Skip til primært indhold

Introduktionsuddannelse

Der opslås 125 introduktionsstillinger årligt i almen medicin i 2024 og 2025 i Region Syddanmark

Videreuddannelsessekretariatet opslår stillingerne 4 gange hvert år med ansættelse henholdsvis 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.

Introduktionsansættelsen i almen medicin er af 6 måneders varighed. Har du ikke haft almen praksis i din kliniske basisuddannelse (KBU) er introduktionsansættelsen af 12 måneders varighed.

Find ledige introduktionsstillinger på sundhedsjob.dk.


Du kan oprette din egen jobagent på sundhedsjobs.dk, så du får besked, når der er nye opslag. Du skal bare være opmærksom på, at jobagenten ikke er sikker. Det anbefales derfor, at du noterer dig opslagsdatoerne fra opslagskalenderen på siden Stillingsopslag, så du ikke kommer for sent til at søge.

Faglig profil

Den faglige profil er en beskrivelse af specialet og de potentialer og kvalifikationer, som der lægges vægt på, når ansøgere vurderes og prioriteres til ansættelse. Det er specialeselskabet, der udarbejder den faglige profil, og den godkendes af Danske Regioner.

Her finder du den faglige profil for almen medicin på specialeselskabets hjemmeside

 

Kontakt

Camilla Jagd Jørgensen

Camilla Jagd Jørgensen

Specialist

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 54 39 67 Kontakt
Anette Grum-Nymann

Anette Grum-Nymann

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 12 Kontakt
APPFWU01V