Skip til primært indhold

Hoveduddannelse

I din hoveduddannelse skal du gennemføre de generelle obligatoriske kurser SOL1, 2 og 3 og forskningstræning samt den specialespecifikke kursusrække.

SOL1 og SOL3 udbydes af Den Lægelige Videreuddannelse, mens SOL2 udbydes af Sundhedsstyrelsen.

I Region Syddanmark står SDU eller de enkelte specialer for Grundkurset i forskningstræning. Se mere under Forskningstræning i menuen i venstre side.

Du skal selv sørge for at tilmelde dig kurserne og få fri til dem. Se hvordan du tilmelder dig under de enkelte kurser.

Du kan læse mere om de specialespecifikke kurser og finde hovedkursuslederen i dit speciale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, nederst på siden og evt. også på specialeselskabets egen hjemmeside. Du finder link til specialernes hjemmeside under det enkelte speciale

Alle kurserne bliver godkendt i den elektroniske logbog, når sidste dag er gennemført eller som en samlet godkendelse af en kursusrække.

Hvis du har gennemført et LAS-kursus, skal du ikke gennemføre det tilsvarende SOL-kursus, men skal uploade kursusbeviset i logbogen, udfylde felterne og få en uddannelsesansvarlig overlæge eller tutorlæge til at godkende kurset elektronisk, inden du søger speciallægeanerkendelse.
 

Kontakt

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Ann Vølkers Engelbrechtsen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


76 63 18 13 Kontakt
Helle Guldager Aaskoven

Helle Guldager Aaskoven

Specialkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


23 66 75 17 Kontakt
APPFWU02V