmeld dig på SDUs hjemmeside

 

Specialespecifikt forskningstræningskursus og projekt

I pædiatri afholdes specialespecifikt fortræningskursus efter grundkurset på SDU. Der er afsat i alt 17 dage inklusiv det speciale specifikke projekt. 

Internat 2+2 dage (oftest marts og november)
Forberedelse til internat 2 dage
Selvstændigt arbejde 10 dage
Evaluering 1 dag i forbindelse med DPS Børnedage.
Husk at koordinere med din skemalægger i god tid.

Du er selv ansvarlig for at starte projektet og finde vejleder.

Du tilmelder dig det specialespecifikke modul ved at sende en e-mail til Peter.Toftedal@rsyd.dk 

Program for forskningstræning efterår 2023 - forår 2024 (pdf)
Program for forskningstræning efterår 2024 - forår 2025 (pdf)

Forskningstræningsansvarlig

Karina Dyrvig Honoré, OUH
E-mail: Karina.Dyrvig.Honore@rsyd.dk  

Læs den samlede beskrivelse af forskningstræning i pædiatri i Region Syd (pdf) 

APPFWU01V