Skip til primært indhold

Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs vejledning for den obligatoriske forskningstræning på retsinformation.dk

 

Dansk Kirurgisk Selskab (DKS) Grundkursus -

Specialeselskabet har etaberet et teoretisk forskningstræningskursus. Hvis du er ansat i hoveduddannelse, vil du automatisk få besked fra selskabets uddannelsessekretær om deltagelse. Kurset består af et 8 dages teoretisk kursus efterfulgt af en kursusdag med henblik på præsentationsteknik og en kursusdag, hvor projektet præsenteres.

Find kursusmateriale og kursusdatoer her


Alternativ forskningstræningskursus

Såfremt du som hoveduddannelseslæge ikke ønsker at deltage på specialeselskabets kursus, så skal du tilmelde dig forskningstræning i Region Syd, der afholdes af Syddansk Universitet (SDU).

Læs mere om grundkurset og tilmeld dig på SDUs hjemmeside

 

Specialespecifikt projekt

Det speciale specifikke projekt har en varighed af 10 dage. Husk at koordinere med din skemalægger i god tid.
Du er selv ansvarlig for at starte projektet og finde vejleder, som i videst muligt omfang er fra den institution, hvor projektet er forankret.

Forskningstræningsansvarlig

Overlæge Jesper Durup, Kirurgisk afdeling OUH
E-mail: jesper.durup@rsyd.dk 

Læs den samlede beskrivelse af forskningstræning i kirurgi i Region Syd (pdf) 

APPFWU01V