Skip til primært indhold

Uddannelsesforløb i Region Syd

Der er dimensioneret 1 årlige hoveduddannelsesforløb i klinisk farmakolog

Uddannelsesforløbene har en samlet varighed af 48 måneder og skal indeholde elementer som angivet nedenfor.

Forløbene er indtil videre planlagt , sammensat og udbudt på ad-hoc basis

2 elementer i uddannelsesforløbene

  • 24 måneder: Medicinske afdelinger. Heraf kan 12 måneder være almen praksis eller psykiatrisk afdeling
  • 24 måneder: Klinisk farmakologiske afdelinger. Heraf kan 12 måneder være lægemiddelstyrelsen eller medicinalindustrien.

 

Kontakt

Mikael Bruun

Mikael Bruun

Specialkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


23 84 87 58 Kontakt
APPFWU01V