Skip til primært indhold

SOL 1

Kursus i Samarbejde, Organisation og Ledelse - SOL 1

Det bør tilstræbes, at SOL1 bliver gennemført inden for de første 12 måneder af hoveduddannelsen. Hvis du er i hoveduddannelse i Almen medicin, skal du, så vidt det er muligt, gennemføre kurset inden for de første 6 måneder/mens du er i Fase 1.

Kursets formål

At understøtte de uddannelsessøgendes muligheder for at erhverve sig de kompetencemål inden for områderne samarbejde, organisation og ledelse, der er opstillet i målbeskrivelserne.

Kurset giver deltagerne:

  • En grundlæggende indføring i det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på såvel decentralt som centralt niveau
  • Et kendskab til de væsentlige interessenter inden for det danske sundhedsvæsen på såvel lokalt som nationalt plan
  • Et grundlæggende kendskab til de aftaler, regelsæt m.v., der er af betydning for det danske sundhedsvæsens funktion
  • Et kendskab til de forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger i det danske sundhedsvæsen
  • En basal teoretisk viden inden for ledelse, organisation og samarbejde samt basale færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger.

Varighed

2 dage eksternt
Find kursistinformation, datoer og sted for SOL1 i menuen til venstre.

Tilmelding

Du skal selv sørge for at tilmelde dig og få fri til kurset.

Tilmelding foregår via Plan2Learn

  
Klik på 'Se alle hold' nederst til højre. Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelsesmail.

Kontakt

Lærings- og Forskningshuset

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa


21 77 88 27
APPFWU01V