Skip til primært indhold

Introduktionsuddannelse

Der opslås 124 introduktionsstillinger årligt i almen medicin i 2022 og 2023 i Region Syddanmark

Videreuddannelsessekretariatet opslår stillingerne 4 gange hvert år med ansættelse henholdsvis 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.

Find ledige introduktionsstillinger på sundhedsjob.dk.

Opret din egen jobagent, så får du besked, når der er nye opslag.

Introduktionsansættelsen i almen medicin er af 6 måneders varighed. Har du ikke haft almen praksis i din kliniske basisuddannelse (KBU) er introduktionsansættelsen af 12 måneders varighed.

Faglig profil

Den faglige profil er en beskrivelse af specialet og de potentialer og kvalifikationer, som der lægges vægt på, når ansøgere vurderes og prioriteres til ansættelse. Det er specialeselskabet, der udarbejder den faglige profil, og den godkendes af Danske Regioner.

Her finder du den faglige profil for almen medicin på specialeselskabets hjemmeside


Ansøgning

Ved siden af dit CV, hvor du lister dine erfaringer op, skal der laves en personlig motiveret ansøgning, som maksimalt må fylde 1,5-2 sider. Der ønskes en beskrivelse af dine personlige motiver og tanker for at ville være speciallæge i almen medicin. Du skal beskrive dine erfaringer og relatere dem til hver af de syv lægeroller, gerne med en refleksion i forhold til den fremtidige speciallægeuddannelse.
 
Læs om hvordan din ansøgning og CV vurderes, inden du laver din ansøgning.
 
Du skal sende din ansøgning elektronisk. 

Her finder du en vejledning i, hvordan du søger introduktionsuddannelse i almen medicin på videreuddannelsen.dk (pdf)
 
Når du har læst vejledningen, er du klar til at udfylde den elektroniske ansøgning. 

Ansøg om hoveduddannelse på videreuddannelsen.dk


Tjek din e-mail adresse

Al information til dig sendes på e-mail, så du skal sikre dig, at din e-mail  i videreuddannelsen.dk er korrekt.

Kontakt

Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Kontakt
Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Kontakt
APPFWU02V