Skip til primært indhold

Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til, at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs vejledning for den obligatoriske forskningstræning på retsinformation.dk

 

Grundkursus 1

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU) der udbyder forskningstræningskursus. 

Du skal deltage på grundkurset 1, som er et obligatoriske forskningstræningskursus for læger i hoveduddannelsesforløb inden for alle specialer.

Læs mere om grundkursus 1 og tilmeld dig på SDUs hjemmeside

 

Grundkursus 2

Dette kursus er et fortsætter-forskningstræningskursus på SDU. Kurset er en kombination af tilstedeværelsesundervisning og forskellige netbaserede aktiviteter. 

Læs mere om grundkursus 2 og tilmed dig på SDUs hjemmeside

 

Specialespecifikt projekt

Den øvrige forskningstræning er specialespecifik og tilrettelægges af Den Ortopædiske Forskningsenhed på SDU

Læs den samlede beskrivelse af forskningstræningen i ortopædisk kirurgi "Det praktiske forløb" og introduktion til hoveduddannelsen (pdf)

Læs oplæg til forskningstræningen i ortopædisk kirurgi i Region Syd (pdf)

Forskningstræningsansvarlig

Afdelingslæge Bjarke Viberg, Forskningstræningsansvarlig i Ortopædisk kirurgi i Region Syddanmark
E-mail: bjarke.viberg@rsyd.dk 

 

APPFWU01V