Skip til primært indhold

Uddannelsesudvalg

Medlemmer af det landsdækkende uddannelsesudvalg for thoraxkirurgi

Medlemmer af det landsdækkende uddannelsesudvalg for thoraxkirurgi
Overlæge Anja Karina Fabrin, Odense Universitetshospital
Overlæge Lars Møller, Aalborg Universitetshospital
Overlæge Merete Christensen, Rigshospitalet og Gentofte Hospital
Overlæge Hans-Henrik Kimose, Aarhus Universitetshospital
Overlæge Mariann Tang, Aarhus Universitetshospital
Overlæge Martin Nørgaard, Aalborg Universitetshospital
Samt 1 yngre læge fra hver uddannelsesgivende afdeling

Udvalget sekretariatsbetjenes af videreuddannelsessekretariatets sagsbehandler i specialet

Opgaver

Læs mere om, hvilke opgaver udvalget skal varetage

Kontakt

Mikael Giødesen

Mikael Giødesen

AC-fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


40 33 87 52 Kontakt
APPFWU01V