Skip til primært indhold

Vejlederkursus for speciallæger

Region Syddanmark tilbyder løbende dagskurser i vejledning og hvordan uddannelse tænkes ind i hverdagen. Kurserne henvender sig til læger med vejledningsopgaver i den lægelige videreuddannelse.

Kliniske Lektorer i Pædagogisk udvikling tilbyder dagskurser i vejledning

Målgruppe

Målgruppen for vores ’Vejlederkursus for speciallæger’ er speciallæger, som kun har været på vejlederkursus under sin introduktionsstilling, og ikke tidligere har været vejleder på dette niveau. Eller speciallæger, hvor det i samarbejde med cheflæge eller UAO er vurderet, at det vil være godt med en genopfriskning, da de fx ikke har fungeret som vejleder i mange år.

Til andre speciallæger som har været på ”Vejlederkursus for speciallæger” og er rimelig godt kørende/garvede som vejleder, men hvor det efterhånden ligger nogle år tilbage, at de har været på vejlederkursus. Så vil vi anbefale, at de i samarbejde med cheflæge eller UAO kigger på andre muligheder for at vedligeholde og bygge ovenpå vejlederkompetencer, som fx:

 • Train-the-trainer for skærende specialer (pilot-projekt, men der er flere train-the-trainer kurser undervejs også relevante for ikke-skærende specialer)
 • DSMUs forskellige kurser/workshops
 • Specialeselskabets kurser
 • Efteruddannelsen til UAO
 • Lokale brush-up kurser for vejledere
 • Relevante kurser i feedback, kommunikation, kompetencevurderingsmetoder eller lign.
 • Lægeforeningens kurser  

Kursets formål

Formålet med kurset er at introducere nye Vejledere til opgaven. 

Derudover skal deltagerne opnå forøget bevidsthed om:

 • Principper for vejledning
 • Forskellige muligheder til effektiv feedback.

Indhold og omfang

 • Evaluering af den uddannelsessøgende
 • Vejledning og feedback
 • Karrierevejledning
 • Formålet med kurset er blandt andet, at deltagerne skal opnå forøget bevidsthed om:
 • Principper for vejledning
 • Forskellige muligheder til effektiv feedback.

Praktisk at vide

Kurserne starter kl. 8.30 og slutter kl. 15.30.

Der vil blive serveret kaffe/te med brød formiddag og eftermiddag samt frokost.

Der vil være forberedelse til kurset.                                                

Pris

Kurset finansieres af Den Lægelige Videreuddannelse, og er gratis at deltage på, men såfremt du udebliver fra kurset eller ikke melder fra, vil du blive pålagt et deltagergebyr på kr. 1000,-

Dato for afholdelse samt tilmelding

Se aktuelle datoer på Plan2Learn, hvor også tilmelding foregår.

Tilmeld dig "Vejlederkursus for speciallæger i Region Syddanmark" via Plan2learn.

 

Bemærk: Du skal være logget ind som ansat for at få vist kurser.

Du kan også tilmelde dig holdagenten i Plan2Learn, så du får besked, når der er nyt omkring Vejlederkurser for speciallæger.

Husk at være logget ind i Plan2Learn, for at se og tilmelde dig ventelisten.

 

Kontakt

Charlotte Albæk

Charlotte Albæk

Afdelingssekretær

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


24 65 34 12 Kontakt
Helle Guldager Aaskoven

Helle Guldager Aaskoven

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


23 66 75 17 Kontakt
APPFWU01V