Skip til primært indhold

Forskningstræning

Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage.

Formål

Forskningstræningen skal bidrage til, at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer. 

Læs vejledning for den obligatoriske forskningstræning på retsinformation.dk

 

Grundkursus 1

I Region Syd er det Syddansk Universitet (SDU), der udbyder grundkursus i forskningstræning. Kurset afvikles som 1 dags teoretisk kursus efterfulgt af 9 ugers netbaseret undervisning. Samlet svarer kurset til 3 kursusdage.

 

Specialespecifikt forskningstræningskursus

I urologien afholder Dansk Urologisk Selskab et specialespecifikt forskningstræningskursus, der har en varighed af 2 x 2 dage. 

Find information om det specialespecifikke forskningstræningskursus og hvor du skal tilmelde dig på selskabets hjemmeside

 

Specialespecifikt projekt

Det speciale specifikke projekt har en varighed af 10 dage. Husk at koordinere med din skemalægger i god tid.
Du er selv ansvarlig for at starte projektet og finde vejleder, som i videst muligt omfang er fra den institution, hvor projektet er forankret.

Forskningstræningsansvarlig

Overlæge, Klinisk professor Lars Lund, OUH
E-mail: lars.lund@rsyd.dk 

Læs den samlede beskrivelse af forskningstræning i urologi i Region Syd (pdf) 

APPFWU02V