Skip til primært indhold

Opdateringskursus

Formålet med kurset er en opdatering af tutorlægerollen.

Nyt, revideret indhold

Den Lægelige Videreuddannelse udbyder revideret opdateringskursus for alle medlemmer af tutorkorpset, der har deltaget på et basiskursus efter 1/1 2014, og deres uddannelseslæger. Kurset forudsætter, at man har hørt om de nye kompetencevurderingsmetoder, der gennemgås på basiskurset. 

Vi anbefaler, at kurset gennemføres ca. 5 år efter basiskurset og derefter med 5+ års mellemrum.

Formål

Formålet med kurset er en opdatering af tutorlægerollen.

På kurset kommer man omkring emner som ledelse og organisering af uddannelse, relationsdannelse, styrker og svagheder i læringsmiljøet, og der vil blive udarbejdet en model for optimering af uddannelseslægens returdage. Undervisningsformen er interaktiv med krav om indsats fra deltagerne.

Tid og sted

Mandag d. 10. juni 2024.  KURSET ER FYLDT. Vi arbejder på at oprette et til efteråret.

Kurset varer fra kl. 8.30 - 15.30 og afholdes på Praksisenheden, Kokholm 3B, 6000 Kolding.

Undervisere

Sys Melchiors, praktiserende læge og koordinator
Kim Agerhold Brogaard, praktiserende læge og koordinator.

Tilmelding

Der er plads til max 30 tutorer.  KURSET ER FYLDT
Du melder dig til ved at sende en mail til ave@rsyd.dk senest d. 5. maj 2024.

Der er tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Vær dog opmærksom på, at hvis du tilmelder dig for tidligt i forhold til basiskurset eller et tidligere opdateringskursus, kan du blive bedt om at vente til et senere kursus.

Praktisk at vide

Program og evt. forberedelse vil blive udsendt før kurset.
Kurset er finansieret af Den Lægelige Videreuddannelse. Deltagerne kan søge refusion for selvvalgt efteruddannelse fra Fonden for Almen praksis - vi sender link til ansøgningsskema sammen med programmet.

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


76 63 18 13 Kontakt
APPFWU02V