Skip til primært indhold

SOL 1

Kursus i Samarbejde, Organisation og Ledelse - SOL 1

Det bør tilstræbes, at SOL 1 bliver gennemført inden for de første 12 måneder af hoveduddannelsen. Hvis du er i hoveduddannelse i Almen medicin, skal du, så vidt det er muligt, gennemføre kurset inden for de første 6 måneder/mens du er i Fase 1.

Kursets formål

At understøtte de uddannelsessøgendes muligheder for at erhverve sig de kompetencemål inden for områderne samarbejde, organisation og ledelse, der er opstillet i målbeskrivelserne.

Kurset giver deltagerne:

  • En grundlæggende indføring i det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på såvel decentralt som centralt niveau
  • Et kendskab til de væsentlige interessenter inden for det danske sundhedsvæsen på såvel lokalt som nationalt plan
  • Et grundlæggende kendskab til de aftaler, regelsæt med videre, der er af betydning for det danske sundhedsvæsens funktion
  • Et kendskab til de forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger i det danske sundhedsvæsen
  • En basal teoretisk viden inden for ledelse, organisation og samarbejde samt basale færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger.

Varighed

2 dage eksternat.

Tilmelding

Du skal selv sørge for at tilmelde dig og få fri til kurset. Du finder link til at se datoer og tilmelde dig under Tilmelding og forberedelse, hvor du også finder program og kursusindhold.

Dokumentation for deltagelse

Kurset godkendes på din profil i uddannelseslæge.dk, når du har gennemført begge dage. Den elektroniske godkendelse skal være i orden, når du søger speciallægeanerkendelse og sender dokumentationen fra uddannelseslæge.dk.

Hvis du har gennemført SOL1, før du fik elektronisk logbog eller har gennemført et LAS1-kursus, har du fået et kursusbevis tilsendt. Det skal du uploade på din profil i uddannelseslæge.dk og udfylde felterne ud for kurset. Den uddannelsesansvarlige overlæge/tutorlæge i din nuværende stilling skal derpå tjekke den uploadede fil og på den baggrund godkende kurset.

 

Kontakt

Lærings- og Forskningshuset

Sygehus Sønderjylland

Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa


21 77 88 27 hverdage mellem kl. 8-16
APPFWU01V