Skip til primært indhold

Ansættelsesprocedure

I forbindelse med besættelse af introduktionsforløb i almen medicin i Region Syddanmark er der aftalt følgende ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalg

CV-bedømmelsesudvalget består af 4 Almen medicinske uddannelseskoordinatorer (AMU’er) samt en yngre læge udpeget af YL

Ansættelsesudvalget består som regel af 3 bedømmere: 2 AMU’er samt 1 yngre læge udpeget af YL eller en DYNAMO i hvert samtalerum.

Ansættelsesudvalget beslutter hvilke ansøgere, der indkaldes til samtale og hvem, der tilbydes introduktionsstilling.

Vurdering af faglige profil (1. motiveret ansøgning og 2. CV)

Ved bedømmelse af den faglige profil kan der maksimalt tildeles 36 points.

1. Motiveret ansøgning (0-1-2-3-4-5 point)

Ved siden af dit CV, hvor du lister dine erfaringer op, skal der laves en personlig motiveret ansøgning, som maksimalt må fylde 1 side (minimum skriftstørrelse 10). Der ønskes en beskrivelse af dine personlige motiver og tanker for at ville være speciallæge i almen medicin. Det er ikke en gentagelse af dit CV, men dine personlige tanker og overvejelser om, hvad der er vigtigt for at blive en god almenmedicinsk speciallæge.

 • Ansøgning, der er bedømt kvalificeret, tildeles 1 point.
 • Ansøgning med ekstraordinære kvaliteter kan tildeles op til 5 point.
 • Motiveret ansøgning, der tildeles 0 point medfører afslag.
 • Der må meget gerne vedlægges udtalelser fra tidligere ansættelser.

2. CV (max 31 point): CV skal udfyldes i standardskabelonen

Her finder du standardskabelonen for CV (word)

Der gives points for ansættelser frem til ansættelsestidspunktet for de søgte forløb. Det skal angives i CVét om uddannelsesstillinger er godkendt eller ej.
 
Der kan ikke opnås flere point inden for hvert område end angivet. For eksempel kan ansøgeren på baggrund af en ph.d.-grad tildeles 8 point, men der kan ikke samtidig opnås point for artikler eller undervisning udført under ph.d.-forløbet. Nedenstående fordeling er gældende:

Forskning eller anden akademisk arbejde (max 8 point)

 • Ph.d./post.doc vægtes med 8 point, hvilket dækker både artikler, posters, undervisning m.v. udført under ph.d.-forløbet.
 • Forskning uden ph.d.-grad max 5 point herunder:
 • Forskningsår vægtes med 1 point
 • Publikation som 1. forfatter eller delt førsteforfatterskab vægtes 1 point.
 • Publikationer i øvrigt, abstracts, poster, mundtlige præsentationer, kasuistikker og priser vægtes med hver 0,5 point.
 • Videnskabelige artikler, foredrag og posters vægtes maksimalt med i alt 5 point.

Postgraduate ansættelser (max 15 point)

 • Gennemført og godkendt introduktionsstilling i intern medicin eller akutmedicin vægtes med 4 point (6 mdr. 1 point)
 • Gennemført og godkendt introduktionsstilling i relevante specialer vægtes med 3 point (6 mdr. 1 point)
 • Relevante specialer er gynækologi/obstetrik, pædiatri, kirurgi, psykiatri, neurologi, ortopædkirurgi, arbejdsmedicin, socialmedicin, klinisk farmakologi, klinisk onkologi, børne- og ungdomspsykiatri, Oto-rhino-laryngologi, oftalmologi, dermato-venerologi og urologi.
 • Gennemført og godkendt introstilling i alle øvrige mindre relevante specialer vægtes med 2 point (6 mdr. 1 point).
 • Ansættelse i almen medicin på minimum 30 t/ugen i Danmark: 2 point/6 mdr. (3 mdr. 1 point)
 • Ansættelse i almen medicin på minimum 30 t/ugen i Udlandet: op til 2 point/6 mdr. efter konkret vurdering.
 • Fast ansættelse i forsvaret og lignende i minimum 12 mdr. vægtes med 2 point.
 • Andre ikke klassificerede ansættelser vægtes efter konkret vurdering op til 1 point pr. 12 måneders ansættelse.
 • Andre ansættelser er for eksempel anden fast ansættelse, hoveduddannelse, afdelingslæge, overlæge.

Andre aktiviteter (max 8 point)

 • Fagpolitisk arbejde som tillidsrepræsentant vægtes med 1 point (min. 6 mdr.)
 • UKYL vægtes med 1 point, skemalægger med 1 point. Altid i min. 6 mdr. (suppleant tæller ikke).
 • Relevant bacheloruddannelse som for eksempel sygeplejerske, kiropraktor, fysioterapeut vægtes med 2 point.
 • Undervisning 20-40 timer vægtes med 1 point. >40 timer med 2 point. Almindelig morgenundervisning af kolleger tæller ikke.
 • Væsentlige kurser vægtes med 1-2 point. Obligatoriske kurser i uddannelsesstillinger tæller ikke.
 • Aktivitet i relevant specialeselskab, relevant fagpolitisk post og relevant humanitært arbejde vægtes efter konkret vurdering med optil 3 point.

Sådan søger du

Her finder du en vejledning i, hvordan du søger introduktionsuddannelse i almen medicin på videreuddannelsen.dk (pdf)

Når du har læst vejledningen, er du klar til at udfylde den elektroniske ansøgning.

Ansøg om introduktionsuddannelse på videreuddannelsen.dk

 

Ansættelsessamtale

Ansættelse i 6 måneders introduktionsstillinger sker som udgangspunkt uden ansættelsessamtale. Ansøgere, der skal have 12 måneders introduktionsstilling kan blive indkaldt til samtale. Der kan være afvigelser i forhold til denne retningslinje.

Samtalen foregår som et semistruktureret interview, der tager udgangspunkt i ansøgningen og eventuelt en case eller konkret medicinsk problemstilling.

Tilbud om uddannelsesforløb eller afslag

Ansøgerne kan som udgangspunkt forvente at modtage mail dagen efter ansættelsessamtalen - enten med tilbud om et forløb eller et afslag. Ansøgere, der får tilbudt et forløb har 5 hverdage til at acceptere tilbuddet.

Tjek din e-mail adresse

Alt information til dig sendes på den e-mail, som du har oplyst i din ansøgning.

Kontakt

Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
APPFWU01V