Skip til primært indhold

Opdateringskursus

Formålet med kurset er en opdatering af tutorlægerollen.

Nyt, revideret indhold

Den Lægelige Videreuddannelse udbyder revideret opdateringskursus for alle medlemmer af tutorkorpset, der har deltaget på et basiskursus efter 1/1 2014, og deres uddannelseslæger. Kurset forudsætter, at man har hørt om de nye kompetencevurderingsmetoder, der gennemgås på basiskurset. 

Vi anbefaler, at kurset gennemføres ca. 5 år efter basiskurset og derefter med 5+ års mellemrum.

Formål

Formålet med kurset er en opdatering af tutorlægerollen.

På kurset kommer man omkring emner som ledelse og organisering af uddannelse, relationsdannelse, styrker og svagheder i læringsmiljøet, og der vil blive udarbejdet en model for optimering af uddannelseslægens returdage. Undervisningsformen er interaktiv med krav om indsats fra deltagerne.

Bemærk at det er fordel, at uddannelseslægen deltager - se under Tilmelding.

Tid og sted

Næste kursus er endnu ikke planlagt.

Kurset varer fra kl. 8.30 - 15.30 og afholdes .

Undervisere


.

Tilmelding

Der er plads til max 15 tutorer + hver deres uddannelseslæge.
Du melder dig til ved at sende en mail til ave@rsyd.dk senest d. . Ca. et par uger inden kurset, bliver deltagerne bedt om at melde uddannelseslægens navn ind.

Der er tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Vær dog opmærksom på, at hvis du tilmelder dig for tidligt i forhold til basiskurset eller et tidligere opdateringskursus, eller ikke har en uddannelseslæge, du kan tage med, kan du blive bedt om at vente til et senere kursus.

Praktisk at vide

Program og kursusmateriale vil blive udsendt på kurset.
Kurset er finansieret af Den Lægelige Videreuddannelse. Deltagerne kan søge refusion for selvvalgt efteruddannelse fra Fonden for Almen praksis - vi sender link til ansøgningsskema kort før kurset.

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


76 63 18 13 Kontakt
APPFWU02V