Skip til primært indhold

Specialespecifikke kurser

De specialespecifikke kurser indgår sammen med de generelle kurser og et forskningstræningsmodul som den obligatoriske teoretiske uddannelse og er et supplement til den klinisk-praktiske uddannelse i speciallægeuddannelsen.

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de specialebærende obligatoriske generelle kurser. Der foregår et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Selskaberne i afholdelsen af kurserne.

Læs mere om de specialespecifikke kurser

 

Dokumentation for deltagelse

Kurserne godkendes på din profil i uddannelseslæge.dk, når du har gennemført alle kurserne i kursusrækken og har udfyldt datofelterne ud for hvert kursus. Når alle kurserne er gennemført og godkendt, giver hovedkursuslederen en samlet godkendelse. De elektroniske godkendelser skal være i orden, når du søger speciallægeanerkendelse og sender dokumentationen til Styrelsen for Patientsikkerhed fra uddannelseslæge.dk.

Hvis du af en eller anden årsag har fået et kursusbevis i stedet for en elektronisk godkendelse og har en profil på uddannelseslæge.dk, skal du uploade beviset på din profil i uddannelseslæge.dk og udfylde datofelterne for det aktuelle kursus. Den uddannelsesansvarlige overlæge/tutorlæge i din nuværende stilling skal derpå tjekke den uploadede fil og på den baggrund godkende kurset.

APPFWU02V